Keressük!

Az alábbi filmekbõl egyáltalán nincs kópiánk, vagy csak néhány perces töredékünk van:

ANNAMÁRIA


30 Kbyte

év: 1942 i: Harsányi Gréte; r: Hamza D. Ákos; o: Icsey Rezsõ; z: Ákom Lajos; d: B. Kokas Klára; gy: B. Kokas Klára; sz: Szörényi Éva; Vizvári Mariska; Somogyi Nusi; Szilassy László; Rajnay Gábor; Pethes Ferenc; Pethes Sándor; Makláry János; Salamon Erzsi; Fáy Kiss Dóra; Misoga László; Hidassi Sándor; Barkóczy Beáta; Medgyasszay Vilma;

ANYÁMASSZONY KATONÁJA

év: 1943 i: Horváth Jenõ; f: Palásthy Géza; r: Ráthonyi Ákos; o: Eiben István; z: Walter László; z.v.: Majorossy Aladár; d: Daday Ferenc; gy: Takács Antal; sz: Pelsõczi Irén; Szilassy László; Vay Ilus; Bilicsi Tivadar; Mály Gerõ; Solthy György; Juhász József; Nagy Ila; Pethes Ferenc; Vaszary Piri; Bihary Nándor; Sugár Lajos; Misoga László; Vándory Gusztáv; Fülöp Sándor;

ÁLOMSÁRKÁNY

év: 1939 i: Felkai Ferenc; f: Felkai Ferenc; Pünkösti Andor; r: Pünkösti Andor; o: Gergelits Ferenc; z: Vincze Zsigmond; d: B. Kokas Klára; gy: Radó István; sz: Muráti Lili; Egry Mária; Rajnay Gábor; Földényi László; Vizvári Mariska; Ladomerszky Margit; Szemlér Mária; Petényi László; Köpeczi-Boócz Lajos; Makláry Zoltán; Ujlaky László; Tapolczay Gyula; Berky Tibor; Dózsa István; Fáy Béla; Lantos Ica; Kistóth Erzsébet;

BESZÁLLÁSOLÁS

év: 1938 i: Aszlányi Károly; Nóti Károly; r: Szlatinay Sándor dr.; o: Eiben István; d: Vincze Márton; gy: Falus István; sz: Szeleczky Zita; Páger Antal; Kabos Gyula; Kiss Manyi; Vizvári Mariska; Rajnay Gábor; Pethes Sándor; Pethes Ferenc; Bilicsi Tivadar; Zala Karola;

BOR cne: A

év: 1933 i: Gárdonyi Géza; f: Tibor János; r: György István; o: Eiben István; Bécsi József; z: P. Horváth Dezsõ; d: Szirontai Lhotka István; gy: Deák Jenõ; sz: Jávor Pál; Rózsahegyi Kálmán; Kéry Panni; Pataki Ferenc; Z. Molnár László; Markovics Endre; Balogh Klári; Gazdy Aranka; Rónai Géza; Eõry Kató; Vargha Imre; Berky József; Szerdahelyi Lujza;

BUZAVIRÁG

év: 1934 i: Bús-Fekete László; r: Székely István; o: Eiben István; z: Szenkár Dezsõ; sz: Páger Antal; Ágai Irén; Rózsahegyi Kálmán; Rátkai Márton; Nagy György; Pethes Sándor; Gárdonyi Lajos; Makláry Zoltán; Erdélyi Mici; Eszterházy Ilona;

CSALÁDI PÓTLÉK

év: 1937 i: Mihály István; r: Csepreghy Jenõ; o: Eiben István; d: Vincze Márton; sz: Kun Magda; Gyergyai István; Pethes Sándor; Vaszary Piri; Mály Gerõ;

EGY NAP A VILÁG

év: 1943 i: Vaszary János; r: Vaszary János; o: Hegyi Barnabás; z: De Fries Károly; gy: Katona Jenõ dr.; sz: Muráti Lili; Páger Antal; Bilicsi Tivadar; Thay Anna Mária; Szakáts Miklós; Vaszary Piri;

ELADÓ BIRTOK

év: 1940 i: Mikszáth Kálmán; f: Harsányi Zsolt; r: Bánky Viktor; o: Icsey Rezsõ; z: Fráter Lóránd; Balázs Gyula dr.; d: Varga Mátyás; gy: Katona Jenõ dr.; sz: Szeleczky Zita; Páger Antal; Mihályfi Béla; Toronyi Imre; Vaszary Piri; Pethes Ferenc; Dajbukát Ilona; Köpeczi-Boócz Lajos; Kéry Panni; Gobbi Hilda; Pataki József; Bata Erzsi; Veszely Pál; Gárday Lajos;

ÉRIK A BÚZAKALÁSZ

év: 1938 i: Ujházy György; f: Orbók Attila; r: Gaál Béla; o: Kurzmayer Károly; z: Szlatinay Sándor dr.; gy: Gál Ernõ; sz: Fedák Sári; Rózsahegyi Kálmán; Góth Sándor; Szilassy László; Erdélyi Mici; Egry Mária; Petheõ Attila; Olty Magda; Perényi László; Apáthi Imre;

FEHÉRVÁRI HUSZÁROK

év: 1938 i: Erdélyi Mihály; r: György István; o: Kurzmayer Károly; z: Erdélyi Mihály; d: Pán József; sz: Egry Mária; Páger Antal; Kabos Gyula; Vaszary Piri; Bilicsi Tivadar; Berky Lili; Peéry Piri; Köpeczi-Boócz Lajos; Pethes Ferenc; Kürthy József; Heltai Andor; Ölvedy Zsóka; Becsky József; Tapolczay Gyula; Sala Domokos; Pethõ Zoltán; Hidvéghy Valéria;

FÉLTÉKENYSÉG

év: 1943 i: Zsigray Julianna; f: Fekete István; r: Cserépy László; o: Hegyi Barnabás; z: Losonczy Dezsõ; d: Básthy István; gy: Gottesmann Ernõ; sz: Somlay Arthur; Tolnay Klári; Lánczy Margit; Nagy István; Vaszary Piri; Gárday Lajos; Hidassi Sándor; Bognár Elek; Deésy Mária;

FILLÉRES GYORS

év: 1932; sz: Kun Magda; Radó Sándor; Csikós Rózsi; Sziklay József; megj: Filmszkeccs;

FOROG AZ IDEGEN

év: 1936 r: Pásztor Béla; o: Bécsi József; sz: Radó Sándor; Feleki Kamil; Orosz Vilma; Komlós Juci;

FRÁTER LÓRÁND

év: 1942 i: Asztalos Miklós dr.; Pacséry László; dsz: Balázs István; Csillag Kálmán; Farkas Imre; Fráter Lóránd; Sebõk László; Szabolcska Mihály; r: Kalmár László; o: Icsey Rezsõ; z: Fráter Lóránd; Sándor Jenõ dr. z.ö.: Vincze Ottó d: Simoncsics József; Stylus; gy: Szalontai Kiss Miklós; sz: Páger Antal; Szilassy László; Goll Bea; Tõkés Anna; Ajtay Andor; Mály Gerõ; Makláry Zoltán; Somogyi Nusi; Tompa Sándor; Keresztessy Mária; Nagy Ila; Kökény Ilona; Misoga László; Venczell Béla; Nagy Emmi; Szabó Gyula id.; Károlyi Sári; Berczy Géza; Fülöp Sándor; Gonda György id.; Hajagos Károly; Harasztos Gusztáv; Kaposi Olga; Medgyesy Rózsi; Szabó Ferenc; Szõreghy Gyula;

HALÁLTÁNC

év: 1941 i: Zilahy Lajos; f: Babay József; r: Kalmár László; o: Makai Árpád; z: Polgár Tibor; d: Sõrés Imre; gy: Szalontai Kiss Miklós; sz: Goll Bea; Uray Tivadar; Lázár Mária; Somlay Arthur; Toronyi Imre; Perényi László; Juhász József; Makláry Zoltán; Berczy Géza; Sugár Lajos;

HALLÓ BUDAPEST!

év: 1935 i: Kristóf Károly; K. Halász Gyula; f: Békeffy László; r: Vajda László m.v.: Székely István; o: Vidor Andor; z: Fényes Szabolcs; z.v.: Dohnányi Jenõ dr.; d: Pán József; gy: Gál Ernõ; sz: Németh Mária; Gyenge Anna; Svéd Sándor; Dohnányi Ernõ dr.; Kabos Gyula; Szedõ Miklós dr.; Bársony Rózsi; Békeffy László; Vaszary Piri; Hubay Jenõ dr.; Mály Gerõ; Petheõ Attila; Pethes Sándor; Stefániai Imre; Peti Sándor; Pilótás Lili; Ihász Lajos; Szakáts Zoltán;

HÖLGYEK ELÕNYBEN

év: 1939 i: Hajós Jenõ; r: Martonffy Emil; o: Icsey Rezsõ; z: Losonczy Dezsõ; d: B. Kokas Klára; sz: Szilassy László; Pethes Sándor; Bilicsi Tivadar; Vaszary Piri; Nagy Alice; Kiss Manyi; Pártos Gusztáv; Pethes Ferenc; Köpeczi Boócz Lajos; Dajbukát Ilona;

INTÉZÕ ÚR cne: AZ

év: 1941 i: Tóth Miklós; r: Podmaniczky Félix; sz: Bordy Bella; Perényi László; Somlay Arthur; Berky Lili; Rajnay Gábor; Pethes Ferenc; Fáy Béla;

ISTEN TENYERÉN

év: 1939 i: Huzly Imre dr.; r: Riedl Klára; z: Stephanides Károly; megj: Szereplõk ismeretlenek;

IZA NÉNI

év: 1933 i: Fedák Sári; r: Székely István; o: Eiben István; z: Fehér György; sz: Fedák Sári; Jávor Pál; Gombaszögi Ella; Rátkai Márton; Törzs Jenõ; Ágai Irén; Eõry Kató; Huszár Pufi; Beregi Oszkár; Kürthy Sári; Simon Marcsa; d'Arrigó Kornél; Pártos Gusztáv; Vándory Gusztáv; Justh Gyula; Herczeg Jenõ; Harsányi Rezsõ;

JÖJJÖN ELSEJÉN

év: 1940 i: Békeffy István; Stella Adorján; f: Békeffy István; r: Ráthonyi Ákos; o: Eiben István; z: Kiss Angyal Ernõ dr.; d: Simoncsics József; Iliszi Sándor; gy: Szalontai Kiss Miklós; sz: Turai Ida; Páger Antal; Jávor Pál; Sulyok Mária; Rózsahegyi Kálmán; Kiszely Ilona; Szaplonczay Éva; Dénes György; Vándory Gusztáv; Szakáts Zoltán; Bornemisza Éva; Boray Lajos; Veszely Pál; Bihary Nándor; Orbán Viola; Szemlér Mária; Simon Marcsa; Misoga László; Pethes Sándor;

LÁTSZAT CSAL cne: A

év: 1943 i: Harsányi Gréte; f: Asztalos Miklós dr.; r: Cserépy László; o: Hegyi Barnabás; z: Fényes Szabolcs; gy: Gottesmann Ernõ; sz: Simor Erzsi; Hajmássy Miklós; Apáthi Imre; Kiss Manyi; Vaszary Piri; Fáy Béla; Gobbi Hilda; Muráti Lili;

LEGÉNY A GÁTON

év: 1943 i: B. Timár Kató; r: Bán Frigyes; o: Hegyi Barnabás; z: De Fries Károly; gy: Gottesmann Ernõ; sz: Juhász József; Csikós Rózsi; Pethes Ferenc; Vaszary Piri; Deésy Mária; Alszeghy Lajos; Pethes Sándor; Makláry Zoltán; Hajmássy Miklós; Misoga László; Kõváry Gyula; Vándory Gusztáv; Rév Erzsi; Pálóczi László; Vay Ilus; Hajmássy Lajos;

LEJTÕN

év: 1943 i: Somogyvári Gyula; r: Podmaniczky Félix; o: Kerti Lajos; z: Gyulai Gaál Ferenc; gy: Jeszenszky Ferenc; sz: Szilágyi Szabó Eszter; Timár József; Greguss Zoltán; Harsányi Rezsõ; Fáy Béla; Bilinszky Ibolya; Török Ilonka; Pápai Klára;

MAGDÁT KICSAPJÁK

év: 1938 i: Kádár Miklós; Éri Halász Imre; f: Nóti Károly; r: Vajda László; o: Eiben István; z: Komáromi Andor; d: Vincze Márton; gy: Ráthonyi Ákos; sz: Turai Ida; Tolnay Klári; Páger Antal; Nagy György; Szász Lili; Gózon Gyula; Mály Gerõ; Peéry Piri; Lendvai Márta; Simon Zsuzsa; Tóth Sándor; Pethes Sándor; Sitkey Irén; Kovács Terus; Raáb Veronika; Pártos Erzsi; Szemlér Mária; Hidvéghy Valéria; Román Mária; Justh Gyula; Harasztos Gusztáv; Dózsa István; Falussy István; Hahnell Aranka; Fónay Márta; Fényes Kató; Somogyi Éva; László Judit; Révfalvy Magda;

MAGYAR FELTÁMADÁS

év: 1939 i: Babay József; Ujházy György; r: Kiss Ferenc; Csepreghy Jenõ; o: Icsey Rezsõ; z: Buday Dénes; d: Pán József; Simoncsics József; sz: Tõkés Anna; Benkõ Gyula; Bihary József; Kiss Ferenc; Ottrubay Melinda; Csortos Gyula; Kiss Manyi; Sitkey Irén; Hajmássy Miklós; Pethes Ferenc; Forgách Antal; Makláry Zoltán; Kovács Károly; Pethes Sándor; Pataky Miklós; Heltai Andor; Kürthy József; Köpeczi-Boócz Lajos; Toronyi Imre; Bilicsi Tivadar; Gárday Lajos; Misoga László; Dévényi Gyuri; Örkényi Éva;

MÁTYÁS RENDET CSINÁL

év: 1939 i: Pusztaszery Margit; r: Bán Frigyes; o: Icsey Rezsõ; z: Máthé István; d: B. Kokas Klára; gy: Rodriguez Endre; sz: Mály Gerõ; Lukács Margit; Erdélyi Mici; Németh Romola; Berky Lili; Szilassy László; Feleki Kamill; Kökény Ilona; B. Timár Kató; Szathmáry Margit; Nagyajtay György; Bihary Nándor; Kõváry Gyula;

MEGÁLMODTALAK

év: 1943 i: Vaszary János; r: Vaszary János; o: Makai Árpád; z: De Fries Károly; d: Sõrés Imre; gy: Güttler Lajos ifj.; sz: Muráti Lili; Bilicsi Tivadar; Pálóczi László; Kiss Manyi; Mihályi Ernõ; Ladomerszky Margit; Romváry Gertrud; Serényi Éva; Somogyi Nusi; Solthy Gyögy; Solthy György; Zsilley Margit; Kürthy György; Pethes Sándor;

MEGVÉDTEM EGY ASSZONYT

év: 1938 i: Bókay János; r: Ráthonyi Ákos; o: Gergelits Ferenc; z: Serly-Brunner András; d: Sõrés Imre; gy: Hamza D. Ákos; sz: Páger Antal; Lázár Mária; Mezey Mária; Ajtay Andor; Mihályfi Béla; Boray Lajos; Vizvári Mariska; Donáth Ági; Z. Molnár László; Kovács Terus; Gobbi Hilda; Hidvéghy Valéria; Buttykay Emmi; Szemlér Mária; Fónay Márta; Vizy Béla; Náday Ferenc; Vendrei Ferenc; Somody Kálmán; Vándory Gusztáv; Szabó Dezsõ dr.; Pethes Ferenc; Misoga László; Gazdy Aranka; Hahnell Aranka;

MINDENT A NÕÉRT

év: 1933 ec: 1. Éjjel a patikában r: Gaál Béla; sz: Kabos Gyula; Vendrei Ferenc; ec: 2. Pampák bikája r: Cziffra Géza; sz: Bulla Elma; Gombaszögi Ella; Halmay Tibor; ec: 3. Jaj de jó szeretni sz: Balla Lici; Halmay Tibor; Gombaszögi Ella; Kabos Gyula; Szõke Szakáll;

MUKI

év: 1943 i: Bónyi Adorján; f: Pánczél Lajos; r: Ráthonyi Ákos; o: Icsey Rezsõ; z: Lõrinczy László; d: Stylus; gy: Bajusz Péter dr.; sz: Pelsõczi Irén; Turai Ida; Berky Lili; Szilassy László; Latabár Kálmán; Csortos Gyula; Sárosi Andor; Ráthonyi Ákos; Vaszary Piri; Misoga László; Jakab Laci;

NEHÉZ APÁNAK LENNI

év: 1938 i: Vitéz Miklós dr.; r: Keleti Márton; z: Márkus Alfréd; sz: Páger Antal; Szeleczky Zita; Egry Mária; Mály Gerõ; Vaszary Piri; Vizvári Mariska; Nagy György; Huszár Pufi; Bilicsi Tivadar; Bihary József; Köpeczi-Boócz Lajos; Peti Sándor; Pethes Ferenc; Komár Julia; Lendvai Márta; Dajbukát Ilona; Németh Romola; Sitkey Irén; Kovács Terus; Csatai Janka;

NEM LOPTAM ÉN ÉLETEMBEN

év: 1939 i: Liszt Nándor; Matolay Géza; r: Balogh Béla; o: Icsey Rezsõ; z: Ákom Lajos; gy: B. Kokas Klára; sz: Suli Ania; Egry Mária; Szilassy László; Kovács Terus; Latabár Kálmán; Bilicsi Tivadar; Pethes Sándor;

ÕRSÉGVÁLTÁS

év: 1941 i: Tóth Miklós; r: Bánky Viktor; o: Hegyi Barnabás; z: Vincze Ottó; d: Básthy István; Iliszi Sándor; gy: Szalontai Kiss Miklós; sz: Csortos Gyula; Páger Antal; Hidvéghy Valéria; Ladomerszky Margit; Szakáts Zoltán; Mihályfi Béla; Vizvári Mariska; Makláry Zoltán; Kertész Dezsõ; Boray Lajos; Toronyi Imre;

PARDON, TÉVEDTEM!

év: 1933 i: Nóti Károly; vers: Harmath Imre; r: Székely István; m.t.: Bolváry Géza; o: Eiben István; z: Brodszky Miklós; gy: Pasternak Joe; sz: Gaál Franciska; Hörbiger Paul; Szõke Szakáll; Huszár Pufi; Berky Lili; Gózon Gyula; Gombaszögi Ella; Góth Sándor; Erdélyi Mici; Rátkai Márton; Réthi Annie; Gyergyai István; Kertész Gábor; megj: A film német változatban is elkészült, cime "SKANDAL IN BUDAPEST";

PÉNZ ÁLL A HÁZHOZ

év: 1939 i: Siklósi Iván; f: Horváth Jenõ; r: Balogh Béla; o: Icsey Rezsõ; z: Mihály Anna; d: Simoncsics József; gy: Rodriguez Endre; sz: Bilicsi Tivadar; Latabár Kálmán; Kiss Manyi; Németh Romola; Somogyváry Rudolf; Ottrubay Melinda; Fáy Béla; Vaszary Piri; Berczy Géza; Kökény Ilona; Orsolya Erzsébet; Kõváry Gyula; Földényi László; Misoga László; Kovács Terus; Pethes Ferenc; Pethes Sándor; Hajnal György; Ördögh Sári; Kompóthy Gyula; Erdész Irén;

POGÁNYOK

év: 1936 i: Herczeg Ferenc; f: Martonffy Emil; r: Martonffy Emil; gy: Deák Jenõ; sz: Kiss Ferenc; Uray Tivadar; Muráti Lili; Szakáts Zoltán; Egry Mária; Dávid Mihály; Makláry Zoltán; Toronyi Imre; Vándory Gusztáv; Kelemen Lajos; Dajbukát Ilona; Szaplonczay Éva; Pataky Miklós; Pethes Sándor; Földényi László; Orsolya Erzsébet; Sugár Zoltán; Zala Karola; Gazdy Aranka; Köpeczi-Boócz Lajos; Venczell Béla; Sugár Lajos; Róna Géza; Rubinyi Tibor; Balassa János; Lontay István; Hidvéghy Valéria; Lengyel Vilmos; Gonda György id.;

RÁDBIZOM A FELESÉGEM

év: 1937 i: Vaszary János; r: Vaszary János; o: Eiben István; d: Vincze Márton; sz: Páger Antal; Erdélyi Mici; Vaszary Piri; Komár Julia; Ajtay Andor; Pethes Sándor; Bilicsi Tivadar; Hajmássy Miklós; Eszterházy Ilona;

SZABOTÁZS év: 1942 i: Csörögi Géza; vers: Segesdy László; r: Martonffy Emil; o: Icsey Rezsõ; Berendik István; z: Dolecskó Béla; d: Lévay Lajos; gy: Siklóssy Pál dr.; sz: Kiss Ferenc; Földényi László; Simor Erzsi; Hidvéghy Valéria; Benkõ Gyula; Somogyi Nusi; Pethes Ferenc; Gobbi Hilda; Fáy Kiss Dóra; Makláry János; Egyed Lenke; Harasztos Gusztáv; Berczy Géza; Gonda György id.; Jeney Ottó; Szabó Pál; Berky József; Kelemen Lajos; Szõreghy Gyula;

SZAKITANI NEHÉZ DOLOG

év: 1942 i: Csathó Kálmán; r: Martonffy Emil; o: Hegyi Barnabás; z: Buday Dénes; d: Básthy István; gy: Gottesmann Ernõ; sz: Tóth Júlia; Dayka Margit; Rajnay Gábor; Benkõ Gyula; Vaszary Piri; Kiss Manyi; Pethes Ferenc; Pethes Sándor; Makláry Zoltán; Bánky Róbert; Kökény Ilona; Bacsányi Paula;

SZÁRNYAS DANDÁR ec: Zugnak a szirénák

év: 1939 i: Bánáss József; Békeffy István; r: Csepreghy Jenõ; o: Berendik István; Makai Árpád; Bécsi József; Horváth József; z: Fényes Szabolcs; sz: Rajnay Gábor; Lukács Margit; Greguss Zoltán; Vértess Lajos; Mihályfi Béla; Apáthi Imre; Szilágyi Ferenc; Hidvéghy Valéria; Kürthy György; Kõváry Gyula; Zala Karola; Szécsi Ferenc; Kelemen Lajos; Kovács Terus; Latabár Árpád ifj.;

SZÉP CSILLAG

év: 1942 i: Móricz Zsigmond; f: Jankovich Ferenc; Zilahy Lajos; r: Jellinek Imre; o: Icsey Rezsõ; z: Polgár Tibor; d: Sõrés Imre; gy: Beszedits István dr.; sz: Páger Antal; Fényes Alice; Kürthy György; Orsolya Erzsébet; Bakay Lajos; Mály Gerõ; Kökény Ilona; Alszeghy Lajos; Rajczy Lajos; Pataki József; Medgyesy Erzsébet; Csiky Mária; Hidassi Sándor; Danis Jenõ; Szabó Ferenc; Bodnár Jenõ; Sugár Lajos; Huszthy Róbert; Szabó Gyula id.; Székely Judit;

SZIV SZAVA cne: A

év: 1937 r: Bihai Lajos; o: Keményffy Tamás; sz: Szombathelyi Blanka; Réthie Annie; Z. Molnár László; Bálint György;

TE VAGY A DAL

év: 1940 i: Rodriguez Endre; r: Rodriguez Endre; o: Icsey Rezsõ; z: Dolecskó Béla; d: Simoncsics József; Iliszi Sándor; gy: Bajusz Péter dr.; sz: Sárdy János; Szabó Klári; Sennyei Vera; Vaszary Piri; Toronyi Imre; Kürthy György; Feleki Kamill; Deésy Alfréd; Mihályfi Béla; Pápay Erzsi; Ádám Piri; Nagyajtay György; Fáy Béla; Kompóthy Gyula; Misoga László; Skultéti Dániel; Bogár Gizi; Lengváry Zsuzsi; Selmeczi Margit; Berczy Géza; Krámer Ferenc; Stoll Dezsõ; Hahnell Aranka; Molnár István; Földes István;

VARIETÉ CSILLAGAI cne: A

év: 1938 i: Harbou Thea; Orbók Attila; r: Baky József; o: Eiben István; gy: Hegedüs Ferenc; sz: Jávor Pál; Bordy Bella; Vizvári Mariska; Mály Gerõ; Páger Antal; Szeleczky Zita; Simor Erzsi; Németh Romola; Vaszary Piri; Kovács Terus; Szakáts Zoltán; Pethes Sándor; Várkonyi Zoltán; Makláry Zoltán; Latabár Árpád id; Mihályfi Béla; Hidvéghy Valéria; Bársony István; megj: A film német változatban is elkészült, cime MENSCHEN VOM VARIETÉ sz: Jana La; Hardt Karin; Mardayn Christl; Hörbiger Attila; Moser Hans; Holt Hans;

ZAVAROS ÉJSZAKA

év: 1940 i: Bán Frigyes; f: Zalabéri Horváth János; r: Bán Frigyes; o: Hegyi Barnabás; d: Básthy István; gy: Zalabéri Horváth János; sz: Tolnay Klári; Rajnay Gábor; Bilicsi Tivadar; Gózon Gyula; Hidvéghy Valéria; Pataky Jenõ; Makláry Zoltán; Várkonyi Zoltán; Pethes Ferenc; Kökény Ilona; Kompóthy Gyula; Simon Marcsa; Fáy Béla;

ZIVATAR KEMENESPUSZTÁN

év: 1936 i: György István; r: György István; o: Schaffer László; z: Polgár Tibor; d: Szirontai Lhotka István; sz: Kiss Ferenc; Vértess Lajos; Eõry Kató; Komár Julia; Berky Lili; Gózon Gyula; Szakáts Zoltán;

Az alábbi filmekbõl hiányos vagy rossz állapotú kópiával rendelkezünk:

AKIT ELKAP AZ ÁR

év: 1941 i: Bolgár Géza; r: Rodrigeuz Endre; o: Vass Károly; z: Dolecskó Béla; d: Horváth János; Vélits Miklós; gy: Siklóssy Pál dr.; sz: Simor Erzsi; Hidvéghy Valéria; Földényi László; Somogyi Nusi; Mihályfi Béla; Dajbukát Ilona; Solthy György; Szõreghy Gyula; Jeney Ottó; Erdélyi Mihály; Pethes Ferenc; Veszely Pál;

ALKALOM

év: 1942 i: Barabás Pál; r: Rodriguez Endre; o: Hegyi Barnabás; z: Fényes Szabolcs; d: Básthy István; Iliszi Sándor; gy: Zalabéri Horváth János; sz: Karády Katalin; Szilassy László; Somlay Arthur; Csortos Gyula; Somogyi Nusi; Szemere Vera; Bilicsi Tivadar; Pethes Ferenc; Berczy Géza; Bell Józsika; Pethes Sándor;

ARANYEMBER

év: 1936 i: Jókai Mór; r: Gaál Béla; o: Eiben István; z: Polgár Tibor; Ránki György; d: Vincze Márton; gy: Falus István; sz: Kiss Ferenc; Csortos Gyula; Rózsahegyi Kálmán; Petheõ Attila; Básti Lajos; Kormos Márta; Uray Tivadar; Egri Mária; Füzes Anna; Sziklay Szeréna; Mezey Mária; Bilicsi Tivadar;

BAJTÁRSAK

év: 1942 i: Somogyváry Gyula dr.; f: Jablonszky Ferenc; r: Pacséry Ágoston; o: Icsey Rezsõ; z: Beck Miklós; d: Pagonyi János; gy: Libertiny Zoltán; sz: Simor Erzsi; Timár József; Szilassy László; Halasi Mariska; Kürthy György; Juhász József; Barkóczy Beáta; Serényi Éva; Danis Jenõ;

BORS ISTVÁN

év: 1939 i: Hunyady Sándor; f: Rodriguez Endre; gy: Rodriguez Endre; r: Bánky Viktor; z: Fényes Szabolcs; d: Pán József; sz: Páger Antal; Tolnay Klári; Eszenyi Olga; Bihary József; Ladomerszky Margit; Mihályfi Béla; Pethes Sándor; Pethes Ferenc; Fáy Béla; Gárday Lajos; Simon Marcsa; Szemlér Mária; Boray Lajos; C. Turáni Endre; Mátray József; Gonda György id.; Galetta Ferenc; Lázár Tihamér; Dévényi Laci; Földényi László;

BOLDOGGÁ TESZLEK

év: 1944 i: Vaszary Gábor; f: Bánky Viktor; r: Bánky Viktor; o: Kerti Lajos; z: Malcsiner Béla; d: Sõrés Imre; Iliszi Sándor; gy: Barla László dr.; sz: Buttykay Emmi; Vaszary Piri; Tahy Anna Mária; Sitkey Irén; Hajmássy Miklós; Mihályi Ernõ; Dénes György; Sugár Lajos; Kürthy György; Szaplonczay Éva; Szendrey Márta; Lontay István; Hegyi Katalin; Lédeczy Antal; Szász Ila; Antók Ferenc; Szalma Sándor;

BORCSA AMERIKÁBAN

év: 1938 i: Emõd Tamás; Török Rezsõ; f: Orbók Attila; r: Keleti Márton; o: Kurzmayer Károly; z: Sándor Jenõ dr.; d: Pán József; gy: Gál Ernõ; sz: Dayka Margit; Hámory Imre; Mály Gerõ; Gózon Gyula; Petheõ Attila; Góth Sándor; Kürthy György; Vaszary Piri; Kabos Gyula; Ölvedy Zsóka; Tapolczay Gyula; Pethes Sándor; Pethes Ferenc; Kovács Károly; Kiss Manyi; Galetta Ferenc; Latabár Árpád ifj.; Simon Marcsa; Berczy Géza; Ihász Lajos; Kürthy József;

ÉDES ELLENFÉL

év: 1941 i: Szilágyi László; Segesdy László; Martonffy Emil; r: Martonffy Emil; o: Icsey Rezsõ; z: Eisemann Mihály; d: Básthy István; gy: Takács Antal; sz: Szeleczky Zita; Somlay Arthur; Mály Gerõ; Hajmássy Miklós; Kiss Manyi; Latabár Kálmán; Solthy György; Makláry Zoltán; Pethes Sándor; Simon Marcsa; Vaszary Piri;

ELNÉMULT HARANGOK

év: 1940 i: Rákosi Viktor; f: Hunyady Sándor; r: Kalmár László; o: Eiben István; z: Fényes Szabolcs; d: Sõrés Imre; gy: Hausz Mária; sz: Kiss Ferenc; Nagy István; Lukács Margit; Keresztessy Mária; Tompa Sándor; Földényi László; Gárday Lajos; Lehotay Árpád; Juhász József; Sugár Lajos; Toronyi Gyula; Greguss Zoltán; Simon Marcsa; Szõreghy Gyula; Misoga László; Pataki Ferenc; Kelemen Lajos; Vándory Gusztáv; Görbe János; Bihary Nándor; B. Timár Kató; Berczy Géza;

"28-AS" cne: A

év: 1943 i: Apáthi Imre; Cserépy László; r: Apáthy Imre; o: Hegyi Barnabás; z: Fényes Szabolcs; d: Básthy István; gy: Jenes Nándor; sz: Uray Tivadar; Mészáros Ági; Halász Géza; Mály Gerõ; Hajmássy Miklós; Pethes Sándor; Makláry Zoltán;

IDEGEN UTAKON

év: 1944 i: Kopácsy Margit; f: Barabás Pál; Kopácsy Margit; Asztalos Miklós dr.; r: Apáthi Imre; o: Hegyi Barnabás; z: Vincze Ottó; d: Básthy István; gy: Jenes Nándor; sz: Tolnay Klári; Sulyok Mária; Hertelendy Hanna; Szilassy László; Abonyi Géza; Fáy Béla; Mihályfi Béla; Halasi Mariska; Fónay Márta;

JÁNOS VITÉZ

év: 1938 i: Petõfi Sándor; f: Somogyvári Gyula dr.; Bakonyi Károly; vers: Heltai Jenõ; r: Gaál Béla; o: Kurzmayer Károly; z: Kacsóh Pongrác; d: Pán József; gy: Ruttkai Ödön; sz: Kiss Ferenc; Palló Imre dr.; Dayka Margit; Csortos Gyula; Simor Erzsi; Gózon Gyula; Peéry Piri; Bilicsi Tivadar; Vitéz Tibor;

KÁDÁR KONTRA KEREKES

év: 1941 i: Asztalos Miklós dr.; r: Ráthonyi Ákos; o: Makai Árpád;

z: Majorossy Aladár; gy: Szalontai Kiss Miklós; sz: Tolnay Klári; Vaszary Piri; Szilassy László; Pethes Ferenc; Pethes Sándor; Köpeczi-Boócz Lajos; Misoga László; Bihary Nándor; Kökény Ilona; Kõváry Gyula; Berczy Géza; Makláry Zoltán; Mály Gerõ; Latabár Árpád id.; Gonda György id.; Lontay István; Vándory Gusztáv; Ujváry Lajos;

KÖLCSÖNKÉRT FÉRJEK

év: 1941 i: Szilágyi László; r: Bánky Viktor; o: Makai Árpád; d: Sõrés Imre; sz: Simor Erzsi; Vaszary Piri; Szondy Biri; Raffay Blanka; Dajbukát Ilona; Szilassy László; Bilicsi Tivadar; Pethes Sándor; Juhász József; Sugár Lajos; Madaras Vilma; Köpeczi-Boócz Lajos;

LELKI KLINIKA

év: 1941 f: Cserépy László; r: Cserépy László; o: Kerti Lajos; z: Fényes Szabolcs; d: Básthy István; Iliszi Sándor; gy: Jenes Nándor; sz: Turai Ida; Jávor Pál; Hidvéghy Valéria; Benkõ Gyula; Somlay Arthur; Vaszary Piri; Bánky Róbert; Gobbi Hilda; Pethes Ferenc; Köpeczi-Boócz Lajos; Bánky Elemér; Halasi Mariska; Balla Kálmán; Egyed Lenke; Zilahy Pál; Somogyvári Rudolf; Alszeghy Lajos; Danis Jenõ; Hamvay Lucy; Misoga László; Miskey József; Bata Erzsi; Kiss-Tóth Katalin; Dinnyési Juliska; Komlóssy Ilona; Sárosi Andor; Szentiványi Béla; Orbán Viola; Gálffy Marika; Simonyi Livia; Selley Lajos; Szõreghy Gyula; Almássy Ágnes; G_gh Zsuzsa; Budai Tusi; Hódy Gitta; Thuróczy Gyuláné; Thuróczy Gyula;

LESZ AMI LESZ

év: 1941 i: Kõváry Gyula; f: Rodriguez Endre; r: Rodriguez Endre; o: Eiben István; z: Ákom Lajos; d: Horváth János; gy: Bajusz Péter dr.; sz: Suli Ania; Hajmássy Miklós; Vaszary Piri; Mály Gerõ; Pethes Ferenc; Kompóthy Gyula; Kõváry Gyula; Selmeczi Margit; Deéghy Piroska; B. Timár Kató; Bognár Elek; Misoga László; Szabó Gyula id.; Fáy Béla; Nagyajtay György; Bartos Ernõ;

MÁRIA NÕVÉR

év: 1936 i: Lázár István; f: Bihari László; r: Gertler Viktor; o: Eiben István; z: Fényes Szabolcs; d: Vincze Márton; gy: Hegedüs Ferenc; sz: Szörényi Éva; Svéd Sándor; Jávor Pál; Berky Lili; Gózon Gyula; Eszenyi Olga; Mály Gerõ; Stolz Hilde; Halmay Tibor; megj: A német változat cime SCHWESTER MARIA;

MA, TEGNAP, HOLNAP

év: 1941 i: Váradi Szabó Sándor; f: Bánky Viktor; r: Bánky Viktor; o: Makai Árpád; z: Dolecskó Béla; d: Horváth János; gy: Tasnády Árpád; sz: Szilágyi Szabó Eszter; Jávor Pál; Somlay Arthur; Vaszary Piri; Mály Gerõ; Sitkey Irén; Misoga László; Sugár Lajos; Juhász József; Hidassi Sándor; Mihályfi Béla; Veszely Pál; Makláry Zoltán; Gonda György id.; Könyves Tóth Erzsi; Kompóthy Gyula; Bihary József; Ruttkai Iván; Thury Elemér; Bánhidy Ilona; Kelemen Lajos; Szegedi Szabó István; Görbe János; Szondy Biri;

NÉGYLOVAS HINTÓ

év: 1942 i: K. Halász Gyula; Pacséry László; r: Jeney Imre; o: Berendik István; Eiben István; z: Sándor Jenõ dr.; d: Stylus; gy: Szalontai Kiss Miklós; sz: Hajmássy Miklós; Turai Ida; Szemere Vera; Vizvári Mariska; Kürthy György; Makláry Zoltán; Bihary Nándor; Pethes Sándor; Pethes Ferenc; Ölvedy Zsóka; Mihályi Ernõ; Mály Gerõ;

NÕNEK MINDIG SIKERÜL cne: A

év: 1939 i: Kolozsvári Grandpierre Emil; r: Ráthonyi Ákos; o: Vass Károly; z: Majorossy Aladár; d: Vincze Márton; gy: Szalontai Kiss Miklós; sz: Páger Antal; Rajnay Gábor; Tolnay Klári; Turai Ida; Szilassy László; Tompa Sándor; Makláry Zoltán; Pethes Sándor; Pethes Ferenc; Harcos Irén; Kökény Ilona; Kõváry Gyula; Köpeczi-Boócz Lajos; Misoga László; Kõmíves Sándor; Dénes György; Veszely Pál; Apáthi Imre; Németh Romola; Ádám Piri; Ujváry Lajos; Baló Elemér; Bókay Ferenc;

ÖRÖK TITOK cne: AZ

év: 1938 i: P. Spilman S.J.; f: Czapik Gyula dr.; Somogyváry Gyula; r: György István; o: Gergelits Ferenc; z: Kondela Géza; d: Zoltán Barnabás; Simoncsics Lajos; sz: Fedák Sári; Harsányi Rezsõ; Gárday Lajos; Lehotay Árpád; Toronyi Imre; Mihályfi Béla; Földényi László; Boray Lajos; Kürthy György; Greguss Zoltán; Sulyok Mária; Ferenczy Károly; Makláry Zoltán; Vágóné Margit;

5-ÖS SZÁMU ÕRHÁZ cne: AZ

év: 1942 i: Szitnyai Zoltán; r: Bán Frigyes; o: Hegyi Barnabás; z: Losonczy Dezsõ; d: Básthy István; gy: Gottesmann Ernõ; sz: Bulla Elma; Jávor Pál; Harasztos Gusztáv; Bihary József; Hajmássy Miklós; Toronyi Imre; Pethes Ferenc; Vándory Gusztáv; Kelemen Lajos; Lontay István; Kökény Ilona; Járay Ferenc;

PÁRBAJ SEMMIÉRT

év: 1939 i: Hunyady Sándor; f: Vaszary János; r: Martonffy Emil; o: Icsey Rezsõ; z: Losonczy Dezsõ; d: Básthy István; gy: Szentpál István dr.; sz: Csortos Gyula; Somlay Arthur; Nagy Alice; Vaszary Piri; Bihary József; Tompa Sándor; Berky Lili; Pataky Jenõ; Vándory Gusztáv; Köpeczi-Boócz Lajos; Misoga László; Pethes Sándor; Pethes Ferenc; Pártos Gusztáv;

PÉNZ BESZÉL év: 1940 i: Csepreghy Béla; gy: Csepreghy Béla; r: Csepreghy Jenõ; o: Icsey Rezsõ; z: Dolecskó Béla; d: Básthy István; sz: Dayka Margit; Csortos Gyula; Szörényi Éva; Mály Gerõ; Szabó Sándor; Greguss Zoltán; Ladomerszky Margit; Kovács Károly; Peéry Piri;

PISTA TEKINTETES UR

év: 1942 i: Babay József; Daróczy József; r: Daróczy József; o: Makai Árpád; z: Buday Dénes; z.ö.: Buday Dénes; d: Dudás László; gy: Tangl Lóránt; sz: Jávor Pál; Tolnay Klári; Turai Ida; Halmay Tibor; Vaszary Piri; Mály Gerõ; Pethes Ferenc;

SZINHÁZ SZERELMESE cne: A

év: 1944 i: Hodinka László; f: Dékány András; vers: Füredi Imre; r: Martonffy Emil; o: Fekete Ferenc; z: Kiss Angyal Ernõ dr.; d: Bercsényi Tibor; Varga Mátyás; gy: Güttler Lajos ifj.; sz: Egry Mária; Halmay Tibor; Tompa Sándor; Mihályfi Béla; Jatzkó Cia; Páka Jolán; Szilassy László; Andrássy Márton;

TISZAVIRÁG

év: 1938 i: Zorn Michael; f: Váradi Szabó Sándor; Bolváry Géza; Kernmayer Gustl Hans; vers: Babay József; r: Bolváry Géza; o: Brandes Werner; z: Buday Dénes; d: Sõrés Imre; gy: Hamza D. Ákos; sz: Lehotay Árpád; Tolnay Klári; Ölvedy Zsóka; Simó Margit; Juhász József; Greguss Zoltán; Hosszu Zoltán dr.; Rózsahegyi Kálmán; Bársony István; Gobbi Hilda; Dajbukát Ilona; Köpeczi-Boócz Lajos; Vendrei Ferenc; Szécsi Ferenc; Kelemen Lajos; Simon Marcsa; Kõszegi Ferenc; Ujvári Lajos; Bántó Jenõ; megj: A film német változatban is elkészült, cime ZWISCHEN STROM UND STEPPE; sz: Hörbiger Attila; Hatheyer Heidemarie; Schellborn Charlotte; Simó Margit; Greguss Zoltán; Bergmann Helmut; Birr Horst; Schur Willy;

13 KISLÁNY MOSOLYOG AZ ÉGRE

év: 1938 i: Indig Ottó; f: Babay József; Békeffy István; r: Ráthonyi Ákos; z: Buday Dénes; sz: Erdélyi Mici; Rádai Imre; Somló Valéria; Szombathelyi Blanka; Turai Ida; Vizvári Mariska; Gózon Gyula; Köpeczi-Boócz Lajos; Juhász József; Makláry Zoltán; Pethes Sándor;

TOKAJI ASZU

év: 1940 i: Szilágyi László; : Bánky Viktor; z: Eisemann Mihály; d: Varga Mátyás; gy: Tasnády Árpád; sz: Fedák Sári; Bordy Bella; Kéry Panni; Mihályfi Béla; Pálóczi László; Kürthy György; Erdélyi Mici; Bilicsi Tivadar; Pethes Ferenc; Sitkey Irén; Bihary József; Gárday Lajos; Dajbukát Ilona; Ádám Piri; Vizy Béla; Szegedi Szabó István; Gonda György id.; T. Szabó László; Maga Lacika; Szendrey Ilona;

TOROCKÓI MENYASSZONY

év: 1937 i: Indig Ottó; r: Keleti Márton; o: Kurzmayer Károly; z: Polgár Tibor; d: Pán József; gy: Gál Ernõ; sz: Dayka Margit; Jávor Pál; Kabos Gyula; Sziklay Szeréna; Mály Gerõ; Kiss Manyi; Rózsahegyi Kálmán; Juhász József; Pethes Sándor; Vágóné Margit; Makláry Zoltán; Peti Sándor; Iványi Irén; Berend István; Pataky Miklós; Hoykó Ferenc;

VADRÓZSA


36 Kbyte

év: 1939 i: Andai Ernõ; r: Pásztor Béla; o: Gergelits Ferenc; gy: Bajusz Péter dr.; sz: Dayka Margit; Rózsahegyi Kálmán; Simor Erzsi; Ördögh Sári; Lehotay Árpád; Vizvári Mariska; Perényi László; Pethes Ferenc; Pethes Sándor; Dajbukát Ilona; Kökény Ilona; Hoykó Ferenc; Dán Etelka; Kürthy György; Ujváry Lajos; Galetta Ferenc;

Tartalom Filmek Arcok Gondolatok Kopia Kopia Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek Index Filmek Arcok Gondolatok Kopia Oktatas Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek