Boronyák Rita

Kópéságok

François Velle: Mint a királyok

Stéphane Freiss és Mariusz Pujszo
Stéphane Freiss
és Mariusz Pujszo

66 KByte

Hollywood: a vallástól, a mítoszok megtartó erejétől megfosztott ember új vallása. A racionális ember végső menedéke. Mint a filmeken. A filmekben, a mesében minden lehetséges. S mivel a mára racionálissá nevelt ember tudja: csak egy élete van, ebben az egy életben akar mindent. Mivel hite nincs, a mesében kíván és csak abban tud hinni. Az ember embertársából gyúr magának istent, mivel más hiteitől megfosztatott. S mivel ebben az életében akar király lenni, nagyon tud fájni neki, ha ebben az egy életében nincstelen. Hát képzeleg.

A tündérmesék kialakulásának magyarázata a szükségen alapul. A lét alján vegetáló szegényember végtelenül racionális. Tudja, csupán varázslattal kerülhet a kiváltságosok közé. Vagy példának okáért egy mindenható forgatókönyvíró segítségével. Hogy a két világ között mennyire nincs átjárás, azt a szegényember is, a forgatókönyvíró is nagyon jól tudja.

A Mint a királyok testvérpár-hősei ez utóbbi segédletével nagyot repülnek: bele egyenesen egy luxuózusan megrendezett filmfesztivál kellős közepébe. S mivel a szegény-lét és a művész-lét között e film szerint sincs átjárás, ezt a vendégszereplést bizony csalásnak hívják. A forgatókönyvíró(k) ez esetben ketten van(nak): az egyikük a rendező, François Velle, a másikuk a Romant játszó Mariusz Pujszo. S a csalók: két Párizsba költözött lengyel, akiket a berlini fal lebontása késztetett világlátásra a jobb élet reményében. Edek (Stéphane Freiss) félénk, pesszimista szegényember, testvére, Roman pedig nagyszájú, optimista. Edek tiszta szívű, kissé bárgyú, Roman a királyi életért mindenre kész, minden hájjal megkent(nek hiszi magát), de amolyan jószívű svihák, akinek azért az ember sok mindent megbocsát. Voltaképpen balekok ők mindketten, ha más-más módon is.

Roman sok dolgot próbál, de semmi nem jön be neki. Edek semmit nem próbál, az sem vezet sehova. S ekkor Edek feladja; a félénkek lassan megérett határozottságával kicipeli Romant a repülőtérre, irány Lengyelország. Eddig a racionalitás. A forgatókönyvírók azonban közbelépnek: nem engedik haza őket, hanem Roman megkísérel még egy stiklit, s az látszólag be is jön: azt mondja egy ott bizonyos Mr. Nielsenre várakozónak, hogy Edek az. (Vigyázat, a rendező is csal: Edek, a mit sem sejtő már értelemtől csillogó szemekkel megy a letárgyalt helyzetbe, holott addig bamba bociszemekkel nézett.) A csel tehát bejön, s Edek is lassan-lassan belejön. Új identitásának megtalálásában nagy segítségére van a filmes közeg, melynek tagjai bumfordiságát, bénázását humornak, félénkségét szerénységnek értelmezik. Edek ezenközben ráeszmél: tulajdonképpen lehetne ő is művész, s már tervezi is soron következő játékfilmjét. S hogy mitől szállta meg az ihlet? Az ál-sztárrendező találkozik Elizabeth Adams-szel (Maruschka Detmers), egy valódi sztárral, s a forgatókönyvírók jóvoltából a nő bizony beleszeret. A motívum szó szerint mesés, hisz minden annak szabályai szerint történik: a nadrágját vasaltatni menő álrendező a vasalódeszkánál a sztárságától szabadulni akaró, visszavonult sztárral találkozik. ÉS NEM ISMERI MEG, holott Romantól tudjuk, és mi, nézők is láttuk, hogy nyomorúságos párizsi szobájukat az ő képe díszítette. A nőnek nagyon tetszik, hogy valaki egyszerű vasalónőként van elájulva tőle, s nem utasítja vissza Edek meghívását a (mellesleg az ő, Elizabeth tiszteletére rendezett) soros esti fogadásra. Már-már rajzfilmi Edek döbbenete az estélyi ruhás kisasszony láttán. ÉS MÉG EKKOR SEM HAGYJÁK NEKI MEGISMERNI a nőt azok a fránya forgatókönyvírók. Nem hagyhatják ki azt a helyzetkomikumot, amikor az addigra általános népszerűségéhez hozzászokott Edek lassacskán rádöbben: a masamód a díszvendég. Tudja, amikor minden meghívott Ön mellé néz, holott Ön azt hitte, Önnek szól az ünneplés. Kínos, bizony kínos.

A fő kín nem is ez. A fő kín: Mr. Nielsen, az igazi, mindent az ál-Nielsennek köszönhet. Az I. Reimsi Filmfesztivált ugyanis nem a film nyeri meg, hanem a félreértések sorozata eredményeként igen kedvesnek, okosnak, jó humorúnak elkönyvelt Edek-Nielsen. A film? Ugyan kit érdekelt a film? Már persze Edeket kivéve, aki megkönnyezte. Senkit az égvilágon. Mindenható forgatókönyvíróinknak csuda rossz véleményük lehet a filmes világról. A kritikusokról nemkülönben. Nem lenne semmi elemezni, miket is hordanak össze a kritikusok véleménynyilvánításaik során!

Hogy mi történik még? Persze, lebuknak. De a forgatókönyvírók nem hagyják sem megbűnhődni hőseiket, sem visszamenni a párizsi nyomorgásba. Nem. Elizabeth-től ugyan elszakítják Edeket, na de persze nem végleg. Váltás: két ember söpröget a Los Angeles-i reptéren. És jön Elizabeth. És persze magával viszi Edeket, akiről az Elizabeth-tel lévő filmes rögtön tudja, hogy na, ő az, akiről a nő annyit mesélt. Roman sem marad hoppon: meglépi ugyanazt, amit Párizsban: odamegy egy palihoz, aki táblával várakozik valakire. Most utcahossznyi limuzinba száll. Edek Elizabeth-tel meg a filmessel ül egy autóban, beszélgetnek, melléjük ér Roman a limuzinban, őmellette, Elizabeth-éktől megtudjuk, Hollywood legnagyobb cápája, tehát Roman dolga is el van rendezve. Zárókép: a kamera hátrál kicsit, látjuk az egymás mellett haladó két luxuskocsit, Romané elkanyarodik balra, a kép kitárul, a hegyen feltűnnek a hírneves betűk: HOLLYWOOD, s azzal vége is.

Az egészen realisztikus alapelemekre (Edek és Roman lengyel akcentussal töri kerékbe a franciát, majd az angolt; a párizsi nyomorúság lefestése, a nagy élvezettel ábrázolt luxuózus szálloda) furcsán épülnek rá a félig vagy egyáltalán nem reális kiegészítők: a forgatókönyvírók nemigen kérdezték meg figuráiktól, vajon valóban úgy viselkednének-e, ahogyan ők szeretnék. Ha vérbeli komédia lenne a film, az ember nem bánná a pszichológiai bakugrásokat. Abba beleférne; a poénzuhatag tulajdonképpen ennél több következetlenséget is elvinne. De a poénok ritkásak, s ami van, az is mind ősz szakállas. A film ennek ellenére nézhető, s nem kevés tanulsággal szolgál. A forgatókönyvíró-páros alkalmazza, egyszersmind ki is gúnyolja Hollywoodot azzal, hogy a két szegénylegény életét átemeli a realitásból a film álomvilágába: a happy end a realisztikus alapozás miatt keserű felhangot kap. Hisz világosan, ha nem is elég hangsúlyosan megmondja: vigyázat! A celluloidszalag istenei is emberből vannak! Hinni hát bennük, s a mesék valósággá válásában botorság. Elizabeth figurája teszi egészen nyilvánvalóvá ezt a szándékot. A gondolatmenet folytatását is ő mondja ki: Ha a közönség úgy akarja, hogy eljátssz egy szerepet, nincs mit tenni, végig kell játszani! És valóban, ő abba is hagyja a bujkálást, visszamegy sztárnak. Mert rá az mérettetett. S hogy az emberből csinált bálványok sorsa sem irigylendő, azt ugyan Elizabeth esetében nem mondja el kellőképpen a film, de máshonnan tudhatjuk. E mondanivaló azonban csupán gondolati következtetés. Lazán észrevétlen marad, ha a film felszínén maradunk. Mondja, de úgy, hogy csak az hallja, akinek füle van az effajta hallásra. S ezzel megvalósítja a jól megcsinált film maximumát. Mert ha folytatjuk a gondolatmenetet, akkor azt kapjuk: egyetlen életünkon nem tudunk változtatni. Végig kell csinálni, ami ránk osztatott. Nehéz sors. Nem is vállalja mindenki. S aki nem akar a 2x2 józanságával minden percében szembesülni, annak még mindig ott maradnak a mesék. Csak el ne higgye, bárki mondja, hogy a mese megvalósulhat. Vannak villanásai tehát, de profinak nem elég profi, bírálónak nem elég alapos, mesésnek meg túl valós alapozású.

Magyarországi vetítésről lévén szó, az ember önkéntelenül magára veszi a film nem jól, mert túl publicisztikusan megcsinált egyik jelenetét: Roman elküldi Edeket a francia tévébe, ahol menekülteket keresnek. Úgy instruálja balfácán öccsét, hogy mindenre mondjon igent. A csinos francia tévésnő kérdezgeti Edeket: megerőszakolták? Oui. Kiherélték? Oui. S így tovább, rémségekre mind-mind oui, s a felajzottságtól elkerekedett szemű nő végül arra is rákérdez, milyen nemzetiségű hát ez a szegény meggyalázott. Lengyel? Aaaz nem jó, mert most tamil, albán vagy más aktuális üldözött kell. Az a menő. A lengyel, a Solidarnosc lefutott. Kelet-Európa szabad, mi már nem kellünk senkinek. Úgy bizony, maradjunk csak itthon.

A filmes tanulsága pedig: jó lenne, ha hasonló hevületű, de kissé jobban megcsinált, játékfilmes erényeket inkább csillogtató filmekben fantáziát látnának a magyar filmesek is. Magyarán: ha szorongató problémáinkkal profi, nem publicisztikus, nem művészfilmes megoldásokat alkalmazó munkákban tudnánk szembesülni. (Ilyen próbálkozás volt Szabó István: Édes Emma, drága Böbe című filmje.) Mert Hollywoodnak, mely nemcsak ama betűk, de szelleme szerint is mindvégig jelen van a Mint a királyokban, egyelőre közönségfilm-téren nincs alternatívája. Ha mese, azaz jó forgatókönyv az alapja a munkának, akkor baj igazából nem érheti a stábot. A legfőbb szempont a nézhetőség. Hogy ne unjuk azt, ha rólunk van szó.

S a talán legfontosabb: a hitelesség. A filmi hitelesség nem a realisztikus elemek halmozása. Egy szemvillanás, egy gesztus, egy jól elkapott helyzet sokat lendít az alkotáson. S fordítva is: ha a néző hamisságot, a játék alkotók által felállított szabályainak megszegését látja, oda az egész. Ezért nem tud igazán jó film lenni ez a valójában nagyon fontos gondolatokat ébresztő, sok erényt felmutató mű. Csak azok a mintegy varázsütésre értelmet sugárzó szemek, csak azokat tudnám feledni! A rendezőnek tudatnia kell: csalok, itt értsd másképpen, ez itt irónia, ez szándékos melléfogás, s ezzel értelmet nyer a dolog. (Ezért nem hozom föl példaként a sztárfotóról ismert sztár élet-beli beazonosítására képtelen Edeket: a sztár nem azonos hús-vér önmagával, s Elizabeth pontosan ettől az álságos sztárságtól menekül.) S ha nem hiteles a csalás, bekerül a véletlenül belógó mikrofonok gyűjtőnévvel illethető balfogások sorába.

Ez a végső soron nagyon szomorú mese akarva-akaratlanul megfoszt minket a manapság legfontosabb vágyunktól; attól, hogy "hiszen lehet talán még! / A Hold ma oly kerek!" S a szándékoltan boldog vég azt mondja mégis: kapaszkodj bele a lehetetlenbe is akár. Mert hátha mégis. Hátha veled. Hátha éppen ma. Elkezdődik a tündérmese, s abban, tudod jól, minden jóra fordul. Úgy, mint a királyok, úgy élhetsz majd.

Mariusz Pujszo és Stéphane Freiss
Mariusz Pujszo és
Stéphane Freiss

73 KByte
Stéphane Freiss és Maruschka Detmers
Stéphane Freiss és
Maruschka Detmers

45 KByte

Tartalom Filmek Arcok Gondolatok Kopia Kopia Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek Index Filmek Arcok Gondolatok Kopia Oktatas Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek