Virginás Andrea „Hihetetlen, hogy ti itt mennyi művészfilmet néztek!”
VIII. Erdélyi Filmtudományi Konferencia, Kolozsvár, 2005. május 24-25.
A konferencia logója
A konferencia logója
18 KByte

A tudományos találkozó hívószava így hangzott: „A filmművészet esélyei – Chances of Film as Art”. A két nyelv kínálta megfogalmazási lehetőség között talán nem csak én érzek egy leheletnyi eltérést – mintha az egységesként szemlélt „filmművészethez” képest „a film mint művészet” elgondolásba több bizonytalanság vegyülne.

Ennek az árnyalatnyi különbségnek a mentén akár fel is lehetne osztani a konferencia előadásprogramját azokra az értekezésekre, amelyek a „filmművészet” esélye és virulása mellett tették le voksukat, illetve azokra a bemutatókra, amelyek akár módszertanukban, akár témaválasztásukban, netán következtetéseikben azt sugallták, hogy egyetértenek a konferencia alcímében foglaltakkal, azzal, hogy „a technikailag megsokszorozódott képfajták és a globalizálódott tömegkultúra” időszakában a filmművészetnek igenis mindennapos harcokat kell vívnia. A világért sem polarizálni szeretném a konferencia felhozatalát, ám ha a meghirdetett tematika kínálta perspektívából pásztázunk, kénytelenek vagyunk belátni, hogy nem ugyanazt az alapállást rejti a Donnie Darko című film kauzalitás-logikájának a vizsgálata (Jaczenkó László, Debreceni Egyetem) és a látás-láthatóság feltérképezése a Woyczek című filmben (Gregus Zoltán, BBTE-Sapientia EMTE). Mégpedig azért nem, mert a két film eleve más kánon-hátteret és értelmezés-történetet tudhat magáénak: e két előadás példázza azt, hogy a téma-választás – a hasonló (ezúttal bölcseleti-fenomenológiai indíttatású) módszertan dacára is – mást és mást sugall a filmművészet egységességének kérdéséről.

A legradikálisabban talán azok az előadások fordultak el ettől a lehetőségtől, amelyek a film művészetével határos médiumokra összpontosítottak: Józsa T. István (BBTE) a videoklip poétikáját a kissé túljáratott irodalmi műfaj-párhuzamokra vezette vissza, Fenyvesi Áron (ELTE) pedig Németh Hajnal képeit „finom manipulációkként” olvasta. A képzőművészet befogadásából származó kognitív pszichológiai belátások alapozták meg Mánfai Alice (Pécsi Tudományegyetem) előadását, amelyből leszűrhettünk egy nagyon fontos, és kissé az egész konferencia tanulságául szolgáló meglátást: a különböző festészeti iskolák más-más érzékelési folyamat-elemek leírását engedik meg. Kiss Gábor (Pécsi Tudományegyetem) a tőle megszokott, eredeti módon/módszertannal egy – sajnálatosan (és reméljük, csak egyelőre) nem mainstream – animációs filmről értekezett, s Gagyi Ágnes előadása – „Új kép-érzékenység” – volt az egyetlen, amely érintette a globalizáció társadalmi jelenségét. Az elsődlegesen a neten terjesztett képi bricolage-okat (a Maetrix című örökzöld valószínűleg mindenkinél megfordult már) ő a média-ellenállás lehetséges szintjeiként mutatta be, amelyek sikeresen gátolhatják a globalizációs hullámokat. Bizonyos értelemben ezzel a gondolatcsapással volt rokon Major Zoltán (Pécsi Tudományegyetem) bemutatója is, ez a Ghost in the Shell című animációs sci-fi kapcsán a posztmodern városképre terelte a figyelmet – egyszersmind megnyitva azt a blokkot, amely a konferencia igazi erőssége volt, a távol-keleti filmek értelmezési-értési vonulatát. A filmművészet mibenlétét szintén „kívülről”, ezúttal az empíria felől tapogatta le két, kolozsvári illetőségű előadás is: Blos-Jáni Melinda (BBTE) a hétköznapi gondolkodás és a filmművészet metszéspontját „naiv médiumelméletekként” gondolta el, míg Tóth Orsolya (Sapientia-EMTE) arra kereste a választ kérdőíves, középiskolásokra vonatkozó kutatásában, hogy mi módon konceptualizálják egy olyan, számukra addig ismeretlen művészfilmmel való találkozásukat, mint a Párnakönyv. És még mindig a film mint művészet borderline eseteit szemlélhettük Varga Enikő (Pécsi Tudományegyetem) előadásában, aki a „filmszerűtlenségről” a József és testvérei kapcsán beszélt, valamint Korner Veronika Júlia (Károli Gáspár RE) bemutatójában, aki – a tavalyi konferencia számos adaptációs kérdésfelvetésű előadásához képest – ezúttal egyedül értekezett az elitirodalom megfilmesítési lehetőségeiről.

Azon a képzeletbeli skálán, amely a globális képfajták garmadájában megbúvó filmtől az egységes filmművészetig terjed, a következő fokozaton azokat a konferencia-előadásokat találjuk, amelyek bár filmről szólnak, de nem (kizárólagosan) az esztétikum és a művészet kályhája felől közelítik meg. Érezhetően az anglisztika (valamilyen) irányából előszáguldó tudorokat kell ezen a ponton említenünk, akik a Nagy Fehér Testvér előkészítő munkájának eredményeképp sokkal gyengébb diszciplináris kötöttségekkel kell, hogy számoljanak, mint a bölcselet, a nyelvészet vagy a klasszikus esztétika kötelékeiből jövők. Kalmár György (Debreceni Egyetem) a Pretty Woman férfi és női test-konstrukcióinak a különbözőségére mutatott rá, Papp Klaudia (Debreceni Egyetem) pedig a „gótikus kiazmus” aleseteként, illetve női szemszögű variánsaként értelmezte a The Others című filmet. A gender mint fókuszpont felbukkant Baráth Gabriella bemutatójában is, amely a Closer című filmet az eredeti színdarabbal összevetve tárgyalta, valamint Valuska László (Pázmány PTE, ELTE) előadásában is, amely több év Oscar-díjas filmjeiben vizsgálta a női főszereplők reprezentációját. Ezen előadások (akárcsak jómagam bemutatója, amely 1940-es évekbeli bűnügyi filmekben a médium-tudatosság eseteire hívta fel a figyelmet), annyiban csatlakoztak a konferencia kérdésfelvetéséhez, hogy rámutattak: a hagyományos művészfilm vs. tömegfilm dichotómiát és a kizárólagos esztétikai szempontokat akár hátrahagyva is igen gyümölcsözően lehet a filmalkotásokról gondolkodni, hiszen az új technológiai és társadalmi fejlemények számos utat nyitnak meg. Ebbe a táborba tartozóként meg kell még említenünk Kóbori Sarolta (ELTE) előadását, amelyben a sci-fi műfaját próbálta a művészet vs. szórakoztatás pályán rögzíteni.

Ha képzeletbeli skálánkon egy lépéssel fennebb araszolunk, eljutunk a kolozsvári konferencia időszerűségében verhetetlen blokkjaihoz: azokra a bemutatókra gondolok, amelyek a távol-keleti filmeket próbálták csöppet sem keleti konceptuális eszközeinkkel szemügyre venni. És bármennyire is a földrajzi-nemzeti filmcsoportosítás aleseteinek tűnhetnek ezek, mégis csak erős kötéllel csatlakoznak a „a film mint művészet esélyei” gondolatkörhöz. Hogyne, hiszen az 1990-es évek második felében felerősödő távol-keleti fesztivál-jelenlétet csak a hihetetlenül gyorsan reagáló hollywoodi bekebelezés tudta „megszelídíteni”, feketén-fehéren körülírva az alkotói, művészfilmes fantáziavilág műfajfilmes határait. Kiss Miklós (Pécsi Tudományegyetem) a Sontag-i camp, illetve az amerikai szociológia midcult fogalma mentén próbálta ezt a jelenséget megragadni (gondoljuk el: az Infernal Affairs, ezúttal Leonardo di Caprioval…), míg Stőhr Lóránt (Pécsi Tudományegyetem) és Ilyés István (BBTE-Pécsi Tudományegyetem) Wong Kar-wai életművén belül mutatott rá a műfaj, a tömegkultúra képei, illetve az alkotói átpoétizálás hibridizációs példáira. Matolcsy Kálmán (Debreceni Tudományegyetem) az eredeti Ringu című horrort a japán kultúra víz-szimbolikájának a szemszögéből olvasta.

A filmművészet egységességének és esélyének lehetősége a legaffirmatívabban azokban az előadásokban jelent meg, amelyek a klasszikus művészfilmes kánon olyan példáit értelmezték, mint a képi textúráiról jól ismert Atom Egoyan filmjei (Győri Zsolt, Debreceni Egyetem), a szikár poétikájú iráni alkotások (Pieldner Judit, Sapientia-EMTE), Jacques Tati gépies abszurdba hajló, mozgást meghatározó belső terei a Playtime-ban (Bóné Ferenc, ELTE) vagy a Kubrick-féle Mechanikus narancs és díszletezése (Zsizsmann Erika, Sapientia-EMTE). Szintén itt kell megemlítenünk Márkus Áron (Pécsi Tudományegyetem) előadását a Jött egy buszról, és Kapronczai Erika (Pécsi Tudományegyetem) Térreflexiók című előadását.

Pethő Ágnes, a konferencia főszervezője és szellemi kigondolója a Jean-Luc Godard névvel fémjelzett filmeket a felejtés művészetével kapcsolta össze, míg Tarnay László (Pécsi Tudományegyetem), a konferencia meghívott előadója a vizuális és verbális metafora-esélyek, illetve a kölcsönös átfordítások lehetőségeire/lehetetlenségeire futtatta ki előadását, a Kim-ki Duk rendezte A sziget borzongató szépségű záróképe kapcsán. A plenáris szekció másik szereplője, Joseph D. Anderson (Central Arkansas-i Egyetem) a frissen megjelent, és a legújabb ökológiai-kognitív pszichológiai eredményeket tartalmazó tanulmánykötetet bemutatva igen érdekesen tálalta a művészfilmes-műfajfilmes dilemmát: míg az utóbbi olyan vizuális világot és befogadási-perceptuális helyzetet teremt, amely igen közel áll a természetes érzékelésünkhöz és információ-feldolgozásunkhoz, az előbbi megkérdőjelezi, felfordítja, megbolygatja érzékelésünket, megszokott kategóriáinkat, amelyeket a való világról alakítunk ki.

A kérdés, miszerint milyenek a filmművészet esélyei, szó szerint két konferencia-előadásban (Pólya Tamás, Gyenge Zsolt, mindketten a Pécsi Tudományegyetemről), valamint a konferencia záróprogramjaként meghirdetett workshopon tevődött fel. Ez utóbbi eseményen Lakatos Róbert kolozsvári illetőségű filmrendező két rövidfilmje, a Csendország és az Ördögtérgye képezték az apropót – no meg maga a barátságos rendező úr. A filmek angol feliratos verzióit követően lassan beindult a társalgás, és különféle műhelytitkokat tudhattunk meg, például azt, hogy Alfi, a Csendország felejthetetlen főszereplője abbahagyta a fényképezést, ám igen büszke filmsztár-voltára, valamint azt is, hogy Lakatos Róbert ars poeticájában a valóság és a film világa két, radikálisan eltérő szféra. Mivel a rendező azt is megosztotta velünk, hogy az Ördögtérgye című mesés-mitologikus bohózat mindössze előtanulmánya egy játékfilmnek, elmerenghettünk a majdani egészestés változaton, és valószínűleg ugyanezt tette a Central Arkansas-i Egyetemről érkezett Joseph D. Anderson tanár úr is, mert a következő kérdéssel fordult a rendezőhöz: „És kész van-e a tervezett játékfilm forgalmazási tervével?” A kérdést szerintem szinte mindenki kétszer gondolta végig – kivéve a konferencia három amerikai vendégét –, mert oly furcsának hatott, és Lakatos Róbert ekképpen válaszolt: dehogy, esze ágában sincs ezzel foglalkozni, őt a film érdekli, nem az eladhatóság, és még kevésbé a forgalmazás.

Summa summárum: szerteágazó, néha-néha egymásnak ellentmondó, ám épp ezért a teljesebb kép kialakításhoz még inkább hozzájáruló előadásokat, beszélgetéseket hallgathattunk meg a VIII. Erdélyi Filmtudományi Konferencia két napja alatt. Iskoláknál, diszciplináris kötődéseknél, elveknél és preferenciáknál azonban sokkal fontosabb az, hogy ez évben is helyet és időt tudtunk találni ennek a mindennél fontosabb és remélhetőleg egyre komplexebbé, átgondoltabbá váló mozgóképes párbeszédnek.

 

(A cikk címét a konferencián vendégként résztvevő Cody Scott, a University of Central Arkansas filmszakos egyetemi hallgatója megjegyzése adta.)

 

 
hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár filmspirál repertórium linkek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső