Kálmán Judit Lengyel filmfolyóiratok, filmes honlapok

 


145 Kbyte

A II. világháborút követően a sokat szenvedett Lengyelországban csak lassan, az alapvető műszaki eszközök hiányával küszködve indult újra a filmgyártás, ami a háborút megelőzően kizárólag Varsóban zajlott.
Kevés film készült s az országban kevés mozi működött. Nem volt jelentősebb olvasói igény a filmes sajtó iránt sem. Az egyetlen, hosszabb ideig rendszeresen megjelenő filmes hetilap a Kino (Mozi) volt.

A harcok befejezését követően Varsóban újraindult a filmgyártás is. Az első, markánsabb arculatú filmes alkotói csoportosulás a már a háború előtt is létezett baloldali Start volt, ennek keretében dolgozott Aleksander Ford (1908-1980) is. Ez a stúdió egyértelműen szembeszegült a háború előtti filmgyártással, és szót emelt a filmes sajtó megreformálása érdekében is.

1946. VII. 22.-én indult el a Film című lap. Először kéthetenként, később hetenként, majd (kereskedelmi okokból) havilapként jelent meg. A lap fénykora az 1956-68 közötti időszakra tehető. Ez jelentős mértékben összefüggött a főszerkesztő, Bolesław Michalek (1925-1997) személyével, aki 1961-1972 között töltötte be ezt a funkciót. A francia mintára készült elegáns lap a lehetőségekhez képest tág, elemző kitekintést nyújtott a világ filmgyártására, számos kritikát közölt a mozikban vetített filmekről és beszámolt azokról az irányzatokról, jelenségekről is, amelyekkel a lengyel nézők személyesen nem ismerkedhettek meg.

Ezzel párhuzamosan az 50-es évek során a mozi egyre népszerűbb lett a Szovjetunióban is. A Film egy-egy száma gyakran több mint százezer példányban jelent meg, ennek egy része a Szovjetunióba került, ahol - elsősorban a határmenti területeken - hálás és információéhes olvasók forgatták.

A Film élén a közelmúltban váltás történt, az új főszerkesztő Igor Zalewski lett. Egyelőre még nem tudni, hogy a lap nem lépett-e a második Cinemává válás, azaz a kommercializálódás útjára.

A Film internetes honlapja a következő: www.film.com.pl. Ezen mindig a legfrissebb szám tartalma, illetve egyes cikkei találhatóak meg. Érdekesek az előrejelzések és van rajta fórum is. Az itt megjelenő legérdekesebb véleményeket mindig közli a lap következő, nyomtatott száma is.

Felnőtt a háború utáni első fiatal kritikusgeneráció is. Aleksander Jackiewicz (1915-1988) az irodalom és film határterületével, a filmmel mint kulturális jelenséggel, az úgynevezett lengyel filmiskola tevékenységének dokumentálásával foglalkozott. Jerzy Plaźewski (1924- ) fő kutatási területe a filmtörténet, a film nyelve.
Részben ez az új kritikus-nemzedék indítja útjára 1957-ben Varsóban az Ekran című filmes-televíziós hetilapot. Itt kezdte meg jelentős kritikusi, filmtörténészi és filmelméleti munkásságát Alicja Helman (1935- ), mégpedig szerkesztőségi titkárként.

Az Ekran a 70-es években egyértelműen a LEMP kiszolgálója lett, a szerkesztőséget lecserélték. Az új szerkesztőség számos támadást indított az "erkölcsi nyugtalanság filmjei" elnevezésű áramlat alkotói ellen. A 80-as években aztán a lap egyre inkább depolitizálódott, az ifjúsági olvasóközönség felé fordult, ám korábbi népszerűségét nem sikerült visszaszereznie. Az Ekran 1990-ben megszűnt. 1995-ben rövid időre sikerült újraéleszteni, ám ez nem bizonyult tartósnak.

A hosszabb élettartalmú kiadványok közé tartozott a Lengyel Tudományos Akadémia Művészeti Intézete által 1951-1965 között kiadott Kwartalnik Filmowy című, Jerzy Toeplitz (1909-1995) filmtörténész által szerkesztett, a fentieknél elméletibb jellegű folyóirat, amelynek szerkesztésében Alicja Helman is közreműködött. Toeplitz a 70-es évek elején Ausztráliában megalapította az ország első filmes főiskoláját, majd 1973-1984 között annak rektoraként működött. Az ő nevéhez fűződik a 6 kötetes lengyel filmtörténet is. A lapot a 90-es évek elején újraindították. Jelenleg tudományos cikkeket, doktori disszertációk összefoglalását, különböző dokumentációs anyagokat találhatunk benne.

1966-ban Varsóban jelent meg a mai napig létező (bár 2001-ben kis híján megszüntetett), némiképp a magyar Filmvilágra emlékeztető Kino (Mozi) című havilap első száma. Jelenlegi főszerkesztője Andrzej Kołodyński. A lap munkatársa többek között a közelmúltban Budapesten is járt neves kritikus, Boźena Janicka.

A Kino internetes honlapja: www.kino.onet.pl. Itt mindig a legújabb számmal foglalkoznak, de csak vázlatos formában. A lap gazdag múltjára a közelmúltig semmiféle link nem utalt.

Itt kell megemlítenünk egy határterületet képviselő, immáron 47. évfolyamában járó (és szintén megjelenési gondokkal küzdő, ahogy arra az idei dupla számok fájdalmasan utalnak), Magyarországon ismeretlen jellegű havilapot, a Dialog-ot. Ez a lap (főszerkesztője Jacek Sieradzki színházi kritikus), ahogy azt a cím alatt olvashatjuk, napjaink színházi, filmes, rádiós és televíziós dramaturgiai kérdéseivel foglalkozik. Az általában egy-egy központi téma köré szerkesztett tematikus számokban szinte mindig közölnek film- vagy tévéjáték-forgatókönyvet is.

A 90-es években megjelentek a lengyel sajtópiacon a kommerszebb, multinacionális filmes folyóiratok is. Ezek közül a Magyarországon is ismert Cinemának sikerült talpon maradnia.

Új hazai folyóiratok is fel-felvillannak a piacon. Közéjük tartozik a 4. számánál tartó Kamera című negyedévi lap, amelyben interjúk, kritikák mellett számos technikai témájú cikk is olvasható, de nem idegenkedik a szerkesztőség a dokumentumfilmektől és a reklámfilmektől sem.

Második számánál tart a Swiat filmu (A film világa) című havilap (főszerkesztő: Lech Kurpiewski). Az első két szám egyelőre még magán hordozza a nagyotakarás egészséges túlzásait. Kíváncsian várjuk, sikerül-e megmaradniuk a lengyel folyóiratpiacon.

Zárjuk az áttekintést néhány olyan internetes oldallal, amelyek nem egy-egy konkrét folyóiratra épülnek.

www.stopklatka.pl

Kicsit talán kaotikus formában tekinti át a filmes aktualitásokat. Az oldal egyben internetes áruház is, ahol különböző filmes gadgeteket, plakátokat lehet beszerezni.

www.film.interia.pl

Hírek, interjúk, box office. Klasszikus internetes információs oldalnak tekinthető.

www.film.gildia.com

Sokban hasonlít az előbb említett oldalra, de tematikus szerkesztésű.

www.filmweb.pl.

Ez az oldal a lengyel filmművészetről, filmgyártásról kínál információkat.

Köszönet az anyaggyűjtés során nyújtott segítségért Tadeusz Lubelskinek professzor úrnak, filmkritikusnak és Grzegorz Bubak filmtörténésznek, a Szabó Istvánnal foglalkozó doktori disszertáció szerzőjének.


171 Kbyte

219 Kbyte

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső