Báthory Erzsi Lapszemle: 2001.02.16.-2001.03.10.

Kritikák  Interjúk  Tudósítások  Filmszakmai események, hírek 


Kritikák

Kitartó pillantás
A Werchmeister harmóniák
Magyar Narancs, 2001.02.08. Forgách András

... mint a tapasztalt szerencsejátékos, észrevétlenül irányt változtatott, van, akinek ez föl sem tűnik: és éppen ez az irányváltoztatás az igazán érdekes ...
... a színészek arca, mint a tárgyaké, a tárgyaké, mint az embereké. Schygulla elpusztult, kissé puffadt arcát rebbenékeny mosolyával tartja elénk: könnyű, makacs, ezüstös arc. Lars Rudolph nyílt, sebzett, ártatlan kamaszarca, az, ahogyan az újságokat (harmadszorra sikerült elolvasnom Lázár Kati szortírozó monológja alatt a fiú kezében: Kárpáti Igaz Szó) bedobja a kisvárosi fekete hajnalban a postaládákba, ahogyan a konzervbab-főzelékbe kenyérdarabokat szór, és boldogan, az állati létezés boldogságával kavarja kanalával, eszik belőle, és elmereng a kozmosz törvényein. Peter Fitz szigorú melankóliája, képessége a beletörődésre. Nem német arcok ezek. Csak arcok. Egyetemes arcok ...
... Remekmű az, ami a föntiek elmondását fölöslegessé teszi. Arról nem kell beszélni, mert van, létezik, mindent elvisel, mint egy hegy vagy erdő, vagy a tengerpart egy eldugott öble, vagy a szél, vagy egy dallam.

x

A téboly univerzuma
Werckmeister harmóniák
Jegyzet
Magyar Hírlap, 2001.02.19. Gervai András

... egyszerű, mégis talányos alig-történet, sajátos és látnoki vízió, kozmikus létdráma a világ, az emberiség talán menthetetlen helyzetéről. A bizonytalanságról és teljes szétesettségről, a rendről és káoszról. A rend és a káosz átmeneti állapotában működésbe lépő erőkről, szereplőkről, végbemenő folyamatokról ...
... Valuska nem egyszerűen postás, küldönc, rezonőr, de főszereplő, jelképes figura: remény a reménytelenségben ... egy csöppnyi ragyogás. "Kezdet" és "vég" között ...

x

Napfogyatkozás
Werckmeister harmóniák
Élet és Irodalom, 2001/7. Báron György

... Nappali sötétséggel kezdődik a Werchmeister harmóniák, napfogyatkozással. Érthetjük ezt metaforikusan, mint a Krasznahorkai-Tarr féle világállapot képét, ám a filmvásznon látható égi-földi jelenség kézzel foghatóan konkrét ...
... Haláltánc ez: a napfogyatkozás az apokalipszis hírnöke, a világrend felbomlásának előjele ...
... A pogrom, a gyilkolás káoszát a tetszhalál rendje váltja fel. A csoda elmaradt: az óriásemlős nem a megváltást hozta el a városba, hanem a gnómot, s általa az összeomlást, amit a sivár hétköznapok drillje követ ...
... egy szenvedélyes és személyes létvízió dokumentumai ...
... szerkezete inkább drámai, mint epikus ...
... nehezen felejthető nagyjelenete a napfogyatkozás-tánc a kocsmában; a bálna megérkezése az éjszakai városba; a tömeg lassú vonulása az utcákon, reménytelenül és szerencsétlenül, a kórházi rombolás után; a kiszolgáltatott Valuskát üldöző helikopter gyanús, imbolygó, fenyegető mozgása a levegőben ... nincs dialógus, pusztán zene és kép. Szavakkal leírhatatlanok és elbeszélhetetlenek …

x

Üzeneti érzék
Tímár Péter: Vakvagányok
Magyar Narancs, 2001.02.15. Turcsányi Sándor

... a vakokat tömik pénzzel (elhangzik a filmben: a "Soros"), és jó nekik a szar is. Ez az a pont, amikor az egészet ott kéne hagyni. Nemcsak kimenni a moziból, hanem a jegy árát is visszakérni ...
... a film úgyszólván folyamatosan, eszközként használ önreflexív elemeket ... a vak szereplőket szigorúan szinkronizálták ...
... egy speciális környezetbe helyezett, speciális keretek közé szorított, igen-igen halvány, kifejezetten bicegős történet. Közhelyek tömegével előadott, kereteire kínosan és folyamatosan tekintettel lévő, színészválasztási és színészvezetési tévedésektől terhelt, önmagában semmitmondó darab, nagy adag hatásvadászattal, tutiramenéssel súlyosbítva ...

x

Üvegtigris
Eltékozolt lehetőség
Magyar Demokrata, 2001/9. Bertók

... Az Üvegtigrisben is kiváló színészi alakítások tanúi lehetünk, a forgatókönyv olyan gondosan kidolgozott jellemeket formáltat meg a színészekkel, hogy azokat lehetetlen elrontani. Nem is rontják el ...
... Sokan vagyunk ilyenek, akik azt hisszük, hogy egyszer majd jobb lesz. Nem tudjuk, mire fel, csak úgy ...
... Olyanok vagyunk, mint az Üvegtigris hősei, akik előtt még a postarablás pályája is zárva marad. Ez sorsszerűség. Saját vigasztalásunkra adjuk a nagyot. Ahogy a banda "amigója" mondja, aki legszívesebben Harleyvel menne, szétlőne minden táblát a 67-es úton, és elkapná az összes "ferdecsöcsű stoppos picsát": "Anyámmal élek, Babettával járok, macskám van és ne legyek kemény?" A film tragédiája, hogy az idióta szponzorok belemásztak a forgatókönyvbe ...
... Így vált az Üvegtigris című szépreményű játékfilm gusztustalan reklámszpotok közti idő kitöltőjévé ...

x

Ahová Jézus nem tolja oda a biciklit
(Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél)
Élet és Irodalom, 2001.03.02. Stőhr Lóránt

... Megfordul az üdvtörténet, és az utolsó vacsorára a vízözön következik, "jöjjön hát az ár", énekli Sub Bass Monster a kiégett lelátóról, miután botcsinálta pincéreink átlényegülnek, ki istenné, ki féreggé ...
... végig elvadult tájon gázol, a stadiontól a Rózsadomb tetejéig minden csupa rom, bizony, a fejétől a farkáig bűzlik a hal, de ezek a romok amilyen valóságosak, olyannyira természetesek ...
... A Niagara tényleg itt van, csak jó ajtót kell kinyitni hozzá ...
…Így vándorol Kapa és Pepe a Lámpáson és az Anyádon át az Utolsó vacsoráig, az istennek sem lehet lelőni őket, persze mert maga Kapa az isten, ráadásul az egész sleppjüket hurcolják magukkal, Józsit, Pistit, Zsoltit meg a Mesikét, akinek az idétlen nevetésétől feláll a szőr a hátamon, és ahogy így vándorolnak filmről filmre, mindig összeszednek valakit az úton, főleg a zenészekre buknak ...
... ott van a miniszter és a testőr, a kommandós és a rendőr, a tűzijáték és a Hősök tere ezen az utolsó vacsorán, két kézzel szórja a meghívókat az üres asztalhoz a Nyolcvanéves ...
... És hogy Jézus nem tolta oda a bringát? Megszokhattuk. Régóta nélküle múlatjuk az időt.

x

A látható film
Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél
Élet és Irodalom, 2001.03.02. György Péter

... Jancsó nem tagadja meg önmagát: a magyar film egyetlen egyszerre univerzális és originális zsenijét egész életében a hatalom szerkezetének láthatóvá tétele izgatta ...
... Erőszak, erőszak, erőszak: annak minden formája. Kivétel nincs: a politikai hatalom gyakorlói éppoly elviselhetetlenek, mint a "nép". Ennyi a tétel: s lássuk be, ennek az akár Brecht-illusztrációnak is tekinthető vizuális kijelentéssornak önmagában is érdemes jelentőséget tulajdonítanunk, minthogy a magyar film egyébként szinte teljes egészében képtelen volt feldolgozni a rendszerváltás történetét ...
... Jancsó és Grunwalsky igazi "művészfilmet" csinált, s épp oly hamisítatlan populáris geget alkotott. Az egyes jelentés-összefüggések, a feltárásra váró rétegek analízise éppoly elfogadható interpretáció, mint az önfeledtség, amellyel e film értelmesen nézhető ...
... az emberi viszonyok ritka víziószerű és immár nem mechanikus bemutatása ...
... ebben a filmben van egy hosszú jelenet, Mundruczó Kornél, Ruttkay Laura és Rába Roland szerelmi hármasa. A fikció szerint két férfi és egy nő együttes élményének, hármas szeretkezésének kezdetét rögzíti a kamera ...
... míg ott kinn a nagyvilágban a pokol rendezkedik be, addig vajh’ miként is élik át mindezt azok, akiknek épp ebben a korban adatott felnövekedni, s ezen mocsokban kell és lehet tisztának maradni ...
... ez a világ, amelyben élünk, épp elég kemény. A szerelemnek évadát - nos igen - most nyeli el valami más ...

x

Országimázs vízözönnel
Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél
Magyar Hírlap, 2001.02.19. Gervai András

... a nagy dumás, egymással örökké vitatkozó bohócpáros, Kapa és Pepe - akik az előző két "részben" sírásókként, illetve egy fűtőház privatizációját "intéző vasutasokként" ágáltak, intrikáltak, kötötték össze a szilánkos "cselekményt" - most új alakban, pincérként támadnak új életre ...
... Jancsó legújabb alkotói korszakának talán legkeserűbb víziója ...
... a szövegek fontos információkat, ironikus-önironikus üzeneteket hordoznak, a melódiák egyfajta életérzést sugároznak ...

x

Szemből, halál
Jancsó Miklós: Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél
Magyar Narancs, 2001.02.22. Turcsányi Sándor

... a jancsói pálya szemrebbenés nélkül szakaszolható, annyian megtették már, hogy itt csak föl kéne mondani a leckét. A mindenkori leckefelmondók a rendszerváltás táji művek időszakában szálltak el ...
... Jancsó Miklós, akár e filmtől, akár egyáltalán a filmtől függetlenül is, korunk legélvezhetőbb anekdotázója. Ha akarom, az Utolsó vacsora is halálanekdoták laza füzére. Hol síppal, dobbal vagy más muzsikával előadva, hol meg filmesebb eszközökkel ...
... két zseniális kisfilm is megbújik ebben a forgatagban: az asztal körül kergetőzés meg a dugni készülő hármas esete ...
... Olyan egyszerű: csak az a jó, ami fáj is.

x

Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél
Filmlevél
168 óra, 2001/8. Bölcs István

... ez a film ugyanis oly gáttalanul nyúl mítoszhoz és valósághoz, vicchez és tragédiához, fenségeshez és nevetségeshez, magyarázható analógiákhoz és megmagyarázhatatlan csodákhoz, ahogyan Picasso rajzolt, Chagall hegedült (a képein) vagy Godot kacagott ...
... A két imposztor kalandjai szárazon és vízen olykor Magyarország természeti földrajzának abroszán esnek meg, máskor egy pecsétes abrosszal letakart asztal körül zajlanak, amely a nem létező utolsó vacsora kelléke. Fölösleges kelléke, mert a tanítványok nem jönnek, itt mára már mindenki Júdás lett ...
... a véletlen úgy hozta, hogy egymás után láttam a Werckmeister harmóniákat, Tarr Béla filmjét és az új Jancsó-mozit. Ahogyan a görög színházban követte a tragédia-trilógiát a szatírjáték ...

x

Jancsó Miklós szép új világa (Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél)
- Televízió - (sic!)
Népszabadság, 2001.02.23. Veress József

... körülnézett a terepen, és úgy találta: ahhoz a kusza valósághoz, nyomasztó bizonytalansághoz, olykor intézményesített őrülethez, ami nálunk eluralkodott, leginkább a gyilkos irónia hangvétele illik. A hatalom kegyetlen mechanizmusait már többször megjelenítette, most a napfogyatkozások vannak soron. A helyezkedések, a taktikázások, az árulások, a lepusztultság, a kiszorítócska ...
... Öniróniából jeles. A film csúcspontja a hosszú futás az asztal körül, a pincérek muris maratonja. A gyakorlóedzés "filózó" szövegében a szép új világ törvényére figyelmeztetnek a film készítői (forgatóköny: Hernádi Gyula, Jancsó Miklós, Grunwalsky Ferenc): csak nem megállni, folyton rohanni, versenyben maradni, aki feladja, azt eltapossák. Kapa és Pepe győzi szusszal ...

x

Ironisták
Tóth Tamás: Anarchisták
Magyar Narancs, 2001.03.08. - kr -

... mitől Anarchisták a film címe, nem tudom. A szereplők motivációi semennyire sincsenek kifejtve, az események csak úgy jönnek egymás után, hanyagul, akár fel is lehetne őket cserélni. Meglehetősen kevés ok Gavrilo Princip megidézett szelleme, meg hogy a közös robbantás előtt Majka egy éjszaka alatt elolvassa a Robbantómester című anarchista alapkönyvet ...
... A filmen végigvonul valami finom irónia ... A kezdés egyébként is lendületes, a film zenéje (Melis László) végig hangulatos, élvezetes a film ritmusa, erősek a képek, de hogy a cselekmény miért pont így folyik, rejtély ...

x

Gavrilo és Majka
Filmlevél (Anarchisták)
Magyar Hírlap, 2001.02.26. Gervai András

... Gavrilo, az ételkihordó fiú ... napestig a könyveket bújja, a történelemből keres példákat. Nem derül ki, hogy indulatai milyen forrásból táplálkoznak, milyen okok fordítják szembe a fennálló renddel. Magatartását, ironikusan értendő, idézőjeles anarchizmusát a helyzetéből, lehetőségei hiányából, s talán az unalmából fakadó düh és valamifajta megszállottság határozza meg ...
... Majka, az üvegházban, üvegbura alatt élő, törékeny lány nem a világra haragszik, ő inkább csak bosszút akar állni azért, mert valakik pénzért árusítják a szeretetszolgálat adományait. Majka adja az ötletet, hogy mit kell felrobbantani, a dinamitot is ő szerzi, de mindezzel mintha ki is merülne a szerepe, háttérbe szorul ...
... Viszont a film fontos szerepet szán Gézának, Majka apjának. A nagy beszédű, zavaros fejű férfi az apák leváltandó nemzedékét képviseli ...
... Meglepő, hogy Tóth Tamás ... ilyen didaktikus, sőt helyenként zavaros történettel jelentkezett ... A Mokép ismertetője szerint az Anarchisták ... kultuszgyanús film. Sajnos, mi nem azt a mozit láttuk.

x

Győzött a könyv
(Egyszer élünk)
Népszabadság, 2001.02.16. Dóka Péter

... a föld alól is elő kellett volna kerítenie Molnár György rendezőnek azt a szigorú és kíméletlen profit, aki átgyúrja a novellákat, ívet szerkeszt a történetnek, s gondosan figyel arra, hogy a cselekmény drámaisága megmaradjon ...
... A sok hiba ellenére is átszivárog valami a Tar-novellák atmoszférájából a filmbe. Érezni az epikus nyersanyagot, az irodalmi megalapozottságot ...

x

Könyv Koltai Lajos operatőrről
(Fazekas Eszter-Csala Károly: A fény festője, Osiris kiadó, Budapest, 2001)
RTV részletes, 2001/9. Jálics Kinga

... beszélgetni is élmény Koltai Lajossal. Nemcsak varázslatos képeivel, szavakban is ki tudja fejezni érzelmeit, gondolatait ...
... Friss hír, hogy Koltai Lajost Tornatore Malena című filmjének fényképezéséért operatőri Oscar-díjra jelölték. Szívből gratulálunk!


Interjúk

A tizenharmadik
Avar István a bányáról meg a Nemzeti Színházról
Megjött Horatio is
168 óra, 2001/8. Mester Ákos, Jolsvai András

... Kállai már a kezdő csapat kihírdetésekor azt kérdezte, morogva kissé, hogy jó, jó, de hol az Avar ...
... olyan színész, aki ha nincs ott valahol, előbb-utóbb hiányozni kezd. Ha meg ott van, akkor nagyon ott tud lenni ...
... Szerethető színész az Avar, akár gondokba merült elsőgenerációs értelmiségit játszik vastag, fekete keretes szemüvegben, akár téeszelnököt, akár királyt vagy hóhányót. Kevés nagyobb gazember van a magyar irodalomban, mint A fekete város Bibókja, aki egy tál lencséért bárkit elárul, a gazdáját, az apját, a feleségét - Avar még ennek a Bibóknak is tudott híveket szerezni ...

x

Közéleti forgószínpad
Hegedűs D. Géza számadása
168 óra, 2001/8. Sándor Zsuzsanna

... minden művészeti ág a saját létéért küzd, közben elfogy az energia, s arra már senki sem gondol, hogy egymás nélkül semmire sem megyünk. Bár szerintem a színésztársadalom az alapkérdésekben egységes ...
... A párbeszéd híve vagyok. Ma az a legnagyobb baj, ha hiányzik a kommunikáció. Franciaországból érkezett egy barátunk hozzánk, a zuhogó esőben már csak a szomszéd garázs előtt tudott parkolni. Másnap reggel indult volna Prágába, de látta, autójának kerekeit kiszúrták. Ugyan mennyibe került volna a szomszédnak becsengetni hozzánk, hogy kicsit álljon arrébb. Csak düh van és bosszú. Pedig már egy kedves kérdéssel is görcsöket lehetne oldani. Kedvenc történelmi hősöm Ehnaton fáraó, a Naphimnusz költője. Évszázadokig a pusztulás kultusza tombolt Egyiptomban, de jött egy felvilágosult ember, egy művész, aki nemet mondott a sötétségre. Újra kivirult az élet ... Bármi történhetik: az igazság beteljesedik ...

x

A producer árnyéka
Tóth Tamás a lázadásról és az öngólról
168 óra, 2001/8. Sztankay Ádám

- ... Bereczki a pályázatot követően keresett meg ... Felajánlotta: a Mokép, illetve ő - mint producer - segítségemre lesz a film megvalósításában. Tény, néhány ellenzéki barátomat meglepte a dolog. De akkor még csak nevettünk a helyzeten: épp egy állami cég támogatásával születik meg az a film, amelyik napi aktualitással szól a lázadásról ...
Ön addig nem is hallott arról, hogy a mindenkori hatalom jelen képviselői szent ügyekre való hivatkozva (sic!) semmibe vettek szakmai érdekeket? ...
... azt gondolom: úgy senkivel nem lehet tárgyalni, hogy azt mondom, te hazudsz, de azért beszélgessünk. Ha szót akarok érteni a hatalommal, akkor azokra kell gondolnom a hatalmon belül, akik - vélhetően - nem hazudnak. Úgy nem lehet élni és dolgozni, hogy elfogadom: ez egy teljes egészében bűnös, rabló rezsim ...Ettől függetlenül még aláírhatta volna a miniszternek címzett szakmai levelet.
Mivel én voltam az egyetlen ember, aki egy véletlennek köszönhetően mindkét oldalhoz szoros szálakkal kötődött, úgy véltem: összekötő kapocs lehetek. Ennek viszont feltétele volt semlegességem megőrzése ...
... Ön légüres térbe került. Vajon miért, ha bizalmi taktikájával jót akart?
... az indulatok megint erősebbek voltak, mint a józan ész. Voltaképpen azt rótták fel bűnömül, hogy Bereczki Csabát én emberként kezeltem, és nem a generális ellenségkép egyik megtestesítőjét láttam benne ... ... úgy érzem: a Fidesz agresszív kommunikációja és az "egész pályás letámadása" valójában ellenreakció mindarra, ami a korábbi, enyhén kádárista, bratyizós, sumákolós, halogatós világot jellemezte. Más kérdés, hogy a Fidesz szakmai döntései gyakran megkérdőjelezhetők, stílusuk irritáló - ami ellen persze lázadni kell. De semmiképpen sem vad hőbörgéssel, azonnal pártosodva - mintha valamiféle fasiszta rezsimmel állnánk szemben ...

x

Csak jó vagy érdektelen film létezik
Török Ferenc, a Moszkva tér rendezője a szemle közönségdíjas alkotásáról
Magyar Hírlap, 2001.02.13. Tölgyesi Gábor

... a szemle díjkiosztóján Enyedi Ildikó nagyon pontosan megfogalmazta, nincs már értelme közönségfilmről vagy művészfilmről beszélni. Ma már csak jó vagy érdektelen filmekről beszélhetünk ...


Tudósítások

Fülbehúzás
32. Budapesti Függetlenfilm Szemle a Kultiplexben
Magyar Narancs, 2001/7. - kovácsy -

... ezúttal is előkerült egy mindnyájunk szemefénye. Ezen a hétvégén Pölcz Róbert és Pölcz Boglárka Szafari című tizpercese kapta a jogos fődíjat. A nemzetközi egzotika-útifilm-trend idealizáló stílusa felé villantott szemcsippentés irányából pásztázzák a VHS nyers színei egy kelet-magyarországi cigány közösség mindennapi civilizációnk felől nézve meseszerűen irreális, pontosabban és máshonnan tekintve felfoghatatlanul nyomorúságos életét ...

x

Kinizsi, Blue Boksz, Groznij
Élet és Irodalom, 2001/7. Bakács Tibor Settenkedő

... belépek a Kultuplexbe, hatvan watton és sárgán égnek a fények, tök jó csajok a pultnál, a fal bevakolva, festetlen, a büfékínálat vidéki, a presszószint közepes, a moziban téglafal, betonpadló, hideg, fémcső székek ...
... megállapítom, a magyar alternatív kultúra egy rokkant középgeneráció és hozzá csapódó technihúszasok halmaza, valahol a focipálya és a kocsma után, talán az erdő szélén. Mindenesetre infrastrukturálisan csak a romok látszanak, Bulgária-feeling van ...
... elkezdődik a vetítés. Innentől minden csókos. Láttam például egy remekművet ... (Szafari, BE) ...
... ha jó későn is, de tényleg itt van az új filmes generáció, amely nemcsak helyre, tétre, de befutóra is játszik ...

x

Első díjas lett a francia Intimitás
Tarr Béla filmje nyerte a BZ különdíját a berlini filmfesztiválon
Népszabadság, 2001.02.19. Veress József

... Cakó Ferenc - aki már korábban nagydíjat nyert Berlinben - a ’’főtáblán" kapott helyet Kövek című animációs filmjével, más szekcióban vetítették Gothár Péter Paszportját, az itt is nagy tekintélynek örvendő Tarr Béla Werchmeister harmóniákját, Moldoványi Ferenc Budapesten kizsűrizett Gyerekek - Koszovó 2000 című drámai helyzetjelentését ...
... Tarr Béla Werchmeister harmóniák című filmje a Berliner Zeitung zsűrijének díját nyerte ...

x

Fabula Európa legnagyobb rövidfilmfesztiváljáról
Magyar Hírlap, 2001.02.17. Palotai János

... A kongresszusi központ nagyterme megtelt óvodás, kisiskolás gyerekkel, a zsűri számára fenntartott helyeket is elfoglalják, ami érthető is, hiszen ők a kompetensek a rajz és bábfilmek, burleszkek esetében ...
... nem a magyar filmszemléről szól a mese ... egy "vidéki" francia városban, Clermont-Ferrandban, amely földrajzilag az ország közepén van, valójában a peremén, távol a fővárostól ...
... Idén került először magyar mozgókép a versenybe, Mundruczó Kornél Aftája, a tény már önmagában sikernek számít ...


Filmszakmai események, hírek

Almagor az izraeli filmhét sztárja
Magyar Hírlap, 2001.02.26. TG

... Városi történetek címmel március 3-tól 12-éig izraeli filmhetet rendeznek az Örökmozgó Filmmúzeumban ... A közelmúlt izraeli filmjei elfordulni látszanak a parabolisztikus-politikai témáktól, az intim szférát, a magánélet válságait helyezik előtérbe ... érzékeltetik az izraeli sajátosságokat, a vallásossághoz fűződő ellentmondásos viszonyokat, a multikulturális társadalom konfliktusait ...

x

Megmentőre vár az Átrium mozi
Magyar Hírlap, 2001.02.22. TG

x

Fotográfiák és festmények
Élet és Irodalom, 2001/8. Grunwalsky Ferenc (Francois-Marie Banier Fotografiák és festemények c. kiállításának megnyitóján)

... örülök, hogy közéleti viták helyett itt állhatok, és csak egyre kell figyelnem, közös mániánkra: hogy itt vannak ezek a képek, a képek. Nem trükkhatások, filmsztorik, hanem sorsok, lelkek, a kortársaink, a századunk képei és Banier út felszabadult, jókedvű képzeletének játékai ...

x

Megint elindul a bakterház
Keresik az új Bendegúzt - Visszatér Haumann, a Patás
Mai Blikk, 2001.02.28. n.o.

... A Daylight Film Produkciós Iroda vezetői úgy döntöttek, hogy leforgatják az eredeti komédia folytatását, méghozzá úgy, hogy ismét annak hajdani rendezőjét, Mihályffy Sándort (64) kérik fel a rendezői feladatokra ...

x

Pár órára kinyitott a Broadway
Népszabadság, 2001.02.22. S.T.

... a sajtó munkatársait engedték be. Nemrég jelentkezett ugyanis az erzsébetvárosi önkormányzatnál egy művészekből és vállalkozókból álló csapat, amely színházat, mozit, kabarét és kávéházat működtetne ott ...

x

Nyáron már forognak a támogatott filmek
Magyar Hírlap, 2001.02.27. TG

... a kultuszminisztérium szakértői ... még értékelik a Magyar Filmművészek Szövetségének javaslatát a filmfinanszírozás strukturális átalakításáról ...

x

A diákzsűri filmdíjai
Magyar Hírlap, 2001.02.28.

... a nagyjátékfilmdíjat Tarr Béla Werckmeister harmóniák című filmjének ítélték, ebben a kategóriában Hajdu Szabolcs Macerás ügyek című alkotása kap még oklevelet ... a kategória győztesének (sic!) Török Ferenc Moszkva tér című műve lett ...

x

Avar István is a Nemzet Színésze
Népszabadság, 2001.02.16. B.E.

x

Botrányfilm kapta az Aranymedvét
Véget ért az 51. Berlinale
Magyar Hírlap, 2001.02.19. Hegyi Gyula

x

Tarr Béla: pályám első közönségdíja a berlini
Magyar Hírlap, 2001.02.20. TG

x

Küldik a meghívót az Oscar-ceremóniára
Koltai Lajost könnyezve várták a filmgyárban
Magyar Hírlap, 2001.02.15. Gréczy Zsolt

x

Eltemették Sinkovits Imrét
Népszabadság, 2001.02.03. munkatársunktól

x

Eltemették Sinkovits Imrét
"A szeretet és hűség csillaga"
Magyar Hírlap, 2001.02.03. BG

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap kereső