Báthory Erzsi Válogatás a filmtörvény-vita sajtójából

Filmalap vagy filmközpont?
A minisztériumi átalakító elképzelések meglepték a mozgóképes szakmát
Magyar Hírlap, 2001. 01.06. Tölgyesi Gábor

... A törvénytervezet lényeges része a Nemzeti Filmalap létrehozása. (Hasonló intézmények évtizedek óta működnek a nyugati államokban.) A tervezet szerint - ahogyan az MMK főtitkára, Tóth Erzsébet miniszteri biztos lapunknak adott korábbi nyilatkozatában is elmondta - a kultuszminisztérium irányítása alatt álló önálló szervezetet a pénzek hatékonyabb felhasználását és annak ellenőrzését egyeztetné. A törvény azt is figyelembe venné, hogy a filmekről szóló döntések ne koncentrálódjanak ... A törvény a mozijegyadóból, járulékokból, egyéb bevételekből származó pénzeket - normatív módon osztaná el. A francia minta alapján szelektív, pályázati módon is támogatná a gyártást, forgalmazást, terjesztést, a filmalaphoz rendelt nagyobb forrás elosztása történne normatív módon. A tervezet szerint a Nemzeti Filmalap másik forrását a piacról befolyó különböző járulékok adnák ...

x

Késlekedő törvény, takarékos szemle?
Tóth Erzsébet, a Magyar Mozgókép Közalapítvány főtitkára a szakma időszerű gondjairól
Magyar Nemzet, 2001.01.13. Pósa Zoltán

... a filmtörvény normaszövege lényegében már 2000-ben elkészült, a teljes körű szakmai vita és a véleményezés elfogadott észrevételeit is beépítettük ... A hatástanulmány elkészülte után, azaz 2000 júniusa óta az egész csomag a minisztériumban van. A tavalyi esztendő második félévében a megtárgyalandó törvények kategóriájában szerepelt, ám a parlament közismerten túlzsúfolt programja miatt átcsúszott a 2001-es esztendő első felére ... márciusban végre a parlament elé kerülhet ...
... a törvénytervezetben a szakma egyik visszatérő aggályát eloszlatandó azt is egyértelműen belefoglaltuk, hogy a különböző járulékokból származó bevételek egyértelműen a filmszakmába forognak vissza ... e kérdésekben egyértelmű konszenzus született ...
... a kulturális tárca javaslata az az elképzelés, hogy a meglévő forrásokat a Magyar Mozgókép Közalapítvány mellett egy részvénytársaság osztaná el. Ezt a vegyes formációt vélik többen is a filmszakma újraállamosításának ...

x

Mozgó képek
Magyar Hírlap, 2001.01.18. Gréczy Zsolt

... A tervtől a szakma egy része fizikai rosszullétet érez, mondván, itt az ötvenes-hatvanas évek központosított, cenzúrás világa tér vissza, tán még Nemeskürty István is itt kap új feladatot. A másik tábor ellenben úgy véli, eddig az volt a legnagyobb baj, hogy kevés volt a pénz filmcsinálásra ... most mézesmadzagként ott lóg több milliárd forint, amit az NKÖM ígért, ha végbemehetnek a változások ...

x

Egyeztetés a filmtörvényről
Népszabadság, 2001.01.24. V.Gy.

... A közelmúltban százötven filmes szakember aláírásával a filmművészszövetség levélben kérte Rockenbauer Zoltán minisztert, hogy adjon tájékoztatást a filmszakma készülő reformjáról és arról, hogy miért késik több mint fél éve a filmtörvény előkészítése. A filmesek leginkább a tervezett új filmközpontról szerettek volna tájékozódni ...
... a miniszter ... a szakma képviselőit azonban meghívta a tegnapi találkozóra. Ezt Szomjas György, a szövetség főtitkára lapunknak eredményesnek nevezte, különösen, hogy átvehették a minisztériumban készülő filmtörvénytervezet legfrissebb változatát és a leendő filmközpont alapító okiratának tervezetét ...

x

Beteg a filmdemokrácia?
Ma rendkívüli közgyűlést tartanak a filmművészszövetségben
Népszabadság, 2001.01.17. V.Gy.

... Bacsó Péter filmrendező ... kifejtette: igenis radikális reformra van szükség, mert a jelenlegi kuratóriumi finanszírozás működésképtelen és megalázó. Működésképtelen, mert filmforgatókönyvekről nem lehet demokratikus szavazással dönteni ... a jelenlegi szisztéma a középszernek kedvez ...
...- Két feltétellel támogatom a filmközpontot: ha politikamentes és szakmailag önálló lesz ...

x

Szegény legények
HVG 2001/5

...A békülékeny ígéretek ellenére az MFSZ múlt szombati közgyűlésének résztvevői ízekre szedték a minisztériumi elképzeléseket. Kritikát kapott minden, ami benne van, de még inkább, ami hiányzik belőle. Nem szerepel ugyanis a tervezetekben a lényeg, a tárca vezetői által beígért forrásbővülés törvényi garanciája. Ezenkívül szó sem esik az 1990 előtt készült filmek jogainak rendezéséről, a Mafilm Rt. és az állami stúdiók jövőjéről...

x

Tanácskozás a filmszakma képviselőivel
Magyar Nemzet, 2001.01.24. Pósa Zoltán

... a négyórás tanácskozást mind a szakma, mind a minisztérium képviselői gyümölcsözőnek nevezték. Várhegyi Attila összefoglalásként elmondta, hogy a filmtörvénynek a minisztérium által elfogadott tervezetét, illetve a Filmközpont Rt. alapító okiratának szövegét és a részvénytársaság szakmai koncepcióját átadta tanulmányozásra és megvitatásra. A filmszakma pedig ígéretet tett, hogy módosító javaslatait február 15-ig, a Filmközpont Rt. leendő működésével összefüggő elképzeléseit február 23-ig visszajuttatja a tárcához ...

x

"Van egy önbizalmát vesztett gárda"
Makk Károly a filmszakma struktúrájának átalakításáról
Magyar Hírlap, 2001.01.26. Tölgyesi Gábor

... Jancsó Miklós, Szabó István és jómagam 1994 augusztusában írásbeli tervezetet készítettünk, és azt javasoltuk az akkori kultuszminiszternek, legyen három intendáns, dramaturgiai tanácsadóval, forgatókönyv-olvasó emberekkel körülvéve, akik felelősen döntenek a filmekről, és mindebbe a szakmának is legyen beleszólási lehetősége. Úgy képzeltük, harminc hozzáértő közül minden forgatókönyvhöz két ember sorolható. Ők is véleményezték volna a filmterveket ...
... A weimari köztársaság hangulatában viszont sok minden megtörténhet. Még az is, hogy a filmművészszövetség nem igazán rátermett főtitkára, Szomjas György azt veszi a fejébe, hogy minden változás mögött én állok ...

x

Az állam koncentrálja a filmes forrásokat
Magyar Hírlap, 2001.01.27. Balogh Gyula-Tölgyesi Gábor

... az MMKA-val kapcsolatban jelezte az igazságügyi tárca, hogy az alapítvány működése nem egészen törvényes, hiszen az alapító nem lehet kedvezményezettje az alapítványi döntéseknek. Az MMKA-t 26 szervezet jegyzi alapítóként, és bizony jó néhány alapító van, amelyik pályázati pénzekhez jutott. Ebből az is következik számunkra, hogy az alapítvány működése változtatásra szorul ...
... tavaly ősztől a miniszteri biztos bevonásával megkezdődött az előkészítésnek az a fázisa, hogy mielőbb a parlament elé kerüljön a (filmtörvény)tervezet ... A filmtörvény korábbi tervezetében is szerepelt már egy filmközpont megalapítása, ezt az ötletet módosítottuk, és úgy gondoltuk, hogy ennek a filmközpontnak részvénytársaságként kell működnie ...
... szeretnénk az elosztási rendszert a közvetlen politikai szempontoktól távol tartani ...
... Várjuk a filmes szakma javaslatait, miként működjön a részvénytársaság, és a javaslatokhoz fogjuk igazítani a vezetőségben helyet kapó konkrét személyek kiválasztását és megbízását ...
... Meghívtuk például Szabó Istvánt, Makk Károlyt, Bacsó Pétert, Enyedi Ildikót, Szász Jánost, Tímár Pétert, Janisch Attilát, Sándor Pált, Kézi Kovács Zsoltot, Tóth Tamást, Fonyó Gergelyt, Mundruczó Kornélt, több mint ötven filmest. A meghívottak el merték mondani a véleményüket, ha viszont valamelyik szervezet delegáltjaként hívjuk meg őket, akkor ezt nem teszik ...
... A filmközpont rt.-vel kapcsolatban ... éppen Salamon András fogalmazta meg ezen a megbeszélésen, hogy a produceri rendszert kell erősíteni és ezt mi is így gondoljuk ...
... Miután az ÁPV Rt. döntött arról, hogy végelszámolással megszüntet négy állami filmstúdiót Kósa Ferenc filmrendező, képviselő javaslatára beszélgetést kezdeményeztem a stúdióvezetőkkel ...
... A Dialóg stúdió esetében már korábban megkezdődött a cég felszámolása ...
... a Budapest Filmstúdió vezetője, Kántor László Új Budapest Filmstúdió néven magánstúdióként szeretné működtetni a filmműhelyt. Simó Sándor, a Hunnia és Rózsa János, az Objektív stúdió vezetője viszont azt választotta, hogy a Mafilmhez kerüljön át a két stúdió ...

x

Tiltakozás, egyezkedés és kiáltványfogalmazás
Filmesek viharos közgyűlése a Fészek Klubban - A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumából senki sem volt jelen
Magyar Nemzet, 2001.01.29. Pósa Zoltán

... nyugodt percei csak addig tartottak, amíg az elnöklő Illés György operatőr megegyezés reményében ismertette a napirendet ...
... a NKÖM álláspontját Szomjas György, Grunwalsky Ferenc, Janisch Attila, Salamon András rendező, Tóth Erzsébet, a Magyar Mozgókép Közalapítvány főtitkára és Port Ferenc, a Budapest Film Rt. vezérigazgatója a Magyar Filmforgalmazók Egyesülete küldöttjeként ismertette ... A filmtörvény szövegének abban a változatában, amelyet a Magyar Mozgókép Közalapítvány a szakmai viták és módosítások után tavaly tavasszal a minisztériumnak átadott, még négy új támogatási lehetőség szerepelt: a mozijegybevételek és a televíziós reklámköltségek közvetlen visszaforgatása a filmgyártásba, az állami költségvetés és a befektetők számára kidolgozott adókedvezmények rendszere. Ám a jegy- és reklámköltségek közvetlen felhasználásához a Pénzügyminisztérium nem járult hozzá. A befektetői adókedvezmények kidolgozásához a parlamentnek módosítania kellene a társasági törvényt, amihez kétharmados többség szükségeltetik. Az ellenzéknek pedig nem áll érdekében, hogy a filmtörvény ebben a kormányzati ciklusban megvalósuljon. Az egyetlen forrásbővítési lehetőséget a minisztérium biztosíthatja a költségvetésből ...

x

A többség elutasítja a nemzeti filmközpontot
A szakma demonstrációra készül a szemlén - A kulturális tárca sajnálja egyes alkotók ellenállását
Népszabadság, 2001.01.29. V.Gy.

... a napirenden szereplő kérdésekben - filmtörvény, filmközpont - a filmszakma is megosztott. Legalábbis ennek tulajdonították néhány jeles rendező, többek között Makk Károly, Rózsa János, Kézdi Kovács Zsolt, Gothár Péter távolmaradását ...
... Szomjas György filmrendező ... a tanácskozás után lapunknak kifejtette ... a tárcának küldendő válaszban ki kell térni a filmtörvénytervezetben szereplő elfogadható szakaszokra és arra, hogy a filmközpont létrehozásával nem értenek egyet ...
(keretes) ... a filmes szakmára is igaz az a mondás: akarata ellenére senkivel nem szabad jót tenni - nyilatkozta vasárnap délután lapunknak a közgyűlésen elhangzottakkal kapcsolatban Várhegyi Attila ...
... az alkotók érdeke is az: néhány héten belül dőljön el végre, lesz-e tényleges forrásbővítés. A szakma ismételt széthúzása esetleg arra kényszeríti majd a politikát, hogy elálljon ettől a szándékától ...

x

A szakma nem fogadja el az új filmtörvénytervezetet
Metro, 2001.01.29. (MTI)

... Mészáros Márta rendező szerint ha a szakma most kompromisszumot köt a tárcával, akkor minden törekvés, amelyet tíz éve a magyar filmgyártás megreformálásáért tettek, hiábavalóvá vált ...

x

"Gumicsontot kaptunk, rágjuk méltósággal"
Magyar Hírlap, 2001.01.29. Tölgyesi Gábor

... - szólítja fel Jancsó Miklós a hallgatóságot, s többen csatlakoznak hozzá, nem akarják nevükkel legitimizálni a filmfinanszírozás strukturális átalakítását. "Mégsem kéne magunk előtt becsapni az ajtót" - mérsékli Janisch Attila a radikálisokat. A hangulat az idő múlásával egyre forradalmibb. Lányi András sorolja az ősbűnöket: a szakmát elvágták filmgyártó bázisától, a Mafilm fejlesztése elmaradt ...

x

Központosított filmesek
Janisch Attila a politikai ellenőrzésről
168 óra, 2001/4. Sztankay Ádám

... nálunk a társadalom teljesen átpolitizált. Ha a filmkultúra területén megalakulna egy szervezet, amelyben nem elsősorban a szakmai kontroll érvényesül, hanem lehetőséget teremt a közvetlen politikai ellenőrzésre, s a mindenkori politika moráljára van bízva, élni akar-e ezzel a jogosítványával - az mifelénk sokkal nyugtalanítóbb, mint máshol ...

x

Így jönnek
Filmfinanszírozás
Magyar Narancs, 2001.02.01. Mihalicz Csilla

... itt mindenki tudja, hogy alapjában véve a másik rovására csinálhat filmet, és mindenki azt hiszi, hogy végül ő csinálja meg. A körülmények szorításában most kénytelenek összefogni ..., hogy a magyar filmet számon tartsák a világban, évi húsz film elkészítését tartja ideálisnak a szakma. Az MMKA egy-egy produkcióra általában 20-30 milliót ítél meg különféle címeken ...
... A másik forrás a Magyar Történelmi Filmalapítvány, amely - nevéből következően - tematikus alapon oszt el kétszázmillió forintot. A Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) filmes kerete nagyjából ugyanennyi ...
... első helyre lépett elő az utóbbi években az ORTT ... A politikai delegáltakból összeállított elnökség válogatja ki saját szája íze szerint a támogatásokról döntő kurátorokat ...
... A millennium első évében a minisztérium is kitett magáért - 1,5 milliárd forint erejéig ...
... A filmek költségvetését - a megvalósíthatóság szempontjából - senki nem vizsgálja előre, és utólag sem kell számot adni róla ...
... A kormány ajánlata a következő: lesz hárommilliárd filmkészítésre, de mi mondjuk meg, hogy ki mennyit kapjon. És lesz filmtörvény is - utána. Előbb létrehozzuk gyorsan a Filmközpont Rt.-t, de azután becsszóra ...
... az rt. átvállalja a Mozgókép Közalapítvány és részben a Filmintézet funkcióit. Ehhez képest a törvényjavaslat e funkciókra nem biztosít elegendő forrást ...
... "Nem lesz törvény - jósolja Lányi (András) -, de lesz Filmközpont. És főként lesz viszály. Már van is. És ez volt az igazi cél." ...
... A filművészszövetség - a távolmaradásukkal tüntetőket (Makk Károly, Kézdi-Kovács Zsolt, Rózsa János, Sándor Pál és mások) kivéve - elszánta magát, hogy konfrontálódik ...

x

Záróra a filmdemokráciában
Visszhang
Élet és Irodalom, 2001.02.02. Vészi János

... Isten kertje végtelen, benne ül a sok kis rettegő filmes, a bölcs pénzosztó hatalom, a megkínzott, dúló-fúló leendő helytartó, az elfűrészelt lábú széken ücsörgő filmfunkcionárius és a ringben magabiztosan szökdelő, budapesti mozikirály. Na meg ott ülünk mi is, megcsontosodott kekecek, gyanakvók, akik ilyenkor tollat vagy gépet ragadunk és még mindig hisszük, hogy van értelme egymásnak üzengetni: vigyázzatok már arra a kurva demokráciára!

x

Levél-írás No.14
Élet és Irodalom, 2001.02.02. Grunwalsky Ferenc

... Elkezdődött a filmtörvény-koncepciók és a különböző átszervezési elképzelések körüli őrület. Tíz éve nem változott az állami dotáció, mi tíz éve mondjuk ezt (süket füleknek), de hiába. Az első filmtörvényvitán, három évvel ezelőtt, a Corvin moziban utasítottuk el az akkori miniszter és szakembereinek elképzeléseit. Most a szakma rendkívüli közgyűlésén történt hasonló dolog. (Ez is bizonyítja, mennyire nem pártfüggő a szakma, ha a filmezés jövője a tét.) ...
... A gyűlésen a tömeg kifejezésre juttatta, hogy elege lett a sumákolásból, a kevesek suskusából, és nem hajlandó tovább tolerálni a bizonytalanságot ...
... A filmesekkel mindig áll a balhé - summázta a helyzetet még 1970 táján egyik elkeseredett "állami kísérőnk" a Novoszibirszk-Moszkva-járaton, néhány üveg vodka után ...
... Ezen a harcmezőn a bunkóság, a hisztéria és helyenként a zsenialitás egymás édestestvérei ...
... Egy félreértést el kell oszlatnom. A filmesek olyan emberek, akik nemcsak munkavállalók, de munkaadók is. A legutóbbi filmem körülbelül 450 (!) embernek adott hosszabb-rövidebb ideig alkalmi vagy időleges munkát (akik adóztak a keresetük után!). Tehát értelmetlen a szöveg, hogy "ennyi pénzt adtunk a filmre". A költségvetés 60-70 százaléka adózott munkabérekre megy el. A mi munkánk 25 százalékban "művészet", a többi kemény fizikai, anyagi, technikai meló ...
... Nem forgatok drágábban, mint amennyibe egy mindenkori átlag magyar film kerül. Ha lehet, kevesebbet költök el. Olyan történeteket, olyan élményeket akarok elmesélni, amelyek az elmúlt tizenkét év és az ezután következő esztendők el nem felejthető emlékei lehetnek. Hát erről is folyik a vita ...

x

Szegény legények
Viták a filmfinanszírozásról
168 óra, 2001.02.03.

... a múlt hét végén nyilvánosságra került filmtörvénytervezet, amit tartalma alapján inkább a Törvénytervezet a Nemzeti Filmközpont Rt. létrehozásáról címmel kellene illetni ... egyetlen fejezetet tartalma, ami a nevezett társaság működéséről, hatásköréről szól ...
... riasztó, hogy az eddig játékfilm-finanszírozásra szolgáló valamennyi állami, alapítványi forrást e társaságba csatornázták be, így lényegében az állam a filmalkotások kizárólagos megrendelőjévé lépne elő ...
... a magyar filmek támogatására költött pénzt a gazdasági társaságok korlátlanul, a magánszemélyek évi 2 millióig levonhatnák a társasági -, illetve a személyijövedelemadó-alapból, s nem kellene adót fizetni a cégek azon jövedelme után, amely magyar filmek forgalmazásából, terjesztéséből származik ...

x

Filmszemle: a kék szemű nő mosolya
Élet és Irodalom, 2001.02.09. Báron György

... Baljósan lebeg a város fölött a kék szemű nő komputerarca, gagyi csókállórúzsreklám ...
... Ha nem épp a Filmszemle előtt került volna napvilágra a kormányzat lenyúlási terve ... röhögnénk, hogy lám, megint a birodalmi rossz ízlés, a hatalmi arrogancia, a vizuális kultúra ünnepén művészek és művészbarátok elé ilyet kirakni ...
... a tét: a magyar film jövője, s ez a manökenarc szomorú jövőt vetít előre. Komoly a veszély, hogy azok osztogatnak majd műalkotásokra pénzt a miniszteriális filmközpontban, akiknek ez a hölgy az eszményképük ...
... A magyar filmipart az utóbbi tíz évben módszeresen kiéheztették, miként a közmédiát is ...
... Filmtörvény kéne, amely nyugati mintára visszaáramoltatná a moziiparban keletkezett nyereség egy részét a filmkultúrába, függetlenítve azt az éves költségvetési alkuktól és a mindenkori hatalom kegyétől. A korábbi törvénytervezeteknek még ez volt a lényegük ...
... ennek nyoma sincs: az csak a filmközpontról szól. A szakma függetlensége helyett a szakma kiszolgáltatottságáról ...
... "Azt mondja Várhegyi Attila államtitkár, hogy a szakma lemond hárommilliárdról. Nem mondunk le, adják ide!" - nyilatkozza dühösen Jancsó ...
... "Ezer sebből vérző, évtizedes gyűlölségektől szabdalt, féltékeny, antiszolidáris néhány száz emberből álló populáció" - ezeket a szavakat a kitűnő publicista Vágvölgyi B. András írta le - igen - a magyar filmművészekről ...
... a HVG szerzője is: "A szakmát megosztotta a filmfinanszírozás tervezett átalakítása, ám a megosztottság korántsem új keletű" ...
... A szövetség vezetősége inkább tárgyaláspártinak látszik - menteni próbálja, ami még menthető. A közgyűlésen felszólalók többsége csalódottabb és - ezért - radikálisabb. Átveréstől tartanak: hogy a tárgyalások paravánja mögött a magas főhatóság úgyis azt csinál, ami akar ...

x

Telt ház Brazíliában
Gödrös Frigyes a Glamourról, a szegény magyar filmről és a "halálos" tervekről
Magyar Nemzet, 2001.02.10. Vida Barbara

... Számomra példaértékű a lengyel filmgyártás. A lengyelek mélyen hisznek a nemzeti, vallási, erkölcsi identitásukban, és példa nélküli az a tisztelet, ami egy Pan Tadeusz-filmet a saját hazájában övez. Hasonlóképpen fontos lenne a magyar nemzeti filmgyártást naggyá emelni. Ennek a jegyében minden reformtörekvést üdvözölni kell ...

x

Vizet itat, bort prédikál
Visszhang
Élet és Irodalom, 2001.02.16. Janisch Attila filmrendező

... a magabiztos szándék jutott leplezetlenül kifejezésre a filmszemléről tudósító filmecskében, amely a Magyar Televízió 1-es csatornáján pergett ...
... Igazi propagandafilmet láthattunk egy hazug filmtörvényről, amelynek hatóköréből a törvényalkotók feltehetően éppúgy kiradírozzák majd azt a filmszakmát, amelynek több száz alkotója immár rendszeresen nevét és arcát adja a magyar film függetlenségét követelendő ...
... Talán mégis inkább robbantgatni kellett volna, nem csendesen tiltakozni, demonstrálni, jelvényt és függetlenségi nyilatkozatot gyártani ...

x

Stúdió nélkül nincs nemzeti film
Banovich Tamás műtermekről, szakértelemről és a gumicsontról
Magyar Nemzet, 2001.02.19. P. Szabó Ernő

... a magyar állam a Magyar Mozgókép Alapítványon keresztül tíz év alatt mintegy 4 milliárd forintot adott a filmcsinálásra, miközben magára a nemzeti filmgyárra nem költöttek ...
... Van a Róna utcában két műterem, amely a magyar film számára még ideálisabb helyszín, s vannak túlélői az infrastruktúrának ...
... regeneráljuk a magyar film bázisát ...

x

Nyílt levél
Makk Károlynak, Kézdi-Kovács Zsoltnak, Bacsó Péternek, Elek Jutkának és Rózsa Jánosnak
Népszabadság, 2001.02.22. Kamondi Zoltán rendező


... Ti tudjátok a legjobban, hogyan küszködik egy magyar filmrendező, hogy fönnmaradjon, filmhez jusson. Hogy két film között hogyan rettegünk a villanyszámlástól, harcolunk a telefontársasággal, hogy még ne kapcsolják ki a telefont, mert azonnal beindul az új film, és akkor minden adósságot ki tudunk fizetni. Az a talán két tucat ember, aki erre tette fel az életét, és többé-kevésbé ebből él - nem él - meg, akik nem csinálnak reklámot, referenciafilmet, politikai kampányt és országimázst, vagyis akik még nem kurvultak el teljesen, akik próbálnak pályázni és újra pályázni, fantom kuratóriumokkal küszködnek, tévékhez rohangálnak, rémesebbnél rémesebb funkcikat győzködnek, ezeregyedszer is megalázkodnak, hogy aztán egy téli hajnalon, kialvatlanul, térdig sárban azt mondhassák, hogy : Kamera! Csapó! Tessék! ...
... Negyven évig egy jól finanszírozott diktatúrában virágzott a filmes szakma - ezt nagyon jól ismeritek. Tizenkét éve egy alulfinanszírozott demokratikus káoszban vergődik (és csodák csodájára ebben is terem jó filmeket) - ezt is ismeritek. Mind a kettő elviselhetetlen: szakma-, művészet- és közönségellenes. Tenni kell valamit - igazatok van ...
... most végre úgy tűnik - alighanem éppen a ti erőfeszítésetek árán -, hogy van hozzá kormányzati akarat, talán pénz is ... Mégis szembekerültünk egymással majdnem húsz év barátság után. Miért nem akarja 170 filmes azt, amit ti öten ...?
... akkor meg lehet minket zsarolni azzal, hogy ha nem fogadunk el egy központosított, teljhatalommal rendelkező, zsebből osztogató intézményt ..., akkor esetleg semmit nem kapunk: se filmtörvényt, se több támogatást - és tényleg megfulladunk. Akkor hitelt adunk azoknak a mendemondáknak, hogy azért kell bevinni egy rt.-be negyven év játékfilmtermésének a jogait, hogy aztán az rt. csődbe menjen, és valaki fillérekért megvásárolhassa ezeket a jogokat. Akkor felmerül bennünk, hogy a szakma újrainfantilizálásáról van szó, ha egy bornírt pontrendszer alapján kellene benyújtanunk felvételi kérelmünket a Centrum kegyelmességének, és a felvételi ponthatárt harminc könyvdoktor állapítaná meg ...
... Kérlek benneteket, hogy fogadjátok el azt a demokratikus alapszabályt, amelynek érvényesítéséért egész életművetekkel harcoltatok, hogy van, amikor 170 több, mint 5. Hogy a többség akaratát - félelmét - egy ilyen helyzetben figyelembe kell venni ...

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap kereső