Kármán Béla Milyen legyen a jó mozi?


102 KByte

A mozi tulajdonosának igen fontos érdeke az, hogy a műsorát úgy állítsa össze, hogy a közönség ott tartózkodását kellemessé tegye. Téves volna az a felfogás, hogy elégséges, ha a mozis a nézőnek kellemes ülőhelyet nyújt és a képeket egyszerűen minden kapcsolat nélkül lepergeti, mert ezáltal oly tudatra ébredne, hogy ezzel vállalkozásának csak ártalmára van.

Hogy az előadás harmonikus egész legyen, a következő feltételekkel kell bírnia:

Az operatőrnek első sorban úgy a vetítőgépet, valamint a világítási berendezést alaposan ismernie kell és teljesen megbízható egyénnek kell lennie. Nem elégséges a képeket egymásután minden hiba nélkül lepergetni, ismernie kell a gépnek minden apró szerkezetét, csavarát, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése végett minden hibát a legrövidebb idő alatt kijavíthasson. Mindenféle előkészületnek, úgymint a vetítő-gép beállításának, irányításának, az objektív éles beállításának és fényforrás centrírozásának az előadás kezdete előtt kell megtörténnie, olyannyira, hogyha a közönség már a moziban is tartózkodna, az apróbb igazításokat észrevétlenül kell eszközölni. Ügyelni kell arra is, hogy a nézőket külső fény ne zavarja.

Igen fontos az is, hogy a közönség, ha a vetítőgépen a kép lepergett, ne sokáig maradjon sötétben, azonkívül pedig a szünetek közt kellő világításról is kell gondoskodni; nemkülönben hogy a néző sohasem lássa hosszú ideig a fehér üres vásznat.

Kellő gond fordítandó arra is, hogy a közönség ne sokáig várakozzék az előadásra, nehogy esetleg türelmetlenkedjenek.

A képek hatása érdekében nagy gondot kell fordítani a feliratokra is. A külföldön készült magyar feliratok hemzsegnek a helyesírási hibáktól, az itt készültek pedig sokszor helyesírási, különösen ékezeti hibát mutattak. A közönség nem veszi tekintetbe, hogy ezek mily gyorsan készültek, hanem fennhangon ismétli a hibát, kritizálja azt, pláne akkor, ha ezáltal a mondat értelme komikusan hat, amely által a kép hatását teljesen lerontja. Sokszor pedig a feliratok nem magyarosak és nem fejezik ki tisztán az eseményt, tartalmuk pedig nem az, amit el kellene mondania. Szóval hibátlan helyesírással, zamatos tiszta magyarsággal tüntessék fel a cselekményt, illetve az eseményeknek azt a fázisát, amelyet ki kell fejezniök.

A műsor helyes összeállításra is nagy figyelemmel kell lenni, tekintve azt, hogy a közönség a társadalom legkülönbözőbb rétegéből adódik össze. A film akármily hatásos is lehet önmagában, ha nincs kellő millieuben, könnyen lerontja a hatást. Kerülni kell a nagy ellentéteket, mert pl. el volna hibázva a műsor, ha egy halálra kacagtató kép után egy hátborzongató drámát adnának. Ép oly fontos ez, mint egy hangversenyen az egyes számok helyes megválasztása, ahol nemcsak szép zenét akarunk hallani, hanem az ízléses, harmonikus összeállítás is kívánatos.

Ki kell elégíteni a publikum izlését; a hölgyekre való tekintettel szerelmi drámákat, no meg divatújdonságokat kell bemutatni, a férfiakat inkább a detektív történetek érdeklik, azután pedig szükséges, hogy természeti felvétel is okvetlen szerepeljen a műsoron.

Fontos körülmény az is, hogy a képeknek címét helyesen válasszák meg, miáltal a közönség érdeklődését már előre fel bírják kelteni. Egy kép keretén belül, amely pl. azon címmel bírna: "Utazás a világ körül", tájképek, panorámák, utcajelenetek, tengerpartok, népies jelenetek, vadász és állatképek és még sok mindenféle humoros jelenet foglalható össze.

A mozi közönségének szentháromsága a jó műsor, a tiszta vetítés és kényelem.


125 KByte

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap kereső