Mozgóképkultúra és médiaismeret konferenciák
Budapest-Győr-Nyíregyháza, 2003. április - május

A Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület 2003. április 24-én, 26-án és május 6-án Győrött, Nyíregyházán és Budapesten három regionális konferenciát szervez a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásáról. A konferenciákat az Oktatási Minisztérium támogatásával az Országos Közoktatási Intézet megbízásából rendezzük meg.

A konferenciasorozat középpontjában az oktatási miniszter által felkért Média Szakértői Bizottság által írott, és a 2001 novemberében megtartott zánkai konferencián elfogadott szakanyagban vázolt kérdések, illetve az 1+1 bázisiskola program osztálytermi tapasztalatainak ismertetése, megvitatása áll.

A meghívottak köre: az oktatásirányítás (OM); pedagógiai szakigazgatási intézmények (megyei pedagógiai intézetek, Értékelési- és Vizsgaközpontok); civilszervezetek (Regionális Médiaoktatási Központok, országos és helyi egyesületek /mozgókép-média, irodalom, vizuális kultúra/); iskolafenntartók (megyei és városi önkormányzati képviselők); iskolavezetők; a Nat, majd a kerettanterv értelmében kiváltképp érintett általános és középiskolai tanárok; a felsőoktatás (kommunikáció, média és filmszakok); a helyi és országos média (regionális és városi televízió, rádió, sajtó) ill. szülők és tanulók.

A regionális konferenciákat tehát nem szűk szakmai megmozdulásként gondoljuk el, hanem az oktatásügy valamennyi résztvevőjének ügyeként.

A konferenciák céljai:

Összegezni a pedagógiai innovációnak azokat az eredményeit, amelyeket az országban a mozgókép oktatásával foglalkozó pedagógusok elértek.
Találkozási alkalmat teremteni a gyakorló, immár tapasztalatokat szerzett kollégák valamint a kezdők számára.
Felvonultatni és tapasztalatcserére hí vni a mozgóképoktatás körül tevékenykedő valamennyi szereplőt.
Megvitatni a tárgy oktatásával kapcsolatos módszertani, szervezési, technikai, tantervelméleti stb. kérdéseket.

A NYÍREGYHÁZI MOZGÓKÉP- ÉS MÉDIAOKTATÁSI KONFERENCIA PROGRAMJA
Helye: Kodály Zoltán Általános Iskola Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.
Ideje: 2003. április 26.

9.00 – 9.15 Bevezető, köszöntés Nyíregyháza részéről
9.20 – 10.00 A mozgókép- és médiaoktatás a kerettanterv bevezetésének küszöbén

Az Oktatási Minisztérium képviselőjének előadása
10.00 – 11.20 A médiahatás mint megkerülhetetlen szocializációs tényező

Az Oktatási Minisztérium Médiaoktatási Bizottsága tagjainak ill. szakértőinek panelbeszélgetése
vezeti: Jakab György, Országos Közoktatási Intézet

szünet

11.30 – 13.00 Pedagógusok fóruma ( általános és középiskolai tanárok részvételével)
vezeti: Szíjártó Imre

13.00 – 14.00 ebédszünet
14.00 - 15.00 Iskolaigazgatók fóruma
vezeti: Hartai László
15.00 – 15.30 Taneszközbemutató
15.30 - 16.00 Időszerű tudnivalók a mozgókép- és médiaoktatásról
(Az érettségi kérdése, a tantervpiac kínálata, képzési lehetőségek )
előadó: Vágvölgyi András, Szombathely, Tanárképző Főiskola
16.00 – 17.00 Plenáris Fórum. A konferencia zárása.

Hartai László, dr. Szíjártó Imre
Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület
Papik Péter
A Szabolcs-Szatmár- Bereg Nyíregyházi megyei Pedagógiai Intézet igazgatója
Drabancz M. Róbert
Bessenyei György Főiskola, Nyíregyháza

 

 
hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár filmspirál repertórium linkek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső