Három cseh könyvről
 
Rudolf Hrušinský
Rudolf Hrušinský
Három cseh könyvről

Rudolf Hrušinský magánélete
(Soukromý život Rudolfa Hrušinského)

www.tiscali.cz/ente/ente_center_040303.706696.html

A könyv szerzője: Miroslava Besserová
A könyv kiadója: Formát Kiadó
A kiadás éve: 2003

Amikor egy kiemelkedő színész távozik el körünkből, helyette tovább beszélnek hozzánk alkotásai. Néha olyanok is megpróbálnak mondani valamit az elhunytról, akik őt személyesen is nagyon jól ismerték. Miroslava Besserová írónő - Vilém Besser színész felesége - közeli barátságban állt a Hrušinský családdal. Most összefoglalta és papírra vetette a csehek egyik kedvenc színészéhez kapcsolódó emlékeit, amelyeket kiegészített más kortársak elbeszéléseivel és családi fotókkal.

A Rudolf Hrušinský magánéletéről mesélő könyv nem a kiváló színész színészi teljesítményéről szóló kritikai tanulmány és nem is egyfajta emlékkönyv. Rudolf Hrušinský színészi munkájáról szinte semmit árul el a szerző, annál többet tudhat meg azonban az olvasó Hrušinský családi életéről, hobbijairól, illetve a forgatások alatt történtek szórakoztató részleteiről. A szerzőnő Rudolf Hrušinskýt mint embert mutatja be, s ehhez segítségül hívja azokat a barátokat, kollégákat, akik valaha kapcsolatba kerültek a színészóriással. A Hrušinský család életébe való betekintés lehetővé teszi, hogy az olvasó egy egész színész család hétköznapjait is megismerhesse. Jan Hrušinský – napjaink egyik legsikeresebb prágai színésze - is sokat elárul apjával való kapcsolatáról, de Hrušinský idősebb fia, Rudolf is felidészi az édesapjával átélt meghitt pillanatokat.

A különböző forrásokból összeállított szöveg nem egységes, inkább egy antológiához hasonlatos, és ez az olvasó számára megengedi az ide oda csapongást. Sajnos a könyv grafikai megjelenésére nem fordítottak kellő figyelmet, a családi fényképek reprodukciója nem megfelelő minőségű. A könyv külleme összességében nem vonzó. Olvasásakor mégis az az érzés fog el minket, amit egy rendkívüli személyiség elvesztése miatt érzünk. Az illető mintha még mindig köztünk lenne, személye mégis egyre megfoghatatlanabbá válik a számunkra. Hrušinský tovább él az emberek emlékezetében, de a halálával keletkezett űr egyre nyilvánvalóbb.

 

Antonín J. Liehm: Szigorúan ellenőrzött filmek
(Antonín J. Liehm: Ostře sledované filmy)

 www.tiscali.cz/ente/ente_center_040224.704099.html

 
A cseh filmeseket, közülük is elsősorban a cseh új hullámhoz sorolt alkotókat körülvevő hihetetlen érdeklődés és erőteljes publicitási láz az 1968-as szovjet tankok bevonulása után enyhült. 1964-1969 között készített interjúit 1969-ben szerette volna könyv formájában megjelentetni a szerző. A könyv eredeti címe (Všichni byli slavní) Mindannyian híresek voltak lett volna, ám akkor és ott nem jelenhetett meg.

Liehm könyve először 1974-ben, New Yorkban jelent meg angolul, s már a Szigorúan ellenőrzött filmek címet viselte. Az első cseh kiadás csupán 2001-ben látott napvilágot a Cseh Nemzeti Filmarchívum Iluminace Kiadójának 16. köteteként, Prágában. Antonín Jaroslav Liehm (Prágában született 1924-ben) publicista már 1945-től intenzíven foglalkozott a kultúrával és a sajtóval (1968-ban a Lidové noviny főszerkesztője lett). Mindig is nagy érdeklődést tanúsított a kulturális élet színterén lejátszódó aktuális ütközetek iránt, kiváltképpen a film érdekelte. A cseh filmművészet nagy ismerője, és nem hiányozhatott egy nemzetközi filmfesztiválról sem. Tapasztalatait pedagógusként kamatoztatta az amerikai, a brit és a francia egyetemeken, amikor 1969 után elhagyta Csehszlovákiát.

A könyvben Liehm 33 rendezővel (Frič, Vávra, Radok, Weiss, Kadár, Klos, Krejčík, Hubáček, Brynych, Helge, Lipský, Jasný, Kachyňa, Krška, Daňek, Vláčil, Barabáš, Solan, Uher, Jireš, Forman, Chytilová, Schom, Němec, Menzel, Schmidt, Bočan, Papoušek, Passer, Juráček, Jakubisko, Havetta és Hanák), Ester Krumbachová képzőművésszel, valamint Jaroslav Kučera operatőrrel készített interjúit olvashatjuk. Liehm és a filmesek beszélgetései elsősorban a korabeli társadalom atmoszférájára, valamint a kor filmes háttér országára reflektálnak. Csupán a könyv második fele foglalkozik a konkrét filmekkel kapcsolatos munkálatokkal.

Az idősebb filmrendezők visszatekintenek addigi karrierjükre, a kezdő rendezők pedig általánosabban mérlegelik az akkori kinematográfia lehetőségeit. Néhány interjú konkrétan valamelyik filmes projektre vonatkozik (pl. Kadáré és Klosé), mások absztraktak. Némely esetekben Liehm egységes képet ad az adott rendezőről, kiválóan bemutatja annak filozófiai hitvallását (Schrom) vagy személyisége jellegzetességeit (Papoušek). Értékesek továbbá a meg nem valósult filmekről szóló információk is.

A.J. Liehm éles elméjű megfigyelőként tündököl a kérdező szerepében. Rövid, velős kérdésekkel képes az interjúalanyt rávezetni a dolgok lényegére. Az interjúkat elsősorban a Film és televízió újság (Filmové a televizní noviny) számára készítette. Az interjút mindig megelőzi a szerző által írott rövid szöveg, amely különböző információk segítségével bemutatja az olvasónak a soron következő interjúalanyt. Három beszélgetés szövege nem Liehm tollából származik: Václav Krškát és Zbyněk Brynychet Drahomíra Novotná (Liehm felesége), Oldřich Lipskýt Senta Bystrovová kérdezgette. A könyvben három előszó (az eredeti cseh, az amerikai, és az újabb cseh) és faktográfia is olvasható.

Liehm Szigorúan ellenőrzött filmek című könyve teljes áttekintést ad a hatvanas évek csehszlovák filmművészetéről, valamint a korabeli nyilvánosságot foglalkoztató témákról, méghozzá a kor legaktívabb cseh és szlovák filmes személyiségeinek szemszögéből.

 

Jaroslav Marvan az ismert ismeretlen
(Známý neznámý Jaroslav Marvan)

www.tiscali.cz/ente/ente_center_040224.704099.html

 
A könyv szerzői: Lucie Bártová, Kateřina Nowa
A könyv kiadója: Formát Kiadó
A kiadás éve: 2003

A nem túl terjedelmes publikáció 2003 elején jelent meg a cseh könyvpiacon. A különböző adatokból, idézetekből, tudósításokból tisztességesen összeállított kötet Jaroslav Marvan életét és munkásságát mutatja be.

Jaroslav Marvan, ismert cseh színész a monarchiában született, az első Csehszlovák köztársaság idejében szerzett hírnevet, és színészi hivatását sem a megszállás, sem a szocializmus építésének érájában nem függesztette fel. Jaroslav Marvan (1901-1973) elsőrangú színész volt, ám a magánéletében alapvetően zárkózott. A két szerzőnő leginkább a színész életének viszontagságaira összpontosított, különös figyelmet fordítva Marvan házasságon kívül született lányára. Sajnálatos módon Marvan színészi tevékenységének értékelését messziről elkerülik. Az olvasó sok mindent megtudhat azonban Marvan életéről. Az írónők felidézik a személyével kapcsolatos történeteket, előszeretettel idézik a kollégák visszaemlékezéseit. A szöveget különböző, családi fényképalbumból származó fotók, levelek, színészi szerződések kísérik. Jaroslav Marvan életét feldolgozó, korábban megjelent életrajzok sokkal szakszerűbbek ugyan, de ez a róla szóló újabb mű szélesebb közönséghez is eljuthat.

(A szövegeket válogatta és fordította Lovász Petra)

 

Antonín J. Liehm
Antonín J. Liehm
Jaroslav Marvan
Jaroslav Marvan

 
hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár filmspirál repertórium linkek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső