Báthory Erzsi Lapszemle: 2002. október 15 - 2002. december 06.

Kritikák  Interjúk  Riportok  Tudósítások  Portré  Filmszakmai hírek, események  Forgatnak  Búcsúzunk 


Kritikák

Kanyaron túl
Kritika, 2002/11. Tóth Péter Pál

... a magyar Dér Andrást a téma egzisztenciális vetülete foglalkoztatja. Nem a droghasználat miértjét próbálja megérteni, a mögüle fölfejthető filozófiai, lélektani vonatkozások helyett a leállás, a kiszállás, a meghaladás - tulajdonképpen: a megváltás - lehetősége vagy lehetetlensége érdekli...
...maguknak a képességeknek a megteremtődését nem láthattuk - sem Szilvi, sem az alkoholbetegből Krisztus szolgájává lett József atya esetében -, pedig az is egy történet (lett) volna, sőt, alighanem az (lett) volna a történet!...

x

Felhő a Gangesz felett
Kritika, 2002/11. M.Gy.

... a rendezőt fenyegetheti az a veszély, hogy ... az elkészült film esetleg nem műalkotásnak, hanem az amúgy nemes és támogatandó kábítószer-ellenes küzdelem propagandaanyagának fog tűnni... Dettre Gábor... elkerülte ezt a csapdát. Elsősorban a két főszereplőnek, Tóth Ildikónak és Ternyák Zoltánnak köszönhetően. Olyan színészi teljesítményt, amilyet ők nyújtanak ebben a filmben, nemcsak hogy alig is láttam eddig magyar produkcióban, de elképzelni se nagyon tudtam azt, hogy erre honi színészek képesek lehetnek...
...ez a kamaradráma is bele van ágyazva egyfajta teremtett világba, és az igazi baj ezzel a közeggel van... kár ezekért a jószerével dilettáns lélektani és dramaturgiai hibákért. Elsősorban a két főszereplő miatt...

x

Ébrenjárók
Kritika, 2002/11. Bikácsy Gergely

... rég, talán soha nem láttam ügyetlenebb filmet, mely ilyen rokonszenves volna...
... a papírízű dialógusok a többi - tapasztalatlanabb - színész dolgát nagyon megnehezítették. Talán nem véletlen, hogy az egyik legszebb epizódban - egy ügyeletes orvos magányos születésnapi önfelköszöntése - Gazsó Ferenc és a szintén nem kezdő Lengyel Ferenc játszik: kiválóan...
... érdekes tünet az új magyar filmben a "csoda történt" csattanójú befejezés... itt kicsit szervesebben, jobban idomulva a film addigi szövetéhez... az alkotók tétován, de érzik a fényt és a sötétet.

x

A Jó, a Rossz - és a Kádár-rendszer (Előre!)
Magyar Hírlap, 2002.11.08. Gervai András

...atmoszférájában, levegőjében kicsit még az ötvenes években játszódó Csocsóra is hasonlít...
... a Kádár-rendszer két- (vagy sok) arcúságát ezúttal sem sikerült megmutatni, inkább csak az átkosról közszájon forgó vélekedések, unalomig ismert közhelyek hol jobb, hol rosszabb illusztrációját kaptuk.

x

Úttörőnek kedve (nem) mindig jó (Előre!)
Népszabadság, 2002.11.08. Veress József

... a nyolcvanas esztendők lazuló-puhuló világa, amikor még röpködtek a vonalas jelszavak, s fortélyos elvtársak uralkodtak. Meg-megakadályozták a szabad lélegzetvételt, viszont valamelyest kitágultak a dolgok kimondhatóságának határai, a demagógia hadállásai meginogtak, s néha kikacsinthattunk a legvidámabb barakkból, amelyben éltünk...
... Erdélyi az idődimenzió önkényes megváltoztatásával, feltűnő csúsztatással hangsúlyosítja minden kétséget kizáróan jogos kritikáját... Szigorúbb dramaturgiával, a didaktikus kontrasztok árnyaltabbá tételével lehetett volna hitelesebbé varázsolni a körképet...

x

Apák, fiúk, gengszterek, áldozatok (Előre!)
Népszava, 2002.11.07. Bársony Éva

... Erdélyi ... alighanem annak a nemzedéknek a tagja, amelyet a szociológusok akkortájt felnőtthiányban szenvedő gyerekek generációjaként emlegettek. A történet a felszín alatt arról szól, hogy bár a két kisfiú barátsága két különböző világot köt össze, mindketten afféle kívülálló harmadikként kapnak helyet a maguk családi világában... A hatalom még a szerelemben is hatalom... A játszma azonban a filmben ennél többre megy, igazi gengszterjátszma. Az egyiknek minden, a másiknak semmi...
... karakterek, sorsok helyett panelekből építette fel őket a rendező. A hitelesítő mélység nélkül a való helyett ők csak mesefigurák a tegnapelőtti gyerekkor e kedves és szomorú meséjében...

x

Időzavar (Előre!)
Magyar Narancs, 2002.11.14. - turcsányi -

... a vállalás nem kevesebb, mint 1984 kora nyarának néhány szép napjára sűríteni a Magyarországon negyven esztendeig létező szocializmus összes, éppen eszünkbe jutó örömét és bánatát...
... sikerületlen darab, ahhoz sem csinál túl sok kedvet, hogy vizsgáljuk mellékesebb érdemeit...

x

Apák és fiúk (Előre!)
Élet és Irodalom, 2002.11.15. Stőhr Lóránt

... a most színrelépő rendezőknek, a hetvenes évek nemzedékének sajátos helyzete abból fakad, hogy számukra a szocializmus a rendszerváltás után villámgyorsan mulatságos gyermek- és serdülőkori emlékhalmazzá változott. Az előző generációk alapélménye a megállt, az övéké a megtört idő, és ez a törés nemcsak a privát élettörténeten fut végig, hanem a múltjukat szívesen elfelejtő, elhallgató vagy nosztalgiaforrásként kezelő szülőket is elválasztja tőlük...
... a tárgyalásos úton, vér nélkül végbemenő politikai és a gátlástalan ügyeskedés közepette lezajló gazdasági rendszerváltás inkább szégyenlős fejelfordításra, mintsem valódi párbeszédre készteti a fiúkat apáikkal szemben...
... Erdélyi kötelező feladatként tudja le az apákat, akiknek a bőrébe az idő megtörése miatt nem képes belebújni. Érdemesebb lett volna kizárólagossá tennie a gyermeki nézőpontot, ami módot adna neki a két generáció szembesítésére...

x

Újabb film a rendszerváltás előttről (Előre!)
Magyar Nemzet, 2002.11.27. Nedbál Miklós

...a drámai szál nem olyan erős, mint elvárható lenne, kevés a fordulat, s a történet végkifejlete is sejthető. A film jól idézi meg a kort a különböző tárgyak, rádió- és televízióműsor-részletekkel, de ez azért kevés. Ha már kimaradt a dráma, több geg és poén kellett volna... ebből a forgatókönyvből ennyi tellett...

x

Aprók haláltánca a Tükörcsösön (Hukkle)
Magyar Narancs, 2002.11.07. Turcsányi Sándor

... végig stílben és ritmusban marad, filmje mértéktartóan rövid és remekbe fotografált, lehetne-e másmilyen. Kerek, mint egy zsemlye, akárhonnan is nézzük...
... arányérzék, visszafogottság, barátom! Nagy dolgok ezek egy távolról sem visszafogott filmben.

x

Ki az urát nem szereti... (Hukkle)
Élet és Irodalom, 2002.11.02. Báron György

... par excellence film, mert arról szól, ami a filmkép lényege: az anyagi világról. Ezért nincs szüksége dialógusokra. Amit látunk, az nem pusztán az anyag folyamatos, lüktető mozgása, hanem mikrotörténetek sora, amelyek mind egy irányba mutatnak: a háttérben elrejtett bűnügyi mese felé...
...rész és egész viszonyáról írott tudós értekezések tucatjánál többet ér egy bravúrsnitt, amely az anyag makrójától a nagytotálig ível, azaz a mikroszkopikus tekintettől a divinikusig. Mindjárt ilyennel kezdődik a film: baljósan csillogó sötét pikkelyű mérgeskígyó tekereg...
... víziója összetéveszthetetlenül személyes és eredeti, ugyanakkor a Hukkle diadala igazi csapatmunka eredménye... e nemzedék átütő tehetségű rendezői mellett felbukkant egy nagyon erős operatőr- és hangmérnök-csapat is...
... Pálfi ritkán látható-hallható kreativitással, ritmusérzékkel és bölcs derűvel vezényli le az életszimfóniát. Int a varázspálcájával és beindul a teremtés önpusztító gépezete...

x

Hukkle
168 óra, 2002.10.31. Bölcs István

... a békés, "megesszük egymást, gyerekek" kannibáli harmóniájába csak az ember köp bele, lesz is temetés, nyomozás, földindulás, eső, lagzi meg nász...

...oly magától értetődően lettek audiovizuálisak világunk reprodukciói, hogy bár élvezzük a film játékait, de várnánk a szót is. A hangzó
beszéd ugyanis par excellence emberi jelenség, hiánya viszont zavar nélkül betagol bennünket is a táplálékláncba, aminél azért olykor többet érdemelhetünk...

x

Csuklás nélkül (Hukkle)
Népszabadság, 2002.10.18. Veress József

...a merészen kísérletező ifjú filmes ideális partnerre talált az operatőr Pohárnok Gergely személyében. A szintén ifjú képcsináló szikrázóan éles kompozíciói helyenként festőiek, színvariációi eredetiek, röntgenszerűen világítja át mozgékony kamerájával a jelenségeket, gesztusokat, mozdulatokat. Néhány megoldása kivételes szakmai bravúr (például az aratás fényképezése)...
... örüljünk ... annak, hogy a magyar filmművészet álmos esztendők után megint tanújelét adta megújulási készségének.

x

Egyet fizet - hármat kap (Hukkle)
Magyar Hírlap, 2002.10.25. Gervai András

... a hétköznapi banalitásokat szervezi cselekménnyé: a kis falu, Ozora világát, lakói mindennapjait, rutintevékenységeit, s az emberektől elválaszthatatlan dús vegetációjú természet körforgását, működését mutatja be...
...Pálfi sikeresen házasítja a dokumentumot és fikciót, s Pohárnok Gergely operatőr segítségével úgy filmezi a valóságot, hogy "kivágja" belőle a maga, a film számára érdekes részleteket, és valamifajta panteisztikus szemlélettel egységben láttatja az embert az összes élőlénnyel, s a természettel... elvarázsol és elismerésre késztet.

x

Őrültek városa (Aranyváros)
Népszabadság, 2002.10.25. Dóka Péter

... Négy őrültről szól Cs. Nagy Sándor első filmje, az Aranyváros... Négyükre egy különös nyomozó vadászik, aki öngyújtóját a mobiljához ragasztva hordja, és semmin sem lepődik meg. Van egy ötödik őrült is, én magam, mert tetszik ez az egész...
... minden képkockából, hangból árad a szomorú panasz, hogy az a napfényes Aranyváros messze van, elérhetetlenül messze. Ettől szenvednek a film szereplői - egyikük sem a társadalom aranyba foglalt, hasznos tagja -, kallódnak, és valami barátságosabbra vágynak...
...csak abban a világban őrültek, amelyből szabadulni akarnak, saját, képzelt világukban normálisak lennének...
... míg az eseményeket művészi koncepció fűzi össze - a filmbeli író álmodja őket -, addig a nyomozó halálosan komolyan vesz mindent: bűnt és bűnöst keres. Annak a világnak a csendőre, kapuőre ő, amelyből a többiek menekülnek. Jól végzi dolgát, becserkész és lecsap. A leginkább őrült szereplő, mert egy őrült világot szolgál.


x

Menekülések csapdából csapdába (Aranyváros)
Népszava, 2002.11.14. Bársony Éva

... főhősei... a társadalomgyógyászat rászorultjai valamennyien... a védekezés, a menekülés filmje, hősei extrém viselkedése kétségbeesett, végső válasz egy komfort nélküli világ elviselhetetlenségére...
... bizarr világot teremt öntörvényű hőseinek Cs. Nagy, és hozzá izgalmas, erős atmoszférát, amelyben a legkülönösebb fordulatok is életteli valósággal telnek meg... Cs. Nagy meggyőző vizuális erővel vonja be nézőjét az Aranyváros ráción inneni és túli valóságába. Legfőképp tehetséggel, mert a költségvetés szemmel láthatóan szerény volt...

x

Filléres emlékeik (Aranyváros)
Magyar Narancs, 2002.10.24. - turcsányisándor-

... egy, azaz egy darab története van neki, olyan egyszerű az ilyet szeretni. Fekete és fehér, mint a legnagyobbak. Arról szól, hogy az a jó, ha úgy mehetünk testből és lélekből, hogy közben mindegy: akár maradhatnánk is. Az ilyenre szokás mondani, felületesen, hogy megöli a szépség, de ez fából vaskarika. Ha jobban odafigyelünk, Cs. Nagy Sándor filmje nem engedi meg, hogy jobban odafigyeljünk.

x

A nagy pékség (Az utolsó blues)
Magyar Narancs, 2002.10.17. Turcsányi Sándor

... amikor - általa - a néző számára is biztossá válik..., hogy ez így tovább nem mehet, egy végtelenbe vesző kocsiút során föltolul neki az egész élete, s mi gazdagabbak leszünk egy örök tanulsággal: mi a fenének két élet annak, akinek egy is sok. Tényleg, minek?..
... megjelenik a pék apja is, informálja a nézőt a kétlaki életmód anyagi hátteréül szolgáló sütödék ebül szerzett voltáról, aztán elered az eső, vagy eláll, szakasztott, mint az életben. Mi pedig abban a biztos tudatban térhetünk haza, hogy a lelkiismeret-furdalást jobb lesz kerülnünk, mert nem vezet az jóra.

x

Az utolsó blues
168 óra, 2002.10.17. Bölcs István

... világossá válik, hogy ez egy metaforikus autó, amelynek vezetője (vagy rabja) csupán telekommunikál a világgal, a jelen idejűvel is, az elmúlttal is, az eljövendővel nemkülönben ...
... a kitűnő jelenetek mellett bántóan megoldatlanok is mutatkoznak. Feltűnő a lengyel szereplők hiteltelensége, bántó a két asszony találkozásának olcsó groteszkje, a filozofáló kérdésekre adott üres válaszok. Talán a koprodukciós partnerek szóltak bele ilyen sokféleképpen a forgatókönyvbe...

x

Félni, megyünk félni (Papsajt)
Magyar Narancs, 2002.11.14. Turcsányi Sándor

... ez a munka egy tipikusan helyi érdekű (magyar) irányzat (alműfaj, műalfaj) gyöngyszeme: ún. seggberúgós film. A szakirodalomban (melyet gyakorta forgatok) közhasznú kifejezés egyfajta szerzői filmet takar, az a lényege, hogy ugyanazok sírnak és nevetnek /rugdossák egymást farba) a vásznon, mint a zsöllyében. Tapasztalataim szerint ez príma szórakozás - kizárólag érintetteknek, alkotóknak és ilyen-olyan üzletfeleiknek...
...nyilvánvalóan minimális költségvetésből (no budget) igazi örömfilmet láthatunk, súlyos eszmei mondanivalóval súlyosbítva. Ezen veretes mondandót pedig a mű címe hordozza, tehát azt sem vethetjük a művészek szemére, hogy zsákbamacskát árulnak...

x

Térfigyelő kamera (Papsajt)
Élet és Irodalom, 2002.47. Báron György

...nem fogják elhinni, őróluk szól. A fenti neveket viselő emberekről, konkrétan ötükről (Heizler, Hevér, Kardos, Kocsis, Znamenák), arról, hogy napszámra együtt ücsörögnek a 30-as nevű kocsmában, isznak, dumálnak, nőznek...
... ehhez a világhoz a fésületlen, kócos stíl, remegő, himbálózó kamera illenék, ám ehhez képest a Papsajt formai krédója olyan szigorú és következetes, akár egy Ozu- vagy Bresson-filmé ... a minimalista módszernek itt dramaturgiai oka van: azt játsszák, hogy önmagukat filmezik, vagyis home movie-t csinálnak, úgy, hogy lerakják a felvevőgépet, és előtte élik az életüket, az meg forog...
... valódi emberek valódi szövegeket nyomnak, ami a rieliti sókról a legkevésbé sem mondható el...

x

Ködlő, gazdátlan hajnalokban (Fény hull arcodra)
Magyar Narancs, 2002.11.14. - ts-

... Gulyás Gyula nem cifrázta: megveszekedett művészfilmet csinált...

... kellékekkel, díszletekkel, színekkel és zörejekkel kerek világot formál, fájdalmasan felemelőt, vadul romantikusat és pimaszul nosztalgiázót...
... van ehhez egy nagyszerű szcenaristája (a mondott Csiki), egy többedszerre bizonyító operatőre (Vivi Dragan Vasile) és rengeteg remek színésze, ismeretlen arcú és modorú erdélyi színészek. Ezt a filmet lehet, hogy el sem lehet rontani. Ha rám hallgatnak, ne hagyják ki, manapság ritkán látni effélét.


Interjúk

Film a magányról, a választás szabadságáról
Gárdos Péter alkotása(Az utolsó blues) nagydíjat nyert Kairóban - A rendező Aranypiramissal térhetett haza
Magyar Hírlap, 2002.10.28. Tölgyesi Gábor

... lehet, hogy mindig ugyanazt a filmet forgatom. De nyilvánvaló, hogy tíz éve nem készítettem volna ilyen kiábrándult, keserédes filmet, mint most. A Skorpió hangvétele mindenesetre ironikusabb...

x

"Elegem van az igehirdetésből"
Pálfi György filmrendező
Magyar Narancs, 2002.11.07. Hungler Tímea

... magamban nagyon el tudok szállni, szeretek és akarok is kísérletezgetni, a bennem lévő néző azonban visszafogja a kedvemet. Ebből a két, párhuzamosan futó "énemből" született ez a többrétegű film...
...ha a Hukklénak van valami üzenete, akkor az, hogy nincsen semmiféle üzenete...
...Ozorán tartották pár évvel ezelőtt az aktuális napfogyatkozás-partit, ahol a gyártásvezetőm is dolgozott. Amikor szóltam neki a filmterv kapcsán, hogy szükségem volna egy dimbes-dombos kis falura, rögtön Ozorát ajánlotta...

x

Ponyvafilm a bakonyi betyárról (beszélgetés Novák Emillel)
Magyar Nemzet, 2002.11.13. Lázár Fruzsina

... az osztályomból hárman mentünk el Magyarországról azzal a céllal, hogy megpróbáljunk szakmailag bizonyítani egy olyan országban is, ahol a filmipar technikailag sokkal fejlettebb, mint nálunk. Ausztráliában sok mindent csináltam, mire végre a szakma közelébe jutottam. Elvégeztem egy ottani filmes iskolát, diplomát szereztem, aztán egy reklámfilmes cégnél dolgoztam öt évig...
...résztvettem a Werckmeister harmóniák szakmai előkészítésében, azonban egy nagyon rövid forgatási időszak után a kapcsolatom megszakadt Tarr Bélával, a film rendezőjével. A Sacra Coronának, amelyet régi jó barátom, Koltay Gábor rendezett, viszont már végig én voltam az operatőre...

x

Közös múltból filmes jövő
Kántor László az Új Budapest Filmstúdióról és a producerségről
Népszabadság, 2002.10.18. Varsányi Gyula

... az állami Budapest Stúdió az Objektívvel és a Hunniával együtt még mindig az ÁPV Rt.-hez, méghozzá az energetikai iparral közös tulajdoni csomagba tartozik. Képzelheti, mekkora súllyal... az Új Budapest... nem jogutódja a réginek, hanem független magáncég...
... (forgalmazóra vár) Mészáros Márta A szerencse lányai című műve... ha a fővárosi mozikat fenntartó Budapest Film is nemet mond, akkor nincs hol vetíteni. Legfeljebb a száz nézőt befogadó Bem moziban - amit mi bérlünk - vagy az Urániában...

x

A Gangesz igézetében
Dettre Gábor a magyar néplélekről, Amerika zsákutcájáról és a világot megváltó szeretetről
Magyar Nemzet, 2002.11.23. Stier Gábor

... a közelmúltból következően - bár ennek ellenkezőjét hangoztatjuk - velejéig ateista társadalom a miénk, s mint ilyen, nem reprezentálja a világtrendet... olyan feszültség alakult ki, amelyet egyre nehezebben tudunk áthidalni a mindennapokban is. Nyugati világban élünk, de mindennek elviseléséhez el kellene sajátítanunk egyfajta keleti mentalitást...

x

"Nem akarok görcsösen bizonyítani" (beszélgetés Gryllus Dorkával)
Magyar Hírlap, 2002.11.02. Bóta Gábor

...valami vizsgaelőadást néztem, és odajött Sólyom András, a film rendezője, hogy lefényképezhet-e. Majd próbafelvételt csinált, és megkaptam a szerepet (Érzékek iskolája, BE)...

x

Egy kispolgári ház emlékei
Zsigmond Dezső "null budget" filmjéről és a levendulaillatról
Népszabadság, 2002.10.31. Varsányi Gyula

.. én nem egy világ szétesését akartam megmutatni, hanem a dolgok mélyén megbúvó drámát, amelyet persze a történelem is kikényszerít. Ugyanakkor sajnálom, hogy ezek a Valikák, Mókicák, Bandi bácsik, akik a filmen megelevenednek, lassan kihalnak. Nem maradt idő, hogy úgy peregjenek a percek, úgy beszélgessenek egymással az emberek, mint akkor...

x

Balzac a hatodik kerületben
Sas Tamás új, egyszemélyes játékfilmjéről
Népszabadság, 2002.11.21. Varsányi Gyula

... régóta foglalkozom azzal, hogy a színészeket tengelyirányban mozgatom a képen, tehát ugyanabban a beállításban nagytotálból egészen szuperközelibe kerül a szereplő. És ennek hiteles, az adott helyzetben indokolt koreográfiát teremtek. Most fantasztikus volt számomra, hogy Ragályi Elemérrel, aki tanárom volt a főiskolán, egy egészen új filmnyelvet tudtunk így kialakítani... Egy jelenet - egy beállítás. Behatárolt a tér, de mi erőteljes filmes eszközöket alkalmazunk...

... Balzacra, az ő világára hivatkoznék. Manapság nincs divatban, de ő a kedvenc íróm. Regényei rendszerint úgy kezdődnek, hogy megnevezi a párizsi utcát, egy palotát, és a hely rögtön konkréttá, személyessé válik. A mi kameránk is így közelít rá a Szív utcára...

x

Alibibolondok (Beszélgetés Bereczki Csabával)
168 óra, 2002.11.14. Karácsony Ágnes

... veszélyes dolog belekötni a költségvetésbe. Szinte minden film elsősorban közpénzből készül: állami forrás az MMKA, az ORTT, az MTV és a kulturális tárca is. A producerek rendszeresen "felültervezik" a költségvetést, más számításokat adnak be a pályázatokra, mert pontosan tudják: legjobb esetben is csak bizonyos hányadát kapják meg, amelyből épp hogy futja a filmre. Kíváncsi vagyok: mit szólnának, ha ezentúl őket is hasonló módon ellenőriznék. Megtehetnék velük: mindannyian állami pénzeket költenek.


Riportok

A legkisebb (film) alapítvány
Magyar Nemzet, 2002.12.07. Lőcsei Gabriella

... Tíz éve működik a Magyar Történelmi Film Alapítvány, és annak ellenére, hogy központi támogatásának mértéke nagyon változó volt, ez idő alatt - egy kivételével - minden esztendőben részt vállalt történelmi témájú dokumentumfilmek világra jöttében. Az a "sötét rubrika", az 1995-ös év, amikor életben maradása is kérdésessé vált, annak volt a következménye, hogy elterjesztették, a történelmi filmek iránt megszűnt az érdeklődés...

x

Kertész: nem léghajót vásárolok, írni fogok! (riport Kertész Imrével és Koltai Lajossal)
Morricone írja majd a Sorstalanság zenéjét
Blikk, 2002.10.19. Gerhardt Máté

...nem indulok világkörüli útra, nem adományozom jótékony célra, nem veszek belőle léghajót. Visszatérek Berlinbe, magamra zárom az ajtót és írni fogom az új regényemet, és a beszédeimet, amit a Nobel-díj átvételekor kell elmondanom...
... Szeretnénk elkerülni, hogy a filmünk bármilyen más, a holokausztról szóló filmre emlékeztessen, ahogy Kertész Imre regénye sem hasonlítható egy ilyen témájú regényhez sem...

x

Fenyőktől a pálmafákig
Újabb film az idős Wass Alberttel készült beszélgetésből
Magyar Nemzet, 2002.12.07. Haraszti Gyula

... Wass Albert soha nem mondott le magyar állampolgárságáról, tehát nem az állampolgárságot kérte, hanem csak az azt igazoló okmányokat. A magyar minisztérium utasította el, és ez megalázóbb volt, mint ha a költő valóban az állampolgárságért folyamodott volna - mondja a portréfilm készítője, aki tanúja volt annak is, hogy a papírokat postán küldték meg a Wass Albert Alapítvány címére, mert az átadási ünnepségre a külügyi hivatal senkit sem delegált...

x

Arany Piramis Az utolsó bluesnak
Magyar rendezőt ünnepelt az egyiptomi főváros
Népszava, 2002.10.26. Bársony Éva

... az itteni nézőket nem a két nő között választani nem tudó férfi dilemmája ragadta meg legerősebben. Számukra Az utolsó blues a mai ember általános életérzésének, a magánynak a filmje. Mint mondták, szomorú film, de a katarzis révén felemelő élmény...

x

Happy endek sorozata
Makk Károly tévéjátékot forgat
Népszabadság, 2002.11.02. CS.G.

...idén két filmet is forgat, az Egy hét Pesten és Budán-t Darvas Iván és Törőcsik Mari főszereplésével, és a Lili című minisorozatot. Előbbivel kapcsolatosan a rendező cáfolta, hogy a Szerelem folytatásáról lenne szó, "csupán egy idős pár érzelmeiről" szeretett volna elmondani egy történetet...

x

A plasztikus animáció nagymestere
Cakó Ferenc homokfestményeinek újabb nemzetközi sikere - A róka és a holló című mesét is megjeleníti
Magyar Hírlap, 2002.11.06. Dudás Éva

... Cakó Ferenc az animáció és a rajzfilm helyzetét még mindig elkeserítőnek tartja, ám meglátása szerint ez nem kimondottan hazánkra jellemző. A fesztiválokon jól le lehet mérni, hogy az egész világ egyre inkább a kommersz felé tolódik, és egyre kevesebben vannak, akik a filozofikus töltésű alkotásokat díjaznák...

... a fesztiválokon sokkal inkább kategorizálni kellene a produkciókat, hiszen egy állami támogatásból készülő kis költségvetésű filmet nem lehet összehasonlítani egy horribilis összegből létrejött nagyszabású produkcióval...

x

Nemzeti mozi kényszervállalkozásban
A szemléért harcol a tavasszal átadott filmpalota - Az Urániába érkezik Polanski és a Napóleon
Magyar Hírlap, 2002.11.25. Tölgyesi Gábor

... más rendezvények is befértek az Urániába. Ilyen volt a hét végén az Alpok-Adria szépségverseny döntője, az európai környezetvédelmi bizottság díjkiosztó gálája, vagy a tavasszal esedékes kínai filmfesztivál...

x

A Bánk bánt a NKÖM segíti a moziba
Magyar Hírlap, 2002. 11.20. TG

... "Láttam a művet, kifogástalan, remek operafilmnek tartom" - nyilatkozta lapunknak Port Ferenc, aki szívesen látná a művet a Budapest Film mozijaiban, attól függetlenül, hogy a cég meg tudja-e vásárolni a későbbiekben a forgalmazási jogot...

x

A szemlére várják A Hídembert és a Bánk bánt
Szomjas, Grunwalsky, Gothár és Janisch új filmje
Magyar Hírlap, 2002.11.27. TG

... ha a versenyprogramba nem is nevezik A Hídembert és a Bánk bánt, a tavalyi év két legnagyobb költségvetésű alkotását információs vetítéseken mindenképpen szeretnék bemutatni a filmszemlén... A magyar mozgóképek seregszemléjére december 6-áig várják a játékfilmek nevezését...

x

A Bánk bán hirtelen fontossá vált
Káel Csaba filmjét várhatóan karácsonykor láthatjuk az Urániában
Magyar Nemzet, 2002.11.22. Kutassy Máté

... a film körül kavart mesterséges botrányok hatására az InterCom visszalépett a film forgalmazásától, gazdátlanná vált. Az új kultusztárca úgy tűnik, legszívesebben sóval hintette volna be a film forgatási helyszíneit is. Káel Csaba filmje Los Angelesben markáns szakmai és közönségsikert aratott, több mértékadó amerikai lap nevezte a Bánk bánt mintának arra, hogyan kell operafilmet készíteni, amelyben a vizuális és az akusztikai eszközök remek összhangban erősítik fel egymás hatását. E perctől kezdve a Bánk bán hirtelen égetően fontossá vált az új kultusztárcának is...

.. luxus, mi több, pazarlás dobozban felejteni egy filmadaptációt, amely filmként is elsőrangú...

x

Férjkeresés a festészet igézetében
Magyar Hírlap, 2002.10.30. Sárközy Júlia, Róma

... András Ferenc rendező ül a Borromini-lodzsán. A Római Magyar Akadémia épületének, a Falconieri-palotának a tetején. Zuhogó esőben többször megismételteti a hosszú jelenetet: a Madonna-arcú Gregor Bernadett és a fekete sziciliai Antonio Magro kettősét...

x

Márciusban újra nyit a Duna mozi
A rendszerváltozás óta negyven klasszikus fővárosi filmszínház húzta le a rolót
Népszabadság, 2002.11.13. Csákvári Géza

.. a munkálatok teljes anyagi fedezete már a bezáráskor is megvolt: a renoválásra a Hunyadi mozi eladásából befolyt mintegy nyolcvan millió forintot szánják. A felújításra elsősorban azért kellett két évet várni, mert a mozinak otthont adó épület lakói mindenáron megpróbálták megakadályozni a felújítást...

x

Klasszikusok eredeti filmkópiáról
Csaknem húsz filmklub működik a fővárosban
Népszabadság, 2002.11.18. Kádár Anikó

... a XVII. kerületi Dózsa Művelődési Házban működő Dózsa filmklub egyike azoknak, amelyek még mindig eredeti kópiáról vetítenek. Ezeket a Magyar Nemzeti Filmarchívumtól vagy a Moképtől kölcsönzik. A nézők két lehetőség közül választhatnak: a "nosztalgia-mozi" keretében minden hónap első vasárnapján, délután három órakor van vetítés...


Tudósítások

Hat magyar sikerfilm DVD-n
Népszava, 2002.10.18. Bársony Éva

...hat magyar és tíz külföldi játékfilmmel indítja videó- és DVD-kiadását a Budapest Film: tegnap megjelent a sornyitó Valami Amerika című, több mint 500 ezer mozinézőt vonzó magyar film két lemezen, díszkiadásban...

x

Több szerepet kér az Uránia
Népszabadság, 2002.11.21. V.Gy.

...szűkös az Uránia nagyterme... ezért döntöttek a Millenáris Park mellett... a beruházás az előzetes számítások szerint hét-nyolcmillió forintba kerül. Ugyanakkor egy olyan, hosszabb távú megállapodást terveznek, hogy a Millenáris Park társrendezőként csatlakozik a szervezőkhöz, és nem kér bérleti díjat. Így a helyszínválasztás miatti költségek nem lennének nagyok...

x

Magyar filmek éjszakája
Népszabadság, 2002.11.22. Návai Anikó

... az Aranyglóbusz Díjak mögött álló újságíró-szövetség tagjainak jó része azonban Csupó alkotása helyett a magyar fesztivál nyitóestjének két díjnyertes filmjét, a Kalózok szeretőjét és a Hukkle-t választotta, s ezzel a lehetőséget, hogy a bemutatót követően megismerkedjen a Los Angeles-i magyar filmfesztiválon részt vevő magyar művészekkel, producerekkel és filmszakemberekkel...

x

Ki forgalmazza a Bánk bánt?
Kérik az Ezüsthajó Kft. Jelentkezését
Népszabadság, 2002.11.27. V.Gy.

... a Mokép külföldön tartózkodó vezetőjét nem értük el. A Budapest Film igazgatója, Port Ferenc úgy nyilatkozott, színvonalas operafilmnek tartja a Bánk bánt, és függetlenül attól, ki fogja forgalmazni, szívesen vetítenék a produkciót. Az igazgató szeretne a forgalmazásról is tárgyalni, de az Ezüsthajó egyelőre nem elérhető telefonszámain. Kéri, jelentkezzenek.

x

Magyar filmsiker Los Angelesben
Népszabadság, 2002.11.28. Návai Anikó

... a Los Angeles-i magyar filmfesztiválnak - melyet az idén először a Kántor László producer vezetése alatt álló Új Budapest Stúdió szervezett - sikerült összekapcsolnia a magyar alkotókat az amerikai filmszakmával...

x

Magyar filmek Krakkóban
Népszava, 2002.11.16.

... kilencedik alkalommal rendezik meg november 16-21. között Krakkóban az ETIUDA Nemzetközi Rövidfilmfesztivált, amely a májusi Nemzetközi Dokumentum- és Rövidfilmfesztivál mellett Lengyelország második legnagyobb és legnépszerűbb ilyen jellegű rendezvénye...

x

Tízéves a marosvásárhelyi filmfesztivál
Népszabadság, 2002.11.18. Stöhr Lóránd

... igyekeznek kedvében járni azoknak az erdélyi filmrajongóknak, akik az ottani forgalmazási gyakorlat miatt nehezen jutnak hozzá a legfrissebb magyar és román filmekhez. A Valami Amerikától a Hukkléig az idei magyar filmtermés legjavát átfogja a hét darabból álló válogatás, míg a szerényebb teljesítményű román filmipar három nagyjátékfilmmel lesz jelen a Kultúrpalota vetítésein...


Portré

Egy "besózott" asszony
Psota Irén ötvenéves színészi jubileuma
Magyar Hírlap, 2002.10.26. Bóta Gábor

... csupa ideg, izgága, örök nyughatatlan "besózott" asszony, akit még mindig hajt a vére, tán maga se tudja, hová, mifelé, a lényeg, hogy rohanjon, szaladjon, csináljon valamit. Próbálja kielégíteni kielégíthetetlen önmagát. Azt a Psotát, aki akár ostobácska bulvárdarabokban is, az Apácákban, a Doktor Hertzben, A vörös malomban is égeti önmagát... mindenét ráteszi, rátette a színpadra. Izzik a tekintete és a lelke, rendszeresen "elég" előttünk...

x

Psota görögtűzzel
Népszabadság, 2002.11.02. M.G.P.

...Psota most nem kapott kolbászt, sem oldalast. Ellenkezőleg: ő adott... Tett egymillió forintos alapítványt Vámos László rendező emlékének megőrzésére. Évente egy alkalommal megkapja a díjat egy fiatal színházi ember. Az idén Kovalik Balázs rendező lett Vámos-díjas...

x

A mezei próféta

Görbe János 90 éves lenne
Népszabadság, 2002.11.15. M.G.P.

...taglejtései kifejezetten iskolásak, a mesterségbeli vonások hígak, kezdetlegesek, de erős belül a lélek, indulat, gondolat, szenvedély, láz, kicsapni készülő harag. Elállíthatatlan természeti jelenségnek rémlik...

... expresszionista színészettel alakította a magyaroknak ellenszenves tábornokot, ha tudta volna, mi az expresszionizmus. Gyűlölte Haynaut...


Forgatnak

Eperjes, az öreg betyár
Sobri Jóskáról készül a Ponyvafilm
Népszabadság, 2002.11.07. V.Gy.

... eddig 53 napon át forgatták a művet, novemberben még öt napig dolgozik a kamera. Mintegy kétszázötven millióba került eddig a munka. A premiert december 19-re tűzte ki a forgalmazó Budapest Film...

x

Apám beájulna - filmen
Krétán forgatnák Salinger történetét
Népszabadság, 2002.11.07. V.Gy.

... a filmfeldolgozás persze kompromisszumokkal jár. Például a helyszín nem lehet Jeruzsálem, ahol nehézkes és költséges filmezni, inkább a görög Krétát választották. Nem véletlenül persze, mert úgy néz ki, sikerült megnyerni egy görög koprodukciós társat, és talán ez lehet az első magyar-görög film...

x

A telitalálat és a képzelet birodalma
Magyar Hírlap, 2002.11.08. Tölgyesi Gábor

... nemrég az Ulpius-Háznál jelent meg Szabó Illés regénye, a Telitalálat, most filmre viszik. Az író az operatőrrel, Kardos Sándorral közösen rendezi a különös történetet, s a színészek részt vállalnak az alkotómunkában is...


Filmszakmai hírek, események

Oscar-esélyes a Sejtjeink
Holnaptól látható Almási Tamás dokumentumfilmje a fogantatás misztériumáról
Magyar Nemzet, 2002.12.04. Pósa Zoltán

... a hatalmas sikeren felbuzdulva a film forgalmazója, a Budapest Film megpróbálkozik azzal, hogy mint a dokumentumfilmezés hőskorában, a Corvin Filmszínházban, főműsoridőben bemutatja a Sejtjeinket . A díszbemutató december 1-jén, vasárnap volt az Uránia Nemzeti Filmszínházban, december 5-től pedig a Mamut mozi tűzi műsorára...

x

Alulfizetett színészek
A Színházi Dolgozók Szakszervezete kényszervállalkozó tagjainak béremeléséért küzdÍ
Magyar Nemzet, 2002.11.26. Metz Katalin

x

András Ferenc hatvanéves
A nagy generációt holnap vetíti a Duna Televízió
Magyar Nemzet, 2002.11.23. munkatársunktól

x

Menekülés a rövidfilmbe
Magyar Hírlap, 2002.11.04. (MTI)

...október 21-től 27-ig rendezik a Toldi moziban, a Francia Intézetben és Pécsett, az Uránia moziban... Az Aranybanán díjat Schulze Éva, Durst György és Török Ferenc ítéli oda.

x

Magyar filmek sikere Cottbusban
Magyar Hírlap, 2002.11.04.

... a rövidfilmek versenyében Fliegauf Benedek Hypnos című munkája kapta a zsűri különdíját. A régió legnézettebb filmjeiből válogatást mutattak be a fesztiválon, itt Herendi Gábor Valami Amerika című filmje aratott nagy sikert.

x

A Millenáris és az Uránia a filmszemléért
Magyar Hírlap, 2002.11.06. Tölgyesi Gábor

x

Magyar filmnapok Los Angelesben
Magyar Hírlap, 2002.11.25. FT

x

Utolsó csepp fesztivál

a művészeti főiskolák találkozójának - csütörtöktől szombatig - a Trafó - Kortárs Művészetek Háza, a Puskin és a Művész mozi ad helyet...
Magyar Hírlap, 2002.11.26. (MTI)

x

Életműdíj
A jeruzsálemi filmfesztiválon életműdíjjal tüntették ki Tarr Béla rendezőt eddigi munkásságáért...
Népszabadság, 2002.11.06. (Népszabadság)

x

Koltai-trilógia DVD-n
Magyar Hírlap, 2002.11.25. GZS

... díszdobozban is megjelenik Koltai Róbert három filmje... a Sose halunk meg, a Szamba és a Csocsó...

x

Filmhét
Tatabányán a kertvárosban tíz esztendeje minden évben megrendezik a magyar filmek hetét...
Népszabadság, 2002.11.15.

x

Forgalmazó nélkül a Bánk bán
A Variety Káel Csaba operafilmjének felbecsülhetetlen értékéről ír
Magyar Hírlap, 2002.11.19. RJ-TG

x

Három magyar alkotás az Európai Filmakadémia díjáért
Pálfi, Mundruczó és Péterffy a versenyben
Magyar Hírlap, 2002.11.13. MTI

x

Versenykiírás a filmszemlére
Magyar Hírlap, 2002.11.08.

x

Újabb magyar filmsikerek
Magyar Hírlap, 2002.10.30.

... Arany Olajfát nyert Csillag Ádám Mostohák című filmje az 5. Kalamatai Dokumentumfilmfesztiválon... Cakó Ferenc Vízió című animációs filmje a New Vision kategória díját kapta. A fesztiválon Gothár Péter alkotásaiból vetítettek válogatást.


Búcsúzunk

Tóth Endre halálára
Népszabadság, 2002.11.02. Báron György

... jelentősége csak a klasszikus Hollywood legnagyobbjaihoz, Hawkshoz, Kertészhez, Fordhoz mérhető, mégis szülőhazájában, Magyarországon alig ismerik, a filmjeit nem játszották. Ő az egyetlen magyar filmrendező, akiről a Faber and Faber tekintélyes interjúsorozatában könyv jelent meg De Toth on De Toth címmel. Fragments című könyvéhez Martin Scorsese írt lelkes előszót...

... sportember volt, sí- és teniszbajnok, playboy és kalandor. A filmkészítést is izgalmas kalandnak fogta föl. Úgy tűnt, örökké fog élni. Egyes lexikonok szerint 102 éve született, mások szerint 92 éve...

 

hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap