Fejes Emőke Sajtószemle: 2005. március 23.
Kritikák   |    Interjúk   |    Riportok, tudósítások   |    Forgatnak   |    Hírek

Kritikák

A Sorstalanság filmen (Sorstalanság)

Kritika, 2005/3. szám Gervai András

… a könyv témája nem „egyszerűen” a holokauszt, hanem az emberi létezés végső kérdései, az abszurddá váló világ megismerhetősége. A sajátos groteszk nevelődési, fejlődési regény…

…az adaptáció alapkérdése az volt, hogyan sikerül megőrizni ezt a látásmódot, megtalálni az ábrázolás, a stílus, a narráció adekvát képi kifejezésmódját…

…pontosan követte az irodalmi forgatókönyvet, vagyis: mintegy tömörítve, zanzásitva felmondta a cselekményt. A könyv lényege, eredetisége: gondolatisága, filozófiája azonban elveszett…

…remekművet egy másik környezetbe ültetni istenkísértés, reménytelen feladat, s az is kétséges, hogy Koltai túlságosan nagy terhet vett a vállára, amikor egy ilyen súlyú, témájú, ráadásul közismert, Nobel-díjas művet filmesített meg. A tény azonban tény: a regényt nem teremtette újjá, csak illusztrálta…

… a muzsika különben koncepcionális tévedés…

…Azért jó mégis, hogy elkészült a film, mert világszerte sokak érdeklődését felkeltheti a könyv iránt, itthon pedig segíthet a történelmi tudat formálásában…

Valamit kezdeni (Sorstalanság)

Filmvilág, 2005.03. Reményi József Tamás

… a nevetés átjárja Kertész könyvét - s meg sem érinti a filmet…

… a Részleg főhőse a fokozatosan tudomásul vett internálásnak ugyanazt az örvényét járja meg, mint Köves Gyuri, s leépülésének „stációit” épp a groteszk látásmód segít nyomon követni…

…a Sorstalanság-film nem ismer effajta fokozatokat, s noha jó ízléssel elkerüli a külsődleges borzalmak halmozását, más hatásmechanizmust nem működtet…

…Nagy Marcell mindvégig rezzenéstelen, figyelő tekintetére bízta. A finomvonású intellektuális arc a maga visszafogottságával és sérülékenységével Koltai Lajos kitűnő választását dicséri…

…Ennio Morricone inkább a film PR-jához tartozik, mintsem egy elfogadható művészi programhoz…

…Koltai Lajos műve az érzelmi igényeket jó ízléssel szolgálja ki, sok-sok hatásos és hatástalan sémával…

A karaván útján (Sorstalanság)

Magyar Narancs, 2005.03.10. Turcsányi Sándor

…megkérdezhetjük, hogy mi tartott ilyen sokáig. Nem kellett anyagot gyűjteni, szemtanúkat felkutatni, hiszen ő maga volt a szemtanú, a saját élete volt az anyag. Hát a nyelv. Föl kellett találni egy új nyelvet…

…bizonyosra ment, a kompromisszumok aranyos középútján, amiből a lehető legkevesebb baj származik és másoktól levetett, elkoptatott filmnyelven, kifejezőeszközökkel dolgozott. Iskolásan felrakja egymás után a jeleneteket…

…ez a film nem állít semmit…

Sorstalanság átéléssel (Sorstalanság)

Kelet- Magyarország, 2005.02.26. Macsuga Viktória

…a film képei, színei ragadtak meg, a fényképezés gyönyörű lett…

…Nagy Marcell arca, helyzetképei tökéletes választásnak bizonyulnak, ám számomra a film elején sokszor erőltetettnek tűnik…

Józsefvárosi távlatok (Nyócker)

Filmvilág, 2005/3.szám Kemény György

…megpróbálja egy filmben egymáshoz közelíteni az animáció két szélét, azaz a teljes fotórealitást, a 3D-s digitális rajzfilmet és az épp csak jelzésszerű rajzfilmet, a tudatosan pofonegyszerű, és csak síkszerű, imádnivalóan bugyuta grafikájú kult South Park-stílust…

…Gauder Áronnak és Novák Eriknek sikerült ép bőrrel megúszniuk ezt a bátor kísérletet. A másik formai újdonság, a testeknél jóval nagyobb arcok…

…élénkek, kreatívak, szenvedélyesek, beszélnek, kiabálnak, grimaszolnak…

…a filmet létrehozó csapat egyéni stílust munkált ki, aminél nagyobb dicséretet nehéz elképzelni „teleséma, teleutánzás, ne különbözzek másoktól” világunkban…

Nyócker

Kritika, 2005/3.szám, Mátyás Győző

…sokakat már attól kivert a víz, hogy egy animációs produkció egyáltalán a játékfilmes mezőnyben indulhatott. Ilyenkor derül ki, hogy az egyébként laza művészeti ágnak számító filmes közegben is milyen rigid módon sorolhatók be az alkotások…

…az animáció e téren különösen kapóra jött nekik, hiszen így olyan poénokkal, gegekkel tudták feldúsítani az alkotást, amelyek a hagyományos fikció esetében csak korlátozottan alkalmazhatóak. Az animációs varázs azért is különösen fontos performatív erő ebben a műben…

…a Nyócker nagyban túl is lép a nyócker világán, tágas horizontokat nyit az ábrázolás során, amitől különösen élvezetessé válik a film…

…számtalan csodás mozzanat, eredeti fordulat a cselekményben, amitől nagyon élvezhető a film…

… ne feledkezzünk meg a zenéről sem: az alkotók invenciózusan építik be a filmbe a rapet ami ennek a szubkultúrának szerves része…

Csudafilm

Kritika, 2005/3. szám, Dercsényi Dávid

…a film már az elején túl kapkodó, ritmusosan ingadozik, s a mű első hibáit előre vetítik a későbbiekre. Kern szerepének nyelvi egységessége már akkor repedezni kezd, amikor az első 10 percet sem éli túl. Miközben a színész a regiszterek között ugrabugrál, játéka is meglepő ingadozásokat mutat…

…próbálják életszerűen elmondani azokat a mondatokat, amiket a valóságban soha senki nem mond. Ez a hiteltelensége a magyar filmek dialógusainak…

…Ragályi az együttérzés felkeltését érezte céljának egy interjúban, de a közösség vállalására ez a film nem alkalmas…

…Kern András végső soron nem tett mást, mint hogy a Ragályi Elemér által kitalált történetet megtöltötte szokásos stiláris- gondolati manírjaival…

…Kern és Ragályi egyszerre fogna kint is bent is egeret, iróniájával egyszerre távolítaná el a valóságot, és vállalna is vele közösséget. Ám ez nem megy…

Nyáron, görögbe (Csudafilm)

Filmvilág, 2005/3. szám Báron György

…kiindulópont ismerős vándortéma: szegény flótás, akinek mesés vagyon szakad a nyakába…

…Ragályiék ebből az alaphelyzetből indultak ki, aztán nem csináltak semmit se vele…

..nos a történet kellhet, hihető átélhető történet, érdekes figurákkal, helyzetekkel, követhető sorsokkal, indokolható tettekkel…

Csudafilmből mindez hiányzik. Ragályi Elemér első játékfilmjével nem az a gond, hogy bevált történetsémából indul ki, hanem hogy művén a legcsekélyebb műgond sem érezhető ki…

… a forgatókönyv kidolgozatlansága, arra az újabban elharapózott felelőtlen filmcsinálási módra, hogy bedobunk egy csábító alapötletet, féltucat népszerű színésszel…

…A filmkészítők nem bibelődtek az apró részletekkel…

…a mesének is megvan a maga belső logikája, amit nem lehet tetszés szerint áthágni s mindenekelőtt a nyelve, stílusa, ami gyökeresen ellentétes azzal a filmvígjátéki elbeszélésmóddal, amelyben Ragályiék elmesélik a történetet…

…Nikosz szerepében Kern ezúttal is próbálja menteni a menthetetlent…

Filmen a Gulagok hősei (Nehézsorsúak)

Magyar Nemzet, 2005.03.16. Megyeri Dávid

Nehézsorsúak című 14 részes film bemutatóját Budapesten a Terror Háza Múzeumban…

…Sára Sándor nem egyszerűen dokumentumfilmet, hanem olyan művet hoz létre, amely a játékfilmek drámaiságát is magába olvasztja…

…ott kezdődik, ahol a szörnyűségeket leírni próbáló jelzők már szegényesnek, fakónak bizonyulnak, a kifejezések eszköztára kimerül…

Le a fejjel!

168óra, 2005.03.10. Bölcs István

…mintha egy közepes Gálvögyi-show-t látnánk erős vendégjátékkal gyengítve. Barátságos a légkör…

…olyan az egész, mint egy nagy színészkomédiás promóció ahol másodlagos frissességű poénokat árulnak kéz alatt, sőt kézen-közön…

Gagyigalopp (Le a fejjel!)

Magyar Narancs, 2005.03.17. Turcsányi

…csinálni egy saját gyalogos galoppot tehát nagyon is ígéretes elszánás. A bevált formát sajátlagos tartalmakkal megtölteni nemes kihívás…

…nem vizsgálhatjuk szokásos kritikai gyakorlatunk szerint a művet, mert az meg az eddigi és eztán itt szereplő filmekkel szemben lehetne méltatni. A Le a fejjel!, bár sok tekintetben megtévesztő, nem film, csak nagyon rossz…

Le a fejjel!

Magyar Fórum, 2005.03.17. Dr. Petővári Ágnes

…Tímár Péter biztosra megy…

…ezért dolgozik csak jól bevált sémákból, megszokott klisékből és alkalmaz agyonfogalmazott és futtatott szereplőkkel…

…Tímár Péter filmje nem akar mást, mint hazai sztárokkal kasszasikert elérni. A Le a fejjelnek nincs mondanivalója, csak másfél órás rötyögéssel kínálja meg a publikumot. Nem más, mint egy kis buborék, ami rögtön elpattan, amint kilépünk a moziból…

Fejvesztés (Le a fejjel!)

Élet és Irodalom, 2005.03.18. Báron György

…ez most nem filmkritika, mivel ahhoz film kellene, az pedig nincs. Azt a vérszegény bohóckodást, amit ezek az amúgy tehetséges színészek művelnek a feltűnően szegényes-poros díszletfalak között, a jelmeztár mélyérről előrángatott kacagányban-buzogányban, fölösleges volna elemzés tárgyává tenni…

…forgatókönyvíró….képzeletéből nem futja többre, mint bágyadt altesti poénokra…

…nem az a baj a Le a fejjel!-lel, hogy „közönségfilmek” volnának, hanem az, hogy annak is ócskák, összegányoltak…

Dokumentumfilm a kitelepítésekről (Hortobágyra hurcoltatott)

Magyar Nemzet, 2005. 03.21 Pósa Zoltán

…Sághy Gyula dokumentumkantátája ősbemutatója…

…Rákosi Mátyás pártfőtitkár és Kádár János belügyminiszter ördögi találmányai voltak…


Interjúk

„Az első filmet nehéz túldobni”

(Beszélgetés Tímár Péter rendezővel)

Délmagyarország, 2005.03.03. H.Zs.

…fontos volt, hogy legyenek a filmben húzónevek. Akárhogy is nézzük, a Le a fejjel! egy kommersz film. Nem próbálom másnak beállítani, mint ami…

…100 ezer a minimum, ezt kell elérni, az elmúlt évtizedekben ez a nézőszám vált vízválasztóvá. Soha nem lehet biztosat megjósolni, hogyan fogad egy filmet a közönség…

…szinte senki sem tudja túldobni az első filmjét. Annál dől el, hogy érdemes-e ezzel a szakmával foglalkozni…

…újra művészfilmet szeretnék forgatni. A történet már több  mint 10 éve foglalkoztat, a forgatókönyv is azóta vár rám…

Déva menedék

(Beszélgetés a Csillagösvény alkotóival)

Demokrata, 2005.03.03. Ágoston Balázs

…nem a határok számítanak, hanem a nemzet, még ha ezt egyesek másként is gondolják. Ez a szemlélet hozott össze bennünket…

…mindaz, ami hiányzik az emberekből és a mindennapi életből, ott megtaláltuk. Ott még számít a magyar kultúra…

…20 órányi forgatott anyagból összerakni 74 perces filmet…

…gyakorlatilag egy fillér nélkül készült el a Csillagösvény

… beneveztünk német, olasz és japán filmfesztiválokra…

…Nyugat-Európában és a világ más részein, ahol eléggé tájékozatlanok az emberek a Kárpát-medencét illetőleg, bemutassuk ezt a régiót…

Amit kitagadunk magunkból

(Beszélgetés Pejo Róbert Adrián rendezővel)

Népszabadság, 2005.03.04. Szentgyörgyi Rita

…a berlini szereplés azért is fontos, mert fényt vet a film jövőjére, forgalmazókra, nézőkre talált…

…őszinte szólva, számítottam arra, hogy magát a filmet is díjazzák majd…

…ez a film nemcsak cigányokról szól, hanem szegény emberekről is…

…ezt a problémát nem lehet igazán megfogni…

…az én feladatom az, hogy bemutassam ezeket a dolgokat, hogy érzelmeket váltsak ki. Fontos, hogy ezek a témák napvilágra kerüljenek…

…A kelet-európaiság egy rész belőlem, amit nem tudok kitépni magamból…

Az út a vagonokig és vissza

(Beszélgetés Koltai Lajos operatőr-rendezővel)

Észak-Magyarország, 2005.03.02. Balogh Attila

…ez a történet nem szól másról, minthogy a szavak, a mondatok létrehoznak egy embert…

… ami belül lejátszódik, az egy gyermek fejlődéstörténete…

…Kertész Imre adott egy nyersanyagot. A szavakban csomó minden benne fekszik. Mintha egy kifizetetlen csekket nyomott volna a kezembe…

…tudom: teljesen máshogy jönnek ki a moziból, mint ahogyan bementek. Ott a döbbenet az arcokon…

…amit vissza akartam adni: a lineáris egyszerűség, a történet végig megy a maga útján…

Vova hagyatéka

(Beszélgetés Ragályi Elemérrel)

Magyar Nemzet, 2005.03.05. Ferch Magda

…a kamera túlsó oldaláról is lássam, hogyan áll össze a film, és talán azért is, mert annyi mindent szerettem volna csinálni az életemben…

…rövidfilmeket már rendeztem, írogattam is magamnak, és régen kerestem azt a forgatókönyvet, amelyet egyszer megrendezhetnék. De mindig visszatáncoltam valamiért…

…a rendező után a színész a legfontosabb, de a rendező számára a színésznek kell a legfontosabbnak lennie. Az ő arcán, játékán keresztül tudja elmondani történetét. Amerikában ezt súlyosbítja, hogy a színész kapja a legnagyobb gázsit, tehát vele kell a legjobban bánni. És ez nem csak modor kérdése. Nekem, mint operatőrnek nagyon tapintatosan kell bánnom vele, hiszen az arca dollár milliókat ér…

…szeretném egyszer nyilvánosan elnevetni magam. A saját szabadságomról is szól ez a film. Persze az is foglalkoztatott, hogy be tudom-e vinni a moziba az embereket…

Árulkodók

(Beszélgetés Papp Gábor Zsigmond rendezővel)

Cash-Flow, 2005.03.08. Zubor Tamás

… szerintem sokszor távolságtartással, iróniával, humorral tudunk megszabadulni a nyomasztó múlt terhétől. Tulajdonképpen az 50-es évek is akkor zárult le, amikor Bacsó Péter megcsinálta a Tanút és az emberek már tudtak nevetni a borzalmakon, túl voltak rajta…

…5 és fél millióba került az egész, ami igen alacsony költségvetést jelent…

…kifejezetten a rendszerváltással foglalkozó témám egyelőre nincs. Ez nagyon mozgalmas, mámoros és szép időszak…

…az engem foglalkoztató témákat legjobban a dokumentumfilm eszközeivel tudom elmesélni. A dokumentumfilmesét a játékfilmeséhez képest nem érzem másodrendű szerepnek, csak más gondolkodásmódot igénylőnek…

Nagyágyúkkal forgat Ganxsta

Színes Bulvár Lap, 2005.03.09. moringer

…a rosszfiú karaktereket szeretem. Sándor Pál új filmjében, a Noé bárkájában valószinűleg az egész zenekar szerepelni fog. Mi leszünk a négy csibész…

Retró, posztmodern, high- tech

(Beszélgetés Nagy András, Pados Gyula és Pohárnok Gergely operatőrökkel)

Filmvilág, 2005.03. Horeczky Krisztina

…NA: ebben az országban általában úgy váltanak, hogy ledarálnak mindent a múltból. Nem a trend követést fájlalom, hanem azt, hogy mindeközben sok minden megszűnik…

…PGY: noha a Kontroll „nagyon magyar film”, neutrális helyszíneket akartunk…

…izgalmas egy filmhez saját világot kreálni. Figyelj: a film hazugság. Megpróbáljuk rekonstruálni a valóságot, teljesen hamisan és elhitetni a nézővel, hogy amit lát az reális…

…a művészi szabadságunk abból áll, hogy ehhez a hazugsághoz milyen hátteret választunk. Számomra ez sokkal érdekesebb…

..PG: ha szigorú vagyok és hiteles látványt akarok teremteni, akkor könnyen fotózható a 60-70-es évek szocreálja. Ezt a retró-divatnak köszönhetően mostanában amúgy is előszeretettel használják…

…a high-tech világ visszaadására azonban Budapest nehezen alkalmas…

…NA: vannak olyan helyek, amelyeket vizuálisan ugyan remekül néznek ki, de ha belehelyezed őket egy történetbe, hazuggá válnak. Marad a jó látvány…

A szédülős pohárnok a magasba vágyik

(Beszélgetés Tímár Péter rendezővel)

Kisalföld, 2005.03.19. Rimányi Zita

…úgy érzem, amit tehettem, megtettem szakmailag…

…nem olyan egyszerű, hogy, na, vegyünk három sztárt és csináljunk filmet…

…minden film számomra egy új helyzet és számomra ők önálló egyéniségek, akiket most egy szituációba beletettünk…

…a kisember küszködésének története az elismeréssel…

Egy erős szimpla

(Beszélgetés Liszka Tamással, Szimplafilm ügyvezető igazgatójával)

Magyar BBJ, 2005.03.21-27. Szabó András

…nagyon nagy a nemzetközi érdeklődés a film iránt…

…a cég főprofilja a művészfilmek …magyarországi forgalmazása…

…SzimplaCity Kft. ….négy filmet mutatott be Magyarországon és ezzel mintegy 25 milliós forgalmat ért el…

…művészfilmeken belül hosszú távon az animációs filmekre építünk…


Riportok, tudósítások

Négymilliárdra várnak a filmesek

Színes Bulvár Lap, 2005.03.02. ESP

…MMKA- nál azt is hozzá tették, hogy nincs tudomásuk olyan magyar produkcióról, amelyet a pályázati pénzek késése miatt ne tudtak volna időben elkezdeni…

Csányi Sándor Európa legjobb színésze

Színes Bulvár Lap, 2005.03.01.

…Fringe Report című brit magazin 2005- ben Csányi Sándornak ítélte oda a legjobb európai filmszínésznek járó díjat…

Változó-folytatódó Art-program

Világgazdaság, 2005.03.04. Tóth András

…a támogatást csak akkor kaphatja meg az adott intézmény, ha a hét minden napján vetít művészfilmet…

Megáll az idő a magyar moziban?

Vasárnap Reggel, 2005.03.06. Szabó Zoltán Attila

…a Duna Műhely dirigense figyelmeztet: a magyar foci nem létezik, míg a magyar filmgyártás, ha betegeskedik is, de él…

…soha annyi néző nem volt, mint manapság. Azt is ideje lenne tudomásul venni, hogy a filmgyártás részfinanszírozásra épülő, olykor rizikós a szakma…

Uniós források az európai filmek forgalmazására

Napi Gazdaság, 2005.03.09.

…a program támogatni kívánja a nemzetközi és hazai terjesztőszolgálatokat, a producereket, filmszínházakat…

…Európai Bizottság két új pályázati felhívást tett közzé a program disztribúciós alapprogramján belül…

Digitalizálásra keres vállalkozót a Filmarchívum

Napi Gazdaság, 2005.03.10. Domokos Erika

…digitális adathordozóra történő átírásra, archiválásra keres vállalkozót az európai uniós szintű, nyílt közbeszerzési eljáráson…

Megoldatlan a vagyon sorsa

Népszabadság, 2005.03.10. Varsányi Gyula

…tájékozatlanság és bizalmatlanság érződik, indulatok kavarognak a hazai filmvagyon sorsa körül…

…a magyar filmek jogainak átadását írja elő a Nemzeti Filmarchívumnak a filmtörvény alapján…

…átmenetileg a filmstúdiók 2006. december 31-ig kizárólagos jogot kapnak a tőlük elkerülő filmek vagyoni jogainak gyakorlására. Addig tehát ők adhatják el a forgalmazási jogokat, így nem esnek el azonnal ettől a bevételtől…

Veszélyben A londoni férfi

Népszabadság, 2005.03.14.Varsányi Gyula

…megvalósíthatatlanná vált Tarr Béla új filmje az A londoni férfi

…a francia koproducer, Humbert Balsan közelmúltban történt öngyilkossága miatt veszélybe került a nemzetközi finanszírozás a korzikai cég pedig nem hosszabbította meg a szerződést…

…Tarr Béla azt kérte a magyar közalapítványtól, hogy annak filmgyártó cége, a Magyar Mozgókép Kft vegye át A londoni férfi gyártását…

Tarr nem érti

Népszabadság, 2005.03.16.

…MMKA azért állt el a további támogatástól, mert a francia koproducer, Humbert Balsan öngyilkossága miatt veszélybe került a nemzetközi finanszírozás…

…Tarr Béla levélben visszautasítja az MMKA indoklását…

Magyar filmturné Lengyelországban

Népszabadság, 2005.03.14. Cs. G.

…napokban startol a már negyedik alkalommal megrendezett Magyar Filmtavasz…

…évente 4-5 magyar filmszemlét és számos egyéb kulturális rendezvényt szervezünk, amelyek jelentős lengyel visszhangot váltanak ki…

Film, valóság és a hetvenes évek

Népszabadság, 2005.03.14. Varsányi Gyula

…a filmes ábrázolásban a szociológia és a mozgókép együttműködése, a dokumentarista módszerek alkalmazását…

A kimondhatóság határán

Magyar Nemzet, 2005.03.18. Muray Gábor

…a fesztivál bevezetőjében Kisfaludy András, a Made alelnöke a dokumentumfilm válságos helyzetéről beszélt…

…Pozsgay Imre elmondta: a Budapesti Iskolával, annak alkotóival maga is kötéltáncosként ott egyensúlyozott a tűrés és a tiltás határán….

„…hivatalomnál fogva vigyáztam arra, hogy represszív intézkedésekkel ….ne lehessen kiradírozni ezt a kezdeményezést a magyar filmművészet életéből…”

Az amerikai Chaplinhez hasonlítják Koltait

Színes Bulvár Lap, 2005.03.19. Ruttka Ildikó

…a tengerentúli újságokban máris több méltató kritika jelent meg róla…

Erős, mint a paprika

Népszabadság, 2005.03.21. Csákvári Géza

…a lengyel közönség egy kicsit sznob: annak a műnek, amelyet már díjaztak valamelyik nemzetközi fesztiválon, biztos a sikere…

Új Eldorádó: alapítvány a folytatásért

Népszabadság, 2005.03.23.

…Amerikában élő magyarok elhatározták, alapítványt hoznak létre…

Díjnyertes a magyar film

Napló, 2005.03.23.

…Különdíjat kapott a berlini ITB-n…a Magyar Turizmus Rt. Hungary Smiles…


Forgatnak

Kern programigazgató lesz

Színes Bulvár Lap, 2005.03.03. m.n.

…Április elején kezdenék az Egy szoknya, egy nadrág című film forgatását, azonban a rendező még mindig nem tudja ki játssza a főszerepet…

Vad éttermi hajsza harakirivel

Népszava, 2005.03.08. Scipiades Erzsébet

…a Lumnitzer nővérek ötletét Bacsónak a Wittman fiúk adták…

…a filmben szereplő éttermi kritikusok is férfiak, csak női néven írnak. Ők a Lumnitzer nővérek, mert Bacsó egy hajnalon fölriadt és ez a név jutott eszébe…

A Tanú rendezője újra filmet forgat

Színes Bulvár Lap, 2005.03.12. moringer

…hosszú ideje várta Bacsó Péter filmrendező, hogy ismét a kamera mögé állhasson és leforgassa új vígjátékát, a Lumnitzer nővéreket

Cserhalmi levette a Mikulás-jelmezt

Színes Bulvár Lap, 2005.03.17. Ruttka Ildikó

Az igazi Mikulás című keserédes nagyjátékfilmjét stílusosan december elején mutatják be a mozik…


Hírek

Magyar filmek turnéja külföldön

Magyar Hírlap, 2005.03.02.

…Bacsó Péter, Fábri Zoltán és Elek Judit klasszikus műveit tűzi műsorra a spliti Kinoteka…

Magyar filmek külföldön

Magyar Nemzet, 2005.03.03.

…Észak-Kaliforniában szintén tegnap rajtolt a Cinequest filmfesztivál, itt vetítik Böszörményi Zsuzsa filmjét is…

Magyar népmesék Teheránban

Magyar Nemzet, 2005.03.05.

…teheráni biennáléján, a nagyszabású versenyen hat magyar alkotás is szerepel…

Sorstalanság: negyedmillió néző

Népszava, 2005.03.05.

…a Sorstalanság továbbra is a magyar mozik sikerdarabja…

Magyar Dealer Szibériában

Magyar Nemzet, 2005.03.05.

…Fliegauf Benedek Dealer című filmjének ítélte a fődíjat, az Arany Tajgát A tűz szelleme elnevezésű filmfesztivál…

Dokumentumfilmek az Odeon Lloyd moziban

Magyar Hírlap, 2005.03.09.

…Budapesti iskola címmel rendezik meg a dokumentum- játékfilmek fesztiválját március 16-tól a budapesti Odeon Lloyd moziban…

Magyar filmek a nagyvilágban

Magyar Hírlap, 2005.03.11.

…A clevelandi filmfesztivál versenyprogramjában két magyar mozi lesz látható…

…a Másnap és a Kontroll

Ezüst Kairók Macskássy kisfilmjeink

Magyar Hírlap, 2005.03.11.

…Két zsűri is díjazta Macskássy Kati alkotásait a 15. Kairói Gyermekfesztiválon…

A vártnál kevesebb pénz jut filmre

Népszava, 2005.03.11.

…idén a Magyar Mozgókép Közalapítványnak 3,7 milliárd forintot biztosít a költségvetés filmek finanszírozására…

Dunaszerdahelyen a Trianon-film

Magyar Nemzet, 2005.03.14.

…Először vetítették Szlovákiában a Trianon című filmet…

…a dunaszerdahelyi vetítés „messzemenően nyugodtabb volt”…

Lengyelországi Magyar Filmtavasz

Magyar Nemzet, 2005.03.16.

…negyedik alkalommal rendezi meg a Magyar Filmtavaszt a Krakkói Magyar Centrum…

A Budapesti Iskola filmfesztiválja

Magyar Nemzet, 2005.03.16. Muray Gábor

…Budapesti Iskola címmel dokumentumfilmes vetítéssorozatot szervez a Magyar Dokumentumfilm-rendezők Egyesülete…

…a Made útjára indít egy, a magyar dokumentumfilm történetét összefoglaló és leíró könyvsorozatot…

Magyar filmfesztivál Los Angelesben

Népszava, 2005.03.17.

…Koltai Róbert Világszám! című alkotása amerikai premierjével kezdődik meg ma a 6. magyar filmfesztivál Los Angelesben…

Los Angeles-i magyar filmfesztivál

Magyar Nemzet, 2005.03.17.

…a filmfesztiválhoz idén egy konferencia is kapcsolódik, témája „üzeneteket hozni Amerikába”…

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár filmspirál repertórium linkek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső