Báthory Erzsi Lapszemle: 2001.12.01. - 2001.12.31.

Bemutatók - kritikák  Kritikák  Interjúk  Riportok  Glossza  Eszmefuttatások  Filmtörténet  Tudósítások  Portré  Filmszakmai események és hírek  Forgatnak  Búcsúzunk 


Bemutatók - kritikák

Csocsó avagy éljen május elseje!

H, 2001,Cinemafilm
r,f: Koltai Róbert, f: Nógrádi Gábor, o: Máthé Tibor, z: Dés László, prod: Garami Gábor
sz: Koltai Róbert, Gáspár Sándor, Zenthe Ferenc, Máté Gábor, Kováts Adél, Stohl András, Pogány Judit
szí, 91 perc
forg: Budapest Film
B: 2001.12.06.

Csocsó
168 óra, 2001/50. Bölcs István

... A sikert nagymértékben az egészen kiváló szereplőválasztás hozza. Az epizódszerepek is úgy vannak a vászonra fölrakva, ahogyan amerikai filmekben megszoktuk: nincs luft, csak profizmus. Zenthe Ferenc alig mond tán öt mondatot, de hallgatásaiban is benne van egy élet ...
... A Koltai-Máté Gábor- Gáspár Sándor mesterhármasban nem csalódunk, egyedül tán a Párt vicinális ökleként funkcionáló Gubinyi elvtárson több a rikító szín ...

x

Tempó!
Élet és Irodalom, 2001/50. Stőhr Lóránt

... az elmúlt években bemutatott vígjátékok dühítő idiotizmusával szemben a Csocsó nézhető film ... A rossz hírem viszont az, hogy a Koltai Róbert új filmjén nagyon keveset lehet nevetni, ami vígjáték esetében azért igen kínos dolog ...
... nincsen tempója a filmjének. Ahelyett, hogy záporoznának egymás után a viccek, a rendező körülményesen vezet fel minden poént, és aztán addig örül neki ..., amíg az kifejezetten unalmassá nem válik ...
... minden színész úgy játssza szerepét, ahogy ő gondolja. Nincsenek közös komédiázások, hanem az érezhető, hogy a "Tessék!" nyomán mindenki produkálni kezdi magát ...

x

Acélváros az átkosban
Népszabadság, 2001.12.14. Veress József

... a konzekvensen gyalogospárti Koltai Róbert alapállása rokonszenves ... Arcok a csapatból: Gubinyi, a mindenhető áVH-potentát, Pék, a gondolkodó funkcionárius, Lidike, az élveteg feleség, Veréb, a pompás lövő erejû focista, továbbá lelkes asszisztensek, szolgálatkész beosztottak, felnőttmanipulációra figyelő gyerekek ... A Csocsó-legendárium jobbára mozaikokból tevődik össze, a cselekmény eléggé ingatag és sovány, nincs igazán markáns íve, a dramaturgia kényelmes sablonokat is követ ...
... nóvuma szerény, egészében véve mégis rokonszenves vállalkozás, kedves mulatság, szórakoztató vígjáték. Tanulságai remélhetően hasznosíthatók ...

x

Csocsó
Heti Válasz, 2001.12.14. Szabolcs Imre

... Koltai Róbert kisembersorozatának új darabja fáradt film ... A producer Koltai (Garami Gáborral együtt) előteremtette ugyan a forgatáshoz szükséges anyagiakat, de arra már nem figyelt, hogy a máskor oly kedvező adventi premier az idén nem sok jóval kecsegtet. Erős ellenfelekkel kell megbírkózni ...
... a forgatókönyvíró (társszerző Nógrádi Gábor) és rendező Koltai nem írt igazán jó szerepet a színész Koltainak ... Mivel nincsenek erőteljes szituációk, melyekben a tehetség megmutatkozhatna, maradnak az előadóestre vagy a kabaréba való magánszámok ... Egyedül Kern András tudja, mit és hogyan is kellene játszani, ám neki csak pillanatai vannak. Megrendítő viszont Zenthe Ferenc helyét nem lelő, a világot magától elutasító nagypapafigurája. E színészi remeklés viszont egy másik filmbe való.

x

Hamvadó cigarettavég

H, 2001, Megafilm
r, f: Bacsó Péter, f: G. Dénes György, o:Andor Tamás
sz: Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter, Cserhalmi György, Kállai Ferenc
szí, 100 perc,
forg: Budapest Film
b: 2001.12.20.


Kritikák

Macerás ügyek
Kritika, 2001/december, Tóth Péter Pál

... Hajdú világteremtő gesztusa, (ön)reflexiói rendkívül színes, erőteljes egyéniséget mutatnak, egy kétségkívül érzékeny, tehetséges ember, markáns, izgalmas nagyjátékfilmes...
... A hiányérzet mégis erősebb, mint az élmény ereje. Az első negyven-ötven perc káprázatos ötletkavalkádját ugyanis pontos belső logika tartja össze: világa játékos, de egységes, mindennek helye, hangulatteremtő kisugárzása, láttató ereje van. Ez egy ponttól fogva mindinkább háttérbe szorul, a tiszta, múzsai megközelítés mögül, a merész és jókedvû, formabontó és formateremtő kísérletezés gesztusa mögül váratlanul előtérbe tolakszik valami pökhendien ambíciózus hang ...
... ha a Fában a nagy filmmûvész elődök képi megjelenítését látjuk, akkor a mellette nőtt kis fa leleplezi a rendező titkos ambícióit: felnőni Hozzájuk, az értetlen, hálátlan Jelen elől az örökkévalóságba menekülve...

x

Telt ház (Üvegtigris)
Magyar Demokrata, 2001/50. boresz

... már az is meglepett, hogy szerda este telt házas terem előtt vetítenek egy magyar filmet ...
... A figurák iszonyatosan jó fejek, külön felhívom a figyelmet a meztelenkedős jelenetre, aki még nem tudja, hogy miről van szó, az nézze meg. Feltûnik pár percre Kokó is, aki önmagát alakítja a filmben. Ez volt az első magyar film a Csapd le csacsi óta, amin az egész mozi fogta a hasát a nevetéstől, méghozzá az elejétől a végéig ...

x

Csak egy mozi
(2001: Werckmeister harmóniák)
Magyar Narancs, 2001.12.20. Turcsányi Sándor

... Tarr Béla filmje az év során jól csengő címszavakba foglalható nemzetközi pályát is befutott ... a sulykolás szükségességébe vetett hit emlegetni a New York-i Modern Mûvészetek Múzeumában tartott egyedülálló Tarr-retrospekciót és a máig tartó, díjakkal dekorált nemzetközi fesztiválkeringőt Torontótól Pozsonyig ...
... a menet a lényeg. A mozgókép, a film maga. Ha rohanni a kórházat szétverni akaró tömeg sodrásában, akkor úgy, ha nézni, ahogy elválik a kereszteződésnál Valuska és Eszter úr útja, akkor úgy ...
... a lényeg, hogy prímán szórakoztam, bár többször hideg rémület lepett. Ilyen a mozi, ilyen az élet mifelénk ... Képe pontos és megveszekedetten realista. Az utóbbi idők megszórakoztatóbb rémlátomása ...

x

Kettős filmtükör

A tizedik évtized
Filmvilág, 2001/december, Gelencsér Gábor

... inkább a rendszerváltozás utáni magyar film átfogó elemzése iránti fokozott igény (s persze a kötet címe) miatt érezhetünk csalódást, ráadásul a két egység mûfajilag is eltérő szövegeket tartalmaz ...
... a "befejezett múlt idő" stílusvonásként és történeti szempontként egyaránt az írások gondolati középpontjára kerül. A leghangsúlyosabban a kötet különösen szép írása, A mûvész és a mûvészet Ingmar Bergman filmjeiben foglalkozik ezzel a kettősséggel: "Bergman mûvészetképe a múltté" - állapítja meg a szerző ...
... míg a korábbi filmmûvészeti folyamatokról elmélyült és igényes tanulmányokat olvashatunk, addig a kilencvenes évek magyar filmjéről csak gyors ... pillanatfelvételeket ...

x

Nullapontok és leletmentés
Lemez
Eötvös Péter új felvételei
Magyar Narancs, 2001.12.13. Csengery Kristóf

... legutóbbi lemezei, amelyek a Budapest Music Center kiadásában láttak napvilágot (BMC CD 063, BMC CD 058), mindkét minőségében elénk állítják a zeneakadémia egykori neveltjét, aki 35 éve Nyugat-Európában él, s ott is vált világhírûvé...
... az előadás pontos, fegyelmezett és szellemes, a zenekari teljesítményben ott az egyes tagok egyéni ambíciója és az egymásra figyelés mûvészi közösséget teremtő áramkörének feszültsége ...

x

Az őrület nosztalgiája
Könyv
Krasznahorkai László: Este hat; néhány szabad megnyitás
Magyar Narancs, 2001.12.13. Keresztury Tibor

... át kell lépni oda. Oda, Estike, Valuska és Korin birodalmába, ahol "a reggelből éjszaka lesz, az éjszaka vége, aztán éjfél és koraeste" ...
... Bukta Imre, Szilágyi Lenke, dr. Máriás, feLugossy László, Hegedûs2 László, Tolvaly Ernő, Medvigy Gábor, Gémes Péter, Lois Viktor, Szentjóby Tamás, Hernes János és Janáky István mûvészetében Krasznahorkai számára ez a közös mozzanat: tudnak "ülni egy szobában egy este, és azon gondolkodni, vajon miképpen lehet elkerülni a rágondolást az őrületre" ...

x

Ex libris
Elie Wiesel: A hajnal
Élet és Irodalom, 2001.12.07. Kálmán C. György

... nem akarja magára hagyni olvasóját, nem akarja, hogy szövegében bármi is fölösleges ékítménynek, széplelkû és öncélú cifraságnak tûnjék. érezhetően nagyon fontosnak tartja, amit mondani akar, és minél pontosabban akarja mondani. Motívumait is eszerint szövi ...
... gyorsan olvasható, de gondos, lassú olvasást és újraolvasást kíván. Talán nem nagy, de igen jó irodalom ...


Interjúk

"Volt ez a szocializmus"
Koltai Róbert színész, rendező

... nem az ötvenes éveket tartom perdöntőnek, mert bármelyik országban játszódhatna a film. Ugyanakkor pontosan jeleznünk kell a kort. De fel sem merült bennem, hogy az ötvenes évek már lerágott csont lenne ...
... a Sose halunk megben volt kire gondoljak, mert a nagybátyám tényleg vállfás és lóversenyes volt. A Csocsónál apukámra gondoltam elsősorban, aki nem olyan volt, mint ő, de hasonlított rá ...
... én az emberizmusban hiszek, amiben nem lehet olyan intőt kapni, mint ami az én első intőm volt azzal a szöveggel, hogy "Kedves Szülő! A gyerek gúnyosan néz" ...

x

Kutatás és küldetés
Hankiss ágnes a Károlyi-palota és a Hamvas Intézet elmúlt egy évéről
Heti Válasz, 2001.12.21. V. Nagy Viktória

... a kulturális központ feladata, hogy minél rugalmasabban és gazdagabban éljen a hely adta lehetőségekkel, minél több mûfajban "mozogjunk", és minél több kulturális közösségnek adjunk lehetőséget, hogy bemutatkozzék. Persze a palota bizonyos mûfajok tekintetében korlátokat szab: például a befogadóképessége nem akkora, hogy nagy színpadot igénylő színházi előadásokat, koncerteket is "elbírjon" ...
... kialakultak a fő kutatási irányok. Felépítését tekintve az intézet - a világban régóta sikeresen mûködő intézmények mintájára - szûk, állandó stábbal dolgozik és konkrét témákra szerződik egy-egy kutatóval. Szerkezetileg ez ellentéte a szocializmusból ismert akadémiai kutatóintézeteknek, ahol egy állandó állomány bebetonozva dolgozott - vagy nem - akár negyven éven át. Fontos továbbá, hogy az intézet tevékenysége nem kötődik kizárólagosan egy tudományághoz ...

x

A megkísértett rendező
Almási Tamás sorsokról és felelősségről
168 óra, 2001/50. Szegvári Katalin

... az MTV is részt vállalt a költségekből, de csak bírósági úton sikerült elérnem, hogy megkapjam a szerződésben foglalt összeget. Miután megnyertem a pert, a Magyar Televízió közölte: a bírósági illetéket nem hajlandó kifizetni. Iszonyatosan megalázó helyzeteket élünk át. Legutóbb azért leveleztem velük, hogy megfelelő időpontban és csatornán vetítsék majd a filmet (Sejtjeink), hiszen az övék is. Akár büszkék is lehetnének rá ...
... amíg az elosztás megkerüli a demokratikusan létrehozott szervezeteket, e fejlődésnek csak igen szûk réteg a haszonélvezője. Lelkük rajta ...
... ha elfogadnék "kiváltságosoknak" járó juttatást, épp azt a demokratikus elosztási rendszert segítenék szétverni, amelyet a szakma évek alatt izzadott ki magából ...

x

Gazdagabbak és szebbek lettünk
(Almási Tamás filmrendező beszél Sejtjeink c. új dokumentumfilmjéről)
Magyar Demokrata, 2001/49.  Fehérvári Zita

... nehéz volt olyan embereket találni, akik vállalják a filmezést, és nekünk is megfelelnek. Ráadásul orvosi szempontból is alkalmasnak kellett lenniük arra, hogy a filmben szerepelhessenek. Durván egy évig tartott csak az előkészítés. De épp ilyen nehéz volt intézményt találni. Az országban 1997-ben azt hiszem, nyolc meddőségi centrum volt ...
... Február első napjaiban a Magyar Filmszemlén lesz az ősbemutató. Utána megy a tévében, amennyiben ... és itt jön a lényeg. úgy volt, hogy ez a film megy Oscar-díjra, de elveszni látszott ez a lehetőség ... a videóról filmszalagra történő átírás ennél a filmnél körülbelül 15-16 millió forint, ami mellé még járulékos költség is jön ... Ezt a pénzt pályáztuk meg az ORTT-nél. Hónapok múltán - pénz helyett - elutasító választ kaptunk ... A Filmunió munkatársai azonban megnyugtattak, hogy semmiről nem késtünk le, indulhatunk egy év múlva is. Jelentkezünk a 2003-as Oscar-díjra. Most már csak 10-12 millió forint hiányzik. Minden - nem politikából és bûnözésből származó - pénznek nagyon örülnénk...
... amikor filmet készítek, kiélezett helyzetben mutatom meg szereplőimet. Ettől lesz - én úgy nevezem - drámai dokumentumfilm ...

x

Duett
(Beszélgetés Szabó G. Lászlóval az Eszenyi Enikővel közösen írott könyvről, az Igyime Prágáról)
Népszabadság Magazin, 2001/49. Völgyi Vera

... ketten írni a legjobb kocsiban, vaksötétben. Elindultunk Prágából éjjel fél kettőkor, Enikő vezetett, s hogy el ne aludjak, írtam a sötétben. A térdemre hajolva jegyzeteltem, s közben rákérdeztem egy-egy dologra ...

... ő másnap kamatoztatja azt, amit éjszaka látott. Azért is szeretem a rendezői stílusát, gondolkodását, mert nála minden jelenet az élettől lüktet ...

x

"Elegem lett a nagyívû megoldásokból"
Lovasi András könnyûzenész
Magyar Narancs, 2001.12.06. Marton László Távolodó

... kibeszéltem magamból pár dolgot, másrészt a Velőrózsák egy fejlődési irány, vagy a zenekar egy korszakának a lezárása volt. Utána nem tudtam, hogy merre lehet menni, most már tudom, vagy legalábbis sejtem ...

x

Bízni kell a népben
(Beszélgetés Nemeskürty Istvánnal)
Magyar Demokrata, 2001.12.21. Bánhidai Károly

... a Corvin-lánc alapításakor még nagyon fiatal voltam, de a 30-as évek közepétől 1942-ig, amikor utoljára adták át, már pontosan nyomon követtem a sorsát. Elmondhatom, hogy e kitüntetés, függetlenül a politikától, a magyar tudomány és kultúra, tehát nem csak a mûvészetek legjobbjait ismerte el ... Kétségtelen, hogy a Corvin-lánc ötlete Horthy Miklós kormányzó, Klebelsberg Kunó kultuszminiszter és Bethlen István miniszterelnök nevéhez köthető ... miért lenne a múlt restaurálása az, ha egy harmincéves fiatalt javaslok arra, hogy tudása gyarapítására kapjon támogatást az államtól? Az ifjúnak talán még a szülei sem éltek a bírálók által elítélendőnek tartott korban ...

x

Artúr, a kedvenc
(Beszélgetés Sajdik Ferenccel)
Népszabadság Magazin, 2001/50. Galambos ágnes

... az egész családban aránylag én voltam a legkomolyabb. Humoros család voltunk a nagypapától kezdve. Aztán igazából én profitáltam belőle. Tizenhárom éves koromban éreztem először, hogy most már megöregedtem, nem  csúszkálhatok a földön. Nagyon elkeseredtem. Irigylem a gyerekeket, mert szabad a fantáziájuk, olyat mernek rajzolni, amit én nem ... Most lett készen egy női Mikulás, szakáll nélkül. Jó figura, szeretetre méltó ...

x

"Magam előtt loholok"
(Beszélgetés Csákányi Eszterrel)
Magyar Hírlap, 2001.12.15. Bóta Gábor

... amikor az ember nyeretlen kezdő, fiatal, csupa szív, csupa érzékenység, akkor más a helyzet, mint amikor már valamit elért, amikor már valaki. Akkor már úgy néznek rá, mint egy érett színésznőre ... A fiataloknak tulajdonképpen az a dolguk, hogy jobbak legyenek, lefőzzék az idősebbeket. Az a dolguk, hogy forradalmárok legyenek, mások akarjanak lenni ... Az idősnek az a dolga, hogy ne hagyja magát. Ez egészséges harc ...
... Az a mázlim, hogy nem primadonna karakterû színésznő vagyok, hanem bohóc ...

x

A magányos
Szekértáborok, brancsok, kirekesztés
(Beszélgetés Kovács ákos költő-zenésszel)
Magyar Demokrata, 2001.12.21. Fehérváry Krisztina

... eddig a rendezés külön-külön egységeit csináltam: a filmben is van zene, dialógus, lírai rész stb ... Kisebb tanulmánynak felfogható a négy saját rendezésû videóklip is. Az Ikon volt az első, ez akkor az év videoklipje díjat nyerte ... A negyedik pedig a Hûség-album címadó dalára készült, ebben - jóból is megárt a sok! - ákos-triót lehet látni a képernyőn, az angyal, a pap és a katona szerepében. A verslemez is ilyesféle előtanulmány ... Most került piacra a verslemez, amelyen Kaszás Attilával és Balázsovits Edittel dolgoztunk együtt. Nemcsak a verseim felolvasásából áll, hanem rögzítettünk hozzá egy nagy vonószenekart, gregorián kórust és új elektronikus szerzeményeket is ...

x

Beszélő viszony
Fazekas Bencével
Népszabadság Magazin, 2001/49. Galambos ágnes

... ha az eredeti némafilmet (A táncz) mutatnánk be újra, az élvezhetetlen lenne. Ezért foglalkoztunk a korral, a szereplőkkel, az akkori forgatási körülményekkel. Azt a világot akartuk megmutatni ... Tervezünk egy valódi játékfilmet is az első alapján. Ebben bemutatjuk majd, milyen személyes harc folyhatott a három generációt képviselő női szereplők között. Lesz benne egy kis intrika, egy kis szerelem ...

x

A film hangja
Beszélgetés Oláh Ottó hangmérnökkel Média-Technika, 2001.december,  Hoffmann József
... a hangmérnöki tevékenység manapság már nagyobb részben arról szól, hogy az ember meg tudja-e teremteni a jó hangfelvétel eszközrendszerének feltételeit is ...
...  a minőségek harca folyik és nem a rendszereké. Mindkettővel lehet jót és rosszat is csinálni. A rendszerváltás óta már nem annyira olcsó a munkaerő, s a cégek belátják, hogy érdemes valamivel többet fizetni az időkódos felvételért. így ugyanis az utómunka rövidebb ideig tart, s a magas stúdióbérek miatt végeredményben ez így gazdaságosabb ...

x

Kötelező hit és tiltott reménység
(Beszélgetés Sopsits árpáddal)
Magyar Hírlap, 2001.11.30. Tölgyesi Gábor

... ha az ember belül megmakacsolja magát, talán kicsit könnyebben viseli a sorsát ... a választott magány bizonyos esetekben termékeny ...
... a Torzók világában tiltott a reménység. Mintha egy science-fiction valóságban élnénk, amely ellen ösztönösen lázadunk ... Az igazán bölcs alkotók sokszor már nem akarják megfejteni az élet rejtélyét, csak a maga bonyolultságában be akarják mutatni ...
... a Torzók első amerikai vetítését egyelőre a producer fedezte, a saját pénzéből. Ez tarthatatlan. Reméljük, a kormány is tudomásul veszi a film sikerét, és segíti további útját, hiszen az országot fogja képviselni az Oscaron ...

x

Gödörtől a Dunapartig
A Nemzeti Színház időre elkészül
Magyar Demokrata, 2001/50. Barta Boglárka

... kialakult a színház előtti park elképzelése is, melyet Török Péter kertépítőmûvész tervezett, s melynek egyik fő része a sétány lesz Gobbi Hilda, Kiss Manyi, Ruttkai éva, Latabár Kálmán, Tímár József, Major Tamás, Sinkovits Imre és Soós Imre életnagyságú szobrával. A kert északi végén fog állni az a Melocco Miklós által megálmodott kapu, melyen Tolnay Klári és Latinovits Zoltán alakja fogadja a látogatókat ...
... a nyitódarabot, vagyis Madách Imre Az ember tragédiáját a jövő nyárig 20-25 alkalommal játsszák, s körülbelül ugyanennyi előadása lesz a március 23-án színpadra kerülő Viharnak is. De a tervek szerint még a tavasz folyamán bemutatkozik Mozart és Salierivel Anatolij Vasziljev színháza is, és sor kerülhet természetesen a hazai társulatok vendégszereplésére is ...


Riportok

Csocsó avagy éljen május elseje!
Vasárnapi Blikk, 2001.12.02. esz-g.n.d.

... a legifjabb főszereplő, Králik Attila maga is dunaújvárosi, bár Koltai Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színházban lelt rá ... Mellette sok gyerek tûnik fel a filmben, többek között Máté Gábor kisebbik fia, Marcell is ...
... úgy éreztem, kutya kötelességem elvállalni Koltainak ezt a filmjét is - mondta Dés László, a zeneszerző. - A gyakorlattól eltérően előbb mondtam igent, csak aztán olvastam a könyvet ...

x

Mozikarácsony Karády-filmmel
Koltai és Bacsó produkciói amerikaiakkal versenyeznek decemberben
Népszabadság, 2001.12.15. Varsányi Gyula

Pruckner Pál, a Csocsót forgalmazó Budapest Film reklámigazgatója most 200 ezernél több látogatóra számít, annál is inkább, mert magyar filmeknél szokatlanul sok kópiával, huszonöttel kezdik a film vetítését 12 fővárosi moziban, majd vidéken ...

... a Moszkva tér vagy az Üvegtigris ... 100 ezer körüli látogatószámra is számíthatnak. Ennél több nézőt remél Bacsó Péter karácsony előtt ... bemutatkozó alkotásától ...
... A Történeti Hivataltól megkaptam a Horthy-féle belső elhárítás főnökének, újszászy tábornoknak 1945 utáni kihallgatási jegyzőkönyveit - említi a film kapcsán Bacsó Péter -. Ezekből kiderül, igaz a történet...

x

Stohl és Kováts Adél egymásra talált
ősbemutató Dunaújvárosban - Zenthe húsz év után újra filmszerepben
Blikk, 2001.12.01. esz- g.n.d.

... már első olvasásra nagyon tetszett Tata összetett figurája - mondta Zenthe Ferenc a bemutatót követően. - Régen több film készült, én utoljára közel húsz éve játszottam nagy mozifilmben, a Jób lázadásában. Most ajándék nekem ez a szerep ...
...- A forgatás első napján vettük föl a legintimebb jelenetet - mesélte a színésznő -, amikor felmegyek a szerelmem lakására és megcsalom a férjemet. Szerencse, hogy Andrással már korábban is dolgoztam, ennek ellenére zavarban éreztem magam ...

x

A magyar film megint szép lesz?
Magyar Hírlap, 2001.12.01. Tölgyesi Gábor

... forrásbővítés, közvetlen és közvetett állami támogatás, az elosztási rendszer észszerûsítése - ma már ebben egyetért a szakma és a politika. Egy éve azonban még nem ez volt a helyzet ...
... Egyetértés mutatkozik abban, hogy évi hatmilliárd forintból mûködtethető a hazai filmipar, a mozihálózat talpra állítása pedig egyszeri támogatásból 2,5 milliárd forintból megoldható. Egyelőre csak az nem világos, hogy ez az összeg honnan teremthető elő. A pénzügyi tárca eddig minden olyan javaslatot elutasított, amely a magántőkét ösztönözhetné, hogy befektessen a magyar filmbe ...

x

Szabó István az év embere
Az Oscar-díjas filmrendezőé a Magyar Hírlap 2001. évi elismerése
Magyar Hírlap, 2001.12.11. MH-tudósítótól

x

A nap témája: díjátadás
Az év embere: Szabó István
Magyar Hírlap, 2001. 12.11. Sztankóczy András, Burkovits Ferenc, Gréczy Zsolt, Retkes Attila, Szarka Klára

... teljesítménye ugyanis vitán felüli. Személyisége nem megosztja, hanem közelebb hozza egymáshoz az embereket...
... (Szabó István:) ... a stáb tíz-tizenöt tagja több éve dolgozik velem. úgy értékelem, hogy én vagyok az az ember ebből a csapatból, aki a szobrot átvehettem ...
... új forgatókönyvem tehát van, fájdalom, hogy Koltai lajos operatőr barátommal összesen három-négy embert tudunk magunkkal vinni. Szomorú, hogy a magyar filmes szakma egy ilyen összefogást sem tud megteremteni ...


Glossza

Kossuthnak annyi
Élet és Irodalom,  2001.12.21. Megyesi Gusztáv

... ne álljunk meg a Hősök terénél. Csak a fővárosban tizenhét Kossuth utca és Kossuth tér van, majdnem minden városban van Kossuth-szobor vagy Kossuth mozi, továbbá van Kossuth hajónk, a Kossuth rádióról nem is szólva, amelynek még a szünetjele is Kossuth-nóta. és ha már Trianont tényleg ennyire nehéz megbocsátani Kossuthnak, és ha már tényleg teljesen elveszítettük az eszünket, és ha már Kossuth köztudottan Eperjesen végezte tanulmányait, legyen a Kossuth rádió Eperjes rádió...
... de azért legyünk óvatosan: most írják az újságok, hogy Magyarországon forgatják a Mengele címû filmet. Ha lehet, a főszereplővel ne írassunk fel receptet.


Eszmefuttatások

Kitörési pontok
Színre lépett egy új filmes nemzedék - Jelenleg csak ígéret
Népszabadság, 2001.12.17. Stőhr Lóránt

... a nagyközönség számára szinte elérhetetlen nagy- és kisjátékfilmek egész sora jelzi egy új nemzedék színre lépését ... A fiatalok a korábbi generációktól eltérően rendkívül sok irányból igyekeznek betörni a filmiparba ... nem hajlandók éveket várni különböző alapítványi támogatásokra ahhoz, hogy valóra váltsák elképzeléseiket ... elektronikára, illetve 8 mm-es és 16 mm-es filmszalagra forgatnak ..., ... amire sem a nézők, sem a forgalmazók nem kiváncsiak...
... a hangsúlytalan tagadás az, ami, mint minden új hullám esetében, kirajzolja ennek a generációnak az arculatát ... nem foglalkoznak sem politikai, sem történelmi kérdésekkel ... sem filozófiai, sem morális problémákkal ... elsősorban a közönség meghódítása a céljuk ...
... a populáris filmmûfajok fontos szerephez jutnak abban, ahogy a rendező és potenciális közönsége előtt álomként lebegő Amerikát Magyarországra varázsolja ...
... a hazai mozgóképgyártásba belépett legújabb nemzedék kétségtelenül új látásmódot hozott magával, amely hosszú távon mind a mûvészfilm meglehetősen absztrakt, mind a populáris film ómódi nyelvezetét felfrissítheti...

x

Miért érdekli O.V.-t a film?
Népszabadság, 2001.12.08. Marx József

... a film iránti kormányzati figyelem nagyságát az 1935-ben megszavazott filmtörvényen mérhetjük. Kétnapos parlamenti vita után alkották meg az a szabályozást, amely rendelkezett a magyar film anyagi támogatásáról, valamint bemutatási kvótát írt elő a magyar filmek érdekében ...
... 1945 után sem szünt meg az állam különös érdeklődése a film iránt. Sőt, inkább erősödött. A film közvetlenül politikai irányítás alá került ...
... Aczél György nem szerette a magyar filmet. ő a nevéről elhíresült kulturális politikát szerette, életmûvének azt tekintette ... miután megbizonyosodott arról, hogy a film képes a világ szemében a kemény diktatúráról a puha diktatúrára való átmenetet (a hatvanas években) hitelesíteni, nemzetközi pályán "futtatta" a filmet ...
... a kilencvenes években a magyar filmmûvészetet a  maradandóság és a változékonyság kötélhúzása jellemezte ... egyfajta monomániás megszállottsággal mondták, amit meggyőződésük szerint mondaniuk kellett ...
... a változások leglátványosabb eleme egy új nemzedék térfoglalása volt a jobbára létüres térben ... a szakmát folyamatosan izgalomban tartotta a nagy kérdés: lesz-e filmtörvény vagy sem? ... Szabó István ... 1993-ban egy interjúban szarkasztikusan hangot ... adott : "Nem kell itt filmtörvény, mert akkor nem lehet a zavarosban halászni, és szabadon rabolni"...
... a hatalommal való huzakodás fogásait a szakma jobban ismeri, mint a mai hatalom. Ebben az előny a filmszakmánál van, a játszma mégis vesztésre áll ...

x

Tarr szerint a világ
A Zóna belülről (2.rész)
Filmvilág, 2001/december, Kovács András Bálint

... ha a három alkotást stilisztikailag egymás mellé helyezzük, érdekes fejlődési sort kapunk. Ha a Kárhozat a Tarr-féle stílus manierista formája, a Sátántangó a klasszikus, a Werckmeister ... pedig a romantikus forma. Egy kiválasztott szereplő szemével látjuk a világot, őt követve, csakis az ő szemszögéből érzékeljük a történteket...
... Valuska az első olyan hőse Tarrnak, aki nem züllött valamilyen formában, aki még annyi rosszat sem tesz, mint Estike a Sátántangóban. A tönkremenést Valuska sem ússza meg, csakhogy ez nem erkölcsi tönkremenés, hanem idegi ... elsősorban ebból adódik a Werckmeister ... romantikus, melodrámai karaktere ...
... a korábbi filmekből ismert alapelemekre épül: intrika, átverés, lecsúszás, a kör bezárulása ... nincs mód változtatni az intrikára, az aljas egyéni érdekek szövevényére épülő renden, mert ezzel szemben csak a pusztulás állítható. Ez az, amibe Valuska a szó szoros értelmében beleőrül ...


Filmtörténet

Hosszú futására számítottunk
BBS 40 év
Filmvilág, 2001/december, Dániel Ferenc

... szinte kezdetlegesnek tûnik a BBS kutatóinak ama törekvése, hogy manufakturális eszközökkel tágítsák a látás-, érzékelés, időkezelés, benső montázs, osztott képmezők, színdramaturgia, zene és kép egymásba tükröződéseinek új tartományait. A célkeresztbe fogott elejtendő vad a lineáris történetelbeszélés konvenciója lett volna. Ezen fáradt Huszárik Zoltán, Novák Márk, Ventilla István, Tóth János, Gujdár József, Tímár Péter, Bódy Gábor, Jeles András, Szirtes András, Gurnwalsky Ferenc, Jankura Péter, Fábry Péter, Gödrös Frigyes, Mész András - és a hetvenes évek közepétől (vakmerő húzással akkortájt!) befogadott képzőmûvészek: Maurer Dóra, Erdély Miklós, Háy ágnes, Beke László, Sugár János, Peternák Miklós, mint többen - a szentendrei Wahorn, efZámbó falkáig...
... a rendszerváltás szabadon tolongó videókamerák pásztáiban megy végbe. Minden és mindenki dokumentál. A könnyed technika és a felvevők sokasága - egyfelől "kiiktatja" a BBS hegemóniáját ... másfelől ízekre szedi a magyar filmgyártást és annak infranstruktúráját ... Gondoskodásnak vagy kegynek tûnik, hogy a stúdió kap egy mozit? ...

x

Gettó, egyetem, politikai csatatér
A BBS első két évtizede
(Kézdi-Kovács Zsolt, Kósa Ferenc, Dobai Péter, Dárday István és Szomjas György beszélgetése)
Filmvilág, 2001/december, Muhi Klára

... (Kósa Ferenc:) ... egy különös sziget volt a BBS, ahol semmiféle ostoba politikai kényszert nem vettünk komolyan, ellenben igen hatékony és önzetlen szakmai vitákat folytattunk ...
... (Kézdi-Kovács Zsolt:) ... nagyon sokat vitáztunk ebben a teremben, hogy milyen kompromisszumokat szabad megkötni ... A mi generációnk és Kósa Feriékazt mondták, az ördög tudja, mi lesz egy filmmel öt év múlva, tíz év múlva. Esetleg megváltozik a politikai helyzet, a lényeg az, hogy a filmek elkészüljenek ...
... (Dárday István:) ... A BBS egy időzített bomba volt. A stúdió szinte generációról generációra fokozatosan teremtette meg és tágította a nyilvánosságot, s tolta ki a politikai határokat...
... (Szomjas György:) ... Mutassuk meg a valóság konkrét képét! úgy emlékszem, ez a mondat szó szerint így szerepel abban a programban, amellyel mi a BBS-be beléptünk ...
... az előző gárda szabad utat adott nekünk. Következésképp mi is felvállaltuk, hogy itt generációk jönnek és mozognak, hogy biztosítanunk kell a stúdió nyitottságát ...
... (Dobai Péter:) ... nem szigetnek, hanem egyetemnek éreztem a balázsbélát ...


Tudósítások

Cakó Ferenc és vendégei estje
Népszabadság, 2001.12.03. munkatársunktól

... a győri Richter Teremben, amelyet nemrég a Rába moziból 600 millió forintért alakítottak át koncert- és színházteremmé, december 8-án este 8 órakor lesz Cakó Ferenc SMS (Short Messages of Send) címû estje ... a két "főhős" - Nemes Nóra és Nemes Orsolya táncosnők - vízióit, gondolatait Cakó Ferenc (a mesélő) varázsolja szemünk láttára homokba ...

x

Bátorság filmszakadásig
Magyar Hírlap, 2001.12.03. Tölgyesi Gábor

... Utolsó csepp fesztivál itt, Szájtépés filmszakadásig ott ... "Tanítani elsősorban azt kell, hogy a mûvész nem szórakoztatóipari szakmunkás, öntudata, felelőssége és küldetése van" - vallja Angelus Iván ...

x

Szájtépés filmszakadásig
Mi van az új, és mi lesz a régi filmes generációkkal?
Népszabadság, 2001.12.01. V.Gy.

... Grunwalsky ... tágítja ki a látószöget, mondván, az igazi hazai közönségfilmeket színész-rendezők (Bodó Viktor, Koltai Róbert, Rudolf Péter és mások) forgatják, nem feltétlenül a legfiatalabbak. Az viszont nagy változás a mondjuk, tizenöt-húsz évvel korábbiakhoz képest, hogy az első filmeket valóban fiatalok készítik ...

x

Pályakezdők a sivatagban
Kevés alkotó a fiatal filmesek fórumán
Népszabadság, 2001.12.04. Varsányi Gyula

... a fiatal filmesek múlt szombati fórumára, a pesti Szindbád moziba épp azok nem jöttek el, akikről szólt az eszmecsere. Mindössze egy-két pályakezdő rendező ült a teremben. és csak Török Ferenc, a mozikban tényleg nagysikerû Moszkva tér elsőfilmes alkotója szólalt meg ... a nemzedékváltásról rendeztek vitát Szájtépés filmszakadásig címmel ...
 ... a fiatalok mûvei nem manipuláltak ugyan, de menekülést, kívülállást tükröznek - jegyezték meg többen ... De hát, tették hozzá többen is, az egész mai filmûvészet zavarban van ...

x

A Corvin-lánc kötelékében
Teljes a testület
Heti Válasz, 2001.12.07. (?)

... (Zsigmond Vilmos) ... a fény festőjeként emlegetett Oscar-díjas operatőr ... az Egyesült államokban kezdte újra építeni filmes pályáját ... Magyarországon csak három filmet forgatott, legutóbb a hamarosan bemutatásra kerülő Bánk bán operafilmet ...

x

Több mint húsz játékfilmet vetítenek a jövő évi mozgóképes mustrán
Még csak a dokumentumfilmes zsûri összeállítása biztos
Magyar Hírlap, 2001.12.11. TG

... a Magyar Filmszemletanács az elmúlt héten döntött arról, hogy január 31. és február 5. között rendezi meg a hazai mozgóképek éves seregszemléjét ... a szemlén több mint 25 játékfilm részvétele lehetséges, tavasszal ennyi alkotás állt befejezés előtt ...


Portré

Erdős Péter két élete
Magyar Narancs, 2001.12.20.  Szőnyei Tamás

... a Rajk-per nyomán a Magyar Nap címû képes napilaphoz, majd az Atheneum Könyvkiadóhoz helyezték (ide párttitkárnak), közben a Színmûvészeti Főiskolán oktatott történelmet (tanítványa volt Szinetár Miklós és Psota Irén többek közt). Aztán 1950-ben érte is jöttek ...
... "Ideológiai végvárat csinált a Hanglemezgyárból. A rock új mûvészet jellegét hellyel-közzel elfogadta, bár üzletileg az semmit nem hozott, a mûfaj ellenkulturális, szubkulturális jellegét viszont nem. A szórakoztató, táncdal jellegû funkció felé terelgetett mindenkit" - mondja Sebők János. Erdős doktor a cipődoboz-irodájában fel s alá járkálva tartott szemináriumot neki, hogy meggyőzés vagy állásajánlat útján saját emberévé tegy - hiába ...


Filmszakmai események és hírek

Mediawave négy országban
Népszabadság, 2001.12.15. népszabadság online

...  még a Széchenyi-terv kultúratámogatási programjából májusban elnyert nyolcmilliót sem kapta kézhez a fesztivál - hívta fel a figyelmet Durst György, a Mediawave Alapítvány kuratóriumának elnöke ...

x

Krencsey Marianne kétszer 35 éve
Blikk, 2001.12.14. g.n.d.

... Bodnár János, a Glória kiadó tulajdonosa elmondta, hogy a ritka szép, s megannyi filmtörténeti érdekességû fotót tartalmazó könyv nem kis nehézség árán született ...

x

Szabó István filmrendező nyerte el 2001-ben a Magyar Hírlap által alapított Az év embere díjat...
Népszabadság, 2001.12.11. (MTI)

x

Szabó István Oscar-díjas filmrendezőnek ítélte az idén a Magyar Zsidó Kultúráért elnevezésû elismerést a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület ...
Népszabadság, 2001.12.07. (MTI)

x

Étlapon a reklámfilm
Népszabadság, 2001.12.01. munkatársunktól

... a közel ötórás, egyedülálló showmûsorba ágyazott reklámfilmfiesztán alkalmanként több ezer ember nézi végig a világ reklámfilmtermésének legjavát ...

x

Filmklub csavargás ellen
Népszabadság, 2001.11.30. K.Zs.

... a Vecsési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat olyannyira jelen van a város életében, hogy annak a helyi határokon túl is híre van ... Filmklubot kívánnak létrehozni, ahol iskola utáni csavargás helyett közös filmélményeket kínálnak...

x

Jiri Menzel a filmszemlén?
Népszabadság, 2001.11.30. Varsányi Gyula

... a testület elnökétől, Böjte Józseftől megtudtuk ... Várhegyi Attila októberben pénztámogatást is ajánlott a szemle megtartásához, erről azonban mostanáig semmilyen további tájékoztatást nem kaptak a rendezők ... értesülésünk szerint az osztrák Michael Haneke és a cseh Jiri Menzel mellett Koltai Lajos operatőrt látnák szivesen a díjakat osztók között ...
... a díjakat jövőri kibővítik: szakmai elismerésben részesül majd a legjobb hangmérnök, dramaturg, vágó és díszlettervező is...

x

Bacsó Péter tanúját Indiában is értik
Blikk, 2001.12.01. tóth

x

Reklám, az mindig hat rám
Magyar Narancs, 2001.11.29.

... Boursicot-é a Night of The Ad Eaters, avagy a Reklámzabálók éjszakájának ötlete is, amelyet 1980-ban Párizsban rendeztek meg először ...

x

Csodaszarvas: rajzfilm könyv alakban
Népszabadság, 2001.12.11. V.GY.

... a János vitéz és a Fehérlófia után elkészült ének a Csodaszarvasról a Pannónia Stúdió "hattyúdala" - jegyezte meg a szerző, aki öt éve a mûhely ügyvezető igazgatója is. A stúdió bevételei az utóbbi években jelentősen csökkentek: a korábban 100 milliót kitevő jogdíjaké például 10 millióra ...


Forgatnak

Sorsdráma Pesten és Budán
Makk Károly új játékfilmjét ősszel mutatják be
Népszabadság, 2001.12.15. Varsányi Gyula

... a film mintegy kétszáz millió forintba kerül - ennyi kell ma már, hogy igényesen lehessen megcsinálni egy ilyen kamaradarabot is - mondja a rendező -, a mû elkészítését a Magyar Mozgókép Közalapítvány, a TV2 és a kulturális tárca támogatja, az utóbbi ötven millióval. E mellett némi magántőke is "beszállt" ..
. ... Az Egy hét Pesten és Budán szikárabb filmnek készül, mint amilyen a Déry-feldolgozás volt. Annyiben persze hasonlít rá, hogy ennek is van az itteni történelembe gyökerező története ...

... a Garas Dezső megformálta egykori ávós tiszt ... Kardos György valóságos alakját mint ötletadó előképet idézi fel ...


Búcsúzunk

Egy körültekintő ember
In memoriam Schiffer Pál
Filmvilág, 2001/december, Andor Tamás

... bízott a közvetett hatásokban, hogy mûfajának mûvelőjeként használhat, változtathat. Ha kell, össze kell facsarni a szivet, ne svenkelj el a könnyekről, a vérről, az igazság szemérmetlen, és csak a szemérmetlen igazság katartikus ...
... mikor leült a porba és a vedlett vályogfalnak dőlve beszélgetett, vagy játszott a köréje gyûlt gyerekekkel, akik valami mélységes ösztönösséggel vonzódtak hozzá, nem akartam elhinni, hogy ez ugyanaz az ember, aki a pincért kioktatta, ha kemény volt a reggei lágytojás ...

 

hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap