Batka Annamária Film, színház, muzsika

François Ozon: 8 nő


40 KByte

"Választanunk kell aközött, hogy szeressük, vagy hogy megismerjük a nőket; középút nincs."
(Chamfort)

 

Nyolc nő, nyolc egyéniség, nyolc csodálatos szerep. És egy film a nőkről férfiszemüvegen át. Egy film, mely a rendező önvallomása lehet nőkről, életről, magáról a rendezésről.

A szeretet ünnepéhez közeledve, egy Párizs közeli kastélyban váratlan esemény bolygatja fel egy család életét. A férfit, - aki egyszerre férj és apa, családfenntartó és szerető - egyik reggel késsel a hátában találják meg dolgozószobájában. Erre aztán kizuhan a csontváz a szekrényből, és fény derül a nyolc nő apró kis titkaira, a nyolcféle viszonyra, ami egy nőt egy férfihez köthet. A külvilágtól elzártan (hóesés, elvágott telefonzsinór, bezárt kapu) nyolc nő nyomoz, vajon ki lehetet a gyilkos. Hirtelen mindenki gyanússá válik.

A feleség, Gaby, csupán érdekből ment hozzá a férjéhez, de szeretni sohasem szerette. Catherine Deneuve nem a férfiábrándok hősnőjét játssza, hanem a tapasztalt asszonyt, a kétgyermekes családanyát, a korántsem tökéletes feleséget, aki inkább a jómódot választotta a szerelem helyett. A méltóságát mindenek előtt megőrizni szándékozó asszony életében is akadtak ballépések. Egy csöppet sem nevezhető makulátlannak és tisztességesnek. A férjét sok megalkuvás árán választotta, gyermekkel a hasában kényszerült hozzámenni. Inkább a látszatot szeretné fenntartani, semhogy kiderüljön a teljes igazság, és megalázkodjon a gyermekei és az anyja előtt. Erőfeszítései azonban hiábavalóak, mint kiderül, a ballépések nemzedékenként ismétlődnek. Néha furcsa és kellemetlen érzés Deneuve-öt így megöregedve, kicsit megtestesedve látni, de ő a megfelelő humorral és öniróniával bújik az újabb szerepkörbe.

Augustine, Gaby nővére, szinte mindenben ellentéte testvérének. Semmi öröm nem adatott meg neki az életben, csúnya és szegény, a ház megtűrt rokona. Szerelmes nővére férjébe, de ezt inkább dacból és irigységből teszi, mert úgy érzi a sors igazságtalanul bánt el vele. A férfiszíveket nem tudja meghódítani, mert túl fukar, és a külseje sem vonzó. Szemüvege, ódivatú hajviselete és ízléstelen kosztümjei mögé rejtőzik. Idegbeteg és tudálékos, a család szörnyellája. Augustine-t Isabelle Huppert alakítja, akitől nem állt távol ez a szerep, hiszen a Zongoratanárnőben hasonló karaktert kellett megformálnia. Itt ugyanazokat a már-már perverzióba hajló kielégítetlen vágyakat kellett eljátszania, csak nem a belső vívódás, hanem a teátrális kirohanások formájában. Mint a Zongoratanárnőben, itt is átalakul a külseje. Mihelyt leküzdi húga iránt érzett kissebségi komplexusait, házsártos némberből szép asszonnyá változik.

Pierrette (Fanny Ardant) a férj húga, egyaránt vonzódik mindkét nemhez. Kétes üzleti ügyei miatt állandóan csődbe jut, és testvérétől akár halálos fenyegetések árán is képes pénzt kicsikarni, amit aztán egyik szépfiújának ad. Lecsúszott sztriptíz-táncos, forróvérű szerető, kit a rokoni kapcsolatok sem tántoríthatnak el a hódításoktól. Gabyval is kikezd, nem törődve azzal, hogy fájdalmat okoz az iránta tiszta szerelmet érző házvezetőnőnek Madame Chanelnak (Firmine Richard). Fanny Ardant markáns, már-már férfiasnak mondható arcához remekül illik a biszexuális nő karaktere. Csókolózása Deneuve-vel pedig hab a tortán, bárcsak húsz évvel fiatalabban is filmeztek volna velük ilyen jeleneteket.

A haszonleső szobalány Louise, az úr szeretője. Azonban nemcsak pénzre vágyik, az ágyban is szeretné megszerezni magának a dicsőséget. Fiatalságával, és szemtelenségével pukkasztja a háziasszonyt. Elege van abból a hierarchiából, amit a vagyoni helyzet állít a nők között. Lenézi asszonyát, mert bár előkelőbb ruhákban jár, mégsem igazi nő, hiszen nem tud a férfiaknak boldogságot szerezni. Louise kis vadóc, aki szeretné a férfiak, és néha a nők szexuális étvágyát is serkenteni. Nem köti házastársi elhivatottság, a szabad felfogású szerelem híve. Emmanuelle Béart kecses, és nőies, mint régen Deneuve, de több benne a vadmacskatermészet és öntudatosság.

E négy nőn kívül még ott van Gaby anyja, Danielle Darrieux, aki részvényeivel és fukarságával, megőrjíti és kiszipolyozza vejét. Suzon (Virginie Ledoyen) a házaspár nagyobbik lánya, akit titkos érzelmi szálak fűznek apjához. A kisebbik lány, Catherine (Ludivine Sagnier), aki detektívregények világába temetkezik, és akinek a kezdetektől fogva már mindenki gyanús, hiszen ő tudja egyedül a család összes titkát.

A filmben tehát a nők egymás előtt leplezik le önmagukat. Csak önös érdekek fűzték őket a férfihoz, mint vérszívó viperák tapadtak hozzá. A férfi elsősorban megélhetési lehetőség volt számukra, és csak másodsorban vágyaik tárgya.

A férfi arcát sohasem látni, csak egy hatalmas bumm hallatszik a film végén, minden előkészület nélkül. A lövés szimbolikus, éppen ezért túlzó. Fejlövés, mert feladja a harcot. Miután szembesült a nők furmányaival és ármányaival, többé nem élhet méltósággal. Nőnek lenni nehéz, de férfinak lenni lehetetlen. A fejlövés egy utolsó poén a rendező részéről.

A darab nemcsak egy család suta kis titkairól szól, hanem azokról a "nem-normális" szexuális és emberi viszonyokról is, melyek kezdetben meglepőek és elfogadhatatlanok egy tisztes úri házban. Ozon előző filmjében, a Vízcseppek a forró kövönben is boncolgatta ezt a témát. A 40-es évek környékén járunk, amikor a másságról még senki sem mert nyíltan beszélni. Még ma is csak megmosolyogjuk ezeket a kis eltévelyedéseket, bohóságoknak tartjuk, ahelyett hogy szembe mernénk nézni ezekkel a létező, emberi érzésekkel. A poénokon és váratlan fordulatokon túl azonban nagyobb jelentőssége is van a vonzódások különböző fajtáinak. Madame Chanel éneke ennél több empátiára szólítja a nézőket, és több emberség van dalában, mint az összes többiekében együttvéve.

Ozon átviszi a filmet a színház világába. A kastély hallja színpadtérként szolgál. Mintha egy darab felsnittelt jeleneteit látnánk. Szinte csak egy térben mozgatja szereplőit. A kamera ritkán tartózkodik a színpadon kívüli térben. Néha kívülről mutatja a kastély hólepte képét, hogy hangsúlyozza a szereplők egymásra hagyatottságát és elzártságát a külvilágtól, néha pedig saját szobájukban elvonulva láthatjuk a szereplőket. Ezek a jelenetek epizódszerűen illeszkednek a filmbe. Nők önvallomásai a múltjukról, és megalkuvásaikról, melyekbe a férfiak kényszerítették őket. A flashbackek, visszaemlékezések, lehetőséget nyújtanak arra, hogy a kamera kiszabaduljon a zárt térből

A tér látványvilága színpadias. A ruhák többszörösen túlhangsúlyozzák a karaktereket. A színek pompája, a ruhák gazdagsága, és a díszlet adta remek térkihasználási lehetőségek által gazdag látványvilág tárul a szemünk elé.

Ozon drámaadaptációja nagyszerűen ötvözi a színház és a film világát. Nem mond le bizonyos színházi eszközökről, sőt néha hangsúlyosan alkalmazza őket, ugyanakkor e színpadias világot remekül rendeli alá a filmszerűség törvényeinek. A dalbetétek a zenés filmvígjátékok világára utalnak - szerepük érzelmi csúcspontján dalra fakadnak a nők - mégis mintha színházban ülnénk, ahol a szereplők csak nekünk suttogják el bánataikat. A szereplők e dalbetétekben a rendező játékának cinkosai lesznek. Provokatívan, kellő öniróniával fűszerezve, engedelmesen játsszák szerepüket, amely egy kicsit talán más, mint ők, de kicsit talán mégis ugyanolyan.

Bármennyire is a szövegből jutunk információhoz, a gyanút mindig a képek keltik fel. A kamera izgalmasan terelgeti a nézők gyanúját egyik arcról a másikra. Sarokba szorítja a szereplőket, vallomásra kényszeríti őket, de csupán kis hazugságaikat ismerhetjük meg, a végső megoldás még odébb van.

Kusza szálak mentén haladunk a végkifejlet felé. A rendező szereplőket csoportosít és átcsoportosít, minden párnak megvan a maga rejtegetnivaló kis bűne. Mindenki sorsa a másik kezében van. Bár az eredeti nyomozás a ki ölte meg kérdésre indult el, számtalan további balsejtelem bonyolítja tovább a szálakat. Amíg a férfi él, mindenki a hazugság védőbástyájával titkolja csínytevéseit és megalkuvásait mások elől. Borsot törnek egymás orra alá. Aztán, amikor a férfi egyszer csak megszűnik létezni, egymás nyíltszíni bosszantásával folytatják tovább a játékaikat. A férfit már kinyírták, most szépen lassan kinyírják egymást is.

A vége pedig duplacsavar. Nemcsak a gyilkos, de a film is lelepleződik. Mint a színházban, a főszereplők egymás mellé állnak és megfogják egymás kezét. Tapsot várnak a nagy mű végén, hogy íme kicsináltuk, és könnyeket, hogy lám férfi nélkül maradtunk. Csipkelődően szellemes vígjáték véresen komoly végkifejlettel.

Míg a film tinédzser cipőben járt, vagyis a férfiak kamaszként rajongtak a nők iránt, akik elsősorban a testiséget jelentették számukra, addig a nők szex szimbólumok, totemállatkák voltak a férfiak karvalytekintete előtt. A film érett férfikorában már kezdett egy kicsit a nők számára is érdekes lenni. A férfiak megpróbálták strukturálni és megismerhető formába önteni a női lélek általuk feltételezett rejtelmeit, még mindig kellő tisztelettel és távolságtartással viseltetve a szebbik nem iránt. A film öreg korára azonban végleg lehull a lepel a női nemről, és bárhonnan is nézzük, nem jöttünk ki győztesen a férfiak ostromló hadműveleteiből. Sem szépek, sem bájosak, sem titokzatosak nem vagyunk többé. A férfiak végleg megismertek és kiismertek bennünket, és csöppet sem találtattunk szeretetre méltónak. A szépségből külcsín, a titokzatosságból titkolózás, a hűségből haszonélvezet, a féktelen szenvedélyekből élvetegség lett.

A nőgyűlöletet a szellemesség álruhájába bújtató film ez, amelyben csak a férfi lehet makulátlan, a nők keze sáros marad. A nyolc nőt a bocsánatkérés és a tisztelet jeléül nyolc virágszállal köszönti a rendező. Ennyi minimum jár nekik.


41 KByte

142 KByte

120 KByte

145 KByte

124 KByte

105 KByte

143 KByte

54 KByte

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső