Palotai János Cartier-Bresson, Capa - és a film

 

 Henri Cartier - Bresson Magnum Photos
Henri Cartier - Bresson Magnum
Photos
59 Kbyte

A múzeumok rivalizálásából - ellentétben a médiával - a nézők kerülnek ki nyertesen. Így történt ez most is, amikor a Nemzeti Galéria és a Kortárs Ludwig Múzeum egy időben rendezett kiállítást a 20. század két nagy fotóművészének képeiből.

A megnyitók egy napra, március 21-re estek, szinte egyszerre kezdődtek.
Kivételes pillanat volt, Cartier-Bresson szavaival: termékeny pillanat, amit azzá tett a 94 éves - hajlott korú, de nem hajlott hátú - művész jelenléte. Az ő számára pedig az tette emlékezetessé, hogy a verniszázson találkozott az egykori barát, kolléga Werner Bishop fiával, Markkal, aki ekkor érkezett Varsóból. A három Magnumos így találkozott Budapesten, s így lett a véletlenből több, mint az esetlegesség megnyilvánulása. Ahogy az Cartier-Bresson képein - s mögöttük is - ott van. Akár a plakáton, illetve a katalógus címlapján látható képén, amit 70 éve, 1932-ben készített a St. Lazare pályaudvar oldalában. Egy emberalak - elmosódva, mintha csak a saját árnyéka lenne egyben, s azt ugraná át - ugrik a víztócsa felett, tükröződve a vízen. Ugyanez a mozdulat látható mellette a plakátokon. A szétterpesztett lábak háromszöget formálnak, a megfeszülő test félkörívbe hajlik, a kerítés függőleges rácsa mögötti épületek tetőzete szintén háromszög alakú.

"Ahhoz, hogy leírhassuk a világot, valóban részesévé kell válni annak a látványnak, ami a keresőben megjelenik. Ehhez egyfelől összpontosításra és érzékenységre van szükség, másfelől valami geometriai érzékre" - írja. "Fényképezni annyi, mint egyetlen pillanatban, másodperctöredékben rálátni a jelenségre, annak egész bonyolult rendszerére, s fölismerni azt a formát, amely e jelenséget képileg kifejezi. Egyszerre kell a célra összpontosítani az agyunkkal, a szemünkkel és a szívünkkel. A fényképezés életmód."

Ami elég változatosan alakult: törésvonalakkal, pulzálásokkal. Előbb festészetet tanul a Montparnasse-on, a Dome kávéházban, André Lhote festőiskolájában. A szürrealista hatás később is felfedezhető humorában, játékosságában; az automatikus írást a képi ábrázolásban akarja megvalósítani. 23 éves korában kész, kiforrott, s ekkor jön az első törés: egy szerelmi bánat - ami Afrikában "űzi", s egy fotó, amit Munkácsi Márton készített három fekete kamaszról, akik tengerbe vetik magukat. A kép vitalitása megragadta; a ceruzát, ecsetet felcseréli fényképezőgépre - "a fényképezőgép az én vázlatfüzetem" -, a legendás Leicára, amivel könnyen és gyorsan lehet exponálni; egy beállításban pillanatképek sorát. Ami az ő esetében nem annyira technikai, mint inkább tartalmi kérdés. Akár idilli, akár drámai képet készít, mindegyiken ott a ritmus, a mozgás. Talán ezért jutnak kitüntetett szerephez a lábak, kezek.

A pillanatképhez közel van a mozgókép; Bunuel, Pabst után Jean Renoir asszisztense lesz - Miénk az élet, Mezei kirándulás (1936), Játékszabály (1939) - utóbbiban egymondatos szerephez is jut. 1937-ben dokumentumfilmet forgat a spanyol polgárháború kórházairól Az élet élni akar címmel, operatőre Jacques Lemare. Eközben fotózik is, a Marne partján 1938-ban készült felvétele egyszerre filmszerű és az impresszionista festményeket idéző életkép.

1940-ben újabb törésvonal: letartóztatják, fogság, szökések ("állandóan menekül"). 1944-től újra fotóz: az ellenállást, írókat, festőket: Collette-et, Mauriac-ot, Sartre-t, Mattise-t, Bonnard-t. Utóbbi - akit nagyon tisztelt -, amikor megkérdezte tőle, miért őt - és így - akarja fotózni, kérdéssel válaszolt a festőnek: miért tette és miért oda tette a sárga foltot a vászonra?

Fotósorozatot és filmet készít a fogságból szabadulókról. Drámai kép: a KZ-láger volt fogolynői tetemre hívják a besúgót. Megrázó képsorok a hazatérőkről, amint a pályaudvaron egymásra találnak szeretteikkel, s ahogy a kavargó tömegben felfedezik az arcokat. Még két filmet készít a CBS News felkérésére Amerikában 1969-70-ben: Kaliforniai impressziók, Leleplezés Délen. Azután már róla, illetve a képeiről készítenek filmet, arról, ahogy fotóz (In flagranti. rendezte: R. Delpire).

Közben újabb fordulat: 1947-ben Capával, David Seymourral, W. Bishoppal megalakítják a Magnumot. Szövetkezésük alapja a függetlenség és az alkotói autonómia. Ne legyenek kiszolgáltatva a fotóügynökségeknek (Gamma, Sigma), sem a képes magazinoknak. Önállóan járják a maguk útját: felosztják egymás között a világot. Bresson Indiában, Kínában, Capa Izraelben, a Szovjetunióban (elkíséri Steinbecket), Bishop Koreában, Dél-Amerikában.

Bresson fél nappal a végzetes merénylet előtt jár Gandhinál, hogy megbeszélje a másnapi fotózást, így csak a kezét tudta megörökíteni, majd a halál, a temetés tömegpszichózisát. Azután Kínába megy, ahol a Kuomintang végnapjainak lesz szemtanúja és dokumentálója. Később ott van a berlini falnál, a párizsi diákmegmozdulásoknál. Magyarországon kétszer járt, s bár csak kis időt töltött itt, de azt nem eredménytelenül; ezt 1931-ben és 1965-ben készült képei bizonyítják.

Három évet töltött Ázsiában. Útjának tapasztalatai hatnak időfelfogására, nem technikai, hanem szemléleti-filozófiai értelemben. Nem számít az idő, amikor hónapokat tölt el egy helyszínen, egy témával. A döntő pillanat előbb van meg gondolatban, nem a szem figyel, hanem az agy, az idegszálak, az érzékenység. Az egész személyisége, a benne lévő finomság, a diszponibilitás - és a geometria. A prousti időfelfogás ötvöződik itt a platoni gondolattal: kép nélkül nincs geometria - amit a néző fordítva lát.

Az alicantei fürdőző nők mintha az avignoni kisasszonyok fotóváltozatai lennének: a fal és a padlózat márványcsempéivel és a kibomló női testek "geometriájával", a szögletesség és a kerek formák kontrasztjával.

A termékeny periódus 1975-ig tart, utána - újabb törésvonal - abbahagyja a fotózsurnalisztikát, grafikákat csinál. Ha tovább fotózik, talán olyan képeket készített volna, amilyeneket Koudelka vagy Salgado?

Nálunk először 1964-ben rendeztek kamara kiállítást műveiből, most 155 képe látható május 26-ig.

*

"Olyan, mint Bartók után Mozartot hallgatni" - mondta egy néző, aki a Capa-kiállítás után átjött Bresson fotóit nézni. Merésznek tűnhet a hasonlat, de találó. Bresson képei nem mellőzik a játékosságot, a humort, gyakran a szürreális ötleteket sem, de alkatilag szelídebb és a döntő pillanatai is mások.

Capa, aki Budapesten Friedmann Endreként született, a numerus clausus miatt külföldön tanult, s radikális nézetei miatt el kellett hagynia az országot. Itthon Kassák volt a mentora, a Munka című lap - amely (szocio)fotókat is közölt - formálta nézeteit, majd Berlinben Karl Korsch szemináriumai, ahol a sztálini rendszert bírálták, s az ideális társadalmi rendszert a Spanyol Köztársaságban látták. Előbb újságíró akart lenni. Voigtlanderével Kepes György támogatta a fotóssá válásban, majd Párizsban - ahová a nácizmus elől menekült - Kertész André a Leicával "ismerteti" meg.

Itt találkozik Gerda Pohorille/Taróval, akivel együtt megy Spanyolországba, hogy a Dephot ügynökségnek fotózzon. (Kitalálnak egy fiktív fotóst, Capát, majd ez lesz a művészneve.) 1936 őszén, szinte a polgárháború kezdetén készíti el híres képsorozatát a milicista haláláról. A kép - ami alapján a 25 éves fiatalembert az angol Picture Post magazin a világ legjobb háborús fotósának kiáltotta ki - emlékeztet Goya festményére az 1804-es kivégzésről, de a fotón a halálosztó nem látható, csak a magányos áldozat. A kép a halálos lövés pillanatát pontosan mutatja, konkrétságán túl szimbolikusan minden köztársasági katonának, az országnak állítva emléket. Ebben rejlik Capa nagysága: egyéneket fotózott - ritkán sebesülteket, halottakat -, akik elszenvedik a háborút, annak következményeit. A háború lényegét nem a látványos harcok szívében, hanem a peremén keresi. Ezzel együtt mindig a tűzvonalban járt. Az említett képsorozatból az is kiderül, hogy a fotós együtt rohant a milicistákkal. Ez az alapja Capa újításának: a korábbi háborús képek beállítottak, statikusak voltak, nehézkesek. A Leica gép sokat könnyített ezen. Bár voltak, akik utólag megkérdőjelezték a kép hitelességét, s beállítottnak tartják, de mind az ő ottlétét Cerro Marianóban, mind Federico Borell Garcia halálát dokumentálták. Capa nem arra tört, hogy képei hatással legyenek a fotózásra; az antifasiszta mozgalomnak akart támogatást szerezni, s egyben leleplezni a francoistákat: például, amikor azok a terneli győzelmüket hirdették. Az ő fotói alapján írta le Hemingway a regénye helyszíneit. Pillanatfelvételei hasonlítanak Joris Ivens dokumentumfilmjének (Spanyol föld) képeihez, amelynek egy részét a rendező a Madridért folytatott harcról készítette. Capa fotóit A keresztre feszített főváros címmel a Regards négy számban közli, majd a köztársaságiak ellenoffenzíváját is ő filmezi. Gerda Taro halála megviseli, elhagyja Spanyolországot, Kínába megy, ahol Ivensszel forgat filmet az ellenállásról. Amikor 1938-ban visszatér, a leszerelő nemzetközi brigádokat fényképezi. Utolsó riportjait az ebrói csatáról, majd a légitámadásokról, a menekülőkről és az internálótáborokról készíti. Az arcokon félelem, szomorúság, beletörődés, s már a gyerekarcok is reménytelenek.

"Láttam százezer embert így menekülni Kínában, Spanyolországban - írta. - Nem könnyű mindig ott lenni, tehetetlenül, cselekvésre képtelenül, amikor egyetlen lehetőséged, a körülötted lévő szenvedés dokumentálása." Capa "reménytelen" humanista, aki a háborút is humanizálja, amikor az értékek pusztulása felett az emberi lélek győzelmét mutatja.

Ezután szinte végigjárta a II. világháború tűzvonalait, az izraeli háborút. Közben itthon is megfordult. Ha akkor valaki figyelmesen megnézte (volna) az 1848-as forradalom centenáriumáról készült képeit, kiolvashatta volna belőlük, hogy Capa nem a dicső múltat, hanem a fenyegető jövőt látja, s jól tette, ha elmenekült. Capa sem maradt itt... 1954-ben Indokínába ment, a Life magazin számára készített fotókat az ottani harcokról, a Vörös-folyónál. S ő, aki mindig a halál mezsgyéjén járt, nem vette észre lába előtt az aknát... (Ebben az évben halt meg Werner Bishop is, témakeresés közben az Andokban.)

70 ezer "nega" maradt utána, s mintegy ezer kép, amiből 205 szól a spanyol polgárháborúról. Ezek méltó helyükre kerültek a madridi Nemzeti Múzeumban: szolgálva a megbékélést, figyelmeztetve a gyűlölködés következményeire.

Jó részüket most mi is láthatjuk a május 19-ig nyitva tartó kiállításon.

Henri Cartier - Bresson Magnum Photos
Henri Cartier - Bresson Magnum
Photos
96 Kbyte
Robert Capa
Robert Capa
96 Kbyte
Robert Capa
Robert Capa
84 Kbyte
Robert Capa
Robert Capa
94 Kbyte

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső