Báthory Erzsi Lapszemle: 2001.03.11-2001.04.20.

Bemutatók  Kritikák  Beszélgetések  Eszmefuttatások  Interjúk  Portré  Filmszakmai események, hírek  Forgatnak 


Bemutatók

A szalmabábuk lázadása

H, 2001, Quality Pictures
r,f: Palásthy György, í: Páskándi Géza, o: Seregi László jr., z: Hollós Máté, prod-gyv: Sarudi Gábor
sz: Haumann Péter (Hétszáz Jeromos), Bánsági Ildikó (Óguszta, a felesége), Viczián Ottó (városi árvaszéki ellenőr), Deréki Zsolt (Penyige Pál), Novák Judit (Derelye Borbála), Mácsai Pál, Bárdy György, narrátor: Sinkovits Imre
szí, ma hang, 83 perc,
B: 2001.03.15. forgalmazó: Budapest Film

Sacra Corona

H, 2001, FrontFilm, Paper Bark Film
r,: Koltay Gábor, í-f: Nemeskürty István, o: Novák Emil, z: Koltay Gergely
sz: Szarvas Attila (László), Oberfrank Péter (Géza), Horkay Péter (Salamon), Franco Nero (Gellért püspök), Ónodi Eszter (Judit, Salamon felesége), Auksz Éva (László felesége), Kovács István (Béla), Mécs Károly (Mór püspök), Berek Kati (szerzetesnővér)
szí, ma hang, 115 perc

B: 2001.04.12. forgalmazó: Budapest Film


Kritikák

A szalmabábuk lázadása
Magyar Nemzet, 2001.03.16. N.Tóth Ida

... író és rendező együtt kezdte a gondolkodást a regény filmváltozatáról még tizenöt évvel ezelőtt ... Palásthy György filmjében még a tömeggyártásra berendezkedett technika, a legmodernebb animáció is a kézművesség egyediségét dicséri ...
... Páskándi kérdése ma, a mindent elöntő igénytelenség korában megint időszerű: Vajon lehet-e olyan helyzet Magyarországon, hogy a sok lehajtott fejű gyerek egyszer csak feltekint, és büszkén mondja, hogy magyar?

x

A szalmabábuk lázadása
Új magyar ifjúsági film
Millenniumi országjáró, 2001/március-április, Lőcsey Júlia

... vannak események, amelyek létrejöttét még a csillagok is segítik, persze sok-sok emberi égre nézés és térdlejárás után. Úgy is fogalmazhatnék, hogy igazi összefogásnak volt köszönhető, hogy a huszonegyedik század első március tizenötödikéjének előestéjén olyan magyar gyerekfilmet mutathassanak be magyar alkotók, amely egyszerre ápolja valamennyi igaz ügyért harcoló emlékét, egyszerre tanít emberségre, egymásra figyelésre, másság-értésre. Úgy, hogy eközben kiváló játékfilmként és magyar animációs bravúrként is ünnepelhető. Ugyanis a technika, amivel a szalmabábuk életre kelnek, a komputeranimáció ebben a formában világelső ...

x

Filmmese a Szent Koronáról
Nem tudományos ismeretterjesztő mozgókép! - mondják a szerzők, Nemeskürty István és Koltay Gábor
Magyar Nemzet, 2001.04.12. Lőcsei Gabriella

... reszketés fogja el az embert, amikor keresztény magyar államiságunk legszentebb misztériumait szélesvásznú szuperprodukcióban látja viszont: a szakmai véleményeknek több ponton is megfelelő koronakonstrukciót, meg a nevezetes székesfehérvári szarkofág "tartalmát". A mozgókép hatását és az alkotói szabadság korlátait kutató kérdések törnek e ponton elő: vajon minden csodát és titkot, vallási, történelmi enigmát szabad, lehet és szükséges megjeleníteni a technika mai segédeszközeinek és a művészeteknek a segítségével? ...
... országos érdeklődés egyébként a hazánkban először alkalmazott digitalizáció miatt fogadja majd alighanem a Sacra Coronát ...
... Koltay Gábor filmrendező ezúttal is a régi formáját hozta: emelkedett hangvételű, színes illusztrációját adta történelmünknek a jelen számára is tanulságosnak tűnő korszakáról ... ezúttal ügyelt a párbeszédekre, s az egész produkció tempójára is ...
... Franco Nerónak azonban ezúttal sem volt szerencséje a magyar filmmel ... ... Árpádként kék szemét és idegenségét hánytorgatta föl a közönség ..., most szinte komikusnak ható, szerencsétlen "beállásait" a Gellért-hegyen álló Gellért szobor pózában ...

x

Sacra Corona (A Szent Korona legendája)
Athleta patriae, - de hová lett Lambert herceg?
mozivadasz.hu, 2001.04.17. hogyorgy

... Szépségesen felkelő és lenyugvó fénynyalábok törnek templomablakokon, fennsíkon, hasadékon át férfiarcokra. Domboldalban fekvő monostorok, várak ormokon, tornyok a megbocsájtás dombjain - hajnali fényben, szürkületben vagy sötétben. A Sacra Corona film képi megkomponáltsága önálló dramaturgiát élő szövet ezen film-palást egészében. Kijelöl egy olyan lehetőséget, aminek mentén a filmszakma felemelt fővel folytathatná, tovább ...
... A produkció leggyengébb láncszeme, most meglepetésre a zene, és a hangzó anyagok alacsony színvonala. Váratlanul törnek fel a túl gépies szintetizátor hangok, bántó hangmagasságokban. A magára kiállításban sokat adó és a PR-ben kiemelkedő tehetségű Korona Film figyelme a hangsávnál kifáradt ... A főcímdal az egyetlen értékelhető dallamsor, a film egésze alatt kihasználatlan lehetőségek úsztak el, jelenetek javulhattak volna tovább, ha következetes lenne a zenei hatáskeltés ...
... A Sacra Corona - tanárok számára most egy vállalható, olvasáshoz, a szent korona körüli szakmai vitákhoz, és a művészettörténeti túrákhoz kiindulásként használható film lett. Ha érzelmesebb, lágyabb, akár a nagy Várkonyi-filmek népszerűségének nyomdokaiba is léphetne. Egy szellemileg kiegyensúlyozottabb, megbocsájtóbb filmes közegben - alapul szolgálhatna a továbblépéshez. Nagy Szent László-filmeposz, vagy lovagjaink pajzán csíntevései abszurdba öltve - filmek sorban, sokféleképpen - oldottan és a kötelező gyakorlat görcse nélkül ...

x

Baltás gyilkos útja trónig
Koltay Gábor: Sacra Corona
Magyar Narancs, 2001.04.19. Nádori Péter

... Koltay korábbi, Honfoglalás című, mérsékelten zenés közönségszórakoztatási kísérletével ellentétben nem ordít, hogy a lehető legolcsóbb technikák igénybevételével hozták létre (leszámítva a hihetetlenül invenciótlan, álnépi, general MIDI-be álmodott kísérőzenét). A szereplők jól néznek ki (és kifejezetten üdítő, hogy a főszerepeket nem Stohl András, Kamarás Iván és Bajor Imre játssza) ...
... a csatajelenetek látványosnak mondhatók, a tájak gyönyörűek és grandiózusan vannak lefényképezve ...
... Koltay azonban ... be van oltva dramaturgia ellen. Ha filmjét illusztratívnak bélyegzem, hát kíméletes voltam, mert a képeskönyveknek is szokott lenni sztorija, bármily egyszerű is az ...
... Az egésznek se füle, se farka. Nem lehet érteni, hogy ki mit és miért csinál, még a csatában is követhetetlen, hogy ki áll győzelemre ...
... Koltay és Nemeskürty ... öntudatlanul vagy sem, de képesek beletalálni a hivatalos zeitgeist sűrűjének közepébe ...

x

Sacra Corona
A hét filmje
Heti Válasz, 2001.04.20. Szabolcs Imre

... A megvakíttatott Vazul unokája kivételes eréllyel és nagy határozottsággal elérte, hogy 1083-ban Istvánt kiemeljék sírjából és fiával, Imrével, valamint a vértanú Gellérttel szentté avassák ... ezzel a jelenettel fejeződik be a film, s így kapcsolódik össze a rendező Koltay Gábor munkásságában a Honfoglalás, az István, a király és a Sacra Corona ...
... Szerencsére néhány, a narrátor által közölt veretes gondolaton kívül nincs közvetlen áthallása a filmnek. Amit az alkotók üzennek, az az emberiség históriájának bármely lapján feltalálható: a hatalom és a vele járó felelősség oszthatatlan, a küldetést és a feladatot a közösség érdekében vállalni kell ...
... a Honfoglalásnál mozgalmasabb, a műfaj mai kívánalmaihoz jobban igazodó alkotás. A nyers erőszak és a lelki emelkedettség váltakozása nemcsak a közönség igényét szolgálja, hanem a középkor világának is sajátja volt ... Sorolhatnánk esztétikai fenntartásainkat, számba vehetnénk közhelyesnek vagy elnagyoltnak vélt megoldásokat, ám nem hallgathatjuk el, hogy egy hétköznap délelőtti vetítés után a rendkívül változó összetételű közönség őszinte tapssal fogadta a filmet.

X

Rend nélkül
Anarchisták
Filmvilág, 2001/4. Varga Balázs

... mese és misztikum, ez a két csillagkép vezényli Tóth Tamás filmjeit ...
... Tóth mindegyik filmjében nyíltan vállalja a szentimentalizmust, és szívesen bíbelődik az érzelmekkel, legyenek azok keménykötésű szibériai férfiember, helyét kereső magyar diák, sámáncsaládból származó orosz lány, anarchista álomvilágba menekülő magyar srác vagy csendes, gátlásos leányzó kavargó, zaklatott érzelmei. Az Anarchisták esetében azonban nyoma sincs annak a történet-háttérnek, sztori-váznak, amely keretezhetné és megtarthatná a hősök különös cselekedeteit és zaklatott érzelmeit ...
... alcímekkel elválasztott, epizódokból kirakott mozaik, kalandok füzére, amely nem igényli az összefüggő történetet. Mégsem áll meg a lábán ...
... az Anarchistákból zavarbaejtően hiányzik a fegyelem, a sztori legalább minimális összerendezésének igénye. Az epizódok puszta sorozata, néhány szellemes és érdekes alapötlet füzére petárdaként durran el, ha a forgatókönyvírói és dramaturgiai munka nem kovácsol köréjük összefüggő rendszert, motívumhálót és követhető logikát. A káoszt a káosszal jellemezni és leírni sosem célravezető ...
... ebben a filmben is felvillan Tóth ötletessége és szellemessége, érzékenysége a groteszk, az extrém helyzetek és figurák iránt. Csakhogy mindez most kevés. Nagyon kevés ...

x

Anarchisták
Bakunyin Szibéria után először Budapesten! Diákoknak féláron.
Mozivadász.hu, 2001.03.28. Varró Attila

... Tóth Tamás repülőrajtja a 90-es évek legizgalmasabb magyar rendezőtehetségét ígérte a szocreálba unt, de hazai termés iránt még érdeklődő töredékközönségnek ... Az Anarchisták ízig-vérig mai magyar film, sok száz versztányira a nagy orosz lélektől, a szláv vátesz-tudattól, a Dosztojevszkij-féle önpusztító, mindenségbe markoló elszántságtól ... A végeredmény babszemjankók bolhacirkusza kis pénzből, kis céllal, kisstílű módon ...
... legszembeötlőbb hibája, sőt bűne, hogy magára hagyja főhőseit, ahelyett, hogy szabadjára engedné őket. Mintha az író-rendező maga sem tudná eldönteni, gúnyt űzzön apró figuráiból, vagy rokonszenvet ébresszen irántuk: abszurdból tragikusba, kesernyés szatírából vaskos szürreálba vált minden átmenet nélkül ...
... félkész szösszenete szatírának humortalan és vitriolszegény, sorstragédiának groteszk, társadalmi látleletnek személytelen. Innentől hiába a színészi teljesítmény, a szellemes pillanatok, a robbanó raktárépület - a néző gyújtózsinórja nem kap lángra ...

x

Vágólap (Vakvagányok)
Beszélő, 2001/3. Nyaranta Aranka - Telente Levente

...a narráció sokszor vezet szándéktalanul groteszk, sőt röhejes pillanatokhoz ... de ne legyünk szőrösszívűek, s fogadjuk el e sutaságokat a műfaji kísérlet szükségszerű velejárójaként ... bosszantó kudarcának számos oka közül a legfőbb az, hogy ... nyoma sincs annak a törekvésnek, hogy az alkotók valamiféle hiteles vagy legalább informatív képet mutassanak fel a nagyvonalúan felkarolt vakokról, egyről vagy többről ...
... aki lát, annak nincs arca ... kizárólag a szexualitás iránt érdeklődő, együtt beszélő, együtt nevető, együtt gondolkodó masszaként jelennek meg ...
... ez alapvetően egy zenés szórakoztató film ... ahhoz jól megírt, kompakt, fordulatos sztori kéne, profi színészi alakítások, és végül, de nem utolsó sorban a filmbelinél jóval gazdagabb és izgalmasabb zenei anyag ...

x

Portré emlékekből és dalokból (Fonyó Gergely: Cseh Tamás-film)
Népszabadság, 2001.03.23. Veress József

... megelevenednek a családi legendárium kedves lapjai, hajdani epizódok, az első csajozások hangulatai, a privátszféra mozaikjai, jellegzetes adalékok a környezetről. A film azonban mindenek előtt és hangsúlyosan arról szól, hogyan lett Cseh Tamás az ambiciózus fiatalemberből ...
... a szintén babérkoszorús Bereményi csöppnyi kislányával a karján íróhoz méltó tömörséggel fogalmazza meg összetartozásuk lényegét ...
... ám csalódottan konstatáltuk a társadalmi-közéleti háttér vázlatosságát ... Fölösleges a lassított felvételekkel való öncélú játszadozás, a fikciós betétek sem meggyőzőek. Óriási kihagyott lehetőség: Cseh Tamás mintegy háromtucatnyi filmben van jelen a dalaival, a hangjával, a játékával. A róla szóló filmben hallgatni a Cseh Tamás-filmekről több mint hiba ...

X

Császkáló legendák
Videomozi
Cseh Tamás-film
Magyar Narancs, 2001/9. Turcsányi Sándor

... a készítőket hihetetlenül nem érdekelte Cs. Tamás. Hagyták, hogy mondja, amit szokott, s kerestek egy-két filmes természetű leleményt az előre kiszámítható szöveghez. Ami azt illeti, ezzel sem fárasztották magukat túlságosan ...
... Fonyó filmje fesztelen és unalmas. Merő nosztalgia, a generációs probléma meg annyira van jelen benne, hogy az akár vígjátéki (mert tragikomikus) elemnek is felfogható ...
... ennél és a filmben fölmutatottaknál egy, akár csak egyetlenegy, bármelyik Cseh Tamás-dalban százszor több van.

X

Cseh Tamás-film
A Jó arcok sorozatból
Élet és Irodalom, 2001.03.09. Báron György

... a modor, a cigi, a pia - hozzátartoznak. Helyük van a róla szóló filmben: nélkülük az steril volna és hazug ...
... egy esendő, zavart ürge mesél önmagáról, mindennapos csetlés-botlásairól, szerelmeiről, barátairól, utazásairól, gyerekkoráról, a filmekről, amiket látott, a könyvekről, amiket olvasott - ebből lesz a mítosz ...
... a rendező a történetre összpontosít ... nem a Cseh Tamás-jelenségről (brrr ...) szól, hanem - furcsa ezt megemlíteni, de legalább ezzel utalnék rá, mily tévutakat került el a rendező - Cseh Tamásról ...
... Cseh Tamással Cseh Tamás-dalok történnek.

x

A tisztánlátás melankóliája
Tarr Béla: Werckmeister harmóniák
Filmtett, 2001/2-3. Gregus Zoltán

... a lassú és gyors időszekvenciák ritmikusabb váltakozása, a hangsúlyos képi motívumok és szerkesztések visszatérése és ezáltal a kép megakasztása mint a megjelenőnél való elidőzés jellemzi ...
... baljós apokaliptikát vetít előre: úgy tűnik, a dolgokat az értelem fényében besugárzó ideák világa leáldozóban van ...
... mintha a világ varázstalanításával nem lenne hely benne az ember számára, kivéve az elmeosztály zárt részlegét. Különös módon ezt képileg sokkal inkább visszaadja a horizont és a rá merőleges két, felül zárt vasúti sínpár közé szorulva-lefojtva menekülése, mint a zártosztály "ketrece" ...
... minden szereplő megszállott, egy láthatatlan/megjeleníthetetlen hatalom uralma alatt áll, és egy beláthatatlan "harmónia" ügyében szorgoskodik ... Valuska kivételt képez, hiszen ő már birtokolja a harmóniát. Bár Valuska "szféráinak zenéje" szintén távol áll a megjeleníthetőtől, mivel már annyira a sajátját képezi, hogy csak ő látja, benne él ...
... A Werckmeister inszcenírozott világáról vajmi keveset tudunk meg, inkább utalások történnek a zsigeri jelenlevő harmónia-igényre, az emberire vagy annak hiányára, az állati világtalanságra, és mindezek ellenére úgy tűnik, láttunk egy történetet ...
... A Werckmeister a harmóniát (a maga sajátosan áthúzott vagy széttagolt formájában) úgy teljesíti be, hogy nem megvalósítja, hanem csak kijelöli, miközben hatályon kívül helyezi, sőt le is rombolja azt.

x

Egyszer jóllakni?
Különvélemény Werckmeister-ügyben
Magyar Narancs, 2001.04.05. Jánossy Lajos

... a kritikák a filmben a világot mint egészet közvetítő ábrázolásnak a megújított lehetőségét és megvalósítását ünneplik, vagyis azt, hogy Tarr műve - a modernitás paradigmájának jegyében és az úgynevezett posztmodern trendekkel szemben - az emberi állapotra vonatkozó művészi kérdések és az ezekre adható válaszok létrangját állítja helyre ...
... az erről való beszéd történetfilozófiai historizmushoz vezet, hangütése pedig óhatatlanul egyszólamú, tehát profétikus lesz - az ábrázolás tárgyául a prófécia beteljesült állapotát választja, azt próbálja elbeszélni, ami lényege szerint közvetíthetetlen. Az úgynevezett realista történetkezelést minduntalan elnyomja az apokaliptikus hittétel, a figurákat, a helyzeteket a sötét háttér fekete lyukként gravitálja, aminek következtében az arányok eltolódnak, a gondolat egydimenziós igazságakarása felülkerekedik a művészi igazságon ...
... Azt, hogy a dühöngő tömeget a fürdőkádban álló öregember látványa meghátrálásra készteti, metafizikai giccsnek érzem. Abszolút ballasztnak tartom, mint ahogy Harrer halálát a film műidegen paródiájának, a helikopteres képsorokat pedig üres közhelynek ...

x

Tarr Béla, és akiknek nem kell
A Werckmeister harmóniákról (A Werckmeister harmóniák-vitához hozzászólás)
Magyar Narancs, 2001.04.12. Kovács András Bálint

... Jánossy Lajos ... ahelyett, hogy egyszerűen közölné elmarasztaló véleményét, a filmmel együtt azokat a kritikusokat is támadja, akik a filmről jó véleménnyel vannak ...
... Nem szeretnék rangsort felállítani az elmúlt tíz év legjelentősebb filmművészeti alkotásai között, de az biztos, hogy a Werckmeister benne van az első tízben. És a "kanonizáció" azért volt ilyen gyors, mert ez bizonyos ízlésű kritikusok számára rögtön látszik ...
... a filmkultúra végzetesen három részre szakadt. Egyfelől ott a szórakoztatófilm-kultúra .... Van a - jobb híján - "mid-cult"-nak nevezhető filmfajta, a közérthető művészfilm, értékorientált, művészi igénnyel, jó mesterségbeli tudással megcsinált, de túlzott extrém megoldásoktól óvakodó alkotások sora ... végül van az, amit a francia cinéma d"art et essai-nek nevez. Ez lényegében olyan művészfilmet jelent, amelynek témáján túl mondanivalója van magáról a film kifejezőeszközeiről, a filmnyelvről is, ennek megújítására törekszik ... Nélkülük nincs filmművészet, csak filmgyártás ...
... Tisztázzuk: Tarrban semmiféle metafizika nincs. Nem hisz Istenben, nem hisz az Ördögben, nem hisz a Történelemben, semmiféle világon túli dologban. Ha valaki ezt nem látja, ne mondja, hogy Tarr túl egyértelmű ...

x

A kritika harmóniája
(A Werckmeister harmóniák-vitához hozzászólás)
Magyar Narancs, 2001.04.12.Dercsényi Dávid

Jánossy Lajos a múlt héten nagyon szimpatikus kísérletbe fogott, nevezetesen egy igen gyors és épp ezért nem körültekintő glorifikációs folyamatot próbált revideálni, helyesebben véleményével árnyalni szerette volna azt ...
... azonban néha maga is pontatlan, s egynémely észrevételével nem lehet maradéktalanul egyetérteni ...
... szerinte a vizionárius prófécia és a realista ábrázolásmód nem férnek meg egymás mellett, a historizmus és a prófécia beteljesítettségének ábrázolása nem alkalmas elbeszélésre, "lényege szerint közvetíthetetlen" ... Szerintem a Werckmeister harmóniák nem akar kilépni ebből a beszédmódból, hanem arra tesz kísérletet, hogy végigjátssza azt a folyamatot, hogy a hamis harmóniákra alapozott európai kultúra miképp teljesíti be önmaga által önmagába kódolt végzetét. A profetikus beszédmód tehát a hamis kultúra immanens retorikája, ennyiben az igazságakarásé is az. Azonban a film mindezt inkább megjeleníti, mintsem közvetíti ...
... a film nyelve inkább metaforikus, mint metonimikus. A realista anyag felhasználásának, kontextusba rendezésének ugyanis az elrendezése az igazán fontos, nem maga a matéria ...
... a film illusztrálja az európai kultúra hamisságán alapuló rend széthullásának gondolati, reflektív síkját, annak egyébként számos retorikai elemével, másrészt megpróbál tudósításszerű és szakrális lenni. Nyilván ez így túl sok, és számos önellentmondó elem is működik egyszerre. (Ha más nem, ez biztosan posztmodern jelenség a filmben) ...

x

Tarr-vágás
A Werchmeister harmóniákról
Magyar Narancs, 2001.04.19. Schubert Gusztáv

... ez a vita annyiban izgalmas, amennyiben a kritika határait feszegeti. A kritika természetéből adódóan kanonizál. Nem biztos, hogy jól jár vele, de nem tud másképpen cselekedni ...
... A kritikusnak mindenekelőtt saját bírói szerepkörével kell leszámolnia .. a rangsorolás és az ítéletmondás a kritikának nem érdeme, hanem hendikepje. A jó kritika feltétele, hogy szerzője kiégesse magából a gőgöt, s ne akarja megmondani a többieknek, hogy mi lássanak és mit érezzenek, ha megnézik ezt vagy azt a filmet ...
... A Werckmeister nem prófétai mű, nem is szimbolikus, ellenkezőleg nagyon is realista. De történetesen egy olyan világot ír le, amely elvesztette a metafizikus tágasságát. A Werckmeister társadalma s minden hőse ettől koldul, kiábrándult értelmiségi, szent félkegyelmű, a kultúrát (vagy inkább a romjait) dúló barbárhad. Mindenkit az elveszett harmóniához való viszonya határoz meg. Senkinek sincs hatalmában, hogy megállítsa a romlást, azt, hogy a lélekkel telített anyagból lelketlen sár legyen ... Tarr filmje ... az utolsó, az emberi-isteni világ egységét még őrző ember - Valuska - "agyhalálával" (zárul). Minden elsimul, mondják éjsötét iróniával, s akkor majd jó lesz, nem fáj majd tovább, ami kiveszett belőlünk ...
... a néző jutalma nem a mindentudás, hanem a kétely.

x

Csala Károly-Fazekas Eszter: A fény festője: Koltai Lajos operatőr
magyar.film.hu, 2001.04.12. Muhi Klára

... a nagyközönség számára mindenekelőtt végre világossá válik, hogy amit a filmképeken látunk ... az egyáltalán nem magától értetődő. A szakmáját művészként művelő operatőr filmről filmre megküzd nemcsak az éppen soros rendezői koncepcióval, sőt személyiséggel, de a mindig új technika ... adott lehetőségeivel, sőt a filmkészítési struktúra változó, kontinens-specifikus viszonyaival is ...
... a szakmabeliek pedig megérthetik ebből a monográfiából - Koltai okos, ihletett kommentárjaiból és Csala Károly avatott elemzéséből - ... hogyan vált operatőrünk lépésről lépésre, filmről filmre a hetvenes-nyolcvanas évek erősen stilizáló (Maár, Gothár, Szabó) és dokumentarista indíttatású (Magyar, Dárday, András Ferenc) rendezői számára egyaránt nagy formakultúrájú, kreatív alkotótárssá ...
... Nagy kár, hogy Csala Károly, és az interjú készítő Fazekas Eszter kötetét kifejezetten szegényes, spórolós formátumban jelentette meg a kiadó. Márpedig egy jó operatőrkönyv, melyben a szöveg mellől hiányoznak a jó minőségű, megfelelő formátumú filmképek ..., sőt a kameramozgásokat is felérzékítő képsorok ... a szöveg is csonka hatású ...

x

Több mint vágy: indulat (Nincsen nekem vágyam semmi)
Beszélő, 2001/2. Varga Balázs

... Forradalmi hangulatnak, nemzedékváltásnak nyoma sem volt, utólag visszatekintve mégis úgy tűnik, ezen a szemlén lett egyértelmű a fiatal és független magyar film áttörése ...
... Mundruczó filmje nagyon zárt dramaturgiával dolgozik, nincsenek mellékszálak, csak a klasszikus drámai akció-reakció viszonyok formálódnak. Egyszerű vonalvezetésű a cselekmény, viszont nagyon gazdag és eklektikus a stílus. Vad színekben, izgalmasan megkomponált képekben meséli el a történetet. Furcsa, ritkán tapasztalt ritmusa van a filmnek: nyugodalmasabb részek után hirtelen tempót és tónust vált, majd újra lassabb sebességre kapcsol. Folyamatos a hangulatcsúszka ... szokatlanul erősek és elevenek a dialógusok ...... indulatos film, nem törődik a védekezőreflexeinkkel ... Vállalja a melodrámát mint klasszikus formát, vállalja saját eklektikusságát, mert provokálni akar, érzelmeket próbál kihajtani a nézőből ...

x

Az eltérések a mű lényegét érintik
Bartók Péter tiltakozó levele Floridából a Mandarin filmváltozata ellen
Magyar Nemzet, 2001.04.18.

... Édesapám jól értette mesterségét, és a műveit nagy gonddal szerkesztette meg ... a színpadi cselekmény minden részletét feltüntette a zene partitúrájában, ami nemcsak lehetővé tette, de megkövetelte, hogy a színpadi előadók a cselekedeteiket a zenével összeegyeztessék ...
... az eltérések azt jelzik, hogy a film készítői figyelmen kívül hagyták a partitúrát, vagy talán meg sem nézték ... Számomra ... nem az a szempont, hogy nekem tetszik-e vagy sem, hanem megfelel-e apám írásának ... Édesapám elképzelése és a film

x

Mandarinok - pró (sic!) és kontra
Tánc
Élet és Irodalom, 2001.04.20. Kaán Zsuzsa

... A csodálatos mandarin hazai etalonja Harangozó Gyula 1945-ben bemutatott koreográfiája. Majd ennek 1956-os felújítása ...
... nagyvárosi környezetben játszódott a darab: a táncdrámában is megteremtve a zenében örvénylő szenvedélyeket és a Bartók álmodta katarzist a szerelmi vágy mindenható erejéről ...
... a nemzetközi verziók egy részének Budapestre hozatala egy Mandarin-fesztivál keretében öt évvel ezelőtt merült fel ... Megint rendeztek ... Mandarin-fesztivált, bár szerényebb kivitelben, mint az elsőt. Annak tizenöt verziójához képest kilencet adtak elő ... olyanokat is játszottak, amelyek nemcsak a nézők, de a Bartók-örökösök rosszallását is kiváltották ...
... a másik vihart a felújítottnak mondott Bozsik Yvette-féle Mandarin kavarta ... ez volt az a verzió, amely az I. Mandarin-fesztiválon egyszer már megbukott ... ez a felfogás csupán Bartók ürügyén keletkezett, s mindenképp Bartók zenéje ellen való
... A magyar és külföldi átiratok közti egyensúlyt végül a harmadik hazai társulat, a Szegedi Kortárs Balett előadása, Juronics Tamás merészen újszerű, tömör és látványosan egyszerű, de mindenképp Bartók iránti hűséggel megfogalmazott feldolgozása teremtette meg ...


Beszélgetések

Még csak húsz százalékon égünk
Beszélgetés elsőfilmesekkel (Hajdu Szabolccsal, Mundruczó Kornéllal és Török Ferenccel)
Filmvilág, 2001/4. Stőhr Lóránt

Török: ...számomra fontos, hogy legyen egy érthető, konvencionális szintje a történetnek, hogy megtartsam a nézőt, hogy ne menjen el. Talán gyáva vagyok ahhoz, hogy próbára tegyem a közönséget, de azt sem akarom, hogy a "csináljunk már érthető filmet" szlogen elmossa saját világomat. Azt szeretném megoldani, hogy a közérthető szint alatt legyen egy olyan mélysége a történetnek, ami azoknak is kielégülést nyújt, akik megmosolyogják a felszíni sztorit, de úgy, hogy ez a két szint ne távolodjon el egymástól, és ne oltsa ki egymást ...
Hajdu: ... amint rajtakapom magam valamilyen konvencionális megoldáson, rögtön szükségét érzem, hogy elrontsam. Én nemcsak a rövidfilmben, hanem a nagyjátékfilmben is a kísérletezés lehetőségét látom, úgy, hogy a néző ne unja azt ...
Mundruczó: ... én meg a konkrét anyaghoz keresek formát. Amikor kialakul a forgatókönyv, akkor az elkezd diktálni, és eszerint kell gondolkodnom végig a filmben ...
Hajdu: ... úgy érzem, hogy mi még mindhárman tanuló fázisban vagyunk, még csak húsz százalékon égünk ...
Török: ... amíg Kornél drámaian éli meg a világot, Szabolcs meg líraian, addig én epikusan, nagyobb időben gondolkodva ...


Eszmefuttatások

Gengszterek és angyalok
Játékfilmek
Filmvilág, 2001/4. Schubert Gusztáv

... a gengsztervilágnak vége Magyarországon. A vásznon legalábbis. A fiatal filmesek nem álltak be a Családba, függetlenek, merészek, máskéntfilmezők. Ha nem is forradalmárok. A forradalom az öregeknek marad. Ők ismerik a trükköket, színét és fonákját, az ideológia rémuralmát, a pénz rafináltabb diktatúráját ...
... az Anarchisták alól azért csúszik ki a talaj bő félóra múltán. Miről beszél ez a film, hogy jó volna Gavrilo Principet játszani, mindent felrobbantani? Ötezer éve időzített történelemben élünk, minden korszak cafatokká robbanva végzi ... A nem evilági tisztaság csődjének filmje lehetett volna az I love Budapest, a kezdetben még fel-felszikrázó iróniát azonban hamar felváltja a kritikátlan együttérzés ... a Bizarr románc evilági pokla - csupa ember-izink, ázalék-egzisztencia - éppúgy csak a szerző képzeletében létezik, mint a falusi idill ... Gothárnál stilizáltabb, visszafogottabb a tanyasi környezet rajza, három kiváló színészével ... a Paszport, tévéjáték mégis drámaian pontos gesztusokban érzékelteti egy világtól elzárt, belterjes életforma lappangó tébolyát ...
... Kapa és Pepe ... egyre dühödtebben próbálgatják az ezredfordulós ember-jelmezeket. Most éppen a pincér-szerepet: hajbókolás, kiszolgálás, körbefutás - szolgatempó, cézártudat. "Király vagyok, isten vagyok, mindenható vagyok" - oktatja a mai kor hiszekegyére a dörzsölt Kapa a naiv Pepe bohócot ...
... a fiatal filmben azt látom, kihátrál az intézményesített hitekből, ki a trendi anyagelvűségből, ki a nem kevésbé divatos lelki malasztból, ki a politikából, és szép csendben kezdi újra összerakni az elnyűtt mondatokat, a mindennapok szétvert kultúráját. Mi a szerelem? Mi a barátság? Mi a szabadság? Mi a személyiség? ...
... a Torzók időtlen remekmű ...: a zsarnokság és félelem rácsai közé nyomorított kisvilág - egy árvaház - mikroszkopikus nagyközelije minden időkben robbanni fog. A Moszkva tér vagy a Macerás ügyek 2001 hangján szól ...

x

Kamasz-Budától kamasz-Debrecenig
Elsőfilmesek
Filmvilág, 2001/4. Bikácsy Gergely

... a három elsőfilmes díjazott alkotás közül Incze Ágnes mozija, az I love Budapest rokonszenves ujjgyakorlatnak, etűdnek látszik számomra, semmi többnek - ezért mondandóm sincs róla ...
... Török Ferenc kiváló érzékkel tart távolságot hősei és saját szemhatára között. Ez a játékos kettősség nagy érdeme ...
... Hajdu Szabolcsot a tehetsége erősen karikatúrára, elrajzolásokra hajlamosítja, bár e hajlam nála nagyobb, magasabb igényre tör, mint a karikatúra nem lebecsülendő világa. A formai kísérletekből, a karikatúra-panoptikum elrajzolásokból itt valami elvontabb, merőben fikciós, már-már lélektani sci-fi hangulatú világ kerekedik ki ...
... Rég született ilyen eredeti, a magyar kinematográfia nemes hagyományait ilyen kevéssé követő film. Nem lehet egészen komolyan venni ... "Nagy narratíva" helyett a káosz tréfáját tudja Hajdu Szabolcs a nézőknek felajánlani. Becsülendő ajándék.

x

Kézigránát, levélbomba, szelíd Apokalipszis
Kisjátékfilmek
Filmvilág, 2001/április, Muhi Klára

... a néhány éve tapasztalható hatalmas filmcsinálási vágy töretlen. Ám nemigen vagyunk még túl a kamera, egyáltalán a filmezési lehetőségek demokratizálásából fakadó első dömpingszerű hullámon. A nagyfilmekre ez mára már kevéssé igaz, de aki a 32. Magyar Filmszemlén a rövid fikciós programra váltott jegyet, azzal bármi megtörténhetett ...
... a kisfilmes mezőny legjobbjai most is, mint évek óta, keményebb, markánsabb, egyénibb hangot ütöttek meg, mint a díjazott nagyjátékfilmek többsége ...
... Mundruczó és állandó társíró-producere, Petrányi Viktória nagyon sokat tudnak alakjaikról. E városszéli, elhanyagolt tizenévesek első testi vágyairól, arról, hogyan vannak együtt, fojtogató és felszabadító egymásrautaltságukról, érzékenységből és kíváncsiságból összevegyült kegyetlenségükről ... az Aftához képest Almási és Varga filmjei csak tiszteletreméltóan kíváncsiak ...
... a "kicsoda a filmrendező" újradefiniálandó kérdésére pedig Szirtes Andrásnak és Kotnyek Istvánnak már tíz éve más a válasza, mint a többieknek (Triptichon, Közelgő kékség) ...

x

Hű filmemlékezet
Dokumentumfilmek
Filmvilág, 2001/április, Ormos Mária

... mi szükséges ... egy jó "non-fiction" filmhez? Meg kell találni a közérdekű sztorit, fel kell kutatni a szereplőket, meg kell győzni őket a nyilatkozat helyességéről ..., fel kell építeni egy elgondolást, és azt jól és szépen meg kell valósítani. Ennyi. És természetesen kell még némi pénz is, ami láthatóan a lehető legkevesebb ...
... a rendezői díjat Mohi Sándor Ahogy az Isten elrendeli - Olga filmje című alkotása vitte el ... túl tudott lépni a szociográfiai dokumentáción, mert az arcok, a gesztusok érzékeny, ezúttal - "non-fiction" ide vagy oda, azt mondanám - művészi felvételével, fotózásával a ki nem mondott szavakat is közvetíteni tudta. Eszköztelen eszközeivel bejuttatja a nézőt egy cigány nagycsalád vagy inkább egy szerteágazó családi együttes bonyolult és rejtelmes viszonyai közé, és apránként érthetővé teszi azt, ami egyébként egyáltalán nem érthető ...

x

Költött valóság
A dokumentarista módszer
Filmvilág, 2001/április, Gelencsér Gábor

Mintha tovább erősödnének a frontvonalak a magyar dokumentarizmus hagyományos múlt- és tényfeltáró, valamint az újabb keletű, személyesebb stílust képviselő irányzata között ... mindkét csoportban láthattunk jó filmet az idei szemle versenyprogramjában ...
... az igazság objektív megtörténése és az igazság szubjektív feltárása - ez ... az a két, látszólag egymással szembenálló, valójában sokszor egymást erősítő módszer, amely a dokumentumfilm-készítést ma meghatározza ... (Ferenczi Gábor-Soós Ágnes: ... van a börtön, babám című dokumentumfilmjéről: ) ... a módszer szabadsága mellett megmarad-e a "tárgy" szabadsága? ... izgalmasabbak e film kapcsán a módszertani kérdések, mint magának a módszernek a végeredménye ...
... egyre hangsúlyosabban van jelen a magyar dokumentumfilmekben egy nem kevésbé provokatív alkotói attitűd, amely a pragmatikus oknyomozói-tényfeltárói objektivizmust látványosan feladva határozott, legtöbbször markáns stílusjegyekben tetten érhető szubjektivitással közelít tárgyához. A már-már a műfaj határait sértő filmek kétségtelenül nem járnak bizonyos társadalmi jelenségek végére ... szerkezetüket jóval inkább a groteszk vagy lírai látásmód határozza meg (Kamondi Zoltán Magyar tarka sorozatában Utak Furugyon ... c. dokumentumfilmje) ...


Interjúk

A játékosság kulcsfogalom
(Beszélgetés Meskó Zsolt producerrel)
Filmtett, 2001/2-3. Ágfalvi Attila

... hogy én filmet rendezzek, senki sem fog pénzt adni - így aztán úgy döntöttem, hogy belevágok saját magam ...
... a rendezői énem mögül kibújt a producer: gondoltam, ha már van egy kisjátékfilmem, akkor miért ne forgalmazhatnánk? Mutassuk be, adjuk ki videókazettán, próbáljuk meg elintézni, hogy lemenjen a tévében, tehát eljusson a nézőkhöz. Eljutott. Ezért beszélgethetünk itt ...
... amikor a főiskola kiírta ezt a szakot, azt gondoltam, hogy ez nekem való, és jelentkeztem. Kétszázból nyolc embert vettek fel, köztük engem is ...
... a producer a néző szeme, soha nem engedi figyelmen kívül hagyni, hogy az adott alkotás kinek készül. Továbbá fontos dolog, hogy az egyébként alkalmanként jól működő egyszemélyes rendezői diktatúrákkal szemben a producer a csapatmunka híve ...
... a szaktudás és a játékosság a kulcsfogalom. A művészet - az már csak ajándék.

x

"A film egy új nyelv, amit meg lehet tanítani"
Herskó János filmrendező
Magyar Narancs, 2001.04.19. Papp Gábor Zsigmond

... ez volt az én mániám a hatvanas évek elejétől kezdve, hogy ki kell alakítani egy fiatal filmcsináló - direkt nem mondom, hogy filmművész, hanem filmcsináló - réteget. Tudniillik a film egy új nyelv, amit meg lehet tanítani. És amit legjobban úgy lehet tanítani, ahogy a gyerek megtanul egy nyelvet. Tehát nem tanul nyelvtant meg szintaxist, hanem valamit közölni akar a világgal ...
... a végén kezdtem rájönni, hogy amikor én azt mondom a Dárday Istvánnak, hogy maga ne így csinálja meg a filmet vizsgára, mert magának diploma kell, akkor ezt már nemcsak azért mondom, hogy a Dárdayt segítsem, hanem azért is, hogy nekem ne legyen zűröm. Úgy éreztem, ha ezt én tovább csinálom, akkor egyre beljebb csúszok olyan kompromisszumokba, amik már nem jó kompromisszumok. Amilyeneket sokat láttam magam körül ... akkor jobb elmenni és taxisofőrnek lenni ...

x

Díva a metrón (Bozsik Yvette)
Madame Figaro, 2001/április, Vágvölgyi B. András

... a zenéim többségét Bécsben vásárolom. Amikor megláttam, hogy finn tangó, na, mondom, ez nagyon jó lesz a János vitézhez, már csak a finnugor rokonság miatt is. Úgy szoktam venni a zenéket, hogy ránézek a CD-borítóra, és ha bejön, akkor megveszem, de ennél bele is hallgattam. Jó volt ...
... a jövőben talán képes leszek arra, hogy jobban vállaljam a magánéletemet, amit eddig borzasztóan elrejtettem a nyilvánosság elől. Az embernek óvnia kell magát, és Magyarországon meg főleg, ahol ez a bulvársajtóvilág különösen visszataszító ... Az Extázis nagyon provokatív volt, borzasztóan kiraktam oda önmagamat, sokkal inkább, mint annak idején az üvegdobozba ...
... az egész életemet végigkíséri, hogy úgy vagyok formabontó művész, hogy közben folyamatosan jó kislány akarok lenni ... ... Egy ideig még párhuzamosan táncoltam ... mondjuk Csipkerózsikát meg Ének az esőbent, másik nap meg üvegdobozban voltam vagy elástak ...
... az a célom, hogy legyen egy helyem, csináljak egy helyet Pesten, aminek az a neve, hogy Cabaret Voltaire, ahol nemcsak színház van, de kis mozi is, meg még egy csomó minden ... este nyolctól menjenek normális előadások, de éjféltől akár komolyabb dolgok is. Transzvesztitashow-k vagy merész kabarék. És olyan színház, amire eddig még gondolni sem mertek.

x

Tarr Béla interjú a Guardianban
magyar.film.hu - mozivadasz.hu, 2001.03.27.
(az alkotóval Jonathan Romney beszélget)

... elmélkedő ritmusa és hosszú, kidolgozott snittjei Andrej Tarkovszkij álom-spiritualizmusával, vagy Jancsó Miklós, a csaknem elfeledett magyar mester lassan kibontakozó tablóival rokonítják ... univerzuma mindazonáltal teljesen önálló világ - noha hosszú mellékösvényeken át jutott el hozzá ...
... a fesztiválhálózatban Tarr lassan mesteri státuszba emelkedik, de ettől még nem talál könnyebben pénzt a filmjeire. "Ha elkezdünk egy filmet - mondja -, mindig a nulláról indulunk." Hranitzkyval már új filmjüket tervezik, egy Georges Simenon-adaptációt, amelyben ismét a hely szelleme lesz a legfontosabb. "Tengerparton játszódik, így kénytelenek leszünk Magyarországtól távol forgatni". Tarr a helyszínkeresést szokás szerint lelkiismeretesen végzi. Mindeddig nem talált olyan várost, ami elég csúf lenne a forgatáshoz ...

x

Nem becsülik a filmeseket
- mondja Mészáros Márta, aki szeretné befejezni a Mandarint
Népszabadság, 2001.04.07. Varsányi Gyula

...a kulturális tárca politikai államtitkára nem válaszolt a leveleimre, amelyeket a Mandarin-film folytatása ügyében írtam. Úgy látszik, engem most ennyi év és munka után újra abba a félelemérzésbe akarnak belekergetni, mint régen, ami ellen a műveinkkel is harcoltunk, hogy "vigyázzon, ne legyen rossz kislány, mert nem csinálhat filmet". Még fiatalon sem féltem, most féljek? Szeretném a Mandarint tisztességesen, Bartókhoz méltóan befejezni ...

x

Velem kész tényeket közöltek
- mondja Bereményi Géza, a Hídember rendezője
Népszabadság, 2001.04.06. Varsányi Gyula

... Sipos Kornél távozott a produkció éléről. Nem tudom, mi történt odafönt, ahogy korábban sem tudtam ...
... Egy nappal előtte valóban találkoztam Orbán Viktorral. Ő kérte, hogy a Centrál kávéházban beszélgessünk, de erről nem esett szó. Ő elsősorban azt próbálta megtudni, hogy ennyi várakozás után alkalmas vagyok-e még ennek a produkciónak a megrendezésére ...
...Nem hinném, hogy intrikát kell keresni ebben a dologban ...
... a megkülönböztetett érdeklődés nagy indulatokat és találgatásokat indít el, amely most már szinte dadaista helyzetet teremt a film körül ...
... számomra is rossz érzés, de a filmesek mindig irigyek voltak egymás lehetőségeire. Sajnálom, hogy a Hídember hivatkozási alap lett a mostani filmszakmai vitában. A produkció ellenségei ezt most kihasználják ...
... hagytam magam rábeszélni. Most már nem hagyhatom abba, és van is kedvem végigcsinálni.

x

Ki tud a legtöbbet Széchenyiről?
A Balázs Béla-díjas Can Togay filmes pályájának egyik csúcspontjához érkezett
Magyar Nemzet, 2001.04.05. Szénási Zsófia

... amikor komolyra fordult a dolog, éreztem, nem tudom egyedül megcsinálni. Társírónak javasoltam Bereményi Gézát, akit a hetvenes évek óta ismerek, dolgoztunk is együtt. Ő az egyetlen ember ma Magyarországon, aki egyaránt ért a történelemhez, az íráshoz és a filmhez. Sajátos víziója van a magyar történelemről, és ilyen értelemben egyáltalán nem vegyes identitású ... Hónapokig csak olvastunk és vitatkoztunk, próbáltuk megformálni Széchenyit, az embert, leemelni őt szoborszerű magasságából ...

x

"Nem gondolom, hogy lábaim előtt hever a világ"
Marozsán Erika szombaton utazik az Oscar-díj átadására
Magyar Hírlap, 2001.03.22. Gréczy Zsolt

... a lényeg számomra, hogy dolgozhatok. Nem ringatom magam álmokba, hogy azért, mert szerepeltem (a One Day Crossing c. rövidfilm főhősnője), ezekben a filmekben, a világ máris a lábam előtt hever ... azt érzem, hogy mi magyarok milyen kicsik vagyunk a világban, igaz, talán ettől lettünk ilyen elszánt népség ...

x

"Csinálj csodát""
Oscarra jelölve - Koltai Lajos operatőr
Magyar Narancs, 2001/12. Albert Györgyi

... anyám Hufnágel lány volt. A szűcs lánya: egyik a három közül. Gyönyörűek voltak. És képzeld, volt egy Pisti nevű bátyjuk is ... Anyu hetven éven keresztül, haláláig varrt. "Csinálj csodát!" - emlékszem, erre kérték az ismerősök, a rokonok: szóval a legrosszabb kuncsaftok. Mindig valami régit kellett újjáalakítani ...
... nem kizárt, hogy a saját családom regényét is megcsinálom majd egy filmen ...
... mindegyik mást hívott elő belőlem, ami nyilván bennem volt, de nem tudtam róla. Tehát ha szeretem a munkámat, őket is elismerem bennük. El kell ismernem ...

x

A hazavarázsoló
Völgyi Vera interjúja (Koltai Lajossal)
Népszabadság, 2001/12. TV-melléklet

... és akkor, mint annyiszor a pályámon, jött a szerencse, egy finom ajánlat egy szép filmre. A rendező Michael Hoffman, a főszereplő Kevin Kline. A kollégiumi történet New Yorkban játszódik, az ötvenes éveket idézi és a tanár felelősségéről szól ...
... elárulok egy titkot. A forgatási napok után szükségem van néhány óra magányra és néhány pohár borra, hogy lazítsak és feltöltődjek. Amikor már nem nagyon bírom a feszültséget, esténként rajzolgatok. Pontosan lerajzolom a lakásunkat, s bár tudom, hogy ott minden rendben van, mégis megtervezem, mit alakítok át, ha hazajövök ...

x

Tímár Péter filmrendező
Pannonportré
Pannonvilág, 2001/ tavasz, Petri Lukács Ádám

... amikor ezt kitaláltam, még nem volt Heti Hetes, szóval nem a népszerűsége miatt. Hanem azért, mert egy olyan fazont, akit Csiszár alakít, aki picit bunkó, de melegszívű, jót tenni akaró figura, nem találtam a színészek között ...
... Tizenkét éve görgetek magam előtt egy forgatókönyvet. Ez egy mesefilm, a könyvet én írtam, nagyon szeretném megcsinálni, csak hát rengeteg pénzbe kerül. Kálomista Gábor, a producerem éppen Los Angelesben próbál most támogatást szerezni ehhez a mozihoz ...


Portré

Micsoda mázlista!
A Herskó
Magyar Narancs, 2001.04.19. Pálos György Ali

... Mert, ugye, micsoda adomány 1926-ban születni, kitűnő tanulónak lenni, 1944-ben érettségizni, sárga csillagot hordani, iskolapadból munkaszolgálatba, onnan Németország felé tartó konvojba kerülni, innen női ruhában megszökni, ostrom alatt bujkálni, háborút túlélni, filmes iskolába járni, az 50-es években filmrendezővé válni, majd stúdióvezetővé és főiskolai tanárrá, "Herskó-osztályokat" indítani, a 60-as években a magyar filmszakma tótumfaktumánál, azaz Aczél elvtársnál a filmes szakma kijárójának lenni, a sikerek csúcsán, 1970-ben Svédországba emigrálni, s ezzel a magyar filmes és nem filmes társadalmat megdöbbenteni ..., 44 évesen svédül megtanulni, svéd főiskolai tanárrá, rektorrá előlépni ...?
... Herskó e bonyodalmas és veszélyes korban válik először túlélővé, majd felnőtté, később filmessé. Micsoda mázlista! - gondolhatják az irigyek, akiknek egész életükben semmi nem jutott az eszükbe ...


Filmszakmai események, hírek

Szeminárium a filmmentésre
Magyar Nemzet, 2001.03.13. Pósa Zoltán

... Túl vagyunk az első félidőn a Budapesten, az Örökmozgó Filmmúzeumban tartott nemzetközi filmszemináriumon, amelyen tekintélyes magyar és európai filmarchívumok szakemberei tartanak délelőttönként előadásokat, körvonalazódni látszik, legalábbis elméletben tovatűnt világok leghitelesebb tanúinak megmentése ... ... A Magyar Nemzeti Filmarchívum értékközpontú, nemes konzervativizmusa, amely a hagyományos celluloidszalagot tekinti az alkotómunka végeredményének, nemzetközi tekintélynek örvend ...

x

Megmenekül Hevesi Jókai-filmje
Magyar Nemzet, 2001.03.14. Pósa Zoltán

... a magyar és nemzetközi filmarchívumok szaktekintélyei megismerkedhettek az első magyar Jókai-film, a Mire megvénülünk megmentett kópiájával ... Balogh Gyöngyi, a Magyar Nemzeti Filmarchívum munkatársa dekoratív albumot állított össze az általa vezetett restaurálási munkálatokról ...

x

Jelképes összeg
Magyar Nemzet, 2001.04.20. Ludwig Emil

... a jelek ... mintha inkább arról árulkodnának, hogy nem a kulturális kormányzat megosztott, hanem a filmkészítők társadalma ... Mészáros Márta legutóbb a Népszabadságban panaszolta el, mennyire nem becsülik manapság a filmeseket. Az interjú annak ürügyén született, hogy a rendező frissen készült filmjét, Bartók Csodálatos mandarinjának feldolgozását értetlenség és ellenségeskedés fogadja, a zeneszerző örökösei, nevezetesen Bartók Péter súlyosan kifogásolja az alapmű önkényes megnyirbálását ... A vita és a jogi problémák miatt most éppen szünetel a forgatás, Mészáros a pénzt hiányolja. Arról egy szóval sem tesz említést, hogy a produkcióra a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma eddig 80 millió forintot költött (Jó kérdés lenne, hogy az elkészült 38 perces darab voltaképpen a zseniális táncos-koreográfus Bozsik Yvette "önálló alkotásának" is felfogható-e.) ...

x

A bizalmatlanság elviselhetetlen
A Mafilm vezérigazgatója lemondását indokolja
Magyar Nemzet, 2001.04.12. Pósa Zoltán

... március 11-én végül ezért mondott le a vezető produceri megbízásról, s adta vissza a stallumot a filmet egyébként is kitaláló Hábermann Jenőnek, mert a Mafilmben betöltött tisztsége teljes embert kíván ... Sipos Kornél a Mafilm vezérigazgatói címéről állítása szerint csak azért mondott le, mert az ÁPV Rt. vezérigazgatósága igazgatósági gyűlést hívott össze, amelynek tárgya többek között az ő visszahívása volt. Ebből arra következtetett, hogy megrendült a bizalom személye iránt, így inkább önként visszavonul ...

x

Alapprogram milliárdokkal
Magyar Nemzet, 2001.03.28. munkatársunktól

... összesen öt és fél ezer pályázatot 4,1 milliárd forinttal támogatott 2000-ben a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) ... 2001-ben valamennyi szakkollégium megemelt költségvetéssel fogadhatja a pályázatokat. Miniszteri keretből összesen 1,48 milliárd forint támogatás jutott a pályázóknak, 2001-ben a keret 1,75 milliárdra emelkedik ...

x

Milliós támogatás
Magyar Nemzet, 2001.04.11.

... a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma huszonöt-huszonöt millió forinttal támogatja az idei millenniumi filmkeretből a Perlasca, valamint a Torzók című filmprodukciót ...

x

Sipos Kornél pert indít Bereményi Géza ellen
magyar.film.hu

... azért kezdeményezi a jogi eljárásokat, mivel megítélése szerint Bereményi Géza az elmúlt hetekben több lapnyilatkozatban, interjúban is rágalmazta őt ...

x

Jancsót ünnepelték Mihalkovval
A rendező halhatatlansága
Magyar Hírlap, 2001.03.24. Tölgyesi Gábor

x

Rendhagyó sajtótájékoztató Jancsóval és Mihalkovval
Népszabadság, 2001.03.24. V.Gy.

x

Rágalmak tüzében A hídember
Magyar Nemzet, 2001.04.06. munkatársunkról

... Lendvai Ildikó országgyűlési képviselő által elhangzott, hogy a film főszereplője és rendezője együttesen 130 millió forintot kap gázsiként a produkcióból ...

x

Digitális angyalok madártollal
FrontFilmes trükkök a Sacra Corona látványvilágában
Magyar Nemzet, 2001.04.05. Pósa Zoltán

... a film egyik csatajelenetében digitálisan megsokszorozzák a valódi lovasokat. Az első fázisban "leszedték" őket a kép hátteréről, hogy aztán tömegesen kerüljenek vissza a képmezőbe ...

x

Akar-e filmtörvényt a tárca?
Magyar Hírlap, 2001.03.02. TG

x

Újabb késésben a filmtörvény
Magyar Hírlap, 2001.03.23. TG

x

Megállt a magyar filmélet a Filmművészek szerint
Magyar.film.hu, 2001.04.05. filmhu

... ha most újból nekirugaszkodnak a filmtörvénynek, annak 2003 előtt nem lesz hatása. Addig mindenképpen valami átmeneti megoldást kell találni. A beérkezett javaslatok a Filmművészek szerint egyáltalán nem oly szerteágazók, javarészt részletkérdésekkel foglalkoznak, így összefésülhetőek. A szövetség szívesen vállalná az egyeztetést. E kérdések megvitatására rendkívüli közgyűlést terveznek összehívni e hó végére, melyre meghívják a kultuszminisztert is. Itt szeretnék elhatározni azt is, hogy a Parlamentnek kéne most már válaszolni a kérdésre: szükség van-e magyar filmre? ...


Forgatnak

Brandauer szerepét Garas Dezső veszi át
Magyar Hírlap, 2001.03.06. TG

... Klaus Maria Brandauer tegnap mégsem érkezett Budapestre, színházi elfoglaltsága miatt Berlinben maradt .. helyette Garas Dezső alakítja a magyar rabbit, jelenetét ma veszik fel a Dohány utcai zsinagógában ...

x

Befejeződött a Perlasca-film forgatása
magyar.film.hu, 2001.04.20. (filmhu)

... a film rendezője Alberto Negrin, főszereplője Luca Zingaretti, játszik benne Mathilda May, magyar színészek közül Cserhalmi György (Bleiber, német százados), Szacsvay László (László, a hegedűs), Stohl András (Nagy, nyilas hadnagy), Tordy Géza (Sanz Briz, spanyol konzul), Rudolf Péter (Sárosi, az öreg zsidó), Garas Dezső (rabbi), Spáh Károly (Ferenc, a hírvevő zsidó fiú), Ónodi Eszter (Lina, a szobalány), a jelmezeket Gyarmathy Ágnes, a díszleteket Gárdonyi László tervezte, sminkmester Forgách Erzsébet, a rendező asszisztense Kolos István ...

x

Ötvös Csöpi visszatér
magyar.film.hu, 2001.04.03.

... A Zsaruvér és csigavér címmel futó projektre hamarosan aláírják a szerződést a TV2-vel, a kiválasztottak: Básti Juli, Avar István, Zenthe Ferenc, Psota Irén, Gór Nagy Mária ...

x

Újraforgatják az első magyar némafilmet
Száz éve és hat napja kezdődött A táncz felvétele Fedák Sárival és Blaha Lujzával
Magyar Hírlap, 2001.03.01. Tölgyesi Gábor

... Fazekas Bence rendező újraforgatja az első magyar játékfilmet ... az első kinematogram - a városligeti jégtánc - forgatása is jelen művészekkel, a bécsi Seibert házaspárral készült 1901. február 23-án. Az ő alakjukat Beck Hajnalka és Kolecsánszky Gábor jégtáncos idézte fel, korhű ruhákban, korhű koreográfiával, keringő ütemére ...

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap kereső