Péterffy Gabriella

Apokalipszis


269 Kbyte
Még el sem takarodtak a magyar mozik vásznairól A függetlenség napjának kocsonyás testû ûrlényei, máris újabb pusztulás képei sokkolják a nézõt az évtized leghatásosabb filmjeként reklámozott noir-thrillerben. (A legekkel nézetünk szerint nem ártana óvatosabban bánni; egy-egy mûfajon belül általában több "önjelölt" is pályázik ugyanazon posztra. Egyébként is: van még 3 évünk az ezredfordulóig!) A Hetedik sorozatgyilkosa nem földön kívüli teremtmény: közülünk való. "Küldetésének" bizarr motivációja által mégis egyedi jelenség õ a celluloid-kriminológia történetében, az ugyanis egyetlen véres kezû kollégája agyában sem fordult meg eddig, hogy természetfeletti jelleget kölcsönözve mészárlásának, a hét fõbûn megtestesítõi ellen indítson egyszemélyes keresztes hadjáratot. Ha lehet, minél triviálisabb eszközökkel.

David Fincher filmjének dramaturgiai váza nem hoz gyökeres újítást a mûfaj jól begyakorolt kliséihez képest. Pontosabban: nem maga az alapsztori csigázza fel az érdeklõdést, hanem a thriller-dramaturgia megszokott elemeinek ezúttal ismeretlen kauzális összefüggései, s mindenekelõtt az a rendkívül erõteljes, a nézõre csaknem fizikai értelemben vett súllyal nehezedõ képi világ, amely a sorozatgyilkosság sztoriját a vásznon megjeleníti.

A sakkfigurák elrendezése a klasszikus játszma nyitólépései szerint alakul. Egy nyugdíjba vonuló s egy vakmerõen ambíciózus ifjú nyomozó ered a titokzatos killer nyomába, az akciófilmek ki tudja, hányadik rezignált-szangvinikus párosaként. Brad Pitt és Morgan Freeman látványosan debütáló kettõse, ha lehet, még élesebbre húzza e kedvelt "pozitív-ellenpár" kontrasztját. A fekete bõrû Somerset - afféle apa-figura - s a jóvágású Mills mellett van persze szélsõségeket kiegyenlíteni hivatott nõalak is, az utóbbi feleségének személyében. És még egy - az elõbbiekkel teljesen egyenrangú - (fõ)szereplõ: a Város.

A Metropolis, amely már Fritz Langnál s a 30-as évek gengszterfilmjeiben is (majdnem-) címszerephez jutott; a Bûntér, Szodoma és Gomorra XX. századi mása. Sikátoraival, konkrét egyszersmind szimbolikus zsákutcáival, piszkos fényû bárjaival. Celluloidra rögzített nagyváros talán sohasem volt ellenségesebb és nyomasztóbb, mint a Hetedik fojtogató atmoszférájú képein, ahol a film noir stilizált világát hangsúlyozandó, mint horrorisztikus víziók jelennek meg az éppen aktuális bûn színhelyei. A reklámfilmes-videoklipes múltú Fincher különös pesszimizmussal láttatja a széthulló világot: sehol egy biztató fényeffektus, egy "egészséges" gépmozgás. Hollywoodi filmes számára szokatlan fogadalom: humornak, reménynek magját sem vetni el. Agresszív kamerával fényképezett, kurta snittekre szabdalt "városképeit" a sûrû, szürke esõfüggöny torzítja még kaotikusabbá; tûzlépcsõrõl fényképezett akciójelenet hátteréül fekete esernyõk haladnak el a mélyben, az Ismeretlen arctalan alakját víztócsa tükrözi. S hogy a filmbeli Város legnemesebb intézménye se mentesüljön a szennytõl, a vizuális hatáskeltés betetõzéseképp a brutalitás kockái ékelõdnek a könyvtár-jelenet barokk harmóniákkal kísért, zöld fényû asztali lámpás képsorába. Szentély s Pokol képei ütköznek itt frontálisan: a gyilkos Chaucer, Dante mûveibõl "merít" tetteihez. Fincher, miközben a fénydramaturgia s a gépmozgások által halmozza s felnagyítja a fekete filmek baljós effektjeit, a tér- és idõkonstrukcióval is kihúzza a lábunk alól a talajt: névtelen metropolisában egy hét leforgása alatt (újabb bibliai utalás!) játszódnak az események, az Idõbõl kiszakított bármely egymást követõ hét napon, a Föld bármely nagyvárosában. Hogy bizonyságot nyerjünk: a Bûn mindenütt jelenvaló.

S hogy ne feledjük: a Hetedik mindenáron az évtized thrillere akar lenni. ("Az emberek el sem fogják hinni, amit látnak. A körmüket rágják majd" - jósol biztos jövõt a pesszimizmus mozijának Arnold Kopelson producer.) Paradoxon, hogy éppen az antológia-jelleg s az egyébként elismerésre méltó rendezõi-operatõri eszköztár nyomán "ordít" ez a filmrõl - lételemei juttatják kifejezésre többszörösen az egyébként is nyilvánvaló alkotói szándékot. Pedig valószínû, hogy hasonló görcsösséggel markolnánk székünk karfáját egy kevésbé precíz thriller-leltár esetén is, s örömest díjaznánk néhány indirekt képi megoldást. Szellemi felfrissülésül, két vérfürdõ között. Nyugdíjba vonuló nyomozónk magányát s a vánszorgó idõvel párosuló feszült atmoszférát bizton átéreznénk a lassan ketyegõ metronóm látványa nélkül, s a Mills-házaspár életének kilátástalanságát sem kérdõjeleznénk meg a házuk közelében elfutó metrószerelvény okozta enyhébb földrengéseffektus hiányában. Mi több, a képek láttán akkor is megérintene bennünket a rendezõ Alien-interpretációjából (Alien 3.) transzponált nihilizmus, ha hõseink lemondásról és közönyrõl folytatott diskurzusa nem próbálna szavakkal is meggyõzni jelenlétérõl. Mert ugyan ki vár mélyreható filozófiát egy szuperthriller nyomozójától?

S egyébként is: a filmnek aligha van szüksége efféle mankóra. Fincher és látványtervezõi gondoskodnak róla, hogy vízióik önmagukért beszéljenek; valósággal tobzódnak a mészárlások eredményét rögzítõ naturalisztikus jelenetekben. Döbbenetünkbõl aztán újra és újra sodró erejû üldözés-képsorral ráznak fel, több száz százalékosan alkalmazkodva a mûfaj hõskorában megfogalmazott alaptörvényhez, miszerint "a közönség figyelmét mindvégig fenn kell tartani". (Bár a "törvényhozó" Alfred Hitchcock által képviselt vizuális eleganciát és lebegtetett feszültséget módszeresen kiirtották már a 90-es évek akció-thrillerei, a Hetedik fõcímének nyugtalanító grafikai megoldásai a Psycho atmoszféráját megelõlegzõ, ide-oda tolódó vízszintes csíkokat idézik e sorok írója számára. A szabálytalan mértani rend totális káosszá lett azóta - szögezik le a klipszerûen vágott fõcím nehezen rendezõdõ, széthullásra ítélt betûi.)

A világvége-hangulatú képek közel másfél órányi pressziója után nem bánjuk, hogy a fennmaradó idõben agytekervényeinket is megmozgató dramaturgiai fordulattal élnek az alkotók. Az esõ eláll, az átláthatatlan Város helyett kietlen pusztaság a zárójelenet "díszlete". Az önként jelentkezõ gyilkos öt fõbûn megtorlása után rendõri õrizetben óhajtja bevégezni küldetését. Vele együtt vártuk ezt a pillanatot, hogy fizikai síkról végre a "suspense" irányába, a pszichikum mezsgyéjére tevõdjön a küzdelem. Hogyan bûnhõdik az Irigység és a Harag? Idejekorán elszakítja-e Fincher az eddig dinamikus képekbe oltott feszültség szálát?

Nem szakítja el.

Még az utolsó filmkockával sem. Egy abszolút hollywoodi technikával megkonstruált film anti-hollywoodi befejezésével meri magára hagyni a nézõt a zárójelenetben. Jonathan Demme Oscar-díjas pszicho-thrillerében elhallgattak a bárányok, a világ rendje helyreállt. Itt mind a hét fõbûn megtoroltatott, mégis fényévnyire van tõlünk a legszerényebb happy end ígérete. Mert ha jól fontolóra vesszük, logikai hiba csúszik agyafúrt sorozatgyilkosunk szisztematikusnak tûnõ elméletébe: a bûnt nem csupán bûnös ellen fordítja végül. Meg kell hagyni: az alkotók idegtépõ percekkel kárpótolnak bennünket e dramaturgiai következetlenségért. Nem kétséges továbbá, hogy Fincher vizuális mohóságtól, kevélységtõl sem mentes Hetedikje - melyet stílszerûen november 7-tõl vetítenek a magyar mozik - még hosszú ideig a mûfaj sikerdarabja lesz. Egyike Hollywood "jól megcsinált" produktumainak, melyek kapcsán nem kísérti a kritikust sem irigység, sem harag.


258 Kbyte

203 Kbyte

203 Kbyte

Tartalom Filmek Arcok Gondolatok Kopia Kopia Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek Index Filmek Arcok Gondolatok Kopia Oktatas Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek