A FIPRESCI főtitkárának levele a lengyel kultuszminiszterhez a Kino felszámolása miatt

Andrzej Celinski
Miniszter úrnak
Varsó, Krakowskie Przediescie 17PL - 00071

München, 2002 február 19

 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége, a FIPRESCI megdöbbenéssel
fogadta a hírt, mely szerint a lengyel Kulturális Minisztérium úgy döntött,
felszámolja a havonta megjelenő KINO című folyóiratot. A lapnak 2002 január
1-től nincs is többé főszerkesztője, hanem felszámoló biztosa" van.

A KINO című folyóiratot jól ismerik az egész világon, ez az egyetlen független
és nem kereskedelmi filmes folyóirat Lengyelországban, neve szinte egyet
jelent a lengyel filmkritikával. A bátor és hatékony KINO okosan kelti a lengyel
film jó hírnevét a világban, ragaszkodik az európai filmművészet értékeihez,
amelynek a hollywoodi szubkultúra inváziójával kell szembenéznie. Mi is
ismerjük szerkesztőit a nagy nemzetközi fesztiválokról, a FIPRESCI-zsűrikből
és szimpóziumokról, és tudjuk, hogy ez az egyetlen lengyel lap, melynek
bibliográfiáját nyilvántartja a FIAF.
Tudatában vagyunk, hogy a lengyel gazdaság nehéz helyzetben van, arról is
értesültünk, hogy a kulturális költségvetést 26%-kal csökkentette a kormány.
Azonban úgy véljük, ha megvonják a folyóirattól a mintegy 10 000 dolláros
szubvenciót, az nem 26 %-os csökkentést jelent, hanem 100 %ékosat!

Miután a KINO léte ezen a csekély összegen áll vagy bukik, a nemzetközi
közvélemény ezt a döntést a kritika szabadsága elleni lépésnek fogja
értékelni.

Engedje meg, tisztelt Miniszter úr, hogy nemzetközi szövetségünk nevében
tiltakozzunk a tervezett intézkedés ellen, és kérjük, tegyen meg mindent, ami
módjában áll, hogy az önök kitűnő folyóirata, a KINO továbbra is
megjelenhessen.

Szívből reméljük, hogy megfontolás tárgyává teszi kérésünket.

Tisztelettel

Klaus Eder
A FIPRESCI főtitkára

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső