Báthory Erzsi Lapszemle: 2002. szeptember 19 - 2002. október 29.

Bemutatók  Kritikák  Interjúk  Riportok  Tudósítás  Filmszakmai hírek, események  Forgatnak  Búcsúzunk 


Bemutatók

Ébrenjárók
H, 2002, Hunnia FS, Chaplin Film Kft.
r,f: Miklauzic Bence, f: Maruszki Balázs, o: Miklauzic Márton, z: Jávorka Ádám,
sz: Gazsó György, Márkó Eszter, László Péter, Pindroch Csaba, Almási Sándor
szí, 102 perc, 35 mm
forgalmazó: Budapest Film
bemutató: 2002. 09. 05.


Zűrzavaros éjszaka
Népszabadság, 2002.09.20. Veress József

... az eredetiség abban rejlik, hogy a több szálon futó narráció meghatározott pontokon találkozik, méghozzá hangsúlyos gondolati rímek, logikai következtetések és pszichológiai helyzetek mentén. A töredékek majdnem mindig egységes egésszé állnak össze, a szólamok néhány alkalommal, főleg a fináléban összecsendülnek ...

... hangulatai markánsabbak, mint a dialógusai (jóllehet a szemlén éppen a forgatókönyvet díjazták). Néhány illusztratív megoldást elengedtünk volna ... Bandi jelleme eléggé kidolgozatlan ...

... az egész produktum viszont minden sebezhetősége ellenére életszagú, hiteles és stimmel.

x

Áramkörök
Élet és Irodalom, 2002.09.13. Báron György

... úgy indul, jéghideg klipstílusban, akár egy trendi sikerfilm ...

... a vesztesekről és a veszteségről szól. A mélyén elvágyódás lüktet, egy másik, emberségesebb, világba, ahová de Sica röptette Milánó szegényeit ...

... lassan indul a dramaturgiai gépezet, nem csikorogva, de óvatosan, szinte félénken, visszafogva a szenvedélyeket, mintha Miklauzic sokáig habozna belevágni a közepébe ... a kelleténél lassabban találja meg ez a film a maga összetéveszthetetlen hangját, de amikor rátalál, az olyan erős és meggyőző, hogy elfeledjük a bátortalan indítást ...

... a rossz világot szétveti a Megváltó Rövidzárlat, az éjszakának vége, a három angyali lúzer a kihalt hajnali utcán kicsámpázik a képből, akár hajdan a burleszkek hősei.

x

Feszült társadalomrajz 220 volton
Filmtett, 2002/október, Gyenge Zsolt

... Miklauzic Bence elsősorban típusokon alapuló realista jellegű társadalomrajzot fest: feltűnik a határozott, gyengéket könyörtelenül kihajító főnök, a teljesítményorientált marketinges, az új elvárásoknak megfelelni igyekvő, ám ebben kudarcot valló kisember, a pesti vagány, a vidéki rokon,

a pöffeszkedő rendőr ... a 19. századi regény eszköze ...

... szereplői nem életszagúak, nem súlyosak, teátrálisan megrendezett jelenetekben mutatják be a társadalmi csoportjukra általában ráhúzott közhelyeket és sémákat. A figurák mesterkéltek, mindenkinek egyetlen jellemző tulajdonsága van, amit gesztusaival és hanghordozásával a végtelenségig hangsúlyoz. Érdekes módon többször az az érzésünk, mintha színházi rendező első filmes munkáját látnánk: a színészek színpadiasan viselkednek, nem filmes térben mozognak, színpadra való gesztusokat használnak ...

... a társadalom különböző rétegeiből érkezett tipizált szereplők serege a fura, sehová se tartozó, áramütött Bandi köré szerveződik ...

... az alvajárók a számukra élhetetlen világtól nem a be-, hanem a kikapcsolás által szabadulhatnak meg. Csakhogy hőseink ébrenjárók, akiknek nincs hova felébredni, az utolsó beállításban nevetve távozó triónak természetesen ugyanabban a világban kell majd folytatnia.

x

Felhő a Gangesz felett
H, 2002, Hunnia FS, FilmARt
f,r: Dettre Gábor, o: Pap Ferenc,
sz: Ternyák Zoltán, Tóth Ildikó, Kovács Lajos, Sáfár Anikó, Nyakó Juli
szí, 143 perc, 35 mm
forgalmazó: Budapest Film
bemutató: 2002.09.26.


Bizalom
Magyar Narancs, 2002.10.03. Csont

... a cselekmény nem túl ötletes, a környezetrajz sem ordít az eredetiségtől. A dramaturgia sem meggyőző, túl sok az erőltetett véletlen: Juli alkoholista apja éppen abban a kocsmában piál, ahol András barátnője csapos, Juli férje a tévében éppen azt a riportot nézi, amelyben András anyja nyilatkozik. És meglehetősen hosszú a film ...

... tárgya a kábszer, tárgya, de nem témája. Mert témája, ha jól sejtem, a bizalom. Ám ennek felébredéséhez előbb egy másik indulat megszületése szükségeltetik, melynek neve részvét ...

... e kettős érzelem fölébredésének finom rajza adja a film valódi értékét ... Végül ... egymásra talál ez a két sorsverte ember, ám a happi ending szomorú, rezignált ... mégis azt sugallja, ha az ember bizalommal közelít a másikához, van remény ...

x

Film a magasban
Népszabadság, 2002.10.04. Orsós László Jakab

... tulajdonképpen két film. Egy klasszikus, érzelgős, mélyen elkötelezett, agyonterhelt, amolyan kelet-európai melldöngetős, és egy radikális, őszinte, lenyűgöző és bölcs fejbevágós. Hideg és meleg.

Tétova és elszánt. Relatív és revelatív ...

... egy ilyen film felszívódik a kollektív tudatunkba ... ott van akkor is, ha nem láttuk. A hátunk mögött elvégez valamit, amit mi nem tudtunk vagy nem akartunk elvégezni ...

... Ternyák Zoltán és Tóth Ildikó úgy demonstrálja mindezt, hogy a néző nem látja a biztosítóköteleket.

Nem látja a különbséget szerep és személy között ... a lenyűgöző színészin kívül abban is delikát produkció, hogy ritkán lehet látni filmrendezőt ilyen végtelenül kiszolgáltatott helyzetben ... Dettre Gábor öntudatlan vallomása, melyben ország-világ előtt meggyónja, hogy nem ismeri a valóságot.

Azt a részét legalábbis, ami az emberi pszichén kívül esik. Ismeri az embert, de nem ismeri a világot.

... meghat az a bizonytalanság, ahogy Dettre még akkor is meg akarja csinálni élete nagy filmjét, amikor azzal már régen elkészült.

x

Nem sétarepülés
Élet és Irodalom, 2002.09.27. Stőhr Lóránt

... a remegés, a hányás, a beszarás, bepisilés, az epilepsziás roham a maga kendőzetlen valóságában zajlik le előttünk, mert a beavatásban nekünk éppen úgy részt kell vennünk, mint Julinak. Minden eddigi drogos témájú film dajkamese a Felhő a Gangesz feletthez képest ...

... a színész és színésznő, rendező és - ne felejtkezzünk meg róla - operatőr egymás iránti bizalmából születtek meg a Felhő a Gangesz felett megrendítő páros jelenetei ... Dettrét nem érdekelte a környezet, nem izgatták azok az emberek, akikről András és Juli leszakadt, mégsem mert lemondani

ábrázolásukról ... magyarázattal akarnak szolgálni arra, amire nincs magyarázat. A zuhanás kényszerére.

x

A kábítószeres és a mentőangyal
Magyar Hírlap, 2002.09.20. Gervai András

... a film alapproblémája, hogy a történet kiindulópontját nem sikerül hihetővé tenni, dramaturgiailag és pszichológiailag megtámogatni. Nehéz megérteni Juli döntését, hogy kilátástalannak érzett helyzetében - amikor igazából ő szorulna segítségre - miért válik András mentőangyalává ...

... a konstrukció hiteltelensége ellenére - dokumentatív hitelességgel, gyakran drámai erővel idézi fel a kábítószer poklából szabadulás lelki és fizikai gyötrelmeit, két ember egymáshoz való közelkerülésének stációit ...

... a felemásra sikeredett, meglehetősen hosszú film hibáiért némileg kárpótol minket Tóth Ildikó és Ternyák Zoltán széles érzelmi, indulati skálán mozgó, átélt játéka.

x

Felhő a Gangesz felett
Heti Válasz, 2002.10.04. Szabolcs Imre

... fölkavaró, katartikus mű, méltán jelölték az Európai Filmakadémia decemberben kiosztandó díjára.

Pap Ferenc briliáns kézikamerája világszínvonalon fényképezi két ember, egy férfi és egy nő véletlenül összekapcsolódó, majd szétválaszthatatlanul összefonódó sorsát. A forgatókönyvet is jegyző rendező példás módon varrja el a főtémából elágazó mellékszálakat ... van magas színvonalú hazai színészkultúra, nem csak az önmaguk vélt vagy valós kvalitását eltékozló médiaszereplők uralják a vásznat ...

... abban a pillanatban, amikor az alkotók kilépnek a két főszereplő egymást taszító-vonzó köréből, már csak igényes mesterségbeli tudással megcsinált filmet látunk ...

... ellentmondásosnak érezzük a belső víziók kivetítését is ...

... Ternyák Zoltán ... fél éve kómában fekszik. Ez a tény visszamenőleg vet fel olyan etikai problémákat, amelyekre nem válasz a rendezőnek a filmet népszerűsítő kiadványban megjelent, Adyt idéző gondolata a tehetségtelenek közt vergődő, önpusztító zseniről ...

x

Kanyaron túl
H, 2002, Dér András
r,f: Dér András, f: Szeredás András, Czető Bernáth László, o: Csukás Sándor, z. Tóth Benedek,
sz: Bubik István, Dér Denissa, Gyuriska János, Huszárik Kata, Hirtling István, Szabó Győző, Venczel Vera, Csuja Imre
szí, 106 perc, 35 mm
forgalmazó: Mokép
bemutató: 2002.09.19.

Üdvös szándékok
Élet és Irodalom, 2002.10.04. Stőhr Lóránt

... nem értem, hogy a forgalmazók miért időzítették egy időre a két kábítószeres témájú film bemutatását ... mindkét film veszít a közeli bemutatókon, legfeljebb a kritikus nyer ...

... egy keresztény szerző moralitásdrámáját látjuk, amelyben az Ördög és az Isten küzdenek a halandó lelkéért ...

... a keresztény szerzői olvasat ellenére még lehetne a Kanyaron túl gazdag és nyitott alkotás, mint ahogy a mélyen katolikus Bresson filmjei azok ...

... a transzcendencia érzése a hívás ellenére távol maradt a filmtől, míg a cinikus jellemek, a hazug szituációk, az önpusztító képek meggyőzően hatottak. Ég és pokol nézőért vívott küzdelmében ismét az utóbbi bizonyult erősebbnek.

x

Az isteni külső
Magyar Narancs, 2002.09.26. - kovácsy -

... a rendezői szándék, a dramaturgia logikája vagy netán a színészi játék - mindegy is, mi - miatt a pap saját története is fontossá válik. Hívő, önfejű magabiztossága, ami gyanakvást ébreszt az egyházi hierarchiában, az élet dolgaihoz való nyers, természetes és gyakorlatias viszonya egy olyan személyiséget rajzol ki, amelynek hovatovább az az egyetlen érthetetlen vonása, hogy valóban egy felszentelt pappal állunk szemben, akinek az életét azért mégiscsak elvágják a többiekétől papi kötelmei ...

... a film első részében annyira meggyőző a jelenetek botladozó, spontán valószerűsége, hogy valami körben forgó önismétlődéstől kezdtem már-már tartani, művészi antifilmtől ...

...amikor már az ember a józan ész és minden valóságismeret ellenére is vadul drukkolni kezd: hátha mégis, most az egyszer! ...

... aztán meg mégsem, de ekkor már az utcán járok ...

x

Az utolsó blues
H, 2002, Tivoli-Filmprodukció, Telewizja Polska S.A. - Gambit Production Ltd., Pixel S.r.l.
r,f: Gárdos Péter, o: Seregi László, z: Zbigniew Raj,
sz: Kulka János, Rudolf Péter, Fullajtár Andrea, Agárdi Gábor, Tábori Nóra, Agnieszka Wagner
szí, 96 perc, 35 mm
forgalmazó: Budapest Film
bemutató: 2002.10.10.


Szomorú blues Jókai módra
Népszabadság, 2002.10.11. Dóka Péter

... ötletszerűnek tűnik, hogy Andris éppen festő, nyoma sincs annak, hogy vonzódna a képzőművészethez, vagy a művészethez egyáltalán. Döntésképtelen és pipogya - ha Kulka János nem lenne kivételes színész, aki puszta nézésével is lenyűgöz, akkor a főhős menthetetlenül szürke lenne.

Ő a történet nélküli ember, személyeset alig tudunk meg róla...

... az igazi jutalomjáték Agárdi Gábornak jut, aki szinte lubickol az életművész Zsül szerepében...

... amúgy ez a bizarr road movie nagyszerűen van megrendezve, remek ritmusváltásokkal, szellemes megoldásokkal...

... lényegében szomorú, romantikus mese - melyet sokkal szabadabban is lehetett volna mesélni...

x

Mássá váló emberek egy más kapcsolatban
Magyar Hírlap, 2002.10.10. Gervai András

... a komótosan araszoló történeten kár lenne számon kérni olyan nem is apró , dramaturgiai, pszichológiai logikátlanságot, hogy miként tudott hősünk évek óta a lebukás veszélye nélkül budapesti felesége és krakkói szeretője között ingázni... ahelyett, hogy szórakoznánk egyre jobban unjuk magunkat...

... Gárdos nem tudta felkelteni a figyelmet hőse iránt. Andris érdektelen figura marad, kalandjai, megpróbáltatásai hidegen hagynak minket. Sőt egy idő után még bizonyos indulattal és értetlenséggel nézzük a hős szenvelgését ...


Kritikák

Anekdotikus komédia
Hamvadó cigarettavég
Filmtett, 2002/szeptember, Dobolán Katalin

... az egyes csattanós és szórakoztató történetek sorozata leginkább arra jó, hogy megmutassa, a három főszereplő közül Süti világlátása a legéletrevalóbb ... Az érzelmesség Süti beszédmódjából és a Sütiről való beszéd módjából ered, ám maga Süti nem szentimentális: ebben különbözik a Bacsó-féle kisember az empirikus kisembertől ...

... aki megnézi, igazi Bacsó-filmet láthat, jó poénokkal, énekekkel és az énekek énekével.

x

Szamszing Magyarország
Valami Amerika
Filmtett, 2002/ szeptember, Csillag Marci

... a reklám- és kliprendező Herendi szerény elsőfilmes önvallomásában nem tagadott meg semmit az amerikai vígjátékokon és magyar reklámokon iskolázott nézői szemtől, a képfolytonosság élményét ismerős helyzetekkel és poénokkal teremtette meg, nagyszerű színészei karaktereik túljátszásával a ripacskodás és a modorosság helyett a közérthetőséget szolgálják, és még a vígjátéki hagyományokból is átnyújt egy szerény bokrétára valót...

... érdeme, hogy a szórakoztatás mellett talán akaratlanul is többet mond a mai Magyarországról, mint amennyi történetébe és figuráinak összességébe beleférne - nem képi világával, nem formanyelvével, hanem fogadtatásával.

x

Ember a felvevőgéppel
A kamerás ember. Portréfilm Schuller Imréről. r: Dénes Gábor
Élet és Irodalom, 2002.10.04. Báron György

... tejesköcsögből eszkábálta össze a világ első nagyvariós glimpjét, ezért azt köcsögös glimpnek hívták, hasonló varió ma már alapfelszerelés a kamerákon, vele szórakozik minden amatőr és dilettáns, ha más nem jut eszébe ...

... Schuller Imre ... nem technikus-feltaláló, hanem filmművész, nagy filmművész, bár ezt kevesen tudják. Mostantól talán többen ...


Interjúk

Filmen végül is szép az élet
Népszabadság, 2002.10.07. Csákvári Géza (beszélgetés Miklauzic Bencével)


... a díjak természetesen jólestek, de ez az elismerés Magyarországon elsősorban szakmai ... örülünk,hogy a Budapest Film bemutatta az Ébrenjárókat, de sajnáljuk, hogy viszonylag kevés nézőhöz juthat el... amikor eldől, hány kópiával kerül a moziba egy film, még senki sem tudja, hogyan fogadják...

... az Ébrenjárók a diplomafilmem. Simó Sándor halála után, producer híján, sok olyan dologgal kellett foglalkoznom, ami nem a rendező dolga. Egyébként én vakon megbíztam Simóban, de azt hiszem, ő beletörődött abba, hogy magyar filmnek ilyen a sorsa...

... Gazsó rendkívül jó kvalitású színész, ez a díj fő oka. Számomra igazi találkozás volt, remekül hozta az általunk megálmodott figurát. Színészvezetést pedig tulajdonképpen én tanultam tőle...

x

A szeretetlenség természetrajza
Dettre Gábor filmje egy drogfüggő fiú és egy lány kapcsolatáról (beszélgetés Dettre Gáborral)
Magyar Hírlap, 2002.10.08. Tölgyesi Gábor

... a film a hidegségről, az elidegenedésről, a magányról, az azt feloldani képes egymásba kapaszkodásról akar beszélni...

... ha a dolgoknak nincs arányuk az életünkben, már nem a létünket segítik, hanem azon túl manifesztálódnak, akkor ez mind menekvéssé válik, ha úgy tetszik, szimbólumává válnak kudarcainknak. A leglátványosabb és legintenzívebb módszer a drogozás...

... sokan a film spiritualitását utasították el, mások a túlzott naturalizmust kifogásolták, vagy a lélektani őszinteséget reménytelenségnek vélték...

x

"Mindennapos küzdelem"
Dettre Gábor filmrendező
Magyar Narancs, 2002.10.03. Hungler Tímea

... a naturális jelenetek trükkök voltak, de zárójelben hozzáteszem, hogy volt, ami nem, Zoli tényleg belepisilt a kádba. A hányást is eredetiben szerettük volna felvenni, adtam Ternyáknak hánytatót, de nem jött össze, sajnos nem tudtuk jól időzíteni...

... sok extrém helyzetet megéltem már az életben - egy fillér nélkül mentem ki Amerikába, és szó szerint éheztem. Mindig kérdés volt, hogyan szedem össze magam. Ha úgy éltem volna mindig, olyan szabadon és szuverén módon, ahogyan szerettem volna, és sohasem alkalmazkodom, heteken belül elsüllyedtem volna. De mindig keményen kontrolláltam az életemet...

x

Mint csillag az égen
Dér András filmrendező
Magyar Narancs, 2002.09.26. - sisso -

... ilyen családba születtem bele, zsidók, evangélikusok, katolikusok vannak a felmenőim közt, és ez így forog. Aztán az életem különböző pontjain szembesülnöm kellett velük, választanom. Ez a film is a választásokról szól, nem a politikai, hanem a mélyebb választásokról, amiket mindig gyakorolnunk kell...

... Szabó János katolikus pap volt, őt sajnos nem ismertem. Elsőként foglalkozott nálunk az egyházon belül a témával a hetvenes évek közepétől. Nyolcvanhétben halt meg, rákban...

... elég sok ismerősöm és barátom volt, aki drogfogyasztás következtében halt meg...

x

Fesztiválsikereken túl
Pálfi György filmrendező Hukkle című filmjéről és terveiről
Magyar Nemzet, 2002.10.19. Nedbál Miklós

... az ékszer nem csupán a gyémánttól, hanem annak foglalatával együtt lett szép. A történet - a krimiszál - utoljára került a filmbe, de ez lehetett volna egy szerelmi történet is. Ez a szál jó ellenpontja annak a közegnek, amellyel a film játszik. Amikor lementem ebbe a faluba, volt egy alapötletem, és aztán hagytam, hogy a helyszÍnek, az emberek megtaláljanak...

... a két zeneszerző, Gryllus Samu és Barna Balázs - úgy rakta össze a hangokat, zörejeket, hogy azok egy dallammá állnak össze... a hang nem nőtt a kép fölé, ezáltal a néző teljesen úgy érezheti: valós hangokat hall...

x

A rejtőzködés védjegye
Pálfi György Hukkle című filmjéről és a két útról
Népszabadság, 2002.10.02. Varsányi Gyula

...úgy voltunk ezzel a filmmel, hogy vagy robbantunk, vagy nagyot bukunk vele. A csuklás alapötlet, ritmust is ad a képeknek, amellett, hogy rejtélyes történetet sejtet...

...elismerem, a Hukkle valójában rejtőzködő film... legalább kétféle törekvést azért sejtet. Az egyik képekkel akar mesélni, a filmnyelvi kutakodást helyezi előtérbe, a másik pedig történeteket mond el, a nagy amerikai kalandfilmek stílusához közelít. Ezen a két úton tudom elképzelni a pályámat...

x

Magyar szépség
Népszabadság magazin, 2002.38. Dömötör Tamás (beszélgetés Hámori Gabival)

... a Szépség (Magyar szépség, Gothár Péter új filmje, BE) lekötött minden energiát bennem, de ez természetes. Nem dolgoztam még ekkora produkcióban. Túl sok a friss élmény ahhoz, hogy tudjam értékelni. Emészteni próbálom inkább, értek a hatások. Hatások értek...

.. forgatás közben néha nem merek kérdezni, pedig kellene. Ez nem jó. Színházban ilyen nem fordul elő...

x

Hamarosan elkészül a Bolondok éneke
Bereczki Csaba, a Mokép menesztett vezérigazgatója első filmjéről és a körülötte kialakult viharról
Magyar Nemzet, 2002.10.02. Nedbál Miklós

... története egészen 1996-ig nyúlik vissza, akkor kezdtem el írni a film forgatókönyvét. Franciaországban dolgoztam 1998-ig, s több helyen, több producernek is megmutattam a munkát. A film karrierje végül 1999-ben indult el, amikor is egy francia forgatókönyvírói pályázatra válogatták be a forgatókönyvet... forgathattam négy jelenetet, többek között Fanny Ardant-nal. Mivel a film nyelve francia, magyar és román, kicsit lassabban sikerült a francia költségvetést összeszedni....

... itthon a tv2 negyvenmilliós támogatását is sikerült megnyerni...

... idén januárra fejeztük be. Erdélyben, majdnem mindenütt az eredeti helyszíneken, s pár napot még Párizsban is forgattunk. A mai filmeket tekintve közepesnek mondható költségvetést sem léptük túl...

..már vágtuk a filmet, amikor jöttek a választások. A két forduló közt tulajdonostársam hozzáállása kezdett megváltozni... hamarosan nem tudtam hozzáférni a bankszámlákhoz, annak ellenére, hogy producerként jogom volt utalni és kellett is, hiszen én írtam alá az összes szerződést a filmre...

x

A magyar közönségnek várnia kell
Tovább utazik a Velencében nyertes animációs film
Népszava, 2002.09.14. Kerékgyártó György (beszélgetés Péterffy Zsófiával)

... jó érzés volt látni, hogy az alkotók egy részét - legyenek nyugat- vagy kelet-európai rendezők - ...komolyan foglalkoztatják a társadalmi és a lélektani kérdések is. Ezekben a család, az együttélés, a szerelem, a háború, az erőszak jelenik meg. Tematikailag a keleti és a nyugati film között csupán annyi a különbség, hogy a keleti alkotók minderről sokkal drámaiabban, mélyebben beszélnek...

... nem véletlenül egy festmény-animációs film nyert. Azok között az alkotások között ugyanis, amelyeket én is megnéztem, a látványt, a vizualitást tekintve nem szerepelt a reveláció erejével ható mű...

x

Meghívó az "európai Oscarra"
Péterffy Zsófia a velencei elismerésről és a filmízlésről
Népszabadság, 2002.09.17. Varsányi Gyula

... ez nem Faludy-Villon adaptáció, hanem inspiráció. Azt akartam kifejezni vele, milyen szörnyűségre lehet képes az emberi lélek, ha megnyomorítják. A végén nem ábrázoltam hullahegyeket, csak jeleztem, hogy a történetben szereplő város lakóit akár mind egy szálig legyilkoltathatja a kalózokkal a Jennyről mintázott főhős...

... soha nem volt elég, ami a képeimen elkészült. Mindent túlfestettem, vastagon. Közben éreztem, hogy a képnek már több jó változata volt, amikor abba kellett volna hagyni, és ezek a fázisok ott vannak az egymásra fölhordott rétegeken...

... színben, feszültségben, vágásban, dramaturgiában már alakul a dolog, de a saját mozgatási technikámat még ki kell fejleszteni...

x

Egy tiszteletbeli magyar színész
Dzsoko Roszics A Rózsa énekei című új filmjéről, tapasztalatairól és életfilozófiájáról
Magyar Nemzet, 2002.10.16. Nedbál Miklós

... (Szilágyi Andor most készülő, A Rózsa énekei című filmjében a nagypapa szerepét alakítja)...

... általam nagyon tisztelt alkotó Szomjas György, akinek a Talpuk alatt fütyül a szél című filmje szerintem a magyar filmgyártás egyik emblematikus alkotása. A százhét film közül, amelyekben életem során szerepeltem, Szomjas György alkotása áll legközelebb a szívemhez...

x

A Sorstalanság új élete
Filmet forgat Koltai Lajos Kertész Imre könyvéből
Heti Válasz, 2002.10.11. Pelle János

...regénye ezeket az egyetemes dilemmákat rendkívül paradox módon és sajátos nyelven ábrázolja, s alkalmas arra, hogy megismertesse a nyugati közvéleményt az utolsó pillanatban deportált magyar zsidóság tragikus sorsával. A filmben a brutalitás csak a háttérben játszódik, s a főhős belső monológja folyamatosan kommentálja a történéseket...

... nagyon nehéz színeket képzelni a táborokba. Mégis a regényben egyértelműen megjelenik a szépségé, például a különböző táborokban átélt napszakok formájában. A színeknek különös szerepük van, ugyanis a foglyok különböző színű háromszögeket viselnek a ruháikon. Úgy döntöttem, hogy színes filmet készítünk, de nagyon visszafogott lesz a színvilág. Ezért a cselekmény idejét is áthelyezzük, nem nyáron indul, hanem ősszel, és kora tavaszig tart...

.. jelentős magyar részvételre lenne szükség. A finanszírozás kérdése még nem dőlt el . Ami a szereposztást illeti, jó kamaszfigurákat bizonyára találunk, és a főhős családtagjait is a legkiválóbb karakterszínészek alakítják majd. A filmben a szó szoros értelmében nem lesz sztárszerep...

x

Túl a tűzkeresztségen
Ónodi Eszter a türelemről, az egészséges mércéről és az erőpróbáról
Népszabadság, 2002.09.17. Bogácsi Erzsébet

... a film rögtön megfogott. Szeretem a forgatás szagát is. Hogy erőpróba. Hogy akadályverseny az összes technikai nehézség ellenében. A filmes mélyvízbe Gödrös Frigyes dobott be, a Glamourban álltam először kamera elé, igencsak megilletődötten. Szinte egyszerre forgott vele Az alkimista és a szűz, amelyet Kamondi Zoltán rendezett, s már felszabadultabban éreztem magam. Az döntés elé állított, amikor először kértek fel kommerszfilmre. Féltem, hogy bekebelez ez a világ, az idióta média-körítéssel. Ezért fontos, hogy legyen a Katona József Színház, ahol van még egészséges mérce...

x

Szakadék
Bara Margit a baljós előjelekről, egy régi népszerűségi listáról és a hosszan tartó utóhatásokról
Magyar Nemzet, 2002.10.12. Hanthy Kinga

... a magyar állampolgárságú férjem révén 1955. szeptember 5-én jöttem, és már aznap próbafelvételre hívtak a Szakadék című filmbe. Szeptember 8-án volt a próbafelvétel, megkaptam a szerepet, és Ranódy László, akiről ma oly keveset beszélnek, elindított a filmszínészi pályán...

...a kritikusok egy része az egekbe emelt, a másik fele a becsületsértés határát súrolta írásaiban. De úgy éreztem, hogy szeretnek a kollegák, és nekem is csak kevesekről volt rossz a véleményem...

... azt hiszem, a megaláztatásom után már én is gyanakvóbb lettem... Most már jól vagyok. Hosszú ideig, legalább tíz évig borzalmas volt az életem, nem tudtam felszállni a járművekre, féltem az utcán, azért is bánt, hogy oly hamar abbamaradt a pályám, mert az volt az életem értelme. Sok szép szerepet eljátszhattam. Ettől fosztottak meg...

x

Harc a régi mozikért
(beszélgetés Éliás András mozivédővel)
Népszabadság, 2002.09.25. Csákvári Géza

... Port Ferencnek, a Budapest Film igazgatójának nagy a szerepe és felelőssége abban, hogy megszűntek a régi mozik. A cég a FÖMO jogutódjaként harminchat mozi ingatlant értékesített. Fővárosi és állami segítséget kellett volna kérniük, hogy ez ne következhessen be...

x

Nézőkre talált, nem süllyed
Horváth György a tizedik Titanic Filmfesztiválról
Népszabadság, 2002.09.24. Varsányi Gyula

... csak most, a tizedik alkalommal merem megfogalmazni, hogy ez egy itthon és külföldön egyaránt elfogadott, középkategóriás fesztivál. Versenyfesztivállá alakítására nem is gondolunk, mert rengeteg pénzbe kerülne, hogy évente tíz-húsz filmnek Magyarországon legyen a világpremierje.

... A bruttó költségvetés 65 millió forint, ennyi sajnos nem jön össze a támogatóktól, szűkítenünk kell a programot...

... ha tovább javul az ország anyagi helyzete, és nagyobb összeget fordíthatunk a vendégfogadásra, akkor a nálam lévő visszajelzések alapján száznál is több újságíró venne részt folyamatosan a munkánkban, és vinné el a hírét a fesztiválnak...

x

Visszatalálni a közönséghez
Szilágyi Erzsébet a Fórum Film Alapítvány tevékenységéről és terveiről
Magyar Nemzet,2002.10.24. Nedbál Miklós

... alapkérdés: a dokumentumfilmnek újra meg kell találnia a közönségét. Székesfehérvárott, Piliscsabán, Budapesten egyetemeken, főiskolákon is oktatok. Évek óta látom, hogy ha a diákokat megismertetjük ezzel a műfajjal, nyitottak lesznek rá a későbbiekben. Annál is inkább, mert a televíziók műsoráradatában elvész a dokumentumfilm...

... a családmonográfia véleményem szerint a jövőben egyre nagyobb szerepet kap majd. Ebben a témában Kőszegi Edit készít dokumentumfilmet a saját családjáról, a híres cukrászdinasztiáról, a Kuglerekről. Dér András Otthon címmel egy észak-magyarországi apácák által vezetett otthonról...

x

Király és betyár
Szarvas Attila a sztárságról, a régimódi romantikáról és a lámpalázról
Magyar Nemzet, 2002.10.05. Farkas Adrienne

... az érettségi után egy darabig tengtem-lengtem, míg egy hirtelen jött ötlettől vezérelve úgy döntöttem, hogy színész leszek. Mivel a főiskolai jelentkezési határidő már lejárt, a tanodába adtam be a papírjaimat. Nem bántam meg. Életem legjobb három éve volt...

.... az elmúlt évadban volt négy-öt hónap, amikor nem próbáltam új darabot a kecskeméti színházban, ráértem túrázgatni meg a régi szenvedélyemnek hódolni, sziklát mászni, így aztán észrevétlenül lement rólam néhány kiló. Szikárabb lettem, és az arcom is megnyúlt - a feleségem szerint rémesen nézek ki. A rendező viszont, amint meglátott, azt mondta, én vagyok Sobri Jóska...

x

Kulturális stratégia kerestetik
Harsányi László, az NKA elnöke a pályázati rendszerről, és a vétójogról
Magyar Hírlap, 2002.09.23. Balogh Gyula

... a pályázati rendszert lépcsőzetessé szeretném tenni. Létezne valamiféle, a kollégiumok döntő többségére érvényes prioritás, de ehhez járulhatna néhány más szempont is. Fel kell hagyni azzal, hogy túl általánosan, néha semmitmondóan írjuk ki a pályázatokat...

... nem bűnös dolog, hogy egyes célokat külön preferálunk... sőt arra is lehetőséget adnánk, hogy előzetesen mi finanszírozzuk az adott produkciót...

... a millenniumi ünnepségeket mégsem nevezném kulturális stratégiának... az ígéretek szerint év végéig megszületik ez a bizonyos kulturális stratégia, s ebben talán nekem is lesz némi részem.

x

Dundi helyett lettem Tupírka
Kovács Vanda együtt játszik a Bárkában édesapjával
Népszabadság, 2002.09.21. Szemere Katalin

... Miskolcon éjjel-nappal színpadon voltam. A rengeteg játék után úgy érzem - így belépve harmincas éveimbe -, szükség van egy kis lassításra. Nem baj, ha nincs előadás hátán előadás - most legalább erősíthetem, építhetem magam más területen is...

... most Tóth Tamással forgattam a Rinaldo című filmben, hamarosan látni fogom, mi lett belőle.

Egyébként ne higgye, hogy óriási népszerűségre tettem szert a Csinibabával...

x

"Virtuális terepen mozgunk"
Beszélgetés Muhi András producerrel
filmtett, 2002/ szeptember, Pápai Zsolt

... a mindenséghez képest kell filmet csinálni. Tudni kell, hogy hol tart a film a világban - és ehhez kell hozzátenni a magadét...

... nekem Hartai elejétől fogva azt mondta, hogy producerré kell lennem, de tulajdonképpen Szaladják ütött producerré...

... az Aranymadárért háromszázezret fizetnek. Ha három csatornán lemegy a film - ami már jó eredmény -, az összesen kilencszázezer. Az Aranymadár hat és fél millióba került. Egyszóval nincs miről beszélni....

... a rendező versenyez, le akarja győzni a többieket, és az így is van rendjén. Én viszont producerként nem versenyzem, nem rivalizálok azzal, akinek tanácsot adok, hanem érte igyekszem dolgozni...

... olyan visszajelzések érkeznek a grémiumoktól, hogy jó irányba halad az Inforg, egy szintre helyeznek minket a BBS-sel és a Duna Műhellyel...

x

Történelemfolyam
Forgács Péter filmrendező, képzőművész
Magyar Narancs, 2002.10.12. Szőnyei Tamás

... (A dunai exodus két párhuzamos történetet mutat be Andrásovits Nándor 1939-40-ben forgatott amatőr filmjei alapján: a kapitány Erzsébet királyné nevű hajóján előbb a náci vészkorszak elől menekülő zsidókat szállít Szlovákiából a Fekete-tengerig, majd a Szovjetunió által bekebelezett Besszarábiából ... kitelepített németeket viszi fel a Dunán...

... Forgács a Getty-ösztöndÍj jóvoltából, az University of Southern Californiához tartozó Annenberg Center for Communication által működtetett Labyrinth Project keretében fejleszthette kiállítássá filmjét)...

... köszönettel tartozom Jim McKee-nek is, aki mind a tizennyolc kliphez hanganyagot kevert SzemzőTibor zenéje és az általa gyűjtött atmoszférikus hangok... felhasználásával...

... filmem is a Duna sokrétű, nagyepikai, sorstörténeti aspektusának egy szeletét ábrázolja. Nem definiál, hanem felkínálja a nézőnek, a befogadónak a történetet: ítéld meg te magad....


Riportok

Tárgyak és gesztusok nyelvén
Zsigmond Dezső A ház emlékei című alkotása a Duna Televízió műsorán
Magyar Nemzet, 2002.10.14. Pósa Zoltán


... a történet ihletője édesapja nagynénje, akinek vidéki házában nagyon gyakran megfordult. A nagy tragédiáktól eltekintve a film fő cselekménye, amely abban a házban játszódik, az ihletett pillanatok,a kedves emlékek, a film intim, pasztell tárgyi világa a gyermekkori élményekből táplálkozik, olyannyira, hogy a rendező valódi nénikéjét is Valikának hívták...

... a helyszínre a tatabányai színház segítségével találtak rá, a teátrum a bútor- és a jelmezraktárát is rendelkezésükre bocsátotta, amelyből felépítették a három szobát és a konyhát. A szereplők hiteles megformálása zseniális színésznőkön, Nagy Marin, Nagy Annán, Botos Éván, Nagy-Kálózy Eszteren Dobos Ildikón, Söptei Andreán múlt. És a remek férfiak se maradjanak ki: Rajhona Ádám, Gáspár Tibor, Barkó György, Dobszay Balázs, Sinkovics Vitay András...

x

Hová tűnt Hajmási Péter és Pál?
Magyar mozgóképek az olasz fővárosban - A Budapesti Operettszínház sikere a római Teatro Quirinóban
Magyar Hírlap, 2002.09.13. Gréczy Zsolt

... az olasz kulturális miniszter helyettese ... mosolyogva hozzátette, hogy az olaszok számára Magyarország még mindig elsősorban Puskás Öcsit jelenti...

...a magyar állam mintegy 450 milliót költ a sorozatra, az olasz fél pedig 600 milliót tesz hozzá - ezt már a kulturális évad szervezéséért felelős Hungarofest vezetője, Rubovszky Rita tette hozzá...

x

Filmfesztivál a Sohóban
Magyar Hírlap, 2002.09.13. TG

... miközben a kávéházakban peregnek a filmkockák, az utcán felállított szabadtéri színpadon és a Kultiplex kertjében, termeiben koncertek, színházi előadások, családi programok zajlanak...

...a fesztivál szervezői a Ráday Soho Egyesület tagjai egyetértenek abban, hogy szükséges a filmszakma e szegmensét is bemutatni. Ezt felismerve tavaly megszervezték az I. Ráday Soho Film és Fesztivált" Láthatatlan filmek alcímmel...

... az idei fesztivál fővédnökének Jancsó Miklós és Grunwalsky Ferenc filmrendező-operatőrt nyerték meg, az esemény kabalája, s egyben a nagyszínpad műsorvezetője Szabó Győző lesz...

x

"Babonás és csoda tündéri palota"
Kosztolányi avatóversét Ódry Árpád mondta el - vászon helyett gipszlapra vetítettek az első előadáson
Népszabadság, 2002.09.13. Szatucsek Zoltán

...csaknem nyolcvan éve már, hogy a főváros egyik legelegánsabb mozija, a Corvin vásznán leperegtek az első filmkockák...

x

Húsz éve megállt az idő
Népszabadság, 2002.09.18. Para-Kovács Imre

... rendezvény volt abból az alkalomból, hogy pontosan húsz éve mutatták be Gothár Péter filmjét, és akkor igazságtalan vagyok máris, mert természetesen nemcsak az övé, de helyhiány meg memóriazavar, szokásos mentegetőzés. A Toldi mozi ideális terep a múltidézésre...

x

Megáll az idő: retrobuli a Toldi moziban
Magyar Hírlap, 2002.09.18. Tölgyesi Gábor

x

A kulturális tárca vizsgálatot indít az Uránia ügyében
Kocsi László politikai államtitkár Moszkvában tárgyal a sárospataki könyvtár elhurcolt köteteinek sorsáról
Magyar Hírlap, 2002.09.18. Balogh Gyula

... mint ismert, több ügyben - Bánk bán operafilm, Hídember költségvetése, Terror Háza, Millenniumi Kormánybiztosság működése, Millenniumi Városközpont - indított vizsgálatot. "Ezek még nem fejeződtek be - mondta Kocsi László -, arra voltunk kíváncsiak, milyen gazdasági következményei vannak az említett ügyeknek a minisztériumra...

x

Az olasz kultúra eljön Magyarországra
Görgey Gábor emlékezett Kossuth Lajosra Rómában - Korda Sándor filmjét a Mignanelli téren vetítették
Magyar Hírlap, 2002.09.18. Gréczy Zsolt

...Görgey egyébként szinte váltotta Rómában Demszky Gábort, aki miután mopeddel (!) végigjárta a várost, a Farkas István festményeiből megnyílt kiállítás megnyitása után hazautazott Budapestre...

...éjszaka pedig a Mignanelli téren Selmeczi György zongora aláfestésével vetítették le Korda Sándormég Magyarországon készült némafilmjét, az Aranyembert...

x

Koltai Lajos itthon forgatna
Megélénkült érdeklődés a Sorstalanság forgatókönyve iránt
Népszava, 2002.10.15. Bársony Éva

... a Sorstalanság filmtervének sorsát öt éve a Magic Media produceri iroda intézi, Koltai és Barbalics Péter producer idén azért is utazott Cannes-ba, a nemzetközi filmfesztiválra, hogy a forgatókönyvet a külföldi producereknek bemutassák. Akkor nyolc producer vitte magával Kertész Imre forgatókönyvét...

...mi sem természetesebb, hogy egy Nobel-díjas magyar regény filmváltozata döntő részben magyar tulajdonban legyen. Ez Koltai szerint 50-60 százalékos magyar részvételt feltételez az egymilliárd forintot meghaladó költségvetésű produkcióban...

x

A NKÖM támogatja a Sorstalanság filmjét
Koltai Lajos Magyarországon tartaná a produkció jogait - Kétmilliárdos költségvetés
Magyar Hírlap, 2002.10.15. Gréczy Zsolt

...Sipos Árontól most kaptak egy négyezer fotót tartalmazó albumot, ez segíti a válogatást...

... a filmtörvény tervezetében szerepel egy úgynevezett koprodukciós alap, amely az ilyen ügyek finanszírozására állna fel...

x

Sorstalanság: film külön állami keretből?
Megtörtént az első tárgyalás a kulturális tárca és az alkotók között- Kertész Imre ma hazatér
Magyar Hírlap, 2002.10.16. Gréczy Zsolt

...elképzelhető, hogy külön kormányzati kasszából támogatnák a Sorstalanság című regény filmváltozatát... itt egy öt évvel ezelőtti szándékról és egy két éve elkészült forgatókönyvről van szó és nem államilag megrendelt produkcióról...

... a rendező úgy véli, a partnerek is európaiak lennének, s amerikai részvételt inkább a forgalmazásban szeretne, mert mint mondja: "ahhoz ők értenek a legjobban"...


Tudósítás

Szolnoki emberünk
Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál és Filmvásár
Élet és Irodalom, 2002.10.11. Báron György

... fölálltak a vendégek, s közölték, hogy soha jó ízűbb vitákon nem vettek részt, s ilyen pompásan sem érezték magukat az előző színtereken, úgymint Athénben, Szófiában, Rióban: majd azt is hozzátették a világ minden tájáról idesereglett finom ízlésű műítészek, hogy Szolnok gyönyörű város...


Filmszakmai hírek, események

Rivalizálás a Los Angeles-i filmhét körül
Magyar Hírlap, 2002.10.14. TG

... az alapító-szervező Bunyik Bélát kihagyták a saját ötletéből. A filmunió és az Új Budapest Stúdió veszi át a projektet, és azt ígérik, a korábbiaknál jobban szervezik meg a magyar filmek fesztiválját...

x

Magyar filmhét Los Angelesben
Népszabadság, 2002.10.16. V.Gy.

...az amerikai közönség angol felirattal láthatja a Hukkle mellett a Chico, az Ébrenjárók, a Felhő a Gangesz felett, a Fény hull arcodra, Hídember, a Szép napok, Az utolsó blues, a Valami Amerika, továbbá az Eső után és a Kalózok szeretője című alkotásokat...

x

Két csapatban a producerek
Népszabadság, 2002.09.18. V.Gy.

... Magyar Producerek Szövetsége néven immár a második szervezete alakult meg a hazai filmproducereknek tegnap Budapesten ... az új csoportosulás vezetőségének tagja lett Berger József, Bokor Pál, Cirkó József, Erkel András, Lakatos Iván, Kántor László, Kálomista Gábor, Sípos Kornél, Sándor Pál...

x

Szabó István Kertész díjáról
Magyar Hírlap, 2002.10.15. (MTI)

... a világ kötelességét teljesítette azzal, hogy óriási emlékművet állított 600 ezer meggyilkolt magyarnak, s ezt az emlékművet az egész világ a magáénak, a világörökség részének tekinti...

x

Magyar operatőr az IMAGO élén
Magyar Hírlap, 2002.10.08. MTI

...ismét Vagyóczky Tibort választotta elnökévé az európai operatőrök nemzetközi szervezete...

x

Oscarok versenyében a Hukkle

Magyar Hírlap, 2002.09.09. MTI

... a magyar Oscar-bizottság tagjai idén Hollósi G. Zsuzsa producer, Jankura Péter operatőr, Létay Vera újságíró, Szabó Gábor operatőr és Szász János rendező...

x

Egy szerző, aki nemzetek felett áll
Kertész Imre Nobel-díjának nemzetközi visszhangja
Magyar Nemzet, 2002.10.12. munkatársunktól

... az Il Messagero kifejti, hogy a mostani kitüntetés nagy irodalom földrajzi űrt hivatott betölteni,mivel magyar író először kap Nobel-díjat. Hozzáfűzi azonban, hogy Svédországban az irodalomkritikusok elámultak, amikor megtudták, hogy Kertész Imre kapta a díjat, mivel egy sort sem olvastak tőle...

x

Nehéz tekercsváltás
Népszabadság, 2002.09.25. V.Gy.

... a Rómából hazatérő Tarr Béla rendező ... arról számolt be lapunknak, hogy a 60-70 fős teremben filmjének vetítését húszpercenként megszakították... Reményi Krisztina ... sajnálatát fejezte ki ... szerinte a problémát a két filmes partnernek - a Filmuniónak és a Cinecittának - kellett volna elhárítania...

x

Búvóhely
Népszabadság, 2002.10.03. Termes Tibor

.. a lepukkant szóval lehetne legrövidebben jellemezni a Hunnia állapotát. Ez most nem vicc, de ha fokozni kellene a jelzőket, valószínűleg a borzasztóan lepukkant szókapcsolattal durvulna a leírás...

x

Több mint multiplex
Népszabadság, 2002.09.26. Termes Tibor

... a pálmát egyértelműen a Corvin viszi el, hiszen itt teljesen átépítették az épületet. Mindenhol jóllehet látni, míg a Kossuth kistermeiben ha magasabb ember ül elénk, nem látni, és a lábunkat is elég nehéz lehet elhelyezni...

x

Fellegvár?
Népszabadság, 2002.09.19. Termes Tibor

... az Uránia több mint mozi. Elvileg a hazai filmek fellegvára. Siker volt például, hogy a Hídembert sokáig meg lehetett itt nézni, de azóta mintha az egész a levegőben lebegne...

x

Rágalomhadjárat a volt Mokép-vezető ellen
Magyar Nemzet, 2002.08.22. munkatársunktól

... a rágalomhadjáratot a Népszabadság június végén indította meg ellenem - mondta el kérdésünkre Bereczki Csaba. - A problémák áprilisban kezdtek halmozódni. A hónap közepéig a támogatás rendesen érkezett, s a kifizetésekkel és a számlákkal is mindig rendesen elszámoltunk...

x

Ki a felelős az Uránia hibáiért?
Népszabadság, 2002.09.25. T.T.L. - V.Gy.

... az Architekton Rt.-nél lapunknak elmondták, szerintük a filmszínház épületével kapcsolatos problémák egyike sem vezethető vissza a rekonstrukció hiányosságaira. A társaságnál úgy vélik: a fő gond az, hogy a felújítás nem az épület egészére terjedt ki, hanem csak a mozira, ezért viszont az Architektont nem lehet felelőssé tenni...

x

A Bánk bánt vizsgálja a minisztérium
Magyar Nemzet, 2002.10.14. MTI

... egyes kifizetések indoka nem ellenőrizhető, a költségek számos esetben nem indokoltak, és bizonyos munkák költségei szakmailag nem fogadhatók el - áll a közleményben...

Szerelmesfilm-tervek a tarsolyban
Bereményi Géza a Hídember elmaradt vitájáról, új forgatókönyveiről
Magyar Hírlap, 2002.10.08. Gréczy Zsolt

... sajnálja, hogy sokan azok közül, akiknek a film tetszett volna, nem mentek el megnézni a Hídembert, mert olyan politikai légkör alakult ki a produkció körül, hogy még ezt a gesztust sem merték megkockáztatni...

x

Botrány és felháborodás a római magyar filmhét után
Tarr Béla méltatlan vetítési körülményeket emleget - A Filmunió tiltakozott, a Hungarofest sajnálkozik
Magyar Hírlap, 2002.09.27. TG

... a filmhétre a magyar fél több mint 23 millió forintot fordított, a Cinecitta pedig 100 ezer eurót kapott az olasz államtól. Az olasz állam az utolsó pillanatban nevezte meg a Cinecitta Holdingot mint bonyolítót, kizárólag ennek a cégnek volt hajlandó támogatást biztosítani...

x

Ajándék az Odeontól
Népszabadság, 2002.09.23. CS.G.

... VHS-kazettán, díszdobozban megjelentette a mester utolsó három filmjét: a Nekem lámpást adott az Úr Pestent, az Anyád! a szúnyogokat és Az utolsó vacsora az Arabs Szürkénélt. A három művet tartalmazó kiadványt csütörtök este mutatták be a Puskin mozi tékájában, ahol Jancsó dedikálta a rajongók példányait...

x

Filmproducerből miniszteri biztos
Népszabadság, 2002.10.05. Tenczer Gábor

Információink szerint Hámori Tamás filmproducert nevezte ki a kultuszminiszter a Millenniumi Városközpont kulturális tömbjének miniszteri biztosává... a vizsgálat megállapította, hogy a magyar állam és a beruházó Duna Sétány Székház Kft. által még az Orbán-kormány által, 2001 végén kötött megállapodás jogszerű, így folytatódhat az építkezés...

x

Filmes biztost kér a szakma
Népszabadság, 2002.10.07. munkatársunktól

... a Filmszakmai Kerekasztal szeptemberben átadta a kulturális tárcának a mozgóképtörvény koncepcióját. Ebben a filmesek kormánybiztos kinevezését kérik, aki ellátná a törvény-előkészítés tárcaközi koordinációját...

x

Filmes ÁFA-emelés 2004-től
Szabó Zoltán a NKÖM pletykáiról
Magyar Hírlap, 2002.10.09. TG

... "minden ilyen jellegű változtatásnak a filmtörvény előkészítésének keretein belül kellene történnie" - fűzte hozzá Szomjas György...


Forgatnak

Jancsó: ne játsszatok, legyetek természetesek!
Magyar Hírlap, 2002.09.16. Tölgyesi Gábor

... a belvárosi beduinsátorban rejtőzik Jancsó Miklós, Grunwalsky Ferenc és Hernádi Gyula. A hármas gépek és monitorok mögül irányítja az álmokat, a próbák videóról visszanézhetők. Az élmény a nagy varázsló, Óz lelepleződését idézi...

x

A kulcsszó: Iván
Meskó Zsolt leforgatta első nagyjátékfilmjét
Népszabadság, 2002.09.16. Csákvári Géza

... a Szentiván napjaiban is azt vizsgálja, hogyan alakul ki korunk értékválsága. Véleménye szerint ebben nagy szerepe van a médiának és a reklámoknak...

x

Regény és film: Telitalálat
Három szereplő levelezésén keresztül ismerjük meg a "szerencsés nyertest"
Népszabadság, 2002.10.12. Cs.G.

... így lehetne összefoglalni Szabó Illés azonos című regényét, amelyet minap mutattak be a Béke téri lottózóban... a produkció rendezője kvázi elsőfilmes, az operatőrként már számtalanszor bizonyított Kardos Sándor...

x

Az ének ereje
Az író Szilágyi Andor filmet forgat
Népszabadság, 2002.09.27. Csákvári Géza

... a napokban kezdődő forgatás harminc napig egy zugligeti villában zajlik. De az író-rendező szerint mégsem kamarajellegű műről van szó...

x

Film a valószerűtlen valóságról
Magyar Hírlap, 2002.09.27. Tölgyesi Gábor

...A Tündér-szikla tövében áll egy villa. Az utcáról csak a hatalmas angolkert vaskapuja látszik, a fák eltakarják az épületet...

... Szilágyi mintegy száz helyszínt nézett meg, már lemondott mindenről, mikor télen megsejtett valamit a zugligeti kerítés mögött...


Búcsúzunk

...Kardos István írótól, dramaturgtól, október 15-én kedden, 13 órakor vettünk búcsút Budapesten...

 

hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap