Mónos Gabriella A telihold napja


66 KByte
Egy parkban üldögélő idős úrhoz odalép valamelyik televízó dekoratív, öntudatoska riporternője és megkérdezi, mi volt az a dolog, esemény, személy az életében, amire a legszívesebben emlékszik vissza. "1948-ban egy étterem pincéreként dolgoztam" - fog bele a történetbe a bácsi. "Az egyik férfi fagylaltot rendelt. A büfés lány a pénzt számolta, így odaléptem kicsit az ablakhoz. Kinéztem rajta. Egy nőt láttam kisétálni az étteremből. Lilaszínű ruhát viselt és gyönyörű szép volt. Különös. Bent az étteremben nem is láttam." "És aztán mi történt?" - sürgetné már a dolgot a lány. "Semmi. Habozott egy kicsit, majd elment. Visszamentem dolgozni. Sose láttam többé."

A lány elfintorodva tekint operatőrére. Pillantásában benne van: ki érti ezt? Ezzel sem megyünk sokra! Talán előrehaladott életkor, vagy megfelelő érzékenység kell hozzá, hogy az ember valóban szeretni, sőt értékelni tudja a pillanat hangulatát; hogy mélyen megérintse azoknak a pillanatoknak a romantikája, melyek mellett a normális életben nem állunk meg. Különös hangulatban kell lennünk ahhoz, hogy egy véletlenül a miénkhez simuló tekintet, egy autó kitört lámpabúrája, vagy egy-egy emlékfoszlány megállítsa a mindennapok lüktetését és mélyen belénk hatolva felszínre hozza akár csak egyetlen pillanatra is az élet kimondhatatlan, pusztán megérezhető Szépségét. Hogy aztán úgy pattanjon szét, mint egy elengedett kristálypohár a hideg márványpadlón. Sahnazarov elégiája ilyen impressziókat ragad meg, s mindeközben egyetlen pillanatra sem esik az érzelgősség, az üres melankólia csapdájába, sőt bátor és meglepő időkezelésével, dramaturgiai megoldásaival a rendező fátyolszerű szürreáliát borít a történetre. Teszi mindezt ritkán tapasztalható érzékenységgel, kedvességgel és humorral. Az egyik jelenetben egy bájos, fiatal kurvát vezetnek egy bútortalan, taszítóan rideg szobába. A férfi egykedvűen hever a tévé előtt, melyben éppen egy kolostor legendáiról beszélnek. Köztük egy XVII. században ott talált szarkofágról, amiben a szerzetesek egy 1462-ben eltemetett, tizenhat éves hercegnő holttestére bukkantak, melyet csodálatos módon érintetlenül hagyott az idő múlása. Kislányos, félszeg mosoly, és a prostituált képzeletének szárnyán máris háromszáz évet ugrunk vissza az időben és úgy látjuk viszont, mint a sírjában fekvő, egykori hercegnőt egy végtelen nyugalmat árasztó beállításban.

A telihold napja lazán egymáshoz fűződő történetmorzsákból áll. Az egyik mozaikból vagy az egyik szereplő tekintetét, képzeletét, emlékeit követve jutunk el a másikig, vagy símán ottfelejtődik a kamera egy éppen felbukkanó, új szereplőn, és most már őt kíséri. Ám a Körtánc-szerű cselekményvezetés szeszélyes. Hosszabb ideig figyelünk egy bérgyilkost, miközben már-már krimiszerű izgalom lesz úrrá rajtunk, mire az autórádióból hallható szívküldi üzenet beolvasásával végre továbblendül a történet. Aztán láthatunk egy kutyát sétáltató rettenetesen kövér férfit, akinek szerepe mindössze annyi, hogy "láncszem" legyen két fontosabb szereplő között: az egyik mellett elsétál, a másik pedig a villamos ablakán át lesz rá figyelmes. De megelevenednek egy kicsapott vadászkutya emlékei is. Noha láthatunk gengszterleszámolást, aztán egy vasutascsaládot, ahol azért izgulnak a nagypapa életéért, hogy a holnap érkező nyugdíjig még kihúzza valahogy élve, mert különben nem kapják meg a pénzt, valamint prostituáltakat és üzleti ügyeit a medence partján, mobiltelefonon intéző parvenűt és így tovább, a film mégsem a mai orosz társadalom szociológiai keresztmetszete. De azt sem hiszem, hogy mozaikszerűségét a korhangulat, a posztmodern eklektikusság felől volna érdemes megközelíteni. Bár igaz, hogy sokszor azért érthető egy-egy mozzanat, mert más filmekből, a tévéből, ritkábban saját életünkből ismerjük jól az adott szituációt. Amikor egy középkorú férfi és nő találkoznak az utcán, pár szóból kiderül, hogy valamikor szeretők voltak. A férfi az asszony új telefonszáma felől érdeklődik, de a nő tekintetében vélhetően régi fájdalomtól tüzelt gyűlölet ébred hirtelen, és feldúltan otthagyja a férfit. Éppen az érdekes, a filmre kívánkozó történetek maradnak elmeséletlenül, és jelentéktelennek tűnő pillanatok, tekintetek, mozzanatok kerülnek középpontba. Sahnazarov azonban kitűnő érzékkel teszi magával ragadóvá, megélhetővé ezeket a pillanatokat éppen a köréjük fonódó hiány, vagy fogalmazzunk úgy: lebegve maradó, lehetséges történetek miatt, melyeket ő csak megsejdíttet velünk. Vajon ráismerünk-e, felidéződik-e bennünk egy-egy benyomás, hangulat felkeltésével a Történet? Különös játék, és Sahnazarov ezúttal kitűnő játékmesternek bizonyul.

Szürreális alaphelyzete miatt Sahnazarov korábbi filmjei közül talán a Zéróváros áll legközelebb A telihold napjához. Ott egy lidércnyomásszerű fantáziavilág kezd valóságként funkcionálni a főhős körül. Ebben a filmben azonban az élet valóságon túli mozzanatai kapják a főszerepet, mintha ezek hordoznák a lényeget. Minden pillanatban velünk vannak (nincs tehát már szükség egy fiktív alaphelyzetre ahhoz, hogy jelenlétükre irányítsa a rendező a figyelmet), a kérdés csak az: mennyire vesszük őket észre, milyen mértékben engedjük át magunkat a mindennapok monotóniája és logikája alatt megbújó "kis lényegeknek", hiszen nagyon gyakran belül szikrázik fel a legtisztább érzelem: egy nyilván sokat megélt fiatal prostituált őszinte infantilizmusa, egy elhagyott szerető gyűlölete stb. E logika mentén viszont eljutunk a Téli este alaphelyzetéig, amikor a kissé életúnt, egykor népszerű sztepptáncos a televízíót nézve saját halálhíréről értesül. Ekkor döbben rá, hogy milyen megindítóan szép a mégoly unalmasnak hitt élet. Szép emlékei között a legszebbet kutatva pedig valami nagyon hasonló dologra bukkan rá, mint A telihold napjának felszolgálója: a legszebb dolog az életben nem a zajos siker volt, hanem egy voltaképpen jelentéktelen esemény: egy holtszezonban rendezett estély, amelyen, bár kevesen láttak, táncosunk a kislányával táncolhatott.

A bevezetőben felidézett történet fel-felbukkan a filmben. A vendéglőben egykor ott ülő szereplők rendszertelenül vissza-visszaemékeznek arra a gyönyörű, légies álomszerűséggel megjelenített hölgyre, aki egy katonatiszt asztalánál ült, és egyszercsak elmosolyodott, miközben szándékosan földre ejtette a poharát. Ebben az asszonyban ölt testet mintegy szimbolikusan azoknak pillanatoknak a szépsége, melyeket akkor élünk meg, ha egy-egy villanásnyi időre elmélázunk, vagy hagyjuk, hogy tekintetünk elkalandozzon, vagy hogy az álmaink, egy-egy film a bennünket körülvevő valóság helyébe lépjen. A zárójelenetben a telihold képéről az idős úrra mozdul a kamera, amint az utcán távolodó, lilaruhás nő után tekint, aztán sötét lesz, és a nézők felkászálódnak, hogy a film másfélórás varázslata után visszazökkenjenek mindennapi gondjaikba.


58 KByte

64 KByte

77 KByte

56 KByte

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap