Pölöskey István DVD-k az év utolsó hónapjában

Válogatás az ARTE televízió DVD kiadványaiból és Paramount DVD-k magyar felirattal a hazai üzletekben

Charlie Chaplin volume 1
Charlie Chaplin volume 1
38 KByte

1. Válogatás az ARTE televízió DVD kiadványaiból

"A franciák és a németek eddig is tudtak segíteni azon, hogy ne az igénytelenség diktatúrája jellemezze a televíziózást: megcsinálták közösen az Artét. Az Arte olyan műsorokkal van tele, amelyek nemcsak színvonalasak és értelmesek, hanem érdekesek, sőt szórakoztatóak is."

Mihancsik Zsófia /Filmvilág 2001/1./

Charlie Chaplin volume 1, 2, 3: The Essanay Comedies, 1915-1916

Rögtönzés, merészség, móka, fiatalos kedv, ez adja még ma is a korai Chaplin filmek utánozhatatlan báját. Művészete és filmjeinek költői szépsége az ösztönös ötletességből, a felszabadult vidámságból és az állandó gyakorlatból fakad. Az ekkor mindössze huszonhat éves Chaplin néhány hónap alatt hírneves komikussá fejlődik, és hamarosan nagyobb népszerűségre tesz szert, mint előtte bárki más. Amerika valósággal szétkapkodja a kisbajuszú, rokonszenves Charlie filmjeit. 1915-ben az Essanay vállalathoz szerződik. Itt már minden filmjének ő az írója, ő a rendezője és ő játssza a főszerepet. Chaplin legjelentősebb munkatársa az Essanay csoportban Ben Turpin, egy kancsaltekintetű kis bohóc, kiváló akrobata. Az apró Leo White, ez az ideges és ingerlékeny emberke, egyforma sikerrel játszik grófot vagy szélhámost. A hatalmas Charlotte Mineau pedig tekintélyes és szigorú hölgy benyomását kelti, s inkább kelt félelmet, mint szeretetet. Legcsodálatosabb felfedezettjére, Edna Purviance-re San Franciscóban talál rá Chaplin. A fiatal nő, aki később húsz halhatatlan filmben volt Charlie menyasszonya akkor érte el nagykorúságát. Chaplin Roland Totheroh operatőrrel 15 Essenay rövidfilmet forgatott. Ezek restaurált változatát tartalmazza az ARTE televízió három DVD-je:

Volume 1 1915, 186 perc

Charlie mint kellékes /His New Job/, 30 perc

Chaplin először a maga élettörténetét mondja el. Az Essanay-műteremben jelentkezik, nem csavargó, hanem munkanélküli képében. Hallotta, hogy segédmunkást keresnek a kelléktárba. Nem ő az egyedüli jelentkező, ott várakozik az előszobában már a kancsal Ben Turpin is. A két akrobata-színész között megkezdődik a harc életre-halálra. Chaplin, aki végül is ravaszabb és kegyetlenebb, ellenfele testén taposva, szó szerint: taposva jut a műterembe és itt az ács segédje lesz. Bátraké a szerencse. A főszereplő hirtelen megbetegszik és most ezt a kis munkást szemelik ki a helyére. S lám, Charlie máris huszártisztként, díszes csákóban, sujtásos dolmányban pompázik. Egy gőgös hölgy, fején kócsagtollal és uszályos ruhában illegeti magát egy csodálatos palotában, ahol a mesebeli herceg teszi neki a szépet. Charlie hirtelen széttépi a műterem színpadi illúzióját. Elszakítja a ruhát is, a hölgy csupasz fenekét mutatja. A márványoszlopoknak támaszkodik, mire azok hordóként szétgurulnak. Pofonok röpködnek az operában. A víg özvegy elveszti józan eszét...

Charlie mulat /A Night Out/, 34 perc

Ebben szerepelt először Chaplinnél Edna Purviance. Néhány hét alatt kiváló színésznőt nevelt belőle s a következő években a szép Edna tehetsége párhuzamosan bontakozott ki Chaplin zsenialitásával.

A bokszbajnok /The Champion/, 31 perc

Chaplin itt egy munkanélkülit alakít, aki mélabúsan osztja meg kutyájával azt a kolbászt, amelyet utolsó fillérein vásárolt. Arra jön egy testes ember és egy bokszbajnok edzőtársának szerződteti. Charlie, hogy megerősödjék, tornaszereken gyakorol, buzogányokat forgat. A lópatkó sem árt, hisz szerencsét hoz. Becsúsztatja a bokszkesztyűjébe. Leüti valamennyi ellenfelét. Az övé a szép Edna, aki sapkájában és kötött kabátkájában csaknem fiúnak látszik.

Charlie a parkban /In the Park/, 14 perc

A parkban Chaplin egy szabadnapos szobalány kegyeiért verseng. Ellenfeleit, köztük egy rendőrt is "betessékeli" a közeli halastóba, hogy végre kettesben maradhasson a lánnyal.

Charlie a szökevény /A Jitney Elopement/, 26 perc

Ez a film valóságos emberhajszával kezdődik az Óceán vad, sziklás partján. A tréfás menekülés a halál elől igazolja a ravaszkodásokat és az őrök ellen fordított fegyvereket, de azt a szélhámosságot is, ahogy a fegyenc, vagyis Charlie egy bohó életmentés ürügyén, bejut ahhoz a bíróhoz, aki annak idején őt elítélte.

Extrák: Fatty's New Role - Keystone burleszk, 1915, dokumentumfilm Chaplin korai filmjeiről, előzetes Chaplin filmjeiből, valamint a Cyrano de Bergerac, Nanuk, az eszkimó és A bagdadi tolvaj című filmekből.

Volume 2, 1915, 165 perc

A csavargó /The Tramp/, 26 perc

Chaplin ismét munkanélkülit alakít. Egy erdő szélén találkozik Ednával és megmenti a rablóbandától... A leány apjának farmja van. Felfogadja Charlie-t béresnek. A mezőgazdasági újonc fejés közben szivattyúként lóbálja a tehenek farkát, zsebéből húzza elő a tojásokat. Visszatérnek a rablók, Charlie elkergeti őket.

Charlie a strandon /By the Sea/, 14 perc

Charlie kalapját egy kötél segítségével a zakójához kötözi, hogy az erős tengeri szél ne tudja azt elvinni, ebből azonban még sok bonyodalma származik.

Charlie az inas /Work/, 28 perc

Chaplin meredek úton vonszol egy kis szekeret és rajta a tapétatekercsek, csirizes bögrék és létrák egész tömegén trónoló, nyugodtan pöfékelő gazdáját. A szobafestők megérkeznek egyik gazdag ügyfelükhöz. Az inas Edna, a szobalány körül legyeskedik.

Charlie kisasszony /A Woman/, 26 perc

Jelmezes bohózatot látunk, amelyben Charlie szorult helyzetében női ruhába öltözik és így próbál menekülni üldözői elől.

A bank /The Bank/, 25 perc

Chaplin türelmes, aprólékos gonddal nyitja ki egy bonyolult páncélszekrény egymásra épített ajtaóit, hogy végül egy vödröt és seprűt szedjen ki a belsejéből.

Újjászületés /"His regeneration"/, 16 perc

Chaplin csak egy rövid epizódra tűnik fel ebben a "Bronco Billy" történetben.

Extrák: Mabel, Fatty and the Law - Keystone burleszk, 1915, előzetesek.

Volume 3, 1915/1916, 152 perc

Charlie a tengerész /Shanghaied/, 1915, 27 perc

A toborzók leütik a matrózokat és azután a hajóikra, ezekre az úszó fegyenctelepekre cipelik őket.

Egy este a varietében /A Night in the Show/,1915, 23 perc

Chaplin kettős szerepben látható ebben a töredékesen fennmaradt filmben.

Carmen /Burlesque on "Carmen"/, 1915, 31 perc

Chaplin filmje azt a monumentális Carmen-filmet csúfolta ki, amelyet a nagyvonalú Cecil B. de Mille több milliós költséggel rendezett.

Charlie a betörő /Police/, 1916, 25 perc

Egy igehirdető a rabok körül szorgoskodik, hogy azután utolsó fillérjeiket is ellopja.

Háromszoros baj /Triple Trouble/, 1916, 23 perc

Charlie egy hajléktalan-szállón tölti az éjszakát, ahol összeütközésbe kerül egy zsebtolvajjal.

Extrák: Mabel and Fatty Viewing the World's Fair at San Francisco - Keystone, 1915, előzetesek.

Charlie Chaplin volume 4, 5, 6, The Mutual Comedies, 1916-1917

1916-ban Chaplin a Mutual Filmhez szerződött át. Ezek a filmek a formai tökéletesség szenvedélyes kutatását mutatják. Játékának pontosságával, színészeinek harmonikus együttműködésével Chaplin valóságos baletteket teremtett. Másfelől szorgosan próbálgatta a kellékek és díszletek minél teljesebb felhasználását. Megújította a társulatát és csak Edna Purviance-ot, elválaszthatatlan társnőjét és a kis Leo White-ot vitte magával. Hogy Charlie megőrizze a közönség rokonszenvét, még jobban hangsúlyozta kicsiny és törékeny voltát. Chaplin maga mellé vette a hatalmas Eric Campbellt, ezt a derék, jó, kövér embert, aki az öltöztetők keze alatt félelmetes herkulessé változott és bármelyik pillanatban eltiporhatta a szerencsétlen kis Charlie-t. Egy másik, már békésebb kövér ember, Henri Bergmann, a fennkölt apa, aki ünnepélyesen feszeng előkelő redingote-jában. Edna anyja viszont Charlotte Mineau, egy már hanyatló szépség, komor mosollyal az ajkán. Albert Austin, aki olyan hosszú, mint egy nap ebéd nélkül, a meghökkent embereket alakítja. Ebben a felállásban Chaplin másfél esztendő alatt 12 rövidfilmet készített. Ezeket tartalmazza az ARTE további három DVD-je, különböző filmritkaságokkal kiegészítve:

Volume 4, 1916, 156 perc

A női szabó /The Count/, 26 perc

A csavargó /The Vagabond/, 26 perc

Chaplin a tűzoltó /The Fireman/, 25 perc

Chaplin a filmgyárban /Behind the Screen/, 23 perc

Extrák: Charlie fehér elefántja /Charlie's White Elephant/, 1916, előzetesek.

Volume 5, 1916, 118 perc

A holdkóros /One A.M./, 22 perc

Chaplin a zálogházban /The Pawn Shop/, 26 perc

Vihar a bazárban /The Floorwalker/, 26 perc

Chaplin a görkorcsolyázó /The Rink/, 24 perc

Extrák: A kis mitugrász /Little Tich/ 1900, előzetesek.

Volume 6, 1917, 116 perc

A kivándorló /The Immigrant/, 25 perc

A kalandor /The Adventurer/, 24 perc

A gyógyforrás /The Cure/, 24 perc

Chaplin a rendőr /Easy Street/, 20 perc

Charlie alakja teljes gazdagságában jelenik meg ezekben a filmekben. A művész már elutasít minden engedményt és könnyű megoldást. Biztosan uralkodik önmagán és a maga világán. Átlépte azt a nagyon is érzékelhető határt, amely a nagy tehetséget a lángésztől elválasztja...

Extrák: A zenei tehetség /The Musical Marvel/ - Ben Turpin burleszk, 1917, előzetesek az ARTE gondozásában kiadott DVD-kből:

Augusto Genina - Cyrano de Bergerac, 1923

Ernst Lubitsch - The Marriage Circle, 1924

Robert Flaherty - Nanuk, az eszkimó /Nanook of the North/, 1922

Raoul Walsh - A bagdadi tolvaj /The Thief of Bagdad/, 1924

További információk: www.premiere.fr, www.artefrance.fr, www.arte-tv.com

 

Charlie Chaplin
Charlie Chaplin
27 KByte
Charlie Chaplin volume 3
Charlie Chaplin volume 3
30 KByte
Charlie Chaplin volume 4
Charlie Chaplin volume 4
30 KByte
Roman Polanski: Kínai negyed, 1974
Roman Polanski:
Kínai negyed, 1974
70 KByte

2. Paramount DVD-k magyar felirattal a hazai üzletekben

A Paramount cég által készített DVD-ket még nem forgalmazták Magyarországon, annak ellenére, hogy a filmek többsége rendelkezik magyar szinkronnal, ill. felirattal. Polanski Kínai negyede, Peter Weir filmjei csak azoknál a kiskereskedőknél vásárolhatók meg, akik a német, ill. az osztrák piacról "szerzik be" áruikat. A Paramount az ősz folyamán megjelentette Billy Wilder filmjei mellett az 5 DVD-ből álló, bőrkötésű Coppola: Keresztapa-díszdobozt is, amelynek csehországi kiadásán a magyar felirat is megtalálható. Ezek közül a kiadványok közül ajánlok néhányat a filmbarátok és a gyűjtők figyelmébe:

Rosemary gyermeke /Rosemary's Baby/, 1968, 131 perc

A Woodhouse házaspár új otthonába költözik. Barátjuk, Hutch figyelmezteti őket, hogy házuk a gonosz hatalma alatt áll. Hamarosan furcsa események történnek körülöttük. Amikor a feleség, Rosemary (Mia Farrow) teherbe esik, nem tud szabadulni a gondolattól, hogy gyermeke apja maga az ördög. Az egykor egészséges, boldog nő fokozatosan paranoiássá és kétségbeesetté válik... A hatvanas években Polanski specialitása lett a gonosz és az ellentétes oldal harcának ábrázolása, amely mindvégig a közönség nagy érdeklődésére tarthatott számot.

Extrák: retrospektív interjúk, werkfilm

100%

Kínai negyed /Chinatown/, 1974, 125 perc

Polanski a tengerentúlon forgatott második filmjében egyesíti a "film noir" műfajának valamennyi elemét: a boldogtalan detektívet, a titokzatos szőkeséget, a háttérben lévő gátlástalan férfit és a "fekete szériára" jellemző cselekményt. Továbbfejlesztette a hagyományokat a téma aktualizálásával és valósághűségével. A gátlástalan bűnöző szerepére A máltai sólyom rendezőjeként műfajt teremtő John Hustont, a film noir klasszikusát kérte fel. A film főhőse, J.J. Gittes (Jack Nicholson) A máltai sólyom Bogartjához hasonlóan cinikus, viharedzett magánnyomozó. A számára kezdetben rutinfeladatnak látszó eset hamarosan zűrzavaros, bonyolult üggyé változik. Óriási korrupciós botrányra bukkan, amelynek középpontjában telekspekulációk és egy duzzasztógát építése áll. Noah Cross a mesterségesen előidézett vízhiányon akar meggazdagodni... Robert Towne, a film írója forgatókönyvéért 1975-ben Oscar-díjat kapott.

Extrák: eredeti filmelőzetes, interjú Roman Polanski, Robert Towne és Robert Evans közreműködésével.

90%

Apokalipszis most /Apocalypse Now Redux/, 1979, 202 perc

Willard kapitány (Martin Sheen) a saigoni CIA-tól azt a különleges megbízatást kapja, hogy egy nyilvánvalóan megőrült ezredest (Marlon Brando) likvidáljon. Az ezredes ugyanis a kambodzsai dzsungelben alakította ki saját birodalmát, amelyben magát istenként imádatja, és kíméletlen magánháborút folytat. Willard útja felfelé a folyón, a háborús területen keresztül egyre inkább erős színekkel festett rémálomhoz hasonlít. A film elnyerte a cannes-i filmfesztivál Arany Pálmáját és Oscar-díjat kapott az operatőri és a hangmérnöki munkáért. A mozikban korábban vetített 145 perces verzióhoz képest majd egy teljes órával hosszabb rendezői változat került most kiadásra DVD-n, a Paramount jóvoltából.

Extrák: eredeti előzetes, werkfilm.

90%

Ghost /1990/, 120 perc

Sam White (Patrick Swayze) bankár békésen éldegél barátnőjével, Mollyval (Demi Moore) New Yorkban, mígnem egy napon rájön, hogy egyik kollégája sikkaszt a cég pénzéből. Ez a felismerése az életébe kerül: a nyílt utcán lelövik. Szellemként szeretne kapcsolatba kerülni Mollyval, de a lány nem hallja őt. Szerencsére egy jósnő, Oda Mae (Whoopi Goldberg) mint médium képes közvetíteni közöttük. Az akcióvígjáték és melodráma keveréke Oscar-díjat hozott Whoopi Goldbergnek, mint a legjobb női mellékszereplőnek, és a forgatókönyvírónak.

Extrák: előzetesek, werkfilm.

80%

Addams Family 2, /1993/, 90 perc

A rémségesen bájos család gyerekfelvigyázót keres. Egyetlenegy jelentkező akad (Joan Cusack), akit nem riaszt el a kaotikus háztartás, ő viszont sajnos titokban háromszoros férjgyilkos, és feltett szándéka Fester (Cristopher Lloyd) férjül vétele. A kelekótya agglegény teljesen elolvad érdeklődésétől, s a frigyet hamarosan nyélbe ütik. Az újdonsült férj meggyilkolása viszont kudarcba fullad...

Extrák: magyar szinkron + magyar felirat, két filmelőzetes.

90%

Truman-show /The Truman Show/, 1998, 99 perc

A nézők és a a kritikusok egyaránt el voltak ragadtatva attól, ahogy Jim Carrey megformálta a gyanútlan Truman Burbanket ebben a csodálatos filmben, amelyet Peter Weir /A kis szemtanú, Holt költők társasága/ rendezett egy olyan emberről, akinek az élete egy véget nem érő tévé show. Truman nem is sejti, hogy békés szülővárosa egy óriási stúdió, melyet egy élénk fantáziájú producer-rendező eszelt ki és vezet. A városkában élő és ott dolgozó emberek egytől egyig hollywoodi színészek, még Truman szüntelenül csacsogó felesége is szerződtetett színjátszó. Ám a férfi lassan, apró jelekből rájön, hogy valami nincs rendben körülötte. Egyre többet tud meg. És egyre többen lesznek a show nézői között is olyanok, akik azon izgulnak, hogy kiderüljön az igazság - azaz, hogy Truman élete nem más, mint egy nagy átvágás.

Extrák: interaktív menük, werkfilm, a film előzetese.

100%

Forrest Gump /Special Collector's Edition, 2 DVD/, 1994, 136 perc

Forrest Gump rendkívül alacsony intelligenciahányadosa ellenére azt vallja, hogy csak az számít hülyének, aki hülyeségeket csinál. Az ő szemén keresztül pereg le előttünk az USA történelmének három évtizede. Forrest "normálisan" végigcsinálja mindazt, amit az USA átlagpolgárai ezekben az években, például a vietnami háború őrültségét. Élete során számos mulatságos helyszínen és környezetben fordul meg, ezek közül többször is felbukkan a Fehér Házban, ahol az éppen aktuális elnökökkel parolázik, míg végre egybekelhet gyermekkora óta imádott szerelmével. A Winston Groom által remekül eltalált regény figuát, Tom Hanks nagyszerűen jeleníti meg, a 6 Oscar-ral jutalmazott filmben. Mellette olyan kiváló színészek alakításait láthatjuk, mint Robin Wright, Sally Field vagy Gary Sinise. A DVD-változat külön érdeme, hogy második lemezének extráit is magyar felirattal látták el. Ezekből megtudhatjuk, hogyan vették fel, a blue box technika segítségével Forrest és Kennedy elnök kézfogását, valamint arra is fény derül, hogyan rögzítették a kínai asztalitenisz bajnokság jeleneteit, amelyeket pingponglabdák nélkül vettek fel, és csak később, a számítógép segítségével varázsolták a képre a villámgyorsan pattogó labdákat.

Extrák: kommentár Robert Zemeckis rendező, Steve Starkey producer és Rick Carter produkciós tervező közreműködésével, kommentár Wendy Finerman producerrel, "Forrest Gump szemén keresztül" - 30 perces werkfilm, 11 jelenet vizuális effektjeinek és trükkfelvételeinek részletes bemutatása, próbafelvételek a gyerekszereplőkkel, valamint Robin Wrighttal , "A maszkkészítő varázslata"- dokumentumfilm, fotógaléria, mozielőzetes.

100%

Ryan közlegény megmentése /Saving Private Ryan, 2 DVD/, 1998, 163 perc

A II. világháború idején John Miller hadnagy embereivel különleges feladatot kap az amerikai kormány legmagasabb köreitől: életük kockáztatásával hatoljanak át az ellenséges vonalakon, találjanak meg egy James Ryan nevű közlegényt és élve menekítsék ki a pokolból. Az őrültnek tűnő küldetésnek nagyon is emberi okai vannak. James, a Ryan család legkisebbik fia az egyetlen a négy fiútestvér közül, aki még életben van. Három bátyja a hazáért vesztette életét a frontvonalon, ezért az amerikai katonai vezetés úgy érzi - köteles mindent megtenni azért, hogy a hősi halált halt katonák édesanyjának ne egy negyedik posztumusz hősi érdemérmet kelljen átnyújtaniuk, hanem a hírt, hogy James életben van és hazafelé tart.

Extrák: Így készült a film /magyar felirattal is/, a film előzetese, az alkotók és a szereplők bemutatása, produkciós információk

100%

Sabrina /1954/, 109 perc

R: Billy Wilder

Sabrina (Audrey Hepburn) egy sofőr lánya, aki beleszeret apja gazdag munkaadójának fiába, az előkelő megjelenésű Davidbe (William Holden). A lány két évig egy párizsi háztartási iskolába jár, s amikor vonzó hölgyként hazatér, nyomban megpróbál David közelébe férkőzni. A fiút addigra már a cég érdekeinek megfelelően másfelé kötelezték el, de ez nem akadályozza meg abban, hogy Sabrinával szerelmi viszonyba kezdjen. Ezért aztán összeül a családi tanács, hogy David tervezett házassága ne essen kútba. David kissé régimódi agglegény bátyja (Humphrey Bogart) vállalkozik arra, hogy udvarol majd Sabrinának, és eltereli figyelmét Davidről. A pedáns üzletember végül maga is beleszeret a lányba, és feleségül is veszi.

Extrák: a film előzetese, képgaléria, magyar felirat

80%

/Nem a filmet, hanem a DVD kivitelét és technikai minőségét jelöli az értékelés./

Francis Ford Coppola: Apokalipszis most, 1979
Francis Ford Coppola:
Apokalipszis most,
1979
67 KByte
Peter Weir: Truman-show, 1998
Peter Weir:
Truman-show,
1998
87 KByte
Robert Zemeckis: Forrest Gump, 1994
Robert Zemeckis:
Forrest Gump,
1994
50 KByte
Billy Wilder: Sabrina,1954
Billy Wilder:
Sabrina,
1954
41 KByte

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap kereső