Vadócz Zsuzsa

Presszó - benyomások egy bitang jó filmről


45 KByte

Hamisítatlan, ronda budapesti presszó valahol a belvárosban. Több évtized távolából itt felejtett berendezés; kerek, műmárványlapú, fényesfeketére festett, ámde letaposott fémlábú asztalok, műbőrrel bevont kockaülőkék, az asztalokon - már csak a barátságos hangulat megteremtése érdekében is - henger alakú, csupabütyök, kimoshatatlan üveg virágvázák. A fal a fordulóknál fényesre koptatott, az állványos alumínium hamutartó bűze messze terjeng, lehetőleg mindig olyan helyre állítva, ahol az ember óhatatlanul belerúg, hogy feldöntve, csörömpölve szétguruljon. A falnál kampós fekete fogas - mindig üres - hiszen ide éppen csak beugrani szokás, soha ki nem tisztított, hengeres, lehetőleg rózsaszínű szemetes edény, a pincér kezében feketéllő, peremes, kerek alumínium tálca a szennyes összeszedésére. Az újdonság csupán a hatalmas portálüveg, amely választóvonal kint és bent között, a távirányítással üzemeltethető TV, melynek zaja hol elnyomja a belső hangokat, hol kitölti a semmit, hol csak kiegészíti az úgy sem figyelünk egymásra beszélgetést. És a rögzített kameraállás jóvoltából - itt ülök én is. Egy törzsasztal egyik vendégeként a film egész ideje alatt, mozdulatlanul. És egy pillanatra sem unatkozom. Még csak nem is fészkelődöm. Kényelmesen megfigyelhetek mindent és mindenkit. Kihallgathatom a vendégek beszélgetését. Amire máskor talán csak lopva figyelnék, azt most jól megbámulhatom. Mindent megtudhatok. Néha talán hátrébb tolnám a székemet, hogy ne lógjak bele a törzsasztal vendégeinek arcába, hogy hallgatózásom ne legyen ennyire nyilvánvaló, vagy megszólítanám a presszó vezetőjét, hogy ….na, mit szól mindehhez.

A film három fiatal nő rendszeres találkozásainak története. Más-más típusok; az általában szerencsétlen kapcsolatokat vállaló, magát teljesen odaadó, és a teljes viszonzást elváró; az önmaga elől felületes szexuális kapcsolatokba menekülő és a tisztes úrinő típus. Gyakran járnak ide. Habár e találkozások majdnem mindig balul ütnek ki, keresik ezeket az alkalmakat; egy-egy őszinte beszélgetésre, kitárulkozásra, máskor egymás előtti kérkedésre, vagy egymás titkainak kikutatására. A beszélgetéseken áttűnik a külvilág is, feltárulnak a a kiegyensúlyozott hátteret nemigen biztosító, kényes családi kapcsolatok; egy válás kényelmetlenségei, egy szerencsejátékos testvér, aki az élet perifériájára sodródik, stb.

Társaságukba belép egy negyedik személy is, a Férfi. Jóképű, kedves, ámde szélhámos. A csábítás minden fortélyát tudja. Az egyik nő vezeti be a társaságba, de valamennyien rajtavesztenek. S bár valószínűleg tudják - mint a nők általában mindig -, kivel van dolguk, köd ereszkedik szemükre. Önmaguknak is hazudnak. Vállalnak egy olyan szerelmi négyszöget, amelyen feláldozni készülnek barátságukat, önbecsülésüket.

Ha törzsasztaluk szabaddá válik, mai létünk többi szereplőivel is találkozhatunk. A Professzor személyében a láthatatlan alvilág jelenik meg. Szövevényes, titkos kapcsolatai révén valamennyi "problémás ügy" elrendeződik. Mindenre vállal megbízást, mindenre talál megoldást. Ő a presszó igazi védője, nem pedig az egyszer csak felbukkanó alkalmi sarcoló. Feltűnik mai életünk másik jelensége is, a sértett önérzetű, ámde levakarhatatlan ügynök-vállalkozó is. Alkalmanként átrohan a színen az örök vesztes, a féltékeny fiatal férj, aki ügyetlenül próbálja meglesni a szemközti házba légyottra érkező feleségét. Az önbecsülését visszaadni próbáló, idősebb assszony segítsége már későn érkezik.

S ha megkérdezném a presszó vezetőjét, mi a véleménye minderről, lehet, hogy semmit nem válaszolna. Távolságot tart. Számára nem a presszó az igazi üzlet. Inkább csak lehetőség, helyszín az egyéb, a fekete üzletek számára.

Remek film – vagy inkább színház? – hiszen eszközei inkább az utóbbira hasonlítanak S a színház itt átvitt értelemben is értelmezhető. Eljátszott szerepeink világa? Hiszen a film rólunk is szól. Beszél barátságainkról, szerelmeinkről, árulásainkról, nyíltan nem vállalt magányunk és társra vágyódásunk eltitkolásának kifinomult változatairól. S a nézőtérnyi ember együtt él a filmmel. Nevetéseink mögött ott sejlik a felismert helyzetek átélésének keserűsége. Egy-egy nevetésünkkel saját életünk szennyesét is az asztalra boríthatjuk, hogy azután a presszó előtt reggelente elhaladó szemetes autó azt is magával vigye, mint az élet megannyi mocskát, hordalékát.

Kecskés Karina
Kecskés Karina

44 KByte

Tartalom Filmek Arcok Gondolatok Kopia Kopia Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek Index Filmek Arcok Gondolatok Kopia Oktatas Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek