Bella Tamás Negyedfélszáz baszdmeg
Fliegauf Benedek: Rengeteg
(A kritikaíró pályázat nyertes írása)
 


Fliegauf Benedek: Rengeteg
Fliegauf Benedek: Rengeteg
269 Kbyte

2003-ban sztárt avatott a magyar független film. Fliegauf Benedek alkotása, a Rengeteg az 34. Magyar  Filmszemlén a külföldi kritikusok Gene Moskowitz-díját és a Simó Sándor-emlékdíjat, majd a Berlini Filmfesztiválon a fiatal filmesek Wolfgang Staudte-díját nyerte el, s a 2004 évi Oscarért folyó versenyben is e film képviseli országunkat. A díjesőnél is váratlanabbul a rendező hirtelen a szakma és a nagyközönség figyelmének középpontjába került: művéről – mely a fiatal mozirajongók körében széleskörű ismertségnek örvend – különszámot jelentetett meg a Pesti Est, Fliegauf arca újságok címlapján, sőt bulvárműsorokban is feltűnt. Bár mindig nehéz megmondani, mi vált ki egy efféle médiafelhajtást, biztos, hogy a film művészi ereje, alapkoncepciójának kíméletlen következetessége fontos szerepet játszott benne.

Már a film látványvilágát meghatározó radikális ötlet – Lovasi Zoltán operatőr az összes beszélgetést premier plánokban tárja elénk, s csak a beékelt néma jelenetekben alkalmaz néha tágabb közeliket – is egyértelmű siker: az avantgarde gesztust minden néző szóba hozza, a tekintélyes kritikusoktól a filmet kávéházban egymásnak ajánló bölcsészlányokig, s mindüket fokozott figyelemre, reflektáltságra készteti. Pedig az eljárás korántsem előzmény nélküli: a nemrég elhunyt mester, Fehér György (tévé)filmjeire, kiváltképp a nagyszerű III. Richárdra (1976) emlékeztet, melynek csúcsjelenetében kizárólag Bánsági Ildikó és Haumann Péter arcának megrendítő közelképei láthatók. S ez nem is áttételes hatás: Fehér konzultánsként szerepel a stáblistán, és Fliegauf az ő emlékének ajánlotta művét. A másik előzmény az ifjú rendező első mozikban is bemutatott munkája, a Beszélő fejek (2001) című dokumentumfilm, amely szintén erre a plánozási technikára épül. A nagyközelik kisrealista aurát kölcsönöznek a filmnek, ami jót tesz neki: az, hogy látjuk a színészek arcának apró tökéletlenségeit, nem csupán optikai értelemben hozza közelebb őket a nézőhöz.

A látványvilágénál is mélyrehatóbb következményekkel jár a dramaturgia lecsupaszítottsága: Fliegauf lemond a cselekményről, nem elbeszél, hanem beszéltet – az író mozgástere az operatőrénél is szűkebb. Sorsfordító momentum ez: egy nagyjátékfilmnyi terjedelmű alkotást kell eszköztelen vizualitás mellett, történések hiányában a nyelv és a színészi munka által tartalommal megtölteni. De ez még nem minden: a kifejezés szokatlanul szűk eszköztára miatt a beszéltetésnek minden egyéb funkciót is át kell vennie, különben azok hiányozni fognak a filmből: a jellemek és a köztük működő kapcsolatok bemutatását, a szituációk, valamint a hitelesség megteremtését és a közönség szórakoztatását mind-mind ettől várjuk. Ilyen dialógusokat írni szorongatóan nehéz feladat, Fliegaufnak is csak egy jelenetben sikerült. De abban maradéktalanul.

A harmadik párbeszéd, melyet apa és anya kislányáról folytat, remekmívű etűd, mely külön elemzést érdemelne. A fiatal családfő ivadéka korai nemi érése révén az omniszexualitás kivédhetetlen erőterével szembesül; félti a tízévest a neki máris udvarló fiútól, talán saját magától is, önmagát pedig attól, hogy nemsokára talán már félni fog tőle egy másik nő, aki az ő számára tabu. A férfi monológja segélykérő bizonytalanságában is bátor és morális szembenézés az embernél nagyobb hatalmakkal. Küzdelem a mindörökké megoldhatatlannal, egy átlagos lakótelepi konyhában. Az elemzés pátoszánál azonban úgyis mindig többet ad a mű: ezért a jelenetért már érdemes megnézni a filmet. Kár, hogy a színészek nincsenek harmóniában: míg a férfi hangszínének változásaival, el-elakadó szavával, lihegésével, a magas hőfokú töprengés alatt mintegy a gondolatok terhétől meggörbülő hátával bámulatosan alakít, addig partnere mintha színészként is értetlenül állna az eljátszandó értetlenség előtt. (Persze a színészi játék megítélése a többi művészi eszközénél jóval szubjektívabb.)

Az írás és a rendezés szempontjából egyként problémamentes a beszéltetés az ismeretlen tárgyról folyó második párbeszédben, valamint a hatodikban, mely a halott nagymamának a fiatal lány életében betöltött szerepe körül forog. Ez azonban már nem bravúr: a két srác beszélgetése takargatott tartalma (valójában tartalmatlansága) és érzelemmentes légköre miatt, a fiatal páré pedig jórészt monologikus jellegéből fakadóan jelenthetett könnyebb írói-színészi feladatot. Azokban a dialógusokban viszont, amelyeknek Fliegauf erősebb emocionális töltetet ad, és/vagy amelyekben nehezebb sorsú, tanulatlan emberek ábrázolására tesz kísérletet, már több elem is bánthatja fülünket. A kezdő- és zárójelenet is úgy indul, hogy az egyik szereplő rekapitulálja a kialakult helyzetet, az eddig elhangzottakat, ami nem épp a legügyesebb szerzői fogás. Valósághűbb lenne, ha a diskurzus során fokozatosan tárulnának fel a tények. Időnként a szóhasználattal is baj van: meglátásom szerint egy szakközépiskolásnak tűnő, sötétbordóra festett körmű lány éppoly kevés eséllyel fogja szájára venni a "pendely" szót, mint a fodrásznő tévézésre vágyó barátnője, Kati (talán maga is fodrász?) az "elmeháborodott" kifejezést. Rendkívül problematikus az obszcén beszédmód filmbeli jelzése. A Rengeteg az elhangzó baszdmegek számát tekintve valószínűleg minden eddigi rekordot megdönt, ami a magyar filmben különösen a nyolcvanas évek elejétől a közelmúltig tartott válságos időszakban eluralkodott nyakló nélküli szabadszájúságot figyelembe véve hajmeresztő eredmény. Na és a realizmus? – kérdezhetné valaki, hisz az emberek tényleg csúnyán beszélnek. Csakugyan, és én nem is a fodrásznők, vagy a roma férfi elejtett töltelékszavait kifogásolom, hanem azt, amikor a baszdmegezés primitív módon az írói munkát kezdi helyettesíteni: a szituációépítést, beszéltetést, sőt akár egy alak megformálását is. A harcsa történetéről ketten számolnak be, s egyikük, a sört üvegből ivó férfi nyelve néhány marék baszdmegből és egyéb obszcenitásból áll. Valóban vannak, akik így beszélnek, ám azok több évtizedes alkoholizmusba belerokkant véglények, és semmi esetre nem tűnnek ki éles szemű megfigyeléseikkel vagy a helyesbítés vágyával, mint ő. E figura esetében Fliegauf íróként és szereplőket válogató rendezőként is hibázott. Szintén irritáló a baszdmegek eluralkodása az érdekesen induló ötödik részben. A halott barátját gyászoló férfi egyre jobban belelovalja magát a felháborodásba, ami egyhamar gyűlölködő fröcsögésbe csap át, míg az eleinte elszórtan jelentkező szócskát már minden mondat zárásakor kiejti. Itt gyakorlatilag már csak ez viszi előre a szöveget, és mintha életszerűségét is ennek kellene biztosítania. Így a jelenet saját, okosan kiépített hitelességét emészti fel: hiába a motivált bevezetés, hogy barátnője féltékenységből vonja felelősségre a fiút az összeszedett tárgyak miatt, hiába az érdekesen döcögő társalgásba berobbanó halálhír hatása, mert amikor a férfi sorolni kezdi partnere megvetett tulajdonságait, hiába kritizál megalapozottan egy felületes élet- és gondolkodásmódot (vagyis inkább gondolkodáshiányt), mert egyre érthetetlenebbé válik, hogy ez az intelligens és láthatólag mélyen érző ember miért él együtt egy olyan nővel, akinek ennyi tulajdonságát, magatartásformáját gyűlöli. (Ráadásul az is elhangzik, hogy nem élnek nemi életet.) A számos más hölgy között, akikkel összeköltözött, egyetlen sem volt, akinek lénye közelebb állt volna az övéhez? Hihetetlen. Néhány harsány szitok kedvéért egy szituáció bázisát odadobni – mindez számomra túl nagy áldozat az olcsó népszerűség oltárán, persze bizonyára akadnak, akik szerint már az nagy eredmény, hogy e jelenet alatt a Művész Mozi csak úgy zengett a kacagástól. (Talán csak egyetlen savanyú kritikus húzogatta a strigulákat fekete kiskönyvébe...?)

E jelenet a film egy súlyos belső ellentmondásához vezet el bennünket. Sajnos nem termékeny, művészileg sokoldalúan kiaknázható paradoxonról van szó, hanem átgondolatlanságra, megoldatlanságra valló feszültségről. A film, mely fényképezési technikája, az élő beszédhez való kötődése és szituációalkotása révén is a hétköznapi emberről akar beszélni különleges helyzetekben, vitriolos humorának kizárólagos forrását azoknak a közvetlenül (mint a táskás jelenetben) vagy áttételesen, a szituáció által történő (mint a vízi és erdei diskurzusnál) ostorozásában találja meg, akiknek nincs igényük a világmegtagadásra, SMS-falon ismerkednek, és sokat tévéznek. A rendező mintha lenézné azokat, akikhez ennyire közel akart férkőzni. Talán ennek az odi et amo-viszonynak a lecsapódása lenne ez a párbeszéd?

A magyar kritika sokat, túlságosan sokat is foglalkozott a film szerkezetével (lásd Hirsch Tibor Fecsegés-fúga című írását a Filmvilág 2003. szeptemberi számában), de mind a zenei, mind a számmisztikai megközelítés inkább amolyan bölcsész-spekuláció, semmint meggyőző értelmezés (0 és 13 között különben is minden szám mágikus, úgyhogy az efféle játéknak különben sincs igazi tétje). A probléma megoldása egyszerű: a szerkezet nem hordoz többletjelentést. A Rengeteg hét különálló epizódból, és a közéjük önkényesen beékelt pro- vagy epilógusokból áll (az erdőben bolyongó fodrásznő snittjei például jóval megelőzik történetét, de a cigánylány már mintegy a saját jelenetébe biciklizik be; a magát benzinnel leöntött férfi képét a második epizód után látjuk, míg a hatodik és hetedik rész között nincs is beékelés), melyeket ismétlődő keret fog közre: a WestEnd bevásárlóközpont bejáratánál a film összes szereplője feltűnik. A megismételt keret befejező kiegészítése (azok kedvéért, akik még nem látták a filmet, nem írom le) nagyon szép: egyszerre értelmezhető túlvilági üzenetként és kiábrándító társadalomkritikaként. A mű utolsó harmadát amúgy teljesen átjárja a spiritualitás, amely a nagymamája helyett cselekvő lány esetében borzongató, a barátját gyászoló fiú és a rengetegben bolyongó fodrásznő történeteiben pedig bizarr, de így is működőképes. A keret pedig tulajdonképp kettős: az első beszélgetés az öngyilkosságra, az utolsó a világból való kivonulásra való felkészüléssel indul, s a záróképen a szellemvilággal kapcsolatban álló lány eltűnik a sötétségben. Sajnálatos, hogy itt Fliegauf csupán a Blair Witch Project (Ideglelés -Daniel Myrick és Eduardo Sánchez, 1999) egyik emlékezetes jelenetét teremti újra az éjszakai erdőből felzúgó csattanások effektjével, melyek a stáblistát is végigkísérik. Egy olyan popfilmnek, mint a Taxi (Gérard Pires, 1998), még jól is állt, hogy első jelenetéhez a Ponyvaregényből (Quentin Tarantino, 1994) lopott zenét, ám egy szerzői alkotás zárójelenete mégiscsak más.

A megszűnés, a kivonulás, az eltűnés a Rengeteg visszatérő motívumai, ha nem is járják át az egész filmet: két öngyilkos és (az óriásharcsa által felfalt embert és a fodrásznőt is számítva) négy eltűnt ember szerepel vagy kerül szóba. Ez talán kicsit sok is a rosszból, különösen, hogy egyetlen kivonulás okát sem ismerjük meg – csak a magát gázcsőre felakasztott barátjáról állítja paroxizmusában a menni készülő férfi, hogy az élettársához hasonló érzéketlenek miatt lett öngyilkos, de ez igencsak kétséges. A szuicidum Fliegauf számára tehát inkább dramaturgiai segédeszköz, mint komoly filozófiai probléma. Ez okozza, hogy az egyébként professzionális visszafogottsággal megírt első beszélgetésbe valamiféle patetikus kimódoltság lopózik, amint a férfi beszámol öngyilkossági szándékáról. Alighanem szerencsésebb lett volna nem kimondatni vele célját, mert úgy a sejtetés a jelenet atmoszféráját erősítette volna, a leleplezés viszont felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenet magja üres: az öngyilkosság oka nincs megírva.

Számos apró hibája, gyermekbetegsége és szembetűnő egyenetlensége (a semmit buzgón körülbeszélő, s szemtelenül még jelképiséget is színlelő második, valamint a betépettek groteszk rögtönzéseire emlékeztető [vajon mely vegyület jele a Raptors' Kollektíva logója?], az óriáshal álmitikus motívumával üresen játszó negyedik epizód kihagyható lett volna) ellenére a Rengeteg korszakos fontosságú alkotás. Annak bizonysága, hogy egy tehetséges filmes a rendezői diploma kanonizációja nélkül is kibontakozhat, sőt nemzetközi sikert is elérhet. Belterjes, összekacsintva poénkodó underground filmek után vele vált nagykorúvá a magyar független filmezés. Fliegauf Benedek mennybe menesztésével viszont még várnék, míg egy nagyszerű, egész estét betöltő, egyetlen epikai ívet alkotó művel jelentkezik. Új filmjét a 35. Magyar Filmszemlén mutatják be - szorítsunk neki.

(A rendező a Dealer című új filmjével jelentkezik a 35. Magyar Filmszemlén – a szerk.)

 


36 Kbyte

Pfennig Péter és Thurzó Barbara
Pfennig Péter és
Thurzó Barbara
38 Kbyte


61 Kbyte

 
hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár filmspirál repertórium linkek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső