Péterffy Gabriella Hétköznapi ünnep

Kamera Hungária 2000, Szeged, december 7-9

Televíziós Műsorfesztivál

Az út végéig
16 KByte

A látszat csal: a fesztiválra 15 kategóriában 390 műsorral neveztek a különböző televíziós csatornák; az előzsűri válogatása nyomán 92 került a döntőbe. A számokból ítélve tehát úgy tűnik, minden rendben van, a műfaji és minőségbeli áttekintés nyomán azonban egészen más eredményt kapunk. A hazai televíziózásban a szappanopera-dömping és a szórakoztató műsorok mellett a kis formák - riport, etűd, ismeretterjesztő és dokumentum jellegű filmek - dominanciája érvényesül; a filmszemlén már bemutatott, "televíziók által támogatott játékfilm"-eket leszámítva dramatikus műsor csak elvétve szerepel a versenyművek listáján. Ha a fesztivál hű tükre a magyar televíziózásnak, meglehetősen kusza, elrajzolt vonásokat láttat a tükör. Egy széteső, elaprózott portrét, olyasfélét, amilyent társasjáték gyanánt szokás rajzolni: mindenki kanyarít valamit a papírra, így fordulhat elő, hogy sután meghúzott vonalban folytatódik az artisztikus ív. Diszharmonikus, nem túl bizalomkeltő jelenség tükre a fesztivál; amit nyújt, sokféle, de nem sokszínű; nagyszámú, de nem gazdag.

"Profitorientált televíziózásunk első számú vesztese a drámai műfaj, ezen belül is a tévéjáték és a fikciós gyermekműsor" - állapíttatott meg a bevezető vitafórumon, melynek keretében az előzsűri tagjai közül négyen - Hutterer Ingrid szinkrondramaturg, Bernáth László újságíró, Takács Ferenc irodalomkritikus, Tálas Péter politológus -, valamint a szegedi Városi Televízió főszerkesztője, Arató László válaszoltak a fesztivál háziasszonya, Kálmán Olga kérdéseire. A meghívott szakemberek egyetértettek abban, hogy a verseny kínálata - amely hagyományosan magasabb nívójú a tévéműsorok összességének átlagszínvonalánál - nem rosszabb, mint a tavalyi, de mindjárt hozzáfűzték azt is, hogy meglehetősen kevés érdekfeszítő témával, ötletgazdag megvalósítással találkoztak a válogatás során. Több kreativitást, kísérletező kedvet várnak az alkotóktól még akkor is, ha az anyagi lehetőségek többnyire szűkösek, ha a külföldi panelek alkalmazása csábítóbbnak tűnik. E ponton a hozzászólók nosztalgiával idézték a magyar televíziózás aranykorának legendás tévésorozatait, azt az időszakot, amikor mintegy 80 saját gyártású film készült évente az MTV-ben, s ezek el is jutottak a közönséghez. Megállapították azt is: a régi műhelyek megszűnésével a televíziós szakma bizonyos fokú "elmállása" figyelhető meg: a vágás és az operatőri munka sok esetben nem az anyaggal való együttlélegzés, hanem mechanikus folyamat csupán; a filmek többségéből nem olvasható ki az alkotói szándék, az egyéniség jól felismerhető kézjegye. A bírálat ellenpontjaként néhány élményt nyújtó képsort és filmet ajánlott a nézők figyelmébe a zsűri: így a karácsony varázsát négy percben idéző, gyönyörűen fényképezett etűdöt, a Szentestét (rendező: Tóth Attila); a századforduló legnagyobb magyar festőjének életútját egyetlen szimbolikus nap keretébe illesztő Én, Rippl-Rónait (r.: Kroó András); a társadalom perifériájára került anya és fia megrázó történetét képpé fogalmazó Kilakoltatást (r.: El Eini Sonya); egy klasszikus ismeretterjesztő-turistafilmet, a Hollókőt (r.: Böjte József), valamint az Országház és az Egerszegi című dokumentumfilmeket (r.: Hévízi Tamás, illetve ifj. Elek Ottó és Zákonyi S. Tamás). Utóbbi két munka az "egyéb" kategóriában szerepelt a fesztiválon, ennek kapcsán merült fel a kérdés: indokolt-e 15 felé osztani a műfaji-tematikus palettát, ha az egyes műsortípusok között amúgy is számos párhuzam mutatkozik. A nemleges válasz a fesztivál egyéb rendezvényein is megerősítést nyert, miként az a hangsúlyos észrevétel is, hogy a híradó mint alapvető televíziós műfaj hiányzik a Kamera Hungária programjából. "A magyar hírműsorokban az » infortainment« térhódítása tapasztalható" - utalt Bernáth László az információ és a szórakoztató elemek, illetve a szenzációkeltés amerikai eredetű ötvözetére. A hírműsorok arculatáról folytatott vitában némiképp megoszlottak a vélemények, abban azonban egyetértettek a beszélgetés résztvevői, hogy a vonzó hatáselemek, a műsorvezetői image kialakítása nem befolyásolhatja a tényszerűséget, az objektivitásra törekvést.

"Manipuláció" és "hagyomány". Bíró Yvette filmesztéta előadásának kulcsfogalmai és témája számos vonatkozásban kapcsolódott a bevezető fórum gondolatmenetéhez. A fesztivál New Yorkból érkezett vendége zsűritagként úgy véli: a filmek jelentős része nem készteti interaktivitásra a nézőt, hiányzik a figyelemfelkeltés, az érzelmi azonosulás lehetősége. Ritkán adható válasz a mozgóképelemzés során felmerülő öt alapkérdésre, nevezetesen arra: ki, mi, hol, mikor és miért mozog. Kiváltképp a miértekre adható válaszokat hiányolja Bíró Yvette, sőt olykor magukat a kérdéseket is, a "jól elrejtett titkok"-at, a "tisztességes manipuláció"-t. Azt a mágneses erőteret, amely nélkül a mű érdektelen nézője számára. "Játszani kell a közönség érzelmeivel - fogalmazott Alfred Hitchcock nyomán -, természetesen a szó legnemesebb értelmében". Felhívta a figyelmet arra is, hogy az általa látott munkák tematikai skálája meglehetősen szűk, szembeötlő ugyanakkor egy olyan képi világ másolása, amely nálunk nem átélt, nem megtapasztalt. "Ez sértő a néző számára - mondta -, több önismeretre lenne szükség ahhoz, hogy az alkotó eldöntse, milyen közönségréteget kíván megszólítani és miként." Arra a kérdésre, hogy van-e tévéművészet, Bíró Yvette így válaszolt: "Nem hiszek benne. A televíziónak rengeteg funkciója van, a hírközléstől a szórakoztatásig. Művészetet is közvetíthet, de a művészet létrehozása nem dolga."

A Kamera Hungária másik neves vendége, a zsűrielnöki tisztet betöltő Gazdag Gyula filmrendező az amerikai és a magyar televíziózás ellenpontozásával összegezte tapasztalatait. A Los Angeles-i UCLA Film és Televízió Tanszékének professzora a következőket nyilatkozta a Délmagyarország című napilapnak (2000. december 9., 11. old.): "Mindabból, amit láttam, nem tudok pontos képet alkotni a magyar televíziózásról, hiszen csupán a legjobb műsorok jutottak el a fesztiválra. Bizonyos műfajok - például a meghatározó élő műsorok - teljesen hiányoznak, holott igen nagy műsoridőt tesznek ki. Az Egyesült Államokban alapvetően más a televíziózás szerkezete, mint Magyarországon, ezért nehéz összehasonlítást tenni. /.../ Műfajra való tekintet nélkül minden adás sokkal szigorúbban szerkesztett, mert hihetetlenül nagy kincs a műsoridő. Számomra úgy tűnik, idehaza sokszor nehézséget jelent kitölteni a műsoridőt, amit ráadásul rendkívül flexibilisnek tekintenek, azaz teljesen megszokottak a csúszások. Amerikában egy másodperccel sem lehet túllépni a megszabott műsoridőt. Magyarországon gyakran mintha úgy készülnének a tévéműsorok, hogy az alkotók arra számítanak, a nézők úgysem figyelnek oda, ezért többször is elmondanak valamit. Borzasztó furcsa látnom azokat a műsorokat, amelyeket már valamelyik amerikai csatornán is láthattam, hiszen onnan vették át őket."

A fórumok sorában a közszolgálatiság és az MTV aggasztó pénzügyi helyzete volt a témája a Baló György által vezetett beszélgetésnek. A résztvevők egyike sem vitatta, hogy "a közszolgálati televízió feladata az emberek életvezetéséhez szükséges átfogó információk eljuttatása"; a közszolgálati csatornák számát illetően viszont megoszlottak a vélemények. Bernáth László és Baló György szerint három ilyen típusú csatornát lehetetlen fenntartani Magyarországon, míg Balogh László országgyűlési képviselő úgy véli, a kereskedelmi adók száma a sok, kivált, hogy a reklámpiacot jónéhány kábelen sugárzó csatorna is apasztja. A kereskedelmi kontra közszolgálati televízió-téma, valamint az MTV műsorainak bírálata kapcsán Szabó László Zsolt, az MTV elnöke megjegyezte: közszolgálati televízión nem lehet számon kérni a kereskedelmi csatornák nézettségét; véleménye szerint egyébként az MTV 13%-os nívója európai szinten jónak nevezhető. A tévéelnök elmondta: az intézmény színvonalas működése akkor lenne biztosítva, ha az MTV nem kényszerülne reklámok sugárzására, viszont részesülne a kereskedelmi televíziók reklámbevételéből, ahogyan az például Finnországban történik. Baló György megállapítása nyomán, mely szerint a közszolgálati televíziózás bukásai éppen az értékes műsorok vetítéséhez fűződnek, személyes élményt idézett: Győrben egy Bartók-film nyilvános bemutatóján vett részt, melyre 150 ember volt kíváncsi, miközben a Lagzi Lajcsi-rajongók nem messze megtöltöttek egy stadiont. A negatív példákat és a feltételes módban megfogalmazott hozzászólásokat követően a hallgatóság mégsem kapott választ arra, hogy valójában milyen intézkedések várhatók az MTV működésének konszolidálása érdekében. Szólásra jelentkezett viszont a közönség soraiból a szegedi stúdió egy ifjú riportere, mondván, hogy mindaddig nincs értelme közszolgálatiságról beszélni, amíg számos kollégájához hasonlóan kölcsön kell kérnie, hogy meg tudja vásárolni a napi péksüteményt. A vita nem sokkal ez után befejeződött ...

Míg a délutáni fórumokon jobbára szakmabeliek töltötték meg a Grand Café stúdiómozit, az esti "élő" műsorokra, közönségtalálkozókra benépesült a patinás épület nagyterme is. Ami a többi vetítést illeti, teremről teremre járva hitetlenkedve konstatáltam, hogy rendszerint 1(!)-10 ember kíséri figyelemmel az ingyenes programokat. A Költők társaságában vetítésére például magányosan tévedt be valaki, pedig ajándék volt mozivásznon látni olyan színészeket - még ha előadóként is -, akiket évek óta sem lát a televízióban a nagyérdemű. (A Duna Televízió Rt. által készített összeállítás utóbb a "kulturális műsor" kategória legjobbjának bizonyult.) Ha lelkesebb a szegedi közönség, ma többen ismernék Petrovics Eszter hitet adó munkáját, a Mégis valóra váltak Kodály álmai? címűt, s azt a szerény zenészembert, Szabó Dénes karnagyot, aki - elgondolkodtató! - a legjobb televíziós személyiségnek járó díjat kapta a Dáridók Magyarországán. Kétségkívül örömtelibb lett volna a már említett Szenteste vetítése, ha nem öten ülünk a vászon előtt, miként a Mert sehol se vagy című Szabó Lőrinc-portréé is (r.: Szederkényi Júlia) érdeklődők társaságában. Túlzottan optimistának bizonyultak a szervezők, amikor a már videókazettán is kapható Egerszegi bemutatását az 500 fős nagyterembe tervezték, hiszen az érdeklődők száma a vonzó téma ellenére sem haladta meg a fent említett maximumot. Annál családiasabb hangulat teremtődött viszont a gyermek- és ifjúsági műsorok kamaratermi vetítésén, amelyre - láss csodát! - néhány gyereknéző is örömmel jött. (Itt említem meg, hogy a fesztivál délelőtti gyerekprogramjai Levente Péter, illetve a Vasárnap sziget és a Zenegér című műsorok szereplőinek köszönhetően üde színfoltot jelentettek - felnőtteknek is.) Kortársaik vitájának lehettek tanúi az ifjú nézők a Kurszk-tragédiát idéző riportok alkalmával (Ami igaz, az igaz /r.: Macskássy Katalin/; sajátos módon jellemzi a hazai ifjúsági és gyermekműsor-készítést, hogy éppen egy ilyen "komoly" Gyerekszáj kapott díjat ebben a kategóriában), s egy filmforgatás titkaiba pillanthattak be a Kisokos - Hogyan készül a játékfilm? című hasznos műsor által (r.: Fazekas Bence). A szombat délután legszebb perceivel azonban a Weöres Sándor-gyermekversek nyomán készült Bóbita - a fesztivál későbbi fődíjasa - ajándékozta meg a kisszámú közönséget. Ottfeledkeztem ezen a vetítésen: jólesett a képek tavaszillata, gyerekkoríze. A negyvenperces filmvers-füzérhez elfeledettnek tűnő fogalmak, a szépség és a harmónia társul, mintegy varázsütésre elevenedik meg a vásznon a szivárványarcú Weöres Sándor-i világ. Szederkényi Júlia filmje varázslatkeltő líraadaptáció, egy csepp kristálytiszta víz a fesztivál műsorfolyamában.

Három televíziós csatorna, a Duna TV, az RTL Klub és az MTV önálló estjei töltötték ki a Kamera Hungária "főműsoridejét". (Megjegyzendő, hogy a "Magyarország legnézettebb televíziója" címmel büszkélkedő tv2, akárcsak tavaly, ezúttal sem mutatkozott a fesztiválon...) Jelen sorok írója számára a Duna TV programja bizonyult a legrokonszenvesebbnek, jóllehet értéket képviselő újdonsággal csak az MTV szegedi stúdiója jelentkezett.

Komoly- és népzene, játékfilm, animáció és költészet jól megfért abban a programban, amivel a Duna TV képviseltette magát a rendezvény első estéjén. A "refrénként" visszatérő Szélkiáltó együttes megzenésített versekkel teremtett bensőséges hangulatot; a némafilm korát A csavargó című Chaplin-film idézte az Arcofon trió egyedi hangzású, a színészi játékot gesztusról gesztusra imitáló kíséretével. Őszinte rácsodálkozásra, felnőtteknél ritkán tapasztalható lelkesedésre azonban Cakó Ferenc késztette a közönséget, amikor "élő" homokanimációjával jelenítette meg Vivaldi zenéjére a Tél képeit. A projektor sugarában havas tájat, fenyőt, csúszkáló gyerekeket formáló homokszemek váltak ennek az estének a főszereplőivé, mintegy megelőlegezve a közelgő ünnep hangulatát.

Az RTL Klub estjéből csak egy harsány szeletet láttam - értékes előadás szerepelt a párhuzamosan futó programok között -, meg a Meseautó című új magyar "filmremake-et". Színpompásabb, fényesebb, gyorsabb és modernebb ez a meseautó, mint a régi, de néha oly idegen világban száguldozik, hogy az ember furcsán érzi magát benne. A nyitány bosszantóan akciófilmgyanús: autós hajsza, motoros üldözés - meg a többi tengerentúli panel. Kovács Verából szeleburdi görkoris lett, Mr. Szűcsből hipermarket-igazgató. Csak amikor a film szponzorainak félórás "reklámideje" letelik, s az ügyesen fókuszba helyezett BMW és RTL Klub-emblémák, meg az olvashatóra beállított fogyasztási cikkek végre eltűnnek a látómezőből, kezd belefeledkezni az ember a sztoriba. Még derül is a vadonatúj csomagolású, hatvanhat éves poénokon, Bajor Imre Kabos-paródiáján, meg a budapesti forgalomban fürdőnadrágban menetelő Kern Andráson. Mert az ember már csak ilyen. Végül pedig a film szállóigévé nemesült dialógusától ihletetten mormolja maga elé: Ez a Meseautó az ő Meseautójuk, nem a mi Meseautónk.

Az élénk tónusokhoz képest "fekete-fehérben" zajlott a Magyar Televízió estje. Pedig Rókusfalvy Pál gyér látogatottságú Hova? Tovább!-ja után a szokásos ováció fogadta Vámos Miklóst és vendégeit a zsúfolásig megtelt teremben. A Rögtön ezúttal fáradt-nosztalgikusra sikeredett, mivel Prokopp Dóra és Horváth János csak az MTV múltjából idézhetett emlékezetes pillanatokat. A nagy múltú televízió jelenlegi állapotát mégsem ők, hanem vendéglátójuk jellemezte a legtalálóbban, aki - lévén az antropomorfizmus híve - "többszörösen elvált, kövér, depressziós nőnek" látja az MTV-t a sikerorientált RTL Klub-lányokkal szemben.

Továbbgondolásra késztető filmet mutatott be a fesztiválon az MTV szegedi stúdiója. Baka István Szekszárdi Mise című kisregényének adaptációját tíz éve tervezték az alkotók, s a terv az ORTT támogatásával 2000-ben megvalósulhatott. Bogdán István rendező elmondta: nagyon sok érzelmi szállal kötődnek ehhez a munkához, amely két párhuzamosan induló, aztán egymástól mind messzebb kanyarodó életút kapcsán szól sikerről és sikertelenségről, a tehetség korlátairól és a magyarság vállalásáról. A Liszt Ferenccel egyidős Séner János dalárdakarnagy sorsába a középszerűség gyötrelmét oltja az író; véleményem szerint ez a központi motívuma a tévéjátéknak is. A "kisember és jelentéktelen zeneszerző" az 1896-os világkiállítás idején Budapestre utazik egy özvegyasszonyhoz, akinél, úgy véli, megtalálja Liszt Szekszárdi Miséjének partitúráját. Váltakozó idősíkok, valamint transzcendens elemek ötvözete ez a különös utazás: Séner egy dunai hajó kabinjában találkozik a tíz éve halott mesterrel, aki közli vele, hogy másnap éjfélkor közösen mutatják majd be a művet. A regény bonyolult tér- és időszerkezete láthatóan problémát jelentett az alkotóknak, ezért bizonyos motívumokat valószínűleg csak az irodalmi alapanyag ismeretében értelmez majd helyesen a néző. S ha elolvassa a Baka-művet, vélhetően sajnálattal veszi tudomásul, hogy a kisregény egyharmadát kitevő világkiállítás-epizód s benne a pavilonokat elsodró vihar jelenete nem került a filmbe - természetesen pénzügyi megfontolásból.

De ne legyünk ünneprontók! A film rendezője lelkesülten nyilatkozta a díszbemutatón: "Fanatikusan hiszem, hogy Magyarország nem csak Budapesten van. Célom volt olyan színészeket találni, akik nemigen jutnak tévé- vagy filmszerephez." Bogdán István Fekete Gizit, Mészáros Istvánt, Kenderesi Tibort "találta" a főbb szerepekre. Kezdeményezése példaértékű. Valóban ideje lenne már látni színészeinket a televízió képernyőjén.

A Kamera Hungária 2000 díjai

A legjobb műsorkészítőket, közreműködőket hét kategóriában alkotói díjjal jutalmazták. A legjobb riporter: Zákonyi Bence (Akták), szerkesztő: Petrovics Eszter (Mégis valóra váltak Kodály álmai?), operatőr: Imreh István (Bóbita), rendező: Szederkényi Júlia (Bóbita), színész: Csuja Imre (Portugál), színésznő: Molnár Piroska (Kilakoltatás), televíziós személyiség: Szabó Dénes karnagy (Mégis valóra váltak Kodály álmai?).

Tizenegy versenykategóriában adtak ki díjat; a legjobb kül- és belpolitikai riport: Nagybánya - ciánszennyezés (Akták - RTL). Nem fikciós, dokumentumműsor: S immár itt vagyok (Pilot Kft.). Fikciós, dramatikus műsor: Aranymadár (Inforg Stúdió). Gyermek- és ifjúsági műsor: Ami igaz az igaz - Kurszk (Duna TV). Show, talk show: Rögtön jövök (MTV). Népszerű tudományos, ismeretterjesztő műsor: Az emberevők földjén (Nyíregyházi VTV). Magyarra átdolgozott műsor: Az emberi test (MTV). Televíziók által támogatott játékfilm: Egyszer élünk (Objektív Filmstúdió). Határontúli, körzeti és kisebbségi műsor: Együtt - Velünk élő kisebbségek (MTV). Egyéb műsorok: Pesty Fekete Doboz: Apokalipszis tegnap (MTV). Kulturális műsor: Költők társaságában (Duna TV). Három speciális kategóriában is díjat osztottak: a legjobb stúdióképért az Esti showder Fábry Sándorral (RTL) kapott díjat; a vish, főcím, arculat kategória díját a Ma reggel (MTV), míg az eddig be nem nyújtott eredeti műsorszinopszisét a Vendégproletárok (Dunatáj Alapítvány) nyerte el.

A gyermekzsűri különdíját az MTV Kibernet című műsora kapta.

Közönségdíjas lett a legkedveltebb televíziós műsor kategóriában a Heti Hetes, a legkedveltebb tévés személyiséggé Bochkor Gábort választották.

A fesztivál weboldala


13 KByte

7 KByte

37 KByte
Kabay Barna: Meseautó, 2000 (Stohl András)
Kabay Barna:
Meseautó,
2000 (Stohl András)
21 KByte
A Meseautó premierje: Kern András, Ónódi Eszter és Pogány Judit
A Meseautó premierje:
Kern András,
Ónódi Eszter és
Pogány Judit
42 KByte

57 KByte

68 KByte

34 KByte

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap kereső