Deák Krisztina-Závada Pál

Jadviga párnája

105. A FALU ÁLLOMÁSÁN (1919 április vége, délelőtt)

[Ondris, Jadviga, Misuka, Gregor, Ármin mint a direktórium elnöke, vöröskatona, vasutas, utasok, 3 román lovaskatona, Anci]

Jadviga a kis Misuval a karján ül a peronon egy padon. Ondris türelmetlenül, bosszúsan jár föl-alá.

ONDRIS
Már fél órát késik...! Meddig akarod még várni?

JADVIGA
bosszúsan elrántja a fejét. Majd:
Ondrisko, mégiscsak jobb lesz, ha Irmusnál maradunk éjszakára...
Főleg, ha késünk, és csak estefelé fogad a doktor úr...

ONDRIS
Nincs is a gyereknek semmi baja!

JADVIGA
Ne morogjon, medve! Legyen jó...!
Meg kell mutatni Misukát az orvosnaak.

ONDRIS
Ha meg beteg, akkor pláne az hiányzik neki,
hogy hurcoljad egész nap...! Mikor itt is van doktor!

Ekkor beérkezik a vonat. Az oldalt áló szekérről Gregor hozza Jadviga táskáját. A vasutas kijön, hogy tovább indítsa a vonatot.

De ekkor kiront az irodából Buchbinder Ármin, a direktórium elnöke egy vöröskatonával.

ÁRMIN
Állj, állj! Tilos a fölszállás!

-és a vöröskatona elállja az utasok útját. Zúgolódás támad.

A tanácshatalom nevében! A vonatot lefoglaloma vörös őrszázadnak!

A vasutasnak:

És addig várunk, míg megjönnek...

UTASOK
Nekünk jegyünk van! Indítsák el a vonatot! stb.

VÖRÖSKATONA útjukat állja
A direktórium nevében!

ÁRMIN kiabál
Oszlás, oszlás!

és beohan az irodába

VÖRÖSKATONA
Feloszolni, mert különben...!

JADVIGA
Ondris, mi ez? Én ezt nem értem!

ONDRIS vállat von
Vörösök... Ármin az új főhalljakend a direktóriumban...

JADVIGA
De hát az Ármin nem szocdem?

ONDRIS
De igen, angyalom, de most Kommün van...

JADVIGA
És mért kergetik szét az utasokat?

ONDRIS türelmetlen
Mért...! Á...!

- legyint.

GREGOR
Bejönnek a románok, oszt azok majd őket zavarják szét...

ONDRIS
Na, menjünk már haza!

JADVIGA eltökélten visszaül Misuval a padra
Menjen csak! Induljanak, Gregor bácsi!
Én akkor is fölszállok erre a vonatra!

Ondris dühösen sarkon fordul, fölszál a szekérre. Gregor követi, elindulnak. A vasúti vendéglő sarkánál Ondris meglátja Ancit, aki őt nézi.

A peronra kiszalad a vasutas.

VASUTAS kiabál
Itt vannak a románok!

Pánik támad, az utasok fölkapkodják a poggyászt, kavarodás támad. Valaki azt kiabálja: "Fosztogatják a házakat!"

A vöröskatona körülnéz, Ármint nem találja, zanácstalan, aztán bedobja a bokorba a puskát, és átfut a síneken a fák közé.

Ekkor belovagol három román katona, az utasok fejvesztve menekülnek.

Jadviga rendületlenül ül a padon a csecsemővel a karján. Majd föláll, és felszáll a vonatra.

106. FRANCI LAKÁSÁBAN - délután

[Jadviga, Franci, Misuka]

Jadviga a nappaliban áll, vele szemben Franci. Misuka az összetolt fotelokban fekszik a pólyában.

JADVIGA
Akkor meg minek írkált folyton,
hogy látni akar minket, ha most?

FRANCI
csábító mosollyal szakítja félbe
Mert nagyon hiányoztál, drágám...!

- és megérinti Jadviga nyakszirtjét.

JADVIGA
Hagyjon...

de beleremeg az érintésbe.

Franci fölhajtja Jadviga tarkójáról a hajat, és belecsókol. Tovább öleli, és Jadvigát pillanatok alatt átjárja a vágy. Már ész nélkül ölelkeznek, Franci a hálószoba felé lépeget Jadvigával, és vetkőzteti is.

FRANCI
Jó...jó, akkor nem megyek most sehová...

Ekkor felsír Misuka, és nem akarja abbahagyni. Jadviga kibontakozik, megrázza a haját. Odamegy a gyerekhez, és a karjába emeli, ringatja. Egyszer csak megmereveedik - a gyarek is elcsendesül, ő is néma marad. Átvillan a fején ez az egész képtelenség.

JADVIGA
De, menjen csak, Franci!
Menjen a dolgára, hagyjon! Nem érti?

- és miközben Misuka fölsír, ő már kiabál:

Menjen, Menjen már!

Franci értetlenül hátrál.

Tartalom Filmek Arcok Gondolatok Kopia Kopia Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek Index Filmek Arcok Gondolatok Kopia Oktatas Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek