Börcsök Dóra Értelmiségi-nóta
Jaoui, Bacri et les autres (Jaoui, Bacri és a többiek)
Agnès Jaoui
Agnès Jaoui
56 KByte

A hetvenes évek francia nouveau naturel hullámából Claude Sautet úgy emelkedik ki, mint a polgári csoport-csendéletek szociografikus gonddal dolgozó piktora. Sosem egyetlen főalakra fókuszálódnak a történetei; baráti, rokoni kompániák időről-időre menetrendszerűen összeverődött felnőttjei beszélik el a francia társadalom befolyásos középrétegének hétköznapjait, illetve a mindennapok folyamába ékelődő víkendnyi szüneteit. Irodák, kávéházak, bisztrók, kisvendéglők, hétvégi kúria: társasági együttlétezés, életmódbéli összrajz. Különösen nagy dolgok nem történnek Sautet középkorosodóival.

Agnès Jaoui és Jean-Pierre Bacri a kilencvenes évek derekán közösen írt drámáiban (később forgatókönyveiben) ugyancsak e réteg s e korosztály csoportképét rögzíti, azzal a különbséggel, hogy a klasszicista színpadi szabályoknak némileg megfelelve, összesűríti a cselekményt egy helyszínre, s estényi keresztmetszetben villantja fel az adott családi, vagy baráti találka résztvevőinek összeszövődött sorsát. A koncentráltságnak köszönhetően konfliktusdús levegő jellemzi mind a Cuisine et dépendance (kb. Konyha, szobákkal), mind az Un air de famille (kb. Családi vonás) című munkájukat – amelyeket Stéphane Meldegg állított először színpadra, majd Philippe Muyl és Cédric Klapisch filmesített meg –, az összejövetelek hajnalokba torkolló végpontján mindenki kiterített lapokkal, felhánytorgatott, egymásnak ugrasztott sérelmek kereszttüzétől fáradtan mered a másikra, a konfliktusok kibomlottak, a megoldások váratnak magukra. Jaoui-ék nem mélyfúrásos bergmani analízisbe küldik hőseiket, és nem is az Albee-féle „vendégszorongató” játékba – ahol is a házigazdák sem ússzák meg az illúziógyilkoló „nem félünk a farkastól” játékot, s kiderül, igenis félnek, reszketnek –, protagonistáik, noha végigcivódják, elégedetlenkedik, zsémbelik, kiabálják, kesergik az estét, nem szedik egymást ízekre, inkább valami keserű, ám mosolyt fakasztó, fáradhatatlan feleseléssel jártatják a szájukat. Mintha a franciáknál évszázados hagyományokra visszatekintő társalgási dráma XX. századvégi variánsai lennének Jaoui-ék munkái, Csehovval és Woody Allennel ízesítve.

A Cuisine et dépendance egy hajdani baráti társaságot szembesít tíz évvel korosabb önmagával. Ötletes apró trouvaille, hogy a fonákjáról, azaz a konyha-front felől figyeli a vendégséget, itt futnak össze pillanatokra a régi cimborák, miközben a szemünk elé nem kerülő szalon színpadán zajlik a comédie humaine (emberi színjáték) reprezentatív oldala: a „legtöbbre vitte”-büszkeségtől dagadó médiasztár, illetve formás feminin fizimiska ünnepelteti magát, a nyílt színen látszólag örömmel gazsulálók gyűrűjében. Őket, akik a közvélemény netovábbjai, sosem látjuk, a kulisszák mögötti hátsó fronton az elhibázott életűek panaszkodnak. Közben pedig szimbolikusan odakozmál, ehetetlenné válik a vacsorájuk, amit nem lehet kiköpni, úgy kell elfogyasztaniuk, ahogy megfőzték maguknak. Állóvízbefúlt háziasszony, a médiasztár szakmai vazallus-felesége, egy elfuserált utazási ügynök-író, aki rezonőrként végigdacolja-végigellenállja a színlelő gyülekezetet, de ő is csak a hátsó fertályon, nyilvánosan gyávának mutatkozik. Az író figurája személyes indíttatásból majdnem mindig szerepel alkotópárosunknál, ám a korábbi műveikben rendszerint kiteljesületlen művészi státusban, pályaszéli betűvető, aki kénytelen józan, civil állással megtámogatni ingatag „bohém” oldalát; a Mint egy angyal című filmjükben már két révbe ért íróember is színre lép, a beteljesültség minden hátulütőjével. Agnès Jaoui már ebben a drámában pedzeni kezdi a témát, amit a Mint egy angyal című filmjében tovább boncolgat, egyik főmotívummá tesz: a kreált vagy valós tehetség és hírnév bűvkörébe ragadt behódolók gyöngeségét. A kikiáltott formátum, az ügyeletes zseni – mely címke körültekintés nélkül ragasztódik, óvatlanul és médiasebesen – előjogának tekinti despotikus környezetszomorítását, mi több, a környezet sem tiltakozik dacolva ellene. Jaoui szerint kényelmesebb függőségben nyavalyogni, a fogva tartót szidalmazni, mint függetlenként, szabadon, kibújva a géniusz fényes árnyékából.

Az Un air de famille kevésbé ügyes munka, a Pčre de Tranquille bárban, a nevével éppen ellenkezve egy cseppet sem nyugodalmas születésnap apropóján – Bacri mindig hangsúlyozza, hogy Harold Pinter Születésnap című műve keltette fel benne újra az írás iránti vágyat – kitálalnak a rokonok. Figyelmetlenségek a többiekkel, el- és mellébeszélések. A családsejt destruáló, az egyéni önmegvalósítást lehetetlenné tevő jellemzőiről a XIX. század vége óta, a polgári mítoszok hanyatlásával kezdődően számos remek dráma született. Jaoui-ék szarkasztikus mellékzöngéje sem képes azokat a rezonőr-szájba adott kínos szentenciákat ellensúlyozni – mint például: „Azt hisszük egy ajándékkal megválthatjuk egész éves figyelmetlenségünket és hanyagságunkat.”, vagy: „Nem kell ahhoz káromolni valakit, hogy megbántsuk.” –, amelyek banális prédikációba fullasztják a cselekményt, s a klasszikus familiáris élethazugság-feltáró szépírói, illetve filmes mestermunkák utánnyomásává változtatják a drámát.

Az e műfajon belül kipróbált zárt szituációs szerkezet, illetve az ebből fakadó konfliktusos ön- és egymás-analízis struktúrája Agnès Jaoui és Bacri forgatókönyveiben átalakul. Talán Alain Resnais-nek tartoznak köszönettel ezért, aki a modern filmes elbeszélés egykori atyjaként a nyolcvanas-kilencvenes években már nem kíván komolyabb formateremtő kalandokba bocsátkozni, inkább elkészít néhány ügyesen, szellemesen kivitelezett vígjátékot (vagy „bravúrstiklit”, ahogy Bikácsy Gergely írja), amelyek legjobbja a Megint a régi nóta című sanzon-komédia, szerzőpárosunk írói segédletével született. A Jacques Demy-féle musicalizált film örökségét magánviselő, sokszereplős, hat különböző, de keresztbe-kasul szövődő cselekményszálon futó történet módosította Jaoui-ék dramatikus szokásait. A középpolgárság alsó-felső rétegeit ábrázolják, kétféle lelki beállítottságú, búskomor, illetve túlpörgetett aktivista típusok – ingatlanügynök, sofőr, a Paladru tavi lovasparasztok életéből doktorált idegenvezető, félállású rádiójátékíró – csoportos előfordulását, munkahelyi, szerelmi, baráti afférjaikat. A szövődmények dramaturgiai fordulópontjain a dialógusokat, illetve a belső monológokat szituációba ágyazott sanzonrészletek helyettesítik, amelyek leleményesen narrálják a cselekményt. Jaoui-ék sokat tanultak Resnais humorából, könnyeden szőtt, sokszálú, mégis összetartó elbeszélő-szerkezetéből.

Összetalálkozások és elbúcsúzások

„Hol tartottunk? Sehol.” A szerzőpáros legkiemelkedőbb alkotása – minden területet tekintetbe véve – a vígjáték leple alatt könnyező Ízlés dolga. Első pillantásra talán fel sem tűnik, hogy a műveletlen mérnök-„értelmiségi” kínos kálváriája a humán beállítottságú, érzékeny lelkű bohémek belterjes közegében nem pusztán ízlés és neveltetés kontradikciójából fakadó komédia, hanem a negyvenesek generációjának széleskörűen prezentált egzisztenciális szomorújátéka. Agnès Jaoui hőseire is igaz a Claude Sautet polgáraira vonatkozó megállapítás: alakjaik felnőttnek születtek. Ugyanazon évjáratból valók nemcsak e film, de minden munkájuk szereplői (a Mint egy angyal protagonistája most debütáló kivétel) szerzőik évszámait hordozzák. Már levetkezték a huszonévesek világmegváltó dühét, ám még emlékeznek rá, még nem érték el a tényleges félutat, ahonnét élesebben rajzolódik ki a hátralevő, de már kénytelenek számot vetni s rosszabb pillanataikban feladni. Világosan látnak, és ennek a „világnak” a fényénél nincs sötétebb. Az Ízlés dolgában ifjú középkorúak próbálkoznak a páros, illetve társas létformátummal, többnyire hiába. Ideig, néha óráig működőképesek.

Manie, a pincérlány összetalálkozik egykori egyalkalmas ágyasával, Brunóval egy újabb egyszeri alkalomra. Bruno kéthetes barátságba bonyolódik testőr-társával, Franckkal, aki erre az időre Manie-val is összeboronálódik. A megállapodott gyáriparos Castella viszonzatlan viszonyban találja magát Devos színésznő-korrepetítorral, és kirúgja lába alól az ízléstelenül puhára szőnyegezett családi padlót. A beérkezettek felborítanak mindent, a magányosok lecövekelni igyekeznek. Az egymáskergetés balfordulatait Jaoui-ék beleágyazzák a társadalmi szegregáció jegyében konfrontálódó, eltérően szocializálódott rétegek komikusan tálalt problematikájába. A művész státus manapság oly felvert ázsióját lerántják, és a kigúnyolt, zavarbaejtően alulkulturált kis-nagypolgár körültekintés nélküli naiv, ám őszinte ostobaságának adatik igazság. A „Complexe culturel des deux rives (a jobb és a bal part kulturális komplexusa)” égisze alatt találkozik két világ, Castella, aki civil, angoltanári mivoltában nem, csak Berenice-ként veszi észre Clarát, és a színésznő, aki kénytelen-kelletlen nevelni kezdi őt. A romantikusok „Változtasd meg élted!” parancsának mulatságos engedelmeskedését hajtja végre Castella: a „jaj, ez verses” kategóriába alábecsült klasszicista dráma (Berenice) varázsa kibillenti a férfit cseppet sem szellemközpontú („Kurva színház, inkább együnk valamit!”) egzisztenciájából, és megpróbál más minőségű életet élni, s e törekvésének a szerelmi megállj-visszautasítás sem vet véget. A mások ízlésének tiszteletéből, nyitottságból példát statuál az őt lesajnáló, még csak nem is élvonalbeli, amatőr, kispályás bohémeknek.

Jaoui persze kedveli ezeket a kispályásokat is, sőt tulajdonképpen drámáról drámára, filmről filmre melléjük áll. A Mint egy angyal professzionistáinak leleplezése a legpregnánsabb példája az ő „hovatartozásának”, mintha folyvást eltartaná magától ezt a pejoratív zöngéjű státust és képtelen lenne elfogadni, hogy már nem a nagyobb szabadsággal bíró kiváltságos amatőr/gyakornok Patrice Chéreau növendék csapatában, illetve műkedvelő kórustag, hanem befutott, nemcsak hazai pályán többszörös César-díjas – ami szakmailag nem mondhatni, hogy minőséget szavatol –, de nemzetközileg is elismert alkotó. Az Ízlés dolgában van egy rejtett, kibontatlan, nagyon finom szál, mely záró motívumként kulcsfontosságúvá válik: Bruno, a hivatásos, bár kissé töketlen testőr (aki többnyire ráfarag) most már nem otthoni magányában gyakorlatozik a fuvoláján, hanem egy kis kamarazenekarban fújja azt az egyetlen motívumot, amit tud, s amellyel egyedül oly sutának tűnt. Lefordítva talán kissé triviálisnak tűnik a tanulság, de mivel Jaoui saját bevallása szerint a világos konklúzió elengedhetetlen e kakofón világban, muszáj verbalizálni: legyünk akármennyire szerény képességűek (esetleg naivak, életidegenek, ostobák, rondák, a „normálistól” eltérőek), az a kevés valahol, egy kvartettben vagy duóban pótolhatatlan fontosságú. Miután a film keserűen rávilágított az emberi össze nem illőségekre, a vonzások-választások-válások gyorsfolyású menetére, legvégül felvillant egy tapsrendi mélyről fakadó mosolyt a színésznő részéről a balek rajongó felé, és a kamarakórus együttzenélését.

Az írói tézis vizuálisan elegánsan suttog és vígasztal, nem oly erőszakosan harsog, mint legutóbbi munkájában. Az elbeszélőszerkezet sokszálúságának köszönhetően széleskörű keresztmetszet rajzolódik ki a párizsi társadalomról: színházi belvilág életfájdalmas affektái, meleg piktorok, dealerkedő, kikapós pincérlány, kipárnázott életű gyáriparos, tökös-töketlen testőr-páros; a portrék nincsenek aprólékosan kidolgozva, inkább egy-két erősebb kontúrral skiccelődnek fel, viszont ennek a szövevényes, nagystílűen könnyed vászonra vetésnek köszönhetően nem oly direkt az a tétel, amit az író-rendezők bizonyítani kívánnak. „Szeretem a demonstrációt, ha nincs mit bebizonyítani, nem nagyon tudom, hogyan haladjak” - a francia tézisdrámákat szem előtt tartva Agnès Jaoui vonalvezetése legújabb filmjében nélkülözi azt a „félvállravetettséget”, széles spektrumot, amelyben szinte észrevehetetlenül finoman feloldódott hozzánk intézett mondandója.

Egy szegény, kövér nagygyermek panaszai

„Hát van kétségbeejtőbb és ostobább az ilyen helyzeteknél: megesik, hogy csupa hírességek, színészek, írók vendégeskednek nála, közöttük csak én nem vagyok senki, és csak azért tűrnek meg, mert az ő fia vagyok. Hát ki vagyok én, mi vagyok én?” (Csehov: Sirály)

Étienne Cassard, a híres író lányát nem engedik be az exkluzív filmpremierre, amíg nem igazolja valaki kivagyiságát, azaz a „csatolt rész” státust. Kicsivel később egy latin lover típus egyszer csak visszaigazolja Lolita „önmagábanvalóságát”, önmagáért fontosságát. Az expozíció kínos nyíltsággal jelöli ki a két fő csapást, amelyen az elbeszélés haladni fog, s világosan előrevetíti a problémafosztott boldog vég bekövetkeztét. Jaoui és Bacri, tőlük szokatlanul, nemcsak a saját korosztályukat zsigerelik ki a Mint egy angyal című filmben, de főszereplőül választanak egy dupla kereszttel megáldott huszonévest: nemcsak hogy híres ember csemetéje, a mérete sem éppen 36-os. Két óriási csapda, amelybe szerzőpárosunk bizonyára nem gondolkodás nélkül, de belesétált. Mert mi más is következne eme alapszituációból, mint az apa-lány viszony konfliktusos jellege, a reménytelen nekiveselkedések, hogy kirobbantsák az írót a kizárólag önmagára fókuszáló világából, viszonzatlan szerelem, küzdelem a tükörrel, a frusztrációkkal és a papára leső szerencselovagokkal, majd a rég várt megvilágosodás és a kijelölt út. A problematikus leány az egyetlen igaz hódoló karján kiteljesedik a szerelemben és a művészetben is. Ez a szívmelengető optimizmus és leányregényekre jellemző tanulság-tálalás kissé méltatlan szomorúan szarkasztikus szerzőpárosunkhoz.

A környezetfixírozás tekintetében még mindig nagyon gunyorosan pontosak, most a párizsi sztár-értelmiség berkein belül szemlélődnek. Felfedik az „íróság” társadalmi piedesztálra emelt zsenijének gyarló emberarcát, porba, pontosabban család és munkahelyi közegbe rántják azt. A bálványimádó énektanárnő kezdetben valóságos transzba esik Cassard „íróemberközelségére”, pitiáner egoizmusával csak később szembesül. Csehov mintázott hasonlóan kisstílű művész- és alkotóembereket, a romantikusok óriási becsben tartott, dédelgetett, nem-evilági lángoszlop-költőit kiábrándítóan narcisztikus, fanatikus hétköznapi, nyöszörgő elviselhetetlenekké degradálta. A Mint egy angyal írója ugyancsak ilyen lefokozott despota, Jean-Pierre Bacri szokásához híven remekül szervírozza a zsémbes-zsörtös típust, bár ennyire gonoszul javíthatatlan-kiállhatatlan talán még sosem volt, figuráiban a szünet nélküli lamentálás mélyén eddig megbújt a szerethető/sajnálható balek sebesültsége. Mindig az „igazat” üvöltötte/dadogta az egyenmosolyt hordók felé, a rezonőrök jó szokásához híven. Most azonban menthetetlen, nemcsak a lányán néz keresztül, de mindenkin, saját írói stagnálásának gödréből kizárólag egy-egy hosszú női combra pillant néha fel. Jaoui tétele szerint ezekkel a profi tirannusokkal szemben, akiknek a humán helyi értékük nulla, a lelkes amatőrök képviselhetnek valódi, emberbarát szakrális művészi értéket. A templomi kórusmuzsika szárnyain Lolita kiteljesedik és apja ihletínségét is megoldja. Mégis kissé cinikusan hangzanak azok a sorok, amelyek az utolsó jelenetet aláfestve hallatszanak, amikor a lány, végre felismervén a megfelelő-becsülendő szerelmi alanyt, kéz a kézben andalog: „Mennyei művészet / te a sötét órában / mikor megfojt az élet / elviszel magaddal egy jobb világba.”. Az amatőr kóristát leginkább e földi halandó viszi jobb világba, a művészet mediatizált felkent papja (nagyon pontosan, helyénvalóan szomorú a frissen debütáló író bohóccá avanzsálása a parádés tv-show-ban), az apja révén csak lelki defektusokra tehet szert, s leginkább sötét órákra. A művészet ideig-óráig segíthet élni, de művészekkel alig-alig lehet élni.

Jaoui kiadó-írói közegábrázolása alapos, testközeli, mosolyogtató értelmiség-ismeretet tükröz, mi pedig mindig kaphatóak vagyunk vigyázó szemünket vágyón a párizsi intellektusra vetni, hisz a franciák megbízható praxissal bírnak szellemi haute couture-jük öngúnyoló kivesézésében. Csak épp a „halmozottan” hátrányos helyzetű művészpalánta vonalat kellett volna hanyagolni s kimetszeni, igaz, akkor darabjaira is hullott volna a film, hisz Jaoui az utómunkálatok során azért vágott ki fél órát, hogy koncentráltabban mutatkozhasson meg ez a fő szál. Talán javára vált volna a filmnek, ha nem rövidül, hiszen épp ez a koncentráltság sűríti didaktikusan paradigmatikussá a történetet, amely veszélynek az Ízlés dolga szellős-szertefutó szerkezetével még ellenállt.

Truffaut-ék a szerzőiség definiálásakor kijelentették, nincsenek jó vagy rossz alkotások, csak jeles illetve elégtelen minősítésű rendezők. Legszívesebben ennek az extrém kijelentésnek a fedezékéből venném védelmembe a Jaoui-Bacri párost. Drámáik, forgatókönyveik java része az őket körülvevő értelmiségi létről való gondolkodás egy-egy etapja. Persze számosan vannak azon mozgóképkészítők, akik új hullámosan, új naturálisan, új érzékenyen-romantikusan ugyanerről szólnak. Agnès Jaoui és Jean-Pierre Bacri az Ízlés dolga hőseivel belépett az új morfondírozók táborába, a Mint egy angyallal azonban már amolyan forszírozott új okosok, akik bebizonyítják, hogy a jeles képírók is közelebbi kapcsolatba kerülhetnek a rossz film – a franciáknál manapság igen szép számmal előforduló – nem épp tünékeny tüneményével.

 

Kapcsolódó cikkünk:

Franck Garbarz A morális bóják szüksége Beszélgetés Agès Jaoui-val

 

Alain Resnais: Smoking/No Smoking, 1993 ( Sabine Azéma és Pierre Arditi)
Alain Resnais: Smoking/No Smoking, 1993 ( Sabine Azéma és Pierre Arditi)
58 KByte
Alain Resnais: Megint a régi nóta, 1997 (Agnès Jaoui és Lambert Wilson)
Alain Resnais: Megint a régi nóta, 1997 (Agnès Jaoui és Lambert Wilson)
59 KByte
Alain Resnais: Megint a régi nóta, 1997 (Agnès Jaoui és Sabine Azéma)
Alain Resnais: Megint a régi nóta, 1997 (Agnès Jaoui és Sabine Azéma)
70 KByte
Agnès Jaoui: Ízlés dolga, 2000 (Anne Alvaro, Alain Chabat)
Agnès Jaoui: Ízlés dolga, 2000 (Anne Alvaro, Alain Chabat)
126 KByte
Agnès Jaoui: Ízlés dolga, 2000 (jobb oldalt: Jean-Pierre Bacri)
Agnès Jaoui: Ízlés dolga, 2000 (jobb oldalt: Jean-Pierre Bacri)
92 KByte
Agnès Jaoui: Ízlés dolga, 2000 (középen: Gérard Lanvin,és jobb oldalt: Jean-Pierre Bacri )
Agnès Jaoui: Ízlés dolga, 2000 (középen: Gérard Lanvin,és jobb oldalt: Jean-Pierre Bacri )
87 KByte
Agnès Jaoui: Mint egy angyal, 2004 (Jean-Pierre Bacri és Marilou Berry)
Agnès Jaoui: Mint egy angyal, 2004 (Jean-Pierre Bacri és Marilou Berry)
74 KByte
Agnès Jaoui: Mint egy angyal, 2004 (Marilou Berry és Agnès  Jaoui)
Agnès Jaoui: Mint egy angyal, 2004 (Marilou Berry és Agnès Jaoui)
73 KByte

 
hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár filmspirál repertórium linkek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső