Az Örökmozgó augusztusban Boyer-filmekkel emlékszik a száz éve született színészre.

Traser Mária

Charles Boyer

(1897 - 1978)

Charles Boyer
Charles Boyer

15 KByte
Száz éve született Charles Boyer, az intellektuális férfiszépség, a fizikai vonzerõ és egyben szellemi csillogás minden kellékével megáldott nagy színész. Pályafutását Franciaországban kezdte. A párizsi Sorbonne filozófiai fakultásának hallgatójaként konzervatóriumba járt és színi tanulmányokat is folytatott. Színpadon debütált, s késõbbi filmszínészi sikereit nagy színházi gyakorlatának is köszönheti... Az elegáns megjelenésû, jó mozgású színészt hamarosan felvevõgép elé is hívták, s a harmincas évek közepére keresett, népszerû filmsztár lett. Melankolikus tekintete, ábrándos fekete szeme, telt, érzéki ajka, görög profilja, tökéletes vonásainak harmóniája, valamint csodálatos, melegen csengõ baritonja arra predesztinálta, hogy romantikus szenvedélyek nagymestereként vonuljon be a filmtörténetbe. Lángoló szeretõként hódította meg a filmvásznon Marlene Dietrich, Irene Dunne, Greta Garbo, Ingrid Bergman, Bette Davis, Claudette Colbert szívét. A való életben 1934-tõl boldog házasságban élt a brit születésû Pat Paterson színésznõvel, akinek halála után két nappal - és saját 81. születésnapja elõtt két nappal - önkezével vetett véget életének.

Sokat elárul a színész személyiségérõl barátjának, Maurice Chevalier-nak visszaemlékezése Boyer hollywoodi karrierjének indulásáról: "Charles Boyer azért jött át Franciaországból, hogy megcsinálja Wallace Berry egyik nagy amerikai filmjének, A nagy háznak (The Big House) francia változatát. Megtetszett neki Hollywood, elhatározta, hogy marad, és amerikai filmekben is szerencsét próbál. Mindössze néhány szót tudott angolul, így hát nekifeküdt a nyelvtanulásnak. Csak a Hollywoodban élõ franciák ismerték, csupán õk tudták róla, hogy kicsoda. Az amerikaiak elõtt tökéletesen ismeretlen volt, a rendezõk és a filmsztárok tudomást sem vettek róla. Ez azonban a legkevésbé sem zavarta, és magam is csodálkoztam, hogy egy színész, akit Párizs-szerte úgy ünnepelnek, mint õt, hogyan tudja elviselni ezt a közönyös ismeretlenséget. Mintha teljesen megfeledkezett volna arról, hogy milyen pályát futott be Franciaországban. Mindenkinek bemutattam, de mindenütt csak Maurice Chevalier jópofa barátját látták benne... A mesterség minden csínja-bínja a kisujjában volt. Elolvasott mindent. Mûveltségén a legapróbb hézagot sem lehetett fölfedezni ... Hónapok teltek így el, Boyer maradt Kaliforniában és éjjel-nappal tanulta az angolt. Azután egy szép napon statisztaként jelent meg Jean Harlow egyik filmjében. Csak néhány pillanatra bukkant fel, egy sofõrt kellett játszania. Egy-két mondat, egyszerû kis arcjáték, szinte semmi ..., de ennyi is elég volt ahhoz, hogy a bemutató utáni napokban színészek és rendezõk egyszerre csak beszélni kezdjenek róla ... - No nézd csak, Maurice, nem is rossz ez a te barátod! Tud ez ! Milyen jól csinálja! - Most azután magyarázhattam, hogy õ Franciaország legjobb színésze, és hogy nem is értem, miképp fogadhatott el ilyen szerepet. Charles valószínûleg úgy döntött, rászán egy évet, megtanulja a nyelvet, és nagyon tisztességesen, a nulláról indulva próbál szerencsét Amerikában. Semmi blöff, semmi reklám. Charles Boyer, Franciaország elsõ számú színésze elhatározta, hogy egyszerû kezdõként ostromolja meg a világsikert ..."

A folytatást mindnyájan ismerjük. Egyre több szerepet kínáltak neki, s két esztendõ alatt az élvonalba jutott. Végül elmondhatta, hogy számításai beváltak, fáradozásait siker koronázta: az amerikai film terén is elfoglalhatta azt a kiemelkedõ helyet, amelyet minden tekintetben megérdemelt.

Charles Boyer
Charles Boyer

14 KByte

Tartalom Filmek Arcok Gondolatok Kopia Kopia Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek Index Filmek Arcok Gondolatok Kopia Oktatas Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek