Báthory Erzsi Lapszemle: 2001.01.08. - 2001.02.01.

Bemutatók és kritikák  Kritikák  Interjúk  Riportok  Tudósítások  Portrék  Jegyzet  Filmszakmai események, hírek  In memoriam 


Bemutatók és kritikák

Werkmeister harmóniák
H-D-F-CH, 2000, Goess Film, Von Vietinghof Filmprod., 13 Prod.
R,f: Tarr Béla, társrendező, v: Hranitzky Ágnes, í,f: Krasznahorkai László, o: Medvigy Gábor, Jörg Widmar, Patricke de Ranter, Rob Tregenza, Novák Emil, Erwin Lanzesberger, Gurbán Miklós, z: Víg Mihály
Sz: Lars Rudolph, Peter Fitz, Hanna Schygulla, Derzsi János, Djoko Rosic, Wichmann Tamás, Kállai Ferenc
145 perc,
B: 2001.02.01.
Forg: Budapest Film

x

Zöngétlen tombolás
(Werckmeister harmóniák)
Filmvilág, 2001/2. Balassa Péter

...nincs végső ok vagy értelem szerint megragadható, azaz felelőssé tehető, birtokolható, megítélhető ördögi összeesküvés (beleszámítva a végső ok látszatát keltő, pitiáner Herceg-maffiát is). Ellenben: sem istent, sem embert, sem természetet nem ismer az a mindent felülíró, elnyelő, vak rend, ami megmutatkozik. Csak működik és végiggombolyodik a maga ismeretlen célú, numinózus (szent és rettenetes) mozgásviszonylatai és egyensúlyi szerkezetei mentén ...
... a rendező egész stílusának foglalata számomra két mozzanat, amely hangsúlyozottan tárgyi, képi és nem csupán dramaturgiai mivoltában játszik fontos szerepet. Az egyik a Herceget, az óriásbálnát és az egész, baljós "cirkuszi" truppot szállító, s persze az ősileg ismerős nyergesvontatóval motorizált, bádogmetál-konténer, s annak bordázata, a másik pedig a bálna változatosan fényképezett szeme ...
... ismét a régi nagyok tanítványaként, mesterségbeli, technikai szempontból nehéz utat választott azzal, hogy nála a tömeg (lásd vonulás a kórház felé, vagy hosszú ácsorgások a konténer körül, a kisváros főterén) soha sem egészen arctalan, nem puszta massza ...
... a befejezhetetlennek tűnő kegyetlenkedés hirtelen megszakad egy öreg meztelen férfitest látványától (az egyetlen meztelen kép a filmben!) ... ... a lepleitől, ruháitól megfosztott, fizikai test a legszemélyesebb, és hallgatagságában, spontán jelenvalóságában megfellebbezhetetlen. Talán ez volna "a kereszten függő halott isten" visszaperlése ...
... Ez a megakasztott csúcspont vezeti a filmet a gyöngédség halk szavú zárlatához ...

Látomás a káoszról
(Werkmeister harmóniák)
Népszabadság, 2001.02.09. Veress József

... a negyvenes éveinek közepén járó, de már régen kiforrott stílusú, összetéveszthetetlenül szuverén látásmódú, szigorú következetességgel építkező rendező folyton ugyanazt a filmet forgatja és állandóan ugyanazokról a kérdésekről beszél ...
... ebben a miliőben nincs tere többé a naív hitnek, az odaadó lángolásnak, a racionális filozofálásnak. A téboly mindent maga alá temet. A Werckmeister harmóniákat összeroppantja a brutalitás ...
... A Naprendszer működését kocsmai rögtönzésként illusztráló expozíció lélegzetelállítóan szép: lírai és szomorú, metaforisztikus és nyers, emelkedett és földhözragadt. Félelmetes a helikopter héja-mutatványa. Dübörgőek a csendek. Lidércnyomásosak a kórházi vérengzés képsorai ...

x

Vakvagányok
H, 2000, Megafilm
R,f,v: Tímár Péter, o: Szatmári Péter, z: Cserepes Károly
Sze: Matatek Judit, Bozsik Yvette, Csiszár Jenő, Magyar Attila, Nagy Anna, Nagy Mari,
narrátor: Kocsis Mariann
118 perc
B: 2001.01.08.
Forg: Budapest Film

x

Lelki szemek
(Vakvagányok)
Filmvilág, 2001/2. Varga Balázs

... a rendező szomorúsággal bélelt vígjátékainak sorozatát folytatja - ezúttal kísérleti terepen ...
... filmje azért érdekes, mert a nézőt ritkán próbált kihívásokkal és formaproblémákkal szembesíti . A Vakvagányok empátia-vizsga, amire tagadhatatlanul szükségünk van. Egy olyan intoleráns és paternalista kultúrában, mint a magyar, a másság kihívására általában durván elutasító, vagy finoman atyáskodó válaszok születnek ...
... épp elég izgalmas konfliktus lehetőségét hordozza magában. A film azonban fukarkodik ezeknek a konfliktusoknak a kibontásával ... cselekményvezetése igencsak sablonos ...
... a filmnek azok a jelenetei a legjobbak, amelyekben együtt vannak jelen a látó és a vak szereplők ...
... őszinte, tisztességes és zavarbaejtő film, de ... a kiindulópontból fakadó formai kihívások felemás megoldása siklatja ki...


További bemutatók

Anarchisták
H,2000, Mokép Rt., Színház- és Filmművészeti Egyetem
R,f: Tóth Tamás, f: dr. Thuróczy Szabolcs, Csatári Éva, o: G. Tóth Kinga, z: Melis László, Tóth Tamás, v: Kollányi Tamás, d,k: Berzsenyi Krisztina
Sz: Dr. Thuróczy Szabolcs (Gavrilo), Csatári Éva (Majka), Gyuricza István (Majka apja), Temessy Hédi (Fanni)
Szí, 80 perc, 35 mm
B: 2001. február 15.

x

Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél
H, 2000, Neuropa Film Kft.
R: Jancsó Miklós, f: Jancsó Miklós, Hernádi Gyula, Grunwalsky Ferenc, o: Grunwalsky Ferenc, z: Lovasi András, Sub Bass Monster, Sebő Ferenc, d: Banovich Tamás, v: Csákány Zsuzsa
Sz: Mucsi Zoltán (Kapa), Scherer Péter (Pepe), Vasvári Emese, Ruttkay Laura, Mundruczó Kornél, Rába Roland, Börcsök Enikő, Szarvas József, Schell Judit
Szí, 90 perc, 35 mm
B. 2001.február 15.

x


További kritikák

Fülöp Levente ezredfordulója
Dokumentumfilm
Népszabadság, 2001.01.03. Csala Károly

... bemutat egy mai székely szolgasorsot. Siheder hőse: Fülöp Levente. Ő szól magáról, s róla szólnak gazdái, egy gyermektelen, idősödő, módosnak nem mondható parasztházaspár ... Végzett két osztályt, nem ér rá iskolába járni, bár szeretne. Tervei vannak arra az időre, "ha majd lesz pénze" ...
... E vérforralóan igaz filmdokumentumról nem csupán néhai anyósom jutott eszembe ...

x

Steril képek
(Egyszer élünk)
Élet és Irodalom, 2001/4. Stőrh Lóránt

... létrejön egy-két nagyszerű színészi alakítás, áttörve azt a falat, amit a Tar-novellák sokszínű és eleven világa, valamint az üres és halott hangok, képek között húzódik ...
... ami a leginkább bánt ebben a vállalkozásban, az az, hogy elhasználta a Tar-novellák erős és sűrű nyersanyagát anélkül, hogy az egy-két figyelemreméltó színészi játékon kívül hozzátett volna valamit az eredetihez ...

x

Nincsen nekem vágyam semmi
Kritika, 2001/1. Tóth Péter Pál

... A hiteltelenség az, amely finoman beburkolja az amúgy kemény, élettel teli, s lényeges kérdésekre koncentrálni kívánó filmet. Mundruczó kihagyásos dramaturgiát használ, nem tartja szükségesnek, hogy mindig mindent megmagyarázzon, a néző aktív jelenlétére számít. Ennél a minimalista megoldásnál azonban különösen disszonáns, ha terjengős, művészkedő, kusza jelenetek terhelik a szerfelett törékeny dramaturgiai vázat ...
... Kínos még a filmvégi leszámolás ...
... Ha már az események, jellemek, történések belső logikájából nem tudta a rendező megteremteni a megfelelő helyzetet, amelyben kirobbanhat a fiúból mindaz, amit elejétől fogva várunk, s aminek bekövetkezte felől aligha lehet kétségünk, úgy is jó. Döccenjen hát a narráció, ki bánja, az érzelmi hozam nagyobb is lehet ... Ez katarzis volna, lehetne ...
... A rendezőnek viszont hatás kell ...
... jó kis drámai végkifejlettel sikerül a világ trendy filmezésének stíljében zárnia munkáját ...

x

Zalán Vince: Gaál István krónikája
RTV részletes, 2001/4. N.E.

... Vallomás és dokumentum ez a kötet. Egy filmrendező, egy képíró munkásságának portréja, de rajzolata egy megrendítő sorsnak is. Hiszen elmondható, hogy azok az évek, amelyekben Gaál István pályája kibontakozott és kivirágzott, valóban emberséget próbáló esztendők voltak, ideértve a legutóbbi évtizedet is ...

x

Egyszer majd
(Meseautó, A másik ember iránti féltés diadala)
Népszabadság, 2001.12.29. Orsós László Jakab

... Magyarországnál kevés szürreálisabb hely létezik a világon. Ez a legkevesebb, amit egy olyan országról mondhatunk, ahol Meseautó címmel, egy filmnek álcázott reklámválogatás másfél órán keresztül fut a mozikban, és ahol egy ízig-vérig kísérleti film, forgalmazót találva napi egyszeri vetítéssel, átlagosan hét néző érdeklődésére számot tartva az egyik legjobb budapesti mozi programjába kerül ...
... A Meseautó minden pillanata szégyenletes. Dilettáns módon összekuszált történet, rendezői nihil, vegyes felfogásban játszó színészek, valamint olyan gyalázatosan ízléstelen és rossz ruhák, amilyeneket magyar film még nem látott. Igazi becstelen munka ...
... A másik ember iránti féltés kísérletező energiái szakaszosan működnek. Vannak következetes és végiggondolt részei, ahol világosan megjelenik a rendezők szándéka. Ilyen a szerelmi veszekedés jelenet, részben ilyen a víziborjú-szál, ilyen a szereplőválasztás és ilyen a szinte mindig határozott és karakteres fényképezés. Az azonban már nem fér a fejembe, hogy a rendezők miért nem tekintették méltó kísérleti terepnek a dramaturgiát ...

x

A Meseautó defektje
Népszabadság, 2001.12.29. Veress József

... A Meseautó sajnos már alapjáraton befullad. Édeskés operettvilága maga a merő anakronizmus. A szerzők következetesen ellavíroznak a szatíra lehetőségei mellett, pedig ez lehetett volna az egyetlen értelme a komédia leporolásának ...
... Ami hiányzik ebből a kasszadarabok státusára pályázó produktumból: a mértéktartás, az eredetiség és a maiság. Bon mot-jairól híres kollégánk szavaival élve: megint szegényebbek lettünk egy új magyar filmmel ...

x

Interjúk

Ideológiai kalandfilm
Beszélgetés Fekete Ibolyával
Filmvilág, 2001/1. Bársony Éva

... az alaptörténet Eduardo Rózsa Floresé - eléggé ismert is a médiából -, az ő életútjának főbb állomásaira és helyszíneire épül. Annyira ritka képlet ez, hogy ilyet kitalálni nem is lehet. Ami azonban létrejön, az fikció, ahogyan ez már játékfilmeknél lenni szokott, nem azonos az ő élettörténetével. Eduardo nagyvonalúan bocsátotta rendelkezésemre a történeteit ...
... a film főszerepét is ő játssza ... kerestem én hosszasan színészt a szerepre, és találtam is kitűnőeket, de ezt a különös kombinációt, a "latinság" és a közép-kelet-európaiság keverékét valaki vagy hordozza magában vagy nem hiszem el ...
... Jószerivel gyalog mentünk Albániába és úszva Chilébe. De hát ezek fantasztikus helyek, úgyhogy az anyag látványosnak ígérkezik, nem kis mértékben Jancsó Nyikának és - a második kameránál - Erdély Mátyásnak, valamint egy kivételesen eltökélt és leleményes stáb tehetségének köszönhetően ...
... a magyarnál nem kevésbé elszánt chilei stáb ... előhalászta azt a férfit, aki annak idején, 18 évesen a legzseniálisabb mural-festő volt Santiagóban ...
... az érdekel, miért és hogyan fognak fegyvert emberek eszmei vákuum vagy éppen zűrzavar idején ...

x

Beszélgetések a magyar médiáról
Képszabadság
Filmvilág, 2001/1. Mihancsik Zsófia

... (Kovács András Bálint:) ... kell csinálni egy kultúrára specializálódott tévét, amelybe ugyancsak kell pumpálni a pénzt, de meg lehet teremteni a színvonalat: lásd Arte. De az Arte tényleg speciális ügy, abból nincs még egy a világon: súlyos politikai akarat hozta létre és működteti. A francia-német megbékélés és az európai kultúra szimbóluma. A maga háromszázalékos nézettségével ott áll, ahol nálunk a Duna tévé - bár a francia és a német lakosság együtt százmillió fölött van, s ennek három százaléka kicsit más nagyságrend, mint a tízmilliós Magyarországon ...
... a generalista tévék megszerkesztik az estéket, az életet. Erre szerintem mindig szükség lesz. Ahogy a mozi sem tűnt el a videó és a tévé miatt, mert a moziba járás beépült az életformába. Nem az információ a fontos, hanem az a forma, ahogyan kapom ... ... a specializált hálózatok kiválasztják a generalista tévékből azokat a műsorokat, amelyeket jobban el lehet adni individualizált hálózaton vagy az Interneten ...

x

Döntsd a bálványt!
Tóth Gy. László a Fidesz személyi politikájáról
Demokrata, 2001/2. (S.F.)

... úgy tűnik a kultúra és a média világában szervezetten nincs jelen, nem képes megjelenni az az erő, amely kikövetelné és kikényszerítené a belső megújulást, a határozott, és jól érzékelhető változásokat. Többnyire ma is azok uralják a terepet, akik már a kádári időkben is monopolhelyzetben voltak ...
... sokszor a legkisebb változtatás is óriási botránnyal jár: tiltakozások belföldön és külföldön, miközben a protestálók egy része azt sem tudja, hogy valójában miről is van szó. Azok, akik évtizedekig monopolhelyzetben voltak, ma is jelentős nemzetközi kapcsolatrendszerrel bírnak, s remekül értenek az érdekérvényesítéshez ...

x

Vakmozi
Tímár Péter a trükkökről és a jövő sivatagáról
168 óra, 2000/51-52. Sándor Zsuzsanna

... a vakoknak hihetetlenül nyitott, gazdag benső életük van. Soha nem találkoztam köztük életunttal. Ha lenne egy hely, ahol csak ők élnének, az lenne a legkiegyensúlyozottabb társadalom. A konfliktusokat mindig a látók okozzák, akiknek nagyon szeretnének megfelelni. Talán ezért is vállalták a filmet. A vakokkal töltött két év alatt rengeteg hordalék mosódott ki belőlem. Kicserélődtem. Már nem az vagyok, aki voltam ...
... A Vakvagányok az első érzelmes filmem. Meggyőződésem, hogy mindig a társadalom rendeli meg a művet. A rendezőnek pedig az a dolga, hogy dekódolja a közönség igényét ...
... A Csinibaba például nem igazán jó, mégis nagy sikere lett. Az embereknek akkor arra volt szükségük, hogy kiegyezzenek a múltjukkal, kinevethessék a legsötétebb kádári éveket ...
... Az igazgató azt mondta, ha megbukna a Vakvagányok, odemehetek tanítani ...

x

"Nem lehet ügyeskedni"
Tarr Béla filmrendező
Magyar Narancs, 2001.

... ez már az első pillanattól kezdve alulfinanszírozott film volt. Annyi pénzünk volt, több különféle szerződésből, hogy a forgatást befejezzük, de sem az utómunkákra, sem a szerzői jogokra, sem a színészekre nem volt elég ...
... lett egy world sales agent Los Angelesben, és az ő becslései szerint a film tekintélyes adósságlistájának a dupláját lehet behozni a pillanatnyilag előre látható világforgalmazásból ... az azért furcsa nekem, hogy Los Angelesből árulják a filmet ...
... 95-ben Berlinben találkoztam Lars Rudolphfal, aki abban az időben még rockzenész volt, és egyszer csak azt éreztem, hogy ott áll előttem Valuska János ...
... előbb vannak meg a színészek, s csak azután kezdünk el konkrét forgatókönyvet írni, komplett szereposztásra, sőt helyszínekre, mert akkor már tudom, hogy egy-egy jelenet hol fog játszódni ...
... én már '85-ben meg akartam csinálni a Sátántangót ... írmagjában akarták kiírtani a filmes gondolkodást. Dárday, Bódy, Jeles, Fehér György, Zolnay Pál és a Gulyás testvérek voltak benne a Társulás stúdióban. A háttérben itt is a pénzről volt szó, a négy nagy stúdiónak azt mondták, hogy nem kell ide öt stúdió, az ötödiknek a pénzét szétosztjuk köztetek. Megszavazták, szétosztották, szigorúan demokratikusan, a szemem láttára, Knopp elvtárs vezetésével ...
... állapotról van szó. Ezerszer elmondtam már, hogy a film az kép, hang, ritmus, zaj, zene, emberi tekintetek, metakommunikáció, minden olyan dolog, ami nem sztori ...
... én soha egy pillanatig nem gondolkodom el azon, miközben csinálom, hogy miért ide teszem a kamerát, és nem oda, miért jobbra kell ott elindulni, nem pedig balra, ez mindig belülről jön. Amikor már a színésszel beszélsz, ott már tudsz fondorkodni, aljasságokat kitalálni, hogyan lehet őt lépre csalni, még beljebb taszítani, még jobban magára hagyni a jelenetben, hogy kénytelen legyen belülről dolgozni, de valahogy, amikor az egészet rakod össze, ott már nem lehet ügyeskedni ...

x

Néhol "ukrán fapados", mégis profi
Beszélgetés Szalay Péterrel
Filmtett, 2001/1. Zágoni Balázs

... Péterffy András szakvezető azzal bízott meg minket, hogy szociografikus dokumentumfilmet készítsünk. Elindultunk egy vagy két autóval, szinte vaktában ... így mentünk le Alsósófalvára ... befészkeltük magunkat a helyi tiszteleteshez, aki sokat segített, illetve megismerkedtünk a tanítóval, akivel mára jó barátságba kerültem, és végigjártuk, ahogy kell, a falusi néniket, meghallgattuk a történeteiket, előkerültek fotók, és spontánul elkezdtünk dolgozni ...
... nem akartam kritikát mondani erről a világról, amit itt az erdélyi falu jelenít meg, csak meg akartam mutatni, hogy ilyen viszonyok közt is lehet élni, akár ma is ...
... a Téltemetés inkább egy furcsa idő-tér-játék-film ...

x

Színészkedjem? Ez van
Andorai Péter az egyetlen színházunkról és a belső békéről
Népszabadság, 2001.01.18. Bogácsi Erzsébet

... közel állnak hozzám a keleti filozófiák, s nem azért, mert éppen divatosak. A színészházi szobámba egyszerre több könyvet is leviszek, és párhuzamosan olvasgatok hol ebből, hol abból. Én vonzódom a szemlélődő magatartáshoz, ahhoz a belső nyugalomhoz, amelyre e tanítások szerint is törekednünk kell ...
... korosabb vagyok, jobban meg kell választanom a feladatot. De azért vállalkoznék például Falstaffra ...

x

"Hajszolom saját magamat"
Ónodi Eszter jó néhány magyar filmben játszott fontos szerepet ...
Magyar Hírlap, 2001.01.20. Bóta Gábor

... furcsa, hogy az ember látja a saját fejét tízszer húsz méterben kivetítve a vásznon. Ahhoz például nem szoktam még hozzá, hogy a vásznon látom magam mozogni és beszélni. Most minden szempontból a keresgélés fázisában vagyok. Kiváncsi vagyok, befogadom az információkat és elrágódom rajtuk. Amióta filmezek, tapogatózom ...

x

"Sárral dobálni és dicsőíteni nem akartam"
Sihedernyi koromban című új filmjében a rendező, Papp Gábor Zsigmond a magyar történelem egyik egyedi képződményét, a kommunista elitképző Gorkij iskolát mutatja meg
Magyar Hírlap, 2001.01.20. V. Bálint Éva

... itt a gyerekek egyfajta burokban éltek, kitűnő ellátásban részesültek, és fogalmuk sem volt róla, hogy más iskolákban alig van mit enni, alig van mivel fűteni, és hogy a többi gyerek szülei egyáltalán nem lelkesednek annyira a rendszerért és Sztálinért, mint az övéik ...
... arról álmodni sem lehet, hogy dokumentumfilmeket filmnyersanyagra forgassanak, hiszen az elképesztően drága, de több pénzből hosszabban előkészített, technikailag igényesebb, a külföldi televízióknak jobban eladható és a fesztiválokon nagyobb eséllyel induló dokumentumfilmeket lehetne készíteni ...

x

"Itt fogok filmet csinálni"
Szász János filmrendező
Magyar Narancs, 2001/4. Pál Melinda

... ezt az országot ismerem, és szeretem ezt a várost. De mostanában nem megy. Egyetlen tervemre se kapok pénzt. Most is itt az alkalom, hogy odébb álljak. De nem! Csak azért is maradok! Január 1-étől a nyíregyházi színház művészeti vezetője leszek, és itt fogok filmet csinálni ...

x

Portrék

Vadember
Szabó Győző a kívülállásról és a játszóterekről
168 óra, 2001/1. Sztankay Ádám

... ha ilyen feladatot kapok (A Balra a Nap nyugszik egyik főszerepe), minimum, hogy néhány hetet vakok között töltök. Mindaz, amit tapasztaltam, szintén azt bizonyítja: a történetben semmi blöff nincsen. Az élet ugyanis sokkal különösebb helyzeteket produkál ...
... szóval sikerrel abszolváltam a kihelyezett felvételit Debrecenben (a budapesti képzőművészeti szakközépiskola felvételijéről van szó, B.E.) - és pár héttel később Budapestre érkezett egy alapvetően komplexusos, beszari, vidéki kiscsávó ...
... átestem egy kegyetlen szerelmi csalódáson, amely úgy megviselt, hogy nyolcvankilenc tavaszán beköltöztem egy barátom lakásának apró szobájába, és nyolc hónapig szinte ki sem mozdultam onnan. Nem unatkoztam: kicsi zug volt - rengeteg könnyvel. Olvastam és gondolkodtam. Aztán egyszer csak megszólalt a telefon, ismerős hívott: Malgot István társulatába keresnek jó mozgású fiút, tudnék-e valakit. Gondoltam, itt az alkalom. Magamat ajánlottam ...
... A Nyírség kemény "hely", ott nagy a szegénység, s a magyarok mellett nagy számban élnek romák is. Úgy nőttem fel, hogy naponta csaták zajlottak, amelyeknek akaratlanul is részese voltam. Rájöttem, mikor üthetek vissza a becsületemért, és mikor kell fejet hajtanom - még ha csikorgatom is közben a fogam -, mert akivel szemben állok, az erősebb kompániát tudhat maga mögött ...
... ha felmegy a függöny, vagy a forgatáson indul a kamera - már remegek, vibrálok, mint a gyerek, amikor meglátja a tölcsérnyi fagylaltot ...

x

A szezon szenzációja Kováts Adél
168 óra, 2000/51-52. Karácsony Ágnes

... Kováts Adélnak próbák rítuskelléke a tejeskávé. Gobbi Hilda beszélt egyszer a színpad mögötti szertartásokról, a próbaközi és előadás előtti magánszámokról. Hogy a rituálék felszívják a félelmet, a színész velük fúrja bele magát a szerepbe ...
... Mozdulatait finomította a Radnóti. A Rettegés és ínségben - Zsótér Sándor különös, szőnyegfalú rendezésében - fájdalmasan engedte át magán a zsidó nő monológját. Amikor kiment a színpadról, halk robajjal omlott össze, amit maga után hagyott ...

x

A százesztendős Bihari József
Népszabadság, 2001.01.13. M.G.P.

... Bihari József, a magyar parasztok marcona emlékműbe teremtője táncoskomikusként tanulta a kulisszák előtti világ szakrejtelmeit, fondorlatait, a szerepépítés fortélyait, a nézővel való kapcsolattartás mikéntjét, a partnerrel együttjátszás apró kis forszait és a partner lejátszásának aprócska aljasságait ...
... legutolsó moziszerepe - túl már a hetvenen - Móricz Zsigmond Árvácskájában a tündökletes Czinkóczi Zsuzsa mellett a jóságos Vénisten volt. Színészeti összefoglalás lett, testámentum. Emberségét hagyta nézőire ...

x

Szuterén és világszínpad
Bán János monomániái
168 óra, 2000/51-52. Sándor Zsuzsanna

...A hetvenes évek közepén Miskolcon az Aurora szavalóverseny döntőjére készültek a gimnazisták. Köpcös legény nyitott be Bánék szobájába: "Először vagyok itt, van még nálatok üres ágy?" Bán már mutatta is a helyet. "Gáspár Sándor vagyok, Szentesről" - rakta le hátizsákját a fiú. A görbe lábú sutyerák meg a langaléta sváb gyerek között (Bán apja német ajkú család sarja) fűződött a barátság. Később a katonaság még szorosabbra kötötte őket. Cimborát csak egyet fogadtak maguk közé: Dörner György honvédet ...
... A Stílusgyakorlatot Prágában játszották 1984-ben. Jiri Menzel is nézte a játékot. "Zseniális voltál a parasztjelenetben" - fordította szavait a tolmács Bánnak. Nem sokkal később posta érkezett a Katona Józsefbe: Az én kis falum forgatókönyvét küldte a színésznek a cseh filmes. Bán bújta a szakkönyveket, hogy az együgyű flótást pontosan alakítsa. Protézist is csináltatott: ferdítse az arcát ...
... Jane Fonda elegánsan mosolygott rá az eredményhírdetés után: "Az én kis falumnak kellett volna nyernie. Maga itt a legjobb". A pezsgőfogadáson lakkozott hajú úr lépett hozzá: "Felkeresne holnap az irodámban?" Egyéves ösztöndíjat ajánlott. "Itt írja alá" - tette a színész elé a szerződést ... Félretolta a lapot a színész. Nem maradhat Amerikában, gondolta. Kicsik még a fiúk, haza kell mennie. Amikor megérkezett a Ferihegyi reptérre, Ladába szállt és a Logodi utcába hajtott ... Negyvenöt éves, úgy érzi, ösztöndíjakra már nem várhat... - Egyre inkább hasonlítok apámra: ha a gyerekekkel vagyok, csak ők számítanak. Ha fát vágok: centire egyformák lesznek a darabok. Próbálni is így tudok. A színház a monomániám ...

x

A passzolóember
Beszélgetés Durst Györggyel
Filmtett, 2001/1. Stőhr Lóránd

... 1995 márciusában hagytam ott a BBS-t, mert úgy láttam, hogy az öt tagú vezetőség esztétikai szempontokon túli, közvetlen anyagi jellegű döntései a produkciók, és végső soron a szervezet kárára válnak ...
... vittem magammal a Kép-Árnyék nevű produkciós irodát, amely tulajdonképpen az én találmányom volt. A Kép-Árnyékot még 1993-ban hoztuk létre a BBS produkciós cégeként, hogy kedvezőbben lehessen elkölteni a pénzünket ...
... két hónap múlva szólt nekem Sára Sándor, hogy szeretné létrehozni a Duna Műhelyt. Ő még a hatvanas években volt BBS-tag, és nosztalgiát táplált az akkori műhelymunka iránt ...
... elmondtam, hogy mekkorát csalódtam a bázisdemokrácia működésképtelenségében. Döntsön inkább egy személy, teljes felelősséggel. Természetesen van művészeti tanács, és sok ember javaslatát meghallgatom egy adott filmtervvel kapcsolatban, de aztán én döntöm el, hogy adok rá pénzt vagy nem ...
... a filmkészítés ... egy szocimetriai játék, kollektív pszichoőrület, egy nagy, gomolygó, sötét felhő, amíg össze nem áll a kész mű ...
... tizennégy éves korom óta magam tartom el magam, anyagilag nem különösebben kötődöm senkihez. Nem érdekelt soha a pénz, ezért nem függök soha a mindenkori kézből etetőktől. Ha akarom, ezt csinálom, ha akarom, azt ...

x

Jegyzet

Popkorngondolatok
1301-1400
Népszabadság, 2000.12.30. Deák Krisztina filmrendező

... A mozgókép tehát hatalom. Legfontosabb fegyvere: a közeli kép ...
... A filmrendezőnek egysezrű a dolga: jó helyre kell tenni le a kamerát, és hiteles arcokkal játszatni el a történetét. Harmadsorban, de nem utoljára, jól kell tudni válaszolnia. Mert a munkatársak folyton kérdeznek ...

x

Riportok

Ötből négy filmstúdió megszűnik
Privatizáció helyett végelszámolás - Az ÁPV Rt. fizeti a tartozásokat
Népszabadság, 2000.12.30. V.Gy.

... a több évtizedes szakmai múltú, mindössze néhány főt foglalkoztató stúdiókat váratlanul érte a megszűntetés híre, mert ezek a cégek régóta a privatizációs vagyonban szerepeltek, és az ÁPV Rt.-vel még ez év elején is a magánosításról leveleztek ...

x

Utolsó nap a Duna moziban
Népszabadság, 2000.12.30. Cs.L.

... Port Ferenc, az üzemeltető Budapest Film igazgatója szerint gyors elnéptelenedése váratlanul érte őket, bár számítottak arra, hogy a Westend megnyitásával csökkenni fog a látogatottság ...
... a mozi már hónapok óta nem jutott premierfilmekhez, s havi másfél milliós veszteséggel működött ...

x

Kilenc fővárosi mozit teszteltek
Népszabadság, 2000.12.28. Német H. Erzsébet

... az előcsarnokok azonban hagytak némi kívánnivalót maguk után - legalábbis abban a kilenc moziban, ahová huszonhét tesztvásárló (shopper) látogatott a közelmúltban ... a Smart Research Institute megbízásából kilenc bevásárlóközpontban - Campona, Csepel Plaza, Westend, Duna Plaza, Lurdy-ház, Eurocenter, Rózsadomb, Mamut, Pólus Center - üzemelő moziban járt ...
... a huszonhét, 19 és 57 év közötti tesztvásárló 80 százaléka elégedett volt a telinfo-szolgáltatással, különösen a Csepel Plazában, a Pólus Centerben, a Mammutban és a Duna Plazában ...
... a tesztvásárlók a Pólus Center, a Mamut és a Lurdy-ház vetítőtermeivel voltak a legelégedettebbek ... A képminőséggel és a helyfoglalással sehol nem volt gond ...

x

Kultiplex: az összművészeti hely
Új életre kelt a Kinizsi utcai volt Blue Box mozi
Népszabadság, 2001.01.03. Margit Patrícia

... a szervezők ide egy nagy mozitermet és egy kis, kávézós, kerekasztalos videóvetítőt álmodtak: olyan független, kísérleti játék- és dokumentumfilmeket fognak majd bemutatni, amelyeket máshol nem lehet megnézni ...
... Jövő nyáron talán már a Kultiplex szabadtéri része veszi át a Ráckert helyét: akusztikus zene és melegkonyha nyílik ...

x

Sikerfilmek 2000-ben
Magyar Hírlap, 2000.12.28. Tölgyesi Gábor

... a Magyarországon forgalmazott mozifilmek hatmilliárd forint bevételt hoztak ...
... az év legsikeresebb filmje A gladiátor, amely a hónap elejéig 686 ezer nézőt vonzott. Szabó István alkotására, A napfény ízére közel kétszáz ezren voltak kíváncsiak ...
... a magyar filmek sorsa már a produkció finanszírozásakor eldől: több, a filmszemlén sikerrel vetített alkotás a mai napig dobozban van, mert egy kópia legyártására sem maradt pénz. Így minden sikernek örülni kell ...

x

Filmszemlével búcsúzik az Átrium
Már ma is csak lefutott művekhez jut a Margit körúti filmszínház
Népszabadság, 2001.01.15. Csordás Lajos

... Buda legnagyobb, legelegánsabb mozija volt egészen a kilencvenes évekig, csak a két évvel korábban, 1934-ben épült Bartók Béla úti Simplon (később Bartók) versenyezhetett vele modernségben és eleganciában ...
... jól működő szellőzőrendszere is volt: az elhasznált levegőt a vetítővászon alatti elszívó ürítette, a friss levegő pedig a mennyezeten körben elhelyezkedő ezernyi lyukacskán keresztül áramlott be. A lyukacskák peremét ezüstszínű karikák diszítették, sokaságuk alulról nézve a csillagos eget juttatta a nézők eszébe, ezért viccesen tejútnak nevezték azt a körbefutó sávot ...
... a Budapest Film Rt. visszaadja a fővárosnak ...

x

Tudósítások

Hollywoodi karambol
Népszabadság, 2001.01.30. Návai Anikó

... Múlt hétfőn szállt fel a gép Szabó Istvánnal Los Angelesben, s szerdán már landolt is Gödrös Frigyessel - szintén Los Angelesben ... Csakhogy Szabó ugyanazt a történetet vitte, amit néhány nappal később Gödrös hozott. Egy magyar zsidó család évszázados kálváriáját . Hollywood azonnal felfigyelt a pikantériára ...
... A napfény íze és a Glamour különös, és egyáltalán nem megtervezett hollywoodi "karambolja" még akár szerencsésen is végződhet ...

x

Filmszakmai események, hírek

Csak Eperjes szerepe biztos
Folytatják a Hídembert
Minden idők legdrágább magyar filmje Széchenyiről
Népszabadság, 2001.01.24. V.GY.

... a felvételek valamikor májusban indulhatnak, addigra remélhetőleg megkötik a külföldi koprodukciós szerződéseket. Osztrák, német, francia és amerikai partnerekkel tárgyalnak, a film finanszírozását itthoni és - a francia-német Arte csatorna révén - külföldi tévével, alapítványi támogatásokkal tennék teljessé. A tervek szerint pályáznak az európai filmtámogató szervezetnél, az Eurimages-nál is, amelyhez két külföldi koprodukciós partnerre van szükség ...

x

Bereményi: Eperjes kapcsolatai ártanak a Széchenyi-filmnek
Blikk, 2001.01.16. tóth

... Eperjest én választottam: fiatal, aggastyán, minden életkorú Széchenyit el kell játszania. Nem ismerek más színészt, aki ilyen dinamizmussal, tűzzel tudná megoldani a feladatot. Tudom, hisz három filmemben játszott már Eperjes Károly ...
... Eperjes politikai kapcsolatai inkább ártanak, mint használnak A hídembernek ...

x

Hamvadó cigarettavég
Bacsó Péter Karády-filmje
RTV Részletes, 2001/5. Jálics Kinga

... A harmadik főszereplő, Karády szerelme, Újszászy tábornok Cserhalmi György - egészen új arcát fogja mutatni. Ő is, akárcsak Eszter és Péter, hallatlan ambícióval vett részt a forgatásokon. Mellesleg ő volt az, aki a tizenöt nővel végigpróbálta ugyanazt a jelenetet ...

x

Új magyar égi csatorna
Elindult a Filmmúzeum kísérleti adása
Médiatechnika, 2001/1.

... teljes egészében magyar befektetők alapították azzal a szándékkal, hogy a nagyközönség számára ismét hozzáférhetővé váljanak a hazai műhelyekben készült produkciók ...

x

Kaszás Géza megijedt az orosz maffiától
Cenzúráztatni kell a gengszterfilmje forgatókönyvét
Blikk, 2001.01.17. n.o.g.

... éjjelente egy forgatókönyvön dolgoztam, ami kíméletlen őszinteséggel mutatná be a magyar maffiahelyzetet - meséli a színész. - Egy VIII. kerületi fiúról szólna a sztori, aki minden simlisségben benne van, amíg el nem törik a kezét az orosz maffia tagjai ...
... egy amerikai forgatócsoport például az engedélyük nélkül forgatott róluk Moszkvában, és állítólag egy-két ember el is tünt a stábból. Én azonban nem mondtam le a filmről, de most hosszú időre ez az utolsó híradás, amit a forgatókönyvről adok ...

x

Bacsó Péter elégedett, és havat vár
Karády Katalin bútorai között forgattak - Statisztál a művésznő unokaöccse is
Magyar Hírlap, 2001.01.03. Gréczy Zsolt

... a film ... folyamatosan egyensúlyoz tragédia és komédia között. Zsütihez Karády utazott először a munkaszolgálatra, mert az egyik verssor prozódiája döccent. Végül Újszászyt kérte meg, szabadítsa ki a szövegírót. Aztán a németek által letartóztatott tiszt együtt vonul egykor kiszabadítottjával egy másik menetben ...
... Nagy-Kálózy Eszter abban az ágyban fekszik vagy sminkeli magát, ahol egykor a bálvány tette ...

x

Négy magyar film a berlini fesztiválon
Magyar Hírlap, 2001.01.19. MTI

... a versenyszekcióban idén is ... Cakó Ferenc képviseli Magyarországot Kövek című animációs rövidfilmjével ... Gothár Péter első alkalommal mutatkozik be ... a Paszport című alkotással ...
... Moldoványi Ferenc új dokumentumfilmjével, a Gyerekek - Koszovó 2000 című nem fikciós alkotással szerepel, ez lesz a film világpremierje ...
... a Werckmeister harmóniák ... most a német közönség és filmes szakma előtt is bemutatkozhat ...

x

Bankfiók lesz a Bástya előteréből
A klubmozi nyitási időpontja még bizonytalan
Népszabadság, 2001.01.31. S.T.

x

In memoriam

Búcsú a Nemzet Színészétől
Sinkovits Imre (1928-2001)
Demokrata, 2001/4. Bodnár Dániel

... Film- és színházi szerepeit még csak hozzávetőlegesen is lehetetlen felsorolni. Nem lehet azonban kihagyni A tizedes meg a többiek címszerepét: az eredetileg sematikusan, szocialista hősnek ábrázolt figurát Sinkovits és néhány színésztársa átíratta a forgatókönyvet jegyző Szász Péterrel, s Tóth László tizedes így lett a vérzivataros időket furfanggal, kisstílű szélhámoskodással túlélni igyekvő, mintegy modern népmesei alak egyik prototípusa ...
... Minden idők egyik legszebben beszélő magyar színésze volt, bársonyosan zengő baritonját tetszése szerint változtatta. Szenvedélyesen hitt a művészet, a színjátszás nevelő erejében. Nem felejtve, hogy egyidőben néptanító is szeretett volna lenni ...
... A hűség mindenben jellemző volt rá. Vallotta: " Sem hazát, sem feleséget, sem színházat nem cserélek." S ehhez tartotta magát: feleségével, Gombos Katalinnal ötven évet éltek együtt, tartottak ki egymás mellett jóban, rosszban. Egy olyan korban, amely az állandóságot szinte semmire sem becsüli. A Nemzetit pedig csak kényszerűségből cserélte fel időlegesen a József Attila Színházzal ...

x

Elhunyt Sinkovits Imre
Népszabadság, 2001.01.19. Zappe László

... ismertségét, népszerűségét sem pusztán a Nemzetiből kiáradó hírnév, az ötvenhatos viselkedéséről suttogott pletykák, a büntetés és a megbocsátás, a számüzetés és a visszafogadás legendateremtő ereje adta. Hanem abban az időben a Nemzeti vezető színészei filmen, majd főképp a televízióban szinte nap mint nap együtt éltek a nemzettel. Mindennapos vendégek voltak otthonainkban ...

x

Meghalt Sinkovits Imre
Magyar Hírlap, 2001.01.19. Bóta Gábor

... színházon belül is háborúzott kicsit, nem jött ki jól a Kaposvárról, Szolnokról a Nemzetibe szerződött tehetségekkel. A Troillus és Cressida próbáin idegileg "kibillent", de a Husz János próbái alatt már annyira jól dolgozott együtt Zsámbéki Gáborral, hogy Székely Gáborral közösen a Katona József Színházba invitálták ...

x

Isten önnel, tizedes!
168 óra, 2001/4. Jolsvai András

... Molnár tizedes alakja összeforrott Sinkovitséval. Mert noha igazi all round színész volt, Bánk és Tiborc egy személyben, ez a figura állott hozzá a legközelebb. Homlokra tolt sapka, cigaretta a száj sarkában, sofőrkabát és lehengerlő duma - ez volt ő, a külvárosok magyar Gassmanja: egy pesti pali, olyan, mint te vagy én, egy közülünk, igazi haver ...

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap kereső