A filmszalag kezelése


88 KByte

A filmszalag kezelése a legnagyobb óvatosságot igényli. A filmszalag rongálásának különböző okai vannak:

1. Tisztántartás. A filmszalagot rendkívül rongálja a vele érintkezésbe jövő gépolaj. A gépet ugyanis a kezelők néha túlságosan is olajozzák és ez az olajréteg ellepi a film lapját. Erre az olajos lapra igen természetesen por kerül, ami az olajos felületen ragad és így a film egy ragadós réteggel vonódik be, amely tisztaságának, átlátszóságának rendkívüli mértékben árt. Ha már most pláne nemcsak por, hanem piszok vagy homokszemek kerülnek a filmre vagy a dobra, akkor előáll a film összekarcolódása.

Ügyelni kell tehát elsősorban az abszolút tisztaságra. Használat előtt a gép gondosan leporozandó és azon részeken, amelyek a filmmel közvetlen érintkezésbe jönnek, az olaj eltávolítandó.

A filmet nem szabad szorosan a dobra fűzni, mert ez a port csak jobban és szorosabban a filmre préseli. A film lejátszás után megvizsgálandó, hogy nem-e szenvedett kárt a lejátszásnál és nem-e mutatkoznak defektusok. Ezt a visszacsavarásnál igen egyszerű módon meg lehet állapítani. A lefutás közben a filmszalagon kell tartani ujjunkat, amelynek tapintása a film szélének beszakadásait könnyen konstatálja. A filmszalagnak a portól való tisztítására a legjobb egy kis bőrdarabot használni.

2. A ragasztás. Sok baj van a ragasztással is. Egyrészt sokan nem tudják a ragasztás technikáját, másrészt bizony a sietős munka közben nem nagyon vizsgálják, hogy szép-e a ragasztás, azt se, hogy jó-e. Csak lefusson a kép. Hogy azután a következő lefutásnál újabb szakadás áll be, az már más ügy. Pedig a film megragasztása - hangsúlyozzuk, hogy jó megragasztása - nem nagy boszorkányság. A celluloid oly jól ragad, hogy egy három milliméteres ragasztási felület teljesen elegendő, sőt egy kis gyakorlat után ennél keskenyebb felülettel is lehet ragasztani. Tekintettel arra, hogy a ragasztás helyén a film kétszer oly vastag, mint más helyen és így kevésbé hajlékony, miáltal a lepergésnél bizonyos ellenállást fejt ki, ajánlatos a ragasztás helyét minél kisebbre venni.

A ragasztásnál az egyik filmrészről gondosan el kell távolítani a filmréteget, az úgynevezett schichtet, mert a ragasztás csak úgy lesz tartós, ha celluloid a celluloidhoz ragad. De gondosan kell ügyelni a perforáció összeillésére. Egyrészt meg kell tartani a perforáció lyuktávolságát, másrészt ügyelni kell arra is, hogy eltolódás ne legyen, végül arra, hogy a képek sorrendjében és összeillesztésében nagyobb változás ne essék. Amennyiben ezt elhanyagoljuk, úgy bizonyos ugrásszerűség fog mutatkozni a képen. Mindezt elkerülhetjük, ha egy képecske alját pontosan egy más képecske tetejéhez ragasztjuk. A vágási helynek viszont nem szabad a perforációk lyukaival egybeesnie, hanem legjobb, ha két perforáció közé esik.

Két film összeragasztásánál az is előfordulhat, hogy a perforáció különböző. Ebben az esetben, ha a képtávolságot betartjuk, előfordulhat az is, hogy a lyuktávolságok lesznek különbözők. Ha viszont a lyuktávolságra vagyunk tekintettel, akkor a képek tolódnak el kissé. De sokkal fontosabb, hogy a lyuktávolságok egyenletesek legyenek, mert különben a filmszalag tovamozgatása ütközik nehézségekbe.

3. A sérült film kijavítása. A megsérült film kijavításánál a következőképp kell eljárni: Ha a filmen erős szakadás mutatkozik, úgy pontosan a kép-közön éles ollóval vagy késsel el kell vágni a filmet. Ezután ki kell vágni a sérült részt, úgy hogy a kivágott képből még egy három milliméteres rész maradjon. Ez arra szolgál, hogy a két részt összeragasszuk. E három milliméteres kép részecskéről le kell kaparni a gelatineréteget, meg kell győződni, hogy a perforáció lyuktávolsága egyenletes és be kell vonni a ragasztóval a három milliméter részt. Ugyanígy be kell vonni a ragasztóval a másik filmvéget is. Most egymásra préseljük a két filmrészt. Ha csak egy kissé gondosan és gyakorlattal végezzük ezt a műveletet, úgy elkerüljük a filmek ragasztással történő nagyobbmérvű rongálását. Mindenesetre gondosan át kell vizsgálni a filmet, vajon tart-e a ragasztás, vajon a ragasztott helyek nem-e állnak el, ami azt eredményezné, hogy lejátszáskor megakad.


113 KByte

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap kereső