Báthory Erzsi

LAPSZEMLE 1998.10.19 - 11.05.

Bemutatók

Szenvedély
(The Passion)
1995-1998

r: Fehér György, í: James M. Cain (A postás mindig kétszer csenget, regény), f: Fehér György, Tarr Béla, o: Gurbán Miklós H.S.C., Máthé Tibor H.S.C., v: Czeilik Mária, Szentandrási Éva, h: Vámosi András, d: Vayer Tamás, k: Pauer Gyula, Breckl János, gy: Gerhardt Lajos, p: Árvai Jolán, Dárday István, Fehér György, Horváth Z. Gergely, Kardos István, Kardos Ferenc, Schulze Éva
gyc: Budapest Filmstúdió, MTV Drámai Szerkesztősége, Fiatal Művészek Stúdiója, Hétfői Műhely, Mozgókép Innovációs Alapítvány, gyártó: Filmiroda Rt.
sz: ff, ho: 3670 m, 136 perc
b: 1998. okt.15.
sze: Bánsági Ildikó (az asszony), Derzsi János (a férfi), Dzsoko Roszics (a férj), Lénárt István (az ügyész), Haumann Péter (az ügyvéd), Gálffi László (a pap), Bezerédi Zoltán (az irnok), Bereményi Géza (az orvos), Székely Gábor, Borhi Gergő, Újlaki Dénes, Csuja Imre, Sipos Tamás, Viczkó Tibor,

tartalom: A harmincas évek Magyarországára helyezett történetben az idős férjnek autószerelő műhelye van, ahol a fiatal férfi a segéd. Az asszonyt és a férfit a feltámadt szenvedély gyilkosságra ösztönzi. Sikertelen kísérletük kórházba juttatja a férjet. A szeretők elhagyják a férj házát az új élet reményében, de az asszony félúton visszafordul. A hazatérő férj leüti a férfit, s minden marad a régiben. Hármasban a városba mennek, a férj életbiztosítást köt. Hazafelé a férfi megöli a motorház fölé hajló férjet. A halottal együtt a szakadékba lökött kocsi őt is súlyosan megsebesíti. Az ügyész rájön a történtekre, gyilkossággal vádolja a férfit. Miután összeugrasztja a két szeretőt, az asszony mindent bevall. A tárgyaláson a biztosító érdekeinek megfelelően mégis ejtik a vádat, s az asszony megkapja az életbiztosítás összegét. A pénzből az ügyvéd levonja a maga részét, majd az írnok jelentkezik a többiért. A zsarolóval együtt bánnak el, de betelt a pohár: gyűlölködve verekszenek össze. Az asszony váratlanul bejelenti, hogy gyermeket vár. Egymásra találásukat tánccal ünneplik a vurstliban. Útközben hazafelé a kocsi mindkettőjükkel belezuhan a szakadékba.

díj(ak): 1998 - Magyar Filmszemle: fődíj, a legjobb rendező díja (MTM SBS TV Rt.) Fehér Györgynek, a legjobb női színész díja (HBO) Bánsági Ildikónak, a legjobb férfi színész díja (Megafilm Kft.,) Dzsoko Roszicsnak és Derzsi Jánosnak, operatőri díj (Magyar Filmlaboratórium Kft.) Gurbán Miklósnak, a külföldi kritikusok Gene Moskovitz díja Fehér Györgynek

...Fehér filmje a legradikálisabban gondolja végig ezt a történetet. Itt minden az asszony hatalmáról szól. A Garnett-verzió kivételével - amely a klasszikus hollywoodi nő-tárgy felfogásában készült - mindegyik rendező megértette, hogy ebben a történetben a vágy tárgya elsősorban nem a nő, hanem a férfi, de sehol sem válik ez annyira egyértelművé, mint Fehérnél. Viscontinál ez ugyan világosabb, mint Rafelsonnál, aki inkább arra helyezi a hangsúlyt, ahogy a férfi brutalitása felkelti a nőben a lefojtott vágyat, de Visconti is hangsúlyozza, hogy a férfi a maga választása szerint nem vándorol tovább, hanem ott marad. Fehér egyetlen nyers gesztussal világossá teszi a helyzetet, amikor az autóban az asszony megragadja a férfi hímtagját. A szó szoros értelmében az ő kezében van a kormányrúd. Ez az asszony nem western-hőst akar magának (az van neki), hanem olyan férfit, akin ő uralkodik. Ezért kell megszabadulnia attól, akinek a hatalma alatt áll...

Kovács András Bálint: A domináns férfi alkonya
Filmvilág, 1998/4

... A másik alapvetően fontos nyelvi elem a már ismert lassú alaptempó, amely azonban filmjének épp az ökonómiáját hozza létre, mert azzal, hogy beosztja, mégis szétroncsolja a szabad választás lehetőségének emberi idejét. Ez a beosztás úgy érvényesül, hogy a rendkívül lassú tempón belül finoman porciózott belső gyorsítások, váratlan kontrasztok lépnek fel, amelyek újabb osztásokat eredményeznek a mozgások és a fények dimenziójában. Ilyenek például a váratlanul belépő, kápráztató fehér foltok bizonyos pillanatokban (az erotikus jelenetekben, a férj második gramofonjelenetének elején, Bereményi rövid, remek pillanatában, stb.). Ezek a kifehéredések egyúttal sajátos előtér/háttér-technika alapelemei is, melyekben arc és táj olykor fantasztikus, merev és sugárzó ellentétként jelenik meg a néző előtt. A kifehéredések sajátos kimerevedések is, mint a nyelv ritka, ezért mellbevágóan szép pontjai, de természetesen a klasszikus dramaturgia szabályai szerint épp ezek készítik elő az újabb, még szörnyűbb csavarszorításokat, a rettenetes igazságpillanatokat és - felismeréseket; igaz és szép kemény vitája zajlik ebben a nyelvi és temporális technikában...

Balassa Péter: Minden látszat ellenére
Filmvilág 1998/4

És Fehér György nem szól egy szót sem
Magyar Nemzet, 1998.febr.7. (hajdú)

Fehér György: Szenvedély
Szemle Cáj-Tung, 1998.febr.9. Kenyeres Bálint

Fehér György látomásai
Az apokalipszis tájfilmese
Napi Magyarország, 1998.febr.23. Pósa Zoltán

A Szenvedély gyötrelmei
Magyar Hírlap, 1998.okt.22. Baló Péter

Kritikák

A cseresznye íze

... Így aztán a film nem csak az életben maradás alternatíváit villantja föl, hanem minket, nézőket is folyamatosan az élettel szembesít, mondjuk az élet erejével egy ellenkező előjelű elhatározás tükrében. Közben a találkozások és párbeszédek folytán kirajzolódik a történet hátterében egy ország, egy társadalom jelenvalósága, jelzésszerűen ugyan, de sokatmondóan, nem jobban és nem kevésbé, mint Makknál a Szerelemben. Mi pedig, ott a nézőtéren be vagyunk vezetve a sűrűbe, ahol földobták nekünk a választás lehetőségét, döntsön ki-ki saját habitusa szerint...

Szárnyas Gábor: A perzsa rokon levele
Élet és Irodalom, 1998.okt.30.

Romani Kris - Cigánytörvény

... Az ifjú rendező nemrégiben elhunyt édesapja örökébe lépve elevenítette meg azt a közeget, melyről Gyöngyössy Imre, valamint elválaszthatatlan társai, Kabay Barna és Petényi Katalin művei gyakran szólnak: a kiszolgáltatottság és a talpon maradás világát, morális értékrendjét, konfliktusainak mélységes tragikumát és megrendítő költészetét. Előzménynek tekinthető - nemcsak tematikai alapon - számos hazai és külföldi alkotás mellett a Meztelen vagy, továbbá jó néhány cigány miliőben játszódó dokumentumjáték és fikciós történet. Egy szó mint száz: a Romani Kris - Cigánytörvény jeles hagyományokhoz kapcsolódik...

Veress József: Cigányok: mese és valóság
Népszabadság, 1998.okt. 29.

Interjúk

...de az Alfának pontosan az az egyik célja, hogy egy kicsit figyelmeztessen a szomszédokra, hogy egy kicsit elvonja a figyelmet a nyugati médiáról. Azt szeretnénk, ha az Alfában részt vevő valamennyi országból be tudnánk mutatni a legértékesebb dolgokat. Hogy példát is mondjak: olyan minőségű filmek, mint az Általános iskola vagy a Kolja, mindenfelé készülnek, Finnországban ugyanúgy, mint Grúziában. Szép és jó filmek, csak az átlagember számára hozzáférhetetlenek. Meg vagyok győződve arról, hogy ezeket az értékeket kölcsönösen ki kellene cserélni...

Még él a nemzeti kultúra
Jirí Menzel cseh filmrendező Kelet-Európa szellemi állapotáról és a globalizáció hatásáról
Magyar Hírlap, 1998.okt.26. Szerdahelyi Szabolcs

...A nyolcvanas évek óta - a világfalu egyre nyilvánvalóbb jelenlétén túl - az történt, hogy Hollywood - mint egy jelentős ipar az Egyesült Államok gazdaságában - még tovább növekedett, ezáltal a film ipari tevékenységgé vált. És csak a trendek változnak, hol sűrűbben, hol ritkábban, miközben különböző műfajok előtérbe kerülnek, másik meg háttérbe szorulnak. De az a fajta sokféleség, ami valaha egyszerre volt jelen a piacon, ma sem létezik...

Ginsberg után - emelkedetten
Gazdag Gyula Robert Redford intézetének művészeti vezetője
Magyar Nemzet, 1998.okt.20. Horeczky Krisztina

... A Titanic elismertségét jelzi, hogy egyre kevesebb külföldi cég kér jogdíjat a filmje vetítéséért, mert az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy valamilyen módon megéri neki: vagy megvette utána a filmjét egy tévé vagy forgalmazó, vagy elégtétellel töltötték el a megjelent cikkek, vagy a rendező, aki itt járt, jól érezte magát...

...A nézőszám már jobban hangzik, most a három helyszínen együtt 11 ezer 264 volt, ebben benne van mind a 350 ingyenjegyes újságíró és filmművészeti főiskolás is. Ez is a növekedés határát jelzi: ennél több ingyenjegyet nem tud majd beletenni a Titanicot működtető non-profit alapítvány...

... A fesztivál első vasárnapján kellett azonnal aláírnom az összes felmondási papíromat. Nem tudom az indokát. Nincs magyarázat. Az ilyesmire többféleképpen lehet reagálni. Ha van egy ilyen mondat, hogy nincs szükség a munkámra, onnantól én lezárt történetnek tekintem az egészet, és ettől kezdve számomra nem is érdekesek a további mondatok...

„Remélem, nem látszik"
Horváth György, a Titanic kapitány
Mancs,1998.nov.5.

...Bármennyire elismerjük Horváth Gyuri munkáját, bármennyire szeretjük a Titanicot, vele nem jött létre megfelelő kommunikáció. Nem éreztük azt a közösséget, amire a következő időszak nehézségeivel való szembenézéshez szükség lenne. A felmondás oka kommunikációs hiány... Emögött képtelenség hátsó gondolatot keresni, mert nincs...

„Nincs hátsó gondolat..."
Kodolányi Sebestyén a BBS alapítvány kuratóriumi elnöke
Mancs,1998.nov.5.

Elltűnünk nyomtalanul?
A 85 esztendős Czimer József a céltalanságról és az életről
Magyar Nemzet, 1998.okt. 24. Vida Barbara

Filmszakmai események

Roncsfeltárás
VI. Nemzetközi Filmjelenlét Fesztivál
Mancs, 1998.okt.22. - sisso-

Szerb lélekrealizmus
A Sebek a Titanic Fesztiválon
Népszabadság, 1998.okt.19. V.Gy.

Merre van a viadukt?
Vita Stockholmban az európai moziról
Népszabadság,1998.okt.20. Varsányi Gyula

Rendezetlen a kulturális alap finanszírozása
Népszabadság, 1998.okt.28. V.Gy.

Budapesten nehéz forgatni?
Népszabadság, 1998.okt.30.

Fekete István regénye filmen (Derengő hajnal)
Népszabadság, 1998.okt.30.

Magyar filmforgatókönyv Saramago regényéből (Kőtutaj)
Magyar Hírlap, 1998.okt. 27. Muharay Katalin, Lisszabon

Szlovén filmhetet rendeznek... (Örökmozgó)
Népszabadság,1998.okt.27.

Jobbágyfelszabadítás a Paradicsom Kft.-ben (Grunwalsky - Dettre filmje)
Népszabadság,1998.okt.26. Cs.K.

Szabólány a rendelőben (Békés Itala)
Magyar Hírlap, 1998.okt. 26. B.G.

Veszélybe kerültek a vidéki filmszínházak
A multiplexek terjedése átalakítja a hagyományos mozihálózatot
Magyar Hírlap, 1998.okt.27. Bihari László

Bezerédj-díj filmeseknek (Almási Tamás: Tehetetlenül, Domokos János- Dömötör Péter: Kolorlokál)
Magyar Hírlap, 1998.okt.21.

Minden tud a digitális filmpark
Magyarországon is készülhetne a Godzilla (szakmai bemutató a Magyar Filmlaboratóriumban)
Magyar Hírlap, 1998.okt.30. Th.B.

Andi szerepet kapott (Emberek között, Fekete István: Derengő hajnal c. regénye alapján)
Mai Nap, 1998.okt.29.

Afrikai mozi Budapesten
Népszabadság, 1998.okt. 22. Varsányi Gyula

Szárnyra kap egy fesztivál
Filmek, kiállítások, koncertek a Banán Klubban
Népszabadság, 1998.okt.20. Sz.K.

A gyerekrajzfilmek brutalitása a társadalmat minősíti
Réz: A rajzfilmek tetemes része csak hülyítő eszköz
Metro, 1998.nov.4. Kardos Genovéva

Búcsú

Meghalt Tolnay Klári
Magyar Nemzet,1998.okt.28.

Tartalom Filmek Arcok Gondolatok Kopia Kopia Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek Index Filmek Arcok Gondolatok Kopia Oktatas Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek