Báthory Erzsi Lapszemle: 1999.11.22. - 2000.01.15.

Bemutatók - kritikák  Kritikák  Egyeb kritikák  Interjúk  Riportok  Tudósítások  Eszmefuttatás  Filmszakmai hírek, események 


Bemutatók - kritikák

Hippolyt

1999, Cinemart. Forgalmazó: Cinemastar és az RTL Klub a Budapest Film Kft. támogatásával
r: Kabay Barna, f: Zágon István és Nóti Károly nyomán Nógrádi Gábor és Koltai Róbert, o: Máthé Tibor, z: Berkes Gábor
sze: Eperjes Károly, Koltai Róbert, Pogány Judit, Huszárik Kata, Gáspár Sándor, Haumann Péter, Szirtes Ági, Balázs Péter, Árpa Attila
szí, 100 perc
b: 1999.dec.13.

Észak, Észak

1999, Balázs Béla Stúdió Alapítvány, Dolmenfilm. Forgalmazó: BBSA- Toldi
r,f: Bollók Csaba, f: Podmaniczky Szilárd, o: Babos Tamás, z: Rachel's, Korai Öröm
sze: Ruttkay Laura, Trill Zsolt, Marton Barnabás, Szűcs Nelli, Kovács Krisztián, Fehér István, Farkas Bálint, Michael Mehlmann, Molnár Markó
szí, 70 perc
b: 1999.dec.23.

Egérút

rajzfilm
1999, Stúdió 2. Forgalmazó: InterCom
r: Ternovszky Béla, f: Nepp József, o: Klausz András, z: Pethő Zsolt
hangok: Schubert Éva, Paudits Béla, Mádi Szabó Gábor, Vass Gábor
szí, 86 perc
b: 1999.dec.17.

Bóbita

1998, MTV Irodalmi és Drámai Szerkesztőség, Gingafilm
r,f: Szederkényi Júlia, í: Weöres Sándor, o: Imreh István, z: Melis László, sz: Orsós Dávid, Horváth János, Füzesi Zoltán, Bicskei Kinga, Neller Alexandra, Karácsony Ilona
szí,45 perc, video (Beta SP)
b: MTV, Duna TV, 1999. dec. 28-tól Tabán mozi

Egy tél az Isten háta mögött

1999, Magic Media, 47eme Parallele, Magellan Production, MTV, RTBF, Nelka Films. Forgalmazó: Budapest Film Kft.
r,f: Can Togay, o: Balog Gábor, Kardos Sándor, z: Másik János
sz: Florence Pernel, Eperjes Károly, Matej Matejka, Lisztes Anikó, Szabó Dávid, Kovács Lajos
b: 2000.január 11.

A Napfény íze (Taste of Sunshine)

1999, Alliance Communication Corporation, Alliance Motion Pictures. Forgalmazó: InterCom
r,f: Szabó István, o: Koltai Lajos, z: Maurice Jarre
sz: Ralph Fiennes, Jennifer Ehle, Rachel Weisz, Rosemary Harris, Deborah Kara Unger, William Hurt, Törőcsik Mari, Andorai Péter, Igó Éva, Fullajtár Andrea, Gálffy László, Hirtling István, Máté Gábor
szí, 180 perc
b: 2000. jan.13.


Kritikák

... nemhogy felülmúlni, de versenybe szállni sem igazán sikerült az eredeti vagy első vagy alap-Hyppolittal. Csortos és Kabos verhetetlennek bizonyultak. A történet vontatottan halad elkerülhetetlen végkifejlete felé, és a legtöbb derűt egy-egy telitalálatos színészi gesztus, egy-egy messzi múltból felderengő szállóige-aranyköpés fakasztja: "Én a hagymát is hagymával...
... A film legfőbb erényei közé tartozik, hogy mindvégig belül marad az ízlés határain, s ez manapság nem kevés...

Trendszerváltás
Hippolyt
Filmvilág,1999/12. Békés Pál

x

... A mai Hyppolit szerepe mit sem változott. A parvenü újgazdag család életmód-navigátoraként jön, megy, utasít és kinyilatkoztat. Ő az, aki hivatalból tudja, mi a szép; őrá feltétlenül szükség van, hiszen a rohadt sok pénzzel sajnos nem jár automatikusan az ízlés. Sőt. Gondoljunk a honi újgazdagnegyedek dobostortába öltöztetett varacskosdisznó-házaira. A különbség talán csak annyi, hogy a mai újgazdag sokkal bunkóbb, mint a hajdani kispolgár...
... Ezt a butulást tükrözi filmünk is. Annyira lehülyített változata az eredetinek, hogy az döbbenet. Erőlködik, próbálkozik szegény, de a megismételt régi poénok olyanok, mint amikor egy viccet másodszor hallunk. Igen, ismerem, lapozzunk. A történetre ráültetett poénok pedig egyszerűen nincsenek...
... tükörként érdemes nézni a filmet. Meglátni benne, mennyire sikerült redukálni a magyar átlagnéző igényszintjét. Ha ez a film sikert arat - márpedig ez fog történni -, az újabb bizonyítéka lesz annak, hogy ma már komplett vígjátéknak számít, ha Koltai megjelenik a képen, laposakat mond, és időnként vitustáncba kezd. A Nagy Navigátor, a nagy szellemi szippantóskocsi sofőrje elintézte, hogy pont annyira legyünk hülyék, amennyire igénytelen vígjátékocskáihoz ez szükséges. Hogy bárminek örüljünk. Hogy ürüljünk.

Ürülék
(Hippolyt)
Magyar Demokrata, 1999/49. Végh Attila

x

... Kabay Barna azt vette fejébe, hogy ő bizony lerántja a leplet a magyar közönségfilmről. Csinált hát egy közönségfilmet, elkövetett benne minden létező hibát, amivel ez a filmtípus küzd, és közben a műben meg is indokolta, miért állunk ott, ahol állunk. Így született meg a Hippolyt ...
... A magyar filmkészítő (pedig) ide-oda hajbókol a pénz előtt, import-strasszokkal ékíti művét, ami megcsillogtatja a filmbe fektetett pénzt és elvakítja a nézőt, hogy ne lássa, a magyar film hagyományos kliséi élednek újra a ragyogónak tűnő felszín mögött...
... kevés sztár van. A televíziós csatornák húsz-harminc embert adnak körbe show-műsoraik résztvevőiként, a közönségfilm is mindössze néhány színészt foglalkoztat. Kabay Barna merész választása arra mutat rá, hogy senki sem vonhatja ki magát ebből a képtelen helyzetből...
... a sovány magyar hangsáv immár dolby stereo digital systemben szól az - leírni sem merem - évezred utolsónak bemutatott hazai filmjén. A mű szelleme súgja a végszót: fényesebb a láncnál a strassz.

Strassz-Magyarország
Élet és Irodalom, 1999/48. Stőhr Lóránt

x

... Az első vetítési héten a legnagyobb pesti mozi legnagyobb termében úgyszólván főműsoridőben kívülem még maximum tizenöt szerencsétlen flótás szorongott dermedten, nemhogy kacaj, de nyikk nélkül. Aligha véletlenül; ők az áldott ezerfejűek...
... el lehet-e adni egy csekély anyagi, nulla szellemi befektetéssel elkészített dolgot. Valami olyasmit, ami látszik valaminek, pedig semmi...
... A Hippolyt nem film. De a vége alighanem igaz: Eperjes a vízben marad. Hogyan mondjuk el a gyerekeinknek, hogy ő az, a fiú a Tanítványokból.

Még egy bőr
Hippolyt
MaNcs, 1999/50. Turcsányi Sándor

x

... Minden remake alfája és ómegája az, hogy az újabb nekifutásra vállalkozók képesek-e hangsúlyokat változtatni, pluszötletekkel gazdagítani az ihlető alkotást. A válasz: ezúttal mérsékelten...
... Eléggé édeskés idill légköre lengi át a családi melodrámát és románcot (ezek a műfaji normák dominánsak a hangszerelésben), miközben emlékezetünk vásznán felvillannak a hajdani nevettetők arcai és mondatai. Ízlésficam nincs a játékban, de sajnos szikrázó eredetiség sincs. A Hyppolit 2-ben lehetne erőteljesebb a szatíra és maróbb a gúny...

Visszajátszások
Népszabadság, 1999.12.17. Veress József

x

... ez a film a szükséges költségvetés töredékéből készült. Ez a film egy normál magyar film stábjának csupán kis részét foglalkoztatta. Ennek a filmnek nem volt producere. Ez a film nem feltétlenül ilyen lenne, ha a körülmények egy kicsit másképp alakulnak. Ez a film mégis van, sőt a puszta létén túl még jóval több örvendetes dologgal is szolgál...
... Juli egy nap elmegy hazulról biciklivel... Északra indul a hegyekbe, estére jól el is téved. Juli apja Misit, a "motoros fiút" küldi a lány keresésére ...
... Van a filmnek azonban egy másik története is, de ezt nem annyira az események egymásutánja, mint inkább a képek keltette benyomások egymásba mosódó füzére adja, ebből következően pedig nem is a vásznon, hanem a nézőben kell, hogy lejátszódjék: a képek, a megformálás, az impressziók példásan nyitott jellege megkívánja, hogy mindenki hozzátegye a maga részét a műhöz...
... a néző aktív műélvezetére építő forma viszont azzal a veszéllyel jár, hogy a játék legalábbis kétesélyes: ha valaki nem "rezonál" a havas tájak, a bicikliző hősnő vagy éppen a gyaluló apa látványára, az könnyen lehet, hogy egy nehezen megközelíthető univerzum, egy kifutás nélküli történetcsíra vagy egyszerűen egy ügyetlenül megcsinált ródmuvi, netán akciófilm emlékével megy haza a moziból...
... Romantikus lélekre vall, hogy az irdatlan filmes öldöklések korában valaki minden cinizmus, de akárcsak a kötelező irónia nélkül, a biedermeier idillt is kerülve, gügyögés nélkül képes elővezetni egy ilyen történetet. Tárgyilagosság, a dolgok és a film szeretete, önuralom és a munka felett érzett öröm: ilyen egyszerű lenne. Kezdetnek nem kevés.

Téli táj, bicikli
Észak, Észak
Filmvilág, 1999/12. Ágfalvi Attila

x

... Az utazás az európai művészet és bölcselettörténet ősi metafórája. Az évszázadok, évezredek során sokféle, gyakran egymásnak is ellentmondó jelképet sűrített magába...
... A hangulatteremtő erő és az emberi kapcsolatok finom és érzékletes bemutatása Bollók Csaba legfőbb erénye. Úgy válnak ismerőssé a szereplők, hogy szinte alig tudunk róla valamit... Az út, az utazás önmagában is elégséges jelkép. A rendező azonban további, titokzatosnak és mély értelműnek szánt jeleneteket épített be filmjébe...
... Film a filmben a különben kiválóan megcsinált groteszk túszszedési jelenet, mely azt bizonyítja, hogy Bollók Csaba igen sokféle beszédmódot ismer és használ. További munkáiból derül majd ki, melyik is az igazi.

Észak, észak
Magyar Nemzet, 1999.12.30. Szabolcs Imre

x

... az egér fecsegése a filmre nézvést veszélyes dramaturgiai fék...
... akkor lódul meg ismét, amikor felbukkan Mimi, a korszellem hamisítatlan képviselője, egy sztárallűrökkel terhelt hisztérikus, nőnemű bogár, akit egy megnyert személyiségi jogi per nyomán sajna, mindenkinek tündérként kell említenie - a kézenfekvőbb boszorkány helyett...
... A kérdés ezek után, hogy miként működik a filmnek az a felülete, mely a napi négy öt órányi animációt is rutinosan elfogyasztó hat-tíz évesnek szól. Sok a szöveg - morog majd Csiperkével. Látja - legfeljebb nem tudom vele megbeszélni -, hogy mondjuk az Oroszlánkirály vagy az Egyiptom hercege gépi tökélyű vonalvezetéséhez képest itt valahogy esendőbb, emberibb a rajz, de közben meg lötyögősebb, kevésbé telített a hangzás és a látvány...

Nesze neked szabadság!
Egérút
Filmvilág, 1999/12. Muhi Klára

x

... Csiperke és Csipisz kapcsolata viszontagságainak bemutatására épül a mesefilm, háttérbe szorítva a később kibontakozó jók és rosszak harcát...
... Csipisz folyamatosan értelmezni próbálja saját új helyzetét, és beszélgetéseket kezdeményez a manóval, akinek csendes magányát egyébként is teljesen felforgatta megjelenésével. A manó hárítja a diskurálást, a minimális és feltétlenül szükséges kommunikációra igyekszik rábírni az egeret...
... A mesefilm ... ... nem számítógéppel készült, figurái egyszerűek és karakteresek, a szinkronhangok remekül vannak kiválasztva. A történetmondás komótos, mint a népmeséké, mind a filmképek vágását, mind a szöveget tekintve. Nem érzékelhető, hogy ez a film a komputeranimáció virágzása és a mesefilmeket is akciókra építő mozgóképes kultúra éveiben készült...
... A művészet problematikussága mellett az Egérút a szeretet mibenlétének kérdésével foglalkozik... A szeretet indokainak meghatározásával a mesefilm nem próbál megbirkózni, csak esélyt ad a szeretet bibliai értelemben vett kifogyhatatlanságába vetett hit reményének.

A szabadság egérfogójában
Új magyar mesefilmet rendezett Ternovszky Béla
Napi Magyarország, 1999.12.15. Péczely Dóra

x

... A tanulságok (bátraké a szerencse; többet ésszel, mint erővel, stb.) pedagógiai értékét elismerve s méltányolva a hangalakítások bravúrjait (Paudits Béla, Mádi Szabó Gábor, Schubert Éva élvezettel jópofáskodnak), szerény eredményről számolhatunk be. A sztori száraz, akár a tapló, sápadtak a jellemrajzok, a humor alig pislákol, itt-ott még az elemi logika is hiányzik az elbeszélésből. Karácsonyi attrakciónak bizony halovány ez a rutindolgozat. Nem kellett volna többet visszajátszani a remek Macskafogóból?

Visszajátszások (Egérút)
Népszabadság, 1999. 12. 17. Veress József

x

... A kérdés csupán az, hogy a helyesnek tartható elképzelés miként találkozik a kisgyerekek elvárásaival. A nézőtéren ülő apróságok fészkelődése jelzi, hogy a tempó talán túlságosan is nyugodt...
... Kevés a humor a párbeszédekben, mint ahogy alig-alig "dobja föl" egy-egy képi ötlet a vékonyan csordogáló cselekményt. Nem igazán karakterisztikusok és kedvesek a figurák sem, így aztán nem kell attól tartaniuk a szülőknek, hogy a kicsinyek Csiperkét vagy Csipiszt szeretnék viszontlátni a karácsonyi ajándékok között.

Egérút
Magyar Nemzet, 1999.12.23. Szabolcs Imre

x

... Megszökik ketrecéből, s egyszemélyes rendszerváltásával kalandok és megpróbáltatások sorát zúdítja magára. A konfliktus kibontása, a cselekmény bonyolítása azonban egyre döcögősebb, kiütköznek a konstrukciós hibák, dramaturgiai következetlenségek, logikátlanságok ...
... A filmből éppen csak az hiányzik, ami a mese és még inkább a rajzfilm műfaji sajátossága: a költészet szürrealitása, a fantázia szárnyalása, abszurd logikája, a színes és váratlan kalandok. S hiányzik a filmből, pontosabban csak nyomokban lelhető fel - például Csipisz szökésekor, a művészet és művészek hivatásáról folytatott dialógusban - a humor, az irónia, ami pedig általában Nepp és Ternovszky műveinek erőssége szokott lenni...

Minivarázslatok (Egérút)
Magyar Hírlap, 1999.12.16. Gervai András

x

... mindegy, hogy hol játszódik ez a történet, a lényeg, hogy a puhácska diktatúra okozta sérülések a mélyrétegekbe vannak temetve, a napi problémák azonban az olajért való sorban állásnál tartanak. A film ellentmondásai abból adódnak, hogy egyszerre igyekszik általános és időtlen képet adni egy ideologikus társadalmi szituációról, másrészt mégis belecsúszik olyan konkrétumokba, amelyek röghöz kötik a filmet. Megbénítják az antiutópia rendszerének viszonylag széles elméleti lehetőségeit ...

Bukolikus antiutópia (Egy tél az Isten háta mögött)
Szélesvászon
Napi Magyarország, 2000.01.13. Péczely Dóra


Egyéb kritikák

Van egy kecske az elején...
... mint cseppben a tengernyi téveszme, pontosan jelzi előre a hitelesség színvonalát, egyszersmind a mondanivalós szentimentalizmust, ami a film további részeit uralja. Az alábbiakban koncepcióról, jelentésrétegekről, hasonlókról lesz szó ugyan - a nagy kérdések azonban sosem ezek. A nagy kérdés az: hol a kecske? Mert ha már ennek a szegény négylábúnak a helye sem tisztázott, mit várhatunk a bonyolultabb tartalmak kifejtésekor?
... A Közel a szerelemhez című filmből ugyanis épp az az arányérzék és józanság hiányzik, ami nélkül a két réteg - mai magyar valóság a békaseggnél, illetve lobogó szerelem az istenek trónusánál - szétcsúszik, és egymás hiányosságait domborítja ki: a filmből hiányzik mind a valóságábrázolás tényszerű aprólékossága, hitelessége, mind a mesélés nagyvonalúsága...
... minden beállítás csakis az un. mondanivaló felé mutat: másság - jó, gyanakvás - rossz, kisebbség - jó, többség - szégyellje magát stb. Csak az a kérdés, hogyha ennek a néhol kínosan szocialista realista metodika szerint végrehajtott filmnek ezen óceánmély üzenetét felfogtuk az első nyolc-tíz hallásra, mitévők legyünk a további húsz-huszonöt nyomatékos figyelmeztetéssel?

Közel a szerelemhez
Kritika, 1999/12. Tóth Péter Pál

x

... Fantasztikus egyezés áll elő a félórás filmben Grunwalsky hibátlanul megválasztott mozgóképi előadásmódja és a szereplő Orbán György előadásmódja között. A zeneszerző "ö-ö-ö-zik" egy kicsikét, nem mondhatni profi beszélőnek, s mégis: tökéletesen, szabatosan, tömören fogalmaz meg roppant nehezen elmondhatókat is...
... Körülbelül így kell fogalmazni művészeti alapproblémákról mindenkinek mindenkihez. Így, "neonormálisan".

"Neonormális" emberek
(Tálentum, dokumentumsorozat, Duna TV)
Népszabadság, 1999.12.02. Cs.K.

x

... A kötet hiánypótló munkának készült, hiszen néhány, szűk szakmai körben ismert folyóirat és tanulmánykötet kivételével csak kevesen foglalkoztak és foglalkoznak a szinkronizálás elméletével és történetével. A feladatot nem sikerült maradék nélkül teljesíteni, mivel a kötetből hiányzik az egységes szerkesztői koncepció...
... a szinkronizálás hőskorának vázlatos története mellett számos érdekes visszaemlékezést közöl rendezőktől, vágóktól, színészektől, akik jó néhány, mára már nehezen elképzelhető történetet osztanak meg az olvasókkal ...

A magyar szinkronizálás története (Dallos Szilvia: Magyar hangja... A magyar szinkronizálás története, Nap Kiadó, Budapest, 1999. Ára: 12250 forint)
Magyar Nemzet, 1999.12.02. R. Nagy András

x

... kétségtelen: Az alkimista és a szűz buja cselekményébe a szerző fontos motívumokat bújtatott. Dr. Sziráki László vegyész tulajdonképpen a lehetetlent kísérti meg az Opus Magnum ideájának kergetésével... Eszténa, a Szűz és az ábrándkergetés kulcsfigurája: mámoros lázak és emésztő rivalizálások ihletője. A hősök mindenért megküzdenek: jó szóért, csábos pillantásért, védekező gesztusért, kamatoztatható csodáért, pankrációs győzelemért, igazi vagy talmi értékekért. A barokkos világ hangulati skálája széles, csak hát nincs markáns elrendező elv, meggyőző szintézis a különféle elemek ötvözésében. Ijesztő rémségek keverednek puha pasztelllszínekkel, emelkedett mondatok durva kiszólásokkal, megejtő líra nyers naturalizmussal. Nyilván megoszlanak a vélemények az irónia dózisáról. E sorok írója úgy véli: még több könnyed idézőjellel s szatirikus indulattal lehetett volna "elidegeníteni" a sztori vad romantikájától...

Magyar alkímia (Az alkimista és a szűz)
Népszabadság, 1999.11.19. Veress József

x

Kamondi Zoltán megmaradt idealista ábrándozónak - vagy éppenséggel rettentően kiábrándult ember lett belőle. Nem lehet leigazodni Az alkimista és a szűz című filmjén. Tényleg vegyük komolyan az elhülyült jelen és a transzcendencia után sóhajtozó hősök kibékíthetetlen ellentétét? Vagy éppen arról van szó, hogy így vagy úgy, de mindenki értelmetlenül vesztegeti életét a földön?...
... A történet legfelső rétege mögött világok harca húzódik. Rajzoljuk meg térképész módjára a film teljes topográfiáját! A horizontvonalat Eszténa jómódú családja húzza meg. Ők reprezentálják a hétköznapi világ értelmetlenségét... Az alkimista addig időzik ebben a világban, amíg soron következő nőjét magáévá teszi ...
... Maci a mindennapok alatti világot képviseli. A Növényi Norbert által alakított gladiátor pénzbehajtó a kegyetlenség, az erőszak, a halál birodalmában járkál...
... Eszténát (Ónodi Eszter) a halál, a vér szaga vonzza Macihoz, a földön túli csillogás, a transzcendencia ígérete Szirákihoz...

Az alkimista és a szűz
Kritika, 2000/1. Stőhr Lóránt

x

... Kamondi Zoltán a magyar filmben jóideje mostohagyereknek számító mesét állítja vissza jogaiba. Romantikus történetének különös hőseit különös kalandokba keveri, a gótikus regények középkori kulisszáit, titokzatos világát építi köréjük...
... Váratlanabbnál váratlanabb helyzetekben, s különös, titokzatos kalandokban, motívumokban nincs hiány... Mindennek ellenére Az alkimista és a szűz többnyire érdektelen és unalmas film marad. Talán azért, mert a különféle elemek nem lépnek kölcsönhatásra egymással, nem állnak össze egységes egésszé...
... Kamondinak ... - aki, mint minden művész, maga is a bölcsek kövét kereső alkimista - a műanyagból nem sikerült aranyat varázsolnia.

Az arany és a műanyag (Az alkimista és a szűz)
Magyar Hírlap, 1999.11.18. Gervai András

x

... A Simon mágusban van ugyan kaland meg bűnügy meg szerelem, de finom fátyol takarja a "semmi cselekmény", és épp a fátyol minősége, annak kidolgozása a nagyszerű. Nemrég akadt politikára, közéletre okos magyar kritikusa is, aki a felszínt "semminek" vélte, és értetlenül haragudott, groteszk mód sok mai napi hitványság helyett épp az Enyedi-film fátyollírájára...
... Én okos naívságát szeretem, miként a Bűvös vadászból is az érintett meg igazán, a festmény mesevalóságában menedékjogot kapó üldözött nyuszi...
... A Simon mágus a legszebb magyar filmek egyike, amit csak hosszú évek óta láttam.

Simon mágus
Kritika, 2000/1. Bikácsy Gergely

x

... Esterházy arcát nem az intim premier plán teszi naggyá, az természetesen, jellegénél fogva nagy, betölti a képernyőt, a vásznat, olyan ember arca, aki uralja a teret, ez szinte fizikai tulajdonsága, így is ír, látszólag engedékenyen, hajlékonyan, ám valójában ellentmondást nem tűrőn, mert nem hagy rést, a lehetséges ellentmondásokat is belekomponálja a szövegbe. Nagy arc. Jó arc. Jó nagy arc...
... Az év embere vacsorál. A leves mibenléte homályban marad... ... ám a második fogásról már mindent tudunk: a scampi és a csukapörkölt... elvetése után Esterházy megkockáztatja a vörösboros szarvast, mellé az imént még ... kétségbe vont, ám végül nagyvonalúan megtartott mandulás krokettet, Orsós meg, kényszerpályán, Esterházy-rostélyost rendel, mintegy munkaköri kötelességből...
... A Puskin utca flaszterét is vagy ezredszer koptathattam már, mire leesett a tantusz: a hajdani Esterházy utca ez. S akkor eszembe jutott a Puskin-tál az Abbáziában: a gyönge, mímelt Esterházy-rostélyos, amit a népi demokrácia az Anyegin költőjére keresztelt át. Lehet, valami központi akarat működött itt...

Az utca és a rostélyos - a Jó arcok sorozatból (Esterházy-vacsora, r: Papp Gábor Zsigmond, o-társr: Kékesi Attila) -
Élet és Irodalom, 1999/5. Báron György

x

... Szederkényi nem nagyon bíbelődött súlyos gondolatokkal, megszabadult mindenféle nyomasztó akarattól, elengedte magát, boldogan belebújt Weöres legendás verseibe, a hátára fordult, és a lábaival az égre kalimpált, mint egy kiskutya, és ebben a boldogságban megtalálta a lényeget. A kőbékát, a robogó kicsi kocsit és az izzó galagonyát...
... Kapaszkodjon a gyerekébe az, akinek van, akinek meg nincs, menjen ki az utcára, lépjen oda az első kölyökhöz, és kezdjen el könyörögni. Biztosan akad egy gyerek, aki ráér szombaton vagy vasárnap délután, és elviszi önöket a Tabán moziba. Din-don diridongó.

Gyermekfejedelmek (Bóbita, r: Szederkényi Júlia)
Népszabadság, 1999.11.19. Orsós László Jakab


Interjúk

... Az első magyar Oscar-díjas alkotás Rófusz Ferenc A légy című animációs szakma úgy hitte, a nemzetközi elismerés a műfajnak itthon is kedvezőbb feltételeket teremt. Ez nem következett be...
... Ezért is tartom különleges kegyelemnek, hogy a Macskafogó után több mint egy évtizeddel egész estés magyar rajzfilm születhetett meg. Igaz, ezt a külföldi finanszírozás tette lehetővé, de az Egérút legalább magyar íróval, grafikussal, animátorral, magyar nyelven készült...
... A rendszerváltás előtt... a televízió ... jó partnernek és megrendelőnek bizonyult. Ez tette lehetővé a nagy sorozatok, a Mézga család, a Dr. Bubó és társai elkészültét. Mondhatni, felhőtlen volt az együttműködés, éves keretszerződések léteztek, a főszerkesztők pedig nem avatkoztak bele a művészeti kérdésekbe. A televízió körüli hercehurca viszont az egész filmes szakmát megviselte...
... A magyar szellemi és fizikai munka köztudottan olcsó és jóminőségű, Magyarország közelebb van, mint a Távol-Kelet, ebből él ma a magyar animációs művészek nagyobb hányada. Csak a magyar rajzfilm nem készül...
... a kialakulóban lévő hazai mecenatúrát még győzködni kell arról, hogy a kultúra finanszírozása nyereséges üzlet is lehet. Legalábbis eddig minden rajzfilm a befektetésnél többet hozott a konyhára. Igaz, a költségek megtérülése akár öt évbe is telhet, a fiatal tőke viszont gyors hasznot keres...

A magyar rajzfilm újra egérutat nyert
Közelebb vagyunk a tűzhöz, mint a távol-keletiek, ebből él animációs művészeink többsége (beszélgetés Ternovszky Bélával)
Magyar Hírlap, 1999.12.22. Tölgyesi Gábor

x

(Makk Károly a Játékszínben rendezi a Manderley-ház asszonyát)
... itt az első három nap kiderül, ki az, aki szeret bomlasztani, ki tanulja nehezen a szöveget, ki az, aki utána is ottmarad, és megiszik velünk három pohár bort. Aztán szép lassan az is kiderül, kiből mit lehet kihozni, ki mennyit ért a darabból, mik a korlátai - ebből áll végül is össze az, ami van...
... A film elvileg azért készül, hogy levetítsék egy sötét teremben iksz száz embernek, akik együtt fognak drukkolni... á nem, ez már ódivatú szemlélet...
... ó, nem, a film nem hagyja magát! Ő éli a saját életét. Menet közben érzed, most akar valamit, erre menni, arra menni. Egy picit próbálhatod befolyásolni, de alapvetően hagyni kell. Így születik az igazán jó alkotás.

Film, színház, Amerika (beszélgetés Makk Károllyal)
Nemzeti Sport, 1999.12.24. Csurka Gergely

x

... Az első Károlyi Béla, a jelenleg Amerikában élő magyar-román tornászedző fordulatokban gazdag életét dolgozza majd fel. Ő volt az, aki - többek között - Nadja Comaneci, a többszörös olimpiai és világbajnok tornászzseni mestere volt... Ha ezzel a filmmel elkészülök, következik Lengyel Menyhért A waterlooi csata című színművének filmváltozata, majd megvalósíthatom régi, kedvenc tervemet, egy 1956-ban játszódó történetet, a Szerelem című egykori filmem két főszereplőjével, Törőcsik Marival és Darvas Ivánnal...

Makk Károly horrort rendez
A zseniális filmes most a Manderley-ház asszonyát viszi színre a Játékszínben
Vasárnapi Blikk, 1999.12.05. K.L.

x

... rendkívül érzékeny a téma. Hiszen a magyar államiság világszerte ismert jelképe, a Szent Korona kialakulásának történelmi pillanatát ábrázoljuk, s próbálunk ügyelni arra, hogy a műhelymunkával kapcsolatban téves információk ne terjedjenek el. De mint látja, nagy energiával, nehéz körülmények között dolgozunk, az egyet akaró, kitűnő stábbal. Rendkívüli módon ügyelünk a biztonságra is!...
... A film jövő évi premierjét megelőzően mutatjuk be a főszereplőket. A közvélemény számára kevéssé vagy egyáltalán nem ismert fiatalemberekről van szó, aki előtt nagy jövő áll. Egyeseket több száz jelentkező közül választottunk ki. A Sacra Coronában szerepel néhány nagy magyar színész is, aki kisebb szerepben tisztelte meg a produkciót. Kedves barátommal, Franco Neróval ezúttal kisebb, de a történet szempontjából nagyon fontos szerepben találkozhatnak...
... Novák Emil operatőrt említeném, aki közel tizenöt éve Ausztráliában él, de a Sacra Corona kedvéért néhány hónapja itt tartózkodik... A zeneszerző öcsém, Koltai Gergely, akinek a Honfoglalás filmzenéje a produkciótól már független életet él, karácsonyra platinalemez lesz...

Koltay titkos forgatása
A "lovagkirály" országlása - kell a történelmi példa
Mai Nap, 1999.12.02. Szilágyi Ágnes

x

... amikor nyolcévesen megérkeztem Amerikába, elszakadtam azoktól az emberektől, akikkel bébikoromtól kezdve éltem. Egy nap egyszerűen elvittek tőlük. Én sem tudtam, hová. A családom titokban akarta tartani a dolgot, ugyanis féltek attól, hogy nevelőszüleim túlságosan megszerettek, és nem engednek el.
- Úgy értsem, hogy valaki elrabolta?
- Igen, a családom egy tagja. Vannak fotóim arról a pillanatról, amikor megérkeztem Amerikába. Az ottani Vöröskereszt vitt ki és sajtótéma lettem: "egy gyerek kiszabadult a vasfüggöny mögül"...
- És a nevelőszülei?
... amikor megtanultam írni, váltottunk néhány levelet. Aztán tizenhat éves koromban, amikor az embernek amúgy is problémát jelent a felnőtté válás, elhatároztam, hogy meglátogatom őket. Szüleim tiltakoztak, de én tudtam, hogy jönnöm kell. Nevelőszüleim egy ilyen lakásban éltek, mint ez, ahol most forgatunk. Tíz napig velük laktam. Ők meg előszedték az összes gyerekkori tárgyamat. Kavarogtak bennem az érzelmek. Amerikában mindig az volt az érzésem, hogy valahogy kívülálló vagyok... Itt, azok mellett az emberek mellett, akik neveltek, otthon voltam. Megértettem, ki voltam és ki vagyok, és folytatni tudtam az életet Amerikában. Nevelőszüleim megértettek és igyekeztek megkönnyíteni a búcsút...

Kettős kötődés (beszélgetés Gárdos Éva amerikai rendezővel, aki Magyarországon forgatja első játékfilmjét Amerikai rapszódia címmel)
Népszabadság, 1999.48. V.V.

x

... meghatott Mészöly műve. Arra gondoltam, hogy ebben az óriási filmtengerben, amely mostanában ránk zúdul, talán éppen ezt a kisregényt felhasználva lehetne csendesen, emberi arcokon keresztül elmondani valamit az emberi méltóságról és tartásról, titkokról, bánatról, összetartozásról. Nagyon sok szorongás van bennem, tétovaság, zavarodottság...
... az öregek pontosan tudják: egyik sem képes tovább élni a másik nélkül. Nagy játszma zajlik közöttük. Mindketten félnek attól, hogy a másiknak sikerül elmenni előbb. Ezért sajátos gyávaságnak, árulásnak érzik a másik önfeladását...
... A színészek, elsősorban a két főszereplő, Temessy Hédi és Darvas Iván, egyenrangú alkotótársaink voltak. Sokszor rájuk bíztuk a teljes jelenetet...
... most, amikor vágjuk a filmet, beleborzongunk abba, amit látunk. Az életben nem nagyon figyelünk oda ezekre a banálisnak nevezett jelenetekre, pedig ilyen banális jelenetekből áll az életünk nagyobbik része...

Szívszorító köznapi dolgok
Surányi András új filmjéről, a Filmről
Népszabadság, 1999.12.04. Féderer Ágnes

x

... Tévedés volt az állami stúdiók privatizációjában reménykedni, hiszen ezekben legtöbbször már csak néhány szék s talán egy asztal volt. A filmjogokat pedig nem adhatja ki kezéből a magyar állam. Bekövetkezett tehát a csendes leépülés...
... Enzo Laurett író, az olasz Pirandello Társaság elnöke kért fel, hogy a Szent Lőrinc folyó lazacai című regényéből rendezzek filmet a jövő nyáron. Dobai Péter most elkészült könyve közös ötletünk volt. A Magyar Kereszt A nagy generáció témáját egy másik nézőpontból közelíti meg, s egy nagyon izgalmas, de sajnos korán "lefejezett" korszakról, a hetvenes évek avantgárdjáról szól ...
... Sokszor kérdezték külföldön, miért nem viszik filmre a magyarok Attila fejedelem történetét, hiszen világszerte ismert alakja a történelemnek. Vannak tehát történetek, amelyeket tőlünk várnak, s amelyekkel adósok vagyunk.

Szent Lőrinc lazacai mozgóképen
András Ferenc rendező megújulásról és tévedésekről
Magyar Nemzet, 1999.12.03. Kálmán Emese

x

... az archaikus történetek akár kétezer évvel ezelőtt is játszódhatnának, szerencse, hogy Tar Sándor emberi és igaz történeteit a mában találta meg...
... Az Egyszer élünk forgatásának intenzív szakaszában egyébként még nem volt szóbeszéd tárgya az író múltja. Mégis hazudnék, ha most szemérmesem elhallgatnám, közös munkánk során láttam valami óriási szenvedést,vezeklést, valamit titkot Tar Sándor tekintetében, amit képtelen voltam megfejteni. A nagy művészi teljesítmények mögött persze gyakran nagy titok lappang ...

Az áthallások ideje lejárt
Egyszer élünk címmel Tar Sándor írásaiból forgat filmet Molnár György
Magyar Hírlap, 1999.12.01. Tölgyesi Gábor

x

... A szociális igazságtalanságokat bárki tapasztalhatja a saját bőrén vagy láthatja maga körül. A lengyel statiszták pedig abszolút a történelmet élték, hiszen azt a gyárat, ahol játszódik a történet, két évvel ezelőtt számolták fel, és ők voltak az elbocsátott dolgozói. A gyári és utcai jelenetek, tehát a film nagy része ebben a kisvárosban játszódik...
... A sztori egy könyvön alapszik, amelyben természetesen nincs benne az a női karakter sem, akit én játszom. Azért lettem beleírva, hogy a történet érzelmesebb legyen. Egyébként is azt gondolom, hogy a nők inkább emocionális módon élik meg a dolgokat, ami nagyon jó. Jót tesz a politikának is...

Egy píszí manöken
Antje De Boeck színésznő (Flamand-Holland Filmhét az Örökmozgóban)
Mancs, 1999/47. -sisso-

x

... másfél film vár forgatásra. Írtam egy igazi gengszterfilmet, de nagyon sokba kerülne, s egyelőre nincs meg rá a pénz. A fél filmet egy belga producer rendelte tőlünk. Koltai Róberttől és tőlem. Látta A miniszter félrelép filmváltozatát, és felkért, hogy csináljunk valami hasonlót. Nem találtunk megfelelő anyagot, így aztán elküldött nekünk egy francia tévéfilmet, hogy csináljuk meg a magyar változatát. Jött két francia író, akiknek megpróbáltuk elmagyarázni, hogyan és mit kellene változtatni, hogy az egész ne legyen "pestietlen". Ennek a városnak van egy különleges, más várossal össze nem keverhető hangulata, humora, amit az itt élők értenek, tudnak, ami nélkül képtelenség sikeres vígjátékot forgatni. De úgy tűnik, erre sincs pénz. Majd tavasszal. Bujtor István is készül az Ötvös Csöpi-Kardos doktor filmre. Valószínű azt is tavasszal kezdjük...
... csinálunk egy videóklipet is, már csak az utómunkák vannak hátra, a Cohen-lemez címadó dalából - Engem vársz. Ez megint egy másik műfaj..


"Senki sem tud kibújni önmagából"
Kern András lemezről, színházról, filmről
Magyar Nemzet, 1999.11.26. Ferenczi Vera

x

... a milleniumi pályázatokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó művelődési mozgalmak elindítása. Ennek jegyében indítottuk el a könyvkiadásban a teljes magyar irodalom remekeiből szemelgetve a milleniumi sorozatot, irodalmi és versmondó pályázatokat, fiatal prózaírók pályázatát... E körön kívül a legfontosabbnak talán azt tartom, hogy újra szokásba jöjjön az olvasás. (Jövő év szeptemberétől kezdődik az olvasás éve). Nem engedhetjük, hogy teljesen elborítson a vizuális tömegkultúra, beleértve az internetet is...
... Büszke vagyok arra, hogy ebben az évben hetven művelődési házat sikerült újraéleszteni. Mint ahogy arra is, hogy több mint száz templom újjáépítése, illetve renoválása kezdődött el: erre nem volt példa az utóbbi négy-öt évtizedben...
... Véleménykülönbségnek, világnézeti eltéréseknek természetesen helyük van egy demokráciában. Sajnos itt egzisztenciális érdekeltségből fakadó kultúrkampfról van szó; nem szakmai érvekkel kívánják a másik tábor híveit meggyőzni, hanem az anyagi lehetőségekből igyekeznek a másik felet kiszorítani. Azt hiszem, így is sikerült némi egyensúlyt kialakítani, ha nem is a kellő mértékben; erre utal a frankfurti könyvvásár is, ahol az aránytalanságokat a lehetőségekhez képest anyagi többletjuttatással igyekeztünk enyhíteni. Sajnos a szakadék most is igen mély, de leginkább azok lődöznek egymásra, akik kevésbé élik ki magukat az alkotásban...

Belefáradt a kultúrharcba
Összegző interjú Hámori Józseffel
Napi Magyarország, 1999.12.10. Metz Katalin

x

... Az Európai Filmakadémia azért alapította meg 1988-ban a Félix-díjat, hogy az európai film újra megtalálja méltó helyét a világban... Aki látta a díjátadás televíziós közvetítését, tanúsíthatja: lényegesen puritánabb, mint az Oscar-díjkiosztás vagy az Arany Glóbusz...
... nem fesztivál, hanem az európai filmszakma fóruma. Nem zsűri dönt a díjakról, hanem az Európai Filmakadémia mintegy ötszáz tagja szavaz oly módon, hogy sok száz voksot adnak le egy közjegyzőnek... A hangulat nagyon izgalmas, ugyanakkor nagyon szeretetteljes...
... (A Napfény ízét) modellnek tekintették, amely minden országban másként érvényes. Hála Istennek, felismerték benne a gyökerek és az azonosság drámáját, illetve a gyökerek és az azonosság elvesztésének tragédiáját. Megértették, hogy arra hívjuk föl a figyelmet: az identitásunkat őrízni kell...
... kitörő örömmel fogadtuk, hogy az akadémia öt díjából hármat egy magyar film, a mi filmünk kapott meg...
... A darab, amelyet szeretnék színpadra vinni, filmes vonatkozású. Egy nagyon híres, Erdélyből Amerikába származott színészről szól, akit Lugossy Bélának hívnak. Ő volt a híres Drakula a híres-hírhedt horrorfilmben... Müller Péter írt színdarabot. Darvas Iván játssza a főszerepet, a főbb szerepekben Igó Évát, Cseke Pétert, Kiss Marit láthatjuk majd. A múlt héten kezdtük próbálni a Madách Színházban, márciusban lesz a premier.

Egy korty Napfény csodát tesz
Szabó István a siker ízéről
Napi Magyarország, 1999. 12.19. Pósa Zoltán

x

... Városszéli tanítóként a tanítványaimnak betanítottam Bornemisza Péter Elektráját... Ráadásul az eredeti, átdolgozatlan szöveget adtuk elő. Figyelemre méltó, hogy egy általános iskolai előadáson, amit talán meg se hírdettünk, csak szóban terjedt a híre, a következő személyek jelentek meg: Kodály Zoltán, Horváth János, Pais Dezső, Major Tamás - színházról volt szó -, Klaniczay Tibor. Pais Dezső egy zseblámpával kísérte a szöveget, hogy hitelesen mondják-e a gyerekek. Aztán felrohant a színpadra és ölelgette őket. El tudja képzelni, hogy ilyesmi ma előfordulhatna? Mindeközben dolgoztam a Dolgozók Általános Iskolájában és írni, olvasni tanítottam ötven-hatvanéveseket...
... '60-'61-ben a Honvédelmi Minisztériumban működött egy nagyon rokonszenves, művelt tiszt, aki megértette a szándékomat. Felkerestem őt, hogy adjon engedélyt hadi levéltári kutatásra. Így vált lehetségessé, hogy négy éven át, miközben egy filmstúdiót vezettem, gyűjtögettem az okmányanyagot... A könyvemet '68-ban fejeztem be, nem sokkal ezután katonák jelentek meg nálam, akik felolvastak egy feljelentést, amelyben azzal vádoltak, hogy horthysta és népellenes a könyvem. Csakhogy a feljelentéshez csatolta a feljelentő a kéziratot is, amelyet "mind katonai, mind irodalmi szempontból kitűnő alkotásnak" tartott Oláh István altábornagy, politikai csoportfőnök. Rosszul esik, hogy most, amikor a doni katonának emlékművet állítottak, sokan azt mondják, hogy most szabad erről beszélni először, eddig senki meg se mukkant. Én megmukkantam, 1972-ben megjelent a könyvem...

Nemeskürty István irodalomtörténész
(az interjút készítette: Farkas Adrienne)
Magyar Demokrata, 2000/1.


Riportok

... A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában Reichenberger János főtanácsos által összesített adatokból az is kitűnik, hogy 1998-ban az országos bevételnek már 46 százaléka származott attól az 5 millió nézőtől - a teljes közönség 34 százalékától -, aki a multiplexek pénztáraiban váltott jegyet. A bevétel és a nézőszám aránya közötti több mint tízszázalékos eltérés abból származik, hogy míg a multiplexekben csaknem 500 forint volt az átlaghelyár, addig az országos átlag alig haladta meg a 360 forintot...
... A multiplexek megjelenése óta tartósan 14-16 millió között mozog évente a magyar mozik nézőszáma... ... A moziba járás gyakorisága azonban 1992 óta változatlanul körülbelül évente 1,5 alkalom - országos statisztikai átlagban. Budapesten, a mozis fellegvárban több mint kétszer ennyi...
... A falvakban élők kénytelenek városokba járni, ha filmet akarnak nézni. 1991 óta ugyanis a harmadára, csaknem 200-ra csökkent a falusi mozik száma (a meglevőkben is alig tartanak vetítést) ...
... A speciális programokat nyújtó, a hollywoodi szórakoztató filmeken túli nézői igényeket kielégítő, ugyanakkor a multiplexekhez hasonló kényelmi és technikai színvonalat elérő mozik viszont megerősödhetnek. Ilyen az immár tíz éve folyamatosan évi nyolcszázezer jegyet eladó budapesti art-mozi hálózat ...
... A megoldás egyik kulcsa alighanem a moziipar digitalizációja. Ez az idén vált világossá Amerikában, ahol nagy ovációval mutatták be a kópia nélküli digitális filmet. Ennek képminősége csaknem olyan jó, mint a hagyományos, celluloidszalagos változaté. A jövő tehát már nem a méregdrága kópiagyártásé és a tekercsek települések, országrészek, sőt földrészek közötti utaztatásáé. A forgalmazó műholdon is képes lesz eljuttatni a filmet a dekóderrel rendelkező mozikhoz, amelyekben azt eredeti minőségben vetíthetik. A filmalkotás vetítésre szánt változata nem is filmszalagra készül már, hanem digitális lemezre...
... Nálunk különösen a kétmilliós fővárosban indul meg immár a multiplexekre is átterjedő konkurenciaharc, különösen jövőre, ha a mozivásznak száma meghaladja majd a kritikusnak tekintett százat.
Talán nincs messze az idő, amikor a mozicápák már nem a kishalakat, hanem egymást falják fel?

Mozicápák és kishalak
Népszabadság, 1999.12.18. Sós B. Péter, Varsányi Gyula

x

... a negatív hősök megteremtésekor voltunk igazán formában - meséli Ternovszky Béla. - Hősnek lenni minden hülye tud! - mondja a színésznő. A gonosz szerepe sokkal izgalmasabb feladat, mert igazi karakter, és ezért több színt lehet belevinni - állítja Schubert Éva...

Paudits sétálni vitte egerét is
A Macskafotó alkotói új, egész estés rajzfilmet készítettek
Blikk, 1999.12.16. gilla

x

... nálunk tíz háztartásban csupán ötben találhatók videomagnók, míg Nyugaton kilencben. A készülékek száma viszont korlátot szab az eladható kazettákénak. Ráadásul a műsoros kazetták 2400 forintos átlagára elmarad a zenei CD-k árától, holott a két összeg Nyugaton lényegében megegyezik...
... a videotékákban csaknem harmincszázalékos kölcsönzési forgalomcsökkenést okozott a kereskedelmi tévécsatornák 1997-es indulását követő óriási filmdömping. A kölcsönzői piac azóta sem heverte ki ezt a visszaesést. A tékásoknak eladott kazetták száma már 1995 és 1997 között sem nőtt jelentősen, csak alig tizenhét százalékkal, azóta pedig csökkent ...

Mélyponton a videopiac
A kölcsönzés nehezen tart lépést az üzleti tévékkel és a multiplexekkel
Népszabadság, 1999.12.17. Sós B. Péter

x

... Információink szerint a kulturális tárca januárban pályázatot ír ki az átalakítás terveire és kivitelezésére. Az elfogadott pályázat alapján tavasszal kezdődhet a munka, és várhatóan ősszel nyílhat meg ismét az Uránia Magyar Nemzeti Filmszínház, amely ettől kezdve otthona lesz a hazai fesztiváloknak, filmes rendezvényeknek, továbbá a magyar filmek bemutatóinak a mellett, hogy állandó moziként is üzemel.

Háromtermes lesz az Uránia
Jövő ősszel adják át a Magyar Nemzeti Filmszínházat
Népszabadság, 1999.12.23. V.Gy.

x

... A magyar filmgyártás vezetői az elmúlt tíz évben saját pozícióik átmentése érdekében bulldózerrel döntötték le a Könyves Kálmán körúti filmgyárat, hagyták elpusztulni a szakma infrastruktúráját - tör ki belőle az indulat. - Hagyták, hogy elmenjenek a legjobb öltöztetők, szabók, díszletfestők, kellékesek, világosítók. A szakmai tudás láncolatát szakították meg. Újra a meghódíthatóság állapotába került a szakma. A kollégáim rémtörténeteket mesélnek önjelölt producerekről és önjelölt gyártásvezetőkről, akik hónapokig nem fizetik ki a munkásaikat. Rendezőkről, akik nem állnak ki a kollegáik mellett. Filmet csak úgy lehet csinálni, hogy mindenki a tehetsége legjavát adja. Amihez bizalom kell. Az a tudat, hogy aki a produkciót vezeti, szolidáris a többiekkel...

Napfény és árnyék
Szabó István az európai film védelmében
Magyar Nemzet, 1999.12.24. Ferch Magda

x

... Megérkezik a producer Andy Vajna, és állóhelyet kér a konyhaajtóban... Támasztjuk a falat. "Ön tudja, mit csinál itt ez a sok ember?" - kérdezem. "Ácsorognak, én meg fizetgetek. De, viccen kívül: nagyon kicsi ez a stáb és mindenkinek megvan a maga dolga. Sokkal többen szoktunk lenni, az Evita forgatásán például több mint ötszázan dolgoztak. Az Amerikai rapszódia nagyon alacsony költségvetéssel készül."...
... Rend van, de ezen belül az alkotók szabadok...
... A rendező Gárdos Éva, a saját életéről szól, s megnyerte vele a Sundance-alapítvány nagydíját. Szerintem nagyon értékes, jó munka ...
... szeretném, ha a magyar filmszakma valahogy talpra állna és visszaszerezné régi hírnevét. Hiszen a mozi vezető egyéniségei származtak Magyarországról. A tehetség ma is megvan, de ahhoz, hogy megmutatkozzon, filmeket kell forgatni. Az viszont sokba kerül. Meg kell találni a módját annak, hogy a magyar film vonzza a nézőket és befektetésnek is jó legyen...
... Joe Eszterhás új forgatókönyve, a Csapda forgatását is előkészítjük. És dolgozunk egy mesefilm, a Csipkerózsika felújításán. Az Amerikai rapszódiát is ott fejezzük be. Hamarosan utazik a szűk stáb Los Angelesbe ...

A film előszobája (riport Andy Vajnával az Amerikai rapszódia forgatásán)
Népszabadság, 1999/48. Völgyi Vera

x

... Volt egyszer egy színház. És volt egy hely. Egyetemisták színháza és találkozóhelye. Az Universitas. Úgy mondják, akik ismerték, akik nézői vagy résztvevői voltak, hgoy aki nem járt ott, aki nem látta előadásait, talán nem is tudja elképzelni, hogyan élt a hatvanas években Budapest ifjúsága, hogyan gondolkodott, mi mindent tudott elmondani, milyen fontos volt a színház ...
.. És volt egy másik színház. Egy másik egyetemi színpad. Szegeden....
... Azután volt egy harmadik is. Orfeónak hívták, később Stúdió K lett belőle, eldugott helyen játszhatott, hogy azután felépítse a maga házát és különös közösségét, amelynek egyetlen célja volt, a hiteles művészet. Fodor Tamás nevéhez fűződött és fűződik ma is. De meghatározó személyisége volt a korán elment színész-rendező, Gaál Erzsébet ...

"Az üres térben fel tudd mutatni önmagad"
Dokumentumfilm a hatvanas-hetvenes évek amatőr színházairól
Magyar Nemzet, 1999.11.29. Róna Katalin

x

... a lengyeleknek fontos, hogy legyenek színészeik, filmjük, ott egy versfelolvasásra is elmennek az emberek. Itthon senkit nem izgat, hogy tíz éve a színészek eltűntek a képernyőről. A filmgyártásról nem is beszélve...
... Ha megkérdezik, hány magyar rendezőt ismernek a világban, az első három között említenek. De ezt a filmet nem tudtam hat évig megcsinálni, mert a magyaroknak nem volt fontos, hogy megcsináljam. A lengyelektől, a franciáktól kaptam rá pénzt, s ha nem járulnak hozzá a kirgizek, így sem lett volna meg. Lengyelországban, ha betelefonálok a tévé elnökének, két nap múlva fogad. A franciáknál ugyanúgy. Itthon a titkárnő azt kérdezte, honnan keresem. Mondtam, kislányom, vedd le a filmlexikont, és nézd meg, ki vagyok. Két hónapra rá kaptam egy időpontot ...

A művészet korunk üzenete
Mészáros Márta a filmkészítés nehézségeiről, a gyerekkoráról és arról, hol szeretne élni
Magyar Nemzet, 1999.11.27. Fekete Judit

x

... már-már szükségszerűnek tartjuk, hogy nem idehaza, hanem az Egyesült Államokban, az Indiana University Press kiadásában jelent meg egy kötet, Catherine Portuges monográfiája Mészáros Mártáról ... (részlet Varga Balázs Catherine Portuges monográfiájának könyvkritikájából.)

A nő, akit imádunk nem szeretni
Magyar Nemzet, 1999. 11.27.

x

... A színész feladata, hogy az adott figurát a lehető leghitelesebben megmutassa...

Eperjes Károly következetesebben nevelné az újgazdagokat, mint Hippolyt
Blikk, 1999.11.25. K.K.T.

x

... Volt egyszer egy Mafilm, kezdődhetne a mese, melynek csupán egyik, szomorkás szála a pasaréti filmgyár tündöklése és bukása. Állami filmgyár volt a Mafilm, állami pénzből állami terméket állított elő. Volt vagyona, bevétele, a gyár fenntartását ezek egy ideig fedezték is. Még a nyolcvanas évek végén is nagy nyereséget hoztak a bérmunkák ...
...A filmgyár 1992-ben kikerült az állami tulajdonból ...
... A Mafilm egyre szorultabb helyzetbe került. Bevételt kellett termelnie. Szerződtek az InterCommal, majdaz MTM-mel, mely ma a Tv2 tulajdonosa. Az MTM bérlőként és beruházóként érkezett...
... Végeredményben tehát a Mafilm, hosszú hányattatás után ismét állami tulajdonba került ...
... A Jadviga párnája című produkcióban minden benne van, amit ma a filmgyártásunk tud, mondja Marosi György. Ez lehetne a Mafilm és a filmszakma referenciafilmje ...

A Mafilm holnap
Állami filmgyártól az állami filmgyárig
Magyar Nemzet, 1999.11.20. Hanthy Kinga

x

... Prőhle Gergely meleg szavakkal búcsúztatta a távozó minisztert. Elmondta, hogy az államigazgatás kezdeti hányattatásai közepette, amikor még az oktatási tárcával közösen egyetlen épületben kellett meghúzódniuk, nagyon jól jött egy természettudós józan gondolkodása, kiegyensúlyozott természete. Hámori Józsefet Eötvös József-idézettel búcsúztatta, megköszönve nagyvonalúságát, racionalitását és közvetlenségét, amelyet a legnehezebb helyzetekben is tanúsított ...

A kultusztárca karácsonya
Bemutatkozott a miniszterjelölt
Napi Magyarország, 1999.12.18. Metz Katalin

x

Nyolcéves fiút dobtak a Dunába az Európa expressz forgatásán

Másfél hétig készültek a pirotechnikusok a hajó felrobbantására
Blikk, 1999.11.18. Szabó Csaba

x

... Pohárnok gyakornokként egy évet töltött a filmipar központjában. Akkor megfordult a fejében, hogy kint marad, de a hazatérés mellett döntött. Nem bírta a hideg légkört, és úgy érezte, jobb nagy halnak lenni itthon egy kis tóban, mint fordítva ...

Filmes kínzókamra
Ufók, hóemberek és torzszülöttek tanyáznak egy belvárosi műhelyben ...
Mai Nap, 1999.11.23. Kordos Szabolcs

x

... A teljes filmet most láttam először, eddig csak a forgatókönyvet ismertem és azokat a jeleneteket, amikben én is játszottam. Zavarba ejtő és nagyon élvezhető film lett - ámuldozott Haumann Péter ...

Az alkimista és a szűz
Filmajánló - Haumann Péter is a bemutatón látta először a teljes filmet
Blikk, 1999.11.20. oj


Tudósítások

... A Hippolytért huszonnyolcezer néző tizenötmillió forintot fizetett, ez azonban csak a toplista harmadik helyére volt elegendő...
... A mai vígjáték a rendszerváltás után újgazdaggá lett Schneider úr (Koltai Róbert) és a lakáj (Eperjes Károly) komikus kettősén alapszik. Az összevetés a háború előtti filmgyártás utolérhetetlen sikerfilmjével természetesen hiábavaló...

Gyengén kezdett a Hippolyt
Filmek toplistája
Népszabadság, 1999.12.23. S.B.P.

x

... A történelem iránt érdeklődő nézőknek aligha kell bemutatnunk a Századunk című sorozatot. 1965-től 1989-ig folyamatosan láthattuk ezt a filmes történelmi montázst, amelyet azért illet talán a legnagyobb dicséret, mert azonban az időkben hitelesen szólt a közelmúlt, a félmúlt történelméről...
... Hanák Gábort idézve: ebből a műsorból a nézők a szocializmusban is megtanulták értelmezni a médiumok csúsztatásait és mindenekelőtt az újkori történelmet... Bokor Péter és Hanák Gábor 2000. Január 29-én, szombaton délután elkezdik a Századunk-filmek új sorozatának első számát. E nyitány szenzációja lesz, hogy láthatunk benne egy interjúrészletet az 1946-os esztendő egyik meghatározó politikusával, Dessewffy Gyulával. Vele Bokor Péter 1985-ben készített interjút Brazíliában...

Szavak helyett filmkockák
Január végén: Századunk
Napi Magyarország, 2000.01.11. K.M.

x

... A Duna Tv műsorszerkesztője ... 1957 és 1967 közötti kisfilmeket szedett egybe az amúgy Pro Patria gyűjtőcím alatt indázó sorozatba, mert ez történelmileg is kerek szakasznak látszik ...

... Ezek a filmek tehát: Pályamunkások, Virágát a napnak, Ki bírja tovább?, Oda-vissza, Groteszk, Öngyilkosság, Vízkereszt - egytől egyig egy kor szellemi törekvéseinek és ízlésének fontos dokumentumai. S akik most látják őket először, nyilván nem dokumentumértékükkel törődnek. Művészfilmekként nézhetik őket. Nézzék, jól teszik.

Maradandó emlékek
Népszabadság, 1999.12.16. Cs.K.

x

... December 6-án este tízkor kezdődik a Duna TV-ben Pro patria címmel egy szerkesztett válogatás Sára Sándor filmjeiből. Ez alkalommal egy órán keresztül maga Sára Sándor vall életútjáról és életművéről...
... szikár, visszafogott látásmódban is nagyot alkot. Üzeni egyben: a magyar történelem egyik nagy tanulsága, hogy a lapítás, az örökös visszavonulás és önfeladás receptje soha nem vált be.

Filmballadák költője
Sára Sándor-életműválogatás a Duna Televízióban
Napi Magyarország, 1999.12.01. Pósa Zoltán

x

... Az angol arisztokrata környezetben játszódó, rendkívül feszült légkörű lélektani-bűnügyi történetet most felújítja a Játékszín. A december 9-i premier érdekessége, hogy rendezője a színház világába csak ritkán kiránduló Makk Károly. A díszleteket Székely László, a jelmezeket Dőry Virág tervezte ...

A Manderley-ház asszonya
Makk Károly különös "kirándulása"
Napi Magyarország, 1999.12.09. T.I:

x

Ma kezdődik a 31. Budapesti Film- és Videoszemle a Hunnia moziban a MAFSz szervezésében. A kétnapos rendezvényre bárki nevezhette legújabb filmjeit a versenyprogramba. A zsűri tagjai Simó Sándor, Fazekas Sándor, Kőrösy Zoltán, Nádori Péter és Para Kovács Imre lesznek, akik a filmek vetítése után konzultációt tartanak a Hunnia kávézóban ...

Selyemcukorkák
Független filmek szemléje
Napi Magyarország, 1999.12.17. PEZ

x

... A Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Magyar Film- és TV-művészek Szövetsége 2000. Február 3-8. Között rendezi meg a 31. Magyar Filmszemlét, amellyel a magyar filmszakma végképp átlép a huszonegyedik századba. A rendezvénynek ezúttal a Budapest Kongresszusi Központ ad otthont, s a szervezők a bemutatókon kívül egy elhalt hagyományt kívánnak felújítani: a versenyprogramban szereplő minden filmről nyilvános vitát kezdeményeznek ...

A magyar film ünnephete
Napi Magyarország, 2000.01.13. TAG

x

... A Napfény íze a Serendipity első vállalkozása. A National Postnak adott interjújában a producer elmondta: A Napf ény ízét 25 millió kanadai dollárból készítette el. Magyarországon forgatták, s Ralph Fiennes szokásos sztárgázsijánál jóval kevesebbet kért, miközben a háromórás filmben három főszerepet játszott el...
... A Toronto Starnak Szabó István elmondta: a film az identitásválságról szól, amelyet ő a XX. század legfontosabb pszichológiai betegségének tart. "Ez nem csupán zsidóprobléma. Embermilliók szenvednek ugyanazon kérdésektől. Ki vagyok én?..."
... A magyar történelem tragikus évtizedeinek bemutatása sajátos döntésre késztette az ontariói filmhatóságot. A Napfény ízét csak 18 éven felüliek tekinthetik meg, mert a filmben "faji gyalázkodás" hangzik el. A Toronto Star nem érti, miért döntöttek így kétszer is a filmcenzorok, hiszen egyébként - kérdezi - hogyan mutathatták volna be a század első felének magyar történelmét? "A Napfény íze világosan és pontosan mutatja be, hogy a magyar igazságszolgáltatás, a közigazgatás és a katonaság tagjai antiszemiták voltak, és beszédükben faji gyalázkodásokkal éltek." A kanadai filmkritikusok, miközben elismerik a film előnyeit, bírálják is a rendezést, s elnagyoltnak tartják a forgatókönyvet...
... Eközben az USA-ban még nem játszott film ellen bojkottfelhívást köröztetnek az interneten. A fogalmazvány névtelen szerzői azt állítják: Szabó filmje ellenséges Magyarországgal és általában a magyarokkal szemben. Torz és káros Magyarország-képet mutat... A Magyar Lobby megalapítója a Duna-ügyekben jól ismert Lipták Béla. A professzor kijelentette, neki semmi köze ehhez a fogalmazványhoz, nem tudott a kezdeményezésről, s elítélte a művészeti alkotásokba való politikai beavatkozási szándékot. Washington, 2000. Január

Tizennégy Genie-jelölés
Bojkottal fenyegetőznek a film "magyarellenessége" miatt
Népszabadság, 2000.01.05.Miklós Gábor


Eszmefuttatás

... Valószínűleg a MIT stúdió műhelytanácsa - Dárday István, Fehér György, Grunwalsky Ferenc, Szalai Györgyi és Wilt Pál - nem számított arra 1988-ban, amikor létrehozta a főváros első művészfilmeket és dokumentumfilmeket vetítő art-moziját, hogy az elkövetkező évekre az lesz a legjellemzőbb, hogy minden korábbi megállapodás érvényét veszti. Tudták persze egy vitás kérdésekben számukra is mértékadó személyiségtől, hogy "jogállamban a pénz a fegyver", arra azonban legkeserűbb álmaikban sem gondoltak, hogy tízévi, részben filmkészítésre, részben filmterjesztésre fordított munkájukra majd biztonsági őrök tesznek lakatot ...
... Kopott íróasztalfiókokból elhozhatnám azokat a pályázati anyagokat, amelyeket rendre elutasítottak, de amelyek azután általában megvalósultak a Budapest Film más mozijaiban ...
... A Blue-box a reményt jelentette, hogy lehet másképp is, hogy lehet szabadon gondolkodni, filmezni, mozit csinálni, élni ...
... a Mozisok Országos Szövetsége Art-mozi tagozatának november 23-i jegyzőkönyvéből idézek: - "Piaci elemzések szerint az Art-mozi-hálózat is elérte extenzív növekedésének határát, de intenzív fejlődési tartalékai még jócskán vannak, hiszen a multiplexek által támasztott technikai-kényelmi igényeknek egyelőre csak a Puskin felel meg ... ... Az Art-mozi-hálózat az építkező szakaszból az értékvédő szakaszba lépett"...

A szabadság kilakoltatása
Magyar Hírlap, 1999.12.18. Tóth Klára

x

... Úgy látszik, Enyedi Ildikó vonzódik a század-, illetve ezredfordulókhoz... Érdemes felidézni az ezredforduló felé közeledve a XX. század első pillanatait, akár Enyedi Ildikó filmjének kockáit ...

Magánfordulók, közös filmmesék
Magyar Nemzet, 1999.11.27. (kálmán)

x

... Magyarországon jelenleg két külföldi játékfilmet készítenek, és egy jelentős külföldi forgatást készítenek elő ... Az előkészületben lévő harmadik film (Clara) francia-német-magyar koprodukció lesz, főszereplője Isabelle Huppert, producere Szabó István... A kilencvenes évek elején és derekán is személyes garanciák, nem pedig szerencsés véletlenek hozták Budapestre a külföldi, elsősorban az amerikai filmeket ...
... Prágának tehát jobb a híre. Ennek sok összetevője van, néhányat már említettünk ... Szakemberei nem káefesítették szanaszét a filmgyárat, és nem eresztették szélnek a filmes szakmát (díszletezők, jelmezesek, sminkesek, világosítók, stb). A stúdió fejlesztésére és hírére nagyon sokat költött az állam. A Barandov marketingjére (értsd reklámjára) folyamatosan jelentős összegeket fordítanak a nemzetközi - elsősorban az amerikai - filmes szaksajtóban ...
... Magyarországon nehézkesek a filmezéssel kapcsolatos vámeljárások. (Ha behoznak az országba egy kocsiderék felrobbantandó díszletelemet, miért kell vámot fizetni érte?). A cseheknél 20 százalékkal olcsóbb a munka, s 10-15 százalékkal adnak alacsonyabb költségvetést az amerikaiaknak, mint a magyarok. Nem a magyar filmesek telhetetlenek. Arról van szó, hogy a bérmunkát Prágában nem terheli az a 12 százalékos általános forgalmi adó, ami Budapesten ...
... a magyar filmgyártás csak a bérmunkából képes megtermelni azt az extraprofitot, amiből magyar filmet gyárthat, ha akar...
... Igaz, hogy a bérmunkával az ő mozijuk készül ugyan, de nélküle nem marad fenn a mi mozink.

A mi mozink meg az ő mozijuk
Népszabadság, 1999.11.20. Návai Anikó


Filmszakmai hírek, események

Mediawave tizedszer
Magyar Hírlap, 1999.12.01. Bl.L.

x

Európai Filmhét Budapesten
Tíz ország huszonegy újdonsága a Művész és a Szindbád moziban
Magyar Nemzet, 1999.12.01. (ferch)

x

Független filmszemle
Népszabadság, 1999.12.17. S.B.P.

x

Tíznapos zenei és filmfesztivál indult
Metro újság, 1999.12.03. (MTI)

x

Szabó és Koltai Európa-díjas
Magyar Hírlap, 1999.12.06. T.G.

x

Szabó István: Európai filmdíj után Kanada?
Mancs, 1999/50.

X

Európai Filmdíjat nyert Szabó István és Koltai Lajos
Magyar Nemzet, 1999.12.06.

x

Bemutatkozik a Kinowelt
Új forgalmazó a művészfilmekért
Magyar Nemzet, 1999.12.21.

x

A szép könyv dicsérete
A Balassi Kiadó karácsonyi újdonságai (Dizseri Eszter: Kockáról kockára. A magyar animáció krónikája 1948-1998, Budapest, Balassi Kiadó)
Magyar Nemzet, 1999.12.17. (f.m.)

x

A vámpír fia ötleteket adott a darabhoz
Darvas játssza Lugosi Bélát, a horrorfilmsztárt Müller Péter színművében
Vasárnapi Blikk, 1999.12.19. K.L.

x

Észt és lengyel filmszemle kezdődik
Metro újság, 1999.11.19. (MTI)

x

A répák éjszakája
Lengyel-észt animációs filmfesztivál
Magyar Nemzet, 1999.11.19. (k.l.e.)

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap