Kálmán Judit Klasszikusok és off mozi
Interjú Bożena Janickával, a KINO szerkesztőjével


142 Kbyte

Varsó, 2003. június

Néhány évvel ezelőtt Budapesten találkoztunk, most Varsóban, a Chelmska utcai dokumentumfilmes központban beszélgetünk, ahol a KINO szerkesztősége is található. Szépséges növények között, botanikus kertet idéző büfében ülünk, s az elmúlt időszak legfontosabb filmes jelenségeiről, fejlődési tendenciáiról kérdezem Bożena Janickát.

A lengyel film fejlődésvonala jelenleg három irányba mutat. Az első irányzatot a nagy, látványos alkotások testesítik meg, ezek elsősorban a lengyel irodalom klasszikusainak film-adaptációi. Ide sorolható a Pan Tadeusz, a Quo vadis, az Ogniem i mieczem/Tűzzel vassal (a magyar néző mindhárom alkotással megismerkedhetett már), a Zemsta/ Bosszú - szintén Andrzej Wajda rendezésében, Aleksander Fredro klasszikus drámája alapján (bemutatásra vár a Duna Televízióban). Jelenleg forgatja Jerzy Hoffman a Stara Baśń című alkotását. Feltehetően ez lesz az áramlatba sorolható művek utolsó darabja.

Itt kell említést tennünk arról is, hogy Andrzej Wajda újravágta Az ígéret földje című filmjét, amely szintén klasszikus alkotás, Wladyslaw Reymont regénye alapján készült. Jelentősen megváltoztatta a zenélés-jelenetet, a korábbinál jobban kiemelve a zene hatóerejét. Az új változatban nem találjuk meg a híres halevést. Ezt a rendezői változatot levetítették a tavalyi gdyniai filmfesztiválon. A közönség visszafogott tapssal fogadta, ezzel tulajdonképpen visszatolva a művet a legenda szférájába.

A második jellegzetes irányvonalat a népszerűnek szánt, amerikai mintára készült kommersz filmek testesítik meg, ezekről nincs értelme hosszabban beszélni.

A harmadik irány legjellegzetesebb megtestesítője Piotr Trzaskalski Edije (szintén bemutatta már a Duna Televízió). Ebbe az áramlatba egyelőre gyakran még szinte ismeretlen, a mércét művészi szempontból roppant magasra tevő, gondolkodó alkotók tartoznak.

Az irányzat egyik elágazása az off mozi, tulajdonképpen az Edi is ilyen, részben ide sorolható határesetnek tekinthető. Ezek az alternatív alkotók maguk szerzik a pénzt a filmjeikre. Gyakran zárt körű rendezvényeken, általában különleges közönség előtt mutatják be műveiket. Ritkán türemkednek be az országos terjesztési, forgalmazói hálózatba, ám ezt az alkotók nem is ambicionálják különösebben. Egyre nagyobb ugyanakkor az igényük saját folyóiratra. A legutóbbi gdyniai fesztiválon külön teremben mutatták be az ide sorolható alkotásokat, amelyek iránt elsősorban a tizenévesek, a leendő új közönség érdeklődött. Ők azok, akik mindig vevők az alkotások többségében jelenlévő abszurd humorra.

Milyen szervezeti keretek között készülnek az új alkotások? Milyen keretek között osztják el az állami pénzeket?

A forgatás stúdiók keretei között történik. Jelentős újítás tapasztalható az állami pénzek elosztásában. Három szakértői bizottságot hoztak létre, mindegyiknek 7-7 tagja van. Az egyik bizottság a játékfilmekkel, a másik az animációs alkotásokkal, a harmadik a dokumentum- és ismeretterjesztő filmekkel foglalkozik. Jómagam ez utóbbi munkájában veszek részt. Éppen a közelmúltban üléseztünk, s a benyújtott 27 forgatókönyvből 11 kapott állami támogatást a szakértői bizottság véleménye alapján. A megítélt összegek önmagukban persze egyetlen film elkészítésére sem elegendőek. Lapszerkesztőként természetesen betekintésem volt a másik bizottság munkájába is, és azt kell mondanom, hogy a kollégák egyetlen ígéretes játékfilm-forgatókönyvről sem számoltak be. Ehhez hozzáfűzném még a saját személyes véleményemet is, miszerint a lengyel játékfilm mélyrepülését nem lesz könnyű leküzdeni, a folyamat hosszú ideig tarthat.

A szaksajtóban, illetve a napilapokban többször is lehetett olvasni, hogy hamarosan megalakul a Filmművészeti Intézet. Vita folyt a szervezet elnevezéséről is. Hogy áll a dolog jelenleg?

Minden jel arra mutat, hogy ősszel megkezdi működését az Instytut Sztuki Filmowej, azaz a Filmművészeti Intézet. Létrehozói minden adandó alkalommal felhívják a figyelmet a "művészet" szónak az intézmény nevében betöltött fontos szerepére. Úgy fest, hogy ez az elnevezés már nem fog változni. Az Intézet keretében folytatja majd működését a korábban említett három szakértői csoport is.

.Az Intézet anyagi alapjainak megteremtése természetesen nem ment simán. Az állam mellett a másik finanszírozó a lengyel állami televízió lesz, mégpedig a reklámbevételekből. Részt vállalnak a fenntartásból a forgalmazók is.

Az Intézet tevékenysége kiterjed mindenre, ami a filmmel kapcsolatos. Feladatának tekinti az értékek támogatását, ezen belül is az első filmek elkészülését. Az archívumi tevékenység ugyanakkor a tervek szerint átkerül a Biblioteka Narodowa (azaz a Nemzeti Könyvtár) hatáskörébe.

Hogyan értékeli a multiplexek szerepét, hatását Lengyelországban?

Amennyiben egy ilyen kolosszust a város szélén építenek fel, akkor nekem semmi bajon nincs vele. Varsóban például több multiplex is épült olyan külső kerületekben (pl. Bemowóban), amelyek korábban lényegében kulturális sivatagok voltak. Kérdezhetné erre, mi a véleményem a város központjában található Europlexről. Más helyzet, ott korábban is mozi állt, a Moszkva filmszínház. Rendkívül problematikusnak látom ugyanakkor a gdański multiplex felépítését, illetve azt, hogy falun gyakorlatilag megszűntek a mozik.

Beszélgetésünk minden egyes szála érinti az anyagiakat. Hadd kérdezzem meg, mi a helyzet e téren a KINO-val, hiszen egy évvel ezelőtt komoly veszélybe került a lap léte.

A KINO jelenleg alapítványi formában működik, és úgy fest, sikerült életben maradnunk. Bevételeink az eladásból, előfizetésből, illetve a reklámokból származnak. Az idei dotációt májusban kaptuk meg. Szerkesztőségünk létszáma több mint szerény: 2 főállású újságírónk és 2 adminisztratív alkalmazottunk van.

Befejezésül hadd kérdezzem meg, miként befolyásolják a Varsóban dolgozó külföldiek a város kulturális életét? Vannak-e angol nyelvű színházi előadások, eredeti nyelvű filmvetítések, idegen nyelvű alkotásokat forgalmazó videotékák?

Létezik angol nyelvű heti programajánló füzet, ami részben az itt élő külföldiek, részben a turisták eligazodását segíti. Tudom, hogy ennek a kiadványnak bőséges a zenei és az éttermi ajánló rovata. Eredeti nyelvű vetítésekről azonban nem tudok.

 

 
hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár filmspirál repertórium linkek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső