Báthory Erzsi Lapszemle: 2002. április 13. - 2002. május 06.

Bemutatók - kritikák  Interjúk  Filmtörténet  Riportok  Tudósítások  Forgatnak  Filmszakmai események, hírek 


Bemutatók - kritikák

Egérút
H, 2000, Neuropa Kft.

R,f: Sára Júlia, o: Grunwalsky Ferenc, z: Másik János, d: Vayer Tamás, k: Breckl János, v: Juhász
Katalin, h: Sipos István, gyv: Ozorai András, p: Kardos István, Ozorai András
sz: Máté Gábor (Simon Péter, író), Müller Juli (Edit), Schell Judit (Juci), Molnár Piroska (Piroska),
Scherer Péter (szerelő), Hujber Ferenc (Béla), Balázsovits Edit (Béla felesége), Tuul Colmon (a kínai)
16 mm, színes, 100 perc
gyártó: Neuropa Film, Duna Televízió
forgalmazó: Neuropa Film
Bemutató: 2002. április 25.

Egérfogó
Élet és Irodalom, 2002.05.03. Báron György

... már a Kornis-novellákból készített rövid játékfilmjei erős groteszk tehetségről tanúskodtak, vagyis
olyan látásmódról, amely filmművészetünkben - szemben a cseh irodalmi és filmes tradícióval - fölöttébb ritka ... Sára Júlia munkája fölött is ott lebeg a Jancsó ihlető árnyéka - jelzi ezt Scherer figurája és az operatőr alkotótárs, Grunwalsky személye. Ám Sára látásmódja mind nemzedéktársaiétól, mind Jancsóékétól különbözik.
Különös érzéke van ahhoz, amit mindennapi groteszknek nevezünk - ahogy az életünk lassan megcsúszik, és a képtelenségek e világi, otthonos birodalmából átkerülünk az abszurd rémálom világába ...
... remek az indítás ... ilyen jelenetet csak nő képes hitelesen megalkotni - ez az, amit összetéveszthetetlenül női látásmódnak neveztem ...
... majd abbamarad ... Tudjuk, nincs kiút, de ez nem azonos a dramaturgiai cserbenhagyással. Ha hősünk nem is talál egérutat, a rendezőnek találnia kellene ...

x

Egérút
Heti Válasz, 2002.05.03. Szabolcs Imre

... kelet-európai vagy szűkebb értelemben magyar abszurdot látunk Sára Júlia filmjében ... Sára Júlia legfőbb tévedése az, hogy összekeverte az abszurd látszólagos logikátlanságát a műalkotás logikátlanságával ...
... A film egyik ízlésbeli mélypontja az a jelenet, amikor a félrészeg író a Tudod, hogy nincs bocsánat első versszakát mondja ...

x

Szabadidő a jó levegőn
Egérút
MaNcs, 2002.05.02. Turcsányi Sándor

... a kínaiak már a spájzban vannak ... Sára Juli filmjében a svédfogóval fejbe hajított kínaiak folyamatos jelenléte tehát nem rasszizmus (hacsaknem a svédek szempontjából). Hanem hülyeség. Vagy művészet ...
... miért kell egy pályakezdő fiatal filmesnek az első filmjében azzal foglalkozni, hogy a mi a fene van egy öregedő első könyves író hülyeségeivel, akkor az értelmezhetetlenség mocsarába navigáljuk magunkat, s csak az üres elutasítás marad számunkra, azt meg nem kedveljük ...
... Sára Júlia filmje világos, üde színekben mutatja magát, ám erőltetett, átgondolatlan és minden irányban a könnyebbik megoldás felé tart. A rendező mindennek dacára sem tűnik reménytelen esetnek.

x

Hétvégi moralitásjáték önsajnáló értelmiségivel (Egérút)
Magyar Hírlap, 2002. 04.25. Gervai András

... Sára elfelejtette közös nevezőre hozni ezt a két világot, a két különböző hang és stílus kioltja egymás hatását, hitelét... nem tudja megmutatni (az író) kisszerű létezésének látszatai mögött tragikomikus, komikus valóját. Ehelyett álkonfliktusokba keveri őt (a testes asszonyság megerőszakolja), és lelkizésre, mérlegkészítésre készteti ...

x

Alámerülés (A Hídember)
Élet és Irodalom, 2002/16. Báron György

... Egyszerűen nem tudom, miről szól a Hídember. A magyar reformkorról, szabadságharcról és forradalomról?
Ugyan ... Petőfi, Táncsics, Vasvári sehol, a pesti forradalomról kétsoros felirat tudósít, a szabadságharcról egyetlen jelenetet sem látunk ...
... lezajlik minden, jelzésszerűen, akár egy diafilmben. A Hídember így nemcsak történelmi freskónak használhatatlan, hanem Széchenyi komoly és mély erkölcsi-politikai dilemmájának ábrázolásával is adós marad.
... pompás színészgárda vonul fel a Hídemberben, aligha ők tehetnek róla, hogy céltalan rohangálásra és üres frázisok puffogtatására kényszerülnek ... A történet igazi hőseiről nem tudunk meg többet, mint amennyit a film rút plakátján látunk - ragasztott szakállal néznek a semmibe, s úgy hívják őket, hogy Wesselényi, Batthyány, Kossuth, Széchenyi.

x

Désiré történelemórája
Bereményi Géza: A Hídember
MaNcs, 2002.04.18. Turcsányi

... lendületes, gyors, színgazdag, levegős, alkalmanként mélységei felé is dinamikus mozidarab. Film, s hogy az, már önmagában is siker. Film, s amellett egy híd is, meg opera is, noha mindkét ilyen tulajdonsága elméletileg harcban kéne álljon a filmszerűséggel. Áll is ...
... kesztyűs kézzel nem lehet szentséget törni, csak dudálni ...
... A Hídember a nagy színészi alakítások filmje is. S egy ilyen konstrukcióban a főszereplő helyzete a leghálátlanabb ... Darvas Iván és Szarvas József ... két zseni.
... A Hídember nem kurzusfilm ...
... nem a Tanítványok mellett fogjuk számon tartani.

x

Hídember
A hét filmje
Heti Válasz, 2002.04.18. Szabolcs Imre

... annak az európai trendnek az első hazai jelentkezése ..., melyben az állam, mint mecénás munkát ad a szakmának, a rövid távú harcot is vállalva a belterjességgel, a szűk körű szakmai sovinizmussal, az évtizedekre bebetonozott mogulok mindenhatóságával ...
... filmjének szűken vett stáblistája hatvankilenc valódi történelmi szereppel megjelölt színészt sorol fel, s rajtuk kívül még vagy ötven beszélő szerep tűnik fel a történet folyamán . A középpontban Eperjes Károly Széchenyi Istvánja áll. Egyenetlenségei, apróbb modorosságai ellenére is nagy formátumú alakítás az övé ...
... ami nincs, arra nem lehet támaszkodni. A történelmi tudat elsorvasztásának az eseménytörténetet és a személyiségeket mellőző történelemoktatásnak a gyümölcse akkor érett be, amikor hosszú évtizedek után először nyílt lehetőség reprezentatív történelmi film készítésére ...az alkotói törekvést és a néző tudatát nem
kapcsolja össze a közös ismeret és az emlékezet hídja, szándék és valóság ütközőpontján imbolyog a Hídember ...

x

A Hídember
Demokrata, 2002/16. Barta Boglárka

... nem kisegítő iskolák részére készült. Joggal feltételez tehát egy olyan korról és olyan emberről ismereteket, amely a magyar történelem egyik kiemelkedő szakasza és államférfija ...

x

Minden esetben az építőknek van igazuk (A Hídember)
Magyar Nemzet, 2002.04.11. Pósa Zoltán

... a történelmi tárgyú remekművekkel, Wajda Pan Tadeuszával, Kawalerovicz Máter Johannájával kell egy sorba helyeznünk ...
... a mű a finálétól eltekintve analitikus-visszapillantó szerkezetű ... ellentétben számos történelmi tárgyú alkotással, azok számára is érthetővé teszi Széchenyi István bonyolult egyéniségének fő mozgatóit, akik korábban semmit sem hallottak róla. Átélhetően vetülnek kifejező képsorokká a belső démonok, amelyeket le kell győznie, de már a fékevesztett orgiák végnapjaiban megfogant életművének betetőzése, a Lánchíd terve ...
... e mozgóképes szimfónia vádlón és esengve kéri a magyarságot, ne hódoljon be az örökös rombolás sátáni démonának, mert mindig az építőknek van igazuk.

x

Egy élet a romok alatt
Bereményi Géza: A Hídember
Népszabadság, 2002.04.12. Orsós László Jakab

... Széchenyi István gróf ha csak a legközismertebb tényeket és lenyűgöző Naplóját vesszük alapul, olyan vergődések, olyan szenvedélyek, élet kételyek és csak ritkán előálló bizonyosságok között élt, hogy életének puszta története is úgy felkavarja az embert, és olyan kérdések közelébe viszi, amelyek túlmutatnak a konkrét
történelmi és politikai részleteken ...
... a Hídember nem építkezik, hanem megelégszik a főhős történetének lekövetésével ...
... összeroppan a részletek tisztázása alatt, és úgy elveszti hősét, hogy az embernek belesajdul a szíve ...

x

A legnagyobb és a legdrágább
A Hídember
Magyar Hírlap, 2002.04.11. Gervai András

... A Hídember Széchenyi képe - s ez is hiányérzetünk egyik oka - semmit sem ad hozzá a történeti munkákból, s az irodalmi alkotásokból ismert ábrázolásokhoz ... bár viszonylag összetett személyiségként jelenik meg, sorsa nem érint meg, dilemmáival, a bensejében játszódó drámával nem tudunk azonosulni ...

x

Széchenyi, az Oroszlánkirály
(A legkisebb film a legnagyobb magyarról, avagy ha nincs kéz, nincs csoki)
Magyar Hírlap, 2002.04.05. Forgács Zsuzsa

... kicsit elszorult a torkom a 2002-es rendszerváltás lehetőségétől. Mit fogunk magunkkal kezdeni, ha elmúlik rólunk az a sok emberi mélység és annak minden "eklatánsan magyar " dimenziójú folyománya, ami az elmúlt négy évben szakadt ránk? És ami ennél sokkal jobban aggaszt: honnan fognak további ihletet meríteni a szerzők életművük kiteljesítéséhez? Mi lesz, ha tényleg eltűnnek majd a "világra szaró magyarok"? ...
... aljasul elárulom, hogy ott a messzi pazar jövőben - a stáb aktuális tartózkodási helyén - sincs egy büffentésnyi esélye se az emberi léleknek a változásra ...

x

A mi Széchenyink
Népszabadság, 2002.04.05. Orsós László Jakab
(A legkisebb film a legnagyobb magyarról, avagy ha nincs kéz, nincs csoki)

... végtelenül fájdalmas ugyanis, hogy olyan országban élünk, ahol udvari alázkodásra kényszerítik a művészeket és a művészeteket, de mérhetetlen öröm az is, hogy ebben a három fiatal emberben van szufla, bátorság és kedv arra, hogy keményen pofán csapja az ország, azaz a művészetek urait. Akik persze nem is olyan nagy urak ...

x

A jelenkornak üzenő háborús Sors szimfónia
(Szembesítés)
Magyar Hírlap, 2002.04.04. Gervai András

... a filmben erőteljesebben rajzolódik ki az a folyamat, ahogy Steve Arnold őrnagy a Karmester bűnösségét igyekszik bebizonyítani, mintsem Furtwangler önmagával folytatott küzdelme ...
... Szabó és alkotótársai ... éppen azt a morális axiómát igyekeznek tudatosítani bennünk, hogy a művész nemcsak alkotó ember, de társadalomban élő lény, művészi léte - válságos, kritikus időkben még hatványozottabban - elválaszthatatlan a magánemberitől ...

x

Tehetség és hatalom
Szabó István: Szembesítés
Népszabadság, 2002.04.12. Almási Miklós

... Szabó filmjének újdonsága, hogy nem segít. Nem súg, hogy mint néző, mit csinálj, sőt ha már készül benned valami, egy hirtelen fordulattal azt is semlegesíti: inkább megnehezíti a feladatod. Ilyen még nem volt, ezért mondom, hogy filmileg, befogadás-esztétikailag is új ez a képcsinálói magatartás ...
... döntetlen a parti. Művészet és élet az utolsó pillanatban összekacsint és elgáncsol: most légy okos ...
... ő talán az első filmművész, aki ilyen tudatosan képes filmileg játszani a zenével, új dimenziót nyitva az ábrázolásnak. Furtwangler mellett - ha egyáltalán - a muzsika érvel, legalább is hihetővé teszi azt a naiv argumentációt, amit vallatójával szemben előad a művészet és politika különbségéről ...

x

Szembesítés
168 óra, 2002/15. Bölcs István

... mellékszereplői is mélyen elgondolkodtató sorsokat hordoznak. (A vodkázós jelenet - bravúr.) ...
... amikor Furtwangler porig alázva, megsemmisülve megy le a lépcsőn, már teljes pompájában virít a lovas szobor. A mű. Kit ábrázol? Nem tudom. Ki csinálta? Nem tudom. De az alkotás, a mű túlélte a háborút, a világvégét. Csak a művészből nem maradt semmi. A karmesterből, aki meghajolt Hitler előtt. A szembesítés kegyetlen, de igaz.

x

Vértelen szerelem (Szerelem utolsó vérig)
Népszabadság, 2002.04.05. Veress József

... Berencsi Attila és Szilágyi Mariann amatőr hevülettel birkóznak a feladattal. Nincs igazán emlékezetes pillanatuk. Garas Dániel operatőr néhány kompozíciója (vonatjelenetek, szegedi utcarészletek) és Presser Gábor dallamai színvonalasabbak a film egészénél, néhány tánc- és énekbetétet szintén dicsérhetünk, egészében véve mégis csalódást kelt az izzadságos mutatvány ...

x

Naturalizmus (Kvartett)
MaNcs, 2002.04.25. - csont -

... egyetlen nyomorúságos lakótelepi konyhában játszódik az egész mű, és ez fölöttébb intimmé, kamarazeneszerűvé teszi a komponálást. Ilyenkor megnő a közeli képek jelentősége, és Vecsernyés él a lehetőséggel, az emberi arcot, az apróbb gesztusokat, az alig észlelhető rezdüléseket állítja a középpontba, s ez olykor szép pillanatokat teremt. A film éppen akkor válik kínossá, amikor filmszerű akar lenni, amikor kimegy a konyha szűk teréből, s felidéz bizonyos emlékképeket: a régi focizást, a kőbányai házat vagy a New York utcáin közönyösen áradó tömeget. Ezek illusztrációk, mégpedig a rosszabbik, a szájbarágós fajtából ...

x

Vatta az agyban
Kvartett
Filmvilág, 2002/május, Stőhr Lóránt


... a Vendég megmerevedett frontvonalak, évtizedes sérelmek közé érkezik, és nem abba a paradicsomi elképzelésbe csöppen, amit magában őrzött a hazáról. Hol vannak itt már ráérősen dumálgató haverok, hol vannak egymást segítő emberek, hová lehet csak úgy, minden bejelentés nélkül felugrani? ...
... a négy ember mind a magáét fújja a maga nyelvén. Spiró disszonáns kvartettje a gondolkodásbeli és nyelvi horizontjukba bezáródott magyar típusemberek szükségszerű félreértését énekli meg ...
... a dráma nem közvetlen összeütközéseken, hanem a roncsolt nyelven egymás mellett elbeszélő hősök állandó félreértésein és lassú megértési folyamatain keresztül bontakozik ki. A vásznon is megél az akciót nélkülöző történet ...
... a forgatókönyvet jegyző Spirónak és Vecsernyésnek tényleg nyersanyagként kellett volna bánni a szöveggel ... ... Lukáts Andor boldogul a legjobban a feladattal: fizimiskája, hangja, gesztusai meggyőzően idézik fel a múltjával küszködő, sértett, gyanakvó, mindenben ellenséget és összeesküvést szimatoló proletárt ...
... az erőtlenül megszólaló Kvartett sem jön át a rosszul szigetelő betonfalakon. Az Ejrósport mindenkinél hangosabban kiabál .

x

A jégmadár tojása
Tompa Gábor: Kínai védelem
Korunk, 2002/január, Margitházi Beja

... nem a történetek írják a teret, hanem az át- meg átmetaforizált tér határozza meg a történeteket. A kilencvenes évek erdélyi dokumentum-, rövid- és nagyjátékfilmjeinek történetei többségükben tér- és idődramatizációknak tűnnek. Helyszín és vidék, jelen és múlt meghatározó, történetalakító dramaturgiai elemként, majdhogynem aktív szereplőkként vannak jelen ezekben a filmekben, melyek szóljanak akár megérkezésről, tartózkodásról,vagy keresésről, makacs visszatéréssel tematizálják a múltat, és sohasem merészkednek tovább a jelennél ...
... főszereplője, György Péter, valójában egy eltévedt időutas: tizenkilenc évi szibériai fogság után érkezik vissza a hatvanas évek rendszert, stílust és határokat váltott Erdélyébe, és egy helyet keres: egy völgyszorost, és egykori szülőfaluját ... a találkozás a tizenkilenc éve elveszett hellyel a film utolsó jelenetében történik meg.
Az egykori völgybéli falu valóban eltűnt: víz lepte el. A tóból kilátszó tornyok, háztetők azok közé a képek közé tartoznak, melyek önmagukban elegendőek egy múltbéli történet felidézésére és György Péter történetének beteljesítésére: a meztelenül beúszó férfi számára a hadifogságból való kiszabadulást ekkor váltja fel a felszabadulás súlytalansága ...
... a furmányos-egzotikus politikai szabotázs olyan irrealitásként lebeg a volt fogoly körül, amit valójában a filmvégi kínai jelenetnek sem sikerül feloldania ...
... egyszerre próbálkozik a bennelevés és a kívülállás többféle hangján megszólalni...
... a múltat a jelen értelmezésének megkerülésével magyarázza ...


Interjúk

Hogyan, hova hull a fény?
(Interjúféle Gulyás Gyulával, Kántor Lászlóval és Vivi Dragan Vasilével a Fény hull arcodra című filmről)
Korunk, 2002/január, Csiki László (Megjegyzés: ezt a lapszámot a mozgóképnek szentelték a szerkesztők, BE)

V.D.V.: ... harminc-harmincöt éve nem felejtettem el azt a száz magyar szót, amit a nagyanyámtól tanultam, aki felnevelt ... Van, aki kacag ezeken, ha tőlem hallja, van, aki megérti. De a nagy találkozásom azzal az emberrel történt, aki velem egy évben, egy napon, de az is lehet, hogy egy órában született. Gothár Péter az. Lehet, hogy mi amolyan földönkívüli testvérei vagyunk egymásnak. Az meg már mesébe illő, hogy egy idegen, egy román a magyar kritikusoktól elnyeri az év díját azért a Részlegért. A többi politika ...
K.L. : ... Egy film, ha egyetemes emberi kérdéseket boncolgat: aktuális. Ez szerelemről, barátságról, megcsalatásról szól, és ezeknél nincs időszerűbb. Nem egy hagyományosan vett szerelmi háromszög története, persze... Van benne valami specifikusan magyar.... szinte már tudat alatt ...
G.Gy.: ... ebben a filmben is arról van szó, hogy kis gyarlóságokkal, cinkosságokkal, el egészen a gyilkosságig, leélték az életüket. Sokkal lényegesebb, számomra legalábbis, az ilyen kisemberek életének a feldolgozása ...
... nem a filmesztétáknak és a filmtörténészeknek készül. Én azt a filmet szeretem, amit a nagyanyám is meg tud nézni. Ő már nem él. A filmről semmit nem tudott. Nem tudott az optikáról, a megvilágításról, nem tudta, miféle értelmiségi meggondolásból jött létre ez vagy az, de érezni tudott.

x

Így látja a dokumentumfilmes
Ember Judit szemmel tartja a környék változását
Népszabadság, 2002.04.24. Csákvári Géza

... nagyon jó téma, hogy az egykori füstös Angyalföld mint válik fokozatosan lakható kerületté. Sokáig jártam a házakat, lakásokat, hogy történeteket gyűjtsek, de manapság nagyon nehéz. Az emberek gyanakvók, sokszor
azt hitték, hogy pénzt koldulok. Végül is nem sokat tévedtek, történeteket, sorsokat koldultam. Sajnos a pénz nem jött rá össze, talán majd egyszer valaki más megcsinálja ...
... a megkérdezésem és az engedélyem nélkül vetítik a Pócspetrit (a Terror Házában, BE). Ráadásul valaki megvágta. Természetesen nem fizetnek érte. Ez törvénysértés...

x

Széchenyi és a magyar kudarcfilm
Gerő András a felépült hidakról
168 óra, 2002/16. Buják Attila

...számomra ez illusztrációs film volt: Széchenyi István gróf életének bizonyos elemeit szemléltették mozgóképekkel két és fél órában. Engedje meg, hogy itt történész legyek, és ezt a szerepemet összezárkóztassam a film rendezőjének ama kijelentésével, miszerint ő történetileg is hiteles filmet akart csinálni. Ezért vannak komoly problémáim a filmmel...
... a főhős gondolatairól semmit sem tudunk meg. Fogalmunk sincs arról, miért tartotta fontosnak Magyarország felemelését, tisztázatlan - legalábbis a film szerint -, mi baja volt Kossuthtal. Semmit sem tudunk meg arról, mit gondolt a haszonelvűségről vagy arról, amit a Hitelben, a Világban, a Stádiumban, a Kelet Népében megfogalmazott ...

x

"Történelmi filmre szükség van"
Bereményi Géza filmrendező
MaNcs, 2002.04.18.

... ez a téma, Széchenyi alakja alkalmas-e játékfilmre? A játékfilmnek, amihez mi Can Togayjal értünk, megvannak a maga törvényei. Hogy ennek a műfajnak a Prokrusztész-ágyába hogyan lehet Széchenyi életét beleerőltetni, milyen hosszú időszakot öleljen fel a film, mikor kezdődjön, mikor végződjön ... az is nehézség
volt, hogy a történelmi hitelességnek rendeltünk alá mindent, és a legnehezebb a szereplők kiválasztása volt Széchenyi környezetéből ...
... bezárul a kör, de nem ér véget a film, mert azt a felépülése, az utolsó sakkpartija és a halála, majd a temetése fejezi be. Számomra ez egy nagy Q betűhöz hasonlít: egy bezárult kör az alsó kacskaringóval. Ez a dramaturgiai ábra már a forgatókönyvírás korai szakaszában megjelent, és sok mindent meghatározott ...
... ha hatottak rám történelmi filmek, akkor azok Szőts István tollban maradt történelmi filmjei. Ő több ilyet is tervezett, de csak a forgatókönyvig jutott ...

x

Meghasadt kultúra
Ragályi Elemér a szellemi kárpótlásról
168 óra, 2002/15. Sándor Zsuzsanna

... rosszmájúan azt mondhatnám: rádiójátékot kell megfilmesítenem /Szerelemtől sújtva, lásd Forgatnak, BE).

Úgy kell fotografálnom egy arcot, hogy a néző ne unja el. Fel kell fedeznem kamerával a személyiség intimitását - ennél gyönyörűbb szakmai kihívást nem tudok elképzelni ...
... nagyon jó hatással volt rám az idei szemle: megjelent egy új generáció, és a magyar filmnek most minden esélye megvan arra, hogy visszaszerezze nemzetközi rangját. Szeretnék ebben tevékenyen részt venni. Segíteni akarom azokat a tehetséges alkotókat, akik kiszorulnak az állami mecenatúrából ...

x

A szabadság rácsai
(Beszélgetés Polgár Tamással)
Népszabadság, 2002/15. Szabó G. László

... sokáig én is szótlanul bolyongtam, mint az Afta fiúja. Örülök, hogy "időben" megjártam Aszódot. Később sokkal rosszabb lett volna. Kezemben a sorsom, én fogom irányítani. Színész biztosan nem lesz belőlem. Nem vonz ez a pálya. Ha jön egy újabb film, boldogan vállalom...

x

Parizáncsapat
Erdélyi Dániel röplapokról és hatalmakról
168 óra, 2002/15. Loósz Péter

... azok is tudjanak a múltról, és fedezzék föl a különbséget a hatalmi téboly és a demokrácia között. Könnyebben rájönnek: akik ma kormányon vannak, példátlanul nagy előjogokhoz jutnak. Ez pedig így volt a Kádár-korszakban is. De én valójában nem a nyolcvanas években forgattam ...

x

Színházi generális
Rajhona Ádám útlevélről és szólamokról
168 óra, 2002/17. Sztankay Ádám

...Babarczy szólt: várnak minket a kaposvári pártbizottságon. Ott kifejtették, a városnak szüksége van rám, és Várkonyival egyeztetve lehetőséget kínálnak a Víggel kötött szerződés megszüntetésére. Ráadásul vonzó fizetésemelésről beszéltek, és egyéb előnyökről. Elfogadtam az ajánlatot, végre lakáshoz jutottam, megnősülhettem. Fél év múlva Jászai-díjas lettem...
...ami a politikát illeti, kollégáimat is mindig óvom tőle. Színész ne keveredjen bele, mert könnyen odalesz a hitele ...

x

Idősebb korban a dicsfény halványul
(Beszélgetés Harsányi Gáborral)
Magyar Hírlap, 2002.04.27. Bóta Gábor

... el tudtam játszani a csetlő-botló kisembert, a lumpenréteget (sic!BE), másrészt el tudtam játszani a ravaszkás, a Lipótvárosból származó fiatalembert. Kezdetben rám haraptak nemcsak a filmesek, hanem Kazimir Károly színigazgató is ...
...megjelentettem nyolc könyvet. Ezek gyorsan elfogytak. Nem tudom, milyen író, milyen színpadi szerző vagyok, csak a közönség szórakoztatására és a magam megmérettetése miatt írok, játszom...

x

Bennünk van a választás
(Beszélgetés Huszárik Katával)
Népszabadság, 2002/17. Galambos Ágnes

...azt gondolom, hogy a találkozásaink sem véletlenek. Azokkal az emberekkel találkozunk, akiktől tanulni tudunk ...
... sokat voltam Huszárik nagymamánál Domonyban, és nagyon meghatározó volt az a világ ... iszonyatos feketére sültem nyár végére, koszos voltam, és nagyon boldog. Nagymamám nagyon határozott, nála nincs kecmec. Most kilencvenegy éves ...


Filmtörténet

Szőts István, a kozmikus film Don Quijotéja
Korunk, 2002/január, Szántai János

... Szőts Istvánnak is felkínálták egy film megrendezésének lehetőségét. Első ötletként Kőrösi Csoma Sándor életét készült filmre vinni, melynek forgatókönyvét Sütő Andrással közösen szerette volna megírni. A terv azonban ismét megvalósíthatatlanná vált, ezúttal a Közel-Keleten kirobbant háborúk miatt. Ezek után régi kedvenc terveinek egyikével állt elő: Szabó Dezső A hóhér kötele és a Feltámadás Makucskán című novelláinak megfilmesítésétől azonban az illetékesek eltanácsolták, mondván, nem illendő, hogy annyi év után éppen SzabóDezső műveivel vonuljon be a magyar állami filmgyártás fellegvárába. A harmadik variáns az 1848-as szabadságharc leverése tragikus pillanatainak megfilmesítése volt. Aprólékos kutatómunkát követően elkészült Az aradi tizenhárom című irodalmi értékű forgatókönyv ... következett a negyedik verzió, egy szenzációnak ígérkező dokumentumfilm terve ...

x

Egy könyv utolsó oldalai
Szabó István új filmje elé (részlet Marx József könyvéből)
168 óra, 2002/15.

... Szabó István és színésze, Harvey Keitel - ez is egyike a film állásfoglalásainak - sokoldalúan eljátssza azt is, hogy mit jelent, ha valaki nincs igazán a helyén ... a személyek nem azt a funkciót töltik be, amelyre képességeik és előéletük szerint alkalmasak lennének, a tárgyak előélete és ahogy használják őket, konfliktusban áll. Például egy karmesteri pálca bűnjelként kerül elő ...

x

Darvas Lili
(1902-1974)
Népszabadság, 2002.04.10. M.G.P.

... saját jogán volt szép, tehetséges, szellemes (nemcsak szerepben, magánéletben is), idővel bölcs, finom hölgy ...


Riportok

Hídember kétmilliárdért
Népszabadság, 2002. 04. 18. V.Gy.

... lehetett volna akár részben visszatérítendő támogatást adni - ismerte el az államtitkár -, de ez nem szokásos, és erre még nem dolgozták ki a részletszabályokat. Egy ilyen konstrukció megalkotása a filmtörvény megfogalmazóira vár - véli Baán László ...

x

Orbánék filmtervei: Széchenyi után Mátyás király és Bethlen István jönne
A legnagyobb és a legdrágább magyar
Magyar Hírlap, 2002. 04. 12. Tölgyesi Gábor

... nagyszabású, látványos, ebből következően költséges kosztümös játékfilmek gyártását tartja kívánatosnak a kulturális kormányzat - derült ki a múlt évben, még Várhegyi Attila államtitkárságának idején...


Tudósítások

Az Uránia első hónapja
Kutyavásár is lesz a nemzeti filmszínházban
Népszabadság, 2002.05.02. V.Gy.

x

Széchenyi-viták
Népszabadság, 2002.04.12. V.Gy.


Forgatnak

Monofilm mesterekkel és tanítványokkal
Magyar Hírlap, 2002.04.08. Balogh Gyula

... a Szerelemtől sújtva hat nap történetét dolgozza fel. A főhős egy huszonnégy éves lány, aki tizenegy éve szeretője egy nála idősebb férfinak ... A főhőst, Évát Kovács Patrícia alakítja, aki harmadéves a Színház- és Filmművészeti Egyetmen, Máté Gábor tanítványa ...

x

Nulla forintos monofilm Éváról
Mától forgatják a Presszó rendezőjének új művét
Népszabadság, 2002.04.08. v.Gy.

... a Kodak Magyarország például jelképes árért ad nyersanyagot, az egyik legmodernebb hazai utómunkastúdió, a Focus Fox térítés nélkül működik közre, a Tivoli Film vezetője, Szekeres Dénes pedig a legszükségesebb készpénz kölcsönzését vállalja ... nincs költségvetése, de költségei azért lesznek. Ezek nagyságáról Sas Tamás csupán annyit jegyzett meg: nem fogják elérni a Hídember című Széchenyi-film büfészámlájának összegét ...


Filmszakmai események, hírek

Mészáros Péter filmje Cannes-ban
Magyar Hírlap, 2002.04.26. (MTI)

x

Fiatal filmesek a finanszírozásról
Népszabadság, 2002.04.06. (V.Gy.)

x

Besenyő bálnát a Rábába!
Mozifilm
Élet és Irodalom, 2002/14. Bakács Tibor Settenkedő

... az irónia, ugye arra jó, hogy lehántsa az ideológiák által felrakott hazug vakolatot a szeretett hatalomról ...

x

A Dialektus fesztivál díjai
Magyar Hírlap, 2002.04.23. (MH/MTI)

x

Filmvilág, dzsessz és etnozene Hollywoodon kívül
Mediawave tizenkettedszer - Hetven országból több mint másfél ezer filmet neveztek
Magyar Hírlap, 2002.04.22. TG-ZK

x

Fényírók Fesztiválja
Az MTV és az ORTT nem adott támogatást
Népszabadság, 2002.04.23.

x

A magyar illusztrátorokat külföldön is elismerik
Jankovics Marcell Honour List díjat kapott a Mátyás király-kötetért
Magyar Hírlap, 2002.04.23. Dudás Éva

x

Berlini tárlat Eggerth Mártáról
Magyar Hírlap, 2002.04.18. MH-Berlin, Mogyorósi Géza

x

Újabb magyar filmsiker
Magyar Hírlap, 2002.04.08. MH
Cakó Ferenc Kövek című filmje nyerte a most véget ért stuttgarti Trickfilm-Festival közönségdíját ...

 

hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap