LILIOMFI

r: Makk Károly, í: Szigligeti Ede (Liliomfi, színmű), f: Mészöly Dezső, dr: Bacsó Péter, Bíró Yvette, o: Pásztor István, v: Boronkay Sándor, z: Vincze Ottó, h: Kemenes Frigyes, d: Varga Mátyás, k: Weingruber Éva, gy: Katona Jenő,

gyc: Magyar Filmgyártó Állami Vállalat

sz: szí, ho: 3410 m, 126 perc,

b: 1955. március 3.

sze: Darvas Iván (Liliomfi), Krencsey Marianne (Mariska), Balázs Samu (Szilvay professzor), Dajka Margit (Camilla), Pécsi Sándor (Szellemfi), Ruttkai Éva (Erzsi), Soós Imre (Gyuri), Tompa Sándor (Kányai uram), Szemere Vera (Zengőbérciné), Rajnay Gábor (gróf Pejachevich), Garas Dezső (ifjabb Schnaps), Rózsahegyi Kálmán (esküdt).

tartalom: A magyar színjátszás hőskorát idéző történetben a vándorszínész trupp éppen Balatonfüredre érkezik, ahol is Szilvay professzor gyámleánya és a nevelőnő nyaral. Mariska és Liliomfi, az ünnepelt színész, aki valójában Szilvay unokaöccse, minden előítélet ellenére egymásba szeret. Azt sem tudják, hogy a professzor már régen egymásnak szánta őket, bár találkozásukat nem is sejtette. A házasság feltétele, hogy Liliomfi hagyjon fel a színészettel. A szerelmesek rokokó bájjal teszik csúffá az ájtatos képmutatást, a mohóságot, a zsarnokoskodást, majd együtt kelnek útra Thália szolgálóiként.

gyártási év: 1954

A KILENCES KÓRTEREM

r: Makk Károly, f: Méray Tibor, dr: Bacsó Péter, o: Illés György, v: Morell Mihály, z: Vincze Ottó, h: Rónai Gyula, d: Varga Mátyás, gy: Golda József,

gyc: Magyar Filmgyártó Állami Vállalat

sz: ff, ho: 2876 m, 106 perc,

b: 1955. november 10.

sze: Molnár Tibor (Tóth Gáspár), Makláry Zoltán (Varga professzor), Darvas Iván (Sós doktor), Gábor Miklós (Málnási doktor), Ajtay Andor (Láng professzor), Krencsey Marianne (Margó), Sívó Mária (Emmi), Zolnay Zsuzsa (Eszter), Szemere Vera (Tóthné), Simon Zsuzsa (Weber doktornő), Bánhidy László, Dömsödi János, Hlatky László, Mádi Szabó Gábor, Rajz János, Soós Imre, Tímár József, Zách János, Kibédi Ervin, Horkai János.

tartalom: Tóth Gáspár fiatal munkás gyomorbántalmakkal kórházba kerül. Éjjel állapota rosszabbodik. Az ügyeletes Málnási doktor a nővér hívása ellenére nem megy a beteghez, mert Margó nővérrel tölti az éjszakát. Tóth beír a panaszkönyvbe, erre a kórház személyzeti vezetője táppénzcsalónak nevezi. Málnási doktornak már terhére van az állapotos Margó. Mire Sós doktor, a kórházi párttitkár felelősségre vonhatná Málnásit, Margó öngyilkos lesz. Málnási hanyag, az orvosi és emberi etikával össze nem egyeztethető magatartására fény derül, a távozni készülő Tóthot pedig Varga professzor eredményesen megműti.

gyártási év: 1955

MESE A 12 (TIZENKÉT) TALÁLATRÓL

r: Makk Károly, f: Békeffy István, Jeney Imre, Bacsó Péter, Szász Péter, o: Eiben István, v: Boronkay Sándor, z: Fényes Szabolcs, h: Rajky Tibor, d: Varga Mátyás, gy: Szirtes László,

gyc: Magyar Filmgyártó Vállalat

sz: ff, ho: 2650 m, 98 perc,

b: 1957. február 8.

sze: Somló István (dr. Bartha), Tolnay Klári (Bartháné, Mária), Darvas Iván (Fazekas Géza történelem tanár), Ruttkai Éva (Kató tornatanárnő), Zenthe Ferenc (Titi, futball edző), Soós Edit (Piri, Titi felesége), Psota Irén (Vali, Piri testvére), Peti Sándor (Károly bácsi pincér), Balázs Samu (üzletvezető), Greguss Zoltán (Péter), Hlatky László (Brobicsek), Makláry Zoltán (Hőnich professzor), Péchy Blanka (mama), Várkonyi Zoltán (mesélő).

tartalom: Bartha doktorék lakása beázik, a kerületi ingatlankezelő vállalat nem hárítja el a bajt, a doktorék a válás küszöbére kerülnek. Géza, a fiatal tanár feleségül venné kolleganőjét, Katót, de édesanyja beteg, a lakás kicsi, pénz meg nincs. Károly bácsinak, a pincérnek elege van a szakmához nem értő, alkalmatlan üzletvezetőkből. Vali férjhez menne, hogy ne legyen sógora és nővére cselédje, ne is élősködjön a nyakukon, de a kiszemelt férfi csak önálló lakással bíró nőre vágyik. Véletlenül mindannyiuknak a közös totózás hoz megoldást, különösen, hogy tizenkét találatuk lesz. Mire kiderül, hogy azon a héten a totó alig fizet, már mind révbe érnek, Valit kivéve. Ő egy bőrönddel elhagyja Titiék házát, ezentúl a maga életét akarja élni.

gyártási év: 1956

HÁZ A SZIKLÁK ALATT

r: Makk Károly, ra: Hintsch György, í: Tatay Sándor, dr: Bacsó Péter, o: Illés György, v: Boronkay Sándor, z: Sárközy István, h: Rajky Tibor, d: Duba László, k: Weingruber Éva, gy: Föld Ottó.

gyc: Hunnia Filmstúdió

sz: ff, ho: 2730 m, 101 perc,

b: 1959. január 15.

sze: Görbe János (Kós Ferenc), Psota Irén (Tera), Bara Margit (Zsuzsa), Bihary József (öreg Kós), Orbán Viola (a felesége), Deák Sándor (Firedi), Bárdy György (erdész), Szirtes Ádám (Sándor), Barsi Béla (sógor), Sivó Mária (a felesége), Máthé Erzsi (árus a kompon), Rákosi Mária, Vass Irma, Siménfalvy Sándor, Andaházy Margit, Sitkey Irén, id. Szabó Gyula, Vidor Ferike, Terecskey Tibor.

tartalom: A balladisztikus filmdráma főszereplője, Kós Ferenc elgyötörten érkezik haza a szovjet hadifogságból. Balaton-felvidéki házában próbál berendezkedni, új életet kezdeni. Felesége időközben meghalt, kisfiát sógornője, a púpos Tera nevelte. Tera szerelmesen ápolja Ferencet, a férfi lassan összeszedi veszni látszó erejét. Mindenki házasságra bíztatja, végül megtalálja a neki való asszonyt, Zsuzsát. Szűkösen élnek négyesben a házban, de Ferenc nem bírja elküldeni Terát, aki folyton kimutatja szenvedő önfeláldozását és a feleség iránti ellenszenvét. Zsuzsát közben a durva erdész próbálja elcsábítani. Ferenc nem bírja az őrlődést, egy véletlen alkalmat kihasználva szakadékba löki Terát. Zsuzsa ezt megtudva elhagyja őt, a végképp elkeseredett Ferenc pedig feladja magát a rendőrségen.

díj(ak): 1958 - San Francisco: nagydíj; 1968 - "Budapesti tizenkettő".

gyártási év: 1958

A HARMINCKILENCES DANDÁR

r: Makk Károly, ra: Sivó György, í: Karikás Frigyes, f: Darvas József, dr: Mamcserov Frigyes, Kovács András, o: Pásztor István, v: Kerényi Zoltán, z: Szabó Ferenc, h: Arató János, d: Varga Mátyás, k: Weingruber Éva, konz: dr. Csillag Ferenc, gy: Szirtes László.

gyc: Hunnia Filmstúdió

sz: ff, ho: 3000 m, 111 perc,

b: 1959. március 19.

sze: Bihary József (Korbély János), Szirtes Ádám (Nagy Jóska), Benkő Gyula (Karikás Frigyes), Kiss Manyi (Korbélyné), Ladányi Ferenc (Sárai-Szabó), Barsi Béla (Papp István), Pásztor János (Temesi István), Pethes Sándor (gróf), Gárday Lajos (istálló szolga), Deák Sándor (intéző), Kőmíves Sándor (Varga János), Makláry János (tanyai paraszt), Sivó Mária (a felesége), Bánhidy László, Orbán Viola, Polgár Géza, Kamarás Gyula, Baracsi Ferenc, Inke László, Garics János, id. Szabó Gyula, Farkas Antal, Koletár Kálmán, Almási Albert, Velenczey István, Gera Zoltán, Basilides Zoltán, Siménfalvy Sándor.

tartalom: 1919 tavasza. Karikás Frigyes a Tiszánál újjászervezi a 39-es dandárt. Legelszántabb katonái Korbély János és honvédei lesznek, akik mindenben kitartanak a politikai biztos mellett. Nagy Jóska nem hajlandó csapatát senki parancsnoksága alá engedni, de amikor kell, megsegíti Karikásékat. Az anarchista Jóska szétosztatja a parasztok között a gróf földjét és vagyonát. Korbély, bár megérti a férfi indulatait, Karikás parancsának engedelmeskedve leállítja az akciót. A túlerő körbezárja a Tanácsköztársaság csapatait. Jóska megsebesül, majd meghal. Korbély és Karikás barátjukként siratják. A bukás elkerülhetetlen, de ők továbbra is bíznak az eszme győzelmében.

gyártási év: 1959

FŰRE LÉPNI SZABAD

r: Makk Károly, ra: Koza Dezső, Tóth János, f: Bacsó Péter, Szász Péter, o: Illés György, oa: Vágyóczky Tibor, v: Zákonyi Sándor, z: Fényes Szabolcs, h: Rajky Tibor, d: Duba László, k: Lázár Zsazsa = Lázár Györgyné, gy: Elek Ottó.

gyc: Hunnia Filmstúdió

sz: ff, ho: 2890 m, 107 perc,

b: 1960. október 6.

sze: Páger Antal (Kéri), Tolnay Klári (a felesége), Makláry Zoltán (Kárász papa), Polónyi Gyöngyi (Kéri Juli), Keresztessy Mária (Kárász mama), Tordy Géza (Kárász Lali), Sinkovits Imre (Tirpák), Benkő Gyula (Noszter), Kőmíves Sándor, Szendrő József, Psota Irén, Szilárd Sándor, Andai Béla, Benedek Tibor, Csonka Endre, Farkas Antal, Fónay Márta, Gál Sándor, Gera Zoltán, Gosztonyi János, Hollós Melitta, Horkai János, Horváth Pál, Kautzky József, Kéri Edit, Kardos Emi, Kovács Erzsi, Lászlóffy Kata, Ladomerszky Margit, Lenkey Vali, Létay Klára, Mendelényi Vilmos, Misoga László, Pagonyi János, Pártos Erzsi, Péchy Blanka, Peéry Piri, Pethes Ferenc, Pethes Sándor, Peti Sándor, Romhányi Rudolf, Simándy József, Siménfalvy Sándor, Szabó Ernő, Szepessy György, Tarnay Margit, Tassy András, Téry Árpád.

tartalom: Az élmunkás Kárász papa tévéinterjúban panaszolja el, hogy soktagú családja csak nem jut lakáshoz. Kéri, a hivatal elnöke megígéri, hogy intézkedik, s ellenkező esetre felajánlja saját pasaréti villáját. Semmi sem történik, ezért Kárászék szaván fogják Kérit. A villában ettől kezdve tumultuózus jelenetek és gyakori összetűzések zajlanak a két család között. Kárász Lali és Kéri Juli azonban szép csendben egymásba szeretnek. A lány nem akar protekciót, ezért vidéki egyetemre jelentkezik. A gyermekek boldogságának ígérete kibékíti a családokat, és elsimítja a Kéri szülők vitáját is. Julit felveszik, Kárászék ősszel lakáshoz jutnak.

gyártási év: 1960

MEGSZÁLLOTTAK

r: Makk Károly, ra: Szűcs János, Bácskai István = Bácskai Lauró István, í: Kékesdi Gyula, Almási István,

f: Galambos Lajos, Máriássy Félix, Makk Károly, dr: Bacsó Péter, o: Illés György, v: Szécsényi Ferencné, z: Fényes Szabolcs, h: Rónai Gyula, d: Zeichan Béla, k: Mialkovszky Erzsébet, konz: Jánoskuti Sándor, Doromby László, gy: F. Kiss Lajos

gyc: Hunnia Filmstúdió

sz: ff, ho: 2820 m, 104 perc,

b: 1962. január 18.

sze: Pálos György (Bene László, vízmérnök), Pap Éva (Eti), Szirtes Ádám (Kecskés igazgató), Makláry Zoltán (Józsi bácsi), Molnár Tibor (főigazgató), Básti Lajos (Mezei-Hardt), Kállai Ferenc (Oláh mérnök), Pécsi Sándor (kútfúró mester), Ladányi Ferenc (képviselő), Tompa Sándor (főkönyvelő), Avar István (csőgyári igazgató), Avar István, Ambrus András, Balogh Emese, Berczy Géza, Csernus Mariann, Dariday Róbert, Harsányi Frigyes, Hindy Sándor, Horváth Magda, Kaló Flórián, Kézdi György, Misoga László, Péchy Blanka.

tartalom: A szakmai csatározásokba belefáradt, tönkrement házasságából menekülő Bene a fővárosból vidékre helyezteti magát. A homokos alföldi telep legnagyobb gondja a vízhiány. A helyi állami gazdaság agilis igazgatója Bene segítségét kéri, a magábaforduló férfi azonban elutasítja. Kecskés kutat ásat, s ekkor véletlenül kiderül, hogy a hivatal által tervezett csatornaépítésnél van olcsóbb és egyszerűbb megoldás is. A mérnök feladja közönyét, Kecskéssel társulva fanatikus lelkesedéssel látnak munkához. A főkönyvelő és a felettesek aggályoskodnak, a két férfi azonban megkerüli a hivatali utat. Benét ezért visszarendelik Pestre, Kecskést pedig leváltják. A helyzetet az utolsó pillanatban érkező KB-tag parlamenti képviselő menti meg. Bene végül elutazik, vele tart a fiatal figuránslány, Eti is.

díj(ak): 1962 – Cork: emlékérem; 1963 – Magyar Filmkritikusok Díja a legjobb rendezésért

gyártási év: 1961

ELVESZETT PARADICSOM

r: Makk Károly, í: Sarkadi Imre (Elveszett paradicsom, dráma), f: Sarkadi Imre, Makk Károly, dr: Bacsó Péter, o: Szécsényi Ferenc, v: Kerényi Zoltán, z: Fényes Szabolcs, h: Rónay Gyula, d: Duba László, k: Katona Piroska, gy: F. Kiss Lajos.

gyc: Hunnia Filmstúdió

sz: ff, ho: 2560 m, 95 perc,

b: 1962. szeptember 13.

sze: Pálos György (Sebők Zoltán), Páger Antal (az apja), Törőcsik Mari (Mira), Ambrus András, Berczy Géza, Csernus Mariann, Demjén Gyöngyvér, Koltai János, Pártos Erzsi, Esztergályos Cecília, Siménfalvy Sándor.

tartalom: Sebők Zoltán agysebész titkos abortuszt hajtott végre a szeretőjén, s az asszony belehalt a műtétbe. A boncolást (és letartóztatását) váró férfi apja balatoni házába menekül. Sebők Imre azon az estén ünnepli 75. születésnapját a kolozsvári rokonlány, Mira társaságában. Az apa hiába próbál lelket verni elgyötört fiába. A kedves és cserfes Mira nem tud semmiről, rajongva próbálja magába bolondítani a férfit. Az aggódó apa szívrohamban meghal. Zoltán görcsös, kétségbeesett, és mindinkább vonzza a lány tisztasága. Mindent elmond neki. Mirában a szerelem legyűri a döbbenetet, Zoltán megbékél sorsával. Nem akarja, hogy a lány feláldozza magát érte. Mira elmegy, de megígéri, hogy várni fogja.

díj(ak): 1963 – Magyar Filmkritikusok Díja: operatőri díj

gyártási év: 1962

UTOLSÓ ELŐTTI EMBER

r: Makk Károly, f: Huszty Tamás, dr: Bácskai Lauró István, o: Szécsényi Ferenc, v: Szécsényi Ferencné, z: Petrovics Emil, h: Rajky Tibor, d: Vasáry Melinda, k: Schäffer Judit, gy: Elek Ottó.

gyc: Hunnia Filmstúdió

sz: ff, ho: 2380 m, 88 perc.

b: 1963. május 23.

sze: Nagy Attila (Orodán), Szegedi Erika (Kati), Psota Irén (Gizi), Tordai Teri (Györgyi), Böröndy Kati (Zsuzska), Domján Edit (éjszakai lány), Pásztor Erzsi (Orodánné), Bakó Márta (Kati mamája), Tándor Lajos (orvos), Kiss Gábor, Koletár Kálmán, Schwetz András, Horesnyi László, Szabó Kálmán, Sebestyén Ferenc, Andor Tamás, Somhegyi György, Siménfalvy Sándor.

tartalom: Peti, a fiatal ejtőernyős versengésekbe kezd társaival edzés közben: ki mer tovább zuhanni a másiknál? Orodán, az edzője elhatározza, ha kell, erőszakkal szoktatja le az életveszélyes vagányságról. Egy közös ugrásuknál kényszeríteni akarja Petit, ő nyisson előbb, de a fiú dacol vele, s ezért az életével fizet. Orodánt a hivatalos vizsgálat felmenti, de a csapat tagjai gyilkosnak tartják. Az edzőt lelkiismerete és a csoport viselkedése majdnem az öngyilkosságba kergeti. Csak Kati, Peti volt kedvese fedezi fel és érti meg szándékát. Közös ugrásuknál megfenyegeti, ha Orodán túlzuhan, ő sem nyit.

gyártási év: 1963

MIT CSINÁLT FELSÉGED 3-TÓL 5-IG?

címváltozat: Szelistyei asszonyok

r: Makk Károly, í: Mikszáth Kálmán (Szelistyei asszonyok), f: Hubay Miklós, dr: Bácskai Lauró István, o: Illés György, v: Szécsényi Ferencné, z: Petrovics Emil, h: Arató János, d: Varga Mátyás, k: Mialkovszky Erzsébet, dsz: Vargha Balázs, gy: Föld Ottó

gyc: MAFILM 1. Játékfilmstúdió

sz: szí, szv, ho: 2430 m, 90 perc.

b: 1964. december 24.

sze: Darvas Iván (Mátyás király), Psota Irén (Beatrice), Pap Éva (Vuca), Pécsi Ildikó (Mária), Tordai Teri (Anna), Bárdy György (Dóczy gróf), Balázs Samu (titkos testőr), Major Tamás (narrátor), Rajz János (császári követ), Greguss Zoltán (pápai követ), Szendrő József (Rostó), Mendelényi Vilmos (Apród), Dévay Kamilla (Bibiána), Szilágyi István (János), Fónay Márta (fogadósné), Basilides Zoltán (kancellár), Gobbi Hilda (1. szelistyei asszony), Vay Ilus (2. szelistyei asszony), Lórán Lenke (3. szelistyei asszony), Makláry János (1. barát), Siménfalvy Sándor (2.barát), Simor Erzsi (udvarhölgy), Kemény László (kardinális), Vándor József, Ferencz László, Misoga László, Ambrus András, Magda Gabi, Arányi Adrienn, Esztergályos Cecilia, Farkas Gabi, György László, Horváth József, Horváth László, Horváth Pál, Kelemen Lajos, Lánczy Margit, Márky Géza, Márkus Ferenc, Moór Mariann, Nagy Béla, Nagyajtay György, Sólyom Ildikó, Szmetana Ágnes, Tiboldi Mária, Tóth István, Turgonyi Pál, Vámos Ilona, Velenczey István, km: Budapesti Főkapitányság Lovasegysége.

tartalom: A krónikások derekasan körmölik az erényes és bölcs Mátyás életének történetét, miközben őfelsége álruhában hagyja el a palotát, hogy a császári és pápai követek unalmas fogadása helyett három bájos szelistyei asszonynak tegye a szépet. De Beatrice gyanut fog, és kedvenc udvarhölgyével, Bibiánával férfinak öltözve indulnak Mátyás felkutatására, ahol ők is hasonló kalandokba keverednek. Beatrice sok bonyodalom után az Egyszarvúhoz címzett fogadó ablakpárkányán találkozik össze férjével, aminek eredményeképpen mindkettejüket gúzsba kötve viszik az udvarba. Beatrice kénytelen a három szelistyei asszony szüzessége mellett tanúskodni.

gyártási év: 1964

BOLONDOS VAKÁCIÓ

címváltozat: Frumoasale Vacante

r: Makk Károly, í: Nicolae Török, Mészáros Gyula, f: Kállai István, Katona Ferenc, Dimitru Carabat, Dan Desliu, dr: Bíró Zsuzsa, o: Sergiu Huzum, légi felv.: Constantin Stefanescu, v: Daróczy Mária, z: George Grigoriu, h: Rajky Tibor, d: Dimitriu Theodoru, k: Kemenes Fanny, gy: Hranitzky Tibor, Golda József, Nicolae Codrescu.

gyc: MAFILM 3.Játékfilmstúdió, Studioul Cinematografic Bucuresti, M 820/7

sz: szí, ho: 2410 m, 90 perc.

b: 1968. május 8.

sze: Ernyey Béla (Pali), Ottilia Borbáth (Piri), Ilinca Tomoroveanu (Oana), Sztankay István (Péter), Liska Zsuzsa (Ági), Florian Pittis (Puiu), Florin Piersic (Radu), Vajda Márta (svéd lány), Szendrő József (fogadós), Suka Sándor (rendőr), Ronyecz Mária, Földi Teri (IBUSZ kisasszonyok), Tompa Sándor (Kerekes bácsi), Aimée Iacobescu, Ion Dichiseanu, Viorica Faina Borza, Ion Fiscuteanu, Virgil Andreescu, Costel Radulescu, Szabó Tünde, George Demetru, George Maruţa.

tartalom: Péter és Pál, a hírhedt szoknyavadászok versengve udvarolnak a tihanyi strandon a csinos román lánynak, Oanának. Egy-két nap múlva a lány táviratot kap, azonnal utaznia kell Bukarestbe. Péter 1921-es Colymne típusú tragacsán jut el a tolmács Pirivel és a stoppos Ágival kibővült társaság egy román faluig, ahol az autó megmakacsolja magát. Oana egy amerikai, Pali egy szőke svéd hölgy kocsiján, Piri egy szerelmes román fiú motorján, Ági és Péter teherautón folytatják az utat, hogy végül Constancában összetalálkozzanak, ahol Oana szerelme, Sergiu nyeri éppen az autóversenyt. Péter és Pál csak a kikötőben döbbennek rá: ezúttal hoppon maradtak.

gyártási év: 1967

ISTEN ÉS EMBER ELŐTT

r: Makk Károly, í: Galambos Lajos (Görögök, novella) f: Galambos Lajos, dr: Katona Ferenc, o: Tóth János, v: Sivó György, z: Vujisics Tihamér, h: Rajky Tibor, d: Duba László, k: Lázár Györgyné (= Lázár Zsazsa), gy: Hranitzky Tibor, Branko Smit,

gyc: MAFILM 3. Játékfilmstúdió, Jadran Film Zagrab

sz: ff, szv, ho: 2386 m, 88 perc.

b: 1968. november 14.

sze: Görbe János (Georgiosz), Psota Irén (Heléne, Gerogiosz felesége), Slobodanka Markovic (Anika), Juhász Jácint (Andreasz), Balázsovits Lajos (Zoltán), Aleksandar Stojkovic (Iliasz), Rahela Ferrari (Iliasz felesége), Zoran Becic (Dmitrisz), Sulyok Mária (görög szomszédasszony), Ross József (a kolónia vezetője), Siménfalvy Sándor (kutyás bácsi), Téry Árpád (lakásügyi előadó), Nagy Miklós (vámőr), Márton András, Boban Novakovic, Ljubo Skiljevic.

tartalom: Az emigráns görög partizán lánya, Anika és egy magyar medikus, Zoltán között szenvedélyes szerelem szövődik. Anika anyja azonban görög férjet szán a lánynak, mert erős a honvágya, repatriálni akar. A még kiskorú Anika nem ellenkezhet. Boxbajnok bátyja két társával holtra vereti a fiút, majd a család őt kivéve visszatér Görögországba. Egy miséről, melyen az egész família résztvesz, ketten kihívják Anika apját, Georgioszt. Anika követi őket. Georgiosz pisztolyt ránt, s először a két spiclivel, majd lányával és magával végez.

gyártási év: 1968

SZERELEM

r: Makk Károly, í: Déry Tibor (Szerelem, Két asszony, novellák), f: Déry Tibor, dr: Bacsó Péter, o: Tóth János, v: Sivó György, z: Mihály András, h: Réti János, d: Romváry József, k: Katona Piroska, gy: Gulyás Lajos.

gyc: MAFILM 1. Játékfilmstúdió

sz: ff, ho: 2623 m, 98 perc,

b: 1971. január 21.

sze: Darvas Lili (az öregasszony), Törőcsik Mari (Luca), Darvas Iván (János), Bitskey Tibor (Feri), Szakács Eszter (Erzsi), Orsolya Erzsi (Irén), Mensáros László (az orvos), Káldi Nóra (az öregasszony fiatalon), Petur Ilka (Luca anyja), Ambrus András (börtönőr), Almási József (tanár), Bán Zoltán (borbély), Dávid Ágnes (Feriék szolgálója), Halda Alíz (tanárnő), Horváth Magda (Kissné), Kiss Gábor (telefonszerelő), Léka Géza (börtönirodás), Máriáss József (egy tanár), Némethy Ferenc (börtönorvos), Versényi Ida (ápolónő), Korga Gyuri (János gyerekkorában;), Tándor Lajos (tanár), Bányai Éva, Garamszegi Mária, Király Dezső, Lay Béla, Vajda György.

tartalom: Az ötvenes években János politikai okokból került börtönbe. A férjére hűségesen váró Luca olyan környezetet teremt haldokló anyósa köré, mely elhiteti az öregasszonnyal: fia Amerikában filmez, boldog, megtalálta élete célját. Egyre jönnek a levelek Amerikából, s az öregasszony büszkén emlékezik vissza János gyerekkorára, egyre több emléket idéz föl. A két nőt a múlt, a szeretett férfival kapcsolatos áradó emlékek kötik össze. A külvilág, ahonnan Luca mindíg egy kis ajándékkal lép be az öregasszonyhoz, némaságba burkolt és fenyegető, s egy baráti beszélgetésből az is kiderül, hogy Lucának biztonsága érdekében válnia kellene. Aztán egy nap kiszabadul János. Luca odaadó szeretettel fogadja, beszámol neki anyja haláláról.

díj(ak): 1971 - Cannes: különdíj, a Katolikus Nemzetközi Filmszövetség díja; Chicago: a legjobb női alakítás díja Törőcsik Marinak, OCIC-érem; Sorrento: Nápoly város díja az év legjobb magyar filmjének; Magyar Filmkritikusok Díja: nagydíj, operatőri díj, a legjobb női alakítás díja Darvas Lilinek és Törőcsik Marinak; 1973 - Várna: ezüst érem

gyártási év: 1970

MACSKAJÁTÉK

r: Makk Károly, í: Örkény István (Macskajáték), f: Makk Károly, Tóth János, dr: Bacsó Péter o: Tóth János, v: Sivó György, z: Eötvös Péter, h: Pintér György, d: Romváry József, k: Vágó Nelly, gy: Bajusz József.

gyc: Hunnia Játékfilmstúdió Vállalat

sz: szí, szv, ho: 3209 m, 118 perc.

b: 1974. november 14.

sze: Dajka Margit (Orbánné, Erzsi), Piros Ildikó (Orbánné, lánykorában), Bulla Elma (Giza), Dombrádi Éva (Giza lánykorában), Makay Margit (Paula), Törőcsik Mari (Egérke), Balázs Samu (Csermlényi Viktor), Bürös Gyöngyi (Ilus, Orbánné lánya), Tyll Attila (Józsi, Ilus férje), Kürthy Sári (Viktor anyja), Szilágyi Tibor (iskola-igazgató), Orsolya Erzsi (házmesterné), Metzrádt Georgette (fogorvosnő), Szirtes Ádám, Bajor Nagy Ernő, Győrffy László, Nagy Zoltán, Ragányi János, Bázsa Éva, Bethlen Dániel, Hőgye Zsuzsa, Falvay Klára, Halda Alíz, Losonczy Zoltán, Kaján Tibor, Szathmáry Liza, Vásárhelyi Júlia.

tartalom: Az Örkény-mű hősei a hajdani két szép Szkalla-lány, ma két idős nővér, akiket az élet elválasztott. Giza a magányosabb. Münchenben él, a fiánál, bénultan, tolószékben. Özvegy Orbánné Budapesten ad énekleckéket, és utolsó szerelmi regényét éli régi udvarlójával, Csermlényi nyugalmazott hőstenorral. Albérlőjével, Egérkével macskajátékot játszik, ha jó a kedve. A nővérek minden nap felhívják egymást és a flashback melankóliájával elevenedik fel múltjuk. Giza tanácsokkal látja el a féltékenységet és szenvedélyt újra megélő húgát, akit Csermlényi megcsal. Giza szeretné, ha Erzsi kiköltözne hozzá, hogy halálakor mellette legyen.

díj(ak): 1975 – Oscar-díjra jelölve a legjobb külföldi film kategóriájában

gyártási év: 1974

EGY ERKÖLCSÖS ÉJSZAKA

r: Makk Károly, í: Hunyady Sándor (A vöröslámpás ház, novella), f: Örkény István, Bacsó Péter, dr: Vásárhelyi Miklós, o: Tóth János, v: Sivó György, zö: Balassa P. Tamás, h: Réti János, d: Vayer Tamás, k: Csengey Emőke, gy: Onódy György, p: Bogács Antal (stúdióvezető).

gyc: Dialóg Stúdió, sz: szí, ho: 2710 m, 110 perc.

b: 1977. október 1.

sze: Psota Irén (Mutter), Makay Margit (Kelepei néni), Carla Romanelli (Bella) - Káldi Nóra, Tarján Györgyi (Darinka), Cserhalmi György (Kelepei Jenő), Edith Leyrer (Nusika) - Esztergályos Cecília, Kishonti Ildikó (Karolina), Kiss Mari, Mányai Zsuzsa, Soós Edit, Szécsi Katalin, Tőrös Judit (lányok), Szirtes Ágnes (cselédlány), Máriáss József (Neumann úr, a portás), Csákányi László (Kautsky úr), Balázsovits Lajos (Szabó újságíró), Szilágyi István (kocsis), Ladomerszky Margit (szakácsnő), Benkő Gyula (képviselő), Basilides Zoltán (Tivadar), Ambrus András (őrnagy), Benkóczy Zoltán (fővadász), Gyurkovics Tibor (gyógyszerész), Sarlai Imre (kibic), Pál Sándor (zongorista), Romhányi Rudolf, Csák György, Halda Alíz, Győrffy László, Füzessy Ottó.

tartalom: Az impresszionisztikus film az édes békeidőkben játszódik. A századvégi bordélyházból a Mutter olykor színházba viszi virágzóan szép lányait, olykor megpaskolja feneküket. Egy átmulatott éjszaka után az imádott Kelepei doktor úrfi gondol egyet, és kosztra, kvártélyra beköltözik a lányok közé... Majd váratlanul megérkezik vidékről aggódó édesanyja, aki előtt a társaság megpróbálja a látszatot fenntartani. A szerelme miatt öngyilkosságot megkísérlő Bella mindent el akar árulni, de a naív mama csak akkor hisz a szemének, mikor a városka mulatozó urai betörnek a piroslámpás házba, és követelik a szolgáltatásokat.

díj(ak): 1978 — Magyar Filmkritikusok Díja a legjobb női alakításért Makay Margitnak, a legjobb női epizódalakítás díja Tarján Györgyinek

gyártási év: 1977

KÉT TÖRTÉNET A FÉLMÚLTBÓL

Alcímek: Téglafal mögött, Philemon és Baucis.

r: Makk Károly, í: Déry Tibor (Téglafal mögött, Philemon és Baucis, novellák), f: Makk Károly, dr: Szántó Erika, o: Lukács Lóránt, v: Czeilik Mária, zö: Herczeg László, h: Bartos Pál, d: Duba László, Drégely László, k: Csengey Emőke, gy: Baji Tibor, p: Bogács Antal (stúdióvezető).

gyc: Magyar Televízió, Dialóg Stúdió

sz: szí, ho: 2867 m, 106 perc,

b: 1980. augusztus 28.

sze: Jozef Kroner - Avar István (Bódi elvtárs), Törőcsik Mari (Bódiné), Páger Antal (öregember), Bulla Elma (öregasszony), Bács Ferenc (Bánfai Feri), Gálffi László (sebesült fiatalember), Máriáss József (régiségárus), Peremartoni Krisztina (gépírólány), Németh László (Józsi), Bánfalvy Ágnes (lány a téren), Balázsovits Lajos, Andresz Kati (fiatal házaspár).

tartalom: Az első történet az ötvenes évek elején játszódik. Bódi elvtársat a nép vagyonáért érzett személyes felelősség gyötri. A szűkölködő munkások a gyárból lopott bőrökből egészítik ki jövedelmüket, Bódi elkapja és feljelenti egyiküket, aki a felelősségre vonás során öngyilkos lesz. Bódi későn érti meg, hogy nyomorúságos életükért is időben kellett volna felelősséget vállalnia. Az 1956-ban, a forradalom idején játszódó második történet öreg házaspárja ideális egyetértésben, csak egymásnak él. A külvilág kihívására azonban - mi legyen a hozzájuk bemenekülő sebesült fiatalemberrel? - mégis kénytelenek kilépni zárt világukból. Hogy megkíméljék egymást, külön-külön, magányosan keresik a megoldást. Kiszolgáltatottan, egymástól távol kell meghalniuk is.

gyártási év: 1979

EGYMÁSRA NÉZVE

címváltozat: Törvényen belül

r: Makk Károly, í: Galgóczi Erzsébet (Törvényen kívül, kisregény), f: Galgóczi Erzsébet, Makk Károly, dr: Vásárhelyi Miklós, o: Andor Tamás, v: Sivó György, z: Dés László, Másik János, h: Réti János, d: Vayer Tamás, k: Csengey Emőke, tr: Tímár Péter, konz: Újhelyi János, Nádasy László, gy: Ozorai András, p: Bogács Antal (stúdióvezető).

gyc: Dialóg Stúdió

sz: szí, ho: 2936 m, 111 perc,

b: 1982. október 7.

sze: Jadwiga Jankowska Cieslak - Bánsági Ildikó (Szalánczky Éva), Grazyna Szapolowska - Hernádi Judit (Livia), Josef Kroner - Szabó Gyula (Erdős elvtárs), Reviczky Gábor (Fiala, újságíró), Bács Ferenc (Szklabonya), Andorai Péter (Horváth Dönci, Livia férje), Igó Éva (pincérnő), Pogány Judit (Magda), Szirtes Ádám (Blindics őrnagy), Újlaki Dénes (téeszelnök).

tartalom: 1959-ben a magyar-jugoszláv határon lelőnek a sorkatonák egy határsértőt: Szalánczky Éva újságírót. Évát szenvedélyes szókimondása miatt az ötvenes években mellőzték, meghurcolták. Erdős főszerkesztő, aki megjárta Rákosi börtönét, 1959-ben vette maga mellé az Igazság című laphoz. Éva a lapnál újból harcot kezd nemcsak a valóság feltárása, hanem a másság jogáért is. A téesz-szervezésekről írott cikke, és kolléganője, Lívia iránti szerelme olyan konfliktusok sorát indítja el, amely tragédiákba torkollik, és amelyből nincs más kiút, mint a vak menekülés a halálba. BE

díj(ak): 1982 - Cannes: a legjobb női alakítás díja Jadwiga Jankowska Cieslaknak, FIPRESCI-díj; Figueira da Foz: fődíj, a CIDALC-zsűri oklevele; 1983 - Magyar Filmkritikusok Díja a legjobb női alakításért Jadwiga Jankowska Cieslak-nak, Magyar Játékfilmszemle: a társadalmi zsüri rendezői díja.

Az archív kópia hossza: 3071 m.

gyártási év: 1982

AZ UTOLSÓ KÉZIRAT

r: Makk Károly, ra: Sopsits Árpád, Kamondi Zoltán, í: Déry Tibor (Vidám temetés, novella), f: Makk Károly, Kamondi Zoltán, dr: Vásárhelyi Miklós, o: Tóth János, v: Sivó György, z: Vidovszky László, h: Réti János, d: Vayer Tamás, k: Csengey Emőke, dsz: Bradányi Iván, gy: Ozorai András, p: Bacsó Péter (stúdióvezető).

gyc: Dialóg Filmstúdió Vállalat

sz: szí, ho: 3251 m, 109 perc,

b: 1987. november 19.

sze: Jozef Kroner - Mensáros László (Nyáry György), Alexander Bardini - Garas Dezső (Relli bácsi, azaz Márk Aurél), Nagy-Kálózy Eszter (Flóra), Psota Irén (Vica), Váradi Hédi (Emilia), Both Béla (sofőr), Bán János, Hernádi Judit, Kishonti Ildikó, Lontay Margit, Tyll Attila, Versényi Ida, Némethy Ferenc, Dés László, Kamondi Zoltán, Medvigy Gábor, Monory Mész András.

tartalom: Nyáry Györgyöt, a nagy írót temetik. A gyászbeszédet barátja, Márk Aurél akadémikus mondaná, de szívinfarktust kap. Általános felfordulás, hisztéria. A koporsó fedele felnyílik, az író kiszáll, és elindul a temető felé... Halála előtt elterjedt, hogy naplót írt, amelyben mindent és mindenkit leleplez. A feleség, a szakma, a jóbarát, a hatalom, az ifjú ellenzék, a sajtó, a média, mind meg akarja szerezni a naplót, folyik a tülekedés... A haldoklóhoz megérkezik Flóra, az utolsó szerelem Londonból. Ő viszi magával a már halott író utolsó kéziratának, naplójának - üres ! - lapjait, az utolsó oldalon a hozzá írt vallomással.

díj(ak): 1987 - Cannes: Arany Ébresztőóra

gyártási év: 1987

MAGYAR REKVIEM

r: Makk Károly, f: Kornis Mihály, Makk Károly, dr: Vásárhelyi Miklós, o: Bíró Miklós, v: Rigó Mária, z: Lendvay Kamilló, W. A. Mozart, J.S.Bach, L. von Beethoven, h: Réti János, d: Romvári József, k: Csengey Emőke, tr: Varga Imre, Pallós László, gy: Orosz Tibor, Helle László, p: Bacsó Péter (stúdióvezető).

gyc: Dialóg Filmstúdió Vállalat.

sz: szí, ho: 2941 m, 107 perc,

b: 1990. október 25.

sze: Cserhalmi György (Tengerész), Hans Christian Blech - Benkő Gyula (Tanár úr), Eperjes Károly (Csehi), Matthieu Carriere - Szakácsi Sándor (Őrnagy), Gazdag Tibor (Lux), Bezerédi Zoltán (Cigány), Kaszás Gergő (Kölyök), Újlaki Dénes (Patkány), Csányi János (Tejfel), Rába Timea (Kismacska), Pap Éva (mama), Andorai Péter (Rusznyák).

tartalom: 1958. A halálraítéltek zárkájában heten figyelik a kivégzés idejének közeledtére utaló jeleket. Felidéződik kinek-kinek a maga múltja, lelki szemeikkel vágyálmokat látnak. A Kölyök az első, éppen a 18. születésnapján végzik ki. A Cigánnyal előbb aljas tréfát űznek az őrök. Az Őrnagy meghal a fürdőben. Az októberi napokban Tengerész és Lux vetélkedett Kismacska szerelméért. Amikor Tengerészt kivégzik, Lux öngyilkos lesz. A Tanár úr búcsúlevelet ír és hagy hátra, a Néma a kivégzése előtt szétkiabálja az ügynökök névsorát... Egy túlvilági tengerparton hancúroznak ők heten együtt.

gyártási év: 1990

JÁTSZANI KELL

r: Makk Károly, társr: Mész András = Monory M. András, ö: Bacsó Péter, Makk Károly, f: Frank Cucci, o: John Lindley, Andor Tamás, v: Normann Gay, Sívó György, z: Fényes Szabolcs, h: Sipos István, d: Vayer Tamás, k: Csengey Emőke, Clifford Capone, tr: Tímár Péter, gy: Ozorai András, p: Bacsó Péter (stúdióvezető).

gyc: Dialóg Stúdió, Robert Halmi I.N.C. - New York

sz: szí, ho: 2430 m, 90 perc,

b: 1984. október 17.

sze: Christopher Plummer - Sztankay István ( Fitzroy Wynn és Roberto Terranova), Maggie Smith - Káldi Nóra ( Lily Wynn), Elke Sommer - Bencze Ilona (Alicia), Adophe Green - Rajhona Ádám (Jerry Silber), Szabó Sándor (Teodor, a rendező), Kende János (Gábor, az operatőr), Xantus János (Miklós, a rendezőasszisztens), Kishonti Ildikó, Fehér György, Ujlaki Dénes, Bezerédi Zoltán, Gera Zoltán, Meszléry Judit, Rosetta Lenoire, David Purdham, Beatrix Porter.

tartalom: A sikeres amerikai írónő, Lily Wynn forgatókönyvéből Magyarországon készítenek filmet, de nem a szintén sikeres sztár, a férj játssza a főszerepet; arra Lily egy latinos szenvedélyű férfiút álmodott. Fitz titokban átalakul Robertóvá, hogy bebizonyítsa, mennyire nagy színész, és - meghódítván új alakjában is élete párját: - mennyire ellenállhatatlan férfi. Még féltékeny is kezd lenni saját magára, ahogy egyre inkább azonosul mindkét imágójával. A végén lehull az álorca, csak az marad alig-homályban: vajon nem ez volt-e Lily eredeti forgatókönyve, amivel kissé megfáradt házasságukat felfrissíteni szándékozott?

gyártási év: 1984 Tartalom Filmek Arcok Gondolatok Kopia Kopia Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek Index Filmek Arcok Gondolatok Kopia Oktatas Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek