Palotai János Titanimáció azaz a Titanic animációi

 

Hayao Miyazaki: Chihiro Szellemországban (2001)
Hayao Miyazaki:
Chihiro Szellemországban
(2001)
208 Kbyte

A fesztivál 10 éve alatt az animációs filmről sem feledkeztek meg a szervezők. Így már az elején megismerhette a magyar néző az angol Quay fivérek munkáit, illetve Svankmajer Faust leckéjét, majd később egy ország, Japán legújabb rajzfilm produktumait, amelyek elsők között használták a modern technikát. Tavaly Rin Tarónak a japán anime egyik vezéralakjának Metropolisát vetítették, amelyet Fritz Lang némafilmje ihletett és amely a japán képregényrajzoló, Osamu Tezuka mangája alapján készült. Idén már külön szekciót töltöttek ki az animációs filmek. A "natúrfilmek" trendjei mellett a másik dimenzió mozgásáról, alakváltozásáról is képet kaphattunk - ha nem is átfogót. A kép - a filmek minden csillogása ellenére - eléggé sötét. A tavalyi film arról is szólt, hogyan lehet komputertechnikával megidézni a képregény grafikai világának szellemét. Lehet-e a digitalizálással a hagyományos analóg módszerhez képest többletet adni a jelekhez, képekhez.

Ez a trend folytatódott idén a berlini nagydíjas Chihiro szellemországbannal, Miyazaki Hayao komputer animációjával - akit a rajfilm mestereként istenítenek és tisztelnek. (A Tezuka által alapított Mushi stúdióban együtt dolgozott Rin Taróval, majd Takahatával önállósítja magát, s korábbi manga-sorozatok után egész estés hosszú filmeket készít. A vadon hercegnőjét nálunk is bemutatták.)

A film nem a modern mítoszokat, hanem a klasszikus távol-keleti mesevilágot idézi; olyan fordulatokkal, mint az emberből állattá válás - disznóvá, madárrá, hallá, vagy a fordítottja. A hal az archaikus kultúrákban a lelket jelentette, ami az animációban "folytatódik", a lélekkel megtöltés élővé teszi, megmozdítja a dolgokat. Az alakok transzformálása, az antropomorf világkép ábrázolása a rajz- illetve tárgyanimáció sajátja. Ezekkel él is a film készítője, bár a mai technika mindezt a natúrfilmnek is biztosítja, s a számítógép az animációinak is a rendelkezésére áll (korábban is, mint a natúrfilmnek, mivel az új technikák nagy részét előbb az animációban próbálják ki). Így maga a film is átalakul, transzformálódik. A Chihiro eseménygazdagsága, fordulatossága alapján akár natúrfilm is lehetne. Hogy mégis miért animáció, azt egy másik idesorolt filmmel, a nagy publicitást kapott Az élet nyomábannal összevetve lehet bizonyítani. E film rendezője, Richard Linklater független filmesként indul, első dobásából kultuszfilm lett (Henyék) amit egy korábbi fesztiválon nálunk is vetítettek, azóta "törzsutas" a Titanicon. Erről a művéről előzőleg azt lehetett megtudni, hogy 30 animátor 9 hónapig festette át a felvett natúrfilmet, aminek központi problémája, "hogy hol ér véget az álom és hol kezdődik a valóság". Erre ugyan nem ad választ a film, amelynek tartalmával a katalógus szerint - tökéletes harmóniában van a formája.

Amit látunk - a natúrfilmre festés, átszínezés technikája -, azt a képzőművészetben már 30 évvel korábban láttuk, a hiperrealizmusban, a festészet és a fotó szintézisében, ami nem a valóságot, hanem annak fény-képi mását ábrázolta: fotókat nagyított festve, sokszorosítva. Andy Warhol híres szitanyomatán Elvis Presley egy westernfilmből lép elő. Robert Longo fotószerű városképét - Most mindenki - Fassbindernek ajánlotta. A (fény)képbe avatkozás: karcolás, roncsolás, montázs, átfestés a transzavantgárd új festészet-kelléktárába tartozott, ezt örökölte meg a film. A valóság látszat-megkettőzése ill. a manipulált fotószerűség adta "valóságos kép" mesterségességének leleplezése egyszerre dokumentálás és illúziórombolás. Ez esetben az animáció illúziójának rombolása is. A monokróm képregényekre ill. a kifestőkönyvekre emlékeztető filmet mintha indigóval kopírozták volna: a kontúrvonalak megkettőzése az álom és a valóság párhuzamát jeleznék, ami kísérletnek érdekes, de nemcsak pikturálisan felszínes, a gondolatokkal túlzsúfolt, megerőltetett filmben a szöveg és a kép sincs sem szinkronban, sem egyensúlyban. Hogy a ráfestés mögött mennyire ismerhetők fel a színészek és a helyszín, az ugyan lehet érdekes, de nem több: nem animáció.

Miután a festészetben is jelentkezik egy tendencia, ami visszatér a fotószerűséghez, ez erősítheti a hasonló filmes trendet. A velencei (film)fesztiválon az Ezüst Oroszlánt egy számítógéppel átszínezett natúr film kapta, de mellette egy kézzel festett animációt, Péterffy Zsófi Kalózok szeretője című művét is díjazták.

Kézimunkát a Titanicon is láthattunk: az amerikai Bill Plompton és a lengyel Piotr Dumala (remek)műveit. Mindketten képzőművészeti tanulmányokat végeztek. Dumala animáció mellett restaurálást is tanul, és ez meglátszik a filmjein, Plimpton pedig újságok, magazinok illusztrátora, karikaturistája lett, ez meg az ő opusaiból "olvasható ki". Trilógiája - Evés/Zabálj!, Parkoló, Mutánsok az űrből - a gyors hatáskeltésre, fokozásra épül az elrajzolt (eltorzult), szabálytalan figurákkal, amelyek a magazinok és képregények stilizált, idealizált alakjainak eltorzult változatai. A deformálás gyakran a néző szeme láttára történik. Plimpton maximálisan él a transzformációval, a hagyományos gyors átrajzolással leplezi le a látszatot: dezantropomorfizál.

Variálja a sík és a térhatást, a halszemoptikával, a "zoomolással", de ezeket nem kamerával végzi, hanem rajzban oldja meg, a natúrfilmes technikát nem adaptálja, hanem imitálja. A Mutánsokban a gyerekrajzokat idézi szálkás, szaggatott vonalvezetésével, amit nem öncélúan alkalmaz, mivel a - hosszú, nagyjátékfilm idejű - történetet egy gyerek szemével láttatja, másfelől az animáció gyerekkorára is visszatekint: Mélies holdba utazására. A gyermeki fantázia mutánsokat teremt, amilyeneket az állatokon kísérletező ("felnőtt") ember el sem tud képzelni (repülő hal, ormányos disznó). Ugyanakkor megköti az alkotót, hogy így nem antropomorfizálhat és nem dezantropomorfizálhatja a morális értékeket. A film 2001-ben Annecyben a hosszú animációs filmek nagydíját kapta.

Másképp expresszív Dumala világa, aki a kelet-európai - lengyel, orosz - hagyományt folytatja és a restaurátori szemléletet adaptálja. Az alapmű Dosztojevszkij Bűn és bűnhődése, ehhez közelít művészi alázattal és nem az eredetit akarja láttatni regény-illusztrációs szándékkal.

Tértől és időtől (kortól) függetleníti az eseményt, amihez festményanimációs-karcolásos technikát használ, aprólékos minuciózussággal halad fázisról fázisra az egész képfelületen, ahogy azt Norstein, csinálta évekig dolgozva Gogol Köpenyén, vagy ahogy Orosz István csinálja ma is. Nem használ számítógépet, csupán 1-2 tárgyat animál: egy pillanatra felvillan a balta vagy egy óra natúrképe. Időnként ráfest az előlapra, hogy a mozgás látszatát keltse, vagy a háttérben, az ablakon át látni az "esőt". Mivel szinte végig belső térbe zárja az eseményt, ezért is operál az áttűnéssel, a stoptrükkel. A zárt tér sötét tónusú, monokróm, amit "fény-árnyék" hatásokkal tesz látványosabbá. A közeli képek - mozgó szemekről, kulcslukon átlesés - váltakoznak a félközeliekkel, de ezek sem annyira térhatásúak, bár van mélységük: e fura sík világban szorongatja a szereplőket - és a nézőket.

 

...és az animáció Titanicja

Négy film alapján nehéz általánosítani. Csak annyi állapítható meg, hogy a kelet-európai film drámaibb, festőibb, erősebben kötődik az animációs képzőművészeti hagyományokhoz. Az amerikai adaptívabb, könnyebben lépi át a műfaji, művészeti határokat. A másik (natúrfilmes) oldalon is tapasztalható az animáció felhasználása, ez korábbi eredetű, hálás hatáselem, de nem több látványos trükknél. Eredménye, hogy a kétféle film ma már rettenetesen hasonlít egymásra a szó eredeti értelmében. Rettenetes történeteket látni animációs filmekben: korábban ilyeneket csak natúrban lehetett, élő szereplőkkel. Ezek ugyan animációs eszközökkel készülnek, de a műfaj hagyományos felfogása alapján nem azok. Nem animáció Az élet nyomában, és nem az a South Park sem - tömeghatású naturalizmusuk natúrfilmben, például burleszkben is működne.

Az eklektika korában úgy tűnik, mindegyik belefér az animációba - ha a techno-kulturális változásokat nézzük. Az eklektika a műfajon belül is megjelent: beépültek a natúrfilmes elemek, és egy filmen belül is felfedezhető a tárgy és a síkanimáció. Ezzel szemben tapasztalható a műfaji tisztaságra törekvés.

Kérdés, hogy mi alapján definiálják a műfajt, a technika illetve a műfaji, stílusbeli különbségek szerint, vagy a médiához illetve a társművészetekhez való viszonyulás alapján. Megoszlanak, polarizálódnak a vélemények:

Az egyik szerint nem a technika szab határt a műfajok között, hanem a műfaji különbségek. Azok, amelyek alapján az animáció olyan adottságokkal rendelkezik, amelyekkel más nem. Olyan alapdolgokra kell(ene) építeni, mint az absztrakt képi ritmus, a metamorfózis, a sajátos animációs mozgásforma, amivel a 20-as évek német avantgárdja - Eggeling, Fischinger, Richter, Ruttmann - foglalkozott, s amit Mc Laren vitt tovább absztrakt filmjeiben. A hangosfilmmel megjelenő elbeszélő stílus ezt háttérbe szorította: a natúrfilm is eltért a filmes kifejezési eszközök - ritmus, vágás, gesztusok, színészi kifejezés, tárgyak - szerepének hangsúlyozásától.

A "fundamentalizmussal" szembeállítható az a felfogás, amely szerint, ha a technika nem játszik is döntő szerepet (bár a számítógép kiszorítja a kézügyességet, az egyéni kreativitást), de az ipar igen. A szórakoztató elektronika öntörvényű mozgása átszabja, eltüntetheti a határokat, magát a hagyományos animációt: beépíti a játékiparba (Nintendo), a médiákba. Figyelemre méltó jelzés volt a Csillagok háborúja digitalizált változata - már az eredeti is a natúr és az animáció elegye volt -, kevert technikájú, s mint ilyen nem egyedülálló. Az új verzióval együtt jelentek meg azok a mobiltelefon szolgáltatások, amelyek ezzel reklámozták önmagukat és a filmet. A kijelzőn megjelenő animációk a - technikai? kulturális? gazdasági? - expanzió újabb, fontos állomását jelzik. Ami a (művészetben) jelentheti a képéhség kielégítését, új képszerűségek megjelenését s beépülését a "gesamtkunstba" - s ezáltal a műalkotás teljességét, a művészet totalitását, szerepének kijelölését - nemcsak a kijelzővel. Emellett hozhatja a művészeti alkotás új(ra) értelmezését. Ugyanakkor ezek a jelenségek a szórakoztatóipart is kiszolgál(hat)ják: a televíziók tömegszórakoztató animációkat rendelnek - ahol alternatívaként a művészet még eredeti, teljes értelmében működhet, az a kis szubkulturális egységek, közösségek szigete lehet, ahol a képéhség a személyiség képpé tételében, közvetlenségben, expresszivitásban jelenik meg, s gyakran befelé fordulást fejez ki.

A Titanic ilyen szigetnek tekinthető, s a fesztivál alapgondolata: a veszendő értékek felszínre hozása, talán jobban évényes a művészi animációra, mint a natúrfilmre. Folytatva a hagyományt, lehetne bővíteni a repertoárt például Titanic témájú filmekkel, mint a Svájcban élő Horváth Zoltán Tetemek és rákfélékjével, Paul Driessen Süllyedő Titanicjával. Az előbbit két éve már játszották Szolnokon a képzőművészeti filmek fesztiválján - díjat is nyert -, de jó lenne újra látni Horváth többi művével együtt: azóta készült Nosferata tangója Clermont-Ferrand-ban két díjat is kapott. Driessent még nem is ismerik nálunk, pedig fontos lenne eddigi életművét is bemutatni (van három órányi anyaga), mivel ő - tartalmát tekintve - még valóban rajzfilmet csinál, még ha formailag vitatható is annak valódisága. Egyébként a holland animáció is megérne egy-két estet. Dudok de Wiff Apa és lánya 2001-ben minden díjat megnyert Annecy-ban - ami az animáció Cannes-jának számít! - és Clermont-ban. Nagyon egyszerű eszközökkel megoldott szép filmjei emlékeztetnek ugyan a natúrfilmre, stílusa pedig a kézi rajzra - nem árulkodik számítógépről. A holland sikersorozatot Lokman Barcode-jéval folytatta Annecy-ban, virtuális "Mondrianos" absztraktjával.

Nem kell azonban messze menni művészi értékekért: Svankmajer mellett akad még más cseh és szlovák animátor, akikből - amint a lengyelekből s az oroszokból is - kitelne egy(?) közép-kelet-európai összeállítás. (Bár az alkotók egy része már nyugaton dolgozik.)

Addig is a képéhséget kielégítendő érdemes megnézni Bánóczki Tibor és Csáki László nemrég bemutatott filmjét Az ifjúság megnyugtat címűt. Készítői - animáció illetve videó szakosok az Iparművészetin - a képalkotás különböző szintjeit ötvözik: a festészetet a mozgóképpel, a rajzot a tárgyanimációval, ill. a natúrfilmmel rendelik egymás mellé - egyenrangú dramaturgiai és vizuális elemként. Korábbi, saját rajzú animációikban használt eszközök hatják át natúrfilmjüket. A két minőség együtt alkalmazása meghökkentő, bizarr képeket, szürreális jeleneteket szül: abszurd szatírához vezet.

A film az átültethetőség, a (konkrét-elvont) behelyettesíthetőség modellje is, kötődik a művészet expanzionista felfogásához, emellett különböző irányzatokhoz: dada, szürrealizmus, op-art, pop-art. Bánóczki korábbi festett filmjét már bemutatták a 2002-és Annecy-i filmfesztiválon.

Ahol egyébként hasonló képet mutatott az animáció.

Chihiro Szellemországban
Chihiro Szellemországban
124 Kbyte
Chihiro Szellemországban
Chihiro Szellemországban
95 Kbyte
Richard Linklater: Az élet nyomában (2001)
Richard Linklater:
Az élet nyomában
(2001)
112 Kbyte
Bill Plympton: Zabálj! (2001)
Bill Plympton:
Zabálj!
(2001)
144 Kbyte
Bill Plympton: Parkolás (2001)
Bill Plympton:
Parkolás
(2001)
49 Kbyte
Bill Plympton: Mutánsok az űrből (2001)
Bill Plympton:
Mutánsok az űrből
(2001)
282 Kbyte
Mutánsok az űrből
Mutánsok az űrből
234 Kbyte
Mutánsok az űrből
Mutánsok az űrből
70 Kbyte
Mutánsok az űrből
Mutánsok az űrből
231 Kbyte
Piotr Dumala: Bun és bunhodés (2001)
Piotr Dumala:
Bun és bunhodés
(2001)
144 Kbyte
Bun és bunhodés
Bun és bunhodés
49 Kbyte

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső