Báthory Erzsi Lapszemle: 2001.05.17.-2001.06.25.

Kritikák  Tudósítások  Interjúk, beszélgetések  Riportok  Eszmefuttatások és tanulmányok  Filmtörténet  Forgatnak  Filmszakmai események, hírek 


Kritikák

A múlt idő jele
Sacra Corona
Filmvilág, 2001/június, Varga Balázs

... Koltay Gábor rendületlenül folytatja történelmi tabló-sorozatát ...
... őt a reprezentatív, az annalesekbol, gestákból és krónikákból kirajzolódó kép érdeki ...
... az elmúlt bő másfél évtizedben - változó színvonalon és változatos ideológiákkal - a történelmi kalandfilmet választotta. Mostanra ráadásul beérte őt a nemzetközi divat ...
... a Sacra Corona azonban nem találja meg a királyi utat a szórakoztatás és a tanítói-prófétai kinyilatkoztatás között ...
... első órája látványos kalandfilm, a befejezése azonban szivárványos példázat ...
... menthetetlenül patetikus és statikus film: Képes Krónika a mozgóképes krónika helyett ... nem a múló idő, hanem a jelenbe emelt múlt idő jele.

x

Halálnak halála
A csodálatos mandarin
Filmvilág, 2001/június, Csengery Kristóf

... a történet ma játszódik, az ezredfordulón, mikor szervezett bűnözők nőket rabolnak el és kényszerítenek prostitúcióra ...
... Mészáros Mártával együttműködve Bozsik Yvette nyilván számításba vette a sajátos lebegést, mely a heterogén előadógárda munkájának végtermékét jellemzi. Sőt, a jelek szerint az alkotók ezt nem csupán vállalták: célul tűzték ki ...
...Bozsiknál a kulcsfigura, a cselekmény sugárzó centruma kétségkívül a Lány. Bartók Mandarinja háromszor föltámad - Bozsikét mindannyiszor a Lány delejezi vissza a halálból, a maga magnetikus erejével ...

x

Szapolyai, a dobrudzsai villanyszerelő
Ennyiből ennyi
Filmvilág, 2001/ június, Ágfalvi Attila

... ahogyan a tanító mondja a kocsmában: az itteni embereknek mindig szükségük volt arra, hogy megmondják nekik, mit tegyenek. Régen a báró parancsolt itt, aztán a téeszelnök, a párttitkár; mit számít, hogy kicsoda; még az sem fontos, ha igaz, amit beszélnek, hogy a bárónő nem is Szapolyai ...
... Maár Gyula kiváló nyersanyagból dolgozhatott: Csiki László története tökéletes helyzet- és emberismeretről tanúskodik, és minden keserűsége ellenére a tipikusan kelet-európai groteszk elemeket sem nélkülözi ...
... ami létrejött, abból ... hiányzik a filmteremtő képzelet, az alkotó lendület, fantázia és látásmód - fáradt egyhangúsággal peregnek az érdektelen beállítások, az üresen kongó mondatok, a semmibe szálló monológok ...

x

Erdélyi változások
-Film - (Ennyiből ennyi)
Népszabadság, 2001.05.18. Veress József

... inkább felszínes vázlatnak, szokványos hangulatfüzérnek, jellegtelen epizódok egyvelegének tekinthető, melyből az igazi elrendező elv, a markáns gondolatiság, a felfedező eredetiség hiányzik ...
... nincs íve, izzása, "huzata" a drámának. Statikus a hamuszürke események ábrázolása, feszültséget még a menetrendszerűen elcsattanó pofonok sem hoznak az elbeszélésbe. Szűk az az optika, mellyel B. Marton Frigyes kamerája a település világát láttatja ...
... bízvást indulhatna minden idők legsemmitmondóbb filmcímének versenyében. A fiaskó nem ezen múlik, de korántsem mellékes dologról van szó ...

x

Para
Film (Ennyiből ennyi)
Élet és Irodalom, 2001/20. Stőhr Lóránt

... az utóbbi évek egyik leghumorosabb magyar filmje. Igazi műfaji paródia. Olyan szellemesen leplezi le a hetvenes években virágkorát élt filmparabola ásatag vonásait, hogy ezután egyetlen rendező sem meri majd használni a nagy igazságok kimondásának e félelmetes fegyverét. Egy-két jelenetig még bizonytalankodtam ugyan, hátha mégis egyenes beszédről van itt szó, de aztán úgy határoztam, hogy nem, ezt nem szabad komolyan venni ...
... az utószinkronizált párbeszédek konzervhangúak, Kovács Lajos ordítása nyomán néha berezonál a mikrofon, a zörejezés pedig hagyományosan pocsék. B. Marton Frigyes a címhez méltó módon (ennyi pénzből ennyit) reprodukálja a lapos, színtelen és életlen magyar képi világot ...

x

Az idő senkiföldjén (Ennyiből ennyi)
Magyar Hírlap, 2001.05.10. Gervai András

... a három embernek a találkozásából nem szikrázik fel drámai feszültség. Nincs dráma, de még csak konfliktus sem. A figurák nem igazán elevenek, s a megválasztott drámai idő - vagy kihasználásuk - sem a legjobb. Érdekes lehetne a falubeliek reakciója is, ahogy gazsulálnak, rettegve, közönyösen asszisztálnak mindahhoz, ami velük és körülöttük történik. Arcban, karakterben, szövegben azonban csak kliséket kapunk ...
... Nem biztos, hogy szerencsés ezt a látványszegény, egy helyszínen játszódó kamarajátékot moziban bemutatni. Persze a közeg sem változtat a lényegen ...

x

A Bakony Leonardója
- Film - (Tündérdomb)
Népszabadság, 2001.06.15. Veress József

... a színész-rendező fáradhatatlan vitalitással nyüzsög a szubkultúrák közegében ...
... a legújabb Szőke-dolgozatban egy repülőgépet fabrikáló cigány kedves anekdotája elevenedik meg ...
... sajnos, a rétegek nem erősítik, inkább gyengítik egymást. Mivelhogy önmagukban is hevenyészettek. A szövegek és beszélgetések meglehetősen laposak. A roma parádék dokumentárisan feltehetően hitelesek, csak bosszantóan szokványosak. Sokszor látott szituációk köszönnek vissza tarka összevisszaságban ...
... a Tündérdomb mozaikokra esik szét, hiányzik a következetes(ebb) elrendező elv ...
... félkész termékek, vázlatos egyvelegek, dadogó rögtönzések helyett kiérlelt alkotásokat várunk tőle (értsd Szőke Andrástól, BE) ...

x

Az elveszett bohóc (Tündérdomb)
Élet és Irodalom, 2001.06.01. Stohr Lóránt

... nem is a kerettel van igazán a baj, hanem pontosan azzal, amivel feltöltik a bakonyi cigányember legendáját. Az, hogy Balázs bácsi történetének nincs jól megírt, gondosan felépített cselekménye ... az, hogy kósza ötletek sorakoznak egymás után, csapongó fantázia termékei, teljesen rendben is volna, ha ezek a mozaikok önmagukban megállnák a helyüket. Szőkének azonban csak arra futja, hogy a cigányokkal kapcsolatos közhelyeket sorjázza bántó dilettantizmussal ...
... Fábry, Galkó, Badár legalább karakteres arcok, még akkor is, ha megint önmagukat és a cigány közhelyeket hozzák. Szőke azonban nem tud vagy nem akar újabb tréfamestereket bevonni filmjeibe, pedig igencsak elkelnének a friss tehetségek ...
... kellemetlen dilettantizmus uralja a Helyfoglalás után a Tündérdombot is, mintha csak egy diákszíntársulat sorozatos bohóckodását látnánk ...

x

Cigány pecsenyék
Szőke András: Tündérdomb
Magyar Narancs, 2001.05.31. Turcsányi Sándor

... a cigányoknak szezonjuk van a magyar filmcsinálásban. A mozgókép-cigány mára közeli ismerősünk. Viszonyulhatunk hozzá így is, úgy is, a lényegen (valóságos viszonyainkon) nem sokat változtat egyik lehetőség sem ...
... a léc ott van, ahová Szederkényi Júlia tette a Paramichával ...
... fel kell tenni a kérdést, hogy mire van odafigyelve ott, ahol Fábry Sándor játssza a cigányvajdát. Megmondom: a sikerre, a nézettségre ...
... a tudatosság célirányos jelenlétéről Szőke András filmjében egyáltalán nincs szó. Inkább szerzett, felszedett dolgok gátlástalan fölhasználásáról. Mindent bele, amit már valahol működni láttunk, aztán ez is csak elmegy valahogy. Nem megy el ...
... nem kell mindig filmet csinálni ...

x

Sóder egy roma történetről
Filmlevél (Tündérdomb)
Magyar Hírlap, 2001.06.09. Gervai András

... Szőke amolyan alkalmi mindenes, hangulat feljavító; tevékenysége lényegében leginkább tehetsége aprópénzre váltásában merül ki. Úgy látszik, mintha megirigyelte volna saját maga "televíziós dicsőségét", mintha rendezőként és filmszínészként is csak bohóckodni, produkálni akarná magát. Mindenáron jelen akar lenni, ha nem tud semmit sem mondani. Filmet csinálni nagyon kevés pénzből is lehet. Nagyon kevés gondolatból és nagyon kevés invencióval azonban nem szabad.

x

A Schneider-villa lakói
Film (Feri és az édes élet)
Élet és Irodalom, 2001/21. Báron György

... amatőrfilmjeik, rosszak-jók, gusztus dolga, izgalmasak voltak, eredetiek és szemtelenek. A Ferit ... viszont szolid, poros sematizmus lengi be: kizárólag patronokból és közhelyekből építkezik. Nem Czabán és Pálos filmkészítői talentumával van gond, hanem az óvatos, se hús, se hal forgatókönyvvel, amelyben minden előre kiszámítható, s pontosan úgy is történik, ahogy vártuk ...
... a figurák ... egysíkúak, akár egy villámtréfában. Mindenki olyan, amilyennek a film szinopszisa alapján elképzelhető: a papa aranyszívű melós, a mama nyafka és úrhatnám, a lányuk csinoska, a barátnő cserfes, a haverok jószívűek, az ügyvédnő hűvösen fölényes ...
... az amatőröket pedig felejtsük el. Elmúlt, akár az ifjúság.

x

Akinek itt van Amerika
Film (Feri és az édes élet)
Magyar Hírlap, 2001.05.24. Gervai András

... csöndben megszületett a Hyppolit, a lakáj egy újabb, ezúttal épkézláb, szellemes átirata. A Feri és az édes élet persze csak részben hasonlít a klasszikus vígjátékra. Több is, más is. Három filmre elegendő életanyagot gyúr egybe, a főhőst három különböző élethelyzetben mártja meg, három "történetben" mutatja meg ...

x

Feri és az édes élet
168 óra, 2001/22. Bölcs István

... hogy persze mekkorára hagyjuk nőni az álmainkat, s felhőkarcolónyira nagyítjuk-e őket, vagy igazi dolce vita helyett csupán gondtalanabb sörözésekre, pecázásokra, jobb autóra, kicsit divatosabbra frizurált és masszírozott feleségre áhítozunk-e - az kor- és személyiség-függő. A korral nem is lenne semmi baj (már ebben az értelemben), de Ferivel igen. Ő akkor is az édesítőipar áldozata marad, ha hirtelen degeszre dagad az erszénye, akkor is nippkorszakban gondolkodik, ha nagyobb horizontokat nyithatna előtte az élet. Illetve: hát a befejezésben éppen valami efféle jelenik meg, a Kanadába szakadt gyerek titkának megvilágosítását is ígérve. Addig is, amíg kiderül, az már világos, hogy Czabarka(sic!) György (és a forgatókönyvet ugyancsak jegyző Pálos György operatőr) ezzel a filmmel belecsapott a habcsókba. Jó nagyot és jól.

x

Proli dolce vita
- Film - (Feri és az édes élet)
Népszabadság, 2001.06.02. Veress József

... a kedves évődéssel előadott mese nem szolgál meglepetéssel. A Feri és az édes élet többnyire evidenciákat görget a jelenetekben, s a drámai - illetve tragikomikus - alaphelyzetet anekdotikus elbeszéléssé szelídíti. Feri úr nem lép ki önmagából a sors kegyeltjeként ...
... a sztori holdudvarában súlyosabb témák körvonalazódnak, ám a szerzők ezeket a motívumokat csak jelzik, nem vállalkoznak alaposabb feltárásukra. Ilyen a Kanadába távozott fiú körüli konfliktus, a tévéműveltség és a divat igazi mozgatórugói, a férfiszórakozások gépiessége (pecázás, ivászat), a jó-rossz nosztalgiák őrzése (partizándal-éneklés), a rendőri korrupció (vesztegetés harminc rugóért), a fiatalok érvényesülése (Ágika jövendőbelijének pályakezdése) stb. A háttérben felbukkanó figurák vázlatosak az említett skiccekhez hasonlóan ...
... de ... így is üde színfoltja a hazai filmgyártásnak. Talán hagyományt teremthet ...

x

Utak és tévutak
- Film - (I love Budapest)
Népszabadság, 2001.05.04. Veress József

... legfőbb erénye a maisága. A hősök itt élnek körülöttünk, a szituációkban hétköznapjaink eseményeire ismerünk, az elhangzó szöveg nyers frazeológiája retusálatlanul és összetéveszthetetlenül 2001-es ...
... noha a megoldás nem igazán eredeti, sok filmtörténeti előzményt és mintát felsorolhatnánk, mégis olyan a montázs, akár valami frappáns csattanó, költői futam, ironikus nyelvöltögetés. Sajátos báj sugárzik belőle ...
... a szereplők közvetlen játékstílusa, főképpen spontán természetessége ugyancsak értéke az alkotásnak ... Reméljük, gyakran fogunk velük találkozni a közeljövő filmjeiben. Ha lesznek egyáltalán.

x

Tíz centivel a föld felett
I love Budapest
Élet és Irodalom, 2001/18. Stőhr Lóránt

... Incze Ágnes a film elején remek szituációkat és szellemes szövegeket halmozva, határozott ecsetvonásokkal festi meg ezeket a figurákat. A takarékosság Incze történetszövésének ereje ...
... Incze túlságosan szereti ezt a kis buta lányt ahhoz, hogy bármelyik végkifejlettel elégedett lenne. Elröpteti inkább őt a mese birodalmába Miki oldalán. Van ilyen a filmművészetben ... ám ... az I love Budapestben Anikó naívságán és Miki balekségén túl nincsenek a befejezés előtt mesei mozzanatok ...
... a történetsémában eleve benne rejlő buktatók - amiket egyébként a Közel a szerelemhez sem került el - nem homályosíthatják el, hogy mennyire szívből-lélekből készült ez a film ... Pohárnok Gergely egyaránt csodálatos felvételekben eleveníti meg a pörgős pesti világot és a történet lírai oldalát ... Incze Ágnes filmjének ez a finom, lírai vonala egészen páratlan élményt nyújt ... nem a történet tanulságával, hanem a nagy szeretettel életre keltett karakterekkel, a tiszta és szép képekkel képes igazán a rendezőnő az álmaik és a valóság közé szorult elesettek iránt érzékennyé tenni ...

x

Citromgrimasz (Citromfej)
Népszabadság, 2001.05.25. Dóka Péter

... a Citromfej nem nagy igazságaival hat, hanem egyéni filmnyelvével. Szabadság és könnyedség árad minden jelenetéből. Bodó Viktor senkinek sem akar megfelelni, s ezzel kapcsolódik a citromfejűség eszméjéhez: filmje nem jólfésült, nem elegáns, ám eredeti és összetéveszthetetlen. Akad benne paródia, mely menő tévés meteorológust gúnyol, kacagtató monológ, egy sor szellemes vizuális megoldás, valamint lenyűgöző számítógépes animáció ...
...a legjobb videotechnikával, korrekt hangtechnikával és alapos digitális utómunkával készült. Forgalmazásbarát, amirol a De ifjú rendezője anno csak álmodhatott.

x

Vigyor
Film (Citromfej)
Élet és Irodalom, 2001/23. Báron György

Mundruczó és Hajdú elnyomta magában a színjátszót, hébe-hóba tünnek föl csak színpadon vagy filmen. Velük ellentétben Bodó Viktor a fiatal nemzedék egyik sztárszínésze; még meglepőbb hát, hogy ő is mozgóképkészítőnek állt ...
... a lidérces történet egyszerre idézi Franz Kafkát és David Lynchet, Terry Gilliam abszurd humorát, Bunuel szürrealista vízióit és a nouvelle vague-osok zökkentett vágását, zaklatott kameramozgását. Jellegzetes elsőfilm ez. Bodó sokféle stílust, módszert próbál ki, mindenbe belekap, s jól is csinálja, csak épp kiérlelt, saját stílusa nincs még. Szertelen mű a Citromfej; frivol, játékos és szabad - olyan, amilyennek egy debütáns munkának lennie kell ...

x

Egy kicsi fekete kardfogú patkány
Film (Bodó Viktor: Citromfej)
Magyar Narancs, 2001.23. Turcsányi Sándor

... remek darab, több, mint üdítő jelenség ...
... ebből a médiás, másságos, jóérzésű, politikailag korrekt történeti fogságból, rabságból valami érvényeset kihozni eleve képtelenségnek tűnik. Viszont Bodó Viktornak, esküszöm, sikerült, méghozzá remekül ...
... a magyar filmcsinálás, csak el ne kajabáljam, már önszervileg megcsinálta azt, amit a fociban kívülről, erőszakszervezetek hadrendbe állításával kéne: megmutatta ifjúi arcát. Hogy ez most éppen citromfejet formáz? Na és, a miénk.

x

Vigyázz, mert úgy maradsz!
Magyar Nemzet, 2001.05.17. Pósa Zoltán

... sziporkázó, szellemes képkavalkád, a hazai kísérletező műhelyek termékeihez képest szokatlan cselekményvezetés jellemzi a filmet. A bevezető képsorokból úgy hihettük, asszociációs montázst látunk arról, milyen helyzetekben éli végig hétköznapjait ma egy fiatal alkotó értelmiségi ...
... s a mese segít legyőzni a valódi világ démonait is ...

x

Megcsalatva
Gyerekek - Koszovo 2000
Filmvilág, 2001/június, Bori Erzsébet

... ezt a filmet nem lett volna szabad megcsinálni ...
... Moldoványi most is nagyra tört: ismét Szemzővel iratott zenét és Nagy Andrást hívta meg fotografálni. Tudta, hogy mit nem akar: vádiratot szerkeszteni, leleplezni a bűnöket, amelyeket gonosz szerbek követtek el szegény albánok és szegény cigányok ellen, vagy gonosz albánok ártatlan cigányok és szerbek ellen, és így tovább. Moldoványi gyerekekről akart filmet csinálni Koszovóban, ahol történetesen albán, szerb és cigány gyerekek élnek. Csak azt nem gondolta végig, mit tehet meg, meddig mehet el a dokumentarista ...
... hogyan hihette, hogy nyelvismeret nélkül, idegen és szigorúan ellenőrzött terepen mozogva képes lesz közel férkőzni a valósághoz, tisztán és érthetően felmutatni azoknak a gyerekeknek a szenvedését és igazságát, akikkel még csak beszélni sem tud? ...
... őt félrevezették, aztán megcsalta önmagát, végül becsapja a nézőt ...
... ahelyett, hogy azt mondta volna el, mi történt vele Koszovóban, ahova azért ment el, hogy találkozzon gyerekekkel, akikkel nem gyereknek - nem embernek - való dolgok történtek.

x

Dumaújváros
Bernáth Zsolt: Sohasevolt Glória
Magyar Narancs, 2001.06.21. Turcsányi Sándor

... Vágvölgyi B. András számolt be oldalakon át lapunkban egy dunaújvárosi illetoségű vad bandáról, akik háziipari módszerekkel eszkábálnak gyönyörűséges, békebeli trash-movie-t, vériszamos horrort, a családjuk hentesszármazású tagjaitól kölcsönzött, zsigerelésre alkalmas eszközök mindgyakori felhasználásával ...
... és most ez a vad brancs itt van minden este nyolckor egy körúti moziban ...
... Bernáth Zsolt és tettestársai úgy csináltak egy egész rossz filmet, hogy csináltak közben három egész jót, egy nézhetőt és néhány feledhetőt ...
... még az a nagyon jó a Sohasevolt Glóriában, amikor kibukik Dunaújváros. Mert van legalább három olyan szituáció ebben a moziban, amikor az überjófej duma valamiért elkezd harmonizálni a környezetével ...

x

Rövidsarok
Kisjátékfilmek
Filmvilág, 2001/június, Bori Erzsébet

... van két-három jelentős muhely; a BBS és a főiskola mellett a Durst György vezette Duna Műhely és Muhi András Inforg Stúdiója, meg számtalan alkalmi társulás, nekiveselkedés és magányos farkas. A magányos farkasok között Szirtes András a nagy szürke ordas ...
... az amatőr mezőnyből érkezett Kotnyek István szegről-végről Szirtes rokona ...
... az Aftában minden együtt van ... Mundruczóból hiányzik a pedagógiai célzat, nem akar ijesztgetni vagy sokkolni. Erőset állítani, azt igen ... drámai és ritmusérzéke még szembetűnőbbé válik a rövid formában, hibátlan a tempó, jó a helyszín, nagyszerűek a figurák. De abban nem szívesen gondolok bele, hogy mit kívánt meg ez a film a fiatal amatőr szereplőktől ...
... eszköztelen minimalizmusával és átgondoltságával tűnt ki Fliegauf Benedek Beszélő fejek című munkája ...
... Láttam még Buvári Tamás Godot-átiratát (Várjá’ Vlagyimír), amely komoly műgonddal készült, tetszett is a szövegigazítás, csak azt nem sikerült megfejtenem, mit akart a szerző ...
... élveztem Oláh Lehel játékos, finom kis filmjét a házasságtörésről (Öt után hat elott) ...
... lassan nálunk is polgárjogot nyer a kisfilm a bemutatkozás és a kísérletezés terepeként ... dühöng a filmcsinálási furor, amelyet még leginkább a rövid műfajban lehet a legkönnyebben és viszonylag olcsón kiélni ...

x

Bolvári-Takács Gábor:
Filmművészet és kultúrpolitika a művészeti díjak tükrében
Kritika, 2001/június, Murányi Gábor

... A friss diplomás Bolvári-Takács több nagy igényű tanulmánya publikálását követően kapott ösztöndíjat a Magyar Filmintézettől arra, hogy összeállítsa a magyar filmművészet 1948-1989 közötti díjregiszterét, mely feladatot hangyaszorgalommal el is végezte. A Planétás kiadónál megjelent kötete kétharmadát ez a böngészésre csábító, több megközelítésű regiszter adja ...
... A Kossuth-díj, a kiváló és az érdemes művész kitüntetések esetében még több-kevesebb következetlenség nélkül tartható az a szerző - vagy megbízója - által szabott korlátozás, hogy az adattárba kizárólag a Magyar filmográfia névmutatójában szereplők vehetők fel, a miniszteri díjak esetében már komoly következetlenségek adódnak ebből a megkötésből, arról nem is beszélve, hogy mondjuk, a József Attila- vagy a Liszt Ferenc-díjasok listája - a filmes kapcsolódás megléte, avagy hiánya miatt - féloldalassá sikeredett ...
... Az Adalékok a Magyar Szocialista Munkáspárt művészetpolitikájának anatómiájához alcímű, az adattárat bevezető tanulmánynak már a címével is gondjaim vannak ...

x

Könyv hét, lemez egy
Betűk, hangok
Györffy Miklós: A tizedik évtized
Magyar Narancs, 2001.06.14. B.I.

... kockázat nélkül használható kézikönyvként. Adatai, annotációi megbízhatók. Következtetései, értékítéletei - már ha vannak - viszont igen óvatosak ... a sokszor puszta leírásra hagyatkozó szerzői metódus az un. "művészi üzenetek" "összegzésekor" is többször becsődöl ...

x

Tizedik évtized
Tanulmányok filmről, moziról
Magyar Nemzet, 2001.06.09. Vida Barbara

... szinte valamennyi filmünket érinti és röviden elemzi, ezzel teljes képet ad a rendszerváltozást követő, megváltozott magyar filmről. Jól és kevésbé jól sikerült munkákról, magyar és európai filmekről szól, összeségében pedig arról az útkeresésről, amely - túl a financiális kérdéseken - a magyar filmet napjainkban jellemzi ...

x

"A nemzetközi helyzet fokozódik"
Bacsó Péter Tanúi egy kötetben - A Te rongyos élet forgatókönyve is elolvasható
Magyar Hírlap, 2001.06.06. GZS

... Ha Bacsó Péter mást nem is csinált volna, csak ezt a három filmet, már akkor is legenda lenne. De több filmje felsorolásához itt most nincs elegendő helyünk. A rendező azt mondja, ha lesz erő és üzenet, a harmadik részt is megcsinálja.

x

x

Szép Újvilág
Kömlődi Ferenc: Az amerikai némafilm
Budapest, Magyar Filmintézet, 1999
Metropolis, 2000/4. Kiss Miklós

... a történeti egységek egymást átszövő hatásmechanizmusaira magasabb nézőpontból kínálkozik rálátás, továbbá a kapcsolódási pontok, előképek vázolása mélyíti, gazdagítja és pontosítja a nagy egyéniségekre, iskolákra redukált tudást ...
... a főszöveget kísérő, körültekintően összeállított jegyzetapparátus a könyvet a megszokott, elvárt filológiai kiegészítés mellett filmelméleti, filmtechnikai, gyakorlati és nemegyszer humoros kommentárokkal látja el. A végjegyzettel élő "kétkönyvjelzős" kötet olvasása kész akrobatamutatvánnyal ér fel, különösen, ha az olvasó a képjegyzéket is folyamatosan észben, illetve kézben kívánja tartani ...
... a szerző "együtt él" a tematikával, a filmekkel és azok aktuális ábrázolásmódjával ... a dinamikusan kommunikatív viszonyt szemléleti Griffith Türelmetlenségének elemzése, ahol a film sodró, lendületes képi ábrázolásmódjának szöveggé transzformálása tökéletesen tükrözi az elemzett film vizuális megjelenését ...

x


Tudósítások

Mozisirató
Kiállítás
Magyar Demokrata, 2001/24. Fehérváry Krisztina

... most már csak a film a fontos, nem a mozizás hangulata. Kicsit betérhetünk nosztalgiázni erre a kiállításra, ahol rengeteg fénykép és plakát idézi vissza az első mozikat ...
... a rendezők szemléletes illusztrációként berendeztek egy-két termet mozinak. Nagyon hangulatos, bár meg kell mondjam, a mai moziszékek sokkal kényelmesebbek, és a büfében nagyobb a választék. Viszont a kávéházi moziban kellemes ücsörgöni ...

x

Gyerünk a moziba be!
Kávéházakban, sátrakban pergett a film
Magyar Nemzet, 2001.06.02. Rácz Judit

... Több tudományos program, a Magyar Építészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Filmarchívum, a Budapest Film - Budapesti Mozitörténeti Gyűjtemény és a kiállításnak otthont adó Ernst Múzeum anyaga egyesült szerencsésen a nagy gonddal létrehozott bemutatón. Soha nem látott építészeti tervrajzok és fotódokumentáció, plakátok kerültek a nézők elé. Néhány termet pedig úgy rendeztek be, hogy különleges mozihelyiségben érezheti magát az ember ...

x

Száz év mozi Lumiére-től a mulitplexig
Magyar mozgókép-történeti tárlat az Ernst Múzeumban
Magyar Hírlap, 2001.06.06. RJ

... Külön térben, előtérrel és pénztárral együtt rendezték be a 70-es évek moziját, ahol A hetedik töltény című szovjet filmben és a Volt egyszer egy Vadnyugat című klasszikusban élvezhette a lövöldözést a közönség ...
... Aki megnézi a kiállítást, meggyőződhet róla, hogy ideológiák ide, multiplexek oda, a mozi szerepe és szeretete változatlan maradt.

x

A budapesti mozi száz éve
Filmek, plakátok, nézőterek - kiállítás nyilt az Ernst Múzeumban
Magyar Nemzet, 2001.05.31. Pósa Zoltán

... a kiállításhoz kapcsolódik a Régi idők mozija című vetítéssorozat, amelynek a mai Tivoli Színház, az egykori Tivoli mozi ad helyet. Moziról szóló világhírű filmeket, Giuseppe Tornatore Cinema Paradiso című rendezését, Francois Truffaut Amerikai éjszakáját láthatunk benne. Június 6-án és 13-án a Múzeumi beszélgetések sorozatban két nyilvános előadáson és vitán is részt vehetnek a mozibarátok ...

x

Kirikou és a Macskamesék
Magyar rajzfilmekhez vár befektetőket az Exist Stúdió
Népszabadság, 2001.05.19. Varsányi Gyula

... a remény mellett főként megrendelő és pénz is kell(ene) ehhez. Nem kevés pénz, mert - mint Morvay Gábor említi -, egy egészestés rajzfilm költsége manapság a 300 millió forintot is eléri. Közpénzből ennyi nem jut. Magánbefektető pedig alig akad (kivételnek számít a nemrégiben bemutatott Egérút, amelyet egy nemzetközi vállalkozás finanszírozott). A hazai köztelevízió (MTV) már nem, a kereskedelmi csatornák még nem tudnak, akarnak áldozni ilyesmire ...

x

Svéd gyerekfilmek fesztiválja
Magyar Nemzet, 2001,06.06. Pósa Zoltán

... svéd gyerek- és ifjúsági filmek kisfesztiválját rendezi meg a Magyar Nemzeti Filmarchívum a Bem moziban és az Örökmozgóban ...

x

Kaos Camping
Élet és Irodalom, 2001/19. Vágvölgyi B. András

... a Mediawave sikeres fesztivál, az idén minden eddiginél több helyszínen zajlott, Magyarország (Győr, Kapuvár) és Szlovákia (Dunaszerdahely) mellett Ausztriában (Nickelsdorf, Kittsee) is, és a felhozatal is üdítően multikulturális ...
... a "porlepte tekercsek" újrahasznosításában a Kaos Camping üdítően jelen idejű, tulajdonképpen ez a korszerű radikális filmkultúra: régi tekercseket, ötleteket, bornírtságokat ad hoc "újravágni" - forgatásra a mai világban úgysincs pénz, csak kurzusfilmre - szubbasszusra, hogy rég tapadó nyálkahártya is leválik az ember légútjairól, felülfesteni, és mozizzon mindenki tetszése szerint, alkalmasint bensőleg rásegítve a dologra ...

x

Csak a zene
Mediawave
Élet és Irodalom, 2001/19. Végső Zoltán

... itt a legnagyobb sztárok egyenlők a kocsmai muzsikusokkal, a román-moldáv helikon-játékos az amerikai szaxofonossal, és ami a legszebben jellemzi ezt a szellemiséget: a közönség és a fellépők sorából, Montanaro vezetésével, spontán kis együttes alakult; felálltak a színpadra és minden megkötés nélkül kedvükre örömzenéltek ...

x


Interjúk, beszélgetések

Semmi politika, filmesek vagyunk!
Beszélgetés a dokumentumfilmezésről
Csillag Ádám, Kamondi Zoltán és Szekeres Csaba beszélgetése a műfaj hagyományairól és lehetőségeiről
Filmvilág, 2001/június, Székely Gabriella

Sz.G.: ... az egykor virágzó dokumentumfilmezés Magyarországon már-már az alanyi költő foglalatosságához hasonlítható: a rendező leforgatja filmjét az asztalfiókjának. Legfeljebb bemutatják a Filmszemlén, ha beválogatják a programba. A mozi után a televíziók is becsukták kapuikat a műfaj előtt ...
Cs.Á.: Ha ez megmenti a műfajt, akkor örömhírrel szolgálhatok: úgy látom, hogy újra szép rendesen emelkednek a tabuk. És nem biztos, hogy annyi szabadságunk lesz ezeket a tabukat döntögetni, mint a kommunista egypárt-rendszerben volt ...
K.Z.: ... csak olyanokról tudok filmet csinálni, akik alig rendelkeznek önreflexióval. Nincs olyan képük önmagukról, amelyről azt gondolják, meg kell mutatni, le kell fényképeztetni általam ...
... sose akartam társadalomképet festeni. De ha végignézzük a Magyar tarka tizenvalahány részét, elég széles tabló rajzolódik ki a magyar valóságról ...
Sz.Cs.: ...másfajta indíttatást, másfajta generációt képviselek. 1995-ben kezdtem filmezni. Engem a hatalom, azok a nagyobb összefüggések, amelyek közösségeket rángatnak dróton, soha nem fölülről, hanem mindig alulról érdekelt. Soha nem volt közöm politikához, hatalomhoz, úgyhogy velük kapcsolatban nincsenek se jó, se rossz élményeim ... számomra a film formanyelv, dramaturgia, stílus és gondolkodás ...
Cs.Á.: ... az 1989 előtti időkből fennmaradt jó filmek egyfajta ideológia, egyfajta kijelölt értékrenddel szemben ütköztették a maguk világlátását ...

x

Háromezer méteres kép
Beszélgetés Szécsényi Ferenccel
Filmvilág, 2001/ június, Muhi Klára

... számomra az volt többek között ebben a szakmában a legérdekesebb, hogy a felvétel után egy ideig csak látens módon létezett a kép. És amikor beültünk a rendezővel a vetítőbe megnézni a musztereket, láttunk valamit, amiről én tudtam a legtöbbet, de én sem mindent ...
... minden korszakban van egyébként egy-egy ... sztár operatőr. Akkor én az voltam. Gondolom azért, mert látták rajtam a rendező kollégiám, hogy nekem iszonyatosan fontos, amit csinálok. S ettől mindjárt nem érezték magukat olyan magányosnak ...
... egyértelműen szakmai kérdés, amitol egyébként a fővilágosítónak is égnek állt a haja, mert ez a film (Hideg napok) csak szórt fénnyel van világítva. A cellában olyan az a négy szereplő, mintha rá volna ragasztva a falra. És úgy mozognak, hogy nincs árnyékuk. Szép feladat volt, kínlódtam is vele sokat ...
... egész pályám során a szorongásaim egyik oka mindig az volt, hogy ebben a szakmában nem lehet kísérletezni, hiszen minden kísérletnek túl nagy a kockázata. Ugyanakkor csak kísérletezni érdemes ...

x

Kisvárosi történet Oberhausenben
Nemzetközi elismerést aratott Mundruczó Kornél Afta című filmje
Magyar Nemzet, 2001.05.19. Lázár Fruzsina

... az afta a tengóban (más néven lábtenisz) középkezdést jelent. Nekem csak ez járt a fejemben, amikor ezt a címet adtam. Aztán szóltak, hogy az emberek többségének nem ez jut majd eszébe, hanem a szájban található kis seb. De a film témája szempontjából ez a jelentés sem bántó. Az Aftát egyébként egy főiskolai vizsgámra készítettem. Gödöllőn játszódik, a gyerekkorom helyszínein, egyszerűen azért, mert amikor elképzeltem a történetet, csak gödöllői helyek jutottak eszembe. Az eseménysort is két gödöllői sztoriból állítottam össze, de ezek már nem velem estek meg. Egy nap történetét mutatja be a film, de egészen egyedi belső időben játszódóan, mindig ugyanúgy süt a nap, így aztán soha nem lehet tudni, mennyi idő is telt el a film kezdete óta. A szereplők abszolút amatőrök, az aszódi javító-nevelő intézet diákjai. Száz kamaszból választottam ki azt a hármat, akikkel végül a filmet forgattuk. Előtte két hónapot foglalkoztam velük, hogy mégis tudják, miről lesz majd szó ...

x

Mozi és média
Kósa Ferenc a közéleti kalandfilmről
168 óra, 2001/20. Sándor Zsuzsanna

... kultúránk mai válsága nem egyetlen párt belügye. Tudom, rossz fényt vet ránk, szocialistákra, hogy mulasztásos vétségünk miatt nem született meg a filmtörvény. De a médiatörvény létrehozásában megteremtettük a demokrácia és az európai jogállamiság törvényes lehetőségeit ...

x

"Jó lenne, ha legalább egy kicsit odafigyelnének"
Kulka János színművész
Magyar Narancs, 2001 .05.17.Hermann Irén

MN: ... egy színészügynökség alapító tagja. Honnan jött az ötlet?
K.J.: Akkor hoztuk létre ezt az ügynökséget, amikor Rudolf Péterrel és Darvas Ivánnal együtt játszottunk egy amerikai filmben, ahol igazán jó körülmények között dolgozhattunk. Külön lakókocsink volt, és tisztességesen meg voltunk fizetve. Úgy éreztük magunkat, mintha mi is amerikai színészek lennénk. Ez pedig nagyban Csutak Zsoltnak volt köszönhető, aki a koprodukciós filmben a magyar félnek dolgozott. Ez adta az ötletet arra, hogy Zsolt saját ügynökséget alapítson ... Működik, csak nagyon kevés a munka. A színészet ma nem a legjobb üzlet Magyarországon ...
... amikor ott álltam és szavaltam az alapkőletételen, eszembe se jutott, hogy nem fog sikerülni. Nekem naponta el kell mennem az Erzsébet tér mellett, hogy elhiggyem. A legszomorúbb látni azokat az embereket, akik szállnak le a buszokról, és fél lábon ugrálnak, mert nincs elég hely a téren ...

x

"Sajnálom, hogy nem születtem később"
Rofusz Ferenc Oscar-díjas rendező újra Budapesten
Magyar Hírlap, 2001.06.05. Tölgyesi Gábor

... rá kellett döbbennem, hogy a kelet-európai technológiai elmaradás miatt komoly hiányosságaim vannak. Beletanultam, s két év után már saját stúdiót nyitottam. A technikai fejlesztések révén négy-öt éve már teljesen mindegy, hogy éppen hol forgatok. A lakásomban rajzolhatok, s számítógépes hálózat segítségével küldhetem Kanadából Amerikába, de bárhonnan bárhova a munkáimat. Nem kell utazni, azt sem tudják, éppen hol lakom, az utómunkálatokat pedig a stúdiók elvégzik ...
... a mostaniak gyorsan átlátják a vizuális jelrendszert, s a technika ösztönzésével talán kreatívabbak, mint az én nemzedékem. Sajnálom, hogy nem születtem később. A légy két évig készült, a mai technikával három hónap alatt megcsinálnám ...
... minden érdekel, élni akarok minden lehetőséggel, nem vagyok sehova se patentolva ...

x

Végpontok között
Balkay Géza tévösvényekrol és újrakezdésről
168 óra, 2001/23. Cserje Zsuzsa

... rádiózom, szinkronizálok, költői esteket tartok az öcsémmel. És még van némi megtakarított pénzem. Megélni - azt nem tudok. Inkább csak lebegek ...
... az utóbbi hónapokban egyre többet álmodom azokkal a színészekkel, akikkel nagyon sokat játszottam együtt. Ez jel ...

x

Magyar filmek külföldön
Magyar Nemzet, 2001.05.25. Pósa Zoltán

... május elseje óta új igazgató, Vezér Éva irányítja a Magyar Filmúnió tevékenységét ...
V.É.: ...változtatni szeretnék azon a mai gyakorlaton is, hogy a filmjeink promóciója és értékesítése külföldön meglehetősen különválik. Minthogy jelenleg a hazai filmek külföldi forgalmazási jogaival nagyrészt a Hungarofilm rendelkezik, költségkímélő lenne, ha szoros együttműködés alakulna ki a Magyar Filmúnió és a Hungarofilm között ...

x

"Egyfolytában macerálják a filmeseket"
Grunwalsky Ferenc nyilatkozik terveikről
Magyar Hírlap, 2001.06.09. Tölgyesi Gábor

... saját utánpótlásunkat kineveltük, tíz év alatt hetven elsőfilmes mutatkozhatott be, nincsenek köztünk generációs problémák sem, szinte szokatlanul normálisan működik a filmművészet. Közben a körülmények hihetetlenül romlanak, s egyfolytában macerálják a filmeseket ...
... a magyar filmnek se reklámja, se híre, se kópiaszáma nem jut el a nézőhöz. Társadalmi és politikai összefogásra van szükség, hogy a magyar film egyáltalán lábra álljon ...

x

A nép nem olyan, mint a körte
Bacsó Péter mesél A tanúról
Népszabadság, 2001.06.09. Hovanyecz László

... a legújabbak közül való eset úgy kezdődött, hogy tavaly elhatároztam, filmet csinálok Hunyady Sándor A tigriscsíkos kutya című novellájából. A sztori helyszíne egy szép villa. Budán sehol nem találtunk megfelelőt. Lett volna egy csecsemőotthon, de onnan ki kellett volna költöztetni a gyerekeket, én pedig sohasem voltam kegyetlen filmes. Már végképp el voltunk keseredve, amikor megláttunk egy olyan villát, ahol minden a helyén volt. A kert, az épület, a megfelelő fa. Csak legyintettünk, ez valószínűleg valami követség. De mégiscsak kiszálltunk, kiderült: a XX. Század Intézet ... Becsengettem ... a villa belsejéből olyan hangokat hallottunk, amelyek arra utaltak, hogy nem szivesen veszik itt a filmezést. Egy idő után megjelent a lépcsőn az igazgató, Schmidt Mária, aki, amikor meglátott, meglepetten szólt: hát maga az? Hát én magát tanítom az egyetemen. A tanúról állandóan beszélünk. Mondom, köszönöm, de én szeretnék itt filmezni. Filmezzen, semmi akadálya, mondta a főigazgató. Írjak egy levelet? - így én. - Nem kell semmi, gentleman’s agreement, elvégre úriemberek vagyunk. Miután leforgattam ott a filmet, Schmidt Mária megkért, segítsek neki, mert az Andrássy út 60-ban készülő új múzeumban meg akarja csinálni Virág elvtárs szobáját ...

x

Máig nem szokta meg a sikert
Szarvas József a Vígszínház és a Kaposvári Csiky Gergely Színház után most szabadúszó
Heti Válasz, 2001.06.08. Cseke Hajnalka

... az én életem a családommal kerek. Reggel egy békés, szeretetteli környezetből jövök el, és este oda térek vissza. A többi a kettő között van. Persze mostanában kicsit felborult ez a rend egy szereposztás miatt. Azóta akaratom ellenére magyarázkodnom kell, pedig még nem is csináltam semmit ...
... amikor eljöttem Kaposvárról, három remek rendező nevét írtam föl magamnak, akikkel később is szeretnék együtt dolgozni: Zsótér Sándorét, Schilling Árpádét és Szikora Jánosét. Mindegyikük előbb hívott, mint hogy én kerestem volna őket. Ma már kellő önbizalommal rendelkezem. Szeretek játszani, és nem szeretnék fölöslegesen kötöttségeket vállalni. Kaposvárról már csak a családom miatt is vissza kellett jönnöm Budapestre és az élet úgy hozta, hogy most nem tartozom egyetlen társulathoz sem ...
... egy vágyam azért van! Szeretnék megtanulni angolul vagy németül, hogy ha külföldön járok, tudjak magamnak kérni egy jó ebédet és egy üveg sört ...

x

Film, törvény és pénz, pénz, pénz
(Beszélgetés Szomjas Györggyel, Várhegyi Attilával, Barbalics Péterrel és Vincze Lászlóval)
Kritika, 2001/június, Gervai András

Sz.Gy. : ... azok a tervek, amelyeket a NKÖM fontolgatott - Filmközpont Rt. és az általa kikalapált filmtörvény - lekerültek a napirendről ... A filmtörvény kidolgozására új menet indul ... az új törvényt optimális esetben a jövő év második felében lehet benyújtani. Abból pénz legkorábban - ha nem jön közbe semmilyen akadály - 2003-ban lehet ...
... mindenesetre a kormány nem méri fel ennek az ügynek a súlyát, jelentőségét. Még a saját szempontjából sem ...
V.A.: ... jó néhányan egyébként azok közül, akik ma ellene vannak az egyszemélyi felelősségű elven alapuló döntéshozatali mechanizmusnak mintegy generálói voltak a változtatásoknak ... a Makk Károlynál tartott egyik megbeszélésen Kamondy Zoltán, Mészáros Márta, Tímár Péter, Bacsó Péter, Sándor Pál, Gothár Péter is azon a véleményen voltak, változzon meg a rendszer ...
... húsz helyett inkább csak tíz filmre adjanak, de többet, hogy az előbbre jusson. Az elmúlt években támogatás híján 35 filmet nem tudtak befejezni. Van, amelyik 3-4 éve készül ...
... szivesebben választanám szét filmművészetre és filmiparra ... olyan filmekre is szükség van, mint az Egri csillagok vagy az Ámbár tanár úr ...
... eredetileg úgy gondoltuk, ha létrejön a filmközpont, minden állami támogatásban részesülő film e rendszeren megy keresztül. Miután ez a terv meghiúsult, viszont szeretnénk, ha készülnének nagy költségvetésű, kosztümös, történelmi filmek, végig fogunk gondolni egy hosszú távú programot, az állami támogatás garantálására ...
B.P.: ... a Sorstalanság anyagi előkészítése ... harmadik éve tart. Ez 15 millió márkába, körülbelül 2 milliárd forintba kerül, a költségek nagyobb részét a külföldi partner fedezi. A filmet - hogy forgalmazhatóságát megkönnyítsük - angol nyelven, angol főszereplőkkel forgatjuk majd ...
... Szükség lenne a Nyugaton már jól bevált normatív támogatásra. Pontrendszer alapján pontosan kiszámíthatóvá tenné, hogy a producer mennyi pénzt kap, s ebből hány film hozható ki ... sajnos, a filmtörvény, a befektetési kedv, s a kedvező gazdasági környezet is hiányzik nálunk ahhoz, hogy a cégeknek kifizetődő legyen filmekbe fektetniök ...
V.L. : ... javaslatunk lényege az volt, hogy a pályáztatási szelektív támogatás mellett, létre kell hozni egy normatív támogatási keretet, amely keret felosztásánál nem testületek, hanem előre kiszámítható, tervezhető "játékszabályok" a meghatározóak ... Nincs még mindig elég tétje a filmgyártásnak, hiányzik a felkészült producer felelősségvállalása és ennek megfelelően a befolyása is kevés az események irányítására ...
... azért, hogy az egyes kormányzatok szinte csak "eltűrtek" bennünket, mi is sokat tettünk. Kellő időben, kellő helyen nem tudtunk jól szerepelni, nem tudtuk hatékonyan az érdekeinket képviselni. A döntéshozók egymásnak ellentmondó vélemények között képtelenek voltak eligazodni ...

x

Szinkronügyi feltárás - Hárommilliárdos piac a filmek magyarítása
Csontvázak a szekrényben
(beszélgetés Jankovich Krisztinával, a Magyar Szinkron Szövetség titkárával)
Magyar Hírlap, 2001.06.09. G. Barta Ágnes

... fordítói munkát valóban bárki kaphat, aki azt állítja magáról, hogy jól ismer egy vagy több idegen nyelvet. Tudását úgy ellenőrzik, hogy kiadják a filmet, s ha elfogadható minőségben szállítja, bekerülhet a körbe. A szinkronszövegírás és a dramaturgia ugyanolyan szakma, mint az autószerelőé. Meg kell tanulni a szabályait ...
... egyetlen reménysugár, hogy a nézők fognak fellázadni. Ennek kezdeti jelei már látszanak, az interneten egyre többen fogalmazzák meg elégedetlenségüket. Egyrészt azért, mert ugyanaz a 15-20 színész szinkronizál mindent, másrészt mert elégedetlenek a színészi játékkal és a magyar szöveggel ...
... megszüntek a szakmai fórumok, nincs már szinkronfesztivál sem. Úgy tűnik, a szinkront jórészt csak a szakma tartja művészetnek.

x

A kor illuziója
sorsforduló (Beszélgetés Jancsó Miklóssal)
Népszabadság TV-magazin, 2001/23. Galambos Ágnes

... tényleg vannak fiatalok. Nem is akármilyenek. Legalább két, ha nem több ifjú zseni nagyon jó filmet csinál. Bár az igaz, amit Grunwalsky Feri szokott mondani egyikükről-másikukról, hogy most már lehetnének kicsit keményebbek is ...
... Úrigyereknek neveltek. Nem szeretek sértegetni. Sajnos nem mindig megy. A nagy nyilvánosság előtt ritkán sértegetek. Baráti körben annál gyakrabban. Pláne politikai ügyben. Figyelmeztetni szoktak: a falnak is füle van. Újra füle van a falnak ...
... hülyéskedtek, hülyéskedtünk. Ha ezt az iróniát, vesézést egyáltalán hülyéskedésnek lehet nevezni. Mi annak nevezzük, pedig tudjuk, hogy komoly. Nagyon komoly. Ilyenfajta filmet csak barátokkal együtt lehet csinálni. Grunwalskyval, Hernádival, kicsivel régebben Kendével, meg most Mucsival, Schererrel, és felsorolhatnám a régi barátokat is. Hosszú lenne a sor ...

x

"Nem tudok sztár lenni"
Bodó Viktor új filmjéről, a Citromfejről
Magyar Hírlap, 2001.05.28. Tölgyesi Gábor

... főleg az új formák lelkesítenek. Terry Gilliamnél akadtam meg, akinek két különböző filmjét látva nem lehet tudni, hogy egy ember rendezése. Szeretném, ha munkáimon látszana, hogy a legjobb értelemben véve, de élek ...

x

"Vállalom, ha kapok érte"
Hollósi Frigyes színész
Magyar Narancs, 2001.05.24. -bori-turcsányi-

... az első húsz részben (Kisváros) én voltam a nagyevő rendőr, mást se csináltam, csak kajáltam. Úgy az ötödik résznél szóltam, hogy hadd keljek fel már egyszer az asztaltól, ahol alsógatyában ültem és csak ettem, ettem. Aztán, arra az időre jellemzően, a rendőrök leszóltak, hogy ők nem keresnek annyit, hogy vendéglőben ehessenek, erre kimaradt a vendéglő, de maradt az evés, mert enni kell, és akkor az irodában ettem, de megint szóltak, hogy nincs olyan, hogy a tiszt eszik az irodában. Így lassan elmaradt az evés, de néha visszajátszik, amikor ránézek egy rántott húsra és felcsillan a szemem ... Nem akarom túlértékelni ezt a sorozatot, de ... ez az egyetlenegy, ahol sok, részben vidéki színész kap lehetőséget arra, hogy kamerát lásson ...

x

Az elégedett intrikus (Bárdy György ma nyolcvanéves ...)
Magyar Hírlap, 2001.05.26. Bóta Gábor

... nagyon szeretnék filmezni. Az a szerencse ért, hogy Bereményi Géza jelentős szerepet ajánlott, Széchenyi inasát játszom A hídemberben és ebben az a nagyon jó, hogy fiatal korától a döblingi elmegyógyintézetig mindig Széchenyivel van. Ez tudja mit jelent? Egy kis pénzt. A forgatás pedig végre megint valami, aminek nagyon tudok örülni ...

x

"Mondani kell valamit"
Szabó István filmrendező
Magyar Narancs, 2001.05.03. Papp Gábor Zsigmond

... a rendezői munkának, azt hiszem, az a lényege, hogy az ember biztonságot és szabadságot tudjon nyújtani a munkatársainak, a színészeknek és a kollégáinak ahhoz, hogy a tehetségük maximumát tudják adni. Az a bosszantó, amikor valamilyen okból alkalmatlan vagyok arra, hogy belőlem biztonság áradjon, és ezért ok szabadon érezzék magukat ...
... az általam annyira tisztelt Ingmar Bergman vagy Andrzej Wajda sem ad recepteket, hanem csak olyan mélyen és pontosan vizsgálják az emberi lelket vagy az ember és a környezete viszonyát, hogy már a kérdés felvetése is majdnem egy válasz. Vagy néha maga a válasz. Ez izgat, ez érdekel. Úgyhogy az ember kísérletezik, hogy valami hasonlót csináljon ...

x

Filmszakadás
Rám nagyobb szüksége van a szakmának, mint nekem a szakmára
(beszélgetés Kézdi-Kovács Zsolttal)
168 óra, 2001.18. Karácsony Ágnes

... azt gondolom, minden helyzetben lehet tárgyalni ...
... a médiatestületben pártok szavaznak a forgatókönyvekről, gyakran felülbírálva a kvázi szakmai zsűrik javaslatát. És ezt jó ideje nézi tétlenül a filmszövetség. Ezért is támogattam az új modell kialakítását: állami szervezetet - akár filmközpontot ... - a közpénztámogatások összehangolására ...
... bosszantott, hogy a szövetség rögtön felháborodott a részvénytársasági formán, és nem kereste mögötte a korszerű szabályozási modell lényegét ...

x

Török Ferenc rendező
Elsofilmes ...
Médiatechnika, 2001/5.Gál Jolán

... ma már könnyebb filmet csinálni, jobbára elhatározás kérdése, persze nem a legtökéletesebb technikára, de fogja az ember a DV-kamerát, vagy a Super-8-as kamerát, kimegy az utcára és megörökíti, amit meg akar mutatni ...
... nagyon jó helyzetben voltam, mert 35-ös technikára dolgozhattam, ami professzionális technika, szerencsés voltam, mert tanárunk, Simó Sándor egyben filmünk producere is. Ő pályázott Hajdú Szabolcs Macerás ügyek és az én Moszkva tér címu filmemmel is ...
... a megmutatás a fő jellemzője az új filmeseknek és nem az önsajnálat. Nem játszadoznak stiláris és formai eszközökkel, puritánabbak, nem foglalkoznak sokat a körítéssel, inkább a történetre és a színészekre koncentrálnak ...

x


Riportok

Egyszerű pesti mese fontos pillanatokkal
Az amerikai Variety méltatta az első filmes Incze Ágnes munkáját
Magyar Hírlap, 2001.05.24. Tölgyesi Gábor

... a neves amerikai filmszaklap ajánlására Incze Ágnes alkotási a Karlovy Vary-i fesztiválra kapott meghívást, s egyedüli magyar mozgóképként szerepel a Variety Crities Choice szekcióban ...
... Incze Ágnes újabb filmterve akár ellenpontja is lehetne az I love Budapestnek. Anikó a korszerű világ vergődő alakja, Incze következo hősnője azonban már nem lesz divatos ..

x

Odaát is európai maradtam
- mondja az Oscar-díjas Rofusz Ferenc, újra Pesten
Népszabadság, 2001.06.01. Varsányi Gyula

... a hivatalnok ment ki helyette átvenni a díjat, ám "leleplezték", nem ő Rofusz. Vissza kellett adni a szobrocskát , jókora botrány lett belőle, minden amerikai újság megírta ...
... mindenki olyan már, mint egy vadászkutya, kezében a mobiltelefon. Mindig elérhetőnek kell lennie, ha versenyben akar maradni ...

x

Mozgásban a mozi
Több multiplex is gazdát cserél az idén
Népszabadság, 2001.05.22. Varsányi Gyula

... Az Amerikában élő, magyar származású producer, Andrew Vajna nevével fémjelzett InterComnak valóságos "moziflottája" van már Magyarországon, Budapesten három, vidéken hat többtermes az övék ...
... máris negyven százalékkal több a multiplexek befogadóképessége a látogatottsághoz képest - fogalmaz Port Ferenc, a kereskedelmi többtermeseket és művészmozikat egyaránt muködtető Budapest Film vezérigazgatója. Jegyárcsökkentésről pedig szó sem lehet, mert egy-egy multiplex kialakítása mintegy négymillió dollárba (1,2 milliárd forintba) kerül ...
... a pesti Pólus Centerben működő Cineplex Odeon tulajdonosai ... már komoly tárgyalásokat kezdtek a lehetséges vevőkkel ...

x


Eszmefuttatások, tanulmányok

Subler és vonalzó
Népszabadság, 2001.05.24. Janisch Attila filmrendező

... Bergman Rítusának piszkos körmű és izzadékony bíró figurájára emlékeztetnek, aki a törvények és a szabályok merev rendjéből nézve próbálja megérteni a művészi alkotás és a művészi gondolkodás lényegét. Bergman, a filmművészet bartóki nagyságú zsenije halálra ítéli hősét ...

x

Mit akarnak a filmesek?!
Népszabadság, 2001.05.18. Böjte József filmrendező-producer

... minden jól indult pedig. A Fidesz még kormányzása kezdetén megígérte a Filmtörvény megalkotását, kormánybiztost nevezett ki a törvény szakmai előkészítésére. A szakma mintegy éves munka után konszenzussal összeállított egy törvénytervezetet, és azt tavaly szeptemberben átadta a NKÖM illetékeseinek. A minisztérium vezetői a sajtóban, informális és hivatalos beszélgetéseken nagyobb anyagi támogatással és hamarost megszülető törvénnyel áltatták a filmeseket és a közvéleményt. Nem lett belőle semmi ...
... az az igéret, hogy az átalakítás alatt a finanszírozás folyamatos, nem érvényes. Két film forog, amit ők finanszíroznak (Hídember, Bánk bán) ...
... rendkívüli közgyűlés április 23-án. Megint sokan vagyunk, de néhányan már feladták a reményt. Hatpontos memorandumot fogadunk el. Lényege, hogy a szakma kitart a törvényi úton biztosított támogatás, finanszírozási rendszer és a demokratikus elosztás mellett. Filmtörvényt akar! Meg akarja védeni a filmgyárat és a magyar filmet. Nem akarunk udvari filmesekké válni. Itt tartunk ...

x

A Mandarin-paradigma
Élet és Irodalom, 2001.06.15. Rényi András

... hogy ez az "eredetit" számonkérő stupid jogvita épp A csodálatos mandarin és legújabb adaptációi kapcsán pattant ki, az mégis elgondolkoztató ...
... pontosan jelzik az idők változását. Hosszú ideig éppenséggel az "eredeti" számított botrányosnak, vagy extravagánsnak: most viszont egyszerre úgy tűnik, mintha valami holt klasszikus pózába akarnák merevíteni, hogy szembefordítsák többszörösen újraéledő önmagával ...
... ha szigorúan vennénk, nem akadna koreográfia, amely átmehetne a felperesek ilyesfajta hitelességi vizsgáján. Beleértve Harangozó Gyula klasszikus etalonná vált 1956-os változatát is, amelyben a koreográfus kénytelen volt több ponton figyelmen kívül hagyni Bartók "utasításait" ...
... Mészáros Márta és Bozsik Yvette, illetve Horváth Csaba valójában Bartókkal közös eredetit teremtettek - s legfeljebb az a kérdés, hogy meg tudtak-e felelni a zseniális alkotótárs színvonalának ...
... Bozsik már 1995-ben lefosztott a Mandarinról minden morált, kultúrfilozófiát, üdvtörténetet - és olyan érzékeny pontján ragadta meg a darabot (de ott jó kemény marokkal), hogy européer humanizmuson nevelődött publikuma csak vonítani tudott kínjában ...
... Harangozó jampecei, Fodor motorosai, Seregi selyemfiúi vagy Markó banditái sem voltak kevésbé kortársiak: a különbség az általuk ábrázolt nyilt erőszakhoz és a lány hősök többé-kevésbé egydimenziós kiszolgáltatottságához képest abban áll, hogy e mostani film nőalkotóit jobban érdeklik azok a finom mechanizmusok, ahogy a lány belülről azonosul függő helyzetével, élvezi és kihasználja - végül pedig az, ahogy fölébe kerekedik, ahogy úrrá lesz rajta. Ehhez rendező és koreográfus - akár tudja ezt, akár nem - olyan metaforát talált, amely, amellett, hogy a film műfajának természetes anyaga és tárgya, a feminista politikai diskurzusnak is kedvenc topikja: a vizualitásról mint hatalomtechnikai tényezőről van szó ...
... roppant konzekvens módon és szuggesztíven állítja szembe a vágypolitikai manipuláció instrumentáriumát a valódi szerelem láthatatlan delejességével, kisajátíthatatlan közvetlenségével - még ha ez utóbbit utópiaként állítja is elénk ...

x

Mandarin-történetek
Egy per verziói
168 óra, 2001/19. Sándor Zsuzsanna

... a jogutódok nem törődnek a nemzetközi sikerrel. "Az alkotók megfogalmazhatják saját mondanivalójukat, csak ehhez kérjenek fel más zeneszerzőt. Amíg Bartók művét veszik elő, addig csak az ő gondolatát mesélhetik el" - ismétli Vásárhelyi. Még nem döntötte el, hogy Bozsik Yvette-et beperli-e. Ám a filmeseket és a Közép-Európai Táncszínházat valószínűleg ...Legalább négy-öt évig tartana a bírósági eljárás. De ki fog addig Bartókot játszani? Nem sértené a zeneszerző becsületét, ha újból eltünne a színpadokról A csodálatos mandarin? ...

x

Államgyár
A Mafilm vergődése
Magyar Narancs, 2001.05.10.Mihalicz Csilla

... Sipos Kornél nagyszabású kibontakozási terve a Mafilm-csoportba integrálná az állami tulajdonú stúdiók egy részét (amelyek forgatókönyvek gondozásával s " a forgatás anyagi feltételeinek megteremtésével" is foglalkoznának, tehát produceri szerepkört is betöltenének) és a filmlabort, a képi utómunka bázisát. A cégcsoport bevételei a filmgyártás - és az ingatlanok hasznosítása - mellett "új médiaipari tevékenységekből" származnának, úgymint önálló produkciós munka szervezése - szem előtt tartva a független gazdák érdekeit - reklámstúdió, jogi iroda, Mafilm-MTV közös raktárbázis, befejezési garanciavállalás, internetszolgáltatás. Hosszú távon - a megrendelés folyamatos biztosÍtása érdekében - Sipos tervei között szerepelt a tematikus televíziós csatornák elindítása is ...

x

Nőfilmek - nem csak nőknek
Metropolis, 2000/4. 69-86.p.Hollósi Laura

... a feminista filmkritika kezdete az 1970-es évek második felére tehető. Ebből az időszakból Molly Haskell From Reverence to Rape: The Representation of Women in the Movies című könyvét emelném ki, mely 1974-ben jelent meg. Haskell szociológiai szempontból vizsgálja a hollywoodi filmeket és kimutatja, hogy a filmekben megjelenő pozitív, illetve negatív nőalakok szoros összefüggésben állnak a nők mindenkori társadalmi helyzetével ...
... mégsem tudja feltárni azt, hogy a film miféle mechanizmusok alapján építi fel a nőalakokat ...
... a domináns mozi (férfi) rendezőinek filmjeiben a nőalakok úgy jelennek meg, mint a férfiúi fantázia szüleményei, nem pedig úgy, mint valódi nők ...
... azt vizsgálom, hogy a rendezőnők filmjeinek van-e valamiféle sajátságos esztétikája, vannak-e sajátos formajegyei és ha igen, ezek miben különböznek a rendezők filmjeitől általában ...
... megkisérlek egy olyan elemzést, mely a nőfilmeknek a fentebb vázolt elméleti megközelítésére támaszkodik. A két választott film Erdőss Pál Adj király katonát! és Mészáros Márta Eltávozott nap című alkotása. Ez a két film több szempontból is alkalmas az összehasonlításra: mindkét rendezőnek ez az első játékfilmje, mindketten dokumentarista módszerekkel dolgoznak, és a mi a legfontosabb, mindkét film ugyanazt a témát dolgozza fel: egy olyan lány sorsát, akit nem a szülei neveltek fel ...
... míg Erdőss Jutka életét "izgalmas" események egész sorozatával mutatja be, addig Mészáros megelégszik néhány, Erzsi jellemét kibontó szituáció megjelenítésével. Ez a kétféle megközelítési mód adja a két film közötti legnagyobb különbséget ...

x

Kép, funkció, struktúra
A nő Szabó István filmjeiben
Metropolis, 2000/4. 88-100.p. Dragon Zoltán

... a nőalakok Szabó István filmjeiben legalább olyan jelentősek - ha nem még jelentősebbek -, mint a főhős figurája ...
... a nők - akár marginális poziciót töltenek be az diegézisben, akár nem - rendkívül megfontoltak és határozottak, és ha nem is mindig nyíltan, de - mint azt ezeken az oldalakon bizonyítani próbáltuk - valószínusíthetően a filmek többségében (ha nem az összesben) ők teszik lehetővé, hogy történet, cselekmény, azaz Szabó-film legyen.

x


Filmtörténet

Sztárok és zsenik kortársa
Makay Árpád, a mozgóképíró
Magyar Nemzet, 2001.06.02. Juhász István

... munkásságának egyik legfontosabb állomása a Háry János volt, Kodály Zoltán (Harsányi Zsolt és Paulini Béla szövegére írt) daljátékának filmváltozata (rendezte Bán Frigyes 1941-ben) ... a vaskos realizmus levegője szürrealizmussal keveredik merészen, s ezt a furcsa, kettős fogantatású képi világot Makay kamerája látomásosan, mégis enyhén groteszk szemléletű beállításokkal rajzolja meg ...
... a lassú kameramozgás, a kicentizett, kiszámított second planok ráérős ismétlődése, a vizualitás mindenáron való artisztikummá emelése ...

x

Darvas Iván: Lábjegyzetek (részletek)
Magyar Hírlap, 2001.05.19.

x

Az első filmvetítés Budapesten
Ötven krajcár ellenében lehetett megnézi a mozgóképeket - Nagy sikert aratott a fejetlen Ferenc József
Népszabadság, 2001.05.10. Katona Csaba

x

Fölösleges siratni a pesti mozit
Népszabadság, 2001.06.03. Cs.L.

... Ráday Mihály szerint használhatatlan a bezárások indokaként az az érv, hogy a mozik ráfizetésesek. A színházak is azok, tudniillik. Mégsem zárják be őket. Úgy gondolja, a bezárandó mozikban szándékosan folytatnak rossz műsorpolitikát ...

x

Játszott ötven évet
Huszárik Zoltán filmrendező ma lenne hetvenéves
Népszabadság, 2001.05.14. Trencsényi Zoltán

x


Forgatnak

A titkos háború hőse
Négyrészes magyar tévéfilm készül
Heti Válasz, 2001.06.22. Tornai Szabolcs

... vacsorázott Rákosival, Gerővel, konyakozott Oszokinnal, az akkori KGB-tiszttel, ellátogatott a tokaji bornapokra. A Várban lakott, házvezetőnője reggelenként finom libamájjal kínálta. Egyébként a Balaton partján is állt egy villája ... 1946 márciusától 1947 novemberéig hivatalos feladatai közé tartozott, hogy a POND nevű amerikai szervezet megbízottjaként felkutassa a nácik által elrejtett zsidó vagyonokat. Titkos küldetése pedig az volt, hogy információkat szerezzen az oroszok és a magyarok törekvéseiről, a kommunista hatalomátvételről, és egy mentési lánc létrehozásával olyan fontos vagy ismert személyiségeket, politikusokat, tudósokat, gyárosokat szöktessen Nyugatra - lehetőleg családtagjaikkal együtt -, akikre egyébként börtön vagy halál várt volna ...

x

Próbafelvételek Koltai Róbert filmjéhez
Színre lép Csocso az ötvenes évek május elsejéjéből
Magyar Hírlap, 2001.05.15. Gréczy Zsolt

...a magyar Svejk megpróbálja megoldani a megoldhatatlannak tűnő feladatokat is, egyszersmind megkérdőjelezve a diktatórikus hatalom erejét és létjogosultságát. A sztori gyakorlatilag Koltai Róbert gyerekkorának világát idézi fel ...

x

Ötvös Csöpi ezúttal ékszer után nyomoz
Forgatják a Balatonnál az új Bujtor-filmet - Nyílegyenesben a Zsaruvér és csigavér
Blikk, 2001.06.09.n.o.g.

x

Az igazi roma - és a marketing
Népszabadság, 2001.06.25. V.Gy.

... a cigánysorsot középpontba állító Chacho Rom a Magyar Televízióval, a Megafilmmel, a német Daniel Zuta Filmproduktionnal és a francia ArtCammal koprodukcióban készül. Itthon 200 millióval támogatja a kulturális tárca, 30 millióval a Magyar Mozgókép Közalapítvány, 12,5 millióval az Országos Rádió és Televízió Testület, további néhány millióval a Történelmi Film Alapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap. A támogatók között van néhány külföldi partner: az ARTE-ZDF, az ARTE-le sept, az Észak-Rajna-Vesztfália Film és az európai filmtámogató szervezet, az Eurimages ...
...a velencei filmfesztivál máris érdeklődik a film iránt. Az alkotók nem kis örömmel számolnak be arról, hogy a mustra válogató mezőnyébe meghívták filmjüket. Nosza, augusztus 24-re készen kell lennie a kópiával!

x

Bánk Jákon
Egy statiszta feljegyzései
Népszabadság, 2001.06.09. Pais Szilvia

... a forgatás szüneteiben menetrendszerűen érkező rémhírekkel ellentétben az Ezüsthajó Kft. a harmadik nap végén minden vasi statisztát busásan kifizetett ...

x

Magyar operafilm - húsz nyelven
Magyar Nemzet, 2001.06.11. Pósa Zoltán

... a film hanganyagát Pál Tamás karmester vezényletével fölvettük, a CD variáns alapanyaga elkészült, szinkronban kell játszanunk a play backkel. Valóságos drámai színészként, a szónak mikrorealista értelmében is meg kell formálnunk a figurát, mintha kicsit Katona József nagyszerű drámájában is szereplők lennénk ...

x

Forog a Bánk bán
Készül az első magyar operafilm
Heti Válasz, 2001.06.16. Devich Márton

...Zsigmond Vilmos magyarázza ..., hogy sok stábbal dolgozott már, de kevés volt ennyire felkészült, lelkes, türelmes, és ritkán volt ilyen jó a hangulat munka közben, talán csak egyszer életében, amikor Richard Donnerrel a Movericket forgatta. "Végre egy igazi nagy magyar filmet tudok csinálni!" - mondja mosolyogva ...

x

Marton Éva Gertrudisról, muzsikáról és maszkról
Ha Verdi írta volna ...
Heti Válasz, 2001.06.15. D.M.

...a legfőbb álmom ma is az, hogy minél tovább tudjak énekelni. És persze még mindig vannak szerepek, amelyekre vágyom, például Cheribini Médeája vagy Giordano Fedorája ...
... ezt az álarcot életem első Turandotjában viseltem a bécsis Staatsoperben, 1983-ban ... e fej alapján született a maszk - tökéletes másolatot formáztak rólam. S ugyanez a gipszfej szolgált mintául az itteni maszk elkészítéséhez, amit aztán egy babára húztak rá. Ez a baba fekszik a ravatalon fátyollal letakarva ...

x

Kérdések a Bánk bán filmről
Tóth András fontolgatja, hogy az ügyészséghez fordul
Népszabadság, 2001.06.23. V.Gy.

... Tóth András kérésére írásszakértő megállapította: az Ezüsthajó Kft. gyártásvezetője, Endrődy Balázs írta azt a képviselőhöz is eljutott jegyzéket, amely szerint a Bánk bán egyes gyártási költségtételeit megemelve összesen 155 millió forintot kívánnak kivenni a produkcióból, ismeretlen célra ...

x

A gróf, aki áthidalta korának ellentéteit
Kedden kezdődik Bereményi Géza Széchenyi-filmjének forgatása
Magyar Nemzet, 2001.05.18. Pósa Zoltán

... az egyik leglátványosabb jelenetnek igérkezik a tizenkettedik hídlánc leszakadása, amely lecsapott Széchenyi csónakjára, s a Dunából kellett kimenteni a gyerekeit it. A cím, A Hídember többjelentésű. Széchenyi kapocs volt kelet és nyugat között, akár a Lánchíd is ...

x

Nagycenken kezdődik a forgatás
Eperjes, Cserhalmi, Darvas és Kováts Adél a Hídember főszerepeiben
Magyar Hírlap, 2001.05.03.

x

Ez lenne a halhatatlanság?
A Széchenyi-film forgatásának első napja Nagycenken
Magyar Nemzet, 2001.05.26. Kő András

x

A Hídember első hete
Népszabadság, 2001.05.30. munkatársainktól
... a forgatás első hat napján közreműködő kétszáz filmes szakember munkájának színvonala meggyőzött arról, hogy létezik a magyar filmgyártás, és mindenképpen érdemes volna ezt az értéket életben tartani - jelentette ki Bereményi Géza ..

x

Széchenyi István útja az üvegháztól a koporsóig
Nyílt nap a Hídember soproni forgatásán - A költségvetés felét a technikai trükkök emésztik fel
Magyar Hírlap, 2001.05.30. Tölgyesi Gábor

x

Az álmai határozták meg az életét
A Hídember Nagycenk után Sopronban, Fóton, Budapesten - Sajtótájékoztató a levéltárban
Magyar Nemzet, 2001.05.31. Pósa Zoltán

x

Holnaptól a Hídember a Lánchídon
A Walt Disney Filmstúdió is Budapesten szeretne forgatni
Népszabadság, 2001.06.16. Schmidt Gábor

x


Filmszakmai események, hírek

Kerekasztalnál a filmes szervezetek
Magyar Hírlap, 2001.05.10. Tga

x

Meghalt Szuhay Balázs
Népszabadság, 2001.05.12. M.G.P.

x

Villanófényben
Hommage Tarr Bélának
Magyar Hírlap, 2001.06.12. (MTI)

... az innsbrucki filmfesztivál egyik eseménye június 13-ától 17-éig a "vizionárius lázadó" Tarr Béla előtti tisztelgés lesz ...

x

Újrakezdik a filmtörvényt
Népszabadság, 2001.05.14. V.Gy.

x

Elhunyt Temessy Hédi
Magyar Hírlap, 2001.05.30. GZS

Elhunyt Temessy Hédi, a Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével is kitüntetett érdemes művész. 77 éves volt ...

x

Új történelmi film Mátyásról
A rendezők tárgyalnának a finanszírozásról
Népszabadság, 2001.05.29. V.Gy.

x

Jövore az Uránia moziban tarthatják a filmszemlét
Magyar Hírlap, 2001.05.04. Tölgyesi Gábor

x

Magyar fesztiválfilmek
Népszabadság, 2001.05.16. V.GY.

... több új magyar filmet is bemutatnak az augusztus 23-án kezdődő Montreáli Nemzetközi Filmfesztiválon ...
... a tekintélyes kanadai filmes versenyben szerepelni fog Sopsits Árpád Torzók, információs vetítésen bemutatják Mészáros Márta Csodálatos mandarin és Tímár Péter Vakvagányok című alkotását is ...
... Gothár Péter Paszport című játékfilmje képviseli a magyar filmgyártást az idén Karlovy Varyban ... Gothár filmjét Moszkvában is bemutatják Kabay Barna Meseautójával együtt, információs vetítésen ...
... a spanyolországi valladolidi fesztiválon ... Czakó Ferenc kapott meghívást ...

x

Egymilliárd euró európai filmre
Népszabadság, 2001.05.18. F.O.

x

Bolgár filmhét az Örökmozgóban
Népszabadság, 2001.05.17. Csákvári Géza

x

Nincs miből befejezni a filmeket
400 milliós támogatásra 1,8 milliárdos igény érkezett
Népszabadság, 2001.05.17. V.Gy.

x

Tárgyalások a filmreformról
Magyar Hírlap, 2001.05.23. TG

x

Igazgatócsere a filmlabornál
Népszabadság, 2001.06.02. munkatársainktól

... tegnapelőtt váratlanul felkerestek az ÁPV Rt. munkatársai, és közölték velem, hogy nem választanak meg újra igazgatónak - nyilatkozott lapunknak Paizs Jenő. -. Minthogy a megbizatásom határozott időre szólt, ez jogukban állt. Döntésüket nem indokolták ...

x

Két költségvetése van a Bánk bánnak?
Népszabadság, 2001.06.18. munkatársainktól

... a birtokomban lévő dokumentum szerint az úgynevezett szervezési díjból, amely 70 millió forintra van beállítva, valakik 56 millió forintot "ki akarnak emelni" - mondta Tóth. Közölte: azt írják, hogy az 56 millió forint, illetev általános tapasztalataik szerint további 15 millió is megtakarítható a gyártási költségekből. Így jön ki a 155 millió forint. A papír szerzője azt is írja, hogy ebből a 155 millióból le kell vonni tíz százalékot, amibe a pénz "kivétele", magyarul tisztára mosása került - tette hozzá a képviselő ...

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap kereső