Báthory Erzsi Lapszemle: 2000.12.22.- 2001.01.10.

Bemutatók - kritikák  Kritikák  Interjúk  Riportok  Portrék  Eszmefuttatás  Reflexiók  Filmszakmai hírek, események 


Bemutatók - kritikák

Egyszer élünk
H, 2000, Objektív Stúdió
r: Molnár György, í,f: Tar Sándor, o: Kardos Sándor, z: Dés László
sz: Szarvas József (Balog), Básti Juli (Balogné), Galgóczi Gáspár (Zolika), Hajdu Szabolcs (Jenő), Gáspár Sándor (Tarcsai), Börcsök Enikő (kocsmárosné), Papp Zoltán (kocsmáros), Csomós Mari (Papp Terka), Orosz Lujza (Mária néni), Vass Teréz (Kati), Nagy Ilona (Emese)
forgalmazó: Budapest Film
szí, 91 perc
B: 2001.01.18.

Pacsmag

Egyszer élünk
Filmvilág, 2001/január, Zoltán Gábor

... a történetek külön-külön hitelesek, de így forgatókönyvvé, filmmé összeszerkesztve olykor némileg zavarják egymást ...
... eljátszaniuk nem sikerült ... ... nemcsak nekik (Vass Teréznek és Nagy Ilonának), hanem a felnőtt, tehetségüket sok színházi és filmes szerepben bizonyított színésznőknek és színészeknek sem ...
... Molnár rövidebbre szabja a történéseket a kelleténél, valahogy sose marad idő arra, hogy ami elindul, ki is bontakozzék ... ... nem érlelődik meg rendesen a szégyen: Zolika szégyene ...
... a végső gesztus, mikor Zolika az apja ellen fordul, és bevonatozik az erős és érzéketlen férfiak világába, létrejön a filmen; a baj csak az, hogy nem támaszkodhat gondosan felépített előzményekre ...
... Kardos Sándor képei segítenek abban, hogy kialakuljon az a távolságtartás, amely nem engedi giccsbe fordulni a szomorú mesét. Kardos szereti az akadályokat, szeret valamit odarakni a kamera meg a tárgy közé, szereti a zavaró momentumokat: ez sokszor teremt szépelgés nélkülien szép képeket ...


Kritikák

Álomalkotó népek
A másik ember iránti féltés diadala
Filmvilág, 2000/január, Bori Erzsébet

... program, a Buharovéké, a magyar szürrealista film megalkotása. Heroikus vállakozás, homlokegyenest szemben az uralkodó iránnyal, beláthatjuk, hogy ez nem megy nehézség nélkül. A fő csapást az álom adja, és nagyobbat, mint várnánk ...
... A programban ... gátlástalanul alkotják az álmot, a szereplők feléről kiderül, hogy ők csak egy másik szereplő álmaiban léteznek, ami nem gátolja meg őket abban, hogy jól fejlett bűntudatuk legyen azért, amit más álmában tesznek ...
... A tiszta szürrealizmusnak nincsenek hagyományai a magyar filmben ... de ezen a tájon is keresték már a valóság meghaladásának lehetőségeit. És nem is csak a föld alatt meg amatőr filmes műhelyekben, hanem a fősodorban, mert ha másért nem, hát messze érő hatásukért mindenképpen ide sorolnám Jancsót, Erdélyt, Bódyt, Jelest, Tarrt. Létezik magyar metafizikus film. Ennek a nyomdokán járnak Buharovék ...
... A programban, de A másik emberben is erős és elég durva punk gesztusokra ismerhetünk: szado-mazo pornófilm részlet beillesztése idilli álomjelentbe ... A szürreális és punk motívumok mellett határozottan jelen van az iskolai színjátszás, méghozzá annak is két szélső pontja, a régi, szakrális iskoladráma és a spontán ökörködés/disznólkodás ...
... többszöri megnézés és némi elmemunka árán rekonstruálható a Buharov-filmekben egyfajta történet, kihámozható és többé-kevésbé összerendezhető a motívumok sora, és még egy értelmezési kísérletnek is nekiszaladhatunk, de mennyi esélyt adjunk az egyszeri nézőnek, amikor a szakma is megáll ott, hogy "tetszik, de akasszanak föl, ha értem" ...

x

A hetvenhatodik történet
Filmlevél (Meseautó)
Magyar Hírlap, 2000.12.14. Gervai András

... a forgatókönyvet jegyző Nógrádi Gábor kicsit leporolta, mai környezetbe helyezte a mesét, s igazított is rajta valamicskét ...
... a pszichológiai, dramaturgiai logikátlanságoktól hemzsegő forgatókönyvből poros, nyögvenyelős mulatságot rendeztek ...
... A színészek szinte mindegyike más-más stílusban játszik: van, aki komédiát, van, aki szalonvígjátékot, esetleg kabarét, s akad, aki ripacskodik. Talán a visszafogottan komédiázó Molnár Piroska az egyetlen, aki érzi, miféle ironikus stílusra lenne itt szükség ...
... Szomorú, hogy az alkotók energiájából, tehetségéből csak ennyire, szórakoztatás ürügyén csak ilyen fiaskóra futotta.

x

Portugál
Kritika, 2000/december, Tóth Péter Pál

... filmen valahogy nem működik az, ami a Kamra színpadán komoly, immár elég hosszan tartó siker ...

... Észak-Balkán és Óperencia. A színház speciális erőterében mindkét pólus megformálódhatik, egy naturális, tulajdonképpen realista eszközökkel megvalósított filmen azonban kiütközik a szüzsé tézisszerűsége, didaktikussá, direktté válik az, amit egy színielőadás nézője saját fogékonyságával, intuíciójával egészíthet ki groteszk voltában is hiteles világképpé ...

x

Korai és roppant erős
Nincsen nekem vágyam semmi
Filmtett, 2000/december, Ágfalvi Attila

... már-már annak a kifejeződése ez a film, hogy a magyar filmtörténet legtöbbet emlegetett értékei mára egyenesen folytathatatlanná váltak ...
... íme, itt egy film, ami működik, és teljesen másképp, mint a nagy generációk idején ...
... pontosan annyi banális érzelmet - szeretet, vágyakozást, kiszolgáltatottságot : leírni szörnyű - képes hordozni, ami ahhoz szükséges, hogy egy filmrendezőnek filmet rendezni érdemes legyen, s hogy azt a filmet meg is lehessen nézni ...
... a film az "ottlét" ritka élményét hordozza ...

x


A mindenkihez szólás szabadsága
A napfény íze
Filmtett, 2000/december, Köves Gábor

... ami előnyre a külcsín terén szert tettek, azt elvesztették az elbeszélés módjának megválasztásakor. Nem mintha lett volna más választásuk. A mindenkihez szólás szabadsága meglehetősen korlátolt ...
... a szereplők egymással szembeni intim érintkezéseiből mintha csak a film első harmadára futotta volna. A dramaturgia motorja kíméletlenül továbbhajtja a filmet, a narrátor beszélni kezd ... sietősen haladunk előre újabb rezsimek, híres-hírhedt törvények, politikai machinációk tanulságos, de leltárszerűen rendbe szedett során ...
... A Sorsok egy másik élet, a néző egy másik film lehetőségét látja megcsillanni a szimbólumszerű tárgyakban ...
... a témában megjelent cikkek szorgos olvasója egy idő után úgy érezhette, mint aki egy exkluzív fogadásra keveredett, ahol a sztárvendéggel ellensége és barátja is igyekszik legalább egy közös fényképen szerepelni ...

x

A vízibornyú legendája
(A másik ember iránti féltés diadala)
Élet és Irodalom, 2001.01.05. Báron György

... A 40 Labor hithű konzervatívként nyúl vissza - generációjából egyetlenként - az elveszettnek látszó hagyományhoz. A húszas évek avantgárdjához, a hatvanasok filmnyelvi-narrációs forradalmához, a hetvenesek experimentalizmusához. És a folyvást emlegetett posztmodernhez, melynek világnagy ernyője alá mindez lötyögősen befér ...
... A közös ős nyilvánvalóan a szürrealizmus, mely a legradikálisabban tagadta a történetet ...
... középpontjában két mese áll: az egyik a vízibornyúról szól, mely kifejlett állapotában macska nagyságú, erszényes jószág, embrió korában belébúvik az emberbe, bévül nagyra nő, s kirágja magát. A veszélyes állat egy példányát titokzatos tudós őrzi otthonában ... ... A másik történetet Szabó Gyula esti mesés ízes hangján halljuk, Váltottról, a cserélt gyerekről, majd feltűnik egy törpe, bizonyos Yugu Parax, tán ő volna az elcserélt kisember, nem tudni, aztán lassan a két mese egymásba folyik ...
... A kocsmajelenetek színpadiassága, a koszlott szocreál miliő Jelest idézi, a roncsolt képek Bódyt - azt a két nyelvújító kinematográfust, akik az experimentalizmus eredményeit felhasználva próbálkoztak új narratív forma kidolgozásával ...
... Nem ismerjük meg világuk szabályait, ám érezzük e szabályok erejét. Eleinte kínzó kíváncsiság ébred bennünk, majd lassanként beletörődünk, hogy kíváncsiságunk kielégítetlen marad ...

x

Üresjáratok és tanulságok
Dokumentumfilm
Népszabadság, 2000.12.19. Cs.K.

... A kötelesség a filmkészítőé. Kötelessége arra a nézőre gondolni, aki nem tudja, kicsoda vagy micsoda az, akiről vagy amiről ő mozgóképileg közölni akar ezt-azt. Máskülönben a nézőnek üresjárat lesz, amiről a filmkészítő azt hiszi, hogy roppant fontos és érdekes. A Duna TV két dokumentumfilmjére szólna ez a szentenciánk. A Pasolini- Itáliai utazás című katalán másfél órásra (író-rendezője Xavier Juncosa), valamint a Sírás után : Latinovits című félórás darabra (rendezte Szigethy Gábor) ...
... nagy dolog lehet a művészet. A költőé és a színészé. Ha nem áll elébük eltakarni őket az intim műértő széplélek.


Tudósítás


Üzenetek VHS-en
Fesztibál - Érintő filmszemle, Piliscsaba
Filmtett, 2000/december, Margitházi Orsolya

... összesen 106 filmet vetítettek le kép nap alatt a szemlén, ahol bensőséges hangulat alakult ki a részvevők és a zsűri között. Az idei Érintő meglepetést is tartogatott azon alkotók számára, akik személyesen is eljöttek a szemlére. Nekik ugyanis lehetőségük volt arra, hogy Találkozás címmel ott helyben egyperces szösszeneteket készítsenek ... A közönségnek a legjobban az a film tetszett, amelyben a bátor fiatalok egyenesen Jancsó Miklós egyik filmjét parodizálták ...
... A technikai nehézségek és a mezőny egyenetlensége nehéz helyzet elé állította a zsűrit, Jancsó Miklóst, Zalán Vincét, Fésős Andrást, Dér Andrást és Vajda Pétert. Hosszú tanácskozások után tudtak csak dönteni ...
... Zalán Vince az alkotókat pimaszságra, szemtelenségre biztatta, amivel új utakat kereshetnek a reflektálásra és árnyaltabban teremthetnek kapcsolatot a nézőkkel ...


Interjúk


Filmet csinálni számomra életforma
Beszélgetés Kovács Andrással
Kritika, 2000/december, Gervai András

... A filmek persze nem rendszerekről, hanem emberi magatartásokról szólnak, az enyémek szinte kizárólag az alkotni vágyó, a világ és a saját sorsát megváltoztatni akaró "nehéz emberekről" hol teljes vereséggel, hol félgyőzelemmel végződő konfliktusaikról. Talán a filmekből is kitetszik, a gyökeres reformok híve voltam, de nem kapitalizmusban és többpártrendszerben gondolkoztam ...
... Korábbi "kritikus azonosulásomat" feladva - mint a hozzám hasonlóak közül sokan - többé-kevésbé én is betagolódtam a kialakult új rendszerbe (én, mint vezető inkább, mint azok, akiket vezettem) ...
... szeretnék még elkészíteni valamit Erdélyben, ami a határán van a riportnak és a fikciónak. Filmet csinálni életforma, mindegy mi a műfaj. Számomra a film megismerési folyamat, a riportokban becserkészem a tájat, vagy a riportok ösztönöznek olyasmi elmondására, ami csak játékfilmmel kifejezhető ...
... Az egyén kiszolgáltatottsága mellett foglalkoztat a jogászé is, az olyané, aki meg akarja őrizni a tisztességét, ugyanakkor eleget is akar tenni a szakmája követelményeinek, és meg is akar élni. Most olyan történettel foglalkozom, amelyben az ügyvéd megkísérli megőrizni személyes integritását ...

x

Ajvé, a Karcsi már megint elszúrt valamit
A hetvenöt éves Makk Károly a "régi szép időkről"
Népszabadság, 2000. 12. 22. Pogonyi Lajos

...- Mi volt az igazi oka a főiskoláról való kiebrudalásának?
Malőrünk volt az Úttörők című filmmel. A film szülőatyja Hont Ferenc volt, aki addig a főiskola élén állt, de később kegyvesztett lett. Kaptam azért egy sanszot, és elhelyeztek a dokumentumfilmgyárba. Ott viszont konfliktusom támadt: vasöntő sztahanovistákról kellett volna filmet csinálnom, de ehhez nem volt affinitásom ... ... Amikor a kirugásom utáni első héten feljöttem Pestre, minden áldott hétvégén vacsoravendég voltam Illés Gyuriéknál. Máriássy, ha találkoztunk, mindig egy ötvenest dugott a zsebembe. Akkor az nagy pénznek számított. Vagyis érezték ők is, hogy egy embertelen gépezet részei: "ez is benne van a buliban". Ez a kettősség végig jellemző volt a korra ...

x

Jelölés vagy nevezés?
Szabó István filmjének esélyeiről az amerikai forgalmazóval
Népszabadság, 2000.12.18. Návai Anikó


... A napfény íze amerikai forgalmazójától, a Paramount Classics társelnökétől, David Dinersteintől kértünk választ a legfontosabb kérdésekre ...
... A kampány legfontosabb eleme a találékonyság. Be kell tartanunk a Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szövetsége és a Filmakadémia rendkívül szigorú szabályait, de mindent megteszünk azért, hogy a filmre odafigyeljenek. Idén a sajtó remekül "levette" azt az ötletünket, hogy Rosemary Harrist és leányát, Jennifer Ehle-t együtt ajánlottuk a szavazók figyelmébe, mint legjobb karakterszínésznőket ...

x

"Az ember személyes történelmét veszik el"
Surányi András a Filmről és műve egyetlen kópiájáról - A rendező hiányolja a párbeszédet
Magyar Hírlap, 2000.12.20. Tölgyesi Gábor

... Meg tudom mondani, hol van a filmben az, amit Máriássy Félixtől kaptam, Szabótól, Makktól, Jancsótól, vagv melyek a közös baráti élményre vonatkozó utalások, gondolok itt Szászra, Vészi Jánosra vagy Jeles Andrásra ...
... a Film ... esetében csak egy kópiát tudtunk összespórolni. Pedig ideje volna, hogy olyan filmek is eljussanak a nézőhöz, amely több személyes pillanatot teremthet, mint egy szappanopera ...

x

Félelem nélkül, reménykedve
Kőrösi Orsolya államtitkár a globalizáció ellenszeréről és a hazai tervekről
Magyar Nemzet, 2001.01.10. Pósa Zoltán

... Jacques Chirac francia köztársasági elnök magyarországi látogatásán jelentette be, hogy 2001-ben megrendezik a magyar kultúra évét. E terv megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma programirodát hozott létre, amelyet Szabó Miklós irányít. Eddig több mint háromszáz programjavaslat készült el. A műsorsorozat Bartók-koncerttel kezdődik, amelyet Pierre Boulez vezényel ...
... Az európai filmélet egyik legfőbb fóruma az Európa Tanács által létrehozott, a filmkoprodukciók gyártását és terjesztését támogató Eurimage nevű szervezet, amelyhez Magyarország 1990-ben, a régióból elsőként csatlakozott. Az Eurimage eddig több mint hetven magyar részvételű filmet támogatott ... A megújulás egyik lehetősége, ahogy a "visegrádi négyek" kultuszminisztereinek kapcsolata is bizonyítja: Európában sokkal hatékonyabban képviselhetjük érdekeinket és értékeinket együtt, egymást segítve ...


Riportok

Kötéltánc tragédia és komédia között
Bacsó Péter új filmje nem Karády Katalin-monográfia
Népszabadság, 2000.12.18. Csákvári Géza

... Az apróságokra egyébként is nagy súlyt helyeztek a filmkészítők. A Balázs Béla-díjas fotós, Kende Tamás például a produkció részeként reprodukált legendás fotókat, többek mellett a Hamvadó cigarettavég címűt. Ezek a képek többször feltűnnek a filmben, Karády lakásában ...
... Bacsó stílusa ebben a filmjében is uralkodó lesz: kötéltáncot jár a tragédia és a komédia között. Az operatőr Andor Tamás, a rendező állandó alkotótársa. Az alkotók igényes közönségfilmet ígérnek, amelyet legkorábban jövő ősszel mutatnak be a mozik ...

x

Sundance - a szerencse fia
Népszabadság, 2000.12.16. Orsós László Jakab

... Ül Robert Redford a Színház- és Filmművészeti Egyetem filmtanszaki épületében a Szentkirályi utcában. Szombat kora este van, itt vannak a titkos körtelefonnal berendelt harmadéves rendező- és producerhallgatók, itt van a szeánszot összehozó Miskolczi Péter producer az Eurofilm irodától, itt van Zsombolyai János, a tanszék vezetője, Enyedi Ildikó, Salamon András, mindketten filmrendezők, van egy fekete farmerba és fekete ingbe öltözött testőr ... aztán sok pogácsa és megmagyarázhatatlanul sok ásványvíz ... itt ül ez az ember, nyilvánvalóan merő udvariasságból, nemsokára megérkezik majd angol munkatársa ... előre kínlódunk már a ránk telepedő formalitástól ...
... Fábry Sándor ... is megmondta egy nyűgös, reggeli televíziós műsorban, hogy Redford szerencsétlen elmebeteg ...
... Utah államban, egy távoli vidéken, Redford magánbirtokán minden különösebb felhajtás nélkül évente egyszer öt héten keresztül néhány kiválasztott fiatal filmrendező találkozhat a világ legjobb filmes szakembereivel ... Olyan az egész, mint egy sűrített tantervű luxus filmiskola ...
... Redford ül és producerével együtt elmeséli, hogy milyen volt magányosan álldogálni a vetítőül szolgáló épület előtt és várni, hogy jön-e bárki, akit érdekelnek a Sundance-filmek ...
... alig telt el néhány év, éppen csak kiderült, hogy független Sundance-filmmel is lehet nézőket és pénzt szerezni, és a mostani Sundance-fesztiválokon ott nyüzsög a világ filmiparának színe-java...


Portrék

Egy sima, egy fordított
Cserhalmi György legendái
168 óra, 2000/50. Sztankay Ádám

... Balhék, pia, nők? Amennyi tisztes férfiembernek kijár, nem több. Csak a hamisságot tűri rosszul. Lehet, gyerekkori nyavalya szövődménye ez. Egykor remek utcai harcos volt - már rég nem megy ölre senkivel. Küzdeni csak azzal lehet, aki a szemedbe mer nézni. Ez most a lesunyt tekintetek kora ...
... Kamaszmosoly, semmi düh. Vidéken él, nyugalomban, ahol fa van, virág, könyv. Onnan jár fel játszani: csak azért is, ha már kitanulta a szakmát ...


Eszmefuttatás

Tojás pohárban
Sas Tamás: Presszó
Beszélő, 2000/november, Nánay Bence

... a presszó a legdemokratikusabb vendéglátó-ipari létesítmény. Itt minden társadalmi réteg megfordul ... A presszó a társadalom mindenkori keresztmetszetét adja ...
... Sas Tamás Presszó című filmje, amely az 1998-as év legnagyobb meglepetése volt ... keresztmetszetfilm. A különböző társadalmi rétegekhez tartozó szereplőket azonban nem a trükkös cselekményvezetés foglalja egy keretbe, hanem egyszerűen a helyszín: a presszó ...
.. .Németh Gábor olyan dialógusokat írt, amelyek - ez egy magyar film esetében sajnos meglepő - nem hatnak mesterkéltnek és hiteltelennek. Életszagú dialógusokat ...
... A Presszó nyitotta a sort. Alig egy évvel később pedig ezt követte Jancsó filmje, a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten, amely azonban már nem a tojás pohárban szelíd presszóvilágába, hanem a kőbányai sör vadabb, kaotikusabb temetői világába vezet ...


Reflexiók

Történelem és mozitudat
A Glamourról
Magyar Narancs, 2000.12.21. Bikácsy Gergely

... Kovács Éva szociológiai vértezettségű vitairata ... ... úgy beszél a Glamour című filmről, mintha nem filmről beszélne, mintha egy Glamour című társadalomtudományi opus (könyv vagy tanulmány) hiányaira és hibáira hívná fel a figyelmet. A vitairat szerzőjének magabiztos, sőt ellentmondást nem tűrő a hangja. Kissé humortalan, vagy az akar lenni (sikerült neki) ...
... a művészetkritika, legyen az impresszionista élménykritika vagy egzaktabbul "szövegelemző" fajta, másként közelíti meg tárgyát ... felhívhatja a figyelmet a Glamour képi világának tudatos túlfényezettségére, meg hogy miféle ironikus többlete van, a zene szemérmetlen pátoszára, a családregény mesei képeskönyvjellegére. Segítheti a nézőt eligazodni a nevetséges és fenséges közt húzódó keskeny mezsgyén ... A Glamourban a látvány glamouros-giccsparódiás: családregény is, történelmi képeskönyv is meg ezeknek egyúttal önironikus kommentárja. Jó léha film ...

x

A gyűlölet szédülete
Tények A hinta szédülete című íráshoz (Glamour)
Magyar Narancs, 2000.12.21. Bereczki Csaba

... a világban létezik a személyes hang, amikor a szerző vagy rendező egyes szám, első személyben szólal meg. Sőt egyes nagy rendezők (például Chaplin, Bergman, Fellini, Tarkovszkij, Truffaut, Szabó István, Woody Allen) csak így tudnak megszólalni, és épp ettől hitelesek. A Glamour is személyes film. Gödrös Frigyesnek, a film rendezőjének és családjának a története, szubjektíven ábrázolva, álomszerűen elmesélve. Azt hiszem, senki a világon nem hitelesebb Gödrös Frigyes életét illetően, mint maga Gödrös Frigyes. Most úgy tűnik, Kovács Éva sokkal jobban tudja, mi is történt a rendező életében ...


Filmszakmai események, hírek

Sínen a filmszemle kocsija?
Népszabadság, 2000.12.14. V.Gy.

... Mintha egyelőre sínre került volna a filmszemle kocsija, a filmszakmát azonban más gondok is foglalkoztatják. Legutóbb a minisztérium 400 milliós, játékfilmek jövő évi támogatására szánt összeget akart magához vonni a mozgókép közalapítványtól (ugyancsak filmtámogatás céljára). A költségvetési szavazás előtt azonban ezt visszavonták. Sokan nem értették az akciót, mint ahogy azt sem, miért késik a filmtörvény előterjesztése, amelyet csak jövőre ígér a miniszter. És az ÁPV Rt. a közelmúltban döntötte el: fölszámolják az állami tulajdonban levő filmstúdiókat. A részleteket még az érintettek sem ismerik ...

x

Huszonöt játékfilm a szemlére
A Mammutba költözik a magyar mustra
Magyar Hírlap, 2000.12.22. Tölgyesi Gábor

... jobb esetben 60 milliós költségvetésből gazdálkodhat ...
... biztosnak tűnik, legalább huszonöt magyar alkotást be is mutatnak. Ilyen többek között Rudolf Péter Üvegtigrise, Gothár Péter Passportja, Jancsó Miklós Az utolsó vacsora az Arabs Szürkénél című alkotása, Incze Ágnes Robotja, Vecsernyés János Kvartettje, Tóth Tamás Gavrilója, s képviselteti magát új játékfilmmel Maár Gyula és Sára Júlia is ...
... Hajdu Szabolcs Hamis jegyek és Török Ferenc Moszkva tér című filmje is a szemle programjában szerepel.

x

Új Udvar, új mozi
Népszabadság, 2000.12.14. Cs.L.

Megnyílt a Cinema City VIP, Észak-Buda új hattermes mozija a Bécsi út Új Udvar üzletközpontjában. A hat teremben összesen 768 néző fér el, az úgynevezett Platina teremben - ez jelzi exkluzivitását - hatvanegy nézőnek jut bőrfotel ...

x

Karácsonyi varázslat a Muravidéken
Elkészült az első magyar nyelvű szlovéniai játékfilm
Népszabadság, 2000.12.16. Cs.P.

... Balogh Zsolt rendező Karácsonyi varázslat című alkotását ... a tízmillió dolláros - mintegy 13 millió forintos - költségvetésből előállított játékfilmet a szlovén állami televízió megrendelésére a Három Sztár Kft. készítette el ... A film alapanyagául szolgáló két novellából ... Balogh Zsolt és Nagy András írta a forgatókönyvet ...

x

Mozgóképek Európa minden országából
Nőtt az artmozik látogatottsága - Közel félmillióan néztek művészfilmeket
Magyar Hírlap, 2000.12.15. TG

... közölte a Budapest Film Rt. a sajtóval ... a sikerhez hozzájárult cégük keresztfinanszírozási rendszere, a népszerű, nagyobb közönséget vonzó alkotások bevétele hozzájárult ahhoz, hogy a kisebb érdeklődést kiváltó, ám értékes és Európa mai filmművészetét meghatározó filmek is bemutathatók legyenek hazánkban ...

x

Fotózzunk szilveszterkor!
Magyar Hírlap, 2000.12.15. TG

... Az évezred utolsó pillanatainak megörökítésére mozgalmat indított az Octogon magazin és az @RC formáció ... bárki indulhat, aki hazánkban december 31-én 0 órától 24 óráig kezébe veszi a fényképezőgépet és képi lenyomatot hagy hátra az utókornak az évezred zárónapjáról ...

x

XXI. század - game over
Mediawave boszorkányok nélkül
Magyar Hírlap, 2000.12.14. Tölgyesi Gábor

... A független filmekre fókuszáló összművészeti fesztivál segítségére sietett ... a Magyar Televízió, amely a Mediawave médiatámogatója lesz, de az Országos Rádió és Televízió Testület, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a kultusztárca is segíti az eseményt ...

x

A Mediawave Luca székére áll
Népszabadság, 2000.12.14. B.L.

... Tóth Erzsébettől, a Magyar Mozgókép Közalapítvány főtitkárától megtudtuk: a sokat bírált utófinanszírozási rendszer módosítását javasolja a kormánynak ...

x

Megszűnnek az állami filmstúdiók
Népszabadság, 2000.12.22. (munkatársunktól)

... március elsejével végelszámolással megszüntetik az állami filmstúdiókat - jelentette be tegnap az ÁPV Rt. igazgatósága az érintettek képviselőinek. A Budapest, a Dialóg, a Hunnia és az Objektív stúdiók tulajdonában lévő filmjogokat, továbbá a névhasználati jogot a vagyonügynökség kivonja az eljárás alól, azokat tehát nem fogják értékesíteni ...

x

Versenyben A napfény íze
Szabó István alkotását három kategóriában jelölték Golden Globe-ra
Népszabadság, 2000.12.22. Návai Anikó

... első ízben fordul elő, hogy magyar állampolgárságú filmrendező, illetve társproducer a legjobb amerikai filmrendezők, illetve producerek között került versenybe ...

x

A napfény íze Aranyglóbusz-jelölt
Magyar Hírlap, 2000.12.22.

x

Az ember tragédiája már rajzfilmként is megnézhető
Metro újság, 2000.12.20. (MTI)

... nagy sikert aratott a Római Magyar Akadémián Az ember tragédiájából készült rajz- és animációs film ősbemutatója ...
... A vetítésen jelen volt a rendező, Jankovics Marcell, aki elmondta, hogy huszonnégy munkatársával immár tizenkét éve dolgozik Madách Imre színművének képi megjelenítésén ...
... Az itáliai Madách-megemlékezések júliusban kezdődtek Cividale del Friuliban, a Mittelfest nevű nemzetközi színházi fesztiválon. Akkor a milánói Scuola d’Arte Drammatica növendékei adták elő Az ember tragédiáját, minden színházi díszletet felülmúlóan gyönyörű természetes környezetben ...

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap kereső