Teszt

Új magyar film

Az egyik fõiskolán a magyar filmtörténet témazárójaként ilyen tesztet kellett kitölteniük a hallgatóknak. Ön is kipróbálhatja! Meg tudja oldani?

Egy hónap múlva közöljük a helyes megfejtéseket.

1. Állítsa párba a következõ írókat és rendezõket!

1. Esterházy Pétera. Jeles András
2. Dobai Péterb. Makk Károly
3. Krasznahorkai Lászlóc. Gothár Péter
4. Kosztolányi Dezsõd. Szász János
5. Weöres Sándore. Tarr Béla
6. Georg Büchnerf. Szabó István
7. Madách Imreg. Jancsó Miklós
8. Galgóczi Erzsébeth. Pacskovszky József
9. Hernádi Gyulai. Bódy Gábor

2. Állítsa párba a következõ operatõröket és rendezõket!

1. Koltai Lajosa. Fábri Zoltán
2. Grunwalsky Ferencb. Jeles András
3. Illés Györgyc. Sándor Pál
4. Kende Jánosd. Szomjas György
5. Kardos Sándore. Tarr Béla
6. Medvigy Gáborf. Szabó István
7. Ragályi Elemérg. Jancsó Miklós

3. Állítsa párba a következõ színészeket, rendezõket és filmeket!

1. Eszenyi Enikõa. DögkeselyûA. Szász János
2. Méhes Mariettab. RoncsfilmB. Bódy Gábor
3. Klaus-Maria Brandauerc. ÁlombrigádC. Szomjas György
4. Esztergályos Cecíliad. WoyzeckD. Tarr Béla
5. Máté Gábore. Kutya éji dalaE. Tímár Péter
6. Szõke Andrásf. Ajándék ez a napF. Szabó István
7. Székely B. Miklósg. KárhozatG. Jeles András
8. Rátonyi Róberth. MephistoI. Kern András
9. Kovács Lajosi. Mielõtt befejezi röptét a denevér...J. András Ferenc
10. Cserhalmi Györgyj. SztracsatellaK. Gothár Péter

4. Ki rendezte az Uramisten címû filmet?

1 Gárdos Péter
2 Szõke András
X Tímár Péter

5. Ki rendezte a Céllövölde címû filmet?

1 Szász János
2 Sopsits Árpád
X Enyedi Ildikó

6. Ki rendezte az Angi Vera címû filmet?

1 Gábor Pál
2 Simó Sándor
X Mészáros Márta

7. Melyik alkotó próbálkozott az "eastern" mûfajának itthoni megteremtésével?

1 Jancsó Miklós
2 Xantus János
X Szomjas György

8. Állítsa készítési évük alapján idõrendbe a következõ filmeket!

Kárhozat
Witman fiúk
A kis Valentino
Mephisto
Csókkal és körömmel
Kutya éji dala
Szürkület
Jutalomutazás
Idõ van

9. Állítsa idõrendbe a következõ filmeket az alapján, hogy mikor játszódnak!

Én XX. századom
Könnyû testi sértés
A vád
Meteo
Magyar rekviem
Redl ezredes
Rosszemberek
Csinibaba
Ajándék ez a nap
Egymásra nézve
Édes Emma, Drága Böbe
Franciska vasárnapjai
Sose halunk meg

Tartalom Filmek Arcok Gondolatok Kopia Kopia Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek Index Filmek Arcok Gondolatok Kopia Oktatas Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek