Péterffy Gabriella Az "ismeretlen" Kertész Mihály: a zenés filmek és vígjátékok rendezője

 


52 KByte

"Filmjeimben annyi a művészet,
amennyit elvár tőlem a közönség."
(Michael Curtiz)

"Sose kérdezd, hogyan és miért születik egy Berkeley-szám. Magam sem tudom. Az a lényeg, hogy jól szórakoztál, nem igaz?"(1)

A filmmusical első nagy korszakának stílusteremtő rendező-koreográfusa gondosan óv bennünket a szórakoztatóipar műhelytitkaiba való bepillantástól. Nem kérdés, miért teszi: a csillogó felszín műfajának darabjai - velük született stílusbeli sajátosságaikból adódóan - ritkán tartogatnak értékes feltárandót a "jéghegy csúcsa" alatt. Ezúttal mégis nemmel kell felelnünk Busby Berkeley meglehetősen provokatív költői kérdésére. Egyedülálló ugyanis a filmtörténetben, hogy egy (nem musical-) rendezői pályán egy Al Jolsontól Elvis Presleyig húzódó vonulat is kirajzolódik, amely már sokszínűsége okán is érdemel némi vizsgálódást.

Bár a Kertész-életmű egészét műfaji változatosság jellemzi, minden pályaszakasznak megvan a maga domináns karaktere: a kora 30-as években a melodráma és a thriller, az évtized második felében a kalandfilm, a háború után pedig a fekete filmekkel kontrasztot képező zenés műfaj és a vígjáték az uralkodó. Az utolsó nagy pályaszakasz filmtermésének egynegyedét kitevő zenés sorozat - 11 filmről van szó - nem előzmény nélküli a rendező munkásságában: 1930-ban ő rendezte az első musicalek egyikét, a Mammyt. S bár ezután jó ideig nem alkotott maradandót ebben a műfajban, a Yankee Doodle Dandyvel (1942) bebizonyítja, hogy nem idegen számára ez a világ sem. A patrióta dalszerző-showman George M. Cohan életútját feldolgozó musical a saját műfajában ugyanis hasonló színvonalat képvisel, mint a Casablanca vagy a történelmi kalandfilmek a maguk kategóriájában, propagandafilmként pedig a tánc, a zene és a humor eszközeivel törekszik a közönség érzelmeire hatni a Pearl Harbor utáni időszakban.

A Warner stúdió a hangosfilm megjelenésének pillanatától a film-musical úttörőjének számított. Warnerék jegyezték az első kísérleteket, a Jazzénekest és a Mammyt, s vezető szerepüket a műfaj arculatának kialakításában az évtized közepéig sikerült megőrizniük. Nem véletlenül: 1930-tól 1937-ig náluk dolgozott a zenés film képi világát forradalmasító Busby Berkeley. Egy nagy egyéniség és egy stúdió egymásra gyakorolt hatását mi sem példázza jobban, mint az, hogy Berkeley távozásával (1937-ben az MGM-hez szerződött) egy időre megszűnt a Warner cég érdeklődése a zenés filmek iránt. Vezető szerepét az Astaire-Rogers párost foglalkoztató RKO és a "kimeríthetetlen anyagi lehetőségek stúdiója", az MGM veszi át, amely 1939-ben elkészíti a többszörös Oscar-díjas Ózt, a műfaj egyik örökbecsű darabját.

A 40-es évek elejére minden stúdió kialakította a maga musical-stílusát: az MGM a látványos varietéshow-k, a Fox a karriertörténetek, a Paramount a zenés komédiák gyártója lett, míg a Warner Brothers életrajzi filmekkel (biopic = biographic picture) jelent meg újra a hollywoodi musical palettáján. A 20-as és a 30-as években feltűnt tehetséges szerzők (Gershwin, Porter, Berlin) életútjának megfilmesítése kasszasikernek ígérkezett, az alkotók azonban ritkán éltek a műfajban rejlő lehetőségekkel. A többség rábízta a képet a zenei anyag húzóerejére, ötletes dramaturgiai fordulatok (s nem ritkán: a tények) helyett pedig jól bevált kliséket alkalmazott. Az elkészült film így legtöbbször az illető szerző dalainak képes gyűjteménye, mely csupán ürügy arra, hogy a közönséget népszerű slágerekkel csalogassa a moziba. A Cohan- és a Gershwin-film (Kék rapszódia /1945/) szerencsés kivétel, de Cole Porter életrajza - mint ezt később látni fogjuk - már a fent említett kategóriába tartozik.

Ahhoz, hogy a késői pályaszakasz zenés filmjeinek elemzésébe fogjunk, vissza kell lépnünk a Kertész-oeuvre határvonalát jelző Casablanca elé. A Yankee Doodle Dandy ugyanis közvetlenül a romantikus melodráma előtt készült: 1942. május 29-én, a Casablanca forgatásának negyedik napján mutatták be New Yorkban. Ez a "felütés" nemcsak a zenés sorozat első és legjobb darabja, de műfaját tekintve kapocs is a két, egymástól elhatároltnak vélt korszak között.

A cohani életút megfilmesítését kettős aktualitás indokolta 1942-ben: politikai és személyes jellegű. Az amerikai zenés színpad "doyenje" a show business történetében elsőként vehetett át kitüntetést az Egyesült Államok elnökétől - ahogyan Roosevelt fogalmazott: zenébe szőtte Amerika szimbólumait. (2) Az ír származású színész, színpadi- és dalszerző 1901 és 1940 között mintegy 20 musicalt írt és állított színpadra (a legsikeresebbek: Little Johnny Jones, The Governor’ s Son, George Washington Jr., 45 Minutes from Broadway), az első világháború idején pedig lelkesítő dalaival járta a katonai alakulatokat. Ezek közül az "Over There" afféle második nemzeti himnusszá lett, a hazafias elszántság és a rendíthetetlen optimizmus hangjaival.

"Jobban írok, mint bármelyik ma élő táncos, és jobban táncolok, mint bármelyik kortárs színpadi szerző"(3) - fogalmazta meg tréfás önbírálatát a "folytonos mozgás apostola".(4) George M. Cohan nem volt nagy színész, de sikerrel ötvözte szerzői-előadói képességeit a közönség szórakoztatása érdekében. Színháza a vaudeville-hagyományból nőtt ki, s vált a fergeteges tempójú zenés komédiák világává, amelyben a legendás cohani közvetlenség humoros kiszólások és rögtönzött monológok formájában jelentkezett. A színész "kenguru-ugrásokkal" tarkított, mókás, egyéni koreográfiáját és jellegzetes orrhangon énekelt dalait az ír hetykeség, makacsság és humor ihlette, a díszletből pedig sosem hiányzott az amerikai zászló, a "Grand Old Flag".

A 30-as években már többször felmerült a Cohan-életút megfilmesítésének gondolata, de George M. kijelentette: a film csak akkor készülhet el, ha ő már távozóban lesz az élők sorából. 1941 tavaszán Jack Warner nyugtalanító híreket kapott, s valóban, Cohan hamarosan maga kereste fel a filmmogult és adta beleegyezését a forgatás megkezdéséhez - hangsúlyozva, hogy még szeretné látni a róla készült filmet. Bob Buckner forgatókönyvíró Cohannel együtt dolgozott a könyvön, az elkészült anyag tehát autentikusnak ígérkezett. Decemberben - Pearl Harbor másnapján - elkezdődhetett a forgatás.

Az életrajzi filmek előkészítő munkálatainak egyik kulcsfontosságú, a főszereplő személyét illető döntése ezúttal igen szerencsésnek bizonyult. Senki sem vonta kétségbe, hogy Cohant csakis James Cagney személyesítheti meg, akit alkati adottságai és játékstílusa nyomán a kritika és a közönség már jó ideje a musicalsztár utódaként tartott számon. "Mr. Cagney bármely más színésznél inkább képviselője annak az iskolának, amelynek Mr. Cohan a brilliáns dékánja"(5) - írta a Herald Tribune kritikusa 1934-ben. Hét évvel később Cohan is megerősítette ezt, amikor maga választotta Cagneyt a szerepre. A Warner stúdió és Cohan elképzelése a rendező személyét illetően is megegyezett. "Mindketten tudtuk, hogy Mike mennyire szereti Amerikát, s hogy sok amerikainál jobban ismeri választott hazáját"(6) - emlékezik Jack Warner. Hogy a filmmogul jól ismerte Kertészt, arra nemcsak az elkészült mű sikere a bizonyság, hanem a rendező két évvel későbbi nyilatkozata is: "Önök közül a legtöbben itt születtek. Önöknek az otthon ... már-már közhely. De én Európából jöttem, ahol minden egészen más, nehéz érvényesülni. Ebben az országban viszont érezni lehet a siker ízét. (...) Az óvilággal összehasonlítva itt minden nagyszerűnek és ragyogónak tűnik."(7) Hogy e vallomásban mennyi a választott hazájában sikeressé lett rendező őszinte lelkesedése és mennyi a látszat, azt ennyi idő távlatából, megbízható feljegyzések híján nehéz megítélni. Tudjuk, hogy Michael Curtiznek, a rendezőnek mit jelentett Amerika. Arra viszont, hogy Kertész Mihálynak, az embernek valójában mit jelentett Európa, a zárkózottságáról ismert rendező megnyilvánulásaiból csupán következtetni lehet.

Mindazonáltal, 1941 decembere Amerika számára nem a derűlátás ideje volt. Egy anekdota szerint Kertész így szólt az elnöki bejelentést döbbenten hallgató stábhoz: "Rossz híreket hallottunk, de van egy nagyszerű sztori, amit elmondhatunk a világnak. Tegyük félre a szomorúságot és lássunk munkához."(8) A filmből ítélve úgy tűnik, ez sikerült.

George M. Cohan életének derűs, lírai és drámai epizódokban bővelkedő krónikáját magasztos keretbe foglalja Kertész. Egy elnöki kitüntetésnél megfelelőbb alkalom aligha akad a visszapillantásra, így a főhős szavai nyomán Roosevelt dolgozószobájából lépünk vissza 1878-ba, Rhode Islandre, ahol a függetlenség napját - és ifjabb Cohan születését - ünnepli egy színészcsalád. Kertész markáns, ünnepélyes tónust ad a jelen-keretnek, amelyben azért óhatatlanul ott bujkál az "egy életmű lezárult" rezignáltsága. Cohan szakadó esőben érkezik a színházból a Fehér Ház kapuja elé, látjuk, amint egy alkalmazott felkíséri a széles lépcsősoron a dolgozószobába. Találó, s igen szuggesztív az elnök és a színész találkozásának képi megformálása: az íróasztalnál ülő Roosevelt mindvégig háttal, a kép előterében látható, arctalan figurájának jelentősége sokszorosára nő a kézfogását meghatottan fogadó kitüntetettével szemben. A "távolságot" itt aligha lehetne meggyőzőbben érzékeltetni, mint ezzel a nagyközelivel.

A visszafogott bevezető után már a Kertésznél megszokott tempóban vegyülhetünk el a július 4-ét ünneplők zászlólengetős forgatagában. A rendező gyorsan pergeti ifjabb Cohan gyerekkorának eseményeit, s élményszerű korrajzot ad, miközben a négy Cohan (a szülők és két gyermekük) sorsának alakulását figyelemmel kísérve kalauzol bennünket a századvég vaudeville-társulatainak édes-bús dalokkal és vaskos tréfákkal teli világában.

"Sztár leszek" - jelenti ki magabiztosan a tizenéves Cohan, a maga módján fogalmazva meg ezzel egy sor késői Kertész-film főhősének célkitűzését. Az életmű korábbi periódusainak önfeláldozás-motívumával szemben ezekben a filmekben az ambíció a centrális elem, az "első mozgató". Számos formájával találkozunk majd: egyes életrajzi filmekben a tehetség diktálta egészséges becsvággyal, némely karrierfilmben az önpusztító nagyravágyással, a "fekete" filmekben a mások életét is veszélyeztető, torz szenvedéllyel. A Yankee Doodle Dandyben még klasszikus egységet alkot a karrier s a magánélet világa: család és hivatás a négy Cohan számára elválaszthatatlan, a harmónia forrása. A film számára pedig a siker forrása az a családkép, amit az amerikai közönség kap az alkotóktól néhány hónappal a háború kitörése után. Az életrajzi filmek narratív és a musicalek látványos show-elemeinek ritkán tapasztalható egyensúlya valósul meg itt, a csillogó színházi világot elénk varázsoló, és a komédiás kulisszák mögötti mindennapjait nyomon követő képek egymásra következésében.

Már a Mammy kritikusai is felfigyeltek Kertész atmoszférateremtő érzékére. A Yankee Doodle Dandyben ehhez az azóta eltelt tizenkét év tapasztalata és a technikai lehetőségek adta felszabadultság is társul: érzékelhető ez a sajátos vaudeville-hangulatot árasztó képeken és a Broadway-előadások világát felfedező gépmozgásokban is. Megmutatni, ami a nézőtérről nem látható, illetve filmes eszközökkel ábrázolni a láthatót: ez volt Busby Berkeley filozófiája. Kertésznél persze nem szólhatunk olyan szélsőségekről, mint az inventív rendező-koreográfus munkái kapcsán, ő ahhoz az irányzathoz csatlakozik, amely a színpadi látvány egységének megbontása nélkül, a folytonosság megtartása mellett törekszik változatos képi megoldásokra. (Érdemes megjegyezni: Byron Haskin, a korabeli Hollywood egyik legkiválóbb operatőre a dráma Busby Berkeleyjének titulálta Kertészt!(9) Az előadást rögzítő felvevőgép rendszerint egy, a szituációra jellemző tárgy közelijével indít: plakát, műsorfüzet, partitúra, csillár képe vezet be s határoz meg hangulatilag egy-egy képsort. Oscar-díjas hanghatások társulnak mindehhez: a közönség és a hangszereit próbálgató zenekar hamisítatlan színházi atmoszférát teremtő zsongása. James Wong Hove kamerája szívesen figyeli a kulisszák mögül a színpadot, s gyakran tekint a világot jelentő deszkákra a nézőtér különböző pontjairól, valamint a színpadról, a szereplők szemszögéből is. A lendületes gépmozgásokkal fényképezett színpadképek grandiózusak és mozgalmasak. A címadó dal lóversenyt idéz, a "Give My Regards to Broadway" hangjaira egy távolodó hajó utasainak int búcsút Yankee. Mindkét jelenetet Cagney fergeteges tánca zárja, azokkal a szögletes - mondhatni: akrobatikus - mozdulatokkal, amelyek aztán a Cohan-iskola alapjaiként generációról generációra épülnek be az amerikai musical koreográfiájába. Az iskola legkiválóbb reprezentánsa Gene Kelly, aki nyilatkozataiban is mesterének vallja honfitársát, s akinek táncában már magasabb szinten, a balett elemeivel ötvöződve jelentkeznek a cohani vonások. Az 50-es évek végén pedig Kelly testvérének, Frednek a tánciskolájában sajátítja el a szakma alapjait a 70-es évek diszkókirálya, az anyai ágon szintén ír származású John Travolta.

James Cagney nemcsak táncosként kitűnő Cohan, de huncut fintoraival, sajátos mimikájával a színészt és a magánembert is élményszerűen jeleníti meg. Az árnyalatokat elődje egyetlen filmjéből, az 1932-es The Phantom Presidentből lesi el, s gazdagítja egyéni vonásokkal. A színész, aki a 30-as években sorra játssza a gengszterfilmek kérges szívű hőseit, a Yankee Doodle Dandyben pompás komédiásnak bizonyul. Felejthetetlen abban a jelenetben, amelyben kezdő színészként éltes figurát alakítva mint fehér szakállú öregúr fogadja az öltözőjébe lépő Maryt (Joan Lesley) - leendő feleségét -, aki tanácsért fordul a "tapasztalt" művészhez. A görnyedt hátú aggastyán tiszteletet parancsolóan krákog, fogait csattogtatja, majd a lány rémületére hatalmas lendülettel szteppelni kezd. Kertész és Cagney a komikus szituáció nyújtotta összes lehetőséget kiaknázza: Lesleyt az "öregúr" és egy fiatal színésznő randevú-megbeszélése botránkoztatja meg, végül pedig velőtrázó sikoly kíséri a valódi arcnak hitt maszk lehullását. A vérbő humor mellett a finom irónia is fellelhető a kertészi komédia palettáján: a már sikeres Cohan és a show-business másik nagy egyéniségének, Eddie Foynak a párbeszéde nyomán (utóbbit ifjabb Eddie Foy személyesíti meg a filmben). A két férfi egy show-plakát előtt társalog, véleményt formálva egymás tevékenységéről úgy, mintha nem tudná, ki a beszélgetőpartnere. Az elmés társalgást kölcsönös bemutatkozás zárja... (Egy anekdota szerint egykor Chaplin és Douglas Fairbanks között zajlott efféle beszélgetés.)

A Yankee Doodle Dandy, a zenés biográfia elemzett jeleneteiben megnyilvánuló képi invenció, könnyedség és humor - s persze a látványos show-elemek - sikeresen óvják meg a Yankee Doodle Dandyt, a propagandafilmet a nehézkességtől. Mert a "George Washington Jr." zászlólengetős, Lincoln-szobor hátterű színpadi együttesében, a "Glory, Glory Alleluja" hangjaira menetelő katonákat láttató képek nyomán akár dagályossá is válhatna az egyébként színvonalas szórakozást nyújtó musical. Kertész itt úgy adagolja a show-elemeket, hogy a propaganda pátosza nem nehezedik rá a film jó arányérzékkel megszerkesztett képsoraira, még ha az "Over There" túlharsogja is olykor a többi népszerű Cohan-dallamot. Mert a film végén, miután George M. Cohan korát meghazudtoló könnyedséggel szökdel le a Fehér Ház lépcsőin, büszkén csatlakozik az utcán masírozó katonákhoz, hogy immár a kerettörténetben, 1942-ben, velük együtt énekelje a filmbeli jelent a múlttal összefűző háborús nótát, Amerika nem hivatalos himnuszát.

*

A show világa a kapocs az Ez a hadsereg (This is the Army /1943/) című robusztus propagandafilm két világháború idején futó cselekményszálai között is. Az Irving Berlin-musical megfilmesítésének jogát 1942 októberében vásárolta meg a Warner cég; a forgatás a következő év januárjától júniusig folyt a stúdió területén létesített speciális katonai táborban. A nagyszabású, bombasztikus hatásoktól sem mentes filmben az Egyesült Államok hadseregének 300 tagja működik közre, mely létszám a látványos zárójelenetben tovább bővül: 500 katona masíroz a kamera felé a Warner-filmek eddigi legnagyobb színpadán a "This Time is the Last Time" hangjaira, a hátteret uraló sas szárnyai alatt.

Az amerikai mérték szerint készült Ez a hadsereg tipikus show-within-a-show-play: egy revü színpadra állításának története, amelynek 110 percéből teljes egy óra a zenés-táncos látványosság. A bevezető képsor már-már kötelezőnek tűnő perspektívaszűkítése nyomán az 1917-es New York, s benne Kertész két világa tárul fel: az utcán toborzás, a színházban zenés darab próbája folyik. A revütáncos Jerry Jones (George Murphy) számára hamarosan eggyé válik a két világ: a következő felvételeken már egy katonai táborban vezeti a táncpróbát. A bemutatóra ezúttal nem kerül sor, helyette híradófelvételek hadi eseményeket dokumentáló kockái ékelődnek a képi elbeszélésbe. "Valahol Franciaországban" - tudatja a felirat, majd Jerry Jones sebesüléséről és fiának születéséről értesülünk.

Túlontúl hosszú, érzelgős dallal próbálják áthidalni a két idősík közötti évtizedeket a film alkotói. E pátoszt szerencsére ellenpontozza valamelyest a film második felének jóval feszesebb képi világa. Az alkotók a propaganda minden eszközét bevetik az önkéntesként bevonuló ifjabb Jones (Ronald Reagan) történetének megjelenítésekor, aztán következik az a bizonyos egy óra, a pattogó ritmusú nótákat szentimentális és humoros jelenetekkel elegyítő, immár színpadkész katonai revü. Ami precízen, de nem alkotó módon fényképezett színház!

A kamera olykor kitekint a nézőtérre, meglesi, milyen hatást keltenek a publikum körében a vaskos bakatréfák és az alsónadrágban megjelenő újoncok, vagy a csinos ruhákba öltözött, szőrös mellű-széles vállú "hölgyek". Míg a katonaélet eseményeinek színpadi megjelenítésében csupán a színészi teljesítmény díjazható, a tengerészek bevonulásakor már a képi megoldások kissé berkeleys ötletgazdagsága is. A mértani alakzatok dominanciája érvényesül itt: a kamera madártávlatból, oldalnézetből, rácsokon keresztül láttatja a fehér egyenruhás-fehér sapkás tengerészek sorait. Aztán felbukkan egy jellegzetesen kertészi motívum is: árnyak sétálnak be a művészbejáróhoz címzett bárba, ahol egy integető "női" kéz és egy cigarettára gyújtó, távolodó férfi sziluettje játssza el a Búcsút.

A washingtoni előadás végén (időközben áttűnő feliratok jelezték egy turné állomásait) idősebb Jonest, a egykori musicalsztárt szólítják a színpadra. A propagandafilm eszköztára aligha lenne teljes a veteránok dicsőítése nélkül - még a háború befejezése után nyolc évvel készült Fehér karácsonyban is visszaköszön ez a motívum. Az Ez a hadseregben egy vérpezsdítő nóta, az "Oh, How I Hate to Get Up in the Morning" követi idősebb Jones köszöntését, aztán a színpadon felállított katonai sátorból elénk lép maga a szerző, Irving Berlin, hogy a kórussal együtt énekelje a "My British Buddy" című dalt, amely kizárólag a szigetországi bemutató okán került a filmbe.

"A legfrissebb, a legjobb, a leglelkesítőbb zenés tiszteletadás a második világháborúban harcoló amerikaiaknak"(10) - írja a The New York Times a film bemutatója után. Az Ez a hadsereg Kertész számára csupán rutinfeladat. Az imént idézett kritika írójával bírálatának harmadik jelzőjét illetően azonban még ma is egyetérthetünk.

A 40-es évek első felében készült Kertész-filmek egyetlen pasztell színfoltja a Janie (1944) című vígjáték, a Négy nővér-trilógiából ismert kisvárosi-polgári környezettel és az Andy Hardy-sorozat mosolyra késztető naivitásával. Kamaszszerelem s egy házibuli megrendezésének bonyodalmai űzik el az unalmat a cserfes címszereplő környezetének mindennapjaiból, mialatt az amerikai hadsereg nyalka kiskatonái állomásoznak Hortonville csendes városában. A sztereotip karakterekből s a gyermeteg humorból itt mindössze egy középszerű "boy meets girl" - sztorira futja; a pater familias és a felnőttkor ízét próbálgató tinédzserek figurái majd az Élet apával című filmben válnak élményszerű vígjátéki szituációk megteremtőivé.

Két monumentális film után egy kamaramusical következik Kertész zenés munkáinak sorában. A bensőséges hangulatokat, intim érzelmeket képpé formáló Night and Day nem csupán arányaiban és karakterében különbözik a Yankee Doodle Dandytől, hanem színvonalában is elmarad a Kertész-musicalek legjobbja mögött. Jack Warner már a Cohan-biográfia sikere után elhatározta, hogy a Jazzénekes bemutatójának 20. évfordulójára megfilmesíti az egyik legnépszerűbb amerikai dalszerző, Cole Porter életútját. Porter - aki dalai eleganciájának köszönhetően a felső tízezer dalszerzőjeként vonult be az amerikai musical történetébe - 1943 decemberében írja alá a szerződést a Warner-fivérekkel. A forgatás, melynek kalandos története sok tekintetben a Casablanca előkészítő munkálatait idézi, 1945 júniusában veszi kezdetét. Arthur Schwartz producer eredetileg úgy tervezi, hogy Fred Astaire-t, Danny Kaye-t és Jimmy Durantet kéri fel a főszerepekre, ám pénzügyi és egyeztetési nehézségek miatt ezt a verziót hamar el kell vetnie. Porter így Cary Grantet választja a főszerepre, felesége, Linda Thomas pedig beleegyezik, hogy Alexis Smith személyesítse őt meg a zenés biográfiában. A forgatókönyv a Casablancáéhoz hasonló kollektív munka eredményeképp jön létre: a rendező, a producer és a főszereplő rögtönzéseit kiegészítendő vagy tízen dolgoznak rajta a forgatás előtt és közben. Ismerősen cseng Grant mondata is: "A 67. napon még nem tudtuk, hogyan fejeződik majd be a film."(11) Bár egy életrajzi mű esetében adottak a tények, ami a vászonra kerül, az nem Porter életútja, hanem - a műfajhoz illő kifejezéssel élve - variációk egy Porter-témára, amely nem más, mint a szerző életrajzi adatainak összessége. Csak hogy két vezérmotívumot említsek: a filmbeli háborús hős a valóságban egyetlen napig sem harcolt a fronton, a Cary Grant által megjelenített szívtipró pedig - a Linda Thomasszal kötött házassága ellenére - az erősebb nemet kedvelők táborához tartozott. Ilyen fokú eufémizmus mellett az már csupán apró szépséghiba, hogy a filmben a dalok nem a keletkezés sorrendjében íródnak illetve hallhatók, hogy a címadó dal keletkezését olyan közhelygyanús elemek inspirálják, mint az eső dobolása az ablaküvegen és a falióra ketyegése. A valós tények hollywoodi sablon szerinti megszépítése olyannyira nem volt ellenére Porternek, hogy a film megtekintése után a következő táviratot küldte Kertésznek: "Kedves Mike, Linda és én péntek éjszaka megnéztük a Night and Dayt, mindig hálásak leszünk, hogy ilyennek ábrázoltál bennünket. Nagy rendező vagy, mi pedig szerencsések, hogy Te dolgoztad fel életünk történetét."(12) Szűk baráti körben aztán már másképp ítélte meg képes életrajzát: "Egy szó sem igaz az egészből"(13) - mondogatta, miközben jókat derült filmbeli önmagán és a szituációkon, amelyekbe az alkotók jóvoltából került.

De térjünk még vissza a forgatás körülményeihez. Elemzésbe nem bocsátkozunk, hiszen a Night and Day - sajnálatosan - épp azt példázza, hogyan nem szabad életrajzi filmet csinálni. A forgatást a látszólagos előkészítettség ellenére is a rögtönzésszerűség jellemezte: egy szemtanú szerint alig akadt jelenet, amelynek megírásakor nem Grant személye adta a mértéket. Márpedig ez a jellegzetesen hollywoodi típushiba sehol sem olyan bántó, mint egy biográfiában. Persze ezúttal is "a siker mindenekelőtt" volt a jelszó, s Jack Warner meg is erősíti ezt a Porternek írott levelében: "Tudom, hogy valójában ez számít."(14)

A Warner-stúdió dokumentációjának tanúsága szerint Kertész amerikai pályafutása során ez volt az egyetlen alkalom, amikor a rendező komolyan fontolóra vette, hogy otthagyja a forgatást. Az "azért élek, hogy dolgozzam"(15) elvet valló Curtizt a főszereplővel folytatott parázs viták, a többszörös operatőrcsere, s nem utolsósorban a Porter jelenléte nyomán keletkező feszültség tette próbára. 1945 szeptemberében a forgatás húsz nappal maradt el a gyártási terv mögött, a stáb kora reggeltől késő éjszakáig dolgozott. Ennek ellenére csak a felvételek körülményei hasonlíthatók a Casablancáéhoz, az eredmény nem: az improvizáció itt felületesen szerkesztett, középszerű munkát eredményezett.

Mi az, amire a kerti partik, színházi előadások és próbák, szerelmi kalandok és háborús események egyenetlenül építkező képsoraiból emlékezni érdemes? Mindenekelőtt az indítás: itt még valósághű események öltenek formát a kertészi képalkotásban. "Yale, 1914" - kezdődik in medias res a huszonhárom éves Cole története, aki joghallgatóként és futballmeccsek résztvevőjeként is elsősorban dalszerző: egy kerti ünnepségen látjuk először a zongoránál. A hivatás, a karrier nyüzsgő képeit mindjárt az otthon világának idilli felvételei ellenpontozzák: karácsony a behavazott családi házban, Connecticutban. A Kertész által celluloidra varázsolt szeretet-ünnepek közül talán ez a legbensőségesebb - mert van még néhány: a Nem vagyunk mi angyalok című vígjátékban három szökött fegyenc sürgölődik s szolgálja fel az ünnepi vacsorát egy hangulatosan feldíszített polgári otthonban; a Fehér karácsonyban a Mikulásnak öltözött Bing Crosby énekli a világhírű Irving Berlin-dalt, miközben odakint hull a hó. Itt pedig hamisítatlan, Amerika számára még békebeli családi karácsonyt látunk: a vendégek lovas szánon érkeznek a Porter-birtokra, a nappaliban, a kandallótól nem messze a zongora köré gyűlik a család, Cole új szerzeményét hallgatják. Egyvalaki azonban távolról figyeli az előadást: Cole nagyapja, aki jogi pályára szánja őt. Vaskos kötetek sorát pásztázza a kamera: Amerikai jog - olvasható a könyvek gerincén. Ám karrier és család konfliktusáról szólva ez még mindig csak jelzésszerű disszonancia.

Valóságelem még a filmben a "Lousitania" szalagcímű újságok megjelenését követő fejvesztett kapkodás - Kertész szinte kockáról kockára idézi itt a Yankee Doodle Dandy hasonló jelenetét, a háború kitörését követő pánikhangulatot. Igaz a lovasbaleset, amely 1937-ben élete végéig nyomorékká teszi Portert, igaz, hogy Linda, aki nem sokkal korábban hagyja el férjét, ekkor visszatér hozzá. És igaz persze - ha nem is a megírás sorrendjében hallható - az a tucatnyi dal, amelyek "kedvéért" a film elkészül, s amelyeknek ezúttal a cselekmény részeként sincs erejük tartást adni a film képi világának. A Night and Day így mindössze néhány kockával járul hozzá az életmű osztatlan elismerést kivívott anyagához.

Nem így az Élet apával (Life with Father /1947/) című, elbűvölő vígjáték, amely alighanem a legszínvonalasabb Kertész-komédia. A rendező, aki oly nagyszerű érzékkel illeszt humoros elemeket különböző műfajban készült filmjeibe, meglepően kevés vígjátékot készített. Ezért örvendetes, hogy a meglehetősen fáradt Night and Day okozta csalódásért önfeledt szórakozást nyújtó sztorival kárpótol, amelyben ellenállhatatlan huncutsággal és bájjal tart görbe tükröt a századvég New Yorkjának, s benne egy polgári család "viktoriánus" hétköznapjainak. A korfestő jelleg kapcsán lelkesülten jegyezte meg egy kritikus: Kertész születési bizonyítványának adatai a helyet illetően akár meg is kérdőjelezhetők...(16)

Az ifjabb Clarence Day feljegyzései alapján készült sikeres Broadway-színmű (szerzők: Russel Crouse és Howard Lindsay) megfilmesítésének jogát 1945-ben vásárolta meg Jack Warner. A szereposztás csupa telitalálat: William Powell mint "az én házam az én váram" elvet képviselő, zsugori családfő, Irene Dunne mint a férfiúi zsarnokságot ügyes praktikákkal megtörni igyekvő feleség, Jimmy Lyndon mint a félszeg, kedvesen esetlen Clarence Day, és Elizabeth Taylor mint az ifjabb Clarence-re szemet vető, vonzó kamaszlány. Kertész eredetileg Shirley Temple-t képzelte el Mary szerepében, a közös munka után azonban elismerően nyilatkozott a pályakezdő Taylor tehetségéről, a jövő egyik legígéretesebb drámai színésznőjének titulálva őt.(17) Néhány év múlva megelégedéssel nyugtázhatta, hogy ezúttal sem tévedett.

Elegáns villák a Madison Avenue-n, lépcsőt súroló alkalmazott, Mr. Day feliratú tejeskanna, tálba kiszedett friss pogácsa és izgatott szobalány - hamisítatlanul úri környezetbe csöppenünk a film első kockái láttán. A "reggel a Day-házban"-képsorral családi reggelire invitál bennünket Kertész. De vajon ki tud egyetlen falatot is élvezettel lenyelni egy ilyen reggeli alkalmával? Az étkezőben orgonasípszerűen sorakozik fel a négy fiúgyerek, s Vinnie, a gondos feleség még egy utolsó pillantással ellenőrzi a terített asztalt. A családfő érkezése fentről, az emeletről várható. Dörgedelmes szónoklat s a falon megjelenő árny biztosít jelenlétéről, majd - a bűnügyi filmek nem éppen harmóniát sugalló megoldását imitálva - fényesre suvickolt cipők lépdelnek le a szőnyeggel bevont lépcsőn. A közelik után egy felvétel a magasból (az arcot még mindig nem láttuk): a ház ura beállítja a faliórát. Hatalmához ezentúl végképp nem férhet kétség...

A zord felszín érző szívet takar - adja értésünkre mindjárt a reggeli-jelenetben Kertész, s a későbbiekben is a pozitív-negatív jellemvonások egyensúlyára építi a hősábrázolást. Gondosan ügyel, hogy az egyensúly - a komikum forrása - egyetlen alkalommal se boruljon fel, érezhető precizitással adagolja Mr. Day jó és rossz tulajdonságait.

"Ez nem kávé" - fortyan fel a családfő, egyszersmind mogorván konstatálja, hogy új szobalányt vett fel a felesége. Rögtön ezután viszont megdicséri az ételt, és szeretettel dédelgeti a kutyát, míg fiaival szemben példás atyai szigort tanúsít, ahogyan az egy vérbeli pater familiashoz illik. Pompás, ahogyan hangja és alakja (utóbbi az árnyhatás jóvoltából) betölti a házat, amikor reggeli után az emeleten fennhangon újságot olvas - közben a család összes tagja a saját dolgával foglalkozik -, dühös kommentárokkal szakítva meg a "híreket", s értetlenül néz a hozzá lépő rémült szobalányra, aki a "Börtönbe vele!" kiáltást saját magára értve, hatalmas csörömpölés közepette ejti el a megrakott tálcát. A következmény: Mr. Day hamarosan az ügynökségre megy, hogy új alkalmazott után nézzen. Az otthona jellegére vonatkozó kérdésre pedig egyetlen kurta válasszal összegzi, amit már régen tudunk: "Én vagyok az otthonom karaktere".

A ház urának békés hétköznapjait hamarosan két újabb "sokkhatás" zavarja meg: szállóvendégek érkeznek hozzájuk, s egy hangulatosnak ígérkező vacsora alkalmával véletlenül a család tudomására jut, hogy idősebb Day nincs megkeresztelve. (Ne feledjük: 1883-at írunk. Azt viszont ne kérdezzük, hogyan lehetséges, hogy minderre csak a négy gyerek születése után derül fény!) Férjének pogány volta legalább akkora tőrdöfés Vinnie számára, mint Clarence-nek a vendég kamaszlány "legszívesebben mindig itt laknék" kezdetű lelkendezése. Ő ugyanis szíve szerint kiebrudalná a távolról érkezett nagynénit és leányát a házból, ám Vinnie a sarkára áll. Clarence a zongora fedelére csap dühében, de rögtön elérzékenyül és játszani kezd, amint megpillantja felesége arcképét a hangszeren.

A színészek vérbő komédiázását szellemes dialógusok és a hangulatváltozásokra érzékenyen reagáló, a sztorit gördülni segítő gépmozgások teszik mozgóképes élménnyé. Attól kezdve, hogy Clarence gyanútlan vallomása elhangzik, környezete minden rezdülése e "fogyatékosság" tükrévé válik: Vinnie kitartó rábeszélése a szertartást illetően, a megkeresztelt csecsemők a templom előtt, a lelkész prédikációja, de még a hittant tanuló legkisebb fiú gyermeki őszinteségében kíméletlen megállapítása is: "Ha apa nincs megkeresztelve, neve sincs". Derűs perceket okoznak a fiatal generáció problémáit vígjátéki árnyalatokkal színező jelenetek is, melyekben ifjabb Day és Mary zsendülő kapcsolata a humor tárgya. A bajok forrása: egy öltöny. Clarence saját ősének érzi magát az apjától örökölt ruhadarabban, s valahányszor Mary közeledni próbál hozzá, rettegve gondol arra, hogy a lány voltaképpen nem őt érinti meg. Amikor a visszautasítás nyomán az ifjú hölgy hiúságában vérig sértve, bőgve elrohan, a tapasztalt családfő néhány "bölcs" tanáccsal látja el fiát. "Légy szilárd. El kell hitetned velük, hogy amit teszel, helyes. Most már mindent tudsz a nőkről" - szól a tanítás alaptétele. És Clarence rögtön ki is próbálja, hogyan működik a dolog a gyakorlatban. Vesztére...

A férfiúi magabiztosságnak nyoma sem marad idősebb Clarence-ben, amikor feleségét ágynak dönti valami titokzatos kór. Kitűnő, ahogyan a film a betegség helyett annak következményeire összpontosít, a "minden a feje tetejére áll"-szituációból teremtve komikumot. Vajon tényleg Mr. Day az úr a háznál? Eddig dühös volt, ha konflist kellett hívni - hiszen az pénzbe kerül -, keresztelőről pedig hallani sem akart, most viszont lóhalálában hajtat asszonyához és megígéri neki, hogy megkeresztelkedik. A faliórát éppúgy beállítja, mint régen - de milyen más jelentése van a mozdulatnak, amit a kamera most az üres étkezőből szemlél! A film hátralévő perceiben aztán a felgyógyult Vinnie foglalja el férje posztját, s első útja mindjárt egy áruházba vezet. Néhány hete még egy hatdolláros teáskészlet áráért is komoly háziasszonyi fortélyok bevetésére kényszerült, most viszont büszkén vonul fiai kíséretében a tizenöt dollár értékű porcelán kutyaszoborral. A diadalmenet a férfiuralom végét jelzi a Day-házban. Idősebb Clarence dohogva veszi tudomásul, hogy indulniuk kell a templomba.

*

1947-ben Kertész az Aki gyanú felett áll című thrillerrel mutatkozott be gyártóként. Nem bízva a film sikerében, még a bemutató előtt elhatározta, hogy két, színes eljárással készült zenés vígjátékkal kompenzálja a várható anyagi veszteséget. Mint utólag kiderült, alaptalan volt az aggodalom. Az Aki gyanú felett áll - amely ma már a film noir egyik iskolapéldája - 875.000 dollár hasznot hozott, s ezzel 1947-ben az előkelő ötödik helyet foglalta el a Warner-cég legjövedelmezőbb filmjeinek listáján. A két zenés film azonban elkészült, pontosan a felét alkotva a nem elsősorban musical-rendezőként ismert Kertész produceri tevékenységét fémjelző munkáknak.

A Románc a nyílt tengeren (Romance on the High Seas /1948/) és Az álmom a tiéd (My Dream is Yours /1949/) rendezője (aki lám, ezúttal sem tagadja a romantikus anyaghoz való vonzódását!) nem a hagyományos utat kívánja járni a zenés filmek készítésekor - ez derül ki a Jack Warnernek 1947 márciusában írott leveléből. "Egy musical sikeréhez nem feltétlenül a sztárok jelentik a garanciát"(18) - vallja, s bizonyságul az elsőfilmes Doris Dayt szerződteti a soron következő két film főszerepére. Az eredmény meglehetősen ellentmondásos: Doris Dayből elismert színész és népszerű sztár lesz, a filmek viszont nem sorolhatók a műfaj legjobbjai közé.

Miért? Több oldalról is megközelíthető a probléma. A Warner-musical a Berkeley-korszakot követően nem volt képes versenyre kelni a MGM és az RKO gazdag kiállítású, profi táncosokra és énekesekre építő zenés filmjeivel - a háború utáni években, a stúdiórendszer és a műfaj aranykorának alkonyán különösen nem. Másfelől: musicaljeik dramaturgiai váza - az életrajzi filmek sorából adódóan is - erősebbnek bizonyult a zenés-táncos elemeknél, a sztoriközpontúság mindvégig meghatározó maradt. Hiányzott belőlük a zenés film legjellegzetesebb, tipikusan amerikai szüleménye és éltető eleme, a táncos, és vele együtt az a varázslat, amit a találékonyan fényképezett táncjelenet képes sugallni a mozivászonról. A Warner-filmek többsége nem az a musical, amire e szó hallatán asszociálni szokás, nem a csokornyakkendős-sétapálcás Astaire-ek és Kellyk birodalma, hanem egy egyszerűbb, földközelibb világ. Még akkor is, ha románcról és álmokról van benne szó!

A Románc a nyílt tengeren a félreértések vígjátéka. Az előkelő Elvira Kent (Janis Paige) - miután férjének üzleti elfoglaltsága miatt nászútjuk évről évre meghiúsul - bosszúból alteregóját, Georgia Garrett bárénekesnőt (Doris Day) küldi önmaga helyett egy tengeri hajóútra. Amikor a férj által felbérelt detektív (Jack Carson) a "feleség" nyomába szegődik, elkezdődnek a bonyodalmak.

Ne higgyünk a szemünknek, avagy: a látszat olykor csal - figyelmeztet játékosan Kertész, némi iróniával kérdőjelezve meg médiuma sokat emlegetett objektivitását. Vizuális tréfái nyomán belátjuk: nem mindegy, milyen nézőpontból, s milyen attitűddel szemléljük a világot.

A féltékeny Michael Kent (Don De Fore) rémülten hőköl vissza, amikor a Miracle Drug Company egyik emeleti ablakából úgy látja, mintha luxusautóban ülő felesége megcsókolná a sofőrt, holott csak egy félreérhető mozdulat tévesztette meg. A férje viselkedését nem csekély gyanakvással figyelő Elvirát hasonló kételyek gyötrik, amikor a neki háttal álló Michael az íróasztalra könyökölve hajol oda titkárnőjéhez. Egyszerű üzleti tárgyalásról van szó, a feleség azonban egészen másképp értelmezi a szomszéd helyiségből látottakat. A vélt flörtért pillanatokon belül tudtán kívül vesz elégtételt: az útlevelét átnyújtó alkalmazottal szemben állva ismét házasságtörő nővé változik a túlságosan elfoglalt, következésképp lelkiismeret-furdalással küszködő Michael képzeletében. Az "úgy tűnik, mintha"-játék a továbbiakban is folytatódik, ügyesen kigondolt szituációkkal és kameraállásokkal teremtve felszarvazott férjet és megcsalt szeretőt a film szereplőiből. Kertész kifogyhatatlan az ötletekből, megmutatja, hogyan lehet jelzésszerű képi eszközökkel minősíteni az emberi kapcsolatokat. Olykor egy egyszerű tusolóajtó is megteszi. Amikor Georgia Garrett elhatározza, hogy Mrs. Kent néven száll hajóra, kapcsolata Oscarral, a bárzongoristával (Oscar Levant) lazulni látszik. Viszonyuk megromlására egyetlen jelenet hívja fel a figyelmet: Georgia a tusolóban, a csapból ömlő víz zajától nem hallja, mit mond az ajtón kívül emelt hangon beszélő Oscar. Hiába töröl kis lyukat a bepárásodott ablakon, s néz kérdőn a férfira, nem érti őt. A két ember nem érti egymást.

Persze nem csak a szemünk, a fülünk is cserben hagyhat olykor - "nyugtatja meg" a nézőt Kertész azzal a jelenettel, amikor Elvira Georgiával beszél telefonon. A beszélgetés végén érkező férj csak egy "Goodbye George"-ot hall "Goodbye Georgia" helyett, ami nem kevésbé megrendítő számára, mint a már említett néhány vizuális sokk. A képi-verbális tréfák sorozata ezután útban Rió felé folytatódik, ahol egészen addig Peter Virgil nyomozó a félreértések első számú áldozata, amíg - a néző legnagyobb örömére - megjelenik a férj és a szerető, tetézve a bonyodalmat, majd mesébe illően bogozva ki az alaposan összekuszálódott szálakat.

A Románc a nyílt tengeren dalai nem a cselekménynek lendületet adó, "képet megmozdító" természetűek. Lírai songok, amelyek afféle zenei monológként, vallomásként hatnak, akár a francia sanzon gyöngyszemei. A rendező Doris Day alakjára szabta a filmet: a kamera a leghosszabb dalokat is türelmes secondokkal és premier plánokkal várja ki; különösen a film második felében érezzük a szőke énekes sztár népszerűsítésére irányuló igyekezetet. A zenés betétszámok közül csak egy született a mozgás jegyében: egy néger énekes turistákat üdvözlő dala és tánca a kubai piacon. Kertész számára természetes közeg az egzotikus környezet, vásári nyüzsgést pásztázó kamerája egy madárkalitkán keresztül veszi észre a közeledő négert, akinek táncát végre lendületes, alkalmazkodó mozgásokkal kíséri, majd a kalitka rácsai mögé visszahúzódva figyeli, ahogyan eltűnik az árusok között. Nem hiányoznak a filmből a rendező kedvenc vizuális effektjei sem: akár egy esküvői képen, úgy tűnik fel a vásár-jelenet egyik tükrében a fehér ruhás Georgia és Peter alakja, és tükrök játszanak a zárójelenet dél-amerikai ritmusoktól fűtött, színes-léggömbös karneváli forgatagának látványával is.

A Románc a nyílt tengeren amolyan vasárnap délutáni mozi. Nem akar mást, csak szórakoztatni, s ennek a vállalásnak maradéktalanul eleget tesz.

A Kertész-Doris Day együttműködés eredménye további két "saccharine" musical: Az álmom a tiéd (1949), és az Álmaimban újra látlak (I’ll See You in My Dreams /1951/). Az előbbi álomjelenetében azt a megoldást választja Kertész, amelyet elsőként Gene Kelly és Stanley Donen alkalmaztak a Horgonyt fel! (1945) című filmben: az animáció és a hagyományos felvételek ötvözését. Gene Kelly Jerryvel, a rajzfilmek népszerű egerével táncolt, itt Doris Day és Jack Carson partnerei a rajzolt figurák. A Warner cég eredetileg "tisztán" animációs képsort tervezett, amely Kertész kérésére módosult e figyelemre méltó ötvözetté. A másik film, Kertész és felfedezettjének utolsó közös munkája ismét életrajzi jellegű - nevezzük így, hiszen a Night and Dayhez hasonlóan Gus Kahn dalszerző élettörténetének feldolgozása sem tekinthető biográfiájának. A filmben a szerző felesége, a Doris Day által alakított Grace Le Boy Kahn a történet meghatározó figurája, aki karizmatikus egyéniségével nyújt inspirációt a nála jóval határozatlanabb jellemű szerző számára, s Akit újfent egy kezdő, a későbbi népszerű komikus és televíziós személyiség, Danny Thomas játszik a filmben. (Három kisebb alakítás után ez az első főszerepe.) "Kevés musicalnek sajátja az a fajta érzékenység, amit az Álmaimban újra látlak című filmben teremt meg Kertész"(19) - írja James C. Robertson. Mindenekelőtt két ember bensőséges kapcsolatának, zenével átszőtt hétköznapjainak képi megjelenítését érti ezen, de a hiteles couleur locale-t is, a 20-as és 30-as évek night clubjainak sajátos hangulatát. Doris Day életigenlést sugárzó egyénisége és kellemes hangzású dalai által Kertész filmje a második helyre kerül a Warner 1952-es toplistáján, ugyanakkor a film az utolsó jelentős anyagi hasznot hozó munkája a cégnél. Az 1.758.000 dolláros bevételhez képest a Jazzénekes (The Jazz Singer) 1953-as változata csupán 263.000 dollár hasznot hozott, számokkal is érzékeltetve a rendező és a filmvállalat kapcsolatának fokozatos romlását.

A show-business világában apai parancs ellenére szerencsét próbáló zsidó fiú története már a 20-as évek közepén is kimódoltnak hatott. Az 1927-es Jazzénekes a hang szenzációjának és Al Jolson egyéniségének köszönhette sikerét, amit még egy modern elemekkel felfrissített sztori és egy jó szereposztás is aligha garantálhatott volna két és fél évtized elteltével. De az új változat nem rendelkezett ezekkel az alapelemekkel.

Jack Warner 1945 óta tervezte a felújítást, mígnem az 50-es évek elején az Al Jolson-jelenség reneszánsza, majd a színész halála teremtett aktualitást az újraforgatáshoz. (A film vágója az 1927-es változat rendezőjének fia: ifjabb Alan Crosland.) Kertész ismét Doris Dayt és Danny Thomast szerette volna megnyerni az ügy számára, de mivel csak az utóbbit sikerült, Peggy Lee énekesnőt kérte fel a női főszerepre. A film alapproblémája persze nem a hősnő, hanem a sztori idejét múlt jellege és a férfi karakter: Danny Thomas meglehetősen hiteltelen mint a koreai háborúból hazatérő Jerry Golding, aki a kántori hivatás helyett egészen más

közegben kívánja kamatoztatni énektudását. Különösen ellentmondásos, hogy az azonos cím és a hasonló történet ellenére egyetlen híres Al Jolson-dal sem hallható a filmben az amerikai mozi régi slágerei között. "A zsidó himnuszok és szertartások ízléses bemutatása arra enged következtetni, hogy Kertész ez egyszer hagyta, hogy a zsidó téma kerüljön a középpontba, akár a mozgóképi megoldások bizonyos mértékű háttérbe szorításával is"(20) - véli Robertson.

*

Zenélő képeskönyvet üt fel, aki a Fehér karácsony (White Christmas) /1954/) nézésébe kezd. Musicaljeinek legismertebbjét már szabadúszóként, a Paramount megbízásából készíti Kertész, felújítással folytatva a Jazzénekessel megkezdett sort. Mark Sandrich 1942-es Holiday Inn (nálunk: Egész évben farsang) című filmjének sztárjai Bing Crosby és Fred Astaire voltak, s a Paramount ugyanebben (!) a szereposztásban akarta elkészíteni az Irving Berlin-dalokra épülő sztori remake-jét. A két színész közül csak Crosby vállalkozott a feladatra, így az amerikai musical legnagyobb táncos egyéniségének egykori szerepét Danny Kaye játssza a filmben.

A nem hagyományos zenés filmek híve egy abszolút tradicionális filmmel lesz a nagyközönség számára is musicalrendezővé. Nem a propagandafilmekkel (bármennyivel is sikerültebb a Yankee Doodle Dandy a Fehér karácsonynál), nem a biográfiákkal és a zenés komédiákkal, hanem egy híres musicalsztárt szerepeltető, százszor elmondott mesét újragondoló sztorival, amelynek alkalomhoz kötődő jellege kétségkívül biztosította sikerét.

Dallamok, színek, valamint egy tehetséges komikus és egy bársonyos hangú énekes felhőtlen komédiázása és táncai maradnak meg az "olvasóban" a "képeskönyv" lapjainak pergetése nyomán. A Fehér karácsony végletekig stilizált, megszépített, színpompás mesevilág. Az az érzésünk, mintha Kertész, a találó vizuális effektusok mestere kényelmes karosszékben ülve szemlélné a történet alakulását, hiszen képi eszköztárából vajmi keveset tesz hozzá a felvevőgép által mechanikusan rögzítettekhez. A plánok és a fényhatások helyett most a színekkel játszik, ezek válnak stilizált világa alapelemeivé, díszlet és a figurák öltözékének összhangját hozva létre. A színek kavalkádja úgy viszonyul fekete-fehérben készült filmjeinek beszédes fényhatásaihoz, mint a musical gondtalan csillogása a melodrámák borús világához. Még az indítás is a mindent átfogó nagytotálok és panorámafelvételek inverze: egy téli tájat ábrázoló fotó közelije, amelyről fokozatosan "nyitva", a kamera felfedi a valóságos környezetet: egy tábori előadás helyszínét 1944 karácsonyán. Irving Berlin azóta világhírűvé lett dalát ebben a jelenetben énekli Bing Crosby.

Mindössze néhány percet időzünk e háborús környezetben, s máris az énekes-táncos duó, Bob Wallace (Crosby) és Phil Davies (Kaye) fellépéseiről tudósítanak az újságok szalagcímei. A show világában vagyunk, immár a háború után. Az elegáns szórakozóhely stilizált jelleget hangsúlyozó díszlete most nyarat idéz, majd útban a vermonti fogadó - a Holiday Inn - felé a vonaton ismét a fotó-motívum felbukkanása jelzi az évszakváltozást, a karácsony közeledtét. Az egyszálú cselekmény a show-within-a-show play tradíciói nyomán építkezik, a próba-előadás-magánélet hármas egységének örökérvényű szabálya szerint. Wallace egykori parancsnokának behavazott fogadójában a duó és lelkes társulata készülődik az ünnepi előadásra, próbák közben szövődő szerelmekkel, végérvényesnek tűnő szakításokkal, a produkció cserbenhagyásának és megmentésének klasszikus fordulataival. És persze Irving Berlin halhatatlan dalaival, amelyekre Kertész nyugodt szívvel bízza filmjét. A karácsonyi show egyszersmind a 151. osztag egykori tábornokának tiszteletére készített meglepetés is, a hajdani katonák ajándéka Mr. Waverlynek. Ők egy műsort, Irving Berlin egy dallamot, Michael Curtiz egy filmet tesz az amerikai musical örökzöld fenyőfája alá.

Közvetlenül a Fehér karácsony után vígjátéki kontextusban is megjeleníti Kertész december 24-e eseményeit a Nem vagyunk mi angyalok (We’re No Angels, 1955) című filmben. Az Ördög-szigeteken három szökött fegyenc azért rejtőzik el egy kereskedő otthonában, hogy a kassza tartalmát eltulajdonítva a bőrét mentse, ehelyett azonban - látva a família gondjait - csatlakoznak a karácsonyi készülődéshez, megmentik jóravaló vendéglátóikat a csődtől és egy kapzsi nagybácsi ármánykodásától. Miután angyalokhoz illően mindent elrendeztek, s két fiatalt is összeboronáltak, önként mennek vissza a börtönbe, ahol - mint vélik - rendesebb emberek vannak.

A filmből az ötletes alapsztori (Albert Husson: A konyha angyalai című színdarabjából), valamint Bogart és Peter Ustinov kedves-esetlen figurákat életre keltő játéka ellenére is hiányzik az a vígjátéki lendület és derű, ami lételeme volt az Élet apával képeinek. A dialógus itt csapdába ejti a képet: a belső felvételeken a rendre statikus kamera ritkán nyújt többet a fényképezett színház monotóniát keltő látványánál. A jellemző képi megoldásokat kutatva így alighanem be kell érnünk a bevezető jelenetek egzotikus nyüzsgésével és a Ducotel-ház rácsozott hatású tetőablakán át leselkedő, össze-összenéző fegyencek szubjektívjeivel.

*

A műfajon belüli változatosság elve után a határozott kontrasztok elve érvényesül Kertész utolsó zenés filmjeinek világában. A 20th Century Fox számára készített, meghökkentő című Az élet legjobb dolgai ingyenesek (The Best Things in Life Are Free /1956/) még könnyed, ám nem túl virtuózra sikerült musical-biográfia a 20-as évek egyik dalszerző teamjének (Lew Brown, Buddy de Silva, Ray Henderson) mindennapjaival. A rendező munkássága kapcsán többnyire szóra sem méltatott rutinmunka valószínűleg egyetlen érdekessége az 1927-es Jazzénekes "Sonny Boy" című dalának keletkezéstörténetét idéző jelenet, amelyben a "trió" egy parti jókedvű társaságától félrevonulva, némi ital "sugallatára" alkotja meg a híres songot. Al Jolsont Norman Brooks személyesíti meg, de maga a sztár is látható a Jazzénekes kockáin. Valószínűsíthető, hogy Kertésztől származik az ötlet: a 20th Century Fox "feje", Darryl F. Zanuck voltaképpen Brooksszal kívánta leforgatni az eredetiből idézett képsorok remake-jét.

A gyertya mindkét vége (Both Ends of the Candle) címmel mutatták be Angliában a 30-as évek tragikus sorsú énekesnőjének élettörténetét feldolgozó The Helen Morgan Storyt (1957). Az angol verzió beszédes címe már önmagában is jelzi, hogy határkőhöz érkezett a kertészi zenés film: a klasszikus musicalek időszaka lezárult. Bár a Helen Morgan Story és az Elvis Presley nevével fémjelzett Kreolkirály (1956) dramaturgia és képalkotás tekintetében Kertész prózai karriertörténeteinek film noir ihlette világához közelít, a zenei-biografikus elemek ötvözése és az utóbbiban a híres rocksztár szerepeltetése arra késztet, hogy a zenés filmek kapcsán szóljak e két határesetről.

A Warner céggel való szakítás után három évvel, vendégként forgatja Kertész egykori munkahelyén a The Helen Morgan Storyt. Az egyetlen filmre szóló "comeback" mindenekelőtt Hal B. Wallis utódának, Steve Trillingnek köszönhető, akinek ajánlatát Kertész örömmel fogadta - ez derül ki a producernek 1957. március 22-én írott leveléből.

Az alkohol rabjává vált Helen Morgan karriertörténetének filmre-vitelét éppúgy a megfelelő főszereplő hiánya késleltette, mint a The Story of Will Rogers (1952) forgatását. Más okok is felmerülhettek persze, de a Warner-dokumentáció a biográfiák készítésének e tipikus gondját jelöli meg alapproblémaként, mely mindkét esetben egy évtizeddel tolta el a produkció megjelenését. Ami újabb gondot vont maga után: a film aktualitásának megkérdőjelezhetőségét.

Az amerikaiak által nemzeti intézményként tisztelt népszerű komikusról 1941-ben kísérelt meg első ízben filmet forgatni a Warner cég. A hat évvel korábban repülőszerencsétlenség során elhunyt Rogers Kertész jóbarátja volt, s a rendező az évek során mindent elkövetett, hogy Stanley Roberts és Frank Davis valós tényeken alapuló forgatókönyvéből minél előbb filmes biográfia születhessen. Miután Frederick March, Gary Cooper és Joel McCrea - utóbbi a feladattal járó felelősségre hivatkozva - visszaadta a forgatókönyvet, Kertész a megjelenésében és gesztusaiban "szakasztott apja" ifjabb Rogersszel készített próbafelvételt 1942 májusában. Nem mindennapi eset a filmtörténetben: az akkor sikertelennek minősített teszt után 9 (!) évvel mégis Will Rogers Junior személyesítette meg apját a részletek aprólékos kidolgozottságára való törekvés nyomán lassúra és szétesőre sikerült filmváltozatban, ami az akkori közönség számára már megkésett produkciónak hatott.

A megkésettség s a tényekhez való ragaszkodás jellemzi az énekesnő halála után 16 évvel készült The Helen Morgan Storyt is. Olivia de Havilland, Jennifer Jones, Susan Hayward, Doris Day és Peggy Lee alkották a Morgan-jelöltek sorát, míg végül Kertész Ann Blythe-t választotta a szerepre, akivel 1945-ben a Mildred Pierce című filmben dolgozott. Az ambíció-motívum egészen más jelentést hordoz itt, mint annak idején a Yankee Doodle Dandyben: a tartós sikert az önpusztító életmód hullámvölgyei, a családi fészket egy megbízható férj s egy szélhámos közötti választani nem tudás, az ünnepi alkalomra felbontott pezsgőt az alkoholfüggőség ellenpontozza. Nyers, kemény tónusú képek hívják elő ezt a "gyertya két vége"-hangulatot, akárcsak a Mildred Pierce nagyravágyástól fűtött üzletasszonyának vagy a Fiatalember kürttel tehetséges, de félresiklott életű zenészének világát. A hosszú évek rostája után kiválasztott Ann Blythe alakításánál megkapóbb jellemrajzot nyújt Paul Newman mint az énekesnőt újra meg újra az ivás szenvedélyébe taszító, de végül a siker útjára visszasegítő, kétarcú svihák. Kertész a Valaki ott fent szeret engem című film bokszoló-alakítása láttán javasolta a szerepre a fiatal színészt, akinek mindössze ötödik filmalakítása a cinikus-sármos Larry Langdon.

Paul Newmannel, Doris Dayjel az 50-es évek új színésznemzedéke képviselteti magát Kertész filmjeiben. Míg az eddig elemzett karriertörténetek kivétel nélkül a századelőt idézik, utolsó zenés munkájával, a Kreolkirállyal (King Creole /1958/) Kertész utoléri korát, mintegy bizonyítva, hogy a jazz-korszak megjelenítése után a rock and roll korszak lázadó nemzedékének életérzését is képpé tudja formálni. Hogy hetvenévesen is érzi, milyen vizuális kontextusba helyezhetők az ifjú titán, Elvis Presley dalai. A romantikus kalandfilmek és az érzelgős melodrámák idős mestere ezzel a munkájával "felnő" - az ifjúsághoz.

A Kreolkirály egy mulató New Orleans szórakozónegyedében. Ide szerződik a hírhedt Maxie Fields bárjából Danny Fisher, a tehetséges kamasz, aki - miután kicsapják az iskolából - a kallódó tinédzserek világát a rockénekesi karrier lehetőségével összekötő keskeny pallón egyensúlyoz. Nincs könnyű dolga: apja (Dean Jagger) rendes embert faragna belőle, miközben Maxie Fields (Walter Matthau) és bandája nem nézi tétlenül, hogy mulatójuk közönsége a Kreolkirályhoz pártol.

A Harold Robbins 1951-es regényéből (A Stone for Danny Fisher) készült film hősei afféle modern "piszkos arcú angyalok". Kertész hasonló képi eszközökkel ábrázolja őket, mint egykori gengszterfilmjében: az első kockákon egy külvárosi utcáról adott hosszú svenkkel "keresi meg" a sokemeletes ház egyik ablakában könyöklő Danny Fishert. A semmittevés, a céltalan lét állapotában láttatja őt először, akár két évtizeddel korábban Rocky Sullivant és Jerry Connelyt. A perspektívaszűkítés logikája nyomán megtervezett gépmozgás mintegy negyven perc múltán megismétlődik: a kamera akkor már a Kreolkirály énekesét találja az ablakban. Danny Fisher kap ugyan egy lehetőséget az élettől, de a Fields-banda támadása még csak ezután veszi kezdetét. A fenyegetettség, a kilátástalanság, a fásultság érzése megmarad. Hol van már a Broadway meghódítására elszánt ifjabb Cohan töretlen optimizmusa? A családot és hivatást azonos rangra emelő, homogén világ, amelybe beleszületett? Hozzá képest Danny Fisher csak belecsöppen a szituációkba. A színpad világa, amely a korai opusokban mint természetes közeg jelent meg, nála a belső küzdelmek és a lázadás színtere. A Kreolkirály képeit a felnőtt-kamasz lét kétségei és gyötrelmei szülték: az útkeresés buktatói, a tradíciók elutasítása, a meg nem értettség és a meg nem értés negatív kölcsönösségéből táplálkozó disszonanciasor. Az első bárjelenetben Danny Fisher vigyázzállásban, megszégyenített iskolásként énekli a gúnyolódó Maxie-nek a "Farewell Our High School"-t - még a nézőszög is egy diákarcot kutató, fegyelmezett közeli -, majd rögtön ezután a felnőtt férfi ösztönével védi meg Maxie barátnőjét, a kiszolgáltatott Ronnie-t (Carolyne Jones) a bártulajdonos erőszakoskodásától. Az iskolaépület előtti csók- és verekedésjelenet szintén a felnőtt Dannyé, az igazgatói irodában viszont a magatartásból elégtelenre vizsgázó kamaszt látjuk viszont. A környezet reakciója egyértelmű: Danny Fisher másnap már nem diák, csak báralkalmazott, aki gitárral kísért dalaival tereli el egy drugstore vásárlóinak figyelmét Maxie enyveskezű bandájáról.

A gimnáziumi ballagási nóta illedelmes közelijére a majdani rock and roll sztár közönséget lázba hozó, extatikus számainak totáljai válaszolnak. Egy Presley-összeállítás érdekes momentumai lehetnének a cselekmény hangulati elemeire rímelő dalbetétek - a Casablancából is jól ismert egzotikus mulatóbelsővel, a bravúros szólót játszó dobos mozdulatait vagy akár egy egész zenekart felnagyító árnyhatásokkal. Kertész ismét remekel, amikor főszerepet szán a környezetnek, mely épp olyan heterogén és ellentmondásokkal teli, mint a lázadó kamasz belső világa. Hosszú, néptelen utca vezetett ebbe a világba, a kilátástalanság és a monotónia atmoszférájával. Milyen helyszínek, jelentésárnyalatok vannak még? Maxie Fields bárja és a környező sikátorok: a Gonosz csábítása, a veszély. A bártulajdonos fák között megbúvó titokzatos háza, amelyet rácsos kapu zár el a külvilágtól: agresszivitás és hatalom. A drugstore, az apa munkahelye, ahol Danny polcok mögül lesi meg, hogyan bánik a főnök a becsületes öreggel: a megalázottság. Az eső áztatta utca, ahol a Fields-banda idősebb Fisherre támad: a halál közelsége. A Kreolkirály: a lehetőség, amiért érdemes küzdeni. Egyetlen harmonikus helyszín van csupán, amelyet Kertész feloldó, s talán a happy end lehetőségét megcsillantó szándékkal lop be a disszonanciák közé: a templomkert, ahol Danny és az őt őszintén szerető Nellie (Dolores Hart) találkoznak. Ez a helyszín egyértelműen Nellie-é: ő a film egyetlen "tiszta" karaktere, hiszen nem szít konfliktust és ő maga sem keveredik bajba. E tulajdonságai által lesz győztessé az "eleve elrendelt" sorsú Ronnie-val szemben, akit sem akarata, sem a Danny iránt érzett szerelme nem óv meg attól, hogy életével fizessen a Fields-birodalomból való szökéséért.

Áldozatvállalás, a tisztaság jutalmául kapott szerelem: a Kertész-hősök génjei rendkívül erősek, generációról generációra adnak át jellemeket és sorsokat. A Kid Galahadben a bokszmenedzser barátnője, Fluff volt a vesztes, Maria pedig az ajándékba kapott szerelem birtokosa. A főhős karrierjét egy gengszter mesterkedései árnyékolták be, akinek hatalma csak az edző, Donati áldozata árán válhatott semmissé. A Casablancában Rick az ajándékozó, aki Strasser eltávolításával tudja végleg biztonságban a "tiszta" Lászlót és feleségét. Az áldozat- és ambíció-motívum a késői Kertész-opusokban sem oltja ki egymást, a rendező több munkájában együttesen van jelen.

A Kreolkirály nemcsak helyszínei, hősei és alapmotívumai okán Kertész-antológia: benne a rendező korai alkotásaiból ismert vizuális elemek legkarakterisztikusabbjai érhetők tetten. Így a rács- és meglesés-motívum - az énekest szemmel tartó suhancok ábrázata a Fields-ház kapuján át -; a tükör, amelyben a kisiklott életű Ronnie néz szembe önmagával; az eső mint baljós előjel, valamint a karakterek világos-sötét öltözetével és hajszínével való játék.

Az első bárjelenetben a fekete hajú, védtelen Ronnie világos ruhát visel, este azonban, amikor - vélhető kibékülést követően - megjelenik Maxie oldalán, már hajával azonos színűt ölt magára. Az ő világa az éjszaka, a szőke Nellie-é a nappal. Kertész a Bátor nővérekben és a Négy nővérben különböztetett meg fekete-fehér karaktereket - a lányok udvarlóit -, de már ekkor sem az egyértelműen negatív jellemvonásokat, hanem a sikertelenséget, a végzetszerűséget, a főhősök világához viszonyított másságot jelölte sötét színnel. E filmek fekete karakterei lényegében pozitív hősök, hiszen áldozatuknak köszönhető a happy end.

A hajszín-kontraszt szimbólum értékű, egyik legszebb példája a filmtörténetben az Örök visszatérés (1943). A "modern Trisztán és Izoldá"-ban a szerelmesek, az együvé tartozók hajszíne a szőke, az őket segítő, szerető, ám tőlük mindvégig idegen testvérpáré a fekete. Jean Delannoy filmjében egy szőke és egy fekete Nathalie küzd Patrice-ért, ahogyan Ronnie és Nellie Danny Fisherért. A "hamis" Nathalie érzéki, közönséges, a szeretett férfit mindenáron megtartani vágyó, kemény nő. Ronnie egyenes ági leszármazottként örökli e jellemvonásokat, kivéve a legutóbbit: ő nem csak vesztes, de gyengesége okán áldozat is. Ebben a történetben ő az, akinek mennie kell, ő került a legtávolabb a társadalom által elfogadott normáktól, más úton bár, mint Cocteau halhatatlan szerelmespárja. Az ötvenes évek amerikai ifjúságának tükröt tartó sztori - a nyilvánvaló különbségek ellenére - megérez valamit a szerelem-halál játéknak abból a költőiségéből, amely klasszikussá avatta az Örök visszatérést. A déj? vu-elemekben bővelkedő záró képsorokon Ronnie egy elhagyatott tengerparti házba menekíti a Maxie bérenceivel való összecsapásban megsebesült Dannyt. Az éjszaka játszódó, képileg nagyszerűen megoldott akciójelenetben árnyak kergetőznek a templommal szomszédos árkádok alatt, majd a sötét tónusú, dinamikus képeket egy villanykörte sápadt fénye ellenpontozza Fieldsék bérházának kopott lépcsőházában. Danny feltámolyog a lépcsőn, zörget apja ajtaján, de az öreg ezúttal nem nyit ajtót. Áttűnésében - már Ronnie kocsijában - Danny lázálmának képei idézik a közelmúlt valóságát: az út hazafelé, a nyílni nem akaró ajtó, a magányos villanykörte. Aztán a jelen valósága: tengerpart esőben. Reggel sem barátságosabb a táj, amikor az énekes eszméletre tér. A kamera lassan körbefordul, követi a fiú tekintetét, de nem lát mást, csak a szélborzolta vizet és az énekest modern Nathalie-ként vigyázó fekete lányt a mólón. A természet, amitől már oly sok film hőse remélt szabadságot és harmóniát, ezúttal is elutasító. Ronnie monológja a jövőről, "rendes" életről úgy hat, akár egy megkésett vallomás, egy fuldokló utolsó lélegzetvétele.

Az áldozat- és ambíció-motívum szintéziséről szóltunk korábban a film kapcsán. A Kreolkirályban ok-okozati viszonyt alkot a kettő, s zenés karrierfilmről lévén szó, végül az utóbbi kerekedik felül, válik domináns elemmé. Miután Maxie bérencei Danny helyett Ronnie-val végeznek, az énekes visszatér a mulatóba, ahol apja és Nellie várják.

Danny Fisher szerencsés figura a kertészi karrierfilmek hőseinek sorában...

 

 

J E G Y Z E T E K

1. Meyer, William R.: The Warner Brothers Directors: The Hard Boiled, the Comic and the Weepers. New Rochelle, N.Y.: Arlington House Publishers, 1978, 43. old.

2. Bordman, Gerald Martin: The American Musical Theatre. Chronicle New York, Oxford University Press, 1978, 56. old.

3. Uo., 54. old.

4. Uo., 54. old.

5. Bergman, Andrew: James Cagney. Galahad Books, N.Y., 1973, 123. old.

6. Warner, Jack-Jenning, Dean: My First Hundred Years in Hollywood. New York, Random House, 1964, 288. old.

7. Robertson, James C.: The Casablanca Man. 149. old.

8. Hay, Peter: Movie Anecdotes. New York, Oxford University Press, 1990, 24. old.

9. Robertson, James C.: The Casablanca Man. 140. old.

10. Meyer, William R.: The Warner Brothers Directors 97. old.

11. Wansell, Geoffrey: Cary Grant, The Haunted Idol. William Collins, London, 1983, 154. old.

12. Schwartz, Charles: Cole Porter. New York, Dial Press, 1977, 223. old.

13. Uo., 223. old.

14. Uo., 223. old.

15. Meyer, William R.: The Warner Brothers Directors. 89. old.

16. Uo., 99. old.

17. Robertson, James C.: The Casablanca Man. 97. old.

18. Uo., 114. old.

19. Uo., 122. old.

20. Uo., 125. old.

 


91 KByte

77 KByte

60 KByte

17 KByte

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső