Báthory Erzsi

LAPSZEMLE 1999.01.29 - 02.12.

Kritika
Riport
Interjú
Filmszemle
Filmszakmai események
Eszmefuttatás

Kritika

Talált. Süllyedt. Ha nem is annyira, mint a Titanic, de azért a Kalózok ifjú csapata is rendesen meglovagolta a népszerűség hullámait. Amúgy ők egészen más hullámhosszon próbáltak szerencsét, nevezetesen egy kalózrádión...
Nők Lapja, 1999.4.sz.

... megszületett egy új magyar film, amit az Önök kritikai oldalán egy M. P. W. nevű úr minősíthetetlen stílusban "letahóz". Azt kérdezi tőlem Pali fiam, aki - hiszik, vagy sem - lelkes olvasójuk: papa, hol volt ebben a filmben Söptei Andrea? Sehol, édesem. Gryllus Dorka is éppen csak felvillant. A tahozó bácsi biztos nem tudta megjegyezni a főszerepet játszó fiúk nevét...
Kalózok...
Élet és Irodalom, 1999. 02.05. Révész András fotográfus (olvasói levél)

x

... Szomjas új filmje úgy viszonylik klasszikus amerikai és francia gengszterfilmekhez, mint a jelenkori magyar vadkapitalizmus tétje és hősei műfaj- és mítoszteremtő filmeket ihlető szabadversenyes amerikai tőkefelhalmozás tétjéhez és legendáihoz...
... A hétköznapi immoralitásból és slamposságból észrevétlenül, de ismerősen fejlődik ki a kis magyar gengsztervilág. Mindezt hevenyészetten és töredékesen odavetett rövid jelenetek monoton sorában mondja el Szomjas filmje. Nincs fokozás, nincsenek drámai hangsúlyok és tetőpontok, a rablógyilkosságok robotja egybeolvad a napi gondokkal...
Györffy Miklós: Gengszterfilm
Magyar Nemzet, 1999.01.28.

... A filmmesék nyomán kirajzolódó kép mindenesetre arról tanúskodik: a mi ambiciózus banditáink lázas igyekezettel követik a világdivatokat. Egyre kegyetlenebbek és könyörtelenebbek. Vakmerő hazardírozók. Tűrhető felderítők, ámbátor stratégiai érzékük szerény. Ugyanakkor van bennük valami kelet-európaiság, ami főleg emberi viszonylataikban, pitiánerségükben, kapkodásukban nyilvánul meg...
... Az ismert technikával, a színes és fekete-fehér kombinációinak ötvözésével egymásba úsztatott jelenetek a drámai cselekvés pillanatait is rekonstruálják..., ezeknél azonban paradox módon izgalmasabbak az előzmények, a felkészülés lázai, majd a dekkolás idegtépő folyamata. Arról lehet vitatkozni, gazdagítja-e a tematikát felfedező értékű megfigyelésekkel a leírássorozat...
Veress József: Magyar gengszterek
Népszabadság, 1999. 01.28.

... Sok mindennel terhelték meg a szerzők ezt a valószínűtlen figurát. Amolyan dosztojevszkiji hőst akartak faragni belőle, a köréje egyébként hitelesen felvázolt magyar közegben...
Magyar virtus
Gengszterfilm
Filmvilág, 1999/2. Spíró György

x

... ám most a szereplők zöme folytonosan alakot is változtat. "Nem ismerjük mi valahonnan egymást?" - hangzik a szorongató kérdés, amely válasz nélkül marad. Pepe egyszer rendőr, egyszer nem az, a temetőigazgató hol hord szakállt, hol nem, de hiszen húsz éve nincs is igazgatója a temetőnek! Mint az álomban. Folyamatos világvége, amiben élünk, folyamatos katasztrófaállapot. Ha a világnak nem tud vége lenni, nem meglepő, hogy a filmnek sem...
Harmat György: Világvégi bohóctréfák (Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten)
Magyar Hírlap, 1999.01.28.

... némileg különbözik a korábbi Jancsó-munkáktól. Kevesebb benne a gyertya, a ló, a népi vonulat, a kamerakörtánc - , és több a keserv, az irónia...
Hol volt, hol nem volt
Filmajánló
Mai Nap, 1999. 02.02.

x

... nagyszerű feketekomédia, filozófiai szatíra vagy gegsorozat. Miről? Arról, amiben élünk. Nem naprakész viccekkel - egyetlen politikai célzás sincs a filmben -, és mégis pontosan érzed a kort, a jelent, azt az abszurditást, amit ezredvégnek becézünk...
Almási Miklós: A sírásók - angyalok (Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten)
Népszabadság, 1999. 02.04.

...úgy fest, Jancsó kiadta a dühét, már csak röhögni tud az egészen, és határozottan erre biztatja nézőjét is. Kineveti saját magát is, nem tetszeleg az intézményesült rendező szerepében, a legfőképpen temetőben játszódó filmben Jancsó és Hernádi a kriptaszökevény szerepét osztotta magára...
Nagybudapesti feltámadás
Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten
Filmvilág, 1999/2. Bori Erzsébet

x

A Presszó, az igazi pesti film
Népszabadság, 1999. 02. 09. Munkatársunktól

x

... A filmre valami nehezen megfogható arányérzék-hiány nyomja rá bélyegét. Valószínűleg a rendező és a főszereplő küzdelmének nyomait látjuk. A rendező nem tudta megzabolázni filmjének főhősét, és bár Koltai Róbert és Koltai Róbert küzdelméből kétség kívül Koltai Róbert került ki győztesen..., a néző e győzelmet nem diadalként éli meg...
Halványkék angyal
Ámbár tanár úr
Filmvilág, 1999/2. Békés Pál

Riport

Gubás Gabi az új filmsztár
Szerelme éjjel telefonon udvarol
Blikk, 1999. 01.31. Szabó Csaba

Filmszemle

... Mindez már legenda. Manapság a filmszemle arról szól - arról szeretne szólni -, mi történt a hazai filmgyártásban a megelőző esztendőben. De mostanában ez a tényközlő szándék is mérhetetlen derűlátást sugároz: történt annyi, vagyis készült annyi mű egy év alatt, aminek maradandó hozadéka lehet. Másképpen fogalmazva: a tengerentúli szórakoztatófilm-invázió és a világméretű televíziós mozgóképrobbanás közepette a magyar film továbbra is él, és észrevehető minőséget képvisel. Kérdés: mennyire erőszakolt ez a derűlátás, és mennyire alapozható meg a látható produkciókkal. Annyiban mindenképpen erőszakolt, hogy a magyar filmszakma egyre kevésbé támaszkodhat biztos hátországra...
Varsányi Gyula: A filmszemle üzenetei
Népszabadság, 1999.01.30.

A Derengőt 762-en nézték meg
Népszabadság, 1999. 01. 28. (V.Gy.)

Párbeszéd az átalakuló műhelyekről és a mozikról
Jövő csütörtökön kezdődik a harmincadik filmes találkozó
Magyar Hírlap, 1999.01.28. V. Bálint Éva

Harmincadszor
Életműdíj rendezőnek, színésznek, operatőrnek
Magyar Nemzet, 1999.01.28. (l.g.)

Garas Dezső (életműdíjas)
Mai Nap, 1999. 01.30.

Privát filmek a szemlén
Népszabadság, 1999.01.29. Cs.L.

... Szomorú időszerűsége van a 30. magyar filmszemle versenyprogramjában is szereplő, két részes dokumentumfilmnek (Elszáll egy hajó a szélben), Kisfaludy András munkájának... ... nemcsak a kádári évek szellemi arculatát meghatározó, rettenetes szabadságvággyal megáldott és éppen sajátos függetlenségi küzdelmeik miatt összetört nemzedéknek a rekviemje, hanem a zenekar egyik alapító tagjáé is...
... Előkerültek azok a "szigorúan bizalmas" jelentések, amelyeket a KEX-ről készítettek az ügynökök. Mert nem egyet, többet bíztak meg a figyelésünkkel... Most utólag látva a jelentéseket, igen elszomorodtunk. Már csak azért is, mert ügynöki fedőnév, olvashatatlanná tett részletek ide vagy oda, egyértelműen kideríthető, közvetlen környezetünkből ki volt a besúgó...
Rekviem egy nemzedékért
Dokumentumfilm a KEX zenekarról
Magyar Nemzet, 1999.02.01. (lőcsei)

Mit láthatunk a filmszemlén?
Magyar Hírlap, 1999. 02.02.

Hát összejött: sikerült húsz fölé tornázni a február-én kezdődő, 30. Magyar Filmszemlén bemutatandó, nagyjátékfilm-hosszúságot elérő filmes játékok számát, s ha van is köztük nem egy videóról árírt darab, a misztikus húszas megütése egy ekkorka kis ország mozgóképiparától korrekt teljesítmény. Ennyivel már lehet érvelni, ahhoz meg épp elég keservesen készültek el, hogy legyen ok panaszra is. Minőségről most nem beszélünk...
... Tóth Erzsébet, az MMK főtitkára szerint nem kell újrakezdeni az egész munkát, de az egy évvel ezelőtti tervezetet feltétlenül össze kell vetni az azóta készült tanulmányokkal és az európai országok gyakorlatából átvehető elemekkel, esetleg a törvényben rendezendő kérdések körét is bővítve..., és maradhatna a filmszakmai cégek hatósági nyilvántartásáról szóló rész is. Szerinte mai napig élvezi a szakma bizalmát az előző törvénytervezetből az, hogy állami kézben maradjon az 1948-1987 között készült filmek tulajdonjoga, s ezzel az MMK rendelkezhessen... A változtatandók között kivihetőnek véli azt a forgalmazói igényt, hogy a filmek járulékoltatása ne függjön azok esztétikai alapú besorolásától...
Jubileumi vajúdás
Filmszemle
MaNcs, 1999.02.04. Szőnyei Tamás

Csodavárás szemle előtt
Magyar Hírlap, 1999. 02. 04. Harmat György

Mozimánia
Magyar Hírlap, 1999.02.04. V.B.É.

... könnyű a hajléktalanokról, a koldusokról játék- vagy dokumentumfilmet csinálni, pár ezer forintért eljátsszák, elmondják, hogyan sikerült beküzdeniük magukat az éjjeli menedékhelyek világába. A társadalom túlsó végén egészen más a helyzet, ott a rejtőzködés az életstratégia része, nem a reflektorfényt, hanem az ismeretlenséget díjazzák...
Köröspataki Kiss Sándor: Mit ér a mozgókép, ha magyar?
Magyar Hírlap, 1999.02.04.

... Habár ez a bőség csalóka. Hiszen a gyenge filmfinanszírozás miatt a produkciók gyártása több évre elhúzódik... A gyártás támogatása végre-valahára kezd többcsatornássá válni, mióta pénzt ad filmre a két kereskedelmi tévé és az Országos Rádió és Televízió Testület is...
Újrakezdés az idei filmszemlén
Népszabadság, 1999.02.04. Varsányi Gyula

x

... A tavalyi "lázadó" csapat azóta egyesületet alapított, a Magyar Dokumentumfilm-rendezők Egyesületét, és az új szervezet egyik tagját, Csillag Ádámot a filmszemletanács, azaz a jubileumi fesztivált irányító testület is tagjai közé fogadta...
... A dokumentumfilmek (amelyeket korábban afféle töltelékanyagnak szántak a gyér számú játékfilm mellett) az egyik legjobb vetítőt kapták meg a Corvin filmpalotában...
Mi történt itt valójában?
A dokumentumfilm védelmében
Magyar Nemzet, 1999.02.04. (lőcsei)

x

Megnyílt a harmincadik magyar filmszemle
Metro, 1999. 02.05. (MTI)

Életműdíjak:

Asszony - ijedelmes égbolt alatt
Horváth Teri (baróti)
A képíró (Gaál István) (l.g.)
A szeretet rendezője
Böszörményi Géza (lőcsei)
Operatőr - művészi szabadsággal
Makay Árpád (hankó)
Magyar Nemzet, 1999. 02. 06.

"Sok pofont kapott a filmszakma önmagától és kívülről is"
Garas Dezső színművész az idei szemle egyik életműdíjasa
Magyar Hírlap, 1999. 02. 05. Bóta Gábor

x

Közel a szerelemhez
Salamon András új alkotása... egy magyar film átlagos költségvetésének mintegy a feléből...
Magyar Hírlap, 1999. 02. 06. Tölgyesi Gábor

Egymást érik a premierek a 30. Magyar Filmszemlén
Metró, 1999. 02. 08. (Metro/MTI)

Cukorkékség
Hazai Attila keserédese
Magyar Nemzet, 1999. 02.09. (e.r.)

A közönség igénye nem változott
Felnőtt a magyar dokumentumfilm
Magyar Nemzet, 1999. 02.09.

Véget ért a jubileumi filmszemle
Népszabadság, 1999. 02.10. Varsányi Gyula

Szemlezárás - fődíj nélkül
Magyar Hírlap, 1999. 02. 10. B.Gy. - T.G.

Véget ért az idei magyar filmszemle
Metro, 1999. 02. 10.

Néhány év múlva óriási lesz a kínálat multiplex mozikból
Metro, 1999. 02.10. (MTI)

Szikkadt Filmzsemle
A zsűri nem akart díjakat halmozni - vastaps és fütty
Mai Nap, 1999. 02.10. Szilágyi Ágnes

...végül mégsem a bizakodás, a remény lett a szemle üzenete, mert a zsűri "elnézett" az alkotások mellett. "A magunk részéről megteszünk mindent, hogy a remény és a lehetőség ne egy zsűri döntésétől, hanem a közönség szeretetétől és tiszteletétől, a jobb alkotói körülmények megteremtésétől függjön" - írta az államtitkár.
Várhegyi a filmes zsűri döntéséről
Népszabadság, 1999. 02.12. (V.Gy.)

x

... Az előző évekhez hasonlóan az idén is több mint száz külföldi filmszakember kísérte figyelemmel a szemlét. Jó néhányan hosszú ideje követik a magyar film sorsának alakulását, néhányuk véleményét kérdeztük még az eredményhirdetés előtt. Két filmről nyilatkoztak sokan szinte szóról szóra egybehangzó lelkesedéssel. A fiatal Bollók Csaba első munkájáról, az Észak, észak-ról és Jancsó Miklós új művéről - Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten - , amelyet a hajdani nagy Jancsó-filmek és valami egészen friss képi látásmód keverékének tartanak. Nemcsak meggyőzőnek, hanem meghatónak is: elegáns művészi testamentumnak... (a francia Emile Breton, az ausztrál David Stratton, a moszkvai Alekszandr Trosin, az olasz Giacomo Gambetti, a kolozsvári Szilágyi István író, a lengyel Adam Horoszczak, a prágai Katerina Posova véleménye olvasható a cikkben, BE )
Inspirációhiányban szenvednek az alkotók?
Magyar Nemzet Online, 1999. 02.10. Ferch Magda

Interjú

... Van egy-két zseni. Tavaly a szemlén láttam olyan filmet, hogy kettéállt a fülem, hogyan lehet valaki ennyire tehetséges. Neveket mondani nem volna elegáns. Egyébként sem csak a tehetség számít. Mert a film mint műfaj, nem is a gyártáson, hanem a terjesztésen áll vagy bukik...
Van egy-két zseni
A fesztivál a fiatal filmeseké

Jancsó Miklós "háborúra" készül (beszélgetés Jancsó Miklóssal)
Magyar Nemzet, 1999. 01. 30. Vida Barbara

x

... A saját vállalkozói tőkénket fordítottuk rá, és meg tudtuk nyerni a szponzorokat is. Sokáig abban reménykedtünk, hogy állami támogatásra is számíthatunk, de hiába. Emiatt bruttó 15-20 millió forintos adósságunk keletkezett...
Igazinak látszó verekedés
Üzleti szellemben készült az első magyar akciófilm
Népszabadság, 1999. 02.05. Varsányi Gyula

x

... Hála Istennek nem vagyok és nem is leszek paranoiás. Arra gyanakszom, hogy rosszul működő szisztémával van dolgom, amelyben a rossz szempontok rosszul illeszkednek vagy egyáltalán nem illeszkednek egymáshoz. Ettől függetlenül azért írjuk a forgatókönyvet, abban a hiszemben, hogy talán egyszer film is lesz belőle...
Megszűntek a műhelyek
Xantus János szakmai panaszai
Magyar Nemzet, 1999. 02.08. (horeczky)

... A "miniszterfilmet" azért csináltam, mert be akartam bizonyítani a kétkedőknek, hogy lehet Magyarországon nyereséges magyar filmet csinálni. Másrészt a forgatás során kiválóan feltérképezhettem a szakma állapotát... Nem tartom kizártnak, hogy valamelyik magyar kereskedelmi televízió sorozatot készíthet belőle...
A közönség a multiplexekre szavazott
Andrew G. Vajna: a magyar kereskedelmi tévék megjelenése sem apasztotta a mozi iránti érdeklődést
Magyar Hírlap, 1999. 02. 09. Gréczy Zsolt

x

... Úgy éreztem, eljutottam ennek a végére, már ismétlem magam. Amikor rátaláltam erre a témára, tudtam, hogy ide egészen más kameramozgás, stílus kell. Elkezdtem némafilmeket nézni, főként Griffitht. Az ő idejében még nem tudták megmozdítani a kamerát, csak fix képbeállítások voltak, de ő így is feszültséget tudott teremteni. Az operatőrrel azt találtuk ki, hogy amikor filmünk története visszatér 1953-ba, kifakul a kép, és nem mozdul többé a kamera...
... a rendszer diktatúra maradt, még 1956 után is. Csakugyan kissé elnagyolt az ábrázolás, de ez vígjáték, és nem az volt számomra a fontos, hogy akkor éppen több ávós volt-e vagy kevesebb. Ebben az egyetlen napba sűrítettem mindazt, amit erről a korszakról gondolok...
Nem céltalan lebegés
Tímár Péter új filmjéről, a 6:3-ról
Népszabadság, 1999. 02.09. Varsányi Gyula

x

... egyetlen ember vette komolyan a stúdió műhellyé formálását, Simó Sándor a Dialóg élén. A többi - úgy látom - , sorban szétzilálódik. Simó, amennyire lehetősége volt, követte azt a hagyományt, amit még Herskó János teremtett. Nem Herskó akart filmet csinálni, sőt mindig kényesen ügyelt rá, hogy ne ő, hanem a körötte lévő fiatal Szabó István vagy Kardos Ferenc, vagy Rózsa János dolgozzon. Ennek a műhelynek volt arca, s ma van a Dialógnak is...
Ahol az útravalót megkapod
Beszélgetés Koltai Lajossal
Magyar Hírlap, 1999. 02. 06. Albert Mária

x

...meg kellene határozni, mi a közszolgálati televízió dolga. Szerintem a politikai műsorokon kívül az, hogy újra felkeltse az ország kulturális igényét, folyamatosan szolgálja a kultúrát. És igenis egy közszolgálati televíziót Magyarországnak kutya kötelessége fenntartani - méghozzá reklám nélkül - az adófizetők pénzéből. De olyan vezetői struktúrával, olyan emberállománnyal, amely valóban finanszírozható...
Egyedül nem megy
Találkozás Sándor Pállal
Magyar Hírlap, 1999. 02. 06. Bóta Gábor

x

...Hét évet szántam arra is, hogy a falusi társadalmat vizsgáljam. Az elmúlt hét évben pedig az foglalkoztatott, hogyan hatott a rendszerváltás az ipari munkásságra. Hogyan hatott azokra az emberekre, akik elveszítették a létbiztonságukat, elvesztették azt a stabilitásérzést, amit nyújtott nekik a Videoton és a késő kádárizmus...
"Mindannyian segédmunkát végzünk" (beszélgetés Schiffer Pállal)
Magyar Hírlap, 1999. 02. 06.

Filmszakmai események

... A minisztériumi szakértők Várhegyi Attila államtitkár vezetésével készítették el azt a javaslatot, amelynek alapján végül Orbán Viktor miniszterelnök és Hámor József kulturális miniszter úgy döntött, hogy három nagy játékfilmet és egy animációs produkciót támogatnak...
... Mint ismert, a legnagyobb támogatást, 470 millió forintot - Bereményi Géza kapta A Hídemberre. A Sacra Corona című film Koltay Gábor rendezésében 200 millió forintot kapott. Mészáros Márta A csodálatos mandarin című filmjére a milleniumi keretből 50 millió forint jut. Jankovics Marcell Csodaszarvas című alkotására 150 millió forint...
Kincsem mégsem kap milleniumi pénzt
Kínai-magyar koprodukcióban készül A csodálatos mandarin
Magyar Hírlap, 1999. 01. 27. B.Gy.

Stohl András bunyója
Mai Nap, 1999. 01.27. (hamvas)

Budapestre jön a pekingi opera
Zöld út Kínában A csodálatos mandarin forgatásához
Népszabadság, 1999. 01. 27.

.... Szerepeiben nem olyan volt, hanem az. A harmincas években megtestesítette a feltörekvő altiszteket, állástalan értelmiségieket, a gazdaságból és a hatalomból kiszorultakat. Gömbös Gyula Új Szellemi Frontjának a népi erőt és népi rátermettséget előnyben részesítő politikájának színészeti prédikátora gyanánt került a hazai színészet legelejére. Egy elmaradt forradalom, egy háborús vereség válságérzete, az elsikkadt földosztás és lekésett változások elégedetlensége, majd a gazdasági világválság rémülete és a német nácik 1933-as győzelme számos magyar értelmiségihez hasonlóan ellenzékivé tette Págert...
Páger Antal évszázada
Népszabadság, 1999.01.29. M.G.P.

Száz éve született Páger Antal
Magyar Hírlap, 1999. 01. 29. Bóta Gábor

Magyar filmek német segítséggel
Magyar Hírlap, 1999.01.28.

A berlini filmfesztiválon... hazánkat két film képviseli
Magyar Nemzet, 1999.01.27.

Fehér György Szenvedély című filmje az Alpok-Adria filmfesztiválon...
Magyar Nemzet, 1999.01.28.

A negyvenkilencedik Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon Jancsó Miklós és Tompa Gábor filmje...
Mai Nap, 1999. 01.28.

A páros siker titka
Mucsi Zoltán és Scherer Péter kapta a filmkritikusok díját
Magyar Nemzet, 1999.01.30. (vida)

Természetfilmek fesztiválja
Népszabadság, 1999.01.30. (K.A.I.)

Tudorka és barátai
Csukás István és Dargay Attila is pártfogolja

Új gyerekmagazin indul
Magyar Nemzet, 1999.02.02. (h.k.)

... Az elmúlt években kiderült, az alapítvány működése maga sem olcsó, a pénzosztó kuratóriumok nem úgy működnek, ahogy a szakma elvárná. (legutóbb például szinte minden "nagyágyú" filmtervét elutasították). Hogy a filmtörvény megoldja-e majd mindazokat a gondokat, amelyek folyamatosan gyötrik a szakmát, és hogy megszületése után elég lesz-e a pénzt a honi filmgyártás felvirágoztatására? Jó lenne, ha valóban csak a pénz hiányozna ehhez...
Elszalasztott lehetőségek
gondolat-jel
Magyar Nemzet, 1999.02.02. Hanthy Kinga

A jó mozira továbbra is bemegy a közönség
Bár túlzás megkongatni a vészharangot a magyar filmgyártás felett, abban megegyeznek a szakmai vélemények, hogy válságos a helyzet
Metro, 1999. 02. 03. Szabó Z. Levente riportja

Kiosztották idén is a filmkritikusok díjait
Metro, 1999. 02.04. (MTI)

Győzött a Szenvedély
Magyar Hírlap, 1999.01.30. MTI

Versenyfilmek a budapesti szemlén
Magyar Hírlap, 1999.02.03.

Még kék a Kék Hold völgye
Gyalpo Chenbo versenyfilmje Tibetről
Magyar Nemzet, 1999.02.03. (e.r.)

Szász János a filmakadémia tagja
Villanófényben
Magyar Hírlap, 1999.02.04. (MH)

6:3 a vendéglő javára
Velős pacallal diétázott Kálomista és csapata
Mai Nap, 1999. 02. 09. Szilágyi Ágnes

Eszmefuttatás

... A klasszikus történetmesélésnek nincs piaca, márpedig a finanszírozó a piac üzenetét hozza. Persze, nagyon nehéz kikapcsolni ebből az egész problémából az amerikai filmgyártást. A kérdés az, hogy mire megy be a néző - vagy a névre, vagy a vérre - , és ezen belül mi az, amit meg lehet csinálni filmként. Történetet mesélni kevesen tudnak, és az a történet, amit, mondjuk, mi el tudunk mesélni, nem nagyon érdekes a nézőnek, nem ülnek be rá...
A mese vége
Elveszett történetek
Beszélgetés Fekete Ibolya és Gothár Péter filmrendezővel, Balassa Péter esztétával
Filmvilág, 1999/2. Mihancsik Zsófia

Tartalom Filmek Arcok Gondolatok Kopia Kopia Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek Index Filmek Arcok Gondolatok Kopia Oktatas Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek