Báron György

A kopár kert

Abbas Kiarostami: A cseresznye íze

Homayoun Ershadi
Homayoun Ershadi

79 KByte

Napjainkban az iráni film az egyik legvonzóbb márkanév a szellem és a divatok értelmiségi fimtőzsdéjén. Világfesztiválok ínyenc eseménye egy-egy perzsa mozgókép premierje. 1997-ben a legjelentősebb észak-amerikai filmmustrán, a montreálin Majid Majidi A mennyország gyermekei című alkotása kapta, igen erős mezőnyben, a zsűri nagydíját és még két fontos kitüntetést, ugyanebben az évben Locarnoban Jafar Panahi Tükör-je nyert nagydíjat, majd a sorozatot a legismertebb iráni mester, Abbas Kiarostami Arany Pálmája koronázta meg az 5o. jubileumi cannesi szemlén. Ha ehhez hozzávesszük a korábbi elismeréseket, s azt a tényt, hogy igényesebb filmmustrákon - mint 1992-ben a thessalonikin, vagy tavaly a montreálin - külön sorozatot szentelnek a mai iráni filmnek, érthető, hogy a fesztiváldíjakkal, nemzetközi sikerekkel újabban nem elkényeztetett magyar filmínyencek, de még az olyan nagy filmgyártó országok, mint Olaszország vagy Franciaország cinéphiljei is irigységgel vegyes csodálattal nézik a perzsa film kivirágzását, próbálják megfejteni a titkát.
Mintha az ezredvégen a távoli Iránból tanítanák meg filmezni a vén Európát. Bizonyítván, hogy a filmművészet nem halott, nem a pénz és a csökött konvenciók foglya, hogy továbbra is előbukkannak a semmiből olyan új, eredeti mozgóképek, melyeket friss szemű, érzékeny és érdeklődő filmesek készítenek. Talán nem véletlen, hogy ezek a romlatlan, egyszerű filmek a világnak ama tájáról érkeznek, ahová még nem tört be a nyugati szellem. Nem mintha ez feltétlenül dicséretes volna, tudjuk a hátrányokat (lám, nálunk sem most, az uniós csatlakozás küszöbén virágzik a filmművészet, hanem ama bizonyos - és tényleg - "átkosban"), de ha már a magyarázatot keressük... Az új Kiarostami-opusz, a Cseresznye íze cannesi vetítése alkalmából a Le Monde részletesen ismertette az iráni cenzúra szabályait, szörnyűek és mulatságosak, mint volt a hollywoodi Hays-kódex, nőről nem lehet nagyközelit adni, szakállas férfi csak pozitív hős lehet, ám nyakkendőt nem viselhet, azt csak a gonoszok hordhatnak, ilyesmik, ám épp a közelebbi és a távolabbi Kelet művészete a bizonyság rá, hogy nagyon szigorú kötöttségek között is lehet remekműveket alkotni, épp az apró változtatások-eltérések finomságait kihasználva; a japán színjátszás és az orosz ikonfestészet egyként ezt példázza, más kérdés, szeretjük-e ezeket a zord szabályokat (nem szeretjük).
Az iráni filmek egyszerű történeteket mesélnek el, a legtöbb főhőse kisgyerek. Sokan magyarázzák ezt azzal, hogy a perzsa film atyjának számító Abbas Kiarostami gyerekvédő-intézet oktatófilmeseként kezdte pályáját, ám ez a biográfiai tény nem tűnik érdemi magyarázatnak, elvégre gyerekekről szól Panahi és Majihi több filmje is, ráadásul - s ezt kevesebben emlegetik - Kiarostami, bármily hihetetlen, korábban közlekedési rendőrként kereste a kenyerét, talán ezért is oly ihletettek a városi forgalom poklát megörökítő kaotikus képei. Ám ennek meg ellentmond, hogy ő mégiscsak elsősorban a kopár tájak költője, a nagyváros tébolyáról a legszebb filmet, a Tükör t Panahi készítette, aki viszont nem volt közlekedési rendőr. A titkot, ha valahol, mégsem az esetleges életrajzi fordulatokban, vagy a kevésbé esetleges, de ebből a szempontból aligha perdöntő kultúrpolitikai viszonyokban kell keresni, s kérdés, kell-e keresni egyáltalán. Mert e példázatos filmmesék - melyeknek, szemben az európai kultúrával, soha nincs szimbolikus, azaz megfejthető jelentésük -, a gyerekek állandó jelenléte, a "nagyváros metafizikájának" újrafogalmazása, a táj képi költészete egyazon különleges érzékenység dokumentumai, ám hogy ez az érzékenység miből fakad, hol húzódnak a kulturális gyökerei, az európai filmértők számára titok marad. Jól van ez így, elvégre magukat a semmi kis történeteket is titok lengi be. Nem az ismerős - úgynevezett - művészi titokzatosság ez, pusztán annak szerény érzékeltetése hogy nem lehet mindent megtudni, a filmes kikanyarít egy darabkát a végtelen időből, ám - ahogy Kiarostami egyik művének a címe mondja - az élet megy tovább, azaz minden a következménye és egyszersmind az előzménye valaminek, azaz minden történet folytatás, mely maga is folytatódik a végtelen időben, de hogy honnan jön és milyen irányba kanyarog tovább, az ugyanolyan kideríthetetlen, mint az, merre futnak a Kiarostami-filmek óriástotáljain a szeszélyes ívű utak. Ebből következik, hogy a rendező három korábbi filmje - a Hol a barátom háza?, az És az élet megy tovább, az Olajligeten át - lazán összefüggnek egymással, mindegyik meséje az előzőét szövi tovább, s ekképp mindhárom vége hívogatóan nyitott. Nem derül ki, megtalálják-e a trilógia első filmjében megismert kisfiút az És az élet megy tovább hősei, s egymásra talál-e az Olajligeten át szerelmespárja a filmzáró nagytotálban: a széltől susogó olajfák erdején át futva egyre apróbb pontokká lesznek, már azt sem látjuk, hol vannak, nemhogy azt, veszekednek vagy kibékültek-e végre. "Megragadni a szelet" - írta e záróképről Kiarostami, s megjegyzése Robert Bressont idézi, aki hasonló metaforában vélte megmagyarázhatónak a mozgókép lényegét: "Fordítsuk le a láthatatlan szelet a vízre, amely fölveszi a rajta átvonuló szél formáit." Kiarostami egyébként nem szereti Bresson filmjeit, csak az írásaiért rajong, ám módszere, a szándékos lecsupaszítás technikája, a lélektani motivációk elhagyása, s ebből következően a színészi játék visszafogása, a testek és arcok kompozíciós elemként való felhasználása Bressont idézik. Bresson eljárására emlékeztet a jelenetezés dekomponáltsága is: ahogy a kamera soha nem a történés középpontját mutatja, a szereplők ki- és bejönnek a képbe, töredékesen, takarásban, időnként egyáltalán nem láthatók. A történésekről, akárcsak az idős francia mesternél, e filmekben is elsősorban a hangok tudósítanak: nem feltétlenül a szövegek, hanem a zörejek, melyeket Kiarostami igen újszerűen és kreatívan használ, Bressonnal vallva, hogy a hang a filmben fontosabb a képnél, mivel az "adja meg a kép mélységét, vagyis a harmadik dimenzióját". Ahogy Kiarostami a hanggal bánik, azzal nem pusztán információt közöl, s a legkevésbé sem az érzelmeinkre hat, hanem körülvesz minket, beleránt a film világába. A cseresznye íze első képsorain a volánnál ülő főhős szigorú, komor, rezzenéstelen arcát látjuk, s csak a zajokból tudjuk meg, merre jár, mi történik körülötte. A film legfilozofikusabb párbeszéde, amely arról szól, legyünk-e öngyilkosok (Camus szerint ez volna a filozófia egyetlen értelmes kérdése) úgy zajlik, hosszú perceken át, hogy a képen nem látjuk a beszélőket, pusztán a vörösbe hajló porlepte kősivatagot, a maga kopár szépségében, a távoli szerpentin szeszélyes kanyarjaiban terepjáró bukkan fel, majd tűnik el ismét, s mi tudjuk, a két férfi, aki az élet értelméről disputál, a messzi dzsipben ül, a végtelen táj mélyén. Nyitott, odaadó figyelemmel kell felfejtenünk az epizódokat, melyek értelme csak fokozatosan tárul elénk, kép és hang összeszikrázásából. S így fejtjük fel magát a történést is: mivégre ez a szüntelen keringés az egyre kopárabb táj bugyrába, mire akarja rávenni a szófukar, komor férfi a kocsi ablakán át megszólított idegeneket. Ám a kérdések újabb kérdéseket szülnek, s a tudásvágyunk .- mint Kiarostami minden filmjében - végülis kielégítetlen marad. A film harmadánál megtudjuk, hősünk öngyilkosságra készül, s segítőtársat keres, aki majd porhüvelyét jó pénzért eltemeti, földet szór az előre megásott gödörben elfekvő tetemére. E keresés hátterében földmunkák folynak, dózerek a vörös föld tonnáit mozgatják meg a holdbéli tájon. A történetben mindvégig ez a probléma, ezt a konkrét feladatot kell megoldani, s szó sincs arról - amiről a legtöbb európai film szólna -, hogy hősünk miért akarja eldobni az életét, ezt egyszerűen adottnak veszik, következménynek, amit nem érdemes megmagyarázni: a másik ember indokait megérthetjük, mondja a főhős, de az érzéseit nem érezhetjük. S ugyanígy marad homályban e különös road-movie végkifejlete is: megöli-e magát a hősünk, s az idős török férfi, ígéretéhez híven, vajon eltemeti-e. Kiarostami pontosan tudja: ezt a történetet nem lehet befejezni, mindkét döntés rossz, dramaturgiailag, filozófiailag és lélektanilag egyaránt. Épp azért, mert döntés, holott itt épp a kétely, a lebegtetés az, ami izgalmas, ezt a sztorit csak felfüggeszteni lehet, azaz egy ponton abbahagyni. A látványos fináléban a kép brutálisan szemcsés lesz, akár egy home-videón, ám ez most nem annak a jele, hogy a "valóságos történetben" filmet látunk, ellenkezőleg, ezzel a meglepő váltással, s a mennyeien édes amerikai szalondzsessz-futamokkal épp a "valóságba" érkeztünk vissza: filmstáb tűnik elő, kamera, daru, látjuk téblábolni a rendezőt és a főszereplőt, statiszta-katonák jönnek, énekelnek, ezzel a forgatási jelenettel ér véget a film.
Kiarostami egy írásában kedvenc iráni költőjét, Mehdi Kahavan Salessét idézi: "Ki állítja, hogy a kopár kert nem szép?", s hozzáteszi, ha Salesse csak ez a sort írta volna, akkor is a legnagyobbak között lenne a helye. Kevés filmben látni csupaszabb, lepusztultabb tájakat, mint A cseresznye ízé-ben. Mintha Antonioni vörös sivatagjában járnánk, az európai elidegenedés senkiföldjén. Ahogy hősünket követjük pokolrászállásának stációin át, minden egyre sivárabb, zajosabb és porosabb lesz. S mégis, csöppet sem riasztó ez a táj; lenyűgöz különös, dísztelen szépségével. A kopár kert ragyogni kezd, ha a költő szemével nézed, állítja Kiarostami, egyetértve Rilke megállapításával, hogy előbb költővé kell válni, s csak azután szabad verset írni. A titok, ha van, Kiarostami tekintete, mely meglátja a zárkózott arcban, a semleges tárgyban, a kopár tájban a jelentést, a szomorúságot és az örömöt, a reményt és a csüggedést, mindazt, amit a filmesek elmondani igyekeznek, ám megmutatni csak keveseknek sikerül.


68 KByte

75 KByte

Tartalom Filmek Arcok Gondolatok Kopia Kopia Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek Index Filmek Arcok Gondolatok Kopia Oktatas Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek