Báthory Erzsi Lapszemle: 2002. augusztus 16 - 2002. szeptember 27.

Bemutatók - Kritikák  Interjúk  Riportok  Tudósítások  Gondolatok  Kerekasztal  Filmszakmai hírek, események  Forgatnak  Búcsúzunk 


Bemutatók - kritikák

Ébrenjárók
H, 2002, Chaplin Film Kft., Hunnia FS Kft.

r,f: Miklauzic Bence, f: Maruszki Balázs, o: Miklauzic Márton, z: Jávorka Ádám, sz: Gazsó György, Márkó
Eszter, László Péter, Pindroch Csaba, Almási Sándor
szí, 35 mm, 102 perc
támogatók: MKA, MMK, ORTT, Magyar Történelmi Filmalapítvány, Kodak Hungary, Magyar Filmlaboratorium
forgalmazó: Budapest Film
bemutató:2002.09.05.

Ébrenjárók
Heti Válasz, 2002.09.13. Szabolcs Imre

... Miklauzic Bence rendező és csapata rendkívül tehetséges ... a forgatókönyv dramaturgiai szempontból kivételesen átgondolt. A történetet ügyesen indító ötlet új irányt szab a hősök sorsának. A három főszereplő útja ritmikusan összefut, majd ágazik el egymástól. A hozzájuk kötődő vagy sodródó alakok többnyire motiváltan kerülnek bele az eseményekbe. Csak a legnagyobb elismeréssel szólhatunk a technikai kivitelezésről ...

.... Az Ébrenjárók - némi leegyszerűsítéssel - bevezetés a főváros éjszakai életébe ...

x

Amerikai éjszaka
Miklauzic Bence: Ébrenjárók
Magyar Narancs, 2002.09.12. Turcsányi Sándor

... érintés nélkül viszi a magasságot, nincs miért pirulni, sőt ...

... az a markáns jelenetformáló erő, ami az övé, az pontosan egy ilyen formát kíván. Egy olyat, amin nem kell számon kérni a történetet, de nem is célja a történettelenség ...

A poén a mondott jelenetezés: az Ébrenjárók átlagosnál jóval több drámája, festménye, novellája, s mindezeken belül a mikrodramaturgia, a hangulatfestés, a színészvezetés igen karakteres, határozott rendezőt jelez. Olyat, aki majd megmutatja.

Hamarabb, mint gondolnánk.

x

Áramkörök
Ébrenjárók
Élet és Irodalom, 2002.09.13. Báron György

... mintha ... röstellné, kicsit, az érzelmességet ... a vesztesekről és a veszteségről szól. A mélyén elvágyódás lüktet, egy másik, emberségesebb világba, ahová de Sica röptette Milánó szegényeit ...

... lassan indul a dramaturgiai gépezet, nem csikorogva, de óvatosan, szinte félénken, visszafogva a szenvedélyeket, mintha Miklauzic sokáig habozna belevágni a közepébe ...

... a film végén ... már csöppet sem bátortalan, mert csodát tenni de Sica módján (újabb alluzió) ...

... a három angyali lúzer a kihalt hajnali utcán kicsámpázik a képből, akár hajdan a burleszkek hősei.

x

Kör és magyar
Ébrenjárók
Filmvilág, 2002/9. Kolozsi László

... az első(történetszál) főszereplője a pesti kisember (a középosztálybeli, másképp: az alkalmazott) ...

... a második történetszál főhősnőjét, Annát, egy jéghidegre fényképezett, fogvacogtató jelenetben éppen Sándor (vagyis a Gazsó megformálta hős főnöke) erőszakolja meg ...

... a három főhős nagyvárosi odüsszeiája során számtalanszor egymásba akad, de csak a film végén jönnek össze mind a hárman. Ugyanott és ugyanúgy, az őrszobán, mint Jafar Panahi Kör című filmjében az iráni asszonyok ...

... az Ébrenjárók inkább mágikus realista film akar lenni, mint realista. Mégis furcsa, hogy csoda van hepiend helyett. Mintha csak más ötlet híján került volna a film végére ...

... egészében ... remek elsőfilm, közelről azonban elkapkodott munkának tűnik: mintha olyan táblakép lenne a mai magyar társadalomról, amelyet csak két méter távolságból és kicsit hunyorogva jó nézni ...

x
Kanyaron túl
H, 2002, Globe Films
r,f: Dér András, f: Szeredás András, Czető Bernáth László, o: Csukás Sándor, z: Tóth Benedek, sze: Bubik István, Dér Denisa, Gyuriska János, Huszárik Kata, Hirtling István, Szabó Győző, Venczel Vera
Szí, 35 mm, 106 perc
Forgalmazó: Mokép
Bemutató: 2002.09.19.

Elhívó szavak
Kanyaron túl
Filmvilág, 2002/9. Bori Erzsébet

... a kábírószer probléma mint olyan a szipuzás képében lépte át először a közvélemény - és a magyar film - ingerküszöbét. Innentől kezdve szinte már csak napok kérdése volt a világszerte népszerű drogok és a drogos film magyarországi megjelenése ... ... az ő (Pauer Henrik) halálával egy időben ért véget a narkó mágikus-misztikus, romantikus korszaka is, amely mintha a nyugati társadalmak nálunk kimaradt hatvanas-hetvenes éveit lett volna hivatott pótolni - megkésetten és gyorsított kiadásban ...

... az Árnyékszázad metafizikus poklot mutatott költői-látomásos módon ... egy megváltást kereső hős ... és egy megváltást ígérő hamis pap, aki éppúgy lehet igazi pap vagy rendőr is. Három az egyben ... A Kanyaron túlban a... hármas princípium három földi alakban osztódik szét, ami nem leegyszerűsítette, ellaposította a szerepeket,hanem élettel töltötte meg. Hússal, vérrel, ellentmondásokkal ...

... Dér Denisa kivételes intenzitású játékát látva újra csak nem értem, miért csak tíz évben egyszer találkozhatunk vele ...

x

Az isteni külső
Dér András: Kanyaron túl
Magyar Narancs, 2002.09.26. - kovácsy -

... a rendezői szándék, a dramaturgia logikája vagy netán a színészi játék - mindegy is, mi - miatt a pap saját története is fontossá válik ...

... annyira meggyőző a jelenetek botladozó, spontán valószerűsége, hogy valami körben forgó önismétlődéstől kezdtem már-már tartani, művészies antifilmtől, de aztán ... a maga finom módján nagyon is határozottan indult el a történetbe épített buktatókon át egészen addig, amikor már az ember a józan ész és minden valóságismeret ellenére is vadul drukkolni kezd: hátha mégis, csak most az egyszer! ...

... nekem a nézőnek kellene átélnem, éreznem, csak hát én meg nem hiszek ... s innentől felpattogzik a filmről az összes eddigi meggyőző erő, hiába a jelenetek súlya, a testközeliség, hiába minden életszerű esetlegesség és hiteles enteriőr ...

x

Felhő a Gangesz felett
H, 2002, Filmart, Hunnia FS
R,f: Dettre Gábor, o: Pap Ferenc,
Sz: Ternyák Zoltán, Tóth Ildikó, Nyakó Juli, Sáfár Anikó, Kovács Lajos, Rajhona Ádám, Székely B. Miklós
szí, 35 mm, 143 perc,
Forgalmazó:Budapest Film
Bemutató: 2002.09.26.

A drog, a kód és a kapcsolatok
A saját harcát mindenkinek önmagának kell megvívnia (Felhők a Gangesz felett)
Magyar Nemzet, 2002. 09.26. Takács István

... végül is az emberi kapcsolatokról van szó: határhelyzetekről, válságokról, sorsokat meghatározó döntésekről.

... egyfajta háború ... dráma, néhol megrázóan naturalista pillanatokkal ...

x

Nem sétarepülés
(Felhők a Gangesz felett)
Élet és Irodalom, 2002.09.27. Stőhr Lóránt

... Juli áldozathozatalának rejtélyessége nemcsak feszültségkeltő dramaturgiai fogás, magának a műnek a szerkezetéhez tartozik. A képzelet hátrahagyja az emberi kapcsolatok bebetonozott értelmezését, és elkezd a bizonytalanban vitorlázni ... a beavatásban nekünk éppúgy részt kell venni, mint Julinak. Minden eddigi drogos témájú film dajkamese a Felhő a Gangesz feletthez képest ...

...a színész és színésznő, rendező és ... operatőr egymás iránti bizalmából születtek meg a Felhő a Gangesz felett megrendítő páros jelenetei ... Pap Ferenc végig kézből, testközelből dolgozott, ami az elhanyagoltság hangulatát felerősítő, visszataszítóan sárgászöld képeken már-már fájdalmas intimitást teremtett ...

x

Aki szelet vet
El Nino
Filmvilág, 2002/9. Ágfalvi Attila

... mintha elharapózóban lennének a világ mozitermésében a példázatok ... így igazán örvendetes, hogy az El Ninoval ennek a filmtípusnak egy könnyedén filmezett, magyaros ízeket is tartalmazó képviselője készült el Klöpfler Tibor munkája nyomán ...

... egy leütött rendőr, két megkötözött bankrabló, a halálosan megrémült házaspár, a hol kedvese mosolygó, hol csecsemősen durcás kisgyerek, az eltűnt kocsikulcs és a többmillió forintos zsákmány alkotta helyzet áll elő, valamint a dilemma: mi legyen most?

... a helyzet ugyan megoldódik, a szereplők további sorsa megnézhető a moziban, az erkölcsi alapdilemmára nincs megnyugtató válasz a filmben ...

... minden látszat ellenére a Coen-filmekkel hozható rokonságba ... képes megmutatni, hogy a mozivalóság nem egyezik "a valósággal", hanem annak gazdagabb mása ...

x

KultúrHősKultsz
Tiszta lap
Filmvilág, 2002/8. Stőhr Lóránt

... a régi, bevált recepthez nyúlt vissza a Tiszta lapban feLugossy, aki a Jégkrémbalettet követő két évtizedben sem hagyott fel a játékfilm ellen elkövetett avantgarde merényletekkel ...

... nem oszlatja el azt az érzést, hogy a gimnáziumi videószakkör amatőr felvételeit látjuk ...

... a film szövetébe egyáltalán nem illeszkedő performance-ok egyike-másika is sokkal igényesebben fényképezett, mint a frissiben forgatott jelenetek. S míg a Jégkrémbalettben a zene csodákra volt képes, feLugossy comebackjében a videóképek jellegtelenségét a Bizottság egykori hangzás- és szövegvilágát ismétlő muzsika sem tudta feldobni. Hiába no, tiszta lapot nyitni lejárt lemezzel - fából vaskarika.

x

Tizenhét vitorla
Péterffy Zsófia: Kalózok szeretője
Magyar Narancs, 200208.22. - turcsányisándor-

... Csermák Tibor Piros pöttyös labda című munkája Ezüst Oroszlánt nyert. Mikor is? 1964-ben. Azóta magyar animáció nem járt ezen a filmfesztiválon (Velence, BE). Az idei kecskeméti Animációs Filmszemle nagydíját is elhódító alkotástól tehát igazi kalózcsíny, hogy harmincnyolc év hánykódás után behajózott ...

... Péterffy Zsófia filmjében az első kockától az utolsókig ... a robbanások tartanak ki. Ott vannak már a bevezető, az elbeszélő szakaszban, s akkor is, amikor minden fán ötven ember lebeg, és hullák rút farával táncot jár az est szele ... Gondolom, direkte a hivatásáról beszél végig a rendező. Fölmutatni a megaláztatást, a megszomorítást, és elégtételt adni, ki-ki mit tud. Amit csak Jenny tud, és amit csak egy festményanimáció.

x

Vadkeleti magyarképek
Magyar Hírlap, 2002.08.23. Stark R. László
(Európa Express, TV2, Orosz szemmel, Duna TV)

... a szokványos szituációk nem keltenek izgalmat, a szereplők lárvaarccal hozzák a szimpla figurákat. A banditák szinte szimpatikusabbak, mert az ő pszichológiai ábrázolásuk árnyaltabb, hogy elvetemültnek lássuk őket ...

... szakadozott logikája ellenére mégis mentségére szól, hogy hosszú idő óta először akadt szerkesztő-rendező, aki megkérdezte az oroszokat, hogyan látnak bennünket most (Orosz szemmel) ...

x
Mikor az élet elsodor
Kísértések
Filmtett, 2002/júl-aug. Sipos Zoltán

... a Marcit körülvevő alakok a Magyar tarka portrésorozatából származnak: dokumentarista hitelességű típusok, mind a "birtokló anya", az "elveszett apa", az "érdemtelenül trónra kapaszkodó szerető", a "mester" és nem utolsósorban a kifürkészhetetlent ismerő Juli alakja a klasszikus tragédiákat idézi, azonban a szereplők karikírozó játékuk révén túllépnek az általánosításokon, és hiteles, szeretetre méltó egyéniségekké tudnak válni ... A ház ... egyszer csak eltűnik. A valósággal szemben a történet valóságát (és így legitimitását) kétségbe vonó rendezői gesztus-e ez, vagy csak Juli újabb produkciója? Talán mindkettő.


Interjúk

Kálomista Gábor
Filmproducer
Magyar Demokrata, 2002/37, Boros Károly

... nem korrupcióról van szó, hanem egyszerűen arról, hogy ki kit ismer. Ez nagyon groteszk helyzeteket szül.

Ha az ember a filmek nézettségi adatait összeveti a filmek költségvetésével és azzal, hogy egy adott rendező vagy producer hányszor kap lehetőséget, pénzt, akkor azt látja, hogy van olyan, aki egy adott évben mondjuk 261 nézőt tudott becsábítani a moziba egy több száz milliós költségvetésű filmmel, és a következő évben ugyanúgy támogatást kapott. Ezzel szemben az a rendező, aki mondjuk az adott évben 100 000 nézőt vonzott a filmjével, a következő évben nem kap lehetőséget ...

... a kuratóriumi rendszert azért érzem működésképtelennek, mert egy testület döntése mögé lehet bújni, az mindig arctalan ...

... normatív rendszerre van szükség ... a normatív rendszer alapján, ha megnézzük az elmúlt öt év teljesítményét, én bizony sok lehetőséget kapnék ...

... nem tud kialakulni egy produceri szakma - merthogy a film gazdája mégiscsak a producer ... a jelenlegi helyzetben rendezők nevére érkeznek a pénzek és ettől kezdve már nincs gazdája a produkciónak ...

x

Akit megfogott a színház varázsa

Muráti Lili hazatért Madridból, hogy Budapesten ünnepelje kilencvenedik születésnapját
Magyar Nemzet, 2002.09.18. Pósa Zoltán

... soha nem hagyott el a szerencsecsillagom. Az igazi siker útján egy csodálatos ember, Vaszary János író, színigazgató indított el, halálig a férjem volt ... szerelmi házasság volt a miénk, és ez a szerelem részemről mindmáig megmaradt ...

.. .a rádiózás munka volt, a filmezést már élveztem, de az én világom mindig is a színház volt. A világot jelentő deszkáknak csodálatos varázsával semmi más nem vetekedhet. Első spanyolországi sikeremet egy olyan színdarabban arattam, amelyben akcentussal kellett beszélnem ...

x

Muráti Lili

Színművész
Magyar Demokrata, 2002.09.26. Fehérváry Krisztina

... óriási sikerem volt Spanyolországban, befutott színésznő lettem. Aztán sajnos meghalt a férjem. Azóta nem élek olyan jól, azelőtt mindenhol én voltam a fontos. Olyan férj kell egy nő életében, aki mindent megtesz, hogy éljél, létezzél, hogy szebbnek, elegánsabbnak tartsanak, mint amilyen vagy ...

... Budapest különleges hangulatú város, nincs párja Európában ... Amikor először jöttem haza, megkérdezték néhányan: hogy nincs akcentusom. Nem is értettem, miért lenne? Egy magyar színésznőnek?

x

"A meggondolatlan erőszak nem a moziban születik"

A Szép napok Locarnóban Ezüstleopárd díjat kapott - Mundruczó Kornél rendező a sikerről, az értékekről, és az önismeretről
Magyar Hírlap, 2002.08.16. Tölgyesi Gábor

... a locarnói közönség kifejezetten nyitott. A fesztivál a világ állapotáról beszélő, nem pedig feltétlenül szórakoztató filmeket válogat programjába, ott erősségnek számít a konvencionálistól való eltérés is ...

... tizenkét év alatt megváltozott és eldurvult a világ, olyannyira, hogy ez már szavakban nehezen, inkább gesztusokban dolgozható fel. Öngyilkosság, alkoholizmus, fura, kitaszított, bezárt kelet-európaiság, kicserélődött díszletekkel és körülményekkel ...

... ha egy film nem nő a mitológia szintjére, akkor csak szociográfia marad. De én nem akarok szociográfiákat készíteni, víziókat szeretnék láttatni erről a világról. A nemzet önjáró gesztusokat mutat társadalmi és politikai szempontból is ... az ország a nagyon erős döntések ellenére folyamatosan visszadobja magát a Balkánra ...

x

Akár egy bibliafordítás
Grunwalsky Ferenc rendező a filmtörvény koncepciójáról
Népszabadság, 2002.08.19. Varsányi Gyula

... rájöttünk, hogy az egész folyamatot át kell tekinteni, a forgatókönyv készítésétől a gyártáson, a forgalmazáson és a magyar filmek moziba való eljuttatásán át egészen a művek megőrzéséig. Tehát a művésziés az ipari részt együtt ...

... drasztikusan kell bővíteni a Magyarországon készült mozgókép-választékot és növelni annak színvonalát.

Ehhez nagyságrendekkel több pénzre van szükség. Csak így indíthatunk be egy folyamatot, amely később "önjáró" lehet és elvezethet a magyar mozgókép kulturális és ipari újjászületéséhez ...

x

A Mokép őrízné a filmvagyont

Horváth György, az új vezérigazgató forgalmazná elődje most készülő alkotását
Magyar Hírlap, 2002.08.15. Tölgyesi Gábor

... akik erre a posztra kineveztek, egy kicsit azt is elvárják tőlem, hogy amin a cégen belül gondolkodunk, az legyen összhangban a magyar filmszakma átalakulásával ...

... A Budapest Film Európa egyik legjobb művészfilm-bemutatója, kereskedelmi forgalmazóink pedig nemzetközi mércével mérve is kifogástalanul működnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Moképnek ne volna itt keresnivalója ...

x

Száz perc szenvedély
Népszabadság, 2002/33. Szabó G. László

... Sas Tamás nemrég elkészült filmje, a Szerelemtől sújtva Kovács Patriciát indítja el a színészi pályán. Fényes starthelyzet: száz perc a filmvásznon partnerek nélkül ...

- Harmadéves főiskoláként nem kis feladat egy ilyen szerep.

- Bírtam. Osztályfőnökünk, Máté Gábor remek kondiban tart bennünket. Nálunk nincs karácsony, pár napig tart csak anyár, évközben pedig délelőtt tíztől éjfélig vagy még tovább tanulunk, dolgozunk. De már stúdiós koromban, az Új Színházban Székely Gábornál is bírtam a strapát ...

x

Magyar dokumentumfilm indul az Oscar-díjon
Almási Tamás a kapitalizmus csókjáról készül játékfilmet forgatni
Népszava, 2002.08.28. Bársony Éva

... úgy készítek dokumentumfilmet, mintha játékfilm lenne. Történetet keresek, amelyben egyéni sorsok, drámák, összecsapások mutatják meg magukat, s ezeken keresztül az adott kor valóságos viszonyai tárulnak fel ...

... nekem a filmkészítés olyan, mint a szerelem. A szerelem csodás időszakában szeretek forgatni. A csoda elmúltán eszembe se jut, hogy egy régi tervemet előhúzzam ...

... (Halász Margit néhányoldalas nagyszerű novellája.) Ebből írtuk a forgatókönyvet, értékes segítőnk volt Radnai Annamária dramaturg. A történet napjainkban, Kelet-Magyarország egyik poros falujában játszódik. Egy napon elegáns kocsi gördül ide, benne egy jól öltözött, kellemes illatú, vonzó olasz úriemberrel, Márióval, aki
cipőgyárat alapít a faluban ...

... miközben a dokumentumfilmjeinkkel igyekeztünk fontos dolgokról beszélni, nem biztos, hogy minden esetben sikerült sok emberhez eljutnunk, pedig miattuk-érettük készítettük azokat ...

x

"Csomó nézőt szereztem a színháznak"
(beszélgetés Alföldi Róberttel)
Magyar Hírlap, 2002.09.07. Bóta Gábor

... én nem húztam el a számat, vállalom, amit a képernyőn produkáltam. Négy évig csináltam. Az utolsó másfél-két évben már nem nagyon csesztettek emiatt, már mindenki megszokta ezt tőlem ...

... a magam habitusából adódóan talán pofátlanul mertem kérdezni. És hogy miért pont most hagytam ezt abba?

Elég volt. Elég volt a korán kelésből. A Vígszínházból is akkor jöttem el, amikor igazából senki nem értette, hogy miért teszem ...

... most tényleg nem tudok folyamatosan építkezni, de annak, hogy hol itt, hol ott dolgozom, van szép oldala is.

x

"Egy színésznek legyenek titkai"
Gazsó György színész
Magyar Narancs, 2002.09.12. Hungler Tímea

... nem számítottam a díjra, bár sok volt a pozitív visszajelzés ... nem gondolom, hogy valami kiugró színészi teljesítményt nyújtottam volna. Egyszerűen csak tettem a dolgomat ...

... a Díszelőadás című darabban dr. Hőgyes szerepében három óra alatt végigélek egy teljes emberi életet, egészen a tébolyig ... átmosott ez a szerep, nehéz volt visszahiggadnom belőle. Ha benne vagyok egy produkcióban, elveszi az energiáimat. De csak így tudok a színpadon létezni. Gyötörnek a szerepeim ...

x

"A nyertesek a vesztesek"
Miklauzic Bence filmrendező
Magyar Narancs, 2002.09.12. Hungler Tímea

... nehezen érlelődtem ... a főiskola végére derült ki, hogy mi az, ami igazán érdekel. Ez leginkább az érzelmi ábrázolás, a színészekkel folyó munka, szemben a különböző formai bravúrokkal ...

... szerettük volna, ha a három főhős a film elején vesztes pozícióban van, de a film végére ez átfordul ...

... szerintem nyernek. Elnyerik egymás társaságát ... a találkozások, az egymásra figyelés, a megértés, ezek a legnagyobb dolgok az életben. Számomra a maximum ... az én veszteseimnek van merszük követni a vágyaikat, és cselekszenek, szemben azokkal, akik egy helyben állnak ...

x

Szép sikert aratott a Nyári Fesztivál
Koltay Gábor igazgató a Szabad Tér Színház 2002-es szezonjáról
Magyar Nemzet, 2002.08.22. Pósa Zoltán

... lehetőségeinket messze felülmúlóan sikeresek voltunk ... szegényes gazdasági kondiciók közepette

kényszerültünk dolgozni ... éves alaptámogatásunk 45 millió forint ... a Szegedi Szabadtéri Játékok 450 millióból gazdálkodik, a Miskolci Opera Fesztivál 53 millióból, a kapolcsi rendezvénysorozat, jóllehet, nem hoz létre nagy produkciókat, több mint 100 millióból ...

... az a hatszázezres nézőszám, amit a Sacra Corona eddigi vetítései produkáltak ... kivételesen nagy szám ...

x

Mint csillag az égen
Dér András filmrendező
Magyar Narancs, 2002.09.26. - sisso -

... azt szerettük volna elérni, hogy ebből a megborult tér- és időélményből a néző rakja össze magának a történetet, mozaikszerűen ... zökkenjen ki az előítéletes gondolkodásból ...

... ilyen családba születtem bele, zsidók, evangélikusok, katolikusok vannak a felmenőim között, és ez így forog.

Aztán az életem különböző pontjain szembesülnöm kellett velük, választanom. Ez a film is a választásokról szól, nem politikai, hanem a mélyebb választásokról, amiket mindig gyakorolnunk kell ... talán Révai elvtársnak köszönhető, hogy a hit az magánügy. Ennek az alternatívája az, hogy a hit az politika. Egyik sem igaz. A hit nem politika és nem magánügy ...

... Szabó János katolikus pap volt, őt sajnos nem ismertem. Elsőként foglalkozott nálunk az egyházon belül a témával a hetvenes évek közepétől ... találkoztam követőivel, védenceivel, munkatársaival ... az a monogram-gyűjtemény, ami a végén van, azoknak a drogosoknak szólt, akik ebbe haltak bele. És annyi van, mint csillag az égen ...

x

Mozgásban
Beszélgetés Klöpfler Tiborral
Filmvilág, 2002/9. Joó Tamás - Stőhr Lóránt

... 1996-ban született a kisfiam, ez volt az első motívum. A következő lökést az adta, hogy 1997-ben rengeteget lehetett olvasni és hallani az El Ninoról. A harmadik impulzus az volt, hogy 1997 nyarán jártam az Aszófő mellett található zsávolyi templomromnál, és azon kezdtem el rögtön agyalni, hogyan lehetne ebből a
helyszínből kihozni igazi, egy időben, egy térben játszódó drámát ...

... amatőr zenész vagyok, gitározom és zongorázom. Az El Nino első számát, amit az aluljáróban playbackről énekel egy nő, én szereztem és éneklem. A zene szórakozás és hozzá is tartozik a filmkészítéshez ...

... nekem kezdetektől fogva mániám volt, hogy bele kell nyúlni a képbe, ami mostanában látszik igazolódni a reklámban és a klipekben ... már a videóra forgatott Rock-téritőben borzasztóan élveztem, hogy vágás közben a mixeren tekergethetjük a színeket, a Lakatlan emberben még roncsoltam is az anyagot, mintha archív lenne ...

... az operatőri munkáim során mindig volt valami rivalizáció a rendezővel, úgy éreztem, hogy nem csinálhatom meg az elképzeléseimet, amitől hisztis és rosszkedvű lettem ...

x

Díszletek közt élem az életem
Beszélgetés Ragályi Elemérrel
Filmvilág, 2002/9. Papp Gábor Zsigmond

... a dokumentumfilmezés igen egészséges ösztönöket fejlesztett ki bennem: egy eseményt lehetőleg onnan kell lefotografálni, ahonnan az a legjobban látható. Vagyis oda kell a kamerát letenni, ahonnan az adott eseményt a néző számára a legjobban tudom közvetíteni ...

... az európai iskola szerint az operatőr alkotótárs, de az amerikai filmben csak technikai végrehajtó.

Amerikában még az operatőr szerepen belül is szétválasztódnak a funkciók: van a világító operatőr, aki megteremti a fényeket a díszletben, aztán a kamera operatőr végrehajtja a jelenet forgatását ...

... a kezembe került egy forgatókönyv Szerelemtől sújtva címmel, amit Can Togay és Sas Tamás írt. Rendkívül felkeltette az érdeklődésemet, mert szinte megoldhatatlan nehézségek elé állítja a filmkészítőt ...


Riportok

Madaras azért se lett áldozat
Mi következik, ha mostantól se szmoking, se overáll?
Magyar Nemzet, 2002.08.17. Végh Alpár Sándor

... öngyilkos lett Soós Imre és Latinovits Zoltán, börtönbe dugták Mensáros Lászlót, és lassan, de biztosan araszolt a balsors Madaras József felé is ... nem nyolcévi börtönre ítélte a változás, hanem nyolcévi halálra.

Visszajött belőle, pedig alig volt esélye. Kórház, szanatórium, fogyatkozó barátok, előbb tolószék, aztán járás

Bottal, majd bot nélkül. Két éve próbálta meg ismét a színpadot, József Attilát mondott Gödöllőn ...

... Madaras ügyében a rendőrség már nem nyomoz. Tettes nincs, az aktát lezárták. Sose fogjuk megtudni, mi történt tíz éve, mikor vérbe fagyva, eszméletlenül találtak rá házának emeletén. Orvosai szerint négy napja feküdt ott, mikor rátaláltak. Kórházba vitték, hónapokig volt kómában. Annyit soha nem hazudtak a lapok, mint róla akkoriban ...

... korán kel, sétál a kutyával, tornászik, majd eszik egy kevés túrót vagy joghurtot, és megissza az első feketét.

"Hármat iszom egy nap, enni viszont nem sokat eszem. Mikor befejeztem, olvasok. Verseket ..."

x

Magyarok színháza
Usztics Mátyás vándortársulatot alapított
Heti Válasz, 2002.09.20. V. Nagy Viktória

... a Nemzeti Kamara Színház azért jött létre, hogy helybe vigye a kultúrát - a szó szoros értelmében ...

... a kilencfős társulat jórészt Usztics Mátyás tanítványaiból állt össze. Az első bemutatóból tizenegy előadást már lekötöttek - a határon túlra Kassától Lendváig, és Magyarországon is sok helyre hívták őket ...

... több helyről ígértek támogatást, ám ezekből nem lett semmi. Jelentős segítséget kaptak viszont a művészek

Újpest polgármesterétől, Derce Tamástól, aki rendelkezésükre bocsátotta az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház színháztermét ...

x

Megszépült a színészmúzeum
Az intézmény a színház múltját és életét bemutató állandó kiállítással is bővült
Magyar Nemzet, 2002.09.22. Nedbál Miklós

... a földszinten meghagyta egy-egy személyiség - Jászai Mari, Márkus Emilia, Bajor Gizi, Gobbi Hilda - emlékszobáit ... A kulisszák mögött című kiállítás négy szobán keresztül ismerteti meg a látogatóval a színházi előadás létrejöttének főbb állomásait az első lépésektől a premierig ... Az operett műfaját és kiemelkedő személyiségeit mutatja be az emelet első szobája ...

... a kulturális örökségvédelmi napok alkalmából vasárnap egész nap ingyenesen látogatható a múzeum ...

x

Korcsolyapálya a kampánymoziban
168 óra, 2002/36. Sztankay Ádám

.. a víz az úr. Az új vetítőtermek föld alatti folyosójának falain szürkésfekete nyomok mutatják a közelmúltban feltört szennyvíz útját ...

... a Nemzeti Filmszínháznak a mai napig sincs megfelelő szakmai végzettségű műszaki vezetője. Pedig kinevezése az igazgató feladata lenne - tájékoztat Ács (államtitkár) ...

... pillanatnyilag komoly szakértőcsapat vizsgálja, miként orvosolhatók a Nemzeti Filmszínház "apróbb" betegségei ...

x

Emlékezet az Örökmozgóban
Marian Tutui román filmtörténész a nemzeti mozgóképkultúra értékeinek megóvásáról
Magyar Nemzet, 2002.09.26. Pósa Zoltán

... számos román film született az utóbbi években, amely rangos díjakat hozott alkotóinak, ám a román nézők nem nagyon kíváncsiak rájuk. Rendezőiknek nagyon nehéz konkurálni az agyonreklámozott amerikai filmekkel ... Közép- és Kelet-Európa filmérték-készlete manapság csak akkor ébreszti föl az érdeklődésüket, ha az alkotói legalább egy óriási fesztiválnagydíjjal büszkélkedhetnek ...

x

Bizonytalan az üres mozik sorsa
Népszabadság, 2002.09.05. Csákvári Géza - Haász János

... a bezárt filmszínházak körülbelül kétharmada - elhelyezkedése vagy műszaki állapota miatt - eleve értéktelen az ingatlanbefektetésekkel foglalkozó üzletemberek számára. Régi, rossz technológiával felépített, erősen "lelakott", nagy alapterületű helyiségek, zömmel a külső kerületekben vagy rosszul megközelíthető helyen. Ezeket legfeljebb raktárként lehetne hasznosítani ... A volt mozikban főleg kiskereskedelmi üzlet-helyiségeket lehetne kialakítani ...

x

Kísértetudvar
Mozi-Néző
Népszabadság, 2002.09.05. Termes Tibor

... a Cinéma City Új Udvarban ... egyedüli fogyasztóként élvezhettük az aktuális hollywoodi remeket ...

... nehéz jó dolgokat mondani olyan moziról, amely egy kripta fagyos hangulatát árasztja ...

x

Mozipiac: valami Amerika
Népszabadság, 2002.08.16. Csákvári Géza

... a Valami Amerikát 430 ezren látták ... tavaly ilyenkor 21,9 százalékos volt a pesti mozik kihasználtsága, most 22,2 ... a budapesti MOM Parkban ... nemrég drasztikusan egységesen hatszázkilencven forintra csökkentették a jegyárakat ...

...az InterCom nagyon kaszált a varázslóinas kalandjaival, a bevételek csaknem elérik a hétszázmillió forintot, a kópia kihasználtsága meghaladja a 39 százalékot ...

... a jó kihasználtságot a Gyűrűk ura és a Star Wars 2. mellett a meglepően előkelő, tizenötödik helyet lévő Hídember tudta csak elérni 32 százalékkal ...

x

Tizenötmilliárdot kér a filmszakma
A mozgóképrörvény európai színvonalú mozihálózatot és gyártási infrastruktúrát ígér
Magyar Hírlap, 2002.08.22. TG

... elkészült a mozgóképtörvény olyan változata, amelyet a Filmszakmai Kerekasztal neve fémjelez. A kerekasztal tárgyalásain valamennyi szakmai terület és szervezet képviselteti magát ...

... az állami szerepvállalás kiterjedne a filmgyártásra és a terjesztésre, a Nemzeti Filmarchívum és a Történeti Filmalapítvány működtetésére, valamint a magyar filmek külföldi terjesztésére ...

... a filmszakma "ellentételezésként" többek között vállalná, hogy évente 1,5-2 millió néző megy be magyar filmekre a hazai mozikban ...

x

Kiemelt érdeklődés a Sorstalanság iránt
Németországban a forgatókönyv is megjelenik - A tervek szerint 2003 őszén kezdik a forgatást
Magyar Hírlap, 2002.09.09. GZS

... szeretné, ha a filmben magyar pénz is lenne, ezért pályázni is fognak. Az operatőr-rendező úgy véli, szégyen lenne, ha egy világhírű regény adaptációját kizárólag külföldiek támogatnák ...

x

Mamut kisebb gyártási hibával
Mozi-Néző
Népszabadság, 2002.08.15. Termes Tibor

... itt szinte mindenre lehet jegyet kapni ... felettébb baráti, hogy a filmeket normális hangerőn vetítik ...

x

Róma a magyar művészekre figyel
Hazai társulatok bemutatkozása olasz színházakban
Magyar Nemzet, 2002.09.23. Metz Katalin (Róma)

... sötétedés után szabadtéri vetítés következett a Mignanelli tér pódiuma feletti hatalmas vásznon. Igazi ínyencség, a némafilm korából halászta elő és rekonstruáltatta Selmeczy György (sic!BE) az Aranyember filmes

ősváltozatát. A Jókai-regény alapján készült moziban nem kisebb színészek játszottak, mint a címszereplő Beregi Oszkár, Rajnai Gábor, Makay Margit, Berky Lili ... Másnap tovább pergett a Magyar Filmunió és a Cinecitta szervezésében egy hete zajló filmfesztivál. Ezúttal Gaál-retrospektívvel: a Sodrásban, az Orfeusz és Eurydiké, a Magasban (sic! BE) és a Holt vidék. Mindegyik telt házzal, nagy sikerrel és eleven szakmai beszélgetéssel ...

x

Rágalomhadjárat a volt Mokép-vezető ellen
Magyar Nemzet, 2002.08.22. munkatársunktól

... a problémák áprilisban, a választások közben kezdtek halmozódni. A hónap közepéig a támogatás rendesen érkezett, s a kifizetésekkel és a számlákkal is mindig rendesen elszámoltunk. Ennek azért is kellett így történnie, mert ellenkező esetben elestünk volna a többi pénztől - mondta el kérésünkre Bereczki Csaba ...

... a Rogerius Film másik tulajdonosa Suha György, aki az előző kormányzat Belügyminisztériumának volt kommunikációs tanácsadója ... Suha amerikai cégével szállt be, de megrendeléseket nem hozott. A választások után azzal állt elő, hogy kiszáll a Rogerius Film Kft.-ből, ha a cége kap 30 millió forintot. Ezt természetesen megtagadtam, s ezt követően nem tudtam a bankszámlámhoz hozzáférni. Jelenleg nem tudom, hogy 23 millió forint hova vándorolhatott - jelentette ki a producer ... Mindent ki tudnánk fizetni, a pénz meglenne rá, csak én nem férek hozzá ...

x

Kit illet a Taigetosz?
Schilling Árpádék lesújtó véleménye a magyarokról
Magyar Nemzet, 2002.08.22. Kiss Eszter Veronika

... valódi prolikomédia ez, a lakótelepek népét pellengérre állítva, s azonosítva ezt a szánalmas képet az egész magyarsággal. Joggingos, iskolázatlan és vesztésre született alkoholisták töltik tudatlanságban életüket, akik a demokráciából csak annyit fognak fel, hogy időnként bizonyos helyre ikszet kell tenni a következő sör érdekében ...

... a színészi alakítások meggyőzőek voltak, de a dramaturgia már kevésbé: a közel négyórás darab főként monoton némajátékra, illetve egy-egy gondolat fárasztóan hosszú ismétlésére épült ...

x

A Kalózok szeretőjének sikere
Péterffy Zsófia szerint szemünk leszokott az igényes alkotások be- és elfogadásáról
Magyar Nemzet, 2002.09.26. Nedbál Miklós

... az animációs szakkuratórium eleve kevés támogatást kap a filmes kasszából. Egy-egy pályázat elnyerésével a készülő művek költségvetésének csak törtrészét tudjuk megszerezni. A mi filmünk létrejöttét egyedül a Magyar Mozgókép Közalapítvány Animációs Szakkuratóriuma támogatta - sorolja keserű tapasztalatait a díjnyertes film producere, Mikle Judit ...

... a Grácia Alkotócsoport többek közt azért is jó, mert egy olyan művészi-szellemi közeg, ahol teljesen más vizuális kultúrával formálja meg a filmjeit. Emellett régi, hagyományos technikával, kisipari módszerekkel készülnek itt a filmek, a hagyományok tiszteletben tartásával - vallja a rendező ...

x

Lesz-e filmes forradalom?
Célegyenesben a mozgóképtörvény
Heti Válasz, 2002.09.27. Tornai Szabolcs

... az Orbán-kormány .... elképzelése, hogy egy úgynevezett filmközpontot hoz létre, s központi filmfinanszírozási rendszert vezet be az átláthatatlan és sokak szerint áldemokratikus kuratóriumi rendszer helyett, miközben nagyságrendekkel megemeli a filmgyártásra fordítható állami támogatást ... a szakma hangosan és határozottan tiltakozva ellenállt ennek az elképzelésnek és megvédte az MMK-t ...

... a filmszakmai kerekasztal elképzelése szerint ... szükségesek bizonyos reformok. Ilyen például a tévé-filmes szakkuratórium felállítása, valamint a szelektív elbírálási rendszeren kívül egy normatív rendszer megteremtése, amire a pénzszűke miatt eddig nem volt lehetőség ...

x

Tortúra
Mozi-Néző
Népszabadság, 2002.08.22. Termes Tibor

... a Ster Century névre keresztelt multiplex az óriási bevásárlóközpont Lehel tér felé eső oldalán van ...

... kérem a jegyet. Eddig nincs gond. Mikor már számla után érdeklődöm a kislány kissé frusztráltan közli, hogy ő aztán nem fog itt és most számlát írni ...


Kerekasztal

Producerek éjszakája
Avagy a producer mint alkotótárs, szolga, középcsatár vagy szükséges rossz
Filmtett, 2002/07-08.

Meskó Zsolt: ... sokat házaltam egy Lajkó Félix-dokumentumfilmmel, de senki sem akart rá pénzt adni, mert nem ismerték Lajkó Félixet. És azzal a pénzzel, amit a Béres Alexandrával kerestem, készítettem a Lajkó Félix-filmet ...

Muhi András: ... én bármikor készen lennék az előbb elmondottak alapján kifejezetten csak a profitért dolgozni, műfaji filmet készíteni, televíziós műsorokat, akár gusztustalan reklámokat is, mert attól még nem veszítem el a kemény magot ... miközben ezt mondom, a filmjeimre ez mégsem igaz ...

Durst György: ... én, a magam életében, nem reménykedem abban, hogy magántőke fog a filmjeimbe beszállni.
Talán húsz vagy harminc éven belül, de nem nagyon hiszek ebben. Filantrópok lehetnek, ilyen Budai Gyuri, de igazán komoly pénzeket magyar nyelven forgatott filmbe nem fognak tenni ...

Kántor László: ... akkor lesz esély arra, hogy valami magán mecenatúra megmozduljon, ha végre valahára lesz egy filmtörvény Magyarországon, amihez módosítani kell az adótörvényt is. Reménykedünk abban, hogy ha majd csatlakozunk az Unióhoz, ez valóban meg fog történni ...


Gondolatok

Testek és filmek
Hisztéria és szexualitás Szabó István filmjeiben
Filmtett, 2002/júl-aug. Dragon Zoltán

... nem véletlen az, hogy a Szabó-filmek bizonyos középponti szerepkörbe került testek vonalán sajátos kronológiára fűzhetőek, mely így azon testek saját (fiktív) történetét mondja el ...


Tudósítások

Széchenyi Rómában
Bereményi filmje az olaszországi magyar évadon
Magyar Nemzet, 2002.09.14. Metz Katalin (Róma)

... néma figyelemmel nézte végig Bereményi Géza filmjét az olasz közönség. A belvárosi Cinema Quattro Fontane tágas nézőtere zsúfolásig megtelt. A vetítést különös érdeklődés előzte meg, hiszen A Hídember olyan történelmi korszakot ölel fel, amely Olaszország számára is a forrongások, a Habsburg birodalom elleni küzdelem időszaka volt ...

... az Itáliában élő magyarok még sokáig ott maradtak a filmszínház előcsarnokában, hogy megosszák egymással élményeiket ...

x

Tizedik alkalommal fut ki a Titanic
Magyar Nemzet, 2002.09.25. Takács

... a tizedszer kifutó Titanicot Horváth György irányítja, aki tegnap tájékoztatott az október 10. és 20. Közötti filmfesztivál programjáról ... a klipszekcióban - a magyar Antal Nimród frappáns , Klipsz - szemrevaló fülbevaló című munkájával ismerkedhetünk meg ...

x

"Az én filmem volt a legdrámaibb"
Péterffy Zsófia Kalózok szeretője című munkája lett a legjobb európai rövidfilm Velencében
Magyar Hírlap, 2002.09.10. Kozár Alexandra

...a nyolc és félperces animációhoz a zenét a Creutzfelt-Jakob SINdicate nevű együttes (Váczi Waxxmann László, Leszták Tibor, Horváth János) szerezte, a film dramaturgiai fordulópontjait figyelembe véve. "Ez egy meglehetősen free, asszociatív-improvizatív, zörej jellegű folyamatzene, melyet nagyon különleges
hangszerekkel varázsoltunk elő ...

x

Reménytelen szerelmek
(Retina 2002. IX. nemzetközi film és videófesztivál)
Élet és Irodalom, 2002.08.23. Báron György

...a magyar mezőny igazi meglepetése Szalay Péter szeretetteljes iróniával elkészített, könnyed, szellemes dokumentumfilmje, a Csúnya betegség volt három vasutasról, akik mániákusan szeretik a vonatokat ...

x

A jóreménység fesztivál Kolozsváron
I.Transilvánia nemzetközi fimfesztivál
Filmtett, 2002/júl-aug.

... az, hogy Románia a filmeseknek a nagyvilágban nem sokat mond, de az, hogy Transilvánia, annál többet.

Ezért is döntöttünk így, hogy a fesztivált Kolozsváron szervezzük, és ne Bukarestben - mondta a fesztiváligazgató. A TIFF-en negyvenhárom film kerül bemutatásra, ebből tizenegy versenyprogramban ...

... Magyarországról Fésős András Balra a nap nyugszik című filmje érkezett, Romániát Cristian Mungiu Occident című alkotása képviselte ...


Filmszakmai hírek, események

Ünnepi kitüntetések
Népszabadság, 2002.08.17.

x

Kitüntetések augusztus 20. Alkalmából
Népszabadság, 2002.08.21.

x

Retina filmfesztivál
Népszabadság, 2002.08.21.

x

Magyar alkotás az Európa Díjért
Népszava, 2002.08.16.

Dettre Gábor Felhő a Gangesz felett című filmje képviseli a magyar filmművészetet az Európai Film 2002. Évi Díjversenyében ... a befutó filmek listáját november elején hozza nyilvánosságra az EFA ...

x

Országos Diák filmszemle Budán
Jövőre nemzetközi ifjúsági fesztivál Magyarországon
Népszabadság, 2002.08.22. V.GY.

x

Őszi mozifesztivál
Népszava, 2002.08.28.

Az őszi fesztiválévadban rangos mustrákon mutatkoznak be a hazai film képviselői. A szeptember 2-án végződő Montreali Nemzetközi Filmfesztiválon Kamondi Zoltán Kísértések című műve szerepel ...

x

Magyar filmsikerek külföldön
Magyar Hírlap, 2002.09.05. (MH)

x

Alapításra vár a NAVA
Kötelespéldányt gyűjtene a tévé- és rádióműsorokból
Népszabadság, 2002.09.06. N. Kósa Judit

...a nemzeti kultúra megóvásának hagyományos módja mellett számos megőrzendő érték megy veszendőbe.

A jelenlegi rendszerben a magyarság nyomtatott szellemi termékeit az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjti.

A filmek jórészt a Nemzeti Filmarchívumba kerülnek, míg a közszolgálati tévék és a rádió a médiatörvénynek megfelelően archiválja a saját gyártású anyagát ...

x

Késik a Bánk bán premierje
Az elővetítés után utóforgatást tartott a rendező
Népszabadság, 2002.09.11. Varsányi Gyula

... az InterCom a jogtulajdonos Ezüsthajó Kft.-vel egy-két héten belül meg fog állapodni a bemutató lehető legkedvezőbb időpontjáról, amely mindenképpen idén lesz ...

x

Emlékplakett Bacsónak
Népszabadság, 2002.08.28.

... a Hamvadó cigarettavég című munkájáért kapta az idén a Régi Magyar Nemzetesek Társasága emlékplakettjét, Asszonyi Tamás szobrászművész alkotását ...


Forgatnak

Réka és a sokat próbált joghurt
Magyar Hírlap, 2002.08.27. Tölgyesi Gábor

... a szkeccs a hatvanas-hetvenes évek újhullámakor a film kedvelt műfaja volt ... A közös mű szerkezeti felépítését Török Ferenc, Mundruczó Kornél, Pálfi György, Schilling Árpád és Bodó Viktor ... műhelymunkában dolgozták ki ... Jancsó Miklós vezetésével ... a különböző történetek közt a 78-as éjszakai busz viszi át a "szerelmet" Csuja Imre sofőrködésével ...

x

Újabb elsőfilmet forgatnak Budapesten
A Nincs mese hárommillió forintból készül
Népszabadság, 2002.08.24. munkatársunktól

... összeszokott csapat, a Celluloid Műhely és egyéb független filmes csapatok lelkes tagjai ... A forgatókönyv több mint három éven át készült, a rendező Lóth mellett Maczkó Zoltán és a főszereplő Inotay Ákos együtt írták a történetet ...

x

Film készül Eötvös Lórándról
Népszava, 2002.08.27. Kerékgyártó György

... Grábler Zsuzsa rendező és Kátai Balázs operatőr vezetésével működő stáb ... arra tesz kisérletet, hogy felelevenítse .. a százkét évvel ezelőtti eseményekeet ...


Búcsúzunk

Búcsú Gion Nándortól
Élet és Irodalom, 2002.09.27. Füzi László

... utolsó éveidben kívülálló voltál. Kanizsán ingerültnek, feszültnek láttalak, Pesten, Kecskeméten, ha találkoztunk, nyugodtnak, kívülállónak

... a veránkai táborozások sem lesznek már soha sem olyanok, mint eddig voltak. Most a veránkaiak, a Forrás és a barátaid nevében búcsúzok Tőled. Az Isten legyen veled ...

x

Emlékezés Gion Nándorra
Magyar Demokrata, 2002.09.26. B.B.

... elsősorban a vajdasági falvakban élő szegény emberek világa érdekelte, s róluk szóló történetek segítségével láttatni engedte a falvak szociológiai keresztmetszetét gazdasági és nemzetiségi vonatkozásban egyaránt ...

... népszerűek ifjúsági regényei is, amelyeknek fő témáját a gyerekkor világa adja, amely a felnőttekkel való találkozás következtében megsemmisül ...

 

hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap