Báthory Erzsi Lapszemle: 2002. május 14. - 2002. június 12.

Kritikák  Interjúk  Riportok  Tudósítások  Esszék  Portré  Forgatnak  Filmszakmai események, hírek 


Kritikák

Egérút
168 óra, 2002/19. Bölcs István

... elkésett. Taszít. Téves az a felfogás, amely "abszurd komédia" címen bármilyen történetet elmesélhetőnek tart akármilyen hősök tetszőleges összekapcsolása révén. (Nélkülözve még a fekete humort is!). Téves nézet az, hogy ami nem klappol, nincs végiggondolva, nincs kimunkálva - az elmegy az abszurd címszó alatt ..
... ebben a filmben bármi bárkivel megtörténhet ..., de mégiscsak tudnom kéne - mint nagyra becsült nézőnek - hogy ki kicsoda, miért csinálja (racionálisan vagy akár irracionálisan) azt, amit tesz ...

x

Zsákutcában (Egérút)
Népszabadság, 2002.05.03. Veress József

... közhelyes és eredeti mozzanatok váltakoznak egymással markáns elrendező elv érvényesítése nélkül. A Máté Gábor által megformált petyhüdt értelmiségi portréja sablonos. Fáradt közhelyekből áll össze a karakter, számos előképét megnevezhetnénk a hazai kinematográfiából. A műszerkezet építménye labilis. Forgószínpad-szerűen teátrális koreográfia szerint tűnnek fel, majd el, aztán ismét fel ...

x

A tetszhalott kínai horgász esete
(Egérút)
Filmvilág, 2002/6. Stőhr Lóránt

... a groteszk üli diadalát, amikor minden a feje tetejére áll, a hétköznapi emberek pedig a tévéből ellesett szerepeknek megfelelően viselkednek ...
... Sára határozottan és egyértelműen üzenni akar valamit filmjeivel, míg a többi huszonéves rendező ódzkodik a direkt mondanivalótól, amit vagy a reflektálatlan, verbalitástól tartózkodó filmnyelvvel érnek el (Szép napok, Hukkle), vagy az iróniában és öniróniában feloldódó stílusegyveleggel (Macerás ügyek, A program) ...

... az Egérút is borzasztóan ironikus, tele van szellemes nyelvi fordulatokkal és ügyesen megrendezett vígjátéki jelenetekkel, ám a könnyed humort újra és újra elnehezítik a kétértelmű helyzetek és kijelentések, amelyek csak félig-meddig illeszkednek a szövegkörnyezetbe, valódi funkciójuk a társadalmi állapot értelmezése ..

x

A Hídember
Filmvilág, 2002/6. Schubert Gusztáv

... a nagyszabású művészi terv nem a politikai megrendelésen bukott meg, hanem a Hídember átka miatt: aki nem fejti meg élete titkát, az alatt összeomlik a történet, és sohasem jut el a másik partra. Bereményi filmje: impozáns híd a semmibe ...
... az ifjú Széchenyi - tőrőlmetszett Byron-hős. Dendi és filozopter, világmegváltó és léha mágnáscsemete, parasztjai sanyarú sorsán elmélkedik, de ha úgy hozza úri kedve, százezres kölcsönből negyven ezret se sajnál egy ékszerre, két bál között öngyilkosságról álmodozik, a kuplerájban igaz szerelemről. Harcterek hőse és nekivadult pozőr egy személyben ...
... ami leginkább hiányzik: meg nem tudhatjuk, mi és ki áll Széchenyi országot rengető lázadásának hátterében. A byronizmus, láttuk, csak sürgetője, s nem oka a rebbelliónak. Az ok, mint azóta is minden nagy lázadónknál, a magyar ugar. És lakója: a parlagi magyar. Messziről nézve, csupa kedély és virtus, közel hajolva, izzadság- és dohszag, tudatlanság, előítélet, maradiság...
... ezt a drámát lehetett, kellett volna megmutatni a Hídemberben ...
... lobogónk lehetett volna Széchenyi. Nem lett. Most bot, és nem zászló.

x

Vágytánc
Balettfilm a Csodálatos mandarinból
Heti Válasz, 2002.06.07. Kálmán Emese

... A félelem, a szorongás vagy a vágy megformálása a koreográfust, Juronics Tamást dicséri, viszont azáltal, hogy ugyanezeket az érzelmeket az erősen megvilágított arcokra is "ráírták", egyes jelenetek túlmagyarázottá válnak. Vannak azoban olyan részek, amikor ugyanez a technika beválik: a feketére mázolt csavargók esetében a közelik jótékonyan erősítenek rá e figurák démoni jellegére ...
... a Lányt alakító Nemes Zsófia ... magával ragadó, lenyűgöző teljesítménye immáron filmre örökítve szerezhet újabb nézőket.

x

Valami Amerika
Kritika, 2002/5. T.P.P.

... laza körképe az egyre izmosodó hazai yuppie-világnak, de híján minden erőltetett aktualizálásnak és társadalomkritikai bőszültségnek. A Valami Amerika című filmnek nem csupán gördülékeny sztorija van ..., de egyértelmű, társadalminak mondható üzenete is (aki boldogulni akar, az nem csupán távolról jött pénzeszsákokra, de senkire és semmi másra sem számíthat, mint önmagára, továbbá kivívott és ha meg nem is mindig becsült, de jól karbantartott kapcsolataira.) ...
... hibájául leginkább a kísérőzene mérsékelt igényességét lehetne felróni ...

x

Listák és kényszerek
Két új valóságfeltáró filmről (Varga Ágota: Fekete lista - Cigány munkaszolgálatosok 1944-ben, Isten sajátos kegyelme)
Népszabadság, 2002.05.22. Varsányi Gyula

... A képen megjelenő középkorú roma férfiről valahogy nem hisszük el, hogy benne támadt föl a vágy a történelmi kézfogásra az idős, mozogni és beszélni is már csak nehezen tudó egykori móri csendőrrel. Az utóbbiról ráadásul a film alapján csak annyit tudhatunk, hogy valóban csendőr volt, az már megkérdőjeleződik, hogy részt vett-e 44 őszén a helybeli cigányok összefogdosásában és kényszermunkára hurcolásában ...
... Az Isten sajátos kegyelme című egyórás filmben fiatal és idős, alacsonyabb és magasabb rangú egyházi férfiak szólalnak meg, és olyanok is, akik éppen a cölibátus számukra elfogadhatatlan kötöttsége miatt adták föl papi hivatásukat ...
... nem napi aktualitások ösztönözték ... de ezek most kétségtelenül fokozzák a mű iránti befogadói készséget ...

x

Bizarr románc

168 óra, 2002/23. Bölcs István

... sok a bolond filmjeinkben. Még több a félbolond, féleszű, futóbolond, félnótás, hóbortos, zavart, kötöznivaló.
Akiket épp ez a tulajdonságuk ment fel norma, logika, erkölcs alól ...
... a falu bolondjának nem bűne van, hanem sorsa. Szomorú, hogy ez a sors alig különbözik azokétól, akik - úgymond - normálisan élnek.


Interjúk

Lendületben (Beszélgetés Szervét Tiborral)
Népszabadság Magazin, 2002/17. Galambos Ágnes

... a miskolci életem egyik kitüntetett időszaka volt, és az is marad mindig. Ami egy színész életében jó lehet: a közönség szeretete, a színház szeretete, a sorban kapott nagyszerű szerepek, elismerések, az mind megtörtént velem, anélkül, hogy ezért jellembeli, morális áldozatokat kellett volna hoznom. Viszont mindenképpen kötelező volt eljönni, én legalábbis erre a következtetésre jutottam, mert ha négy színház hívja az embert, akkor nyilván az Úristen nem így próbálja maradásra bírni. Más küzdőtér fővárosi színházi szakma. Nagyban hozzájárul, hogy az ember "kifussa" saját ízlését, saját gondolkodásmódját ...

x

Felhők a Gangesz felett (Beszélgetés Dettre Gábor rendezővel)
Népszabadság, 2002.05.27. Csákvári Géza

... Ternyák Zoli nagyon sokat tud a szenvedésről. Fontos volt, hogy érintett legyen a főszereplő. Vannak dolgok, amiket egyszerűen nem lehet elmagyarázni. Nem gyakorló alkoholistára volt szükségem, olyan ember kellett, aki sokat tud annak lélektanáról. Nagyon jó barátok voltunk, de persze ennek két oldala van ...
... ha nincs kompromisszumkészség, hogy betörjünk - az egész élet erről szól - marad a szenvedés. A dolgok az egyén érzékenysége ellen történnek, de ha élni akarunk, alkalmazkodni kell ...
... Zoli figurájának vágyait fel akartam vértezni egy abszurd szépséggel, egy gyerekkortól meglévő mániával.
Velence a nyugati civilizáció csúcspontját szimbolizálta. Számomra ezt mindig is a kelet jelentette ... ahogy gazdagodott bennem a történet, szépen bekerültek ezek az értékek, ez a világ ... Az itteni lét és a Gangesz feletti nyugodt szellemvilág között él ez a fiú.

x

"Kellett egyfajta hit"
A Cannes-ban győztes Mészáros Péterre Scorsese is felfigyelt
Magyar Hírlap, 2002.05.28. Tölgyesi Gábor

... van filmtervem, amelyre egy ismert producer már koprodukciós ígéretet tett. Az Aranypálma talán abban is segíthet, hogy könnyebben összejön a film költségvetése, amely ha nem is A Hídember vagy a Bánk bán büdzséjéhez hasonló, de nem lesz csekély. A Magikonnal ezen túl tervezek egy rövidfilmet, valamint szeretnék egy lírai dokumentumfilmet forgatni Apáczai Csere Jánosról is ...

x

Beszélő viszony Ihos Józseffel
Népszabadság Magazin, 2002/20. Kufár Róbert

... végigjártuk az épületeket, ahol ő (Kabos Gyula, BE) is lakott, megnéztük a kórházi dokumentumokat, amelyek megmutatták az akkori állapotát, beszélgettünk kortársaival. Összefoglaltuk mindazt, amit most róla tudunk. Kabos drámai története ugyanis mindannyiunk számára szolgálhat tanulságokkal ...
... én írtam a forgatókönyvet, s részt vettem a forgatást megelőző kutatómunkában is, így joggal érezhetem magaménak a filmet. A néző mindebből annyit fog tapasztalni, hogy narrátorként hallja majd a hangomat. Az igazi főszereplő nem én vagyok, hanem Kabos Gyula.

x

Címlapunkon Oroszlán Szonja
Népszabadság Magazin, 2002/20. V.v.

... versenyszerűen úsztam és vagy háromnegyed évig műugró is voltam. A versenyzésig azonban nem jutottam el, mert egyszer, amikor otthon egy puffról gyakoroltam a szaltót, megszédültem, és fejjel a falon landoltam.
Agyrázkódás. És anyám eltiltott a műugrástól ...

x

Összeverték Oroszlán Szonját
Orvosok varrták össze a színésznő fejét a főiskolai bunyó után
Vasárnapi Blikk, 2002.05.26. Varga G. Gábor

... egy drámaakadémiára jártam New Yorkban. Szerintem jót tesz az ember személyiségfejlődésének, ha még fiatalon eltölt egy kis időt olyan közegben, ahol senki sem ismeri, ahol teljesen másfajta kultúrába kell beilleszkedni ...

x

Játék és szolgálat
Tóth Auguszta az új Nemzetiről és a belső szabadságról
Heti Válasz, 2002.05.17. Sz. É.

... Anatolij Vasziljev orosz rendező hívott meg William Shakerpeare Lear király című előadásába, ahol csak női szereplőkkel fog dolgozni. A pontos szereposztás még nem ismeretes, a bemutatóra a jövő évad első felében kerül sor ...
... Hála Istennek, ezekben a magyar filmgyártásra nézve ínséges időkben is sokat forgathattam. Tévéfilm, tévéjáték és mozifilm egyaránt adódott. A Kisváros pedig arra adott lehetőséget, hogy a szűk színházlátogató-rétegen túl is megismerjenek ... Tavaly két fiatal filmrendező munkájában is szerepelhettem. Jólesett, hogy bíztak bennem ...

x
A polgári baloldal filozófiája
Görgey Gábor lesz a Medgyessy-kormány kulturális minisztere ...
Magyar Hírlap, 2002.05.18. Gréczy Zsolt - V. Bálint Éva

... kezdeményezni fogom, hogy a kultúrára a mindenkori GDP meghatározott százalékát fordítsák. Hogy ez hány százalék, egyelőre nem tudom, Európában ez hat százalék körül mozog. Ez tiszta viszonyokat teremtene. Ha az ország jobban áll gazdaságilag, több pénz jut kultúrára ...
... filmes barátaim megjegyezték, hogy számos olyan jogszabály létezik, amely ha működésbe lép, pótolhatja a törvényt. Erről persze tájékozódnom kell. Az alapítványi rendszer megmaradna, remélhetőleg jelentősebb forrásokkal ...
.... a szólásszabadság nem keverendő össze az uszítással. Németországban például nem jelenhet meg a Mein Kampf. Megkockáztatom, még csak új törvényre sincs szükség, csak elő kell kotorni a régieket, hogy a negyvenes évek visszataszító irományai eltűnjenek a kirakatokból, a boltokból. Erről egyébként konzultálni fogok Bárándy Péterrel. Ilyen szövegek közzétételével nem lehet Európai Unióról beszélni. De ne azért tüntessük el ezeket, hogy jók legyünk Európa előtt. Hanem a saját megtisztulásunk érdekében, mert szégyenletesnek ítéljük ...

x

Másképp beszélni a megszokottról
Zsótér Sándor rendezéseiből indított sorozatot a Thália Színház
Heti Válasz, 2002.06.10. Kálmán Emese

... a formátlan gyerekkori vonzalomból tizennyolc éves koromra az lett, hogy az akkor induló dramaturgiaszakra jelentkeztem a színészet helyett. Azután a főiskolán mégiscsak jött a filmezés, így ha volt is efféle vonzódásom, módomban állt kipróbálni. Majd a főiskola után végeztem a munkámat: dramaturgoskodtam szerte az országban. A radikális váltás az volt, amikor találkoztam Gaál Erzsébettel, és mellette dolgoztam Nyíregyházán, ahol aztán a rendezés is megtalált ...

x

A leggyengébb láncszemek
Történészek a Hídemberről (Gerő András és Erdődy Gábor, BE)
Filmvilág, 2002/6. Mihancsik Zsófia

E: ... alapproblémák összetettségét, ellentmondásosságát nem ismerjük meg a filmből, ugyanakkor a meghatározónak kinevezett alapkonfliktusról - a nemzeti függetlenségről - is félrevezető információkat kapunk. A film azt érzékelteti, hogy Kossuth már korán el akart szakadni a birodalomtól. Nem igaz! ...
G: ... én ezt a filmet képeskönyvnek tartom: lapozgatjuk az oldalakat, jeleneteket látunk gróf Széchenyi István életéből. Ám az sem világos, hogy belső és történelmi dinamikájukban hogyan illeszkednek egymáshoz a jelenetek. Széchenyit megítélésem szerint döntően ösztönlényként ábrázolja a film, olyan emberként, aki intellektuálisan nem megindokolt ingereknek engedelmeskedik ...
E: ... tendenciózusan másként ábrázolták a valóságot. Ezen belül nemcsak Széchenyit, vagy Kossuthot, hanem Batthyányt is. A magyar történészek több évtized alatt rengeteg munkát elvégeztek, s ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni ...
G: ... a híd összeomlik, és a szimbolikusan vett politikai hídteremtés sem sikerül. A film metaforikus üzenete a nagy magyar kudarc. Ez az üzenet súlyosan problematikus. Ugyanis a Lánchíd elkészült. Ez tény, még akkor is, ha Széchenyi maga sosem látta ... ami pedig a politikai részt illeti: gondolhat bárki bármit a kiegyezésről, de létrejött ... vagyis az üzenet semmilyen szempontból sem hiteles ...

... ha Széchenyinek van emberi tragédiája, akkor ez az alkati és nagyon modern dilemma, hogy egy ember magára veheti-e egy ország sorsát. Az öngyilkossághoz ezek a motívumok nagyban hozzájárulhattak. Ha viszont megölték, csak egy őrült ember zavaros fantazmagóriája volt az egész.

x

Bibó breviárium
Képtudat és önismeret
Weiss János filozófus, Tillmann J.A. és Fehérvári Tamás esztéta beszélgetése ...
Filmvilág, 2002/6.

T: ... példátlan módon integrálta kora felismeréseit - a jogfilozófiától a pszichoanalizisen át a szociográfiáig.
Lehet, hogy nem folytatott mélylélektani tanulmányokat, de azzal a fajta éleslátással szemlélte és értelmezte az őt körülvevő világot, amelyet az analízis alakított ki ... miközben kivételes, morális lényként élte az életét ...
... ez adja a film aktualitását ...
F: ... a film a maga eszközeivel ezt a fajta látásmódot, nyugalmat hangsúlyozza, a korábban említett lassítások és ismétlések is ezt szolgálják. Nem a Bibóról készült film- és fotófelvételek szűkössége okozza, hogy Forgács ezúttal -a korábbiakhoz képest - ilyen csekély számú képpel dolgozott ...
W: ... a magyar alkat kétfelé hasadt: vannak egyrészt a semmiféle kompromisszumtól vissza nem riadó, némi eufémizmussal reálpolitikusnak nevezett emberek ... kiváló a realitásérzékük, könnyebben érvényesülnek ... a másik oldalon pedig az egyre inkább a nevetséges prófétai tartás felé sodródó lényeglátók, akik egyből megtalálják a pontot, hogy mitől döglik a légy ... ebben a polarizálódásban a társadalom morális tartása elhasználódik, tönkremegy ...


Riportok

Készül a magyar Gyalog galopp
Herendi Gábor rendező a Valami Amerika sikere után legközelebb kosztümös filmet forgat
Magyar Hírlap, 2002.05.15. Kozár Alexandra

... a forgatókönyvet Herendi Gábor ötletéből Harmat Gábor írta, aki egy reklámügynökség kreatív igazgatója.
"A film ötlete egy reklámfilm forgatáson pattant ki a fejünkből. Gábor ezeket öntötte formába. Stílusa persze más lesz, mint az előzőé, de ez a jellegéből fakad ... A Magyar vándor alacsony költségvetésű lesz, mintegy 300
millió kell hozzá, de jelenleg még egy fillér sincs ...

x

Moziháború Szombathelyen
Egyenlőtlen harc a kópiákért - A Hídember csak multiplexben
Népszabadság, 2002.05.27. Pais Szilvia

... a budapesti premierek és a szombathelyi bemutatók között már jelentős lett a csúszás. Először csak egy-két hetes, majd egy, aztán két-három hónapos késéssel jöttek a filmek. (A UIP-Dunafilm például a Vanília égboltot két hónappal, a Csodálatos elmét majd három hónappal később adta. A Mokép a február közepe óta futó Amelie csodálatos életéből csak május végére juttatott ... kópiát ...)

x
Mészáros Péter: érkeznek a meghívások
Népszabadság, 2002.05.28. D.A.

... a mindössze egyetlen nap alatt és 2,2 millió forintos költségvetésből leforgatott Eső után Mészáros szavai szerint egy köztes, átmeneti állapotot, egy szerelem végét meséli el - a szakítani akaró főhősnő szemszögéből nézve ...

x

Filmválasztékot bővít az SPI
Népszabadság, 2002.05.30. V.Gy.

... a legutóbbi adatok szerint a piac túlnyomó részét két külföldi tulajdonú filmforgalmazó, az InterCom (több mint 51 százalék) és a UIP (csaknem 32 százalék) uralja. A legnagyobb magyar cég, a Budapest Film (csaknem 7 százalék), kisebb részesedéssel működik a Best Hollywood (5,5 százalék), a hazánkból legutóbb kivonult Kinowelt (4 százalék). Egyszázalékos piaci részesedésnél kevesebbet ér el a hazai filmforgalmazásban a Mokép, a Flamex és a Másképp Alapítvány ...

x

Gyorssegélyt kér a filmszakma
Megvonták a bizalmat Granasztói Györgytől
Népszabadság, 2002.05.23. V.Gy.

... az MMK csúcskuratóriumában egyébként több hely is üres, csak Kádár Béla, Kodolányi Gyula, Pohárnok Mihály és Vincze Mátyás tölti be posztját. A korábbi minisztériumi delegált, Bayer Zsolt még tavaly mondott le, amikor a Duna TV kulturális igazgatóhelyettese lett. Az Orbán-kormány sokáig halogatta, hogy a korábbi kuratóriumi elnököt, Koltai Lajos operatőrt bejegyezzék a cégbíróságon. Granasztói György bejegyzéséhez már minden adminisztratív feltétel teljesült, de az aktus tárgytalanná vált ...

x

Nyert az Eső után
Polanski és Mészáros Péter Cannes-i nagydíja
Heti Válasz, 2002.05.21. Balla Eszter

... a zsűri elnöke, Martin Scorsese amerikai rendező értékelésében kiemelte, hogy a film forgatókönyve is a rendező munkája. A hatperces mozi egy menekülés és egy szomorú visszatérés történetét meséli el, azaz egy nő és egy férfi kapcsolatát. A főszerepekben tehetséges fiatalok, Horányi Balázs és Viktor Judit látható. A film operatőre Marosi Gábor volt ...

x

Ködbe burkolózó magyar filmjövő
Magyar Hírlap, 2002.05.18. Tölgyesi Gábor

... idén nyolcvannégy pályamű érkezett az MMK-ba, 3 milliárd 80 millió forint igénnyel ...
.. az európai jogharmonizáció értelmében a törvény rögzítené, hogy az állam közvetlenül nem léphet fel filmek megrendelőjeként, egy film költségvetésének legalább 50, kiemelt esetben 75 százalékát finanszírozhatná, s egy magyar alkotást legalább öt kópiával gyártanának ...


Tudósítások

Filmes fesztivál Kolozsváron
Népszabadság, 2002.05.10. Demény Péter

A Filmtett megalakulásakor azt szerettük volna, ha egy jó értelemben vett modern kortárs lap születik, amely legalább szűkebb környezetünk filmes újdonságaival megismerteti olvasóit ... - nyilatkozza Jakabffy Samu ...

x

Futballmozi
Magyar Hírlap, 2002.06.01. Szarka Klára

... B. Müller Magda fotográfus csaknem másfél évtizedet szánt arra az életéből, hogy megmentett egy amúgy pusztulásra ítélt kincset. Megmentette a magyar filmek standfotóit ... Most megjelent a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány első albuma ... s láthatja ország-világ, hogy mit is jelent ez a mozgóképről szóló páratlan értékű kulturkincs ...

x

Animációs seregszemlék Kecskeméten
Magyar Hírlap, 2002.05.30. DÉ

x
Csodaszarvas a galériában
Jankovics Marcell kiállítása egy dunakeszi óvodában
Népszabadság, 2002.05.29.
x

A vándormozi visszatér
Magyar Hírlap, 2002.05.11. Biczó Henriett

... a szolnokiak egy része inkább visszaforgatja az idő kerekét, s számukra nem a bevásárlóközpont lesz a találkozások színhelye, hanem a vándormozi. El kell ismerni, hogy elsősorban nem a nosztalgiázás vágya hajtja a helybelieket ... , ... hanem anyagi szempontok ...


Esszék

Vészkijáratok
Jancsó Budapestje
Filmvilág, 2002/6. Hirsch Tibor

... Jancsó Budapestje nemigen barátkozik Mándy Iván Budapestjével. Pedig van benne pincér, van fecsegő sírásó, van magányos szaxofonos ...
... a jancsói metropolisz késői felfedezés, akkor kér hirtelen helyet magának a filmes Budapest-vetületek között, amikor a néző már úgy hiszi, látott mindent ... először is a rozsdaövezet objektuma: lehet csarnok, sehová sem futó sínekkel, lehet bármiféle lenyúlható ingatlan-portéka, vagy éppen leszámolások helyszíne, összeesküvők gyülekezőhelye ...

x

Vedlik a város
Budapest operatőr szemmel
Filmvilág, 2002/6. Andor Tamás

... filmezünk, bóklászunk Pesten és Budán, s elbűvölve látom, hogy az új Erzsébet-hídon oda-vissza járva minden nap új és új fényekben, új ködökben, új páratávlatokban, más és más tükröződésekben rohanok, kocsin vagy buszon, gyalog vagy biciklivel. Elképzelem, hogy egyszer kamerát ragadok és rögzítem egy éven keresztül, napról-napra ezt az élményt, hogy eladjam az utókornak.

x

Néhány lehet, néhány igen és néhány nem Jancsó Miklósnak és Grunwalsky Ferencnek
Agora
Élet és Irodalom, 2002/18. Fábry Sándor

... abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy öreg szülők hülye gyerekeként polgári értelmiséginek születtem, amint mindenki az volt a családomban, a tudott generációkig visszamenőleg ...

x

Ki megy ölre a magyar filmért?
Népszabadság, 2002.06.01. Marx József

... az alapítvány fennállásának egy évtizede alatt méltánylandó módon kivívta magának azt a szabadságot, hogy tevékenységét ne ellenőrizze senki, de megtörtént az is, amire egyesek már az alapítás idején is fölhívták a figyelmet: az állam "elengedte" a filmipar kezét, és csak akkor lép, ha arra végképp kényszerítve érzi magát ...
... szakértői megállapítások szerint a 11 budapesti multiplexbe legalább 20 milliárd forintot fektettek be. A drámaiságot az jelentette, hogy a magyar filmszakmának fogcsikorgatva tudomásul kellett vennie, hogy a forgalmazásnak erről a piacvezető köréről a hagyományos - politikai - nyomásgyakorlás egyszerűen lepattant ...
... az elmúlt négy évben nem volt, aki a magyar film érdekében ezen az ingoványos terepen fellépett volna ...

x

Levél Orbán Ottó kozmikus gavallérhoz
Orbán Ottó 1936-2002
Élet és Irodalom 2002/22. Grunwalsky Ferenc


Portré

Várkonyi Zoltán
Népszabadság, 2002.05.11. M.G.P.

... halála után huszonhárom évvel még mindig hat szelleme. Kevésbé a színházában. Kevésbé tanítványaiban. Legkevésbé talán a főiskolán, amelynek rektora volt. Várkonyi találta ki a főiskola meghosszabbítását: a színházi gimnáziumi osztályok meghonosítását. A hivataloktól kitaposott színházi tanítás elfonnyadt több gimnáziumban. Bácskai Mihály keze alól azonban Szentesen egész színházi had indult el. színészek, rendezők, színházi emberek vagy csak a színházat értő, pallérozott emberek. Bennük él ma is a kilencvenéves Várkonyi Zoltán ...


Forgatnak

Mámoros táncház - majdnem rendőrrel
Szomjas György Vagabond címmel új filmet forgat
Népszabadság, 2002.06.03. Csákvári Géza

... kora este a Fővárosi Művelődési Házban a technikusok már javában dolgoznak ... A film a budapesti táncházakról szól. Illetve azokról a fiatalokról, akik nehezen találják a helyüket a városban és a mai életben ...


Filmszakmai események, hírek

Tábla Kabos lakhelyén
Blikk, 2002.06.04.

... a terézvárosi Király utca 76. szám alatti ház falán ... szemközt az egykori Király Színházzal, ahol rendszeresen fellépett ...

x

Elhunyt Tyll Attila Jászai Mari-díjas, érdemes színművész, életének 79. évében ...

x

Két magyar filmet is vetítenek a fesztiválon (Cannes, BE)
Népszabadság, 2002.05.14. V.Gy.

x

Kinizsi, Blue Box? Kultiplex!
Népszabadság, 2002.05.10. Csákvári Géza

.... ma nyitja újra kapuit a februárban sokadszorra bezárt, egykor Kinizsi mozi ...

x

Granasztói nem lesz kurátor
Magyar Hírlap, 2002.05.13. (MH)

x

Új forgalmazó a hazai mozipiacon
Magyar Hírlap, 2002.05.15.

... a New York-i központú SPI International tizenkét éve működik, Latin-Amerikában, Ázsiában és Európa több országában is jelen van ...

x

Ezer forint felett a mozijegyek
Egyszerre, egységesen emeltek árat a konkurens cégek
Népszabadság, 2002.05.03. Csákvári Géza

... a jelenlegi áremelés legfontosabb kérdése az ezerforintos lélektani határ átlépése ...

x

Sikerfilm a Hídember
Népszabadság, 2002.05.07. H.M.

... április 11-től tegnapig 152 500 néző látta, közülük 69 314-en Budapesten váltottak jegyet a filmre ...

x

Gyorssegélyt kér a filmszakma
Magyar Hírlap, 2002.05.24. (MTI)

 

hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap