Kömlődi Ferenc

Absztrakt kultúra


86 KByte
A káoszelméleti kutatásokban jelentős eredményeket felmutató, Coventry székhelyű Warwick egyetem Társadalomtudományi karának CCRU (Cybernetic Culture Research Unit) csoportja jelentette meg az öt füzetecskéből álló abstract culture (absztrakt kultúra, 1997) című gyűjteményt. (Azóta a második “ötös” is megjelent.)

A szerzők - kimondva, kimondatlanul - két gondolatrendszert vesznek górcső alá: a posztmodernizmust és - noha azonos szellemi alapokról indultak - a cyberpunkot. Az utóbbi kritikája nem annyira éles, egyfajta aktualizációt végeznek, s ez elsősorban a szóösszetétel második, punk elemére vonatkozik. Anarchista, absztrakt médiaelméletükbe zenei elemeket is bevonnak: leghelyesebben akkor járunk el, ha törekvéseiket a cybertechno gyűjtőkategóriába soroljuk.

Nick Land “kiáltványa”, a Meltdown (Leolvadás) korunk szürrealisztikus (tudományos) stílusban megírt látlelete. A teljességben gondolkodó reneszánsz /gyarmati embertípusról alkotott képet végleg múlt időbe tehetjük. Az impériumok bukása és a romokon felépülő multinacionális rendszerek a sokat reklámozott új világrend helyett kaotikus valóságot (a Douglas Rushkoff által is sokat emlegetett new world disordert) teremtettek. Ez a leolvadás, a globális Kína-szindróma.

A terület digitalizálódásával a (permanens) háború a cybertérben zajlik. A technika, a gépi szintézis, az emberi tevékenység szubsztitúciója, mozgásirányát valaha a technokrata korporációk szabták meg. Csakhogy ez a korporatív szerkezet olyan csődmodellekhez vezetett, mint a távol-keleti marxizmus. A baloldal elbukott, az újmerkantilista alapokon nyugvó nagyvállalatok pedig örökös pánikhangulatot teremtenek. Biztonsági szervezetük, a világcsendőrség nem a cybervalóságot hűen tükröző, innovatív “meleg”, hanem az ellentétes, monolitikus “hideg” kultúrákat védelmezi.

Az ő összeesküvésük eredményezte a mai hipermédia amnéziás állapotát. Ez ellen léptek fel a cyberpunk írók, gondolkodók. Tanítványaik, a kilencvenes évek techno-nemzedéke a védekezés és az ellentámadás földalatti, gerilla-módozatait választotta: taktikájuk a virtuális invázió, a kreatív vírusok, a Deleuze és Guattari kidolgozta “skizoanalízis” (mely az egyetlen nem despotikus, és nem is platonikus elemzési módszer), az újnihilizmus, a leszbikus vámpirizmus és a (már William Gibson által sokat emlegetett) vudu-mágia.

E pornografikus, meghökkentő, de eredményes stratégiák segítségével teremtődnek meg az eltűnés célországai, a köztes területek. (Ilyenekről elmélkedik Hakim Bey is - 1991-ben megjelent - Időszakos Független Zónáiban.) Minél több zóna alakul, annál megosztottabb az elaggott politikai intézményrendszer. A zónalakó (“optimális”) ismertető jegyei: cinikus, skizofrén, HIV-pozitív, transz-szexuális, kínai vagy latin-amerikai bevándorló, stimulánsokon él - foncsorozott szemüvege meg implantáció. Mintha a Szárnyas fejvadász vagy az animék képkockáiból ugrott volna elő...

Kodwo Eshun dolgozata, a Mozgás-megragadás (az angol cím, Motion Capture egyértelműen a mozgóképre, a Motion picture-re rímel) a digitális ellenkultúrában igen népszerű (lásd Mondo 2000) öninterjú műfajában íródott.

A szerző egy készülő könyv alapgondolatait ismerteti. Túllép a Meltdown anarchikus dühkitörésén - rendszerez és a sebességre összpontosít.

A Szárnyas fejvadász Los Angeles-e: szinte mindannyian onnan indultunk el... A valóra vált tudományos fantasztikum világából. A közeljövő sci-fije fekete és a kilencvenes évek Londonjának futurisztikus dance-irányzatából, a drum ´n´ bass-ből táplálkozik. Ennek gyökerei (Sun Ra, Coltrane és a Kraftwerk mellett) Grandmaster Flash scratchadeliájában találhatók meg. Ha kézzel megállítjuk a lemezt, s manipuláljuk, az nem csupán a ritmikai folyamat egyik eleme, hanem új texturális jegy, sőt, a láthatatlan lényeg megragadása. Az American Werewolfból arra jelenetre emlékeztet, mikor a páciens - mielőtt teljesen farkassá válna - egy futó képkockáig emberalakban is megmutatkozik. Szinte fel se fogjuk, olyan gyorsan pereg minden, de emléke a mélyben mégis elraktározódik. A jövő filmjét e mozzanatokból gyúrjuk össze, s ugyanez a mintavétel (sampling) az alapja a “techno-komponálásnak” is. Akciófilm akciófilm után, már megint az a szuperszonikus vágóolló, s talán éppen a sebesség magyarázza, hogy az eredeti motívumokat többé nem ismerjük fel. A sampling elve túlmutat a posztmodern leltáron - az innen-onnan összeszedett elemek szerves rendszerré állnak, nem eklektikus szintézist látunk-hallunk, hanem a felismerhetetlenségig átalakított képek (hangok) új és egyedi (tehát eredeti!) valóságát.

Megváltozik a befogadói agy is, másképp kezeli az adatdömpinget. Fénysebességben és fekete tudományban gondolkodik. Tudomány és mágia többé nem alkotnak ellentétpárt. A mesterséges korlátokat a cyberpunkok, a kaliforniai extropiánusok, a Szilícium-völgy techno-transzcendalistái és a “dance” bajnokai döntötték le... Ez már a XXI. század idegrendszere.

Robin MacKay és Mark Fisher PoMoPhobiája címében is sokat elárul.

Lepusztult padlásszobában - az új henyék, a slackerek ismert közegében - vagyunk. A televízió képernyőjén a Sztálin temetéséről Szuper 8-assal forgatott amatőr-felvételeket nem nézi senki, a hifi toronyból szóló Donna Summer I feel love-jának újrakevert változatát nem hallgatják. A felolvasott Adorno-részletekre nem figyelnek.

Aztán jön a CNN, az Öböl-háború képeivel, majd Kurt Cobain az MTV-n. Ő tudta, hogy a média leginkább a média elleni kirohanásokra vevő. Csakhogy a kirohanások is szimulációk, s az Öböl-háború is egy volt közülük - fűzi hozzá Baudrillard, a slackerek filozófusa.

A posztmodern eszmék térhódítását a civilizációs interregnum tette lehetővé. Távoli tengerpartjain nem történik semmi, de nem is történhet. Céltalan menekvés, divatos pesszimizmus, hiszen közeleg az ezredvég. Baudrillard azonban megfeledkezett a testről, s a testet mozgásba hozó - most kialakuló - szintetikus kultúráról, például a hiphopról és a drum ´n´ bass-ről. Felszabadul a gépi többlet, készüljünk a Sebesség ünnepére - a sampling az új világ alfája s omegája.

Rohit Lekhi Jövőhurka (Futureloop) idézetek egymásba gyúrása (tehát szövegminták vétele, újjáértelmezése): úgy pereg, mint egy nemlineáris dramaturgiájú (pszeudó-történeti) film. Célpontja a modernizmus: Marinetti sebesség-imádata és Le Corbusier geometriája (akárcsak a Bauhaus absztrakt formalizmusa) ugyanoda, Auschwitz halálkamráiba vezetett.

Vissza Núbiába, Krisztus előtt 4600-ba: egy apokrif irat szerint Isten elsőnek a fekete embert teremtette meg.

1920: Etiópia ébredése.

Majd jött Sun Ra, a Szaturnusz gyermeke, meg John Coltrane. Ők már robotok voltak. Merthogy valódi robottá csak a valódi (hús-vér) emberek akarnak átalakulni.

A jövő: a cyberfeminista Sadie Plant a kultúra virtuális teljességéről elmélkedik. A gépi intelligencia, a mesterséges létformák térnyerése rend és káosz határmezsgyéjén - tehát mindenütt - komplex rendszereket eredményez. Lakóik nem a modern fantazmagória androidjai, és nem is McLuhan “elektronikus bőrbe” bújt homo sapiensei, hanem a Szörny gyomrában leledző Donna Harraway-féle cyborgok.

1992: a Los Angeles-i megmozdulások. Csúcstechnológia a börtönökben. Erre számítsunk? Vagy a samplingezés és a fekete lélek egyesülése elhozza végre a megváltást? Lekhi végigfut az emberiség történelmén - aztán T. S. Eliot Átokföldjét elemzi... No future!

A zárómű a posztszituacionista Swarmachines (a ‘raj’, ‘tömeg’ illetve a ‘gépek’ összevonásával létrehozott - tulajdonképpen lefordíthatatlan - szóösszetétel) kibernetikus életképek kollázsa.

A dzsungelben vagyunk - metafora-értékű kijelentés, hiszen a jungle a drum ´n´ bass-re is utal. Jönnek a vuduk, és vírusaikkal dekódolják a hatalmi médium űzte nyílt (és titkos) agymosást. A dzsungelben önálló (autonóm) zónák alakulnak, s ezek mellérendelő szerkezetű (és áttekinthetetlen) rendszereket alkotnak majd...

A rendkívül bonyolult, szóvirágokkal és szakkifejezésekkel agyonzsúfolt, no meg felettébb csapongó írásnak (talán) ez az olvasata. De a “talán” a gyűjtemény egészére is áll. Hév, lendület, cyber-anarchia. Csakhogy ez a cyber-anarchia (ha metaforikusan és ködösen is, de) pontosan a mai multimédia-valóságot ragadja meg. Annak összes veszélyével, elképzelhető katasztrófa-variánsaival (teljes és globális ellenőrzés) és a lehetséges kiutakkal. Nem árt, ha időben felkészülünk!

(abstract culture

ccru, social studies faculty,

warwick university

coventry,CV4 7AL, UK)85 KByte

Tartalom Filmek Arcok Gondolatok Kopia Kopia Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek Index Filmek Arcok Gondolatok Kopia Oktatas Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek